Søk i stiler
 

Energi


Sammendrag om energi.
Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:20.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Energi
Verktøy:UtskriftEnergi – den har mange forkledninger

 • Energien i en vedkubbe kalles bioenergi.
 • Energien i vedovnen sender ut i rommet, kalles strålingenergi, akkurat som energien i solstråler fra sola er strålingsenergi.
  • Energi i mat: Kroppen vår får tilført energi gjennom maten.
  • Energi i musker: Når vi løper, bruker vi energi som ligger lagret i musklene våre.
  • Kjemisk energi: Noen stoffer inneholder mer energi enn andre. Sukker er et eksempel på et stoff som inneholder mye kjemisk energi. Både energien i planter, energien i mat og energien i muskler er kjemisk energi.
  • Energi i lyd: Når man hører musikk, treffer lyden øret og får trommehinnen til å vibrere.
  • Energi i en strikk: Trekker vi opp en lekefly, lagres det energi i strikken.
  • Energi i en fjær: Troll i eske – energien lagres i fjæren til noen åpner lokket.

 

Stillingsenergi kan lagres

- De aller fleste bevegelser stopper raskt.

- Derfor er ikke bevegelsesenergi egnet til å lagre energi over særlig lang tid.

- Stillingsenergi en annerledes.

- Eks: En sammenpresset fjær kan ligge så lenge vi vil i en eske, uten å miste noe av energien sin.

- Stillingsenergi egner seg altså godt til å lagre energi over lang tid.

 

 

Energioverganger – fra det ene til det andre

Energi kjeden viser hvor energien har tatt veien.

 • Energi kan overføres fra en form til en annen.
 • Når du sykler, brukes energien i musklene dine til å få sykkelen til å bevege seg. Vi kan sette opp denne energiovergangen:
  Muskler → Sykkel
 • energi i muskler – bevegelsesenergi
 • I denne energiovergangen er det musklene dine som gir fra seg energi, og sykkelen som mottar..
 • Vi sier at musklene er energikilde, og sykkelen er energimottaker.
 • Vi kan føye på flere energi overganger:
  Muskler → Sykkel → Dynamo → Lyspære
 • Energi i muskler – bevegelsesenergi – elektrisk energi – strålingsenergi¨
 • I denne energikjeden mottar sykkelen energi fra musklene, men i neste omgang gir den fra seg energi til dynamoen.
 • Energikjeden er altså en lang rekke med energimottakere som i neste omgang er energikilder.
 • En slik energikjede forteller ikke hva som skjer med all energien.
 • Du bruker for eksempel ikke all muskelenergien din til å få sykkelen til å bevege seg. Blant annet blir jo kroppen varm, og dessuten gjør du også mange andre bevegelser i løpet av en dag.
 • Energikjeden viser altså bare hva som skjer med en del av energien.

 

Hvordan måler vi en kraft?

 • Kraft måles i newton (N)
 • Vi kan måle krefter med en fjærvekt. Fjærvekta kalles også kraftmåler.

Vi kaller det en kraft når noe dytter eller drar på en gjenstand. Kraft måles i newton (N)

 

 

Tyngde

 • Gjenstander faller mot bakken fordi jorden trekker dem med en kraft som kalles tyngdekraften.

Masse

Tyngde

0,1 kg

1,0 N

0,2 kg

2,0 N

0,3 kg

3,0 N

 

 • Som vi ser ut av tabellen en forholdet mellom massen og tyngden 1:10
 • Vi kan måle tyngden på en gjenstand ved å henge den i en fjærvekt.

 

Hva er forskjellen på masse og tyngde?

 • Tyngden til en gjenstan er den kraften gjenstanden trekkes mot bakken med. (på månen er tyngden kun 1/6 av hva den er på jorden)
 • Tyngden til en gjenstand varierer altså etter hvor gjenstanden befinner seg.
 • Massen til en gjenstand forteller derimot hvor mye stoff gjenstanden består av.
 • Massen vil ikke forandre seg om vi tok den ut i verdensrommet eller på månen.
 • Hvis det for eksempel var en matpakke med masse 1 kg og tyngde 10 N her på jorden, ville tyngden til matpakken i vektløs tilstand vøre 0 N, mens massen fremdeles ville være 1 kg.

Gjenstand

På jorda

På månen

I vektløs tilstand

Matpakke

1,0 kg

10 N

1,9 kg

1,7 N

1,0 kg

0 N

Fisk

10,0 kg

100 N

10,0 kg

17 N

10,0 kg

0 N

Person

75,0 kg

750 N

75,0 kg

125 N

75,0 kg

0N

 


Tyngden er en kraft som trekker en gjenstand mot bakken.

 

Tyngden til en gjenstand varierer, mens massen en den samme overalt.

 

 

Arbeid – når en kraft flytter noe

 • Når du dytter en barnevogn, vet du at det er både tungt og slitsomt, og at du må bruke mye energi for å dytte barnevogna.
 • I fysikken kalles denne måten å overføre energi på for et arbeid.
 • Størrelsen på arbeidet er både avhengig av hvor hardt du dytter, og hvor langt du dytter barnevogna.
 • Arbeid = kraft * arbeid
 • W = F * s
 • W = work, F = force, og s = stretch
 • Hvis vi slår måleenhetene newton og meter, får vi newtonmeter (Nm)
 • Dette er det samme som måleenheten joule (J), som vi bruker for energi.
 • Arbeidet du gjorde, forteller jo hvor mye energi du overførte.
 • Derfor bruker vi samme målenhet for arbeid og energi.

 

Hvor mye energi går med til å gjøre et arbeid?

- Vi kan bruke ut arbeidsformelen til å finne ut stor energi vi må bruke når vi gjør et arbeid.

- Vi kan finne ut hvor mye, for eksempel melk, vi trenger for å utføre et arbeid. Vi regner det på formelen:

Antall gram melk =

Energien som trengs

Energi per gram

 • Dette regnestykket viser hvor mye energi man trenger for å gjøre et visst arbeid.
 • Når vi regner ut slik, må vi huske at kroppen tar omtrent 9/10 av all den energien vi tilfører for å holde kroppen i gang, og for å vedlikeholde den.
 • Derfor må du egentlig gange det svaret du får med 10 for å finne ut den riktige mengden med energi som kroppen din trenger.

Aktivitet

Energiforebruk (kJ) på 10 min.

Kvinne

Mann

Sitte

45

60

Gå sakte

110

145

Gå raskt

185

215

Sykle, svømme, danse

170 - 250

210 - 320

Hard fysisk aktivitet (terrengløp, fotball, håndball)

250 -

320 -

 

 

Ikke alt arbeid er arbeid

 • Ordet arbeid blir ofte også brukt i andre sammenhenger enn i kun fysikk.
 • Et eksempel på det er at man har en jobb, at man har et arbeid.
 • En baker gjør et arbeid, han knar og elter for eksempel brøddeigen slik at den skal bli god og fast.
 • Selv om vi holder på med noe som er aldri så slitsomt, behøver det ikke  å være et arbeid i den forstanden vi mener det i naturfag.
 • Bare når det blir overført energi til en annen gjenstand ved hjelp av kraft, kaller vi det er arbeid i fysisk forstand.

 

Energiloven

 • Hvis vi holder en ball i ro i hånden, har ballen stillingsenergi.
 • Så lenge den er i ro, har den ikke noen bevegelsesenergi.
 • Hvis vi slipper den, minker stillingsenergien til ballen gradvis.
 • Men samtidig som stillingsenergien minker, øker farten til ballen.
 • Den får altså større og større bevegelsesenergi.
 • Ballen mister inne noe energi, men energiformen endres gradvis etter hvert som ballen faller!
 • I selve spretten mot bakken blir ballen presset sammen, nesten som en fjær.
 • Da er energien et øyeblikk lagret i form av stillingsenergi.
 • Like etterpå får ballen igjen sin vanlige fasong, og har fart oppover.
 • Forskere har gjort grundige forsøk på dette med ulike energioverganger.
 • Alle slike undersøkelser har vist at energi ikke skapes eller blir borte, men bare skifter form hele tiden.
 • Denne egenskapen uttrykkes i en av de viktigste lovene i hele naturvitenskapen:

Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, bare overføres fra én energiform til en annen.

 

 

Energien blir ikke brukt opp – den blir vanskeligere å utnytte!

 • Vi kan bare utnytte energien til noe nyttig når vi overfører dem fra ett sted til et annet, enten ved hjelp av arbeid eller varme.
 • Fro hver gang vi utnytter energien, blir det litt vanskeligere å utnytte den neste gang.
 • Når vi ikke lengre kan overføre energien, kan i heller ikke utnytte energien til noe nyttig.
 • I praksis er jo da energien ”brukt opp” for oss, selv om det ville være mest korrekt å si at energien ”ikke lenger er tilgjengelig”

 

Energikilder – bare noen varer evig!

 • Alle energikjeder begynner på sola. Den er den viktigste energikilden for mennesker, dyr og planter.
 • I de fleste tilfeller bruker vi ikke solenergien direkte.
 • Energien fra en stikkontakt kommer i fra sola.
 • Vi kaller vannenergien for en energikilde, selv om det ville vørt riktigere å bruke ordet
 • energibærer.

 

Fornybare energikilder

 • Landet vårt et spesielt godt egent for å utnytte vannenergi, fordi vi har mye nedbør og store høydeforskjeller.
 • Vannenergien er en fornybar energikilde.
 • I Norge de siste årene har andre energikilder som bølgeenergi, vindenergi, solenergi og bioenergi blitt aktuelle.
 • Det arbeides dessuten for at for eksempel med energi fra jordvarme, der man utnytter  at temperaturen stiger nedover i jordskorpa.

 

De største energikildene

 • Her i Norge han vi god tilgang til energi fra elvene og fossene våre, og fra oljen og gassen som vi henter opp fra Nordsjøen.
 • Andre steder i verden har ikke menneskene de samme mulighetene som oss nordmenn.
 • Mange land har derfor tatt i bruk energikilder som er forurensede og kan være mer risikofylte enn våre energikilder.
 • Omtrente halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra vannenergi og den andre halvparten fra olje og gass.
 • Vi har ikke kjerneenergiverk i Norge.
 • Mesteparten av energien som blir brukt i verden i dag, kommer fra olje, gass og kull.
 • I verdensmålestokk er kull an av de viktigste energikildene.
 • Kull er det fossile brennstoffet som forurenser mest.
 • Vannenergi er også en stor energikilde på verdensmålestokk, men dekker en mye mindre del av energiforbruket enn den gjør her i landet.
 • Kjerneenergi er også en viktig energikilde i verden i dag.
 • Bioenergi i form av ved har alltid vært en viktig energikilde, og brukes fortsatt mye, spesielt i u-land.
 • Vindenergi, bioenergi og solenergi er bare tatt i bruk i svært liten grad.

Ikke-fornybare energikilder er basert på lagerressurser som vil ta slutt.

 

Fornybare energikilder fornyes hele tiden. De fleste av disse energikildene får energien sin fra sola.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Richard
31.10.2004 09:15

Bra!
42
anbefalinger
Takker for bra informasjon, dette kan nok være til god hjelp på prøven i morgen. Bravo altså Smile :-\)

Mads
29.05.2006 11:33

Bra!
31
anbefalinger
Takk til dem som har laget dette .. det har hjulpet oss mye med muntlig

Cathinka
11.10.2006 18:40

Bra!
30
anbefalinger
Hmmm.. virker som denne informasjonen er mistenkelig lik den som står i naturfag boken "TELLUS" for 10.klasse..=S jaja..  Razz :-P takk for hjepen i all fall jeg hadde glemt naturfagboken min på skolen..=P10.05.2006 08:44

Bra!
21
anbefalinger
drit bra ass hjalp veldig mye har eksamen om 2 dager Wink ;-\) Very Happy :-D

=)
29.05.2006 21:53

Bra!
20
anbefalinger
Det her hjelper masse til forberedninga til muntlig eksamen om to dager! Er akkurat dette jeg skal snakke om Wink ;-\) Tusen takk!

LEila
25.04.2006 16:34

Bra!
18
anbefalinger
1000 takk dette var jo helt topp!  Smile :-\)

Fredde
22.09.2005 19:25

Bra!
15
anbefalinger
Har prøve imorgen, pugger som en gud på dette og i boken!

Silje
08.06.2005 18:22

Bra!
14
anbefalinger
Takk for muntlig eksamens hjelp ja Razz :-P

Mia
11.12.2006 09:41

Bra!
14
anbefalinger
tusen takk Wink ;-\) til stor hjelp! Very Happy :-D

eik
22.09.2005 20:43

Bra!
13
anbefalinger
takk dude. dette trengte eg  Very Happy :-D

meij
14.12.2006 20:29

Bra!
13
anbefalinger
akkurat det samme som står i "tellus" i 10 klasse som er den jeg har nå.. men uansett- bra. jeg hadde ikke giddet å bruke tid på å skrive av nat. fag boka mi.. lol

søren!!!
17.11.2004 20:51

Bra!
11
anbefalinger
åå.. me hadde nettopp om dette.. søren at eg ikkje såg det før nå.. konne komt godt ud då.. jaja fekk jo 5 Razz :-P

:D
15.12.2005 23:17

Bra!
11
anbefalinger
DIGG! prøven kommer til å gå toppers nu Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

nilli
02.01.2006 14:30

Bra!
11
anbefalinger
dette stod akkurat i boka mi  Razz :-P meen det var ikke dette jeg søkte på.....  Sad :-\(

=p
30.05.2006 18:06

Bra!
11
anbefalinger
takk for info,, skal ha muntligt i dette i måra.. ikke helt klar=/

Jarive
03.06.2006 18:28

Bra!
11
anbefalinger
Veldig bra arbeid!!  Smile :-\) Skal ha prøve om dette og eksamen så kommer godt med i forberedelsestiden  Wink ;-\)

Veldig bra  Wink ;-\)

Jamal
09.11.2006 13:11

Bra!
11
anbefalinger
Sverger ass, dette er den beste informasjons siden jeg har vært å Smile :-\) Tusen takk for hjelpen, jheg har prøvemuntlig imorgen og begynte å nesten gråte. Men nå er jeg så jævli glad Very Happy :-D Tusen takk for de som har skrevet dette her Very Happy :-DVery Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D:

meij
14.12.2006 20:25

Bra!
11
anbefalinger
akkurat det samme som står i "tellus" i 10 klasse som er den jeg har nå.. men uansett- bra. jeg hadde ikke giddet å bruke tid på å skrive av nat. fag boka mi.. lol

Pews
31.05.2005 17:27

Bra!
10
anbefalinger
BRA! Kom godt med på eksamen Wink ;-\) TAKK=D

andreas
07.06.2005 12:30

Bra!
10
anbefalinger
det her kom godt med på muntlig eksamen... takker for det...

Jansen
08.06.2005 09:39

Bra!
10
anbefalinger
Takk for hjelpa til muntlig eks.

Camilla og aleks
17.01.2006 18:09

Bra!
10
anbefalinger
søøøørn klype meg digg, det her var vår natur og miljø fremføring Wink ;-\)

fight for earth
29.05.2006 12:32

Bra!
10
anbefalinger
kjempebra! midt i blinken for meg som skal ha muntlig eksamen på onsdag!  Wink ;-\)

Randi
14.12.2006 13:04

Bra!
10
anbefalinger
Bra stoff asså! Ska ha muntlig prøve i mårår, hpåe dette blit bra ass.. Very Happy :-D

Shorty
16.12.2006 11:44

Bra!
10
anbefalinger
Takk, sleit skikkelig med å finne noen bra sider om energi, men denne var en av de beste.  Smile :-\)

sabir
03.01.2007 22:04

Bra!
10
anbefalinger
bra forklaring takk for hjelp

Slim Skygge
31.05.2005 14:42

Bra!
9
anbefalinger
kjekt å vite på nat muntlil eks

eik
22.09.2005 21:16

Bra!
9
anbefalinger
alt står i boken men her er det mer oversiktlig
prøve imorgen og hadde vært lost uten dette

jan ove
06.06.2006 18:39

Bra!
9
anbefalinger
serr hjalp meg ikke en dritt det er jo direkte overskrevet fra læreboka! serr!!

Kari-Anne
07.06.2006 09:56

Bra!
9
anbefalinger
Tusen takk gor hjelpa til muntlig eksamen Smile :-\)

Camilla
14.06.2006 18:16

Bra!
9
anbefalinger
Å så bra! Har om dette på muntlieksamen. Skillelig bra altså  Smile :-\) Tusen takk

nils
06.06.2007 19:58

Bra!
9
anbefalinger
alt det derre er seriøst bare "klipp ut" og "lim inn" fra Tellus boken fra 10ende klasse, natur og miljø boken vi bruker på skulen

Lene
08.06.2007 13:41

Bra!
9
anbefalinger
Kjempe bra stoff Wink ;-\)
hjalp mye til eksamen...
 Very Happy :-D Very Happy :-D

;)
17.10.2005 18:36

Bra!
8
anbefalinger
Danke Shjøn, no bli lærern gla i MÆ  Wink ;-\)

Kristoffer
09.02.2006 17:13

Bra!
8
anbefalinger
Tusen Takk !
Kom oppi N&M på muntlig eksamen, istenden for å lese i den gørr kjedelige boken kan jeg titte her.
Takk, piece out my homiez!


30.05.2006 16:16

Bra!
8
anbefalinger
Stod mye bra fint å nyttig her ja ;p mye stoff som kommer til å bli tatt i bruk på Eksamen min veldig snart..


30.05.2006 16:16

Bra!
8
anbefalinger
Stod mye bra fint å nyttig her ja ;p mye stoff som kommer til å bli tatt i bruk på Eksamen min veldig snart..

Maria
27.05.2007 11:08

Bra!
8
anbefalinger
Jehoo, thanks a lot, her redda du meg grundig ass

Evig takknemmelig eksamenselev.
05.06.2007 18:48

Bra!
8
anbefalinger
Jeg vil virkelig takke deg for denne supre fakta stilen. Den var utrolig bra, og jeg fikk masse hjelp fra den. Nå ser eksamen en smule lysere ut! Tusen takk!

skoleelev
05.12.2018 21:27

Bra!
7
anbefalinger
they did surgery on a grape

Smurf'n
11.06.2007 18:04

Bra!
6
anbefalinger
Driver med forbredelser til eksamen  Razz :-P Detta stoffet er akkurat hva jeg trenger Very Happy :-D

Anonym
03.09.2007 18:58

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk! Du hjalp meg virkelig!!!!  Smile :-\)

Knuckles
08.03.2007 09:10

Bra!
5
anbefalinger
Jævla bra stoff asso Very Happy :-D
fikk go resultat p eksamen Wink ;-\)
thanx Smile :-\)

kjerstiin
02.05.2007 00:18

Bra!
5
anbefalinger
Kjempe bra side allså  Smile :-\)
Den er knall

leser_til_prøve
06.05.2007 16:43

Bra!
5
anbefalinger
TAKK!
 Very Happy :-D

Anette
08.05.2007 14:06

Bra!
4
anbefalinger
Takk, dette var jo kjempe god hjelp til muntlig prøven min i morgen  Very Happy :-D

KiDDo
12.11.2007 16:20

Bra!
4
anbefalinger
dette e jo akkurat d sama så står i Tellus 10. men jaja, får jo brug for d. Prøve i mårå, øve så faen, åsså ska eg på fotballtrening 18.30, så spørs koss'n resultatet bler!

Bjørn
17.02.2008 13:10

Bra!
3
anbefalinger
Nice! jævli bra info, har muntlig tentamen om nån daga så d hjelpe veldig  Very Happy :-D


04.03.2008 09:28

Bra!
3
anbefalinger
skikkelig bra info....skal bruke dette til muntlig . eks

Hagen
05.06.2008 14:56

Bra!
3
anbefalinger
YES, NYDLIG!!!
Har muntlig om noen dager. Dette var til stor hjelp. Som han over sa. Nå bli mamma glad  Smile :-\)

10. klassing
16.10.2008 21:42

Bra!
3
anbefalinger
Hva er det som er problemet med at det er rett fra naturfagsboka telles i 10. ? Et sammendrag er et sammendrag!! og det er til stor hjelp for mange  Smile :-\) hvertfall meg ;p og det er vel ditt eget valg om du velger å bruke det eller sitte å skrive sammendrag selv fra boka hvis du skal ha prøve eller lignende, så enten bruk det eller vær stille og gå herfra!!

Magnus
25.11.2008 08:52

Bra!
3
anbefalinger
va jillt Smile :-\)

Magnus
25.11.2008 08:59

Bra!
3
anbefalinger
Damdidam

youtube
15.04.2009 15:18

Bra!
3
anbefalinger
dritt bra!!!!

dette kom virkelig til nytte!

morten
08.06.2012 12:30

Bra!
3
anbefalinger
elsker denne siden har eksamen snart og pugger som faen

hah!
03.05.2008 12:35

Bra!
2
anbefalinger
haha kunne lke gjerne satt inn ett bilde av tellu 10..... akkurat d samme...alle tabellene og alt...  Razz :-P

peeed
09.12.2008 19:05

Bra!
2
anbefalinger
nice : )

DemiP (blabla)
19.12.2008 20:32

Bra!
2
anbefalinger
Wow!!! Mye innformasjon her assa!!! Takk!!

uhhh
08.06.2009 01:47

Bra!
2
anbefalinger
Dette hjelper meg utrolig mye tusen takk for en ganske så nyttig info til den store dagen

Skoleelev
24.05.2011 15:10

Bra!
2
anbefalinger
Dette er akkurat det som står i boken \"Eureka\"! Naturfagsboken fra 10 klasse... just so you know

Ida Marie
07.01.2012 13:48

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk, skal ha prøvemuntlig om et par dager, og temaet mitt er stillingsenergii, bevegelsesenergi og effekt, så dette kommer godt med  Smile :-\)

maha-ls
17.04.2012 00:15

Bra!
2
anbefalinger
Meij: Har di ukke fått med deg at dette er et sammendrag?

Eksameeeen snart
02.06.2012 19:18

Bra!
2
anbefalinger
kjempe bra! trenger nesten alt til eksamen!

telllus whatever
01.06.2010 18:09

Bra!
1
anbefalinger
Detter hjalp utrolig mye, spiller ingen rolle om det er i Tellus 10, når man ikke har boken, så thanks for at du gjør denne informasjonen tilgjenegelig for ALLE!!


Thumbs up if you agree  Smile :-\)

asd dust
14.06.2010 09:30

Bra!
1
anbefalinger
tazz du skjønte ikke noe av teksten sikkert, kjøtthue HAHAHA

Marie
17.12.2010 10:54

Bra!
1
anbefalinger
Dritbra!  Smile :-\) tusen takk!


19.01.2011 20:51

Bra!
1
anbefalinger
kan dere gi meg en kort forkallaring om solenergi?

2017
09.05.2017 20:20

Bra!
1
anbefalinger
DAMN
K-DOT

tiss
04.06.2019 16:16

Bra!
0
anbefalinger
propp


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.033 sec - 1 pageviews