Søk i stiler
 

Kjernekraft


Drøfting av kjernekraft.
Sjanger:ResonnerendeLastet opp:23.04.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Atombomber og kjernekraft
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Vi må forholde oss til realitetene. Vi ser i dag en kraftig økning i energibehovet. Verken fossilt brensel eller nye energikilder kan dekke det eksplosjonsartede behovet som venter oss inn i det neste årtusen. Enten vi liker det eller ikke, vil kjernekraft gi vesentlige energibidrag i de neste 50 til 100 år.

 

Framfor å snu ryggen til problemene, er det da ikke mer etisk å arbeide for å redusere skadevirkningene ved kjernekraft. Allerede i dag har teknologien kommet langt, videre satsning på teknologi er noe av det smarteste vi kan gjøre. Å stoppe denne utviklingen vil være det samme som å stoppe et framtidig teknologisk gjennombrudd for mennesket, f. eks vil kanskje den nye fusjonsmetoden snart innføres, som i prinsippet skal være mye tryggere enn dagens energiproduksjon i fisjonskraftverkene.

 

Selvsagt skal det også forskes på nye energiressurser, kun en tåpe ville si at kjernekraft vil eksistere i all framtid, men den dag i dag er det en utrolig viktig energiressurs her på jorda. Kjernekraft dekker omkring 40 % av jordas energibehov, et mirakel må til om vi skal kunne greie å bytte ut all kjernekraft med andre alternative energikilder de neste 20-30 årene, og jeg tror ikke på mirakler.

 

Framtidens kjernekraftverk vil være annerledes enn gårsdagens, spesielt på sikkerhetssiden. Det å sammenlikne med reaktorer av Tsjernobyl-typen blir som å vurdere dagens flysikkerhet ut fra mellomkrigstidens flyteknologi. Alvorlige konstruksjonsmessige mangler ble påpekt ved denne reaktortypen allerede på 1970-tallet, sier kjernefysikeren.

 

Energibehov er uløselig knyttet til krav til levestandard og vilje til å redusere forbruk. Skal for eksempel Kina opp på halvparten av det amerikanske energiforbruket per capita, betyr dette alene en økning på 40 % av verdens totale energiforbruk. Ifølge professorene er det to energiformer som kan bidra vesentlig til Kinas energivekst, nemlig kull eller kjernekraft.

 

Så lenge vi krever fortsatt økonomisk vekst og opprettholdt levestandard, blir det dobbeltmoralistisk å hevde overfor den tredje verden at «dere får ikke lov til å utvikle dere som oss». Med respekt for den tredje verdens selvstendighet, må deres valg skje uavhengig av vår velferd. I likhet med oss velger også fattige land med begrensede energiressurser den energiform som gir mest energi ut fra forutsetningene.

 

Altså er konklusjonen å satse mer på ny kjernekraftteknologi, de gamle risikokraftverkene må erstattes med nye, lagringsteknologien bør gjerne bli bedre og tryggere. På denne måten møter vi i morgendagens problemer, og ikke ved å støtte f. eks Greenpeace som ikke engang skjønner betydningen av ordet evolusjon.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Kristian
06.10.2004 10:24

Bra!
8
anbefalinger
Du hevder at nye kjernekraftverk blir stadig sikrere i drift. Men det hjelper ikke så mye om de som driver dem jukser med utslippsrapportene, slik vi har sett ved det britiske Sellafield-anlegget. Det er heller ikke særlig langsiktig med restriksjoner for hvert enkelt anlegg, så lenge de varige effektene av de samlede radioaktive utslippene til havet ikke rekker å bli klarlagt før det er for sent. At stadig flere av de gamle kjernekraftverkene blir flikket på for å vare lengst mulig, er heller ikke betryggende så lenge det ikke samtidig brukes nok penger til nye tiltak som øker sikkerheten.
Ett uhell ved en reaktor kan oppveie hundre års vellykket drift av samtlige andre reaktorer. Det likevell største problemet er behandlingen av brensellsavfallet. Dersom løsningen blir at de rike industrilandene går over til kjernekraft og kjøper seg lagringsplass for det brenselsavfallet i fattigere land, er det ikke bare den norske kystsonen som er i fare. De som satser på kjernekraft, løse ikke problemene. De skyver dem bare over på framtidige generasjoner.29.11.2004 22:43

Bra!
4
anbefalinger
Ja, skal vi se - en stund siden jeg skrev dette. Først vil jeg bare si noe om de
40 % - kan godt være kildefeil - jeg ser forskjellige tall fra kilde til kilde, let selv om bedøm (40 % er gasnke mye ja)....

Så må jeg gjerne få kommentere Kristian;

Sellafield er ganske omdiskutert - er enig med deg på dette punktet. Men hvilke kilder er det som sier at alle utslipsrapporter er blitt manipulert, jeg har kun forholdt meg til statistikk, DET ER TRYGGERE I DAG!

Det er en farlig måte å utvinne energi på, er enig i det . Men hvis sitter med et vanskelig mattestykke - gir du opp, eller velger du å sitte 3 ganger vanlig for å løse problemet. Befolkningen vokser stadig - og snart vil alle ha mer strøm pga. økende velferd (bare Kina ville skapt store energiproblemer om alle kinesere ønsket strøm som nordmenn). Fusjon vil sikkert overta for fisjon i framtiden - men det krever teknologi, og ikke minst videre forskning. Solenergi og andre miljøsikre utvinningsmetoder er jeg stygt redd for blir altfor dyrt og vanskelig å gjennomføre.

Du ber forkerne se på framtiden - og sier at de bare skyver problemene over på framtidige generasjoner. Vel, omstridt det der - jeg vil heller si at det er sånne som deg som skaper problemene for fremtidige generasjoner; dumt å bare trekke inn negative ting når det gjelder kjernekraft.

Skal ikke si noe mer - alle får ha sine meninger (mangfold er bra)....Men les noen flere artikler med forskjellige syn på saken - trekk egne konklusjoner!

MORRA DI!!
18.01.2006 13:23

Bra!
4
anbefalinger
jeg så et prgram på TV om tsjernobyl. da døde mennesker  Crying :'\(

cv
07.12.2006 20:41

Bra!
4
anbefalinger
Tja


16.05.2004 23:33

Bra!
3
anbefalinger
Er ute på en liten surfetur og finner ditt navn på nettet med en artikkel om kjernekraft. Er først og fremst interessert i navnet ditt og lurer på om vi kan være i slekt....... Hvor er dine foreldre fra?

Kristian
06.10.2004 10:11

Bra!
3
anbefalinger
Synes du egentlig har en del usakelige argumenter. For det første så dekker kjernekraft maks 20% av verdens jordas energibehov. 40% er kanskje å ta det litt langt?

Mannen med bart
18.01.2006 13:14

Bra!
3
anbefalinger
jeg synes atombomber er dumt

Mannen med bart
18.01.2006 13:14

Bra!
3
anbefalinger
jeg synes atombomber er dumt

Benjamin
18.01.2006 13:15

Bra!
3
anbefalinger
Victor Endal er veldig rar...

The water frame is an extension of the spinning frame; both of which are credited to Richard Arkwright. Arkwright, however, is just the person who patented and exploited the technology, with the real invention being carried out by Thomas Highs. John Kay,
18.01.2006 13:18

Bra!
3
anbefalinger
The water frame is an extension of the spinning frame; both of which are credited to Richard Arkwright. Arkwright, however, is just the person who patented and exploited the technology, with the real invention being carried out by Thomas Highs. John Kay, the clock maker/mechanic who help Highs build the water frame was duped, by Arkwright, into giving up the design.

The water frame is derived from the adaptation of a water wheel to the spinning frame. The water wheel provided more power to the spinning frame then that of human operators. This allowed the water frame to increase its spindle count dramatically. Howevrer, unlike the spinning jenny, it could only spin one thread at a time, until Samuel Crompton combined the two inventions into his spinning mule

In 1771, Arkwright installed the water frame in his cotton mill at Cromford, Derbyshire, England, on the River Derwent, creating one of the first factories that were specifically built to house machinery, rather than just bringing workers together.


28.05.2008 14:34

Bra!
3
anbefalinger
lol


(Sigh)
10.01.2005 17:02

Bra!
2
anbefalinger
Dessuten så går vi tom for uran om noen få tiår, drivstoffet, selve grunnlaget for kjernekraft er derfor snart borte. Å Satse på kjernekraft er derfor nesten like dumt som å satse på olje (selv om det ikke forurenser i like stor grad)

Bah
10.01.2005 17:03

Bra!
2
anbefalinger
Enig med sigh. Ignorance spread lies!30.01.2005 22:14

Bra!
2
anbefalinger
Om dere ser på de tradisjonelle måtene å utnytte E=mc2 på så forstår jeg, det finnes deler ved kjernekraft det er verdt å forske på!!!

hm
18.04.2005 14:23

Bra!
2
anbefalinger
vel jeg må bare kommentere dette. Kjernekraft dekker ikke ca 40 % av jordas energiforbruk. Den dekker omtrent 5%-15%

Å satse mer på fisjonskraftverkene, er det dummeste du kan oppfordre folk til å gjøre.

seb
08.06.2005 15:45

Bra!
2
anbefalinger
Kjernekraft er ikke så farlig som mange vil ha det til. Det dør for eksempel mange flere i kullgruveulykker hvert år enn det gjorde i Tsjernobyl i 1986. Samtidig må vi tenke på at virkningene av CO2 utslipp og global oppvarming kan bli langt verre enn om alle atombombene på jorden skulle sprenge på en gang!

Fisjonskraft kommer til å bli viktigere og viktigere for verden de kommende årene om vi skal kunne opprettholde det energiforbruket vi har i dag. (og ikke kom med at vi ikke kan opprettholde det energiforbruket vi har i dag! Dere vet like godt som meg at det ikke går an å begrense forbruket i hvert fall ikke ettersom verdens befolkning stadig øker og flere og flere land blir industrialiserte)

seb
08.06.2005 16:02

Bra!
2
anbefalinger
Og for å få fakta på bordet så dekker kernekraft ca. 10% av jordens energiforbruk.30.01.2006 11:41

Bra!
2
anbefalinger
Hvorfor tror alle at kjernekraft er fisjon????? Glem uran etc. På CERN jobber man intensivt for å videreutvikle kvantefysikk, og fusjon vil ta over for tradisjonelle fisjonskraftverk (Hydrogen + hydrogen = helium + masse masse strøm til kinesere og nordmenn)....rofl08.09.2006 00:02

Bra!
2
anbefalinger
Faktisk så kan vi skape fusjon under visse omstendigheter her på jorda, bare i et par sekunder vel å merke....Prinsippet er at vi bør SATSE på mer slik teknologi...

Men case closed, ikke skal vi ha vannkraft, ikke skal vi ha vindkraft, og ikke faen skal vi ha atomkraft.....rart vi har høye strømpriser?....

liten detalje
24.10.2006 18:34

Bra!
2
anbefalinger
17 % av all elektrisk energi kommer fra kjernekraftverk.. ikke 40%


28.01.2010 19:45

Bra!
2
anbefalinger
Kristian

Hvorfor i all verden skulle forskerne jukse med rapportene de publiserer!? Ikke lag hypotetiske situasjoner uten grunn!
Faren for at ett kjernekraftverk kommer ut av kontroll er så godt som e^(i(pi))+1, altså 0. Jeg (og dere!) er for uerfarne til å bedømme smelte-sannsynligheten ved den avanserte teknologien bak et kjernekraftverk. Så det eneste vi kan se på er smarte-folks konklusjoner. AAAS (American Association for the Advancement of Science), NAS (National Academy of Sciences) og Richard A. Muller mener at det er tilnærmet 100% trygt å satse på kjernekraft. Med tanke på at vi trenger CO2-utslippsfrie energikilder, så er det nesten uetisk å IKKE satse på kjernekraft!

(Sigh)
"Vi går snart tom for uran"..
Når vi ser på hvor mye utnyttbar uran som er funnet, ser vi at vi har nokk til 85 år til med konstant forbruk. Dette er nokk til å klare oss til vi har klart mestre fusjonteknologien, der vi har ressurser for resten av tellus' levetid!
Hvis vi inkluderer mengden av utnyttbar uran som blir formet naturlig hele tiden, har vi nokk til godt over hundre år. Hvis man tenker på de teknologiske fremskrittene vi tar, har vi nokk til 25 000 år... For å være maksimum pessimistisk, ser vi at vi har nokk til å redde oss ut av energikrisen.  Smile :-\)

(Sigh)
10.01.2005 16:05

Bra!
1
anbefalinger
Så subjektivt at det er kvalmt. Kina holder bla. på å bygge verdens største vannkraftverk (demning) som er flere km lang. Noen poeng er fornuftige, men objektivitet er vitalt for en sakelig diskusjon.

johnny
30.05.2006 10:26

Bra!
1
anbefalinger
fordi fusjons-teknologi ikke er teknisk mulig på ett par tiår...
du trenger trykk og varme fra en atombombe for å utløse en fusjon, så tenk før du taster.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews