Søk i stiler
 

Konsentrasjonsleirer


Konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen under 2. verdenskrig.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:25.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Konsentrasjonsleire og jøder i 2.verdenskrig
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.<bilde>

Logg inn for å se bildet

Auschwitz 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Sachsenhausen

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Ravensbrück


 

Fra konsentrasjonsleir kommer vi,

fra fengsel og fangeleir.

Og aldri åndet bryst så fri,

så full av sang og seir!

Oss venter barn og make.

Nu får vi alt tilbake,

vårt hjem og vår egen jord

der hele vår fremtid gror.

 

Vi hadde mangen sønn og bror,

vi mistet ham underveis.

Og ingen visste, da han fór,

om det var hans siste reis.

Den gru, vi gikk i møte,

vil kjærligheten bøte.


Det brenner i gamle sår;

men atter er verden vår!

Utdrag fra et dikt av Arnulf Øverland

 

 

Innledning

 

Vi valgte å skrive om konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig fordi det interesserer oss og fordi det er viktig i historien. Vi synes folk bør huske det grusomme som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker. Derfor ønsket vi å lære mer om hendelsene og livsvilkårene i nazihelvete, som fangene har beskrevet det i ettertid. Vi synes det er veldig viktig hvordan folk hadde det i konsentrasjonsleirene, og har derfor valgt problemstillingen: Hvordan var ”livet” i konsentrasjonsleirene?  

<bilde>

Logg inn for å se bildet


 

En konsentrasjonsleir var et sted der homofile, jøder, sigøynere og psykisk utviklingshemmede ble sendt. I leirene måtte de jobbe og slite med forskjellige arbeidsoppgaver. De måtte jobbe sammenhengende i flere timer, gjerne hele dagen, uten pauser, mat og drikke. De som ikke var i stand til dette, ble drept. Hitler ønsket å fjerne disse menneskerasene fra samfunnet ved å nettopp sende dem i konsentrasjons leirer. I konsentrasjonsleirene ble menneskene behandlet svært dårlig og forholdene var grusomme. De forskjellige konsentrasjonsleirene hadde forskjellige måter å utrydde folk på. Det ble også brukt mennesker til å teste ut ny medisinsk forskning.  

 

Hitler var besatt av å få en ”ren” menneskerase (arisk rase). Han ville utrydde alle såkalte ”rasebiologiske mindreverdige”, som jøder, sigøynere, psykisk utviklingshemmede og homofile. Han erklærte homoseksuelle folkefientlig og i strid med den gammeltestamentlige befalingen ”Vær fruktbar, bli mangen og oppfyll jorden”. Følgene av Hitlers meninger og tanker var at tusenvis av homofile og andre ”rasebiologiske mindreverdige” omkom i konsentrasjonsleirer rundt omkring i verden, men for det meste i Polen og Tyskland. Dette foregikk under andre verdenskrigAUSCHWITZ

 

I 1939 okkuperte Tyskland Polen, og Tysklands tredje erobring var ett faktum. De ville derfor lage en ny fangeleir, for fengslene hadde allerede blitt fulle. Tyskerne ville legge leiren i Polen, og da var den polske byen Oswiecim et sentralt punkt. Det var allerede en liten militærleir der, så tyskerne overtok den og gjorde den om til fangeleir. De skiftet også navn fra Oswiecim til Auschwitz. Opprinnelig skulle det være en leir for å torturere og utrydde polakker, men det ble et ”oppholdssted” for sigøynere, jøder, homofile og krigsfanger også.  I 1941 ble det bestemt at Auschwitz skulle ”fokusere” på utryddelse av jøder.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du inngangspartiet til Auschwitz

 

Øverst kommanderende Rudolf Höss tok i 1940 mot de aller første fangene. Da besto leiren av 14 en etasjers og 6 to etasjers bygg. Men i løpet av kort tid ble det bygd 8 nye to etasjers bygninger. Året senere ble også de en etasjers bygningene gjort om til to etasjers. Fangene ble brukt til forskjellige arbeidsoppgaver, og de som ikke fungerte ble sendt rett til gasskammeret som var lagt i en bunker rett utenfor gjerdene. Etter de var blitt gasset ned, ble de fraktet rett til krematoriet eller likbålet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du krematoriet til Auschwitz

 

Det kom fanger fra hele Europa, og da de ankom leiren ble de sortert i grupper etter hvor ”dyktige” de var. Noen ble sendt direkte til gasskammeret fordi de i tyskernes øyne var ”udugelige”.


Leveforholdene i Auschwitz var helt ekstreme. De sov i køyesenger med 3 ”etasjer”, og hvis de ikke sov rett på plankene kunne de muligens ha litt høy under seg. De ble vekket i tidlige morgentimer, og da startet de å jobbe. De jobbet i 12 timer, ofte uten pause, og da de tunge arbeidsdagene var over fikk de en liter kokte grønnsaker, 300-350 gram rugbrød, 30 gram margarin, 20 gram pølse og litt te. Det ble omtrent 1500 kalorier, og mange, spesielt de som hadde lite å tære på fra før av, døde eller led av matmangel.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du ”køye sengene” som fangene sov i


Fangene hadde samme drakt om sommeren som om vinteren, og den bestod av en tynn tøydrakt og eventuelt et par tynne sko. Dette burde vært optimalt om sommeren, i og med at det var ekstrem varme, men fangene tørket ut fordi det var tørt og glo hett. Under fangedrakten brukte de det samme undertøyet i flere uker, og dette var spesielt uhygienisk fordi mange led av magesykdommer og lignende. Det var mange rotter og insekter der, og tillegg til den dårlige hygienen forekom det mange epidemier, skabb og lus. Tyskerne lurte fangene ved å si at de måtte ta med seg sine viktigste eiendeler da de forlot hjemmene sine, men disse fikk de selvfølgelig ikke beholde. SS – soldatene tok alt de trengte av gjenstandene, og resten satt de i lagre utenfor leiren. De utnyttet seg av fangene, og før de ble gasset ned ble håret klippet og gulltennene dratt ut. Håret kunne nemlig tyskerne bruke til tekstil, for eksempel puter. Toalettene var kun mulig å anvende i 20 sek hver morgen og kveld. Noe særlig privat var det heller ikke, da doene var mange hull i et slags oppbygd platå.

(se bilde under: Her ser du toalettene på Auschwitz).

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Motet var selvfølgelig ikke på topp blant fangene, og det var så å si ikke kontakt med omverden. Noe mat ble smuglet inn til leiren, og skriftlige historier og bildebevis ble smuglet ut. Ofte på kveldene leste noen fanger opp dikt og forskjellige historier for å muntre opp andre fanger. Det ble også prøvd å sette i gang diskusjoner og religiøse møter.

 

 

Blokk 11: Dødsblokken


Blokk 11, som var isolert fra resten av leiren, het på tysk ”Blok smierci”. Hit kom fangene som hadde gjort noe ulovlig, og med ulovlig var det for eksempel å ta en pause i arbeidet eller å ha gull i tennene. Mellom blokk 10 og 11 var henrettelsesplassen, og her ble de stilt opp mot en mur og skutt, eller hengt helt til de ble kvalt. Disse straffene var voldsomt nøye planlagt av Hitler og SS, og det var egentlig bare en ”unnskyldning” for å drepe så mange som mulig. Inne i blokk 11 kunne man få som straff å stå rett opp og ned mange timer i strekk, og i kjelleren forsket SS på giftgassen ”Zyklon B”, som senere drepte mesteparten av fangene i gasskamrene.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du et gasskammer.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du dødsblokk 11 innvendig.

Her måtte de stå 4 personer det var 90x90cm og det var meget trangt.

 

Tyskerne var svært nøyaktige når det gjaldt å sortere og registre fanger. De ble sortert i grupper, f. eks en gruppe bestod av jøder og en annen av sigøynere. Bygningene i Auschwitz 1 var egentlig beregnet til 40-50 mann, men det endte opp med omtrent 200 i hver bygning. Etter en stund gikk gassingen for fort i forhold til kremeringen. De to ovnene i Auschwitz 1 kunne nemlig ”bare” ta 350 lik pr. døgn, noe som var altfor lite. Derfor begynte folk å tenkte på å bygge en ny leir…

 

 

AUSCHWITZ II: BIRKENAU

 

I en landsby som lå omtrent 3 km fra Auschwitz, Bzezinka, ble den nye leiren bygget både av SS soldater og fangene selv. ”KL Auschwitz II Birkenau”. Dermed ble Auschwitz 1 først og fremst arbeidsleir, mens Birkenau ble Hitlers og nazismens nye ”drapsfabrikk”.

                                                

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du brakkene i Birkenau.

 

Birkenau var på et stort område på omtrent 1750 dekar, og de hadde over 300 bygninger. De fleste var laget av tre, men også noen av murstein. Brakkene var egentlig laget for hester, og det pleide i gjennomsnitt å være 50 hester i hver brakke. Etter at nazi troppene hadde gjort sitt, var det nå plass til 1000 fanger. Dette var kun en utryddelsesleir, og de hadde bygd 4 krematorier med gasskammer. Leirkommandant Hoss mente at 70 % av de som kom til Auschwitz dro direkte til gasskamrene. Det gikk et jernbanespor helt frem til krematoriene, noen ble kjørt helt ut og andre ble sluppet av ved brakkene. De som ble sluppet av ved brakkene, var selvfølgelig de som var fysisk sterkest. Men de ble også, etter mye umenneskelig arbeid, sendt til gasskamrene. Det ble også bygd en tredje leir, ”KL Auschwitz III Monowice”, men denne leiren var ikke på langt nær så stor som de to andre.

 

Leveforholdene i Birkenau var ikke så ulikt som i Auschwitz 1, men dette var jo en ren utryddelsesleir, så det var mye verre. Sove forholdene var helt forferdelige. Også her var det tre etasjer, men sengene her var 1,5 m brede og 8 personer måtte dele en seng. (altså var det helt ekstremt trangt!) Det var bare gjørme på bakken, både inne og ute. Også her var det mye kulde om vinteren, og tyskerne var ikke akkurat generøse når det gjaldt fangenes velbehag. De hadde to små ovner i hver brakke, som 1000 fanger måtte dele. Da det gjaldt toalettene i Birkenau, var det samme rutiner som i Auschwitz 1, bortsett fra at de måtte tømme dem selv, fordi det ikke var noe avløpssystem.

 

Krematoriene i Birkenau var større enn i Auschwitz 1, men her greide de heller ikke å jobbe like fort som gassingen ble unnagjort. Dermed ble det lagd enorme likbål utenfor leiren. Fangene har senere fortalt at det var tilfeller hvor noen ikke var omkommet etter gassingen, men likevel ble sendt levende inn i likbålet.

 

 

SACHSENHAUSEN

 

Sachsenhausen ble opprettet i 1936. Den ligger nordvest for Berlin.

Sachsenhausen ble bygd av fanger fra småleirer. De begynte byggingen i juli 1936. Sachsenhausen ble bygd, på ordre fra Henrich Himmler, som en leir med fremtidsplaner for krigen; den skulle ha plass til mange fanger. I tillegg til de originale brakkene de bygde, bygde de også to brakker som skulle vise hvordan det hadde vært for fangene under krigen. Denne hadde stort bad, omkledningsrom, stue og stor sovesal. Dette var for å gi et positivt, men altså fiktivt bilde av hvordan det hadde vært der.

 

Som følge av krystallnatten, kom i november 1938 de første fangene. Det var cirka 1,800 Østerrikske og Tsjekkiske fanger. Sachsenhausen var den konsentrasjonsleiren som hadde de fleste nordmennene. De kom i små puljer fra 1940 og fremover. (Arnulf Øverland var blant de norske fangene). De norske fangene hadde fått høre, før de kom, at de skulle få relativt god behandling. Noe de selvsagt ikke fikk.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du inngangen til Sachsenhausen.

 

Hverdagen i Sachsenhausen bestod av umenneskelig hardt arbeid og ubegrunnet tortur. Fangene jobbet dagen lang uten pauser, vann og mat. Det var tungt arbeid; bygging, bæring av tunge steiner og liknende. Etter en hel dag slit måtte fangene ha oppstilling på appellplassen. Etter dagens dødsfall grunnet utmattelse, skulle atter flere bli drept her. Til SS - soldatenes store underholdning. Her begikk SS - soldatene forskjellige former for tortur på fangene, tilsynelatende til ingen grunn. De pisket fanger som selv telte slagene. De kunne henge dem i galger hvor de sakte ble kvalt over lange tidsperioder. I noen tilfeller ”moret” SS - soldatene seg med konkurranser om hvem som kunne sparke i hjel an mann fortest. Fangene kunne også risikere å bli hengt på ”pælen” (der pfahl), det var et grusomt torturinstrument. Armene ble bundet i en unaturlig vinkel bak på ryggen, deretter festet i en krok.

Denne hang fra et slags stilas. Armene ble så tvinnet rundt seg selv, så armene ble dreiet helt rundt i skulderleddene. Hvis dette ikke endte i død (som det som regel gjorde), endte det i invaliditet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du fangene på appellplassen.


Sachsenhausen er også svært kjent for ”skotesterbanen” sin. Her fikk fangene på seg de nye skoene til SS - soldatene, for å teste skosålene. De gikk fra kl 06:00 til 17:00. Da gikk de over alle mulige underlag, uten stopp. Dette ble nøye fulgt med på av SS - soldater. Og gå over sement, grus, vann, myrer og steiner en lang dag var en stor påkjennelse, spesielt for de radmagre, energi- og overskuddsløse fangene. Det hendte ofte at de prøvde å unngå de verste stedene eller at de knakk sammen midt på banen. Det resulterte i at de enten ble skutt eller slått i hodet med et gevær. Da ble de liggende til noen kommanderte fanger, hentet dem i en trillebår og lempet dem ned i krematoriet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du krematorieovner.

 

I november 1943 skulle skotester rutene bli enda mer uoverkommelige. Det ble beordret at alle skulle ha en sekk på ryggen med ti kilo sand i. De som prøvde å helle av litt av sanden og ble tatt, kunne risikere å måtte bære en sekk med opptil 25 kilo sand i.

 

Å rømme fra all denne galskapen var ikke en mulighet. Alle gatene mellom brakkene var nemlig plassert slik at maskingevær, fra et godt plassert tårn, hadde full oversikt til en hver tid.


Det var ikke akkurat å slappe av og leve livet som normalt med en gang man hadde kommet under tak i brakkene. Her ble man også ofte overvåket av SS - soldater. Ting som kunne skje i brakkene kunne også være straffbare. For eksempel: siden det var alt for få sengeplasser i hver brakke, var det mange som lå to og to eller flere. For mennene var det ”ulovlig”. Det var sett på som homofili, det var straffbart. Dermed måtte flere ligge rett på det kalde, harde gulvet. I tillegg hørte det til dagliglivet å omgås kraftig berusede SS - soldater. Som herset dem rund, gjerne midt på natten, for moroskyld.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du sengene inni en av brakkene

 

Mange av fangene som levde slik en viss tidsperiode, gav opp håpet. De gikk i det elektriske gjerdet, dette endte selvsagt i død.

 

Fangene fikk endelig en slutt på konsentrasjonsleir - livet uten å måtte dø. Friheten ble gitt til fangene mellom den 1 og 3 mai 1945. Da fangene var midt i å utføre dødsmarsjen (en marsj på vei mot et skip som skulle synkes)  ble de frigjort av sovjetiske enheter, også til dels amerikanske og engelske. Disse militære enhetene tar også over forpleiningen av de tidligere sachsenhausenfangene.

 

 

NN - LEIR?

 

Sachsenhausen var ikke egentlig en NN - leir. (utryddelsesleir: NN står for nacht und nebel: natt og tåke). Men den ble det for svært mange. Allikevel, teoretisk sett, var det ikke en utryddelsesleir grunnet at det ikke fantes gasskamre. Fanger som døde der døde derfor enten av sult og utmattelse, piskeslag, at de ble skutt av SS - soldater, ellers så ble de i noen tilfeller hengt. Det var også noen som omkom under eksperimenteringen til Dr. Joseph Mengele. Flere forskjeller mellom en NN - leir og sachsenhausen var at etter hvert fikk sachsenhausen fangene lov til å ta imot matpakker fra hjelpeorganisasjoner og/eller hjemmefra. De fikk også lov til å skrive og motta brev annenhver uke.

 

 

RAVENSBRÜCK

 


Dette var en konsentrasjonsleir i Tyskland under 2. Verdenskrig. Leiren lå ca 9 mil nord for Berlin og kun en times kjøring fra Sachenhausen. Dette var den eneste rene kvinneleiren og hit kom det kvinner fra de fleste landene i Europa. Det sies at det til sammen kom ca132.000 kvinner og barn hit, av dette 103 norske. Leiren ble bygget i november 1938 av fanger fra Sachenhausen. Leiren bestod av 18 brakker pluss hus til SS - personell. Det var ikke før i mai 1939 at de 867 første kvinnene ankom leiren. Leiren var beregnet til å holde 5000 kvinner. En periode var det mer enn seks ganger så mange kvinner i leiren.  Det ankom flere og flere, og leiren måtte etter hvert utvides. I 1941 ble derfor en mannsleir tilknyttet hovedleiren, men det var ingen kontakt. I 1942 ble ungdomskonsentrasjonsleiren Uckermark tilknyttet. Det var ikke før i desember 1944 at det ble bygget gasskamre. Fra gasskamrene ble ferdige til leiren ble befridd 30. april 1945, ble 5.793 kvinner gasset i hjel.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du de 18 brakkene.

 

Det  første kvinnene møtte da de ankom leiren var at de måtte gi fra seg alle eiendeler og klær. De fikk i stedet utdelt fangeklær. De ble dusjet og desinfisert de ble også barbert på hodet. De kvinnene som var gravide når de kom til leiren ble tvunget til å ta abort. Dette var bare i begynnelsen. Senere i krigen fikk dem lov til å bære fram barnet, men disse ble fratatt moren rett etter fødselen og overlatt til seg selv for å dø. Fra barna var tre år ble de oppgradert fra barn til fanger. Da fikk de eget nummer og måtte ut i arbeid. Arbeidet i leiren bestod av veveri, skredderverksted, arbeid i krigsindustri som for eksempel å produsere ammunisjon, våpen, flydeler, uniformer og så videre. De fangene som var for svake til å arbeide ble enten utsatt for medisinske eksperimenter eller sent til gasskammeret.

 

SS - personellet hadde et eget kodenavn for gassing. Når fangene fikk beskjed om at de skulle på ”transport til Mittweida” betydde dette at de skulle gasses. Det ankom ca 92.000 i Ravensbrück av sult, sykdom og henrettelse.
 
Kvinnene bodde i små, trange fangeceller nede i kjelleren. De periodene da det var alt for mange fanger i leiren hendte det at det måtte sove tre til fire kvinner i en seng. Det fantes også egne torturrom hvor mange av fangene som strittet imot SS - soldatene, ble torturert til døde. Det fantes mange forskjellige måter å bli torturert på. De kunne for eksempel bruke hunder som gikk til angrep på kvinnene.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du en fangecelle.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du et tortur rom.

 

Det daglige livet i leiren var hardt. Hver dag døde folk av sult, tortur eller skudd. De hadde en ”skytegate” som var en lang, smal gang, der fangene ble jaget inn. Fangevakter stod oppe på taket på de nærmeste bygningene, mens de skøyt på dem. Fangene som overlevde, måtte springe videre, helt til de ble truffet og døde. De andre kvinnene i leiren visste ikke om denne ”skytegaten”. De visste ikke hvor det ble av kvinnene som ble bortført av vaktene og ikke kom tilbake.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du ”skytegaten”.

 

Hver morgen klokken fire, ble alle fangene vekket. Da måtte de stille seg opp ute på plassen foran brakkene til alle kvinnene hadde blitt ropt opp. Deretter måtte de på ”jobb”. De fikk en liten pause på ettermiddagen, men måtte fort tilbake til arbeidet og ble der til kvelden. Det var normalt å jobbe tolv timer om dagen under ekstreme forhold.

 

Ravensbrück var en av nazistenes hovedprodusenter når det gjaldt klær og pels. De hadde en egen fabrikk som produserte lær og tekstiler. Fangene jobbet i butikker der de produserte de

stripete draktene som fangene brukte. Uniformene til SS - soldatene ble også produsert i denne butikken. I en annen butikk vevde fangene tepper av siv. De jobbet også med utendørs arbeid som å bygge bygninger og veier. De ble behandlet som dyr hvor 12 eller 14 av dem jobbet med å dra en kjempe tung ”rull” over den nylagde asfalten, for å glatte den ut. Disse kvinnene jobbet i nærheten av leiren, men det fantes også kvinner som jobbet et stykke unna. For eksempel i nabobyen. De som var for gamle eller ikke klarte dette arbeidet ble satt til å strikke for soldatene, vaske brakkene eller vaske andre rom hvor det trengtes.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du mange kvinner som jobber med å sy.

 

Kvinnene i arbeid saboterte noen ganger arbeidet sitt. I begynnelsen av leiren var det til og med en hemmelig avis.

 

Kvinnene hadde mange depresjoner og syntes naturlig nok at det var helt grusomt å være i konsentrasjonsleirene. Derfor prøvde de å lette på stemningen ved å gi hverandre små gaver. Det kunne være gaver som dikt, små skuespill og små tegninger. Det var også stor sjanse for å finne materialer i leiren, som de kunne lage små dekorasjoner med. De gav ofte slike gaver i forbindelse med geburtsdager, men også ellers. Av alle menneskene som var i forskjellige leirer rundt omkring, var det kvinnene som kom best overens. De hjalp hverandre med å overleve.

 

Ravensbrück ble veldig forandret i løpet av årene under andre verdenskrig . I begynnelsen var leiren veldig ren og hygienisk. Fangene hadde også rene uniformer. Etter hvert ble tilstanden ille og det var mye sykdom. Uniformene ble ikke skiftet og det ble bare verre og verre.  

 

I mars og april 1944 ble tusener av fanger befridd av svensk røde kors. 
Mot slutten av andre verdenskrig prøvde nazistene å utrydde alle spor etter det som hadde foregått, blant annet ved å utrydde så mange fanger som mulig, slik at det ikke fantes vitner til det som hadde skjedd. I april 1945 ble de siste fangene kommandert ut på dødsmarsj, men disse ble reddet av den russiske armé. 3000 syke og utslitte ble forlatt i leiren.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er en båre som ble brukt til å frakt lik.

 

 

FORSKJELLIGE SYMBOLER

 

Når fanger kom til de forskjellige konsentrasjonsleirene ble de tildelt et symbol. Dette symbolet skulle vise ”hvordan” fange du var. De forskjellige rasene hadde forskjellige farger på trekanten.

 

Rosa til homoseksuelle.            

Rød til politiske fanger.

Gul for jøder.

Grønn for kriminelle.

Blå for sigøynere.

Lilla for Jehovas vitne.

Svart for asosiale.

 

Trekantene ble festet med spissen ned på venstre side i brysthøyde på fangejakken. Den ble også festet på høyre buksebein. 

 

Noen av fangene fikk i tillegg et rødt punkt. Dette punktet viste at vedkommende var mistenkt for å kunne rømme. En S viste at fangen var i sikringsforvaring. Dette hjalt hovedsakelig de kriminelle fangene.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

                                      Her ser du trekanten på guttens fangedrakt

 

 

KVINNER I KONSENTRASJONSLEIRER

 

Kvinner har noen spesielle behov som menn og barn ikke har. For eksempel var det mange kvinner som var gravide da de kom til konsentrasjonsleirene. At de var gravide var ingen hindring for at de kunne jobbe ifølge SS-soldatene. Når de fødte gjorde de det alene inne i brakkene. Gjerne uten grunnleggende hjelpemidler som seng, håndklær, rent vann, kirurgiske instrumenter eller liknende. Navlestrengen måtte bites over av den fødende, som om de hadde vært dyr. Etter fødselen måtte kvinnen ut å slite og jobbe som før. Så spedbarnet ble liggende i brakken på egenhånd. Selvsagt varte ikke dette i mange dagene. Etter få dager var spedbarnet drept av mangel på næring og omsorg.

 

Ulempen ved å ha menstruasjon i konsentrasjonsleirer var selvfølgelig stor. Da dette forekom måtte kvinnene stå over et bad i flere dager. Grunnet at undertøyet ble skiftet svært sjeldent (ca annenhver uke).  Faktisk så fantes det en fordel med å bli så radmager som kvinene ble i konsentrasjonsleirene; kvinnene mistet ofte menstruasjonen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du en gravid kvinne som får hjelp av en medfange.

 

 

KVINNEORKESTERET

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
I Auschwitz – Birkenau ble et kvinneorkester opprettet av leirkommandanten sitt eget initiativ. Han gjorde dette for å berolige fangene og for å roe ned SS - soldatenes nerver. Musikken skulle ”dekke over ondskapen”. Å bli valgt ut til å være med i orkesteret betydde et ørlite håp om å overleve. Det var kun de med musikalsk bakgrunn som ble valgt ut som medlemmer. Det kunne være fanger med bakgrunner som felespillere, fløytespillere m.m. Orkesteret spilte om dagen. De satt på en åpen plass ute i leiren mens fangene arbeidet og lignende. Noen av fangene som ankom leiren ble også møtt av musikken til orkesteret.  

 

 

Dr. JOSEPH MENGELE

 

Var kjent som ”The angel of death”.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Dr. Joseph Mengele

 

Han utførte forsøk på mennesker fra konsentrasjonsleirene (for det meste fra Auschwitz). Han opererte og ”testet” forskjellige ting på kroppen uten noe form for bedøvelse. 

Han var spesielt kjent som ”tvilling forsker”. Han beordret SS - soldatene til å finne tvillingpar blant fangene. Disse sparte de livene til, men til en, om mulig, enda verre skjebne. De ble eksperimentert med av Mengele, han fikk også ”gleden” av å fortelle tvillingbarna at foreldrene deres var blitt gasset i hjel. Derfor, på en svært rar og ironisk måte, ble han som en ”reservefar”, verken barna ville eller ikke.

Noen av eksperimentene:

- Mengele tok blodprøver av hver tvilling og ”byttet” blodet. Han tok altså å sprøytet blodet tilbake til motsatt kropp. Dette resulterte i sykdom og smerter.

- Han tok fargestoffer i øynene på folk dette førte til alvorlige betennelser, og i noen tilfeller blindhet.

- På noen tok han ut knokler, ben, innvoller, og/eller liknende. Dette helt uten bedøvelse i noen form.


 Ingen av eksperimentene til Mengele førte til noe mer vitenskap om kroppens funksjoner. Det vil si alle livene som gikk tapt gjorde det til ingen nytte. Etter krigen ble Mengele jaktet på, men han rømte og ble aldri funnet…

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her ser du operasjonsbordet.

 

 

CYANKALIUM PILLEN

 

Legene Dr. Heinz Baumkötter og Dr. Joseph Mengele samarbeidet i hver sin leir om å lage en ”dødspille”. Denne pillen skulle gi en meget rask og smertefri død. Hensikten med pillen var å gi dette til SS–folk, hvis de fikk ”behov” for det. For eksempel hvis d ble tatt i fange og en behagelig død var beste utvei. Pillen het Cyankalium pillen. Baumkötter forsket på Sachsenhausen fanger, og Mengele på Auschwitz fanger. Dr. Heinz Baumkötter ble dømt til livsvarig straffarbeid i russiske fangeleire, men han sonet av en ukjent grunn bare ni år av denne straffen. Grunnen til at Mengele slapp rettssak var at Baumkötter hadde praktisert pillen på en fange. Det hadde ikke Dr. Joseph Mengele gjort. Da Dr. Heinz Baumkötter hadde gjort forsøket sitt, rapporterte han at det var vellykket og at fangen hadde dødd smertefritt i løpet av 15 sekunder.

 

 

ZYKLON B

 

Utrolig mange fanger ble drept av giftgassen Zyklon B i gasskamrene. Zyklon B er opprinnelig blåsyre i væske form. Syren ble puttet inn i små papp kuler og da papp kulene åpnet seg kom blåsyren ut, og ble omgjort til gassform. For at gassen skulle fungere sånn den skulle, måtte det være i et tørt og meget varmt rom. Mange har i ettertid prøvd å motbevise at Zyklon B ble brukt på menneske gassing, men det er bevist at tyskerne brukte all Zyklon B som ble tilsendt på mennesker. Det skulle opprinnelig bli brukt mest på jøder, men det ble også brukt på andre fanger. Lett var det heller ikke å få tak i den dødelige giftgassen, for etterspørselen var langt større en hva ”leverandørene” hadde av blåsyren. Det er ikke satt noe sikkert tall over hvor mange som ble drept av gassen, men man trengte omtrent 5 – 7 kilo syre for å drepe 1500 mennesker. Det er antatt at det i tidsperioden 1942 - 1943 ble sendt 20.000

 kilo Zyklon B bare til Auschwitz 1.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

KZ - SYNDROMET

 

En del av dem som satt i fangenskap under 2.verdenskrig fikk KZ - syndrom, som er psykisk lidelse. De vanligste symptomene er minsket utholdenhet, hukommelses- og funksjonssvikt, følelsesmessig, ustabilitet, depresjon, økt irritabilitet og nervøsitet, (angst) søvnforstyrrelser, hodepine og svimmelhet. Noen har også utviklet en negativ og pessimistisk holding til verden, føleles av indre tomhet og håpløshet, fremmedfølelse og en kronisk følelse av konstant å føle seg truet og anspent. Man kan få dette syndromet ved tortur over lang tid og spesielt hvis du har en hodeskade, en alvorlig infeksjon eller er underernært.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

KONKLUSJON

 

I løpet av denne prosjekt tiden har vi lært svært mye om det grusomme ”livet” til de som ble satt i konsentrasjonsleire. Vi har fordelt oppgaver mellom oss på den måten at vi har konsentrert om en viktig leir hver. I tillegg har vi skrevet noe ekstra materiale uavhengig av hverandre.

Den vitenskapen vi har oppnådd har ført til at vi har dette inntrykket av hvordan livet i konsentrasjonsleirene var:

For det første vil vi understreke at noe ”liv” i dets normale betydning, fantes ikke. Man legger merke til, når man leser bøker skrevet av tidligere fanger, at ordet liv alltid står i anførselstegn.

 

Å beskrive hvordan det var i konsentrasjonsleirene, er for oss strengt tatt umulig, men vi gjør ett forsøk: fangene jobbet med umenneskelig hardt arbeid fra tidlig morgen til sen kveld. Dette ble alltid overvåket av SS – soldater, så å ta pauser i slitet var ikke en mulighet. (I så fall kunne det bli fatalt). Fangene opplevde også å bli ”herset” av SS – sadister til ingen grunn. Dette var til alle døgnets tider, og gjerne utført i vulgær, beruset tilstand. Fangene bodde i iskalde brakker, med harde stein køyesenger som eneste inventar.

 

Selv leirer som ikke var utryddelsesleirer (NN - leirer), eksempelvis Sachsenhausen og Ravenbrück, hadde et utall med omkommende hvert døgn. Disse døde av utmattelse, sult, uttørking eller ren og skjær tortur. Mens i utryddelsesleirene, eksempelvis Auschwitz - Birkenau, ble fangene massemordet i gasskamre. Fangene som ble satt i konsentrasjonsleire var henholdsvis: jøder, homofile, Jehovas vitner, asosiale, kriminelle, sigøynere og politiske motstandere.

Grunnen til at disse ble satt i konsentrasjonsleir var at Hitler og nazi - Tyskland så på disse menneskene som mindreverdige. De ville ha dem fulltallig utryddet fra kloden.  

 

 

Kilder

 

Internettadresser

http://www.bo.gs.nl.no/pt/konsentr.htm

http://www.crimelibrary.com/serial_killers/history/mengele/research_5.html?sect=6

http://home.c2i.net/osaltnes/auschwitz

http://www.stud.no/jbi/bibin/hoved01/fpf/ravensbruck.html

http://www.us-irael.org/source/Holocaust/Ravensbruck.html

http://comunity. webshots.com/album/6549166XuDZwNiVeA

http://skular.volda.kommune.no/folkestad/nettsider/web/sachenhausen.htm

http://www.arkive-fredspriser.no/tema/en_dag-03.htm

http://wigs.concordia.ca/memohos/rodak-izso/rodak19.html

http://woltic.wiesenthal.com/text.x29/xrz926.html

http://krig.virtuvalue.net/konsentrasjom.htm

http://www.lub.lu.se/handskrift/projekt-ravensbruck/interview420-1.html

 

Bøker

”Møtet med Helvete” av Karl J. Forthun

”Liv og Død” av Kristian Ottosen


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Linda
29.06.2004 16:31

Bra!
32
anbefalinger
dette var kjempe bra!! veldig interessant og lett å lese! jeg har nå lært masse om konsentrasjonsleirer og hvordan fangene hadde det der! drit bra Smile :-\)

hallo
18.04.2004 14:33

Bra!
20
anbefalinger
fin side! bra innhold!

sandgotna skole
22.04.2004 09:21

Bra!
19
anbefalinger
fin side! masse nyttig stoff... har hatt om 2.verdenskrig og denne siden har vært til god hjelp!!

Goonda
25.04.2004 16:43

Bra!
15
anbefalinger
Jeg syntes dette var en sinnsykt bra side!! Veldig interessant. Hjertelig mega TAKK til deg/dere Smile :-\)


04.05.2004 18:53

Bra!
14
anbefalinger
hei!
jeg har et engelsk prosjekt om konsentrasjonslei/fangeleir.
jeg sier bare takk for at denne siden er her så jeg kom litt lengre med prosjektet.
jeg brydde meg egentlig ikke om de fangeleir greiene, og gjort er gjort liksom..
men etter å ha lest dette så interesserer jeg meg skikkelig mye om dette. og jeg skjønner hvor fælt de hadde det under krigen. assa, jeg skjønner ikke hvordan hitler kunne ha et hjerte til å gjøre noe så fælt. han har rett å slett ikke noe hjerte. han skulle ikke levd. stakkars homofile og jøder og sigøynere og de asosliale. ja alle de. KJEMPE BRA SIDE ASSA. takk for at du/dere fikk meg til å interessere meg mere for historie og skolen i det heletatt.
vet dere/du hva?? jeg hadde et prosjekt før dette engelsk prosjektet. og etter å ha lest dette så har jeg bare fått 5 og 6!! pg jeg har bare fått 2 og 3 før.. TUSEN TAKK

hege
28.04.2006 23:32

Bra!
11
anbefalinger
Det er helt utrolig hvilke kunnskap dere har fått ffrem i denne stilen! Det er også helt utrolig at tyskerne kunne behandle mennesker slik, bare fordi de syntes de var mindreverdige? han burde fått dette smurt på innsiden av skallen: ALLE MENNESKER,uanz rase/sort De er Alle like verdige !! å At Hitler fikk me sæ alle dissa tyskeran , bare fordi han va en god leder ja .. men ka faen tenkte de menneskan på? fatta ingen i verdn at Hitler va gal?! æ sjønner det bare ikke det e helt utrolig ka et lite menneske kan få¨til i en så stor verdn!
å at de hadde konsenttrasjonsleira grett. d hadde hendt uansett , for når han va starta måtte han rydde vekk folk men han hadde faen ingen jævla grunn til å gå løus på dissa stakkars menneskan! kjenner æ får helt onbdt inni mæ når æ leser alt overlevande fanga har skrevve.. det e helt uforståeli at menneska kan være så ondt mot hverandre ! d som skjedde e UMENNESKELI ! ..
Det e utroli bra at dokker innformere folk om dettan . for det e en virkeli allvårlig hendelse som kan faktisk hende om igjen . tenkt over d? en gang blir d uenighet å alle vet jo ka d føre til . ja nemli krig .
Sikkert noen syke folk i verdn som vil bli som Hitler en dag å nemlig da ta over på samme måte ! Å det må vi for all del UNNGÅ ! Så mange menneskeliv har gått tapt pgr forrsøkan til legan . å korfor gasse ! ville dem likt å vært dær inne selv å vite at dem sku dø hvert øyeblikk å aldri få trekke frisk luft igjen .
nei som sakt vi bude innformere alle menneska om akkurat dettan slik at det ikke gjentar sæ !


02.06.2004 23:52

Bra!
7
anbefalinger
dette her va dritbra får å si det enkelt

Hey
17.09.2004 09:23

Bra!
7
anbefalinger
Hvilken karakter fikk du? Tusen takk du har vært til stor hjelp

hege
18.06.2004 13:09

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra side!!!!!

Daniel
21.07.2004 22:36

Bra!
6
anbefalinger
Väldig bra sida fast den var på norska.
Bra fakta man kan använda till skolarbete

Ida
01.09.2004 12:21

Bra!
6
anbefalinger
hei! veldig bra side dette her... Har hørt mye fra før, var nettopp på tur med hvite busser c. Fått føle helvete på kroppen liksom...Nå har vi prosjekt om ravensbrück på skolen, og her fant jeg masse nyttig informasjon. Tusen takk!


28.09.2004 17:41

Bra!
6
anbefalinger
vi har om dettan på skoln!!..detta e bra stoff jah!!vi ska på klasse tur om 20 daga..te berlin får å se på dissan kosenrtasjonsleiran...d bi litt ille!!

Sjokiss=)
10.10.2004 12:28

Bra!
6
anbefalinger
Denne siden va super! Smile :-\) Jeg fikk alle de opplysningene jeg trengte om de forskjellige leirene.. BAre en ting.. dere fikk vel 6??;o) SUPERT!!

lineogcharlotte
20.01.2005 09:50

Bra!
6
anbefalinger
Veldig bra side da, vi skal til Auscwitz til høsten..  Very Happy :-D gleder oss veldig da!
Er veldig interessert i dette.. Har veldig mye å si for befolkningene der ute. Hilsen oss  Wink ;-\)

line
03.03.2005 18:26

Bra!
6
anbefalinger
wwwwwwwwoooowwwwwwwww.. nå fikk jeg alt stoffet jeg trengte til prosjektet vi har på skolen! fine bilder og greier og greier...... Tusen takk...
s
m
a
s
k


27.09.2006 18:44

Bra!
6
anbefalinger
Jeg har akkurat vært i Polen på disse konsentrasjonsleirene, og fikk vite ganske mye der nede, men fikk lært en del her og. Hjalp en del nå dette her, for å "friske opp" i hukommelsen. Siden jeg skriver en stil om oppholdet mitt i Polen  Smile :-\)

en som trengte stoffet
27.10.2006 14:49

Bra!
5
anbefalinger
veldig bra.. lærte mye og får nok bra karakter.. i steden for å bruke flere dager, så kan du sette av 5 min å få en 5 er.. Very Happy :-D braaaaa stå på

heia:)
11.02.2007 18:10

Bra!
5
anbefalinger
bra side Smile :-\) masse bra stoff Wink ;-\)

Maggieeee
20.03.2007 18:33

Bra!
5
anbefalinger
DETTE VAR EN BRA SIDE ASSA! Very Happy :-D HJALP VEEEEEEEEELDIG MYYE ! Very Happy :-D TAKK!


25.04.2007 10:09

Bra!
5
anbefalinger
WOOOoow OMG KJEMPE BRA ELSKER DEG

Tor Andre
17.10.2006 17:17

Bra!
4
anbefalinger
De beste forklaringene av Leirene. har vært der sjøl og dette var bra!!


14.12.2006 16:33

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig bra oppgave! Har 2 verdenskrig-prosjekt denne uka, og vi kommer til å få en sekser takket være deg=D

mariia=)
07.02.2007 09:50

Bra!
4
anbefalinger
hei Smile :-\) bra sie Wink ;-\) holler på me prosjekt om jøder, og ska skrive om konsentrasjonsleirene... masse bra her Wink ;-\) såg noen sa d var feilinformasjon... men men.. takk Very Happy :-D Very Happy :-D

.. : )
10.02.2007 11:44

Bra!
4
anbefalinger
Kjempe bra skrevven  Very Happy :-D Utrolig bra : ) Skal ha prosjekt i samfunnsfag om 2 verdenskrig .. så : ) Skal skrive om jøder, og konsentrasjonsleirene jeg også  Smile :-\) Men hva fikk dere på den her da ? : )

CornelialoveCaleb
02.05.2007 11:21

Bra!
4
anbefalinger
tusen takk for så mye bra info! har om 2. verdenskrig på skolen, og denne siden har vært til stor hjelp for meg!

Karoline
02.05.2007 13:16

Bra!
4
anbefalinger
Bra, flott informasjon


09.05.2007 18:12

Bra!
4
anbefalinger
Det var en nyttig og fin side, med masse bra innhold :}}

konsentrasjonsleirer
14.04.2004 18:53

Bra!
3
anbefalinger
hei. dette var mitt i blinken, har om 2 verdenskrig på skolen og trengte akkurat en stil som dette! takk til dere/deg!

Meg selv
15.04.2004 15:52

Bra!
3
anbefalinger
Dette var utrlog bra og innholdsrikt! Jeg har selv vært i disse leirene og sett alt det fæle og det var morsomt å lese det igjen.

sosa
04.05.2004 12:07

Bra!
3
anbefalinger
når jeg hadde lest denne siden tenkte jeg : WOOOOOWWWWWW!!!!! meget intresant!

ak
05.01.2005 11:26

Bra!
3
anbefalinger
fin side.. kunne gått inn og fjernet noen skriveleif .. ellers veldig fint

Lene
27.03.2006 08:42

Bra!
3
anbefalinger
Super sia(Y) Very Happy :-D Very Happy :-D STå på.. Har prosjekt åm d nå, å her får eg jo maaaasse ideer Wink ;-\) Very Happy :-D
hehe.. stå på!!

hmmm
23.05.2006 12:09

Bra!
3
anbefalinger
selv om noen syntes stilen var bra, så var det veeeeeeldig mye feil informasjon!
du sa at det ikke fantes gasskamre i sachsenhausen, men det gjør det.
jeg var der med klassen i vår, og da fikk vi vite av guiden hvor gass kammeret hadde vært osv. i tillegg så vet man at Dr. Joseph Mengele bodde i brasil fram til sin død, og har aldri jobbet i sachsenhausen.
så dere som bruker denne stilen burde se igjennom om alle fakta stemmer!

Sexy babe
06.06.2006 11:47

Bra!
3
anbefalinger
mother froger e best!!

ulven
03.03.2008 18:03

Bra!
3
anbefalinger
kul sie hjalp mæ med læksa


05.03.2008 21:02

Bra!
3
anbefalinger
jeg hater hitler,hvorofr ikke drepe alle tyske folk sånn at de er dø bare

fabregas
20.03.2008 16:33

Bra!
3
anbefalinger
fuck you hitler,hvorfor ikke drepe alle slektninger av han, jeg skal drepe mange fra tyskland,jeg hater de

mALIN
24.02.2009 09:02

Bra!
3
anbefalinger
veldig bra skrevet!!! begynte å gråte av å lese det!
m
ø
!

gutt
08.06.2009 00:35

Bra!
3
anbefalinger
liv redder


12.05.2012 23:02

Bra!
3
anbefalinger
Kjempe bra stoff! Nå har jeg lærnt kjempe masse nytt!  Very Happy :-D Det er kjempe intresant og lære om krigen og slikt!

Laila
19.04.2004 15:33

Bra!
2
anbefalinger
dette var en veldig fin side.. jeg har om dette nå, og har funnet mye nyttig her.. takk skal du ha! mye bra innhold, og bra med bilder!  Smile :-\)

Sola
21.04.2004 21:11

Bra!
2
anbefalinger
Dette var en veldig bra oppgave. det ga meg innspirasjonen til å skrive om konsentrasjons leirer selv.

to på TUS
03.05.2004 11:14

Bra!
2
anbefalinger
Bra side, masse stoff vi trenger. Satser på en 6'er no itt! Smile :-\)

Eva
04.05.2004 14:22

Bra!
2
anbefalinger
jepp.. ganske bra.. reddet NESTEN DAP prosjektet mitt nå ja Smile :-\)

hei..
05.05.2004 12:22

Bra!
2
anbefalinger
må bare si at detta var dødsbra... takker for at du har lagt ut dette prosjektet...det er veldig bra og interresant og til stor hjelp for alle andre som har dette som prosjekt og..(moi..) tusen takk!


10.05.2004 14:10

Bra!
2
anbefalinger
hei hei...
masse interessant stoff her... hjalp oss masse med prosjektet vårt, skal anbefale siden til alle de andre i klassa Smile :-\) masse klæmmer fra oss to jinten=>

katta
11.05.2004 15:19

Bra!
2
anbefalinger
hallois
dritbra stoff er det eneste jeg kan si! ; )

IT
25.05.2004 14:21

Bra!
2
anbefalinger
Hei! Denne siden var kjempe bra  Smile :-\) Fant mye mer fakta enn noen annen side...kjempe fint at du lagde denne siden...

mhm
26.05.2004 09:11

Bra!
2
anbefalinger
drit bra sia.. nå fant eg akkorat det eg trengte for å laga ei oppgava om det sama  Smile :-\))

fidec
03.06.2004 18:32

Bra!
2
anbefalinger
d æ læst va kjæmpe bra. hjalp mæ my me krl arbei. super sie.

stili
09.06.2004 09:54

Bra!
2
anbefalinger
Driiit bra side dette her


05.10.2004 10:53

Bra!
2
anbefalinger
Dritbra side med mange fine bilder!!!!!!!

jaja
18.10.2004 12:35

Bra!
2
anbefalinger
denne siden er bra azzzzzzzz!!!!!!!!

Rikard
28.02.2005 13:52

Bra!
2
anbefalinger
heey boyz and girls! Wink ;-\) nice side azz! Wink ;-\) love you all babes! kooozzz rikky!


02.03.2005 20:19

Bra!
2
anbefalinger
hey denne siden hvar drit kul side lærte bare fakta om denne kule siden denne siden for top 10 av meg azz.....


18.03.2005 15:52

Bra!
2
anbefalinger
dette var mitt i blinken! jeg har leiti etter en slikk sid ei evigheter nå! så bare plopper den opp sånn uten vidre!

jeey
27.04.2005 16:31

Bra!
2
anbefalinger
tuusen tuusen takk for en kjempe bra side! Jeg har funnet sånn nesten alt jeg trengte her... Tusen takk! jeg må nemlig få bra karakter på dette prosjektet..så dette hjalp veldig! tusen takk

*~*Be@*~*
08.05.2005 13:34

Bra!
2
anbefalinger
heeeei!! kjempe bra side... dette er en side hvor u finner alt .... d er liksom kort og godt.. ikke 100 vis av sider av hver ting liksom.. rett å slett kort og godt... bra...


04.06.2005 10:21

Bra!
2
anbefalinger
dritt bra side, fikk bruk for my text og bilda, takk for stoffet. kozzz steffen


08.09.2005 15:05

Bra!
2
anbefalinger
*Klappe* dette kan hjelpe meg me sanfunnsfagen  Smile :-\) Tusen tusen takk!

Klein
13.02.2006 10:24

Bra!
2
anbefalinger
Jabra!  Very Happy :-D

heij
13.02.2006 15:32

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra side... jeg har prosjekt om konsentrasjonsleirene og fant mye nyttig stoff her Smile :-\)

Karina
20.02.2006 15:12

Bra!
2
anbefalinger
detta va ei knall bra sida, har brukt na te ei skule oppgava

Hahah
27.02.2006 09:11

Bra!
2
anbefalinger
Takk førr alle bildan Wink ;-\)

malin
28.02.2006 12:02

Bra!
2
anbefalinger
kjempebra..

NATALIE
17.03.2006 10:51

Bra!
2
anbefalinger
BRA SIE ASS......

inga
20.03.2006 08:57

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\)

linda**
20.03.2006 09:01

Bra!
2
anbefalinger
Feet sie aZz Wink ;-\)


21.03.2006 12:35

Bra!
2
anbefalinger
bra side ass.... trengte det her, lawl...

lykketrøllet
24.03.2006 09:07

Bra!
2
anbefalinger
kjempe bra side...masse stoff hær,noe eg VIRKELIG trengte Wink ;-\) hihi Wink ;-\) jæææv Wink ;-\)talast Wink ;-\)

cathy
04.04.2006 15:54

Bra!
2
anbefalinger
takk fårr jelpen, dette jalp mg såå syyyykt..gOoOoOOOooooo dariiaa!


27.04.2006 12:06

Bra!
2
anbefalinger
ja me jørr Razz :-P

hm....
02.05.2006 11:48

Bra!
2
anbefalinger
kordan gidda dåkker å skrive alt det pesse??? må jo har tatt drit langt tid...
jaja sia va bra.. didda ikke å lese en drit.


08.05.2006 09:25

Bra!
2
anbefalinger
hei vennen min!!!! eg ville bare sej at eg ELSKE dg!!!! smask*

k
11.05.2006 12:45

Bra!
2
anbefalinger
dritt bra bilder jeg tok de

meg!!
30.05.2006 19:25

Bra!
2
anbefalinger
dette var en kjempe bra side. Jeg skriver særoppgave om Anne Frank. Da måtte jeg ogsåskrive om leirene, her fikk jeg masse stoff. toppers side!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Åshild
31.05.2006 11:01

Bra!
2
anbefalinger
Nå fikk jeg endelig det jeg trengte til mitt prosjekt i samfunnsfag om 2.verdenskrig..Takk for at dere har laget en så knall side for folk som vil lese om konsentrasjonsleirer..takk og lov for at dere hadde denne..Klem fra meg Smile :-\) Very Happy :-D Very Happy :-D

harry
11.09.2006 13:39

Bra!
2
anbefalinger
drit bra sia ass

Sinsen
17.09.2006 21:28

Bra!
2
anbefalinger
Det var en del feil, men ellers var det en brukbar side for folk, som f. eks elever på leting etter stoff.

....
24.05.2007 22:29

Bra!
2
anbefalinger
prøve å vara voksen å kule liksom nå "lars"...!!!!!!


09.06.2007 12:17

Bra!
2
anbefalinger
fy faen... follk har lite å gjøre .... skriver en så lang artikkel? =S brr.... GAL(get a life)

Blondie
11.09.2007 17:36

Bra!
2
anbefalinger
denne teksen var skikkelig bra, blir nesten sjalu Razz :-P


28.05.2009 13:53

Bra!
2
anbefalinger
Reklamen var så bra at eg vil besøka sida ei annan gong og..  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D
www.russianeuro.com var den beste!

Eventyrbrus
16.03.2010 17:09

Bra!
2
anbefalinger
Elsker siden deres.Jeg brukte lii av faktaen, hvis det er greit. Dette er bedre enn wikipedia  Smile :-\)

Meeee
17.03.2010 15:34

Bra!
2
anbefalinger
Av alle de hundre sidene jeg har søkt på er dette helt klart den beste! Takk for all opplysningen, det var skikkelig bra  Smile :-\)

Yo^^
26.04.2010 17:01

Bra!
2
anbefalinger
Dette var en kjempefin side. Den hjalp meg mye når jeg hadde RLE lekse!  Very Happy :-D
Tusen Takk! : ]]]

Gruppearbeid3
28.04.2010 10:54

Bra!
2
anbefalinger
Dette var veldig bra Smile :-\)

Karolina
09.05.2011 17:43

Bra!
2
anbefalinger
En av tingene dere har skrevet er feilinformasjon. "Blokk 11, som var isolert fra resten av leiren, het på tysk ”Blok smierci”." blok smierci er POLSK ikke TYSK! og det vet jeg fordi jeg kan både polsk og tysk. synes dere burde sjekke kildene og det dere skriver først!

Siljis a
03.02.2012 13:46

Bra!
2
anbefalinger
Kjempe bra side!! Dette hjelp

Siljis og Sandris
03.02.2012 13:48

Bra!
2
anbefalinger
Kjempe bra side!! Dette hjalp oss masse!  Very Happy :-D TUSEN TAKK!!!!!

Siljis
09.02.2012 10:16

Bra!
2
anbefalinger
Denna sidan e genial, Sandris og e, ska ha fremføring i detta. Vi har fått brukt detta stoffat veldig mykje! Tusen takk  Smile :-\) B)


11.04.2012 12:45

Bra!
2
anbefalinger
dritbra side!!!! lærte mye  Very Happy :-D

rand0ms
11.04.2012 12:58

Bra!
2
anbefalinger
Bra sia.
anniken og merethe va her 11.04.2012

Laila
26.05.2004 09:55

Bra!
1
anbefalinger
Dette var akkurat det jeg trengte til mitt prosjekt.....

HEY!
06.06.2004 13:50

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra side. jeg lærte kjempe mye av dette. og bildene var oki. kjempe bra Smile :-\)

oliver
07.06.2004 23:40

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe side!!! Håper vi snart får ha om noe relatert til dette på skolen, flott side for folk som vil vite mer!!!

Lise
10.06.2004 12:33

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra side dere har!!!! Fikk masse hjelp til prosjektet! Smile :-\) Takk Smile :-\)

Monica
21.09.2004 12:27

Bra!
1
anbefalinger
bra side!!!har bruk får bildene dine Wink ;-\)

gunn
07.10.2004 12:35

Bra!
1
anbefalinger
jeg syntes denne siden var interesang.

Øslis
16.10.2004 19:12

Bra!
1
anbefalinger
Kongebra side!!!!........Lærte masse jeg ikke viste fra før!!!!!

Beate...
05.11.2004 16:11

Bra!
1
anbefalinger
jeg var der i høstferien 04 me skolen... fredsreise greian... mi var i de 3 leirene å noen til tror jeg... men d va utroli morro å lese igjen.... grusom åssen folk kan behandle noen....

har vært der selv
07.11.2004 17:26

Bra!
1
anbefalinger
jeg har selv vært i alle leirene og det er jo helt sinnsykt hvordan man kan behandle andre mennesker på den måten. denne siden her er drit bra, med denne siden hjelper du mange som har prosjekt om dette.. kjempebra side det skl du ha!!

LT
23.01.2005 18:17

Bra!
1
anbefalinger
Denne siden inneholder alt stoffet jeg trenger til prosjektet jeg har om konsentrasjonsleirer. Veldig bra skrevet og mange bilder  Smile :-\)

ABO!!
02.02.2005 17:21

Bra!
1
anbefalinger
Detta var akkurat hva jeg trengte for å ikke stryke på stilen min!! TAKK!!! utrulig interesant! 6er garantert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Tina
08.02.2005 18:19

Bra!
1
anbefalinger
flott side!!! masse nyttig stoff. 2.verdenskrig er en del av et prosjektarbeid jeg holder på med om jøder. Synes synd på stakkarene i konsentresjonsleirene. Over 6 millioner jøder ble drept sammen med masse andre folk. Fælt.

Stina
09.02.2005 12:07

Bra!
1
anbefalinger
Takk for at du/dere lager denne vidunderlige siden. Jeg ble virkelig revet med, og til stor nytte i skolearbeidet! Smile :-\) Håper dere kan lage flere nyttige sider om lignenede historie. Med vennlig hilsen en skoleflink elev!


17.02.2005 20:17

Bra!
1
anbefalinger
hei dette var en utrolig bra side, fikk masse info om jødene og konsentrasjonsleirene og auschwitz. dette trengte jeg...for vi hadde et prosjekt på skolen..og etter å ha brukt masse av denne infoen kan jg med GLEDE si at jeg fikk en 6!


15.03.2005 19:17

Bra!
1
anbefalinger
Hello! This is a very good text! This is the facts i needed! Thank you! Keep up your good woork!

hallo
06.04.2005 22:11

Bra!
1
anbefalinger
dette var ei veldig bra side! har om konsentrasjonsleirer i krl og det er ikke noen annen internettside som har gitt meg så mye stoff om hvordan de arbeidet! (på min gruppe hadde j om d da) TUSEN TAKK for en super side! d r bra at noen kan legge ut slike sider!

goliz
18.04.2005 13:42

Bra!
1
anbefalinger
Bra innhold på sida di du...menne detta har vi jo lest 1000 ganga før!...fekk følelsen av at du har tatt mykje ut av den samme klasseturen vi hadde i polen og tyskland!...Det som er spennande når det gjelder all denna elendigheten e jo hvorfor de gjorde det!...???? noen som vet noe om d?

aight...
18.04.2005 13:45

Bra!
1
anbefalinger
Hitler døde for lett!...Han skulle ha levd i konsentrasjonsleirene resten av livet sitt!

Andrea:P
18.04.2005 15:27

Bra!
1
anbefalinger
hei hei! dette var utrolig bra! akkuratt hva jg trenger til skolestilen min!!!tusen takk!  Smile :-\)


21.04.2005 13:51

Bra!
1
anbefalinger
bra side, bra stoff..... vi fant mye som vi trngte Razz :-P takker og bukker, nikker og neier Smile :-\)

kørstey ;D
26.04.2005 21:13

Bra!
1
anbefalinger
oioi, dette var bra da!! : ))
Har prosjekt nå, og skal skrive maaaaange sider.
Fant mye bra her : D
Du skriver bra òg !

taaaakk--


25.05.2005 08:45

Bra!
1
anbefalinger
WoooW!Digg side...maangen bra bilder! Akkurat d jg trengte for å få 6-eren jo....hehehe Wink ;-\)

janne
31.05.2005 16:17

Bra!
1
anbefalinger
utrolig bra side, her fant jeg alt jeg trengte til prosjketet på skolen! takk til alle som har vært med å skrive denne siden, nå har jeg sikret meg 6 eren

Vikk pikk ronpeslikk:D
31.05.2005 16:49

Bra!
1
anbefalinger
kul side... Veldig lærerik Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Wink ;-\)

Karoline
01.09.2005 14:39

Bra!
1
anbefalinger
Utrolig bra side!

Marie
10.09.2005 18:47

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra. jeg skal ha et prosjekt på skolen (Vi skal til polen) og ville være litt forbrett. Nå er jeg mye mer enn litt forbrett. Nå vet jeg hva som venter... Takk.

Nora
06.10.2005 21:25

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra side! klassen har nettopp vært der, og fikk tårer i øynene når jeg leste dette! anbefaler alle; både klasser og andre til å dra med De Hvite Busser. kommer ALDRI til å glemme denne turen. og det var ikke bare fæle og triste ting som sto på programme; omtrent halvparten av de 10 dagene gikk til shopping og moorro Very Happy :-D

janne
20.10.2005 17:23

Bra!
1
anbefalinger
veldi bra side! Wink ;-\)
klassen skal dit til høsten,så d er veldig fint å ha lest litt får å være litt fårberett på hva såm er i vente.

Marlene
06.01.2006 14:22

Bra!
1
anbefalinger
Hei dette var en veldig fin side Wink ;-\) men derre som ikke har vorre dær, drere anner ikke hva dere ville ha gjennom gådd.... æ va faktisk inni konsentrasjonleiren og dt va veldig hærslig å trasig... men alikavell var dt en fin tur er veldig la før at æ bei me på turen.... hvis dt er noen som lurer på noe som kan dere spørre mæ... æ kan gi dere tips når dere skal til polen eller noe sånnt har vorre dær sjøøl

Marte
16.01.2006 20:26

Bra!
1
anbefalinger
Takk, dette vra bra!  Very Happy :-D


26.01.2006 18:12

Bra!
1
anbefalinger
"tusen takk!" jeg skriver om blåsyre og du har litt om det.i mårra må jeg lever et prosjekt og jeg tok blåsyre som selvvalgte tema i prosjekte."tusen takk igjen!"

Nora
01.02.2006 16:39

Bra!
1
anbefalinger
for å være helt ærlig skjønner jeg ikke disse folka som jobbet på disse konsentrasjonsleirene....de måtte jo ha vært helt hjernevaska! Surprised :-o....Takk for siden!


07.02.2006 20:55

Bra!
1
anbefalinger
HeiHi denne siden er den flotteste siden jeg har sett om leirer

magne
09.02.2006 09:43

Bra!
1
anbefalinger
knall bra sia har om detta no takk for hjelpen.

hanne
13.02.2006 16:52

Bra!
1
anbefalinger
driiiit bra side.. går det bra at vi bruker litt av dette stoffet til prosjektet vårt?

Lompe
15.02.2006 09:36

Bra!
1
anbefalinger
Bra side. rakk ikke lese så mye...

Julie
26.02.2006 19:41

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk for denne sia, dette var akkurat det jeg trengte!! Smile :-\)

victoria 15
02.03.2006 15:25

Bra!
1
anbefalinger
veldig bra side, har om 2. verdenskrig nå, jøder i konsentrasjonsleir, om hvordan de hadde det, fikk masse bra ideer her, masse bra stoff Wink ;-\) Smile :-\)

anonym=)
09.03.2006 18:21

Bra!
1
anbefalinger
hei vil si at dette er kjempe bra, og takk for at dere har skrevet dette!!
har et prosjekt om andre verdenskrig, det passer godt til det temaet vi i gruppen har Smile :-\) hva fikk dere på denne oppgaven her???
takk for at dere gav meg mange ideer...hehe Smile :-\)


16.03.2006 12:47

Bra!
1
anbefalinger
Å dette var helt supert! Utrolig bra  Wink ;-\) You made my day! TakK! Men det var forferdelig å lese... Skal til polen til neste år, gled-gruer meg! Flotte (eller grusomme) bilder.

ingvild, anette, ingrid og linda=)
20.03.2006 08:56

Bra!
1
anbefalinger
intresang sie Smile :-\) vi har et prosjekt om konsentrasjonsleirer, og denne siden var virkelig til hjelp Smile :-\)


20.03.2006 11:54

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk! Very Happy :-D Nå har jeg masse til prosjektet! Wink ;-\)

Daniel
23.03.2006 12:02

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk! dette var akkurat det jeg trengte, har om 2 verdenskrig nå...


24.03.2006 09:15

Bra!
1
anbefalinger
denne sia var bra! skal snart til Polen og den var virkelig til hjelp til forberedelsene!! bra side.. bra med bilder og stoff!! takk!!  Wink ;-\)

pusen
24.03.2006 12:43

Bra!
1
anbefalinger
denne siden hadde masse bra stoff.....hjal meg veldig på prosjektet mitt.......hehe Smile :-\)


27.03.2006 08:39

Bra!
1
anbefalinger
Dette e sikkert ei kjempe flotte sia Very Happy :-D(Y) Men eg har isje lest någe ennå! Så derfor kan eg isje sei atte eg syns an va bra? Nei, dt hadde rett og slett blitt alt for domt! Wink ;-\) Men eg syns dt e litt kjekkåre å skriva før eg lese, for dt om eg då isje kan sei ka dkkår konne fiksa på, eller ka som va bra eller isje fullt så bra Wink ;-\) Men, nå skrive eg jo bare masse tull på ein måde, eller eg skrive jo mine tanker om siå, e dt isje dt dkk vil? Smile :-\) Så nå, har dkkr fått min eller mine meininger Very Happy :-D Va isje dt flotT? hehe Very Happy :-D Men eg e nåkk veldigt sikker på at dette e ei kjempe flotte sia Very Happy :-D så stå på, du eller dkkr Very Happy :-D hehe Very Happy :-D
- RebecKa

Toril Larsen
27.03.2006 08:39

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes denne siden var utrolig bra, meget utfyllende og jeg ble veldig imponert! Stå på!


28.03.2006 09:40

Bra!
1
anbefalinger
kjempe bra særoppgave  Smile :-\) jeg skal ha om litt lignendeså dette har hjulpet meg til å forstå litt mer  Wink ;-\) tanx  Very Happy :-D

Tone
03.04.2006 18:50

Bra!
1
anbefalinger
BRA SIE!!


04.04.2006 09:19

Bra!
1
anbefalinger
innhaldsrikt med fine bilde

nerdendelux
05.04.2006 19:11

Bra!
1
anbefalinger
WHAT? kaller du dette en oppgave eller?, den er bare så elendig : Dårlig orden og masse skrivfeil, uff Sad :-\( Dette var ikke bra...

kannik
06.04.2006 19:33

Bra!
1
anbefalinger
superbra side.
noen som går på kannik eller? Razz :-P

anti hitler.
18.04.2006 09:40

Bra!
1
anbefalinger
fet side.. ! alt jeg trengte til prosjekte,, Wink ;-\) takk takk

Helge,Magnus og Bing
24.04.2006 10:18

Bra!
1
anbefalinger
beste sia evår!!

veldig glad:D
25.04.2006 18:19

Bra!
1
anbefalinger
wow! den va dritbra! jeg fikk mye hjelp av den til skolen.
tusen takk for hjelpen!  Very Happy :-D


02.05.2006 20:26

Bra!
1
anbefalinger
heihei.. driiiit bra si, utroligt mye fakta.. hjalp meg utroligt mye... *OVERGLAD*


03.05.2006 19:07

Bra!
1
anbefalinger
denne siden var fiin og lærerik!!!!!!ståpå Smile :-\)

Ane
04.05.2006 08:35

Bra!
1
anbefalinger
Vet dere noe stoff om hvordan kvinnene hade det undre krigen i konsentrasjon's leirene ? Håper det , har prosjekt sjø..;P


05.05.2006 12:40

Bra!
1
anbefalinger
hei Very Happy :-D denne siå va døøøøøøds bra!!! Wink ;-\) har om leirane nuuuh, så d va ej kjempe kule sia dette asså!!! Very Happy :-D jaja... kosa dåkkår vidåre folkenz: Razz :-P


10.05.2006 13:27

Bra!
1
anbefalinger
Dette her var jooooo kjeeeeempe bra da. DEt var veldig kult å se...Skulle gjerne hvert der, men ikke opplevd det som skjedde der da. hehe
Det var ihvertfall spennende..
Stå på.


10.05.2006 22:40

Bra!
1
anbefalinger
Dere mener feil, hitler var ikke ond, han var bare litt sprø  Razz :-P
Litt for sprø, men han behandlet kona si og dem nermeste snillt.l
selv om det han gjorde ellers var galskap  Razz :-P
Uansett, han fortjente ikkje døden, han fortjente og bli revet av all huden som er på kroppen, svidd av tungen, og alle dem værste tingene du kan komme på  Very Happy :-D

anonym
11.05.2006 12:08

Bra!
1
anbefalinger
dette var en kjempe bra side mye bra stoff som jeg kan bruke til mitt prosjekt Smile :-\) så tusen takk Razz :-P

anonym
11.05.2006 12:08

Bra!
1
anbefalinger
dette var en kjempe bra side mye bra stoff som jeg kan bruke til mitt prosjekt Smile :-\) så tusen takk Razz :-P

anonym
11.05.2006 12:09

Bra!
1
anbefalinger
dette var en kjempe bra side mye bra stoff som jeg kan bruke til mitt prosjekt Smile :-\) så tusen takk Razz :-P

RS
11.05.2006 12:54

Bra!
1
anbefalinger
BRA SIDE!!! MYE NYTTIG STOFF HER Smile :-\) HAR OM KONSENTRASJONSLEIR SÅ...

KiNee
14.05.2006 12:23

Bra!
1
anbefalinger
Takk til deg eller dere som skrev denne teksten.. dette er jo masse informasjon som man har vanskelig for og finne.. men det var egentlig bildene jeg trengte da.. Smile :-\) Jaja.. takk igjen...!

A*
14.05.2006 13:49

Bra!
1
anbefalinger
Utroli bra skrevet! No reddet du/ dere meg her...takker Smile :-\)

anonm:)
14.05.2006 18:29

Bra!
1
anbefalinger
dettan va ei kjææmpe bra sia.. Smile :-\) Tusen takk! nu kanj eg jær prosjækte mett ferdi. å få et gådt resultat...  Smile :-\)

hmmm
23.05.2006 12:15

Bra!
1
anbefalinger
forresten så var sachsenhausen en NN leir... faen heller!

!!!!!!!
27.05.2006 11:40

Bra!
1
anbefalinger
bra sia!! mye bra................

A.I.
29.05.2006 18:36

Bra!
1
anbefalinger
Hei der  Smile :-\) Dette var utrolig bra altså  Wink ;-\) Har fått tak i masse nyttig info om jødeutryddelsen  Very Happy :-D

stine
04.06.2006 15:37

Bra!
1
anbefalinger
dette var en bra side med mange lærerike bilder.

morten
26.06.2006 20:26

Bra!
1
anbefalinger
jeg er en som studerer mye krigshistorie.jeg er sonn av en krigsseiler.jeg synesdette arbeidet utfoert her er meget bra.Fint at unge setter seg inn i den galskapen som det tredje riket begikk.Dette maa ikke gjenta seg.
Well done work!!

mæj!!!
02.08.2006 16:21

Bra!
1
anbefalinger
kjempebra sie her.Masse fakta om andre verdenskrig.
Det var dette hær jeg trengte! fortsett sånn!


09.08.2006 10:26

Bra!
1
anbefalinger
kjempe bra sie dette her,mange bilder

meg!!!
06.09.2006 16:51

Bra!
1
anbefalinger
bra bilder dette her,blir sikkert en 6`er i samfunnsfag!


12.12.2006 10:29

Bra!
1
anbefalinger
Driit bra Wink ;-\)


14.12.2006 16:33

Bra!
1
anbefalinger
Utrolig bra oppgave! Har 2 verdenskrig-prosjekt denne uka, og vi kommer til å få en sekser takket være deg=D

mariia
07.02.2007 09:52

Bra!
1
anbefalinger
ka fikk dere folkene på denne?????? Surprised :-o

*Mini*
12.02.2007 17:40

Bra!
1
anbefalinger
Dette var akkurat hva jeg trengte til prosjektet mit takk Very Happy :-D Det er så syn på de som har lid så mye as  Sad :-\( Hitler var såååååååå slem han burde få lid det selv.
Men han har jo det på en måte for eks da Tyskland ble angrepet og hitler tok selvmord han greide ikke mere jeg har "Hitlers siste dager" den er trist. men hitler var kjempe slem som gjore dette mot jødene og mot mange uskyldige som hvar i mot han. dette var kjempe bra side Smile :-\)

anonym=)
28.02.2007 16:13

Bra!
1
anbefalinger
drit bra side Wink ;-\)

Tonje
13.03.2007 13:46

Bra!
1
anbefalinger
Oj Oj Oj.. Såå dyykt bra =D


22.05.2007 16:32

Bra!
1
anbefalinger
mye av denne innformatjonen er feil. ikke bruk denne siden

jente92
07.11.2007 20:31

Bra!
1
anbefalinger
veldig bra skrevet. Har nettopp besøkt alle 4 leirene med skolen . Og helt utrolig hva som skjedde. At folk kan gjøre noe så forferdelig mot uskyldige mennesker... hitler skulle ikke fått tatt selvmord , men blitt kuttet levende opp i 10000 biter  Smile :-\)

Solveig
21.02.2008 17:31

Bra!
1
anbefalinger
Hah, ja no fant jeg stoff til leksa mi! men ikkje søren om jeg gidder å lese ALT det der!

Jente 93
09.03.2008 18:33

Bra!
1
anbefalinger
Hei jeg er en jente som har et prosjekt om konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig og dette har hjulpet meg skikkelig mye Very Happy :-D Tusen takk


14.03.2008 09:08

Bra!
1
anbefalinger
Værste siden jeg har sett noen gang! BUUU

:D
05.05.2008 15:15

Bra!
1
anbefalinger
Drit bra skrevet ! Du fortjener en 6-er!  Very Happy :-D Ståpå!
Ble dritkvalm av å se alle de bildene! Fikk gåsehud over hele meg! Er nesten for godt å be Hitler brenne i helvete, altfor godt. Trukke det finnes ting som kan gjøres mot Hitler for at han skal føle det de andre følte,til sammen.. Skjønner ikke hvorfor ikke kan tenkte litt bedre før han gjorde det der.. Han døde for enkelt og godt Wink ;-\)

Alex
26.11.2008 21:49

Bra!
1
anbefalinger
utrolig bra stoff, du har jobba bra !
masse informasjon


04.12.2008 16:50

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra....
Når skrev du/dere denne?
Hvor lang tid brukte du/dere?
Hvilken karakter fikk du/dere?

jenter
08.12.2008 15:45

Bra!
1
anbefalinger
kjempebra innlegg!! vi skal ha fremføring om dette på slutten av uken og dette reddet virkelig livet vårt!!! såååå utrooolig braaaa!!! ;D;D

lol
08.12.2008 15:46

Bra!
1
anbefalinger

hm
20.02.2009 23:36

Bra!
1
anbefalinger
Den av dere på dette prosjektet som har "lest" boka til Kristian Ottosen om Sachsenhausen bør lese om igjen, myyye feil info om Sachsenhausen i denne oppgaven..


06.03.2010 15:12

Bra!
1
anbefalinger
RUSSISKE SOLDATER DREPTE OG GJORDE MASSEVOLDEKT NÅR DEM GIKK INN I TYSKLAND.STALIN VAR GAL PÅ EN ANNEN MÅTE.DERE MÅ OG LESE OM STALINSTYRE?

ole
13.04.2011 16:33

Bra!
1
anbefalinger
Hei  Smile :-\)
Jeg lurer bare på hvilken karakter du fikk på dette  Very Happy :-D ?

Ingvild
05.05.2011 19:59

Bra!
1
anbefalinger
Dette var en fantastisk oppgave! Jeg lærte utrolig mye, og det hjalp meg iherdig med prosjektet vi har på skolen. En stor takk til dere!  Smile :-\)

Steve
08.03.2012 12:52

Bra!
1
anbefalinger
Sykt bra! Jeg viste ikke noe av dette og jeg skulle ha prøve om det så fikk jeg en 6 er digger denne siden  Very Happy :-D

Jo
18.03.2012 12:49

Bra!
1
anbefalinger
Bra skrevet, du ga meg inspirasjon til en RLE oppgave nå. Tusen takk  Smile :-\)  Smile :-\)  Very Happy :-D  Very Happy :-D

je
16.02.2005 11:18

Bra!
0
anbefalinger
hei dette var utrolig bra ass!! Smile :-\) må si du har vært heldig med dette ass....selv om skrive feil,har det no å si???neh!!skjønne det for det!!hade bra Razz :-P

Bra
15.03.2010 18:01

Bra!
0
anbefalinger
Kjempebra arbeid. Du har virkelig jobbet hardt.
NICE Very Happy :-D

sug meg
13.09.2016 17:10

Bra!
0
anbefalinger
pultost


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.165 sec - 1 pageviews