Søk i stiler
 

Alexander Kielland


Punktlige fakta om forfatteren Alexander Kielland.

Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:21.04.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Alexander Kielland


- Alexander Lange Kielland ble født i Stavanger 18. februar 1849.

- Han tilhørte en av Stavangers eldste handelsfamilier, og han vokste opp i et av byens mest velstående hjem.

- Han gikk som gutt på Stavanger Katedralskole, der han likte seg heller dårlig, til tross for at han var skoleflink.

- Han skulle siden, i romanen Gift, ta et voldsomt oppgjør med skolens innhold og den undervisningsformen som dominerte på den tiden.

- Han utdannet seg til jurist, og kjøpte så et teglverk i Stavanger som han drev til 1881. I denne tiden fikk han god kjennskap til praktisk forretningsliv, og dessuten til arbeidernes vanskelige levekår, som han ble svært opptatt av.

- Mens han drev teglverket leste han mye, særlig radikal tenkning og filosofi. Navn som Charles Darwin, John Stuart Mill, Søren Kierkegaard og Georg Brandes ble studert av Kielland i denne tiden.

- Når han så på slutten av 1870-tallet debuterte som forfatter, var det derfor ikke merkelig at Kielland plasserte seg på ytterste venstre fløy, blant de mest radikale.

-  Det meste av hans produksjon, som stort sett var romaner i den realistiske stilen, ble utgitt på begynnelsen og midten av 1880-tallet.

- Bortsett fra et par Novelletter fra Danmark, skrevet etter et opphold der, foregår hans romaner stort sett i Stavanger og omegn, og inneholder kraftig kritikk av småbyens hykleri, borgerskapets utnyttelse av arbeiderne, det puggdominerte skolesystemet og kirken. Kiellands stil preges ofte av satire, og denne formen å kritisere på svir jo ofte mest...

- Etter et kort opphold i Frankrike overtok han i 1889 jobben som redaktør for Stavanger Avis.

- To år senere ble han borgermester i Stavanger, og i 1902 fylkesmann i Romsdal. Etter at han kom inn i disse vervene utga han lite ny litteratur.

- Han døde i 1906.

 

Oversikt over viktige verker

- Novelletter

- Garman og Worse
- Arbeidsfolk
- Else. En julefortælling
- Skipper Worse, 1882
- To novelletter fra Danmark
- Gift
- Fortuna
- Sne
- St. Hans fest
- Bettys formynder
- JacobTeksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no