Søk i stiler
 

Hasj


Fakta om hasj og hasjmisbrukere.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:16.03.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Cannabis
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Hva er hasj?

Hasj kommer fra hampplanten Cannabis Sativa og er tørket plantesaft som er presset sammen med biter av planten til små klumper eller plater. Platene er sorte, brune, rødlige eller grønne.

 

Hasjen inneholder omtrent 400 forskjellige giftstoffer, hvorav 80 av dem påvirker psyken. Det viktigste er stoffet THC. THC er et stoff som som påvirker hjernen hvis man røyker hasj, eller på noen annen måte inntar stoffet.

 

Det er THC som gir den rusen hasjrøykeren gjerne vil oppnå, men det er også THC som gir han problemer, hvis han bruker det jevnlig.

 

Hasj kan blandes i kaker, te, det røykes som regel i pipe, men rusvirkningen er mye vanskeligere å kontrollere hvis stoffet drikkes eller spises.

 

Hvorfor røyker mange unge hasj?

Mange unge er nysgjerrige; ting skal prøves ut - hvorav rusmidler. Det er ønske om å oppleve rusen og den unge har hørt om fantastiske opplevelser, hvorav lys og lyd oppleves mye mer intenst osv.

 

De fleste unge som har prøvd hasj, holder opp med å bruke det etter en liten stund eller bruker det veldig sjeldent. De er klar over at regelmessig bruk av stoffet over lengre perioder er skadelig og det svekker eller ødelegger evnene deres.

 

Det er imidlertidig en del unge som fortsetter og bruke hasj og bruker det regelmessig. Det er unge som opplever at hasj tilføyer noe som de har savnet. De er ikke nødvendigvis klar over hva det er de har savnet, men har bare følt en generell utilfredshet.

 

Det kan være unge som fortsetter med og bruke det på grunn av kjedsomhet - for å få tiden til å gå.

 

En annen grunn kan være den unges behov med å få hverdagens problemer litt på avstand og skyve alle problemene fra seg.

 

De unge kjenner seg litt stresset eller presset fordi de føler at de hele tiden har konflikter med omgivelsene d.v.s. foreldre eller skole eller fordi de har vanskeligheter med å leve opp til de mange krav som stilles til dagens ungdom. Hasj sløver og de unge opplever at de kan slappe av.

 

For foreldre og andre kan det se ut som om de unge bevisst velger å forsette med å bruke det, men for disse unge har hasjen tilsynelatende noen fordeler; de har grunner til å bruke det. Sett med den unges øyne løser hasjen en utilfredstillende situasjon - "legger seg oppå problemene" - men det er som og tisse i buksa, først varmer det - så blir det faen så kaldt.

 

Hasj er farlig

Jevnlig bruk av hasj medfører endring i måten å tenke på og en endring av personligheten men det skjer langsomt og uten at brukeren oppdager det.

 

Som nevnt tidligere inneholder hasj giftstoffet THC.

 

I motsetning til alkohol er THC fettoppløselig, (alkohol er vannopløselig). Det vil si at THC kan danne lagre i kroppens fettvev f.eks i hjernen.

 

THC brytes ned meget langsomt. Etter en uke er kun halvparten av stoffet ut av kroppen og det kan ta opptil 6 uker før all THC er nedbrutt.

 

Det betyr at hvis man bruker hasj jevnlig kan ikke kroppen bryte ned THC'en og istedet økes mengden av stoffet i hjernen. Det legger seg gradvis lag på lag - mer og mer THC.

 

Den kroniske rus

Etter lengre tid med jevnlig bruk av stoffet har kroppen hopet seg opp med så mye THC at brukeren hele tiden er påvirket og oppleves av andre som sløv og passiv. Forandringen skjer gradvis og brukeren har ikke selv merket det. Brukeren påstår selvfølgelig selv at hasjen ikke har skadet han.

 

Etter hvert nå som den unges normale tilstand er preget av passivitet bruker den unge kun for å oppnå den oppstemtheten som følge av den korte akutte rusen; den unge bruker for å få energi eller for å føle seg normal.

 

Den kroniske brukeren vil derfor riste på hodet når andre sier at man blir sløv av å røyke - for han opplever det snarere tvert motsatt.

 

Man blir dummere av hasj

Ut over at man blir sløv, passiv og uengasjert, vet man at jevnlig bruk av hasj påvirker:

 

Korttidshukommelsen

Brukeren glemmer avtaler, glemmer hva han snakker om, mister tråden, mister tidsfornemmelsen, lever i nuet, har vanskeligheter ved å lære av sine erfaringer d.v.s. modnings-prosessen nedsettes kraftig da erfaringsgrunnlaget forsvinner.

 

Konsentrasjonsevnen

Brukeren får vanskeligheter ved å holde fast på oppmerksomheten over lengre tid. Får vanskeligheter ved å lytte til andre, vanskeligheter ved å oppfatte nyanser i de budskap som mottas, vanskeligheter ved å forstå andre. Når man har vanskeligheter ved å konsentrere seg om tankene sine, blir de lett kaotiske.

 

Formuleringsevnen

Brukeren har vanskeligheter ved å finne ord for det han gjerne vil si - gjøre seg forstått. Han uttaler seg flåsete, i sort hvitt, og blir derfor lett misforstått - og det er på den måten det lett blir konflikter.

 

Evnen til å reflektere

Brukeren tenker konkret akkurat som et lite barn og har vanskeligheter ved å arbeide med teorier eller hypoteser, hvilket er en forutsetning for å kunne analysere og forstå - brukeren får vanskeligheter ved å analysere hva det er som skjer rundt ham og vanskeligheter ved å finne løsninger.

 

Læreevnen

Når man har vanskeligheter ved å konsentrere seg, vanskeligheter ved å huske, vanskeligheter ved å formulere seg osv. så lærer man ikke så veldig mye nytt.

 

Forsøk ved læring viser da også at hasj-misbrukere lærer mindre og langsommere. Det kan neppe overraske noen at man lærer mindre hvis man har et hyppig inntak av et sløvende middel som hasj.

Mindre overraskende er nok det at det man har lært mens man er påvirket, glemmer man når man er blitt nykter. Denne psykolgiske mekanismen kalles tilstandsbetinget innlæring og er den mest logiske forklaringen på at unge med et daglig hasj-forbruk, føler at de fungerer dårligere når de slutter å bruke hasj.

 

Sagt med andre ord, så blir man vesentlig dummere hvis man røyker hasj jevnlig.

 

Starten på en ond sirkel

Dette betyr at brukeren oppfatter det slik at omgivelsene rundt han, ikke står i forhold til han selv. Det er som å leve i en glassklokke. Følelsen av å være annerledes, misforstått og at alle (foreldre, skole osv.) er på nakken din hele tiden, gir lav selvtillit – man føler seg presset og er nødt til å bruke enda mer for å få tingene på avstand.

 

Brukeren kan ha mange gode ideer og et ønske om å gjennomføre disse, men alt løper ut i sanden og blir ikke til noe.

 

Det oppstår konflikter mellom foreldrene og lærere, da brukeren ikke passer avtaler, holder orden i skolearbeidet osv. Skolearbeidet blir likegyldig, framtidsdrømmer og planer forsvinner; man lever i nåtiden, taler om fortiden og fortrenger fremtiden.

 

De unge brukerne dropper alle fritidsaktiviteter og kamerater som ikke bruker ryker ut av omgangskretsen. Man har det best sammen med kamerater som også bruker hasj.

 

Vanskelig å slutte

Etter et regelmessig forbruk av hasj kan det være veldig vanskelig å slutte. Den kroniske rus, som er preget av passivitet, blir mer massiv. Brukeren som stopper misbruket, opplever at han ryker ned i et sort hull. Han blir enda mer innadvent, negativ og nedtrykt. Det oppstår et tomrom fordi bruken av hasj i en lang periode, har vært den eneste aktivitet man har sett frem til. Problemene som har vært skyvet tilbake, kommer nå tilbake med ny styrke og krav om å bli løst. Mange opplever derfor at når de slutter å bruke blir de mer irritable, nærtagne og aggressive. Noen opplever en voldsom rastløshet, at tankene myldrer frem og de får vanskeligheter ved å falle i søvn. Disse abstinensene forsvinner uansett etter noen uker, hvorav de fleste vil oppleve positive fremskritt; de blir bedre til å uttrykke seg, bedre til å løse problemer og de får mer energi til å komme videre i livet. Kort sagt, selvtilliten bare vokser og vokser. Ofte skal det flere forsøk til før det lykkes helt og droppe hasjen.

 

Basert på et skriv av ”Børne og ungerådgivningen i vanløse” fra "Danske lægeforening".

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Tobb
02.06.2007 01:15

Bra!
73
anbefalinger
Ikke rart folk er imot cannabis når de leser artikler som dette. Det er også sjelden man ser så mange faktafeil på et sted, og at det i tillegg er på en side dedikert til skole skremmer meg. La oss se:

"Hasjen inneholder omtrent 400 forskjellig giftstoffer"

Nei! Cannabis inneholder rundt 400 _kjemikalier_. Big difference.

"Som nevnt tidligere inneholder hasj giftstoffet THC."

Kanskje ikke en direkte faktafeil, men konsekvent bruk av ordet "giftstoff" gjør at dette må klares opp:

Jeg vil tro at et "giftstoff" er ment som et stoff man kan bli forgiftet av, altså at en viss mengde medfører forgiftning og død. Så langt er dette korrekt, THC er giftig i store nok mengder. Men det samme er alkohol. For å dø av alkoholforgiftning trenger man ikke mye mer enn vanlig brukerdose, drikker man seg til 4-5 i promille begynner det å spøke. Med THC er det veldig annerledes. For å klare å bli forgiftet av THC må man spise rundt 1 kg hasj, eller røyke 2-300 gram. En vanlig dose er på 0,5-1 gram. Dermed er bruken av ordet "giftstoff" for å beskrive THC litt feil, når man først skal advare mot giftstoffer burde vi se på det farligste først.

"Det vil si at THC kan danne lagre i kroppens fettvev f.eks i hjernen.

THC brytes ned meget langsomt. Etter en uke er kun halvparten av stoffet ut av kroppen og det kan ta opptil 6 uker før all THC er nedbrutt.

Det betyr at hvis man bruker hasj jevnlig kan ikke kroppen bryte ned THC'en og istedet økes mengden av stoffet i hjernen. Det legger seg gradvis lag på lag - mer og mer THC."

Her begynner faktafeilene å tårne seg opp. Ja, THC er fettløselig. Men THC i seg selv lagrer seg ikke i fettvevet! THC brytes ned til metabolitter, som ikke har noen rusvirkning (men dessverre inneholder navnene deres også "THC"), og disse lagres i fettvevet, men de GIR INGEN RUS! Man vil også etter hyppig røyking oppnå et maksimalnivå av metning av disse metabolittene, så det blir nok ikke et tykt lag med THC-metabolitter som legger seg i hjernen, noe artikkelen gir utrykk for.

"Den kroniske rus"

Her er nok en myte, og enda flere feil. Man er ikke kronisk ruset, denne myten kommer av det jeg har forklart over, ved at så lenge man har "THC" i fettvevet så vil man være ruset, noe jeg har vist at er feil.

Det som kan oppfattes som kronisk rus, sløvheten som er en slags steriotyp på hasjrøykere, kan forklares ved den faktiske rusen. Når man har fått i seg cannabis, vil man være sløv i noen timer. De aller fleste opplever dette. I tillegg er det lett å få i seg, en liten røyk og man er der. Hvis man røyker før man legger seg vil det også ha en innvirkning på dagen etter, ved forstyrret søvn eller døgnrytme. I tillegg er rusen i seg selv en form for avslapning, og det er lett å falle inn i en rytme hvor det å slappe av blir det viktigste.

MEN, dette betyr ikke at det skjer med alle. Man kan kompensere for dette, ved å ta seg selv i nakkeskinnet.

Dette er også enkelt reversibelt, bare etter noen få dager uten cannabis vil man merke at man yter mer (men også at man stresser mer).

"Man blir dummere av hasj"

Det du beskriver i dette avsnittet er ikke sideeffekter ved jevnlig bruk av cannabis, det er sideeffekter under cannabis-rusen! Jeg har merket samtlige av disse, men kun når jeg er beruset, ikke ellers.

"Brukeren tenker konkret akkurat som et lite barn"

Jadda, der har vi det, jeg tenker som et lite barn. Du tok meg der, damnit!

"Følelsen av å være annerledes, misforstått og at alle (foreldre, skole osv.) er på nakken din hele tiden, gir lav selvtillit – "

Og hva kan nå denne følelsen komme av? En magisk del av cannabisen selv? Eller er det følelsen av å føle at du sitter med sannheten, mens alle rundt deg repeterer løgner og feilinformasjon, noe du gjør med stil i denne artikkelen.cecilie24
28.10.2008 20:17

Bra!
37
anbefalinger
Etter å ha lest alle kommentarene til dette skrivet sitter jeg med en følelse av maktesløshet, blir først litt trist, så provosert av alle som forsvarer bruk av hasj. Det kan bli vanskelig å kommentere på dette når jeg blir så oppjaget  Wink ;-\) men here it goes. Jeg kom over hasj som 16/17åring og fikk lyst til å prøve på lik linje som jeg prøvde alkohol tidligere i tenåra. Fikk høre av andre brukere om den "positive effekten" som de fleste kommentarene ovenfor her handler om, hvor kos det var å slappe av med, hvor godt det smakte, hvordan synet på tilværelsen forandret seg til det bedre osv osv. De sa det var lett å slutte, nettopp fordi man ble ikke avhengig av en PLANTE. Neivel, tenkte jeg uten peiling på narkotika i det hele tatt. Folk som brukte det forsvarte det, de som ikke brukte det bannlyste det. Uvitende som jeg var trodde jeg vel det var noe i det brukerne sa-de måtte vel ha greie på dette siden de var brukere selv!? Vel. Jeg begynte altså å røyke litt "for kosens skyld" noen helger som 18åring, og ja-det var faktisk veldig koslig på den tiden. Spesielt samholdet mellom alle vi som gjorde dette istedefor eller i tillegg til alkohol i helgene, det samholdet var i starten noe jeg så på som positivt og ikke lignende noe annet vennskap jeg hadde hatt. Alle samlet seg til helga(etterhvert også i ukedagene), og alle var liksom sammen om dette rus-greiene, alle gikk sammen for å skaffe, alle gikk sammen for å kose seg med dette... Gode venner som hadde ting til felles liksom, men alt viste seg jo å være en illusjon. Denne helgekosen gikk BRÅfort over til hver eneste helg, så ble det et trekk før jeg skulle på skole/møter o.l. i ukedagene, så på ettermiddagene, hver eneste ettermiddag. Det var bare så innmari kos, både rusen og gjeng-følelsen. Uskyldig tenkte jeg først, så begynte jeg å tenke at det var bedre å røyke enn å ikke røyke. Forholdet til hvordan jeg brukte hasjen forandret seg uten at jeg egentlig la merke til det, eller jeg levde i troen på at jeg kunne jo slutte any time. Men folk forandret seg etterhvert, det ble mer desperate tilstander hvis det ikke var mulig å få tak i, den gode gjengfølelsen ble mer borte, var det ingen hasj tilgjengelig var også venner borte. De holdt seg hjemme eller borte fra miljøet når man ikke kunne ruse seg sammen, noen ville ikke omgås folk uten å være ruset... Kunne noen ikke betale alt det hasjen kostet etterhvert ble det problemer. Stemninger ble mer trykket. Sakte men sikkert gikk ting over til å bli mindre "kos". Ting forandret seg altså, jeg også. Forhold til vennene mine og kjæresten min ble dårligere. Vanskelig å leve under samme tak når begge etterhvert ble mer merket av den trykte stemningen det ble når ikke noe var å få tak i. Rusen tok overhånd. Til slutt ble det bare misforståelser, paranoia, pengeprat, ekstremt dårlig kommunikasjon, sjalusi og jeg flyttet fra han jeg trodde jeg var glad i. Ting så med ett om mulig enda vanskeligere ut og jeg la merke til hvor avhengig (selv om jeg ikke brukte det ordet da) jeg var av hasjen. Først brukte jeg den som kos, så som en slags vane, og så plutselig ville jeg ha den for å ikke være nedstemt. Et mørkt syn på livet hadde jeg fått rett&slett, jeg kunne ikke forstå hvorfor, fordi slik hadde jeg ikke følt det noen gang tidligere, kjæresten jeg hadde hatt var jeg faktisk ikke såå glad i, det var altså ingen logisk forklaring på hvorfor jeg var så deprimert! Jeg kom meg ikke ut av den følelsen, jeg fortsatte å ruse meg på egen hånd, turte ikke slutte av frykt for hvordan det ville kjennes. Altså var det ikke bare å slutte likevel kjentes det ut som da. Jeg følte meg totalt fanget. Prøvde holde kontakten med det som var igjen av den en gang "så gode gjengen", men de var splittet, noen satt alene og var vanskelige å komme innpå, gjengen var splittet, noen hadde flyttet langt, noen hadde gått over til andre rusmidler, og noen ville ikke ha no å gjøre med en som var flyttet fra en av "sjefene" i miljøet... Så det ble til at jeg holdt meg borte fra hele miljøet bortsett fra når jeg skulle ha tak i mer hasj, noe som var hver eneste dag. Jeg ble veldig usikker på hele livet egentlig, mennesker rundt meg, både kjente og ukjente, jeg var i forsvar mot familien, turte ikke slippe verken nye eller gamle venner innpå meg. Usikkerheten i hasjmiljøet gjorde at jeg aldri var helt sikker på når jeg kunne få tak i neste gang, om det ville være tomt eller om de ikke ville hjelpe meg, jeg fikk rett&slett paranoia for om folk var til å stole på. Så uvissheten jeg lagde meg ang om det var mulig å få tak i mer og om folka jeg kjøpte av var reale, gjorde at det eneste jeg tenkte på var hvordan få tak i neste gram med hasj. Mens jeg tenkte på dette røykte jeg. Slik gikk det i sirkel til slutt. Tenkte, røykte, fikk tak i mer, ble like usikker igjen for neste gang, tenkte, røykte, fikk ikke sove eller sov på dagtid osv osv... Dette var alt jeg gjorde, greide å gjøre, hver eneste dag. Greide ikke tenke klart i det hele tatt, fikk angst av tanken på å ikke få tak i, angst for å gå ut på dagtid, og jeg greide ikke finne løsninger på noe, iallefall ikke noen løsninger som jeg greide å gjennomføre. Bare i hodet, der gikk tankene konstant. Utrolig slitsomt men jeg visste ikke hvordan jeg kunne komme meg ut av det. Ikke ville jeg ut av det heller, DVS jeg ville ha det bedre men jeg ville SAMTIDIG ha rusen. Noe som var helt umulig, når det jo var rusen som gjorde at jeg hadde det slik. Greide ikke be om hjelp, ville ALDRI innrømmet det da men tror jeg skammet meg veldig. Man kunne jo ikke bli avhengig av slikt. Jeg løy for meg selv og innbilte meg selv om jeg visste det ikke var sant, at bare jeg visste jeg fikk tak i hasj hele tiden, hver dag, DA ville jeg kunne begynne å leve igjen. Men det visste jeg jo aldri. Ser nå i ettertid at det alltid var tilgjengelig, jeg laget problemene ut av intet. Vanskelig å forklare uten at det blir rotete, men det var nettopp rotete det var! Alene kunne jeg røyke 10-15 gram om dagen, og slikt sluker penger... Til slutt fikk jeg ny kjæreste, blottet for realitetssjekk som jeg var ante jeg ikke hvordan han var. Vi flyttet sammen fort, og like fort begynte han å vise sider v seg som jeg ikke skjønte noe av... Orker ikke gå i detaljer der, men det ble et turbulent år fremover hvor han ene øyeblikket "besyttet meg fra alt", og så i neste kastet han meg ut på timen. Han begynte å "kjøre huet mitt" med ting som at folk fulgte etter oss, var ute etter oss, snek rundt huset på natta, stjal fra oss mens vi sov, eller at gjester vi hadde hatt gjorde det samme uten at vi merket det. Etterhvert mente han at jeg var med på dette, at jeg snek meg ut på natten, hoppet ut vinduet på natten for å gjøre de mest gale ting, han mente jeg snakket i søvne med noen som sto utenfor soverommet og ventet på meg, osv…rimelig syke ting!!! Han røykte bare hasj. Kanskje er han psykisk syk under all rusen også, men likevel. Det verste var at jeg forsto virkelig ikke hvor sykt alt dette var!!! Jeg trøstet han når han hadde noia, jeg gråt når han beskylte meg for ting... Etter han hadde kastet meg ut for 4. gang og jeg forsto han ikke skulle ta meg tilbake denne gangen, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Det første jeg tenkte på var at hvis jeg kjøpte hasj av de vanlige ville han få vite det, de var vennene hans. Jeg kunne dra til hovedstaden, men jeg var sliten. Så utrolig sliten... Helt kaos i hodet. Jeg dro hjem til en venninne jeg fortsatt hadde, den eneste jeg hadde igjen fra miljøet. (Som jeg ikke har sett siden...) Dagen etter var jeg plutselig på vei langt vekk... Til familien min som jeg hadde flyttet fra midt oppi alt dette. I en annen by. Hvordan jeg tok den avgjørelsen vet jeg ikke den dag i dag. Jeg følte meg helt fortapt i hasjen. Helt desperat var jeg da jeg ble kastet ut av min siste kjæreste, visste verken ut eller inn på noenting, alt jeg visste var at nå hadde jeg fått nok. Jeg klarte ikke mer! Jeg hadde fortalt alt på telefonen til familien, og de ventet på meg. Jeg handlet bare, jeg. Vet ikke hva som egentlig reddet meg de dagene, men det er iallefall nå 1 helt år og 3 uker siden sist gang jeg røykte hasj. Første halvåret var det vanskeligste, mest forvirrede, tristeste tida jeg har opplevd. Jeg følte meg helt forvridd i hodet, rett&slett redd...for meg selv på en måte. Det ville bli fælt å slutte tenkte jeg, men det ville også bli fælt å fortsette, så hva skulle jeg gjøre? Slik har jeg egentlig følt det mange ganger siden, men likevel stolt over at jeg klarte gå uke etter uke uten å røyke. For jeg visste med meg selv at jeg var avhengig. Fytti så sta jeg har vært! Og nå har jeg det bedre med meg selv enn noen gang, er stolt og glad, men vær sikker på at jeg sliter med å komme meg inn i hverdag igjen, fortsatt! Fortsatt fristes jeg til å ta et trekk som før. Bare for kos, eller hvis en situasjon er stressende, eller bare av gammel vane! Men så minner jeg meg selv på hvor godt det faktisk er å ha kontroll på livet. For det hadde jeg ikke på tiden jeg røykte hasj. Mistet vett, venner og den tida som liksom skulle vært den beste i mitt liv. Ungdomstida. Alle fakta som står i teksten over stemte etterhvert på meg. Jeg vet godt at folk er forskjellig, og folk reagerer sikkert forskjellig på både alkohol og rus. Det jeg vil si med dette laaange innlegget mitt, er at man vet aldri hvordan man selv vil reagere. Før man "plutselig" sitter midt oppi det. Rus er uforutsigbart. Ikke kom og fortell meg at man bør snakke om de POSITIVE effektene ved bruk av hasj. Det blir for trangsynt å mene det så bestemt. Når det åpenbart er så store NEGATIVE effekter v langvarig bruk, er det DE MAN BØR SNAKKE OM. Det er pga slike som snakker positivt om hasj at jeg selv begynte med det. Hadde noen fortalt meg denne historien istedefor.......

-Guz-
30.05.2006 21:28

Bra!
29
anbefalinger
Hvorfor har du ikke tatt med alle de positive effektene hasjen gir?
Pst. Du glømte å skrive at alkohol er mer skadelig enn hasj  Smile :-\)

Jan
19.04.2006 22:12

Bra!
16
anbefalinger
Sludder og pølsevev, dette er helt usaklig

WeeeeeeD
12.03.2007 21:22

Bra!
16
anbefalinger
Kunne hatt med flere at de posetive efektene. Personlig foretrekker jeg weed. Mye chillere, smaker bedre og er smuthere å trekke av. Røyka ett par feite med brunt tidligere i dag da  Razz :-P

anne karen
01.11.2004 15:43

Bra!
15
anbefalinger
Synes det du skrev stemmer veldig godt med tidligere opplevelser...ikke personlige, men en god gammel venn!!!!synd det ik er flere som forstår hvor dumt det her er...


12.10.2008 05:40

Bra!
14
anbefalinger
syns artikkelen er vinklet fra en side, , du ma sjekke opp flere sider av en sak før du skriver om den...

allle cannabisbrukere er IKKE rusmisbrukere, alt i livet er individuelt, alt fra religion til, meninger, tanker,oppfattningen av virkeligheten, og bruk av stoffer(også alkohol).. ikke sitt og prat dritt ut fra ting dere ikke kjenner...
det er forskjell på mennesker, og forskjell på hvordan vi tenker, og forskjell på hvordan vi reagerer på forskjellige stoffer... jeg er en person som bruker cannabis,brukt i 6 år.(når jeg er på fest, der det nytes alkohol, så tar jeg meg noen joints isteden) jeg går på skole, og har fått 4-5. i nesten alle fag på videregående og ungdomsskolen, har vært lærling i omsorgsarbeider. nå går jeg allmennfaglig påbygning.
og har aldri hatt problemer ved bruk av cannabis.. det noen mennesker glemmer, uansett alder og status, er RESPEKT for rusmidlene vi bruker, uansett om det der cannabis, alkohol eller andre ting. RESPEKT FOR TINGENE DU BRUKER ER KJEMPEVIKTIG. uansett hva det er...


jeg er en bruker av cannabis, som har en sterk personlighet, og ikke noe problemer med selvbilde, selvfølelse, psykiske plager.. jeg er en del av en minoritet som liker cannabis framfor alkohol..

"jeg lever i nuet, men jeg ser fortid og framtid"hva er så skummelt med å leve her og nå? i nåtid? se hva som skjer her og nå på vår jord, det er hele essensen i zenbudissme..

vi lever i ett delvis fritt samfunn, der vi burde respektere folk for hva de mener og tror på.


(may i not agree with you,what your saying, but i defend to the death your right to say it)...


peace and love... Smile :-\)..


18.10.2007 00:47

Bra!
12
anbefalinger
Hasj er faen så godt !
Javisst, vet jeg at det er farlig, men man lever bare en gang.
Så utnytt den gangen da, stoned for life  Wink ;-\)

lawlhead19
06.06.2007 16:40

Bra!
11
anbefalinger
Rusmidler har vært funnet i skogen laaang tid før røyk og alkohol fantes. Hvorfor er det ulovelig? Ikke at jeg har no lyst til å prøve det, men la meg fortelle noe:

I nederland er det faktisk LOV til å røyke hasj, men bare på sånne spessielle kaféer hvor man kan slå seg løs. Hvorfor kan det ikke være slik i norge også? Da slipper vi å se eventuelle rusmisbrukere på plata hele tia..

H
13.02.2005 20:55

Bra!
9
anbefalinger
må si jeg kjenner meg igjen, vært gjennom hele fasaden du beskriver, nå blir det med en gang i blandt  Very Happy :-D

weed smoker
14.03.2005 14:40

Bra!
8
anbefalinger
er faen meg sant det du skriver...har opplevd det...men det er digg da Smile :-\) smoke weed ervery day

skam
16.01.2009 08:49

Bra!
8
anbefalinger
herregud, er det mulig!? jeg blir så sur og irritert bare av å lese det her ass.. hva faen er BRA med hasj? Hva gjør det med deg? Jo, den gjør deg rett og slett DUM! Hvis du tror du blir smart eller er smart, fordi du bruker, er det helt FEIL ! Typen min ble syk av det. Ikke dårlig, men syk i hodet! Jeg ser ikke han jeg ble sammen med lenger. Men jeg elsker han mer enn alt forde, og går aldri fra han! Jeg støtter han og han vil slutte, fordi han ser hva HASJ har gjort med hue hans ! Det burde alle se! Hadde det vært lov og sunt, greit da skal jeg ikke si noe. men til den dagen kommer, så kommer alle brukere til å være så ødelagte i hodet, at de kanskje ikke vet hvem de selv er engang. fyfaen jeg blir så skuffa og sur ass  Confused :-\? Dere som klarer å si at hasj er bra, eller at det er sunt osv, er SKADA! Ødelagt i hodet!!!!! Det fins ikke en dritt bra med hasj! Når du er fjern, så er du ikke deg selv! skjønner du !! Eier du hasjen eller eier hasjen DEG? Tenk dere om, så vet dere sikkert. Hvis ikke allerede hasjen har klart å ødelegge dere. jeg VET hva jeg snakker om, fordi jeg har opplevd det i flere år, og har sett åssen det har gått med typen min. Så ALDRI i livet om jeg begynner med det. Uansett hva som skjer i livet mitt, så er stoff det siste jeg skal begynne med. Fordi livet ditt blir ikke bedre av det! du får bare mindre tanker og følelser. Du blir ''død'' i hjernen. Tenker ikke på noen andre enn deg selv! Dere trenger penger, oppturer osv. Sviker familie, gamle venner og alt dere har hatt! Er det virkelig verdt det??? IDIOTER ASS!!!!! faen jeg blir sur!!:@ stikker nå, så får dere se på dere selv. Det er SKAM å leve i et land hvor folk bruker stoff. Uansett hvor dere er fra, så er dere brukere! og det er rett og slett SKAM!!!!! ÆSJ

beast of burden
01.10.2009 18:38

Bra!
8
anbefalinger
Røyker på en fast basis, og det er helt sykt at folk kan lese artikler som denne og tro blindt på det. Hasj har gjort kun gode ting for meg, jeg har et fantastisk kjærlighetsliv, mange venner, en god jobb der jeg klatrer fort opp karierrestigen, godt rykte. Jeg har ingen psykiske eller fysiske plager av det. Røyker hver eneste dag, men kan fort gå en måned uten uten å tenke noe særlig over det. Røkte på VGS også, og gikk ut med 5,1 i snitt.

MEN, folk er forskjellige, og er du en psykisk ustabil person og har problemer med rusmidler generelt kan du selvfølgelig få negative konsekvenser av det, som med alt annet.

og hasj er ca like avhengighetsdannende som sjokolade (nå peprer det vel inn med kommentarer fra 13-åringer som ler seg ihjel og sier at sjokolade ikke er avhengighetsdannende)

og husk at de fleste som røyker vokser fra det og slutter av seg selv.

dere kids skulle bare visst om hva foreldrene deres har vært borti, selv om de ter seg som Sossen Krogh nå.

Hvem er farligst for samfunnet? en som drikker en flaske tequila og går på byen, eller han som er hjemme med kompisene og lager taco og tar seg en joint?


13.12.2005 21:57

Bra!
7
anbefalinger
Hadde vært fint om noen kunne sende meg mail/internettsider med forskning som kan underbygge denne teksten..
Jeg stiller meg nøytral, men intressert i å lese mer utdypende og få flere fakta rett fra forskernes munn/penn  Razz :-P
Kristian_misund@hotmail.com

Berg..
15.06.2004 12:08

Bra!
6
anbefalinger
Synst det var ei bra side som opplyser om dei mange artane me bruk av hasj Bruker det sjølv og synst det er et bedre rusmiddel en alkohol men som sagt overforbruk  Razz :-P jeee

:)
08.07.2005 23:39

Bra!
6
anbefalinger
Nå har jeg røyker 'en gang i blandt' i over 3 år. 'en gang i blandt' vil si. 3-7 ganger i året. Selv føler jeg aldri noen trang til å røyke oftere en det. Og har egentlig aldri blitt fristet skikkelig til å prøve noen andre stoffer. Tenkt på, men kommet til konklusjon av at det er unødvendig. jeg har det fint nå  Smile :-\)

tudelu
16.05.2006 12:23

Bra!
6
anbefalinger
Endel pølsevev i svarene, teksten har noe for seg, men er litt for svart/hvitt til at jeg kan ta den helt seriøst. Ja, jeg veit at å kutte ned for min del er en god idé, men jeg ser ikke poenget i å slutte helt. Siste setningen i teksten viser en holdning om at å slutte helt er eneste måte å forholde seg til stoffet på, og da blir jeg usikker på hvor mye jeg kan stole på skribenten. Danske lægeforening er vel ikke nøytral i forhold til danske stat, og dansk lov sier vel, i likhet med norsk lov, at hasj er ulovlig. Kommer teksten fra en lege som nøytralt framlegger fakta, eller er fakta selektivt i forhold til hva som er politisk korrekt? Jeg er enig mye, men jeg savner endel aspekter ved hasjbruk som burde vært lagt fram i en nøytral tekst. Og jeg savner seriøse innlegg fra gangstere, hverdagsbrukere og folk som seriøst tror fysisk styrke har noe som helst med makt å gjøre...


10.11.2006 14:56

Bra!
6
anbefalinger
det var veldig bra..jeg har netopp prøvd det selv..jeg har bare fådd problermer av det..jeg mistet alle vennene mine og selvtiliten til forelderne mine..så jeg fra råder dere som leser dette å ikke prøve hasj..Koos

Stao pao
17.03.2007 12:39

Bra!
6
anbefalinger
Jeg likte teksten, og det var masse bra fakta og beskrivelse! jeg skal vise den til noen venner av meg! jeg syntes de er helt ute på kjøret.. og jeg vet ikke om de vet hvor farlig det er. har selv aldri prøvd. holder meg til alkohol...

LMP
12.04.2009 04:41

Bra!
6
anbefalinger

Omkring 0,5 i promille: Man føler seg lett påvirket.
0,5 - 1: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
Over 1: Dårligere balanse, snøvlete tale, kontrollen med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
Over 1,5: De fleste får problemer med hukommelsen.
Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig.
Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

0,5 g: føler seg bra, får latterkrampe kommer ann på.

1 g: føler seg enda bedre, blir kanskje litt sløv, gidder ikke lage noe bråk.

2g: føler seg enda mer sløvere, blir kanskje litt trøtt.

3g 5g: har det braa, ingen vondte tanker. gidder vertfall ikke lage bråk. vil heller slappe av ,unngå stress.kanskje spise. eller sove litt.

hvor mye bedre hadde ikke verden vært om alkhohol ikke hadde funnet?
hasj er skapt av gud,før å lege alle sår. det er faktisk ikke dop, det er cannabis.
peace im outi.

kim andrê
28.03.2006 09:51

Bra!
5
anbefalinger
nevnte eg at den nye mopeden min og båten og firhjulingen, lett motorsykkelen, huset mitt er akkuratt puset opp.. og snart skal eg få en ubåt!

Aamodt
07.04.2008 01:48

Bra!
5
anbefalinger
Må kommentere det mest usakelige jeg noen gang har lest om cannabis.

Sitat:
"Korttidshukommelsen

Brukeren glemmer avtaler, glemmer hva han snakker om, mister tråden, mister tidsfornemmelsen, lever i nuet, har vanskeligheter ved å lære av sine erfaringer d.v.s. modnings-prosessen nedsettes kraftig da erfaringsgrunnlaget forsvinner."

Lever i nuet?
Er dette ikke en ettertraktet egenskap blant A4 folk? spontanitet?

Man kan ikke skrive en oppgave om noe man ikke har kjennskap til, skal du skrive om hasj, prøv hasj... selv føretrekker jeg grønnt, men anyways, en oppgave bør heller ikke ta noe side før du til slutt konkluderer med en personelig mening.

En objektiv oppgave en en god oppgave, man må ha med fakta fra begge sider.
Viste du at 51% av den Amerikanske befolkning har prøvd/bruker marijuhana?


Olaf
11.06.2008 22:33

Bra!
5
anbefalinger
faen så sant det alt det som sto angående hasj, hør på dere, en gjeng med inngrodde hasjrøykere, som vett ikkje en dritt dere snakker om. les teksten, å så hør på deg sjøl ittepå. så vil du skønne hva jeg mener.

meg
13.09.2008 00:43

Bra!
5
anbefalinger
slutt med hasj. hva faen er vits?
Dere som røyker hasj er bare tapere.


14.03.2005 09:11

Bra!
4
anbefalinger
Bra

jokke
18.04.2005 12:26

Bra!
4
anbefalinger
har tenkt å prøve mn r ikke sikker. komppis min vil å jg vil ikke skuffe jg har kjøpt å mn har ikke fått d ennå. vet ikke om jg tør. bør jg???

Lenny
04.04.2006 17:29

Bra!
4
anbefalinger
Har søkt en del etter bra artikler om hasj og denne er den beste jeg har sett. Den er ikke subjektiv og har faktisk en realistisk holdning til stoffet, på sidene som ungdom mot narkotika så er allerede standpunktet tatt, og de som virkelig har nytte av den informasjonen (brukere, kanskje de som vil slutte) forkaster den siden den er ensidig uten forståelse for dems hverdag.

Ulf
10.05.2006 11:14

Bra!
4
anbefalinger
Jepp! Disse komentarene er bare sladder og pølsevev. Fin tekst.

:)
20.11.2006 12:34

Bra!
4
anbefalinger
Det er ste-broren min som har skreve

tryne
13.12.2006 21:56

Bra!
4
anbefalinger
det beste med hasjen er roen fra høyere rus. vanskeligste med å slutte er å få roen før du ska sove. etter å ha røyka lenge er det vanlig å ta blå valium mens du røyker for å bli skikkelig fjern. kim andre burde gå opp til 5 russere om dagen, avhengig av merke, ikke flere enn 10.

fra Stavanger
12.04.2007 15:13

Bra!
4
anbefalinger
eg suns det va greit skreve... eg har sjøl røykt hasj og marihuana... eg suns sjøl at det eg gått å herligt... men itte mor mi fant d ud å begynte å ta pisseprøver på meg har eg ikje gjort det... siste gang va for tri uker siden... håper ikje at eg fortsatt har det i pisse... får eg ska ta pisseprøve på lørdag... det friste meg kver dag... men eg har mange vennår så støtte meg igjønå det...det e egentligt någe drid, men veldigt gått å herlige rus, eg har mangen andre vennår så røyge,før når eg røykte me venner, va me såm oftast i byen, sko me røyga joint satt me kor så helst, å når me røykte pipa så jekk me ner ein plass der dår ikje e så mange fålk, det va meg å 5 andre vennår, det e veldi koseligt, eg har veldi lust å bestilla frø så eg kan planta sjøl,å sella å røyga litt sjøl, eg røykte i øve ett år, å har det heilt greit... =D eg suns fålk kan prøva det men ikje begynn fast... vennligt hilsen ein koselige gutt fra stavangår by=D=D

mja
07.05.2008 23:46

Bra!
4
anbefalinger
man slutter serriøst ikke å røyke av sånne dumme repotasjer som de her jeg får bare mer lyst til å sette meg i sola ta en j og glemme alle problemer og depresjoner

libertarianer
12.05.2008 01:48

Bra!
4
anbefalinger
Hver gang cannabis eller andre rusmidler diskuteres er det et grunnleggende poeng som blir gått hus forbi. Nemlig om hvorvidt staten eller noen annen instutisjon har autoriteten til å straffe ikkevoldelige handlinger som individer frivillig har gått inn i.
Om du mener at noen kan straffes for hva de gjør mot seg selv, må du nødvendigvis samtidig mene at stat og rettsvesen har et legitimt krav på ikkevoldelige menneskers hode, helse og liv. Og den er ganske tung å svelge.
Det er ikke dermed sagt at all rusbruk er gunstig, men rusMISbruk er et sosialt, kulturelt og medisinsk problem. Det kan ikke være et juridisk problem.

Andreas olaf
11.06.2008 22:39

Bra!
4
anbefalinger
hasj og tobakk det er to onde rusmidler som tar over tankegangen til folk og får dem kun til å tenke på det, mongen har blitt så avhengige av dette, at dem tror dette er det livet handler om, røyking hele dagen. slutt me begge deler så ser dere et liv med fult av muligheter. dere har blitt forgifta, lykke te me å finne utveien kjære haswj missbrukere

seb
06.11.2008 01:34

Bra!
4
anbefalinger
herb is the healing of the nation! hasj gir deg et lite pusterom i værdagen, det kan være behagelig og i noen tilfeller nødvendig! men alt med måte, alle skjønner at det ikke er lurt å røye så mye at du går konstant fjern, da er du en misbruker. men en bruker, en som røyker når han har tid ikke når han har et hav av oppgaver som skal gjøres, men når du kommer sliten hjem fra jobb og trenger et pust i bakken er bare sunt. to much of anything isn`t good Wink ;-\)

lættisweed
01.02.2009 19:06

Bra!
4
anbefalinger
hvorfor har alle så mye imot hasj? Det er smuth og så lenge du ikke røyker for mye har det ikke noen dokemtert efekt. Er det egentlig forskjell på hasj og mariuhan? trodde det var det samme..

Frøken Stash
04.02.2009 01:30

Bra!
4
anbefalinger
puff puff the magic dragon

mugabe
01.10.2009 18:41

Bra!
4
anbefalinger
dere burde se super high me, og se resultatene etter han har røkt konstant i en måned.

for å summere opp: han hadde bedre helse etterpå, bedre sædkvalitet, samt gjorde det bedre på den teoretiske prøven.

Sondre
13.12.2009 16:45

Bra!
4
anbefalinger
hasj er IKKE farlig.

Fredrik
11.05.2007 23:06

Bra!
3
anbefalinger
Hehe, denne artikkelen er ELENDIG! Den viser til fullstendiug feil fakta, f. eks det at hasj er farlig. Hasj viser nemlig ingen varende farlige effekter. Det er faktisk LANGT mindre farlig enn både alkohol og tobakk.. Faktisk er alkohol det farligste stoffet av disse 3

mja
07.05.2008 23:49

Bra!
3
anbefalinger
hasj/weed/skunk/pollen osv. er bare gudsskaperverk Razz :-P


Ganja farmer
18.03.2009 22:44

Bra!
3
anbefalinger
Weed e niiiice ass... serr ass, alkohol er menneskeskap gift ass.. gud skapte cannabis.. ja ass.. jævla drittunge ass... du er hjernevaska av skolebøkene ass.. ja ass.. nei ass..

VIT!!
24.04.2008 10:15

Bra!
2
anbefalinger
kjempebra! denne oppgaven har reddet vårt prosjekt! takk!!! =D


18.07.2008 19:11

Bra!
2
anbefalinger
Fy faen t ein Idiot sia, d e jo bare idioter her haha.. good luck in life  Smile :-\)

,.,.,,..
13.09.2008 00:48

Bra!
2
anbefalinger
- Uansett!
om hva som er fakta og ikke fakta om hasj kan være ett fett!
har venner,beskjente og familie som har hvert innom ditten og datten.
bare hold dere unna. Dere er så taapere. syns synd på dere!


20.10.2008 14:45

Bra!
2
anbefalinger
Denne stilen var fabelaktig ! Dere som kommenterer har ingen kompetanse til å si dete.  Razz :-P

raggen
13.07.2009 04:22

Bra!
2
anbefalinger
sjekk ut erowid.com
så vil du få finne ut mer om denne planten, med forsker fakta , underskrifter og brukerconfessions.
og ikke bare propaganda fra 1930tallet ^^

Anti!
20.08.2009 12:45

Bra!
2
anbefalinger
Hello, hor mange hjernedøde mennesker er det egentlig her! Dere som bruker hasj å ikke ser hva den gjør med dere, dere er blitt såkalt hjernevaska! Det er faktisk synd på dere som ikke ser hva den gjør! "greit" med noen ganger INNIMELLOM, men assa! Hallo, dere ødelegger livene deres! Jeg har en forelder som røyker regelmessig å han glemmer mye, han driter i alt! Han glemmer barna sine, han driter i dem, han driter i alt enn seg selv! Skulle ønske det fantes mennesker som kunne gni det inn i skallen på folk som drev med hasj å diverse! Men men, er ikke jeg som blir ødelagt! Lykke til..
Lev farlig, dø ung , bli ett pent lik!!!

old g smoker hossi j
23.09.2009 00:08

Bra!
2
anbefalinger
er sant det som er skrevet, du blir dum og svak, men innser dette når du slutter, livet er herlig nå med så mange nye murligheter, mot, selvtilit, ro , harmoni, hvis du vil leve som en rev så fortsett, men rever er redde jeg er en løve nå hehe

ghjk
20.10.2009 17:34

Bra!
2
anbefalinger
dette var ei god side til å finne fakta om hasj =P

mg
20.10.2009 17:37

Bra!
2
anbefalinger
gudde sia t å finna info om hasj te prosjekte på skulen!! =P

husk!
07.11.2009 06:28

Bra!
2
anbefalinger
Know your body. Know your mind. Know your source.

THC ^^
16.02.2010 20:48

Bra!
2
anbefalinger
se på den se på dette: http://www.youtube.com/watch?v=WJbh-O7-44Y
sånn ca halve er om hasj der har dere fakta..


17.03.2010 11:14

Bra!
2
anbefalinger
DU er jævla tjukk i hue da !

Trodde lissom bedre ting om deg.

Du er faen ikke god

herman heroin
08.12.2010 08:59

Bra!
2
anbefalinger
jeg skal presentere min venn: Harlad hasj!

TurbanFrans
08.12.2010 08:47

Bra!
2
anbefalinger
Pedo per !
Ikke si sånt dritt.

Arild Amfetamin
08.12.2010 08:48

Bra!
2
anbefalinger
hasj er noe dritt

Gunnar
08.12.2010 08:48

Bra!
1
anbefalinger
Kjeften på dere alle !
La oss komme til temaet, hasj ^^

Pedo per
08.12.2010 08:59

Bra!
1
anbefalinger
Arild Amfetamin?
Hva er det du sier for noe !
Hasj er grunlaget for å leve ^^

Leif thosen
13.01.2011 21:46

Bra!
1
anbefalinger
Mye av teksen kan jeg si kan være usakelig fordi du skriver alt fra et synsvinkel. Faktisk så er hasj det mest milleste rusmiddelet vi har. Veldig lite forskning på det. Men det er ikke bevist at det skaper noe som helst psykiske problemer hos en som har nomal psyke. Det kan være med å fortserke hos enkelte som er utsatt for sånt, derfor må man være ops på sånt! Jeg har ikke røyka selv, og har ikke planer om det, men har lest om dette teamet i årevis.
det er en grunn til at det er lovlig i nederland, og en grunn til at forskere blir sparka når de kommer med gode resultater og står fram og sier at hasj ikke er så farlig som alle tror. Og resultater lyver ikke. Jeg ville heller vært stoner enn alkis!

Uansett i framtia kommer hasj til å bli legalisert! det er faktisk fakta, er så lei av å høre fordommer og idioti, har mange venner som har røyka i over 20 år, de tar røykepauser på noen måneder, så er det pån igjenn, funker veldig greit for dem ihvertfall, har ikke merka noen endret personlighet, faktisk å synes jeg det er festlig å være med dem når dem er småskeve  Smile :-\)

som min venn sier: a joint aday, keeps the doctor away !

Lennart
19.04.2012 17:37

Bra!
1
anbefalinger
Og for de som har dårlige erfaringer; vi kan ikke noe for at dere driter dere ut med bruken av hasj ! Hasj er et nydelig rusmiddel som gir den beste rusen, alle sansene gir et annerledes inntrykk og piffer opp både atmosfæren rundt venner og naturen, samtaler blir mer livlige og intense, voldelige scener i en film blir direkte motbydelig å se på, mat smaker bedre, sensuelle følelser ved sex blir bedre, sympati og empati gjør seg mer synlig, musikk blir så til de extreme grader mye bedre og du vil utvikle et lang bredere intellekt ! Dere som kommer med sludder og vas fordi noen kjente, kjære eller ikke oppførte seg som svake mennesker og blei apatiske drittsekker; Folk reagerer forskjellig, er forskjell på hva jeg og keiko tåler av burgere... (keiko er navnet på feite folk) Uansett, så tror jeg ikke noen vil bli helt følelsesløs av hasjrøyking, det høres bare for dumt ut i hodet mitt, med alle de gode opplevelsene jeg har hatt med hasj og ingen vonde ! Altså, jeg blei bust'a en gang, det var jo kjipt, men det har jo ingenting med psyken min å gjøre ! Enten er det folk som har så extremt lav psyke at de får problemer, ellers er det folk som ljuger bare for å få sin stemme hørt fordi de hater noe de i utgangspunktet ikke aner ett kvekk om ! Hadde alle visst sannheten om cannabis, hadde lovene blitt endra MOMENTANT !!! Som et siste ord; Dere som har dårlig erfaring på 1st hand eller 2nd hand kan IKKE svare for resten av befolkningen, lær dere det ! Om jeg drikker og blir en bråkmaker og en kvalm bølle, som så altfor mange andre gjør her til lands, så betyr ikke det at jeg skal greie alle under samme kam fordet vettu ! Eller om så mange jeg ser spiser sjokolade og blir feite, så skal jeg ytre min stemme fra noe jeg sjæl har konkludert ? det blir for dumt, dere er smartere enn som så !

Lennart
19.04.2012 18:06

Bra!
1
anbefalinger
Så kom igjen; Prøv hasj og se hva det gjør med deg ! Eneste måten å få folk til å stole på deg er at de har fått en egen erfaring og kan svare utifra det og ikke løgn som står på et ark ! Skal du noengang kunne uttale deg om noe, må du ha erfaringer fra det... Å lære om sex fra en jomfru blir litt for dumt... eller ? KLIKK hadde det sagt hvis alle prøvde hasj, jøøsssss, det er jo ikke farlig i det hele tatt !!! Det er rett og slett en skam å se at folk tror på løgnene enda ettersom vi lever i en VELDIG opplyst tid ! Jeg føler meg nesten flau som en medborger i et samfunn der folk tror hasj er nøkkelen til ondskap og ikke egen psyke ! hahahahaha  Smile :-\)

Vilde
23.04.2012 17:28

Bra!
1
anbefalinger
Hasj er ikke positivt fra min side. Første ganga jeg kjente det orgentlig var helt forferdelig. Jeg halisjonerte, jeg trodde folkene jeg var med sa ting di ikke sa i det hele tatt. Jeg vet ikke hva jeg sa den kvelden. Og jeg aner ikke om noe av det jeg husker virkelig skjedde. Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg til bussen. Jeg var liv redd. Har aldri vært så redd i hele mitt liv. Selv er jeg på en måte glad for at jeg fikk en negativ virkning og ikke en positiv virkning. Jeg tror jeg fikk den følelsen man får etter og ha røyka det over lengre tid bare på en kveld. Det var helt forgerdelig og kommer virklig ikke til og gjøre det igjen! Det er den verste følelesen jeg noen gang har hatt!


29.07.2012 02:56

Bra!
1
anbefalinger
har røykt en gang ble stoppa men jeg kjønner hvorfor at det er jo litt farlig fordi den kan jo gjøre sånn at du prøver noe som blir sterkere og sterkrer så begunner du med sprøta så langt gidder ikke jeg og gå

mordi
14.11.2012 11:41

Bra!
1
anbefalinger
halla

Per
24.06.2014 00:55

Bra!
1
anbefalinger
Stemmer mye her, litt over kanten til tider men mye gode poeng. Er ikke å forsvare daglig bruk, det sløver ned og ødelegger utviklingen til et menneske. Alkohol er man ødelagt av dagen derpå men ikke av hasj. Lett for å bli en vane og sløse tiden vekk.

Elene
13.02.2015 10:08

Bra!
1
anbefalinger
Hei. Har problemer med å få fatt i har i Bergen. Bruke det for å få sove om natte. LIKER IKKE SOVEMEDISIN.noe som kan hjelpe? jeg er ikke en person som sitter å røyker hele dagen.Sliter også med gikt .Det tar vekk smertene

C.H
04.04.2016 23:07

Bra!
1
anbefalinger
for en som røyker hver eneste dag skal skjønne dette: Hasj = tidsfordriv, du sitter livet ditt på pause man. du glemmer alt som er viktig, kom deg videre, heller gå tilbake til det når du er hittet pensjon's livet.

imsdal
12.09.2019 13:22

Bra!
1
anbefalinger
hasj er nam
stilen her suger

Molly Greger
25.09.2018 10:39

Bra!
0
anbefalinger
Endelig kommer det ut at alt dette om canabis er bare så ensidig og uvitenskapelig. Ja, mye kammilete kan også drepe deg. Les fra Forskning.no https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-medisinske-m- etoder-hjernen-sykdommer-psykiske-lidelser/2018/05/lite- n-studie


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.049 sec - 1 pageviews