Søk i stiler
 

Indikatorer


Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.8 Indikatorer.
Sjanger:RapportLastet opp:20.03.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Utstyr:
- Fortynnet saltsyre (0,1 m HCl)
- Fortynnet natriumhydroksid (0,1 m NaOH)
- Reagensglass
- Reagensglasstativ
- Dråpetellere
- Vernebriller

 

Indikatorer
- BTB-løsning (Bromtymolblått)
- Fenolftaleinløsning
- Lakmusløsning

 

Hensikt:
Å undersøke fargen på ulike indikatorer

 

Figur:

(mangler)

 

Fremgangsmåte:
Først helte vi 1cm3 = 1ml HCl i tre forskjellige reagensglass. Det samme gjorde vi med NaOH og H2O i 3 andre glass hver.
Så plasserte vi alle disse i et stativ slik som vist på tabellen i samme rekkefølge.
Så tilsatte vi to dråper av hver indikator i hvert glass.

 

Tabell:

Sur løsning Nøytral løsning Basisk løsning
Lakmus Oransje Lilla Mørk lilla
BTB Gul Grønn Blå
Fenolftalein Hvit Hvit Rosa

 

Konklusjon:
Denne elevøvelsen kan vi bruke til å sjekke om en løsning er sur, nøytral eller basisk.

 

Feilkilder:
Det kan, mot alle odds, være slik at jeg tok for mye eller for lite av noe slik at fargene ikke ble helt eksakte.

 


 Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no