Søk i stiler
 

Nynorskundervisning i skulen


For- og motargumenter når det gjelder læring av nynorsk på skolen.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:26.03.2004
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Bokmål/nynorsk
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookOppgåve:

”Det er ikkje noko poeng med nynorskundervisning i skulen”.

Nynorsk, det andre skriftspråket av dei to i Noreg, vart innførd i1907. Debattane, sidemålsmotstand og nynorskmotstand, hang den gong som no tett saman, men den gongen med sjølveste Bjørnstjerne Bjørnson og riksmålsforbundet i spissen. Frå denne dag skulle alle lære seg nynorsk, eller meir handgripeleg, dei var tvungen til å lære nynorsk i skulen. Nynorsk var då, for di fleste, heilt nytt. Men kva er det som ligg bak all motstand mot vårt sidemål den dag i dag eigentleg? Kvis konsekvensar skaffar nynorsken rundt om i vårt land? Er det noko poeng med nynorskundervisning i skulen?

 

Om ein set seg ned, tenkjer over korleis språka våre har blitt til, finn ein ut at bokmål har sitt opphav i dansk språk. Men at nynorsk derimot er ein samnemnar for alle dei norske dialektane over heile Noreg . Altså kan vi seie at nynorsk har tatt utgangspunkt i dei måtane vi snakkar på og korleis vi skriv.

 

Det fine med nynorsken, sidemålet, er at det gjev alle innbyggjarane fridom til å velja kva språk av dei to du vil nytta. Men då etter at du har lært begge. Nynorsk gjev oss meir språkkunnskap, og ytar sterkt til at vi nordmenn er det landet som skjønar andre skandinaviske språk betre enn nokon andre i desse skandinaviske landa. Nynorsk nedvurderer ikkje norsk språk, fordi nynorsk er norsk språk.

 

Nynorsk held fram ein tradisjon der språkbrukaren har respekt for seg sjølv og respekt for andre. Men kva er fordelane med å kunne snakke og skrive nynorsk? I dag er det over ein halv million menneske som nyttar nynorsk. Og talet aukar stadig. Språket får større og større innpass i byane. Allereie finnast det eigne skuleklassar med nynorsk hovudmål både i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det stillast også krav til deg som arbeidssøkjar. Det er faktisk over ein halv million arbeidsplassar som krev at du kan og forstår nynorsk. For at dei to målane skal vere likestilte, må nynorsk vere ålmennkunnskap. Alle innbyggjarane i Noreg har rett til å få lærebøker på sitt mål, og det gjeld at også dei som skriv slike bøkene og dei som omset dei, har kunnskap i båe måla. Dessutan blir nynorsk, på lik linje med aukinga av talet nynorskbrukjera, meir brukt i avisar, bøker, kommunar og teater. Ikkje bare på dei plassane kor nynorsk snakkast fast, men over mange ulike område over heile landet. Kven kan eigentleg føresjå kor du kjem til å bu og arbeide seinare i livet? Kvifor ikkje vere førebuen og kunne nynorsk ut og inn til eit slikt høve?

 

Ein anna viktig grunn for å ta vare på sidemålet er at dei som bruka nynorsken har krav på å verta forstått i sitt eige land, og ikkje verte nedvurdert på grunn av språket sitt. Så om det ein gong skulle bli at nynorsken skulle verte fjerna, ville dei attlevande nynorsk- brukarane hadde fått ein trasig kvardag. Nynorskopplæringa er avgjerande for at norskfaget faktisk kan kallast norsk.

 

Kvifor må vi lære å skriva språket? Held det ikkje å skjøna det, og å kunne snakke det? Nynorsk og bokmål er annleis på andre stadar enn berre ulike måtar å stave ord på. Dei har ulik historie, ein del av Noregs historie. Mykje som i bokmålet blir sett på som slang og udanna tale, er eigentleg dialektar frå landet vårt. Ordforrådet som ungdommane i Oslo brukte vert sett på som slang ifølgje bokmålet, men er eigentleg berre vanleg Oslodialekt.

 

Nynorsk er eit landsmål. Det er bygd på heile landet si dialekt, men bokmålet er derimot bygd på korleis ei lita gruppe menneske i osloområda talar og bygd på dansk språk. Tar vi vekk nynorskundervisninga og gjer den valfri, då er nynorsken borte i framtida. Og er den borte i framtida, ja då er ein viktig del av Noregs kultur, historie og språk fjerna for alltid.

 

Eit problem i spørsmålet eller debattane om nynorskopplæringa er at motstandarane allereie er i mot sidemålsordninga. Tankane deira er urokkelege. Kva vi lærar på skulen bør sjåast i forhold til kva som er viktig og ikkje vanskegrada. Det er mykje som er vanskeleg på skulen, men det kjem an på kva vi sjølv gjer det til. Nynorsk er faktisk for oss nordmenn mykje viktigare enn å lære tysk. Mange menneske har fordommar mot sidemålet, og får likevel betre karakter i nynorsk enn dei får i tysk og matte. Kva kan gjerast for at språket blir meir akseptert her i landet? Og klarar vi å overbevise dei som har fordommar mot sidemål ved å setje for- og motargumenta opp mot kvarandre?

 

Kva for nokre argument finnast det for å kvitte seg delvis eller heilt med nynorsken som ei obligatorisk opplæring? Kva er negativt med å lære båe målformene av norskfaget?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


02.04.2006 19:04

Bra!
5
anbefalinger
Hva med motargument???

Christina
26.10.2006 18:03

Bra!
4
anbefalinger
Sjå her, endeleg nokon som står opp for nynorsken. Veldig kjekt å lese Smile :-\) Innleiinga hadde eit par trykkleifar, men elles såg eg ikkje så veldig mange. Ein ting: På nynorsk kan ein ikkje skrive 'Noregs', men 'Noreg sin'. Elles veldig bra. Heilt einig!!


18.04.2006 02:40

Bra!
1
anbefalinger
gammel oppgave. Så den plutselig nå. Tror en del av oppgaven ikke har kommet med, men lite å gjøre med det nå. Mine personlige meninger, som en tilføyning, er at nynorskundervisningen bør starte tidligere enn den er i dag. Jo yngre man er, jo lettere er det å lære seg nye språk. Dessuten bør man utvide nynorskundervisninga til å holde til i andre fag enn norsk. Ha ett annet fag på nynorsk, eksempel naturfag. Det vil da bli letter å lære seg nynorsk. For jo mer nynorsk man leser, jo lettere er det å lære seg. Motargumenter, tja, hadde vel noen da oppgaven ble skrevet(og de husker jeg ikke). Men nå er jeg bare for Smile :-\)


29.10.2004 09:43

Bra!
0
anbefalinger
næhæhio! \'apostrof \"gåseøyne \'apostrof \"gåseøyne

eivind
22.03.2006 12:33

Bra!
0
anbefalinger
Meget god artikkel skrevet. denne har hjulpet meg VELDIG med stilen min... takk og det er noen meget gode for argumenter du har fått med

bigmac
09.12.2008 15:37

Bra!
0
anbefalinger
Dette er like useriøst som de fleste artikkler mot nynorsk, har du vært i Tyskland å gått på kurs i propaganda? nei, noen som faktisk står opp for nynorsken er bra det, men for all del, ikke la meg lide med min vakre 5er i norsk og 2er i nynorsk skriftlig er dette rettferdig?

Henriette
27.05.2009 00:05

Bra!
0
anbefalinger
Det her var lite saklig syns jeg. Jeg forstod det slik at det skulle være for- og MOT argumenter for nynorsk i skolen, noe jeg syns du har fått dårlig frem, eller altså du har ikke fått det frem. Du besvarer kun påstander om nynorsken.. Dette er jo en artikkel kun i nynorskens favør!

Anonym
17.10.2009 00:12

Bra!
0
anbefalinger
det er ikke obligatorisk nå lenger

anna
24.05.2011 14:42

Bra!
0
anbefalinger
altsååå... Denne omhandler jo ikke for- og motargumenter! Du skriker jo at vi trenger nynorsk omtrent. Dårlig


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.013 sec - 1 pageviews