Søk i stiler
 

Konsentrasjonsleierne Auschwitz og Birkenau


Oppgave om konsentrasjonsleierne under 2. verdenskrig, jødenes situasjon oppi det hele osv.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:14.05.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Konsentrasjonsleire og jøder i 2.verdenskrig
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Skrevet av Jonas Saltnes og Anders Bø

 

Forhistorie

I 1939 var Polen en del av ”Det tredje riket” som Tyskland kalte seg.

 

Tyskerne begynte å snakke om å lage en ny fangeleir, fordi at fengslet i Schleisen var overfylt. Da var den polske byen Oswiecim et jernabane knutepunkt sentralt plassert, og dessuten bodde det få folk der. Tyskerne endret navn fra Oswiecim til Auschwitz og tok over en liten militærleir, til fangeleir i 1940. Planen var tortur og utryddelese av polakker,  jøder, sigøynere, krigsfanger, homofile, og folk fra mange nasjoner med det offisielle navnet: ”KL Auschwitz I”. I 1941 bestemte Heinrich Himmler lederen av SS at Auschwitz skulle bli den sentrale fangeleiren for utryddelsen av jøder.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Juni 1940

 ”Rudolf Höss” ble øverstkommanderende i leiren, og han tok den 14. juni 1940 imot 728 fanger fra Gestapo fra byen Tarnow, som ble de aller første fangene i Auschwitz. Leiren bestod av 14 en-etasjers og 6 to-etasjers bygninger, men ble påbygd med 8 nye to-etasjers bygninger, og alle enetasjers bygningene ble bygd om til toetasjer fra 1941-1942. Fangene ble brukt som gratis arbeidskraft, og når de ble ubrukelige (for gamle eller for syke) bar det i gasskammeret, som var en ombygd bunker rett utenfor gjerdene. Etter gassing ble de transportert rett til krematoriet eller likbål utenfor leiren.

 

Transport (Reisen til Auschwitz)

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Jødene kom fra hele Europa, og ble transportert over lange avstander. På vei til konsentrasjonsleierne ble fangene for det meste satt på tog, ofte så fullpakket at mange var døde allerede før de kom fram. Det var verken vann eller mat på veien til leierne, og de fikk heller ikke lov til å forlate vognene for å gå på do. Temperaturen i vognene var ofte under frysepunktet, fordi de ikke ble oppvarmet. Mange begynte å synge midt oppi det hele, for å holde humøret oppe...

 

Når fangene kom fram, ble de sortert etter gruppe og om de var arbeidsdyktige eller ikke. De som ikke kunne arbeide gikk ofte rett til gasskammeret.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er et gasskammer.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

Jøder fra hele Europa strømmet til Auschwitz.

 

Leveforhold

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Fangene sov i 3 etasjers senger, rett på plankene eller med litt høy under seg. De ble vekket grytidlig om morgenen til kaffeerstatning. Etter en hard dag fikk de en liter kokt suppe med dårlige grønnsaker selvfølgelig uten kjøtt. Til kvelds var det 300-350 gram Rugbrød, 30 gram Margarin, 20 gram pølse, og te eller kaffeerstatning. Dette ble mellom 1300-1700 kalorier og veldig mange led av sult ettersom at arbeidsdagene var opptil 12 timer lange. Noen av de kvinnelige fangene som overlevde og ble løslatt etter krigen veide bare 23 til 30 kg.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Fangene fikk utlevert en tynn fangedrakt og et par skotøy. Samme antrekk ble brukt sommer og vinter. Om sommeren var det glohett og fanger ble uttørket, mens mange frøs i hjel om vinteren. På fangedrakten bar hver fange et merke som symboliserte hvorfor fangen var fange og fangenummer. Rød trekant var politisk fange, jøder ble merket med stjerne (davidstjernen), sigøynere fikk sorte trekanter, det fikk også de som ble betegnet som asosiale. Kriminelle fikk grønn trekant, Jehovas vitner fikk fiolette og homofile fikk rosa trekanter. Under fangedrakten bar fangene det samme undertøyet opptil flere uker, det var spesielt lenge når mange led av magesykdommer. Den dårlige hygienen, rotter og insekter førte også til flere epidemier, lus og skabb.

 

Alt fangene eide før de kom til leiren ble tatt fra dem, og utnyttet til det tyskerne trengte. Utenfor var det store lagre med briller, kofferter, eller sko. Før fangene ble gasset ble håret klippet og brukt i tekstil industrien, gulltenner ble dratt ut og fangedraktene ble gitt til nye fanger.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Toalettene ved Auschwitz.

 

Eksperimenter

Det var ikke nok for nazistene at jødene ble drept på ”vanlig” måte i gasskammere. Var man riktig uheldig ble man plukket ut av SS legene til å være forsøks-kaniner på en rekke farlige og torturerende eksperimenter legene utførte. De som ble plukket ut var først og fremst jøder, men også russere, tvillinger, handikappede, sigøynere og homoseksuelle.

 

Legene var grusomme mot dem. De forsket på om man kunne fryse ned mennesker, og deretter tine dem opp. Mange av disse og andre eksperimenter førte til tortur og død for offerene. (Se om Dr. Mengele)

 

”Blok Smierci”

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Blokk 11: Dødsblokken

Blokk 11 var isolert fra resten av Auschwitz. Den var som et fengsel i fengselet. Her ble fanger som hadde gjort noe galt, dømt av SS menn.

 

Plassen mellom Blokk 11 og Blokk 10 var henrettelses plassen. Her ble fanger stilt opp mot en mur og skutt, eller de kunne bli hengt opp, bakbundet på en stokk til scenene var slitt av. Veggen til Blokk 10 var fullstendig lukket med gjenspikrede vinduer, så andre fanger i leiren ikke skulle vite om hva som foregikk her. Å gjøre noe galt for å få en slik straff var nøye planlagte lover av Hitler og SS, noe av det gale de kunne gjøre var f. eks å ta en hvil i arbeidet eller å ha gull i tennene uten å ha sagt ifra.

 

Inne i Blokk 11 fikk man straff som å stå rett opp og ned i mange timer, eller få ekstra tungt arbeid. I kjelleren var det det tre typer celler. Her eksperimenterte SS med giftgassen: ”Zyklon-B” i 1941 som ble gassen som tok livet av flesteparten i gasskamrene. 
       

Motstand

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Selv om det var omtrent umulig å få kontakt med mennesker utenfra, skjedde det. Man fikk smuglet inn mat, og smuglet ut bevis i form av bilder og i historier om forbrytelsene inne i leiren.


Inne i brakkene leste også fanger opp dikt og historier for å øke motet til andre fanger. Det var flere illegale organisasjoner som arbeidet rundt leiren. Et annet arbeid de drev med var å skape stemning mellom fangene, få i gang diskusjoner, opplesning og religiøse møter.

 

Alle fangene i Auscwitz måtte stille opp på oppstillingsplassen midt i leiren hver morgen og hver dag etter arbeid for å bli talt. De som døde under arbeid måtte først finnes, og bæres til krematoriet til tallet stemte. Greide en å rømme, fikk noen andre ta den rømtes straff, som selfølgelig var døden.

 

En ny leir

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Tyskerne var veldig nøyaktige. Hver fange ble registrert og sortert etter hvilken gruppe fangen tilhørte. Bygningene i Auschwitz I var beregnet på 40 til 50 menn, men det ble stuet sammen 200 i hver bygning. Inntil 1942 hadde det vært gjennomsnittlig 13000 til 16000 fanger, men i perioder i 1942 var det mellom 20000 fanger ”innom” leiren. Etter hvert gikk det for fort med gassing i forhold til kremering. De to ovnene i Auschwitz I kunne bare ta 350 lik pr. døgn. Da dette var alt for lite begynte man å tenke på en ny leir.


I landsbyen Brzezinka ca. 3km utenfor Auschwitz I opprettet SS: ”KL Auschwitz II Birkenau” Denne leiren ble bygget blant annet av fangene selv i 1942. Nå ble Auschwitz I arbeidsleir. Den nye drapsmaskinen til Hitler var Birkenau.

 

Birkenau

Birkenau var 1750 dekar stort, med over 300 bygninger. Noen av murstein og mange av tre. Brakkene var stall for 52 hester, men etter små endringer ble det plass til 1000 fanger i hver brakke. Det ble bygget 4 krematorier med gasskammer, to midlertidige noen krematorie ovner, og likbål.

Denne leiren hadde en eneste hensikt: Å utrydde. Leirkommandant ”Rudolf Höss mente at 70% av fangene som kom til Auschwitz gikk rett i gasskammeret. Jernbanesporet førte rett inn i leiren og helt fram til krematoriene. På perrongen ble fangene sendt inn til gassen eller inn i en brakke. De sterkeste fikk ekstremt hardt arbeide før de også gikk inn i kamrene. Etter Birkenau bygde også SS mange leire rundt omkring Auschwitz på fabrikker og lignende som ble styrt av ”KL Auschwitz III Monowice. I alt regner man med at 400 000 fanger døde i ”Auschwitz – komplekset.”

 

Leveforhold Birkenau:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Leveforholdene i Birkenau var litt verre enn i Auschwitz I, her lå man i tre etasjer på senger som var 1,5m brede rett på plankene, hvor det i hver ”seng” lå 8 mennesker. For å gjøre det litt behageligere å sove konstruerte man sengene skjeve så hodet lå litt høyere enn beina.   

Inne i brakkene i Birkenau fantes det ikke gulv, mdet var for det meste bare gjørme. Slik var det ute også. En fange som kom tilbake til leiren 50 år etter at han satt der selv sa at gjennom hans år i leiren så han aldri gress. Og oppvarmingen skjedde ved hjelp av en to små ovner i hver brakke delt på 1000 personer. Jødene som kom til Auschwitz fikk vite at de skulle flytte til nytt land, og få en jordlapp som var oppspinn, og de trodde ikke sine egne øyne når de kom inn i leiren.

 

Krematoriene

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Krematoriene i Birkenau gikk for full maskin konstant, men greide ikke å nå opp mot gassingen, så det ble ofte enorme likbål utenfor.


Inne i kamrene sto fanger å lesset innpå lik og fanger har fortalt at det hendte at noen fortsatt var i live etter gassen, men ble brent levende.

         

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er et av krematoriene ved Auschwitz

 

Dr. Joseph Mengele

Var kjent som ”The angel of death”.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Dr. Joseph Mengele

 

Han utførte mange forskjellige torturiske forsøk på mennesker fra konsentrasjonsleirene (for det meste fra Auschwitz). Han opererte og ”testet” forskjellige ting på kroppen uten noe slags form for bedøvelse.

 

Han var spesielt kjent som ”tvilling forsker”. Han beordret SS - soldatene til å finne tvillingpar blant fangene. Livene deres ble spart, men til en mye verre skjebne, dessuten døde mange av de som følger av eksperimentene. De ble eksperimentert med av Mengele, han fikk også ”gleden” av å fortelle tvillingbarna at foreldrene deres var blitt gasset i hjel. Derfor, på en svært rar og ironisk måte, ble han som en ”reservefar”, verken barna ville eller ikke.

Noen av eksperimentene:

- Mengele tok blodprøver av hver tvilling og ”byttet” blodet. Han tok altså å sprøytet blodet tilbake til motsatt kropp. Dette resulterte i sykdom og smerter.

- Han tok fargestoffer i øynene på folk dette førte til alvorlige betennelser, og i noen tilfeller blindhet.

- På noen tok han ut knokler, ben, innvoller, og/eller liknende. Dette helt uten bedøvelse i noen form.


 Ingen av eksperimentene til Mengele førte til noe mer vitenskap om kroppens funksjoner. Det vil si alle livene som gikk tapt gjorde det til ingen nytte. Etter krigen ble Mengele jaktet på, men han rømte og ble aldri funnet.

 

 

Dikt fra Auschwitz

Som en gribb våker tårnene
Lys flerrer over bygningen med et geværs makt
Gjerder gnistrer med et illsint budskap

 

Vakter og bikkjer passer på
Fangene blir mishandlet
Men må jobbe nå
Hvis ikke blir det Zyklon-B

 

Kamrene brenner med djevelens velsignelse
Røyken legger seg som et teppe
I den må fangene puste

 

Nazi-Tyskland trodde på makt
Men tyskland ble bare underlagt
For siste ord var ikke sagt

 

Pass på!
Igjen kan det hende…

 

- Jonas Saltnes


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

viktor
01.05.2006 19:20

Bra!
8
anbefalinger
Bra stil................... Smile :-\)

Nora
08.01.2007 18:50

Bra!
7
anbefalinger
Veldig bra fakta side. Veldig imponert, har ikke hørt om siden før, men dette skal tilegges til lærer Smile :-\) Skal lage et stort prosjekt om hele 2.verdenskrig nå, og jeg har spesifisert meg på jødeutryddelsen. Dette hjalp meg veldig! Takker. Jente 14år!

Karoline :)
06.03.2006 16:54

Bra!
5
anbefalinger
Hallo Jonas  Smile :-\) Kjenner deg ikke eller noe, men havnet på denne siden her når jeg søkte på google. Og vi har et prosjekt om konsentrasjonsleirene disse ukene og da stjal jeg litt av stoffet ditt  Razz :-P Hehe. Håper det går bra  Smile :-\) Og forresten, DRIT BRA OPPGAVE !!  Very Happy :-D Dette må ha vært en 6'er  Smile :-\)

marthe
30.03.2006 19:29

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra skrevet! Wink ;-\) fikk mye hjelp av dette Very Happy :-D tusen takk Very Happy :-D

karine
18.04.2005 16:01

Bra!
3
anbefalinger
det var en kjempe fin oppgave!! masse fint stoff

sarpe jenta
07.06.2005 09:11

Bra!
3
anbefalinger
jeg vil bara takke for all infon jeg fekk t skoleoppgåva mi jeg Smile :-\) nå kan jeg holde foredrakk for klassen vet du.... Smile :-\)........ kos klem

Ellen
12.06.2005 17:30

Bra!
3
anbefalinger
utrolig mye bra ting her Smile :-\)

torcla
07.02.2006 09:05

Bra!
3
anbefalinger
...masse bra stoff å bilder

tine=)
15.02.2006 13:46

Bra!
3
anbefalinger
her var det masse bra stoff....
på denne sida fant jegnesten alt til hjemmeoppgaven min.....

anonym=)
07.03.2006 10:39

Bra!
3
anbefalinger
dette var en kjempe bra oppgave!!!! hva fikk dere på denne oppgaven??
hvor fikk dere tak i så mye stoff om joseph mengele?? vær så snill å skriv tilbake, trenger det til en oppgave om joseph mengele i denne uken...
håper dere kan svare tilbake Smile :-\)

Jannike:
08.03.2006 17:08

Bra!
3
anbefalinger
Dette var en utrolig bra side! har vært der selv og kjenner igjen mange ting her. Kankje dette hjelper meg til å få en god karakter på prosjektet Razz :-P hehe...kjempe bra jobbet! Wink ;-\)

JOhan
03.04.2006 12:05

Bra!
3
anbefalinger
tusen tack tack tack bra fakta

meg
04.05.2006 20:28

Bra!
3
anbefalinger
Superrrrrt!

Bruun
15.03.2006 20:04

Bra!
2
anbefalinger
Veldig bra side det her oxo Smile :-\) men helt grusomt å lese... tenk at det har vært så satans ille før.... fant informasjonen jeg trengte til prosjektet

fatty
19.03.2006 20:34

Bra!
2
anbefalinger
takk for hjælpa. speseilt om krematorian Smile :-\)

Caroline
22.03.2006 10:43

Bra!
2
anbefalinger
Fikk masse hjelp^^ tNX


23.03.2006 22:54

Bra!
2
anbefalinger
Wow! Bra! Very Happy :-D Håper det er greit jeg lånte litt av stoffet til eget foredrag =P
Dette var kjempebra!! Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D!! Nå er jeg tilogmed bitt smart!! haha!  Very Happy :-D

Caroline
28.03.2006 16:43

Bra!
2
anbefalinger
Lærte mye av dette=D fikk mye hjelp til en skole oppgave. Smile :-\) takktakk


20.04.2006 23:31

Bra!
2
anbefalinger
Hei på du!

Jeg driver med et selvvalgt særemne om konsentrasjonsleire nå. Dette var meget lærerikt! Jeg trengte å vite litt mer om Joseph Mengele, blant annet. Man kan trygt si at han var gal... Oo; Jeg skulle ønske noen kjørte en skalpell i panna på ham! Mwahahah...

Uansett, dette var en meget god oppgave. Jeg håper du fikk en god karakter du var fornøyd med.  Wink ;-\)

ole lorten
24.04.2006 12:33

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra oppgave  Very Happy :-D

Drake
17.10.2006 20:01

Bra!
2
anbefalinger
sykt nice oppgave mann=D utrolig mye info om auschwits Smile :-\) keep it up!!


12.01.2009 12:49

Bra!
2
anbefalinger
Hei, æ e homo! æ stjal ALLT AV DIN OPPGAVE FIKK EN 6'er! BYEBYE

meg
09.12.2004 19:41

Bra!
1
anbefalinger
drit bra oppgave,

Jonas
03.02.2005 20:38

Bra!
1
anbefalinger
tusen takk... jobbet mye med den og de fleste av bildene er tatt selv...  Smile :-\)

Shling
19.04.2005 10:24

Bra!
1
anbefalinger
dødsbra  Smile :-\)


10.05.2005 12:24

Bra!
1
anbefalinger
denna oppgaven va jævli bra.. skal sjøl te poln me "de hvite bussan" den 27 mai å besøk konsentrasjonsleiran.... veldi bra jobba

Sigurd
18.05.2005 12:01

Bra!
1
anbefalinger
Ganske bra, han Joseph Mengele var sannelig sprø. *chuckles*


23.05.2005 17:19

Bra!
1
anbefalinger
Dette var forferdelig, hvordan nazistene ville utrydde jødene på var helt brutalt, og Joseph Mengele som har jødisk fornavn tok helt forferdelige eksperimenter på dem, jeg forstår ikke dette,hvorfor ville han gjøre dette?
Noen alternativer:
a)Joseph Mengele var psykopat
b)Joseph Mengele var kastrert og ble så deprimert at han klikka helt
c)Joseph Mengele var homfil, og ville ikke vise det ved å drepe og gjøre eksperimenter på dem.

Uansett var Joseph Mengele en gal mann!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!He was crazy
Han er like ond som satan selv

mhmmhm!!
26.05.2005 20:58

Bra!
1
anbefalinger
mye bra stoff i denne oppgaven.. vill bare si det! c,'')


02.06.2005 12:10

Bra!
1
anbefalinger
tjaaaa... eg syns detta greine her passe bra te skole oppgavå mi Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) hehehe lykke andre folk så e på skole konsentrasjonsleir Wink ;-\) Wink ;-\)Wink ;-\)

Talimere
11.05.2006 13:06

Bra!
1
anbefalinger
Bra oppgave med et meget bra og informativt innhold.
Har hjulpet meg mye.

linny
24.07.2006 13:22

Bra!
1
anbefalinger
hei.en kjempe bra oppg dette her assa...masse nyttig å lese.men jeg skjønner ikke at han kunne være så psycho...han må jo ha hatt en sinnsykdom!!!!!men en veldig bra oppg var det  Smile :-\)

dan morgan
31.10.2006 22:17

Bra!
1
anbefalinger
Drit bra Laga!!! skal til polen den 28 mai med "de hvite bussene" Very Happy :-D

Moi xD
10.06.2007 19:03

Bra!
1
anbefalinger
alt som står her er kopiert fra
http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/saeropp- gaver/konsentrasjonsleire.htm


den taperen som har lagd dette, har bare kopiert og limt inn xD

caroline
17.09.2007 09:28

Bra!
1
anbefalinger
bra!! fikk mye ut av denne!

HmHmm
12.02.2008 20:17

Bra!
1
anbefalinger
Utroli bra  Wink ;-\)

Oda
25.03.2008 23:34

Bra!
1
anbefalinger
Haha, tror ei jeg hadde gruppearbeid med i 10. lånte mesteparten herfra  Razz :-P og nå i 3. bruker jeg det igjen  Razz :-P

Jonas S
09.06.2008 16:56

Bra!
1
anbefalinger
Dette er ikke kopiert fra en side, men er satt sammen av informasjon fra flere kilder, blandt annet besøkte vi leiren, og de fleste bildene er tatt selv, eller har fått tillatelse fra fotograf som har tatt disse. forøvriv var det en annen person som først la ut oppgaven under sitt navn, men fikk Daria til å rette dette. Det finnes som en nettside. og vi fikk 6 på oppgaven. det var avsluttende oppgave på ungdomsskolen i 2000.

solmann
11.06.2008 19:26

Bra!
1
anbefalinger
god still  Very Happy :-D men samtidig er det litt trist å lese det :`(

Antte
19.10.2008 12:59

Bra!
1
anbefalinger
Råbra oppgave  Smile :-\)

eeeee
13.02.2009 12:00

Bra!
1
anbefalinger
dritbra

Meg
24.05.2006 17:10

Bra!
0
anbefalinger
Kjempe bra oppgåve. Diggbart stoff! Veldig interessant å lesa! Skal skriva ei skuleoppgava om Aucswitz, å dette var kjekt å lese. No gledar eg meg til å byrje, så får eg håpe han blir like bra som denne..  Smile :-\) Jente,16år!

Siri
06.06.2006 13:51

Bra!
0
anbefalinger
Gosh! sykt bra dette her! masse bra fakta og bra bilder.  Razz :-P


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews