Søk i stiler
 

Kina vs Cuba


En sammenligning av Kina og Cuba.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:15.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Amerikanske samfunn
Asiatiske samfunn
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

Innhold

 

Innledning_ 2

Del 1(Kina)_ 3

Klima_ 4

Vegetasjon_ 4

Flateinnhold_ 4

Næringsveier og Ressurser 6

Befolkning og Bosetting_ 6

Skole og Utdanning_ 6

Kinas Historie_ 7

Fakta om Kina_ 8

Del 2(Cuba)_ 9

Næringsliv_ 10

Befolkning og Bosetning_ 10

Beliggenhet og Naturforhold_ 10

Klima_ 10

Landformer 11

Planteliv_ 11

Dyreliv_ 11

Cubas Historie_ 12

Cuba Krisen_ 15

Fakta om Cuba_ 15

Del 3_ 16

Sammenligning_ 16

Statistikk_ 17

Egenvurdering_ 17

 


Innledning

 

Jeg har valgt Kina og Cuba fordi jeg syns de hørtes ut som to interessante land siden de ligger på vær sin side av Atlanteren. Når jeg skulle begynne å skrive om de to landene tenkte jeg hvilke kriterier som ville være viktigst hvis jeg for eksempel ville flytte til et av landene. Jeg valgte derfor å skrive om Klima, Landforming, Næringsliv, Bosetning og befolkning. Jeg har også skrevet en oppsummering av historien til de to landene siden jeg syns de har en veldig forskjellig fortid.

 

Heftet er delt inn i tre deler:

 

Del 1 om Kina

Del 2 om Cuba

Del 3 med sammenligninger, diagrammer og egenvurdering.

 

Del 1

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

"De frivilliges marsj"

                         


Klima

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Siden Kina er en av verdens største land og strekker seg over store deler av Asia har det også forskjellig klima i de forkjellige landsdelene.

 

Nord og vest i landet er det tørt og til dels uttørket med svært lite regn og store temperaturvariasjoner. I sør og øst er det varmere og fuktigere med nedbør hele året.

 

Vintertemperaturen varierer med breddegraden, mens sommertemperaturen er jevn over hele landet.

 

Vegetasjon

 

Kina kalles fjellenes land. To tredjedeler av landet består av fjell, høydrag eller høysletter. Man kan dele Kina i tre ”trappetrinn” etter høyden over havet. Det høyeste trinnet er Tibet – Qingai platået, som er 4000 meter høyt. Platået dekker en fjerdedel av Kina. Alle de største elvene har kildene sine på dette platået. Trappestrukturen på landet skyldes at det stadig skjer jordskorpebevegelser. Himalaya og de andre fjellkjedene er ikke ferdig dannet, derfor rammes mange områder i Kina ofte av jordskjelv.

 

Kina har de høyeste fjellene i verden, det aller høyeste er Mont Everest på 8848 meter.

 

Kinas største ørken, Taklimakanørkenen eller Taklimakan Shamo ligger i Xinjiang

 

Den lengste elva i Kina og femte lengste i verden er Yangtse. Den er 6300 km lang og deler landet i nord og sør.

 

Flateinnhold

 

Kina har et flateinnhold på om lag 9,6 millioner kvadratkilometer (Uten Innsjøer, Inkludert 270.550km² med innsjøer) Hvis innsjøer regnes med er Kina verdens fjerde største land slått av USA og Canada. Kina er ca. 25 ganger større enn Norge.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Kart over Norge i forhold til Kina.

 

Næringsveier og Ressurser

 

Mer enn halvparten av alle som jobber i Kina, driver med jordbruk eller skogbruk. Jordbruket er grunnlaget for Kinas økonomi. Kinas kornproduksjon har økt med 61 % siden 1978, Kina produserer over 500 millioner korn årlig. De produserer også bomull, oljefoldige vekster, bastfiber, sikker, te osv.

Ris utgjør 40 % av Kinas kornproduksjon. Det er naturlige beitemarker på gresslettene i indre Mongolia, lavlandet mellom Tian Shan og Altay fjellene og Qinghai platået.

 

Kina er verdens største fiskerinasjon. De har mer enn 450 000 båter som fisker opp over 16 millioner tonn fisk årlig i den nordvestlige delen av stillehavet. Siden 1984 har Kina satset mye på fiskeoppdrett ved siden av i det åpne hav.

 

Kina er en av verdens ledende land når det gjelder produksjon og industri. Kina produserer sine egne fly, båter, biler, satellitter og moderne utstyr til industrien.

Kinas stål produksjon er den største i verden. Maskin- og elektronikkindustrien er landets hovedeksportvare. Tekstilindustrien i Kina er også stor

 

Befolkning og Bosetting

 

Kina er den mest folkerike staten i verden med omlag 1,3 milliarder innbyggere(2002).

Av disse er 91,9 % Han-kinesere, resten består av etniske minoritetsgrupper. I alt er det 56 forskjellige folkeslag i Kina.

 

Når det gjelder minoritetsgrupper er de for det meste bosatt i utkantstrøk som Tibet og Xingjing. Språket er veldig viktig for å kunne skille de forskjellige minoritetsgruppene.

I de om lag 250 000 byene i Kina bor det om lag ca. 200 000 innbyggere i hver av dem. 30 av byene har over en million innbyggere.

Sjanghai og Beijing er de to største byene med godt og vel seks og sju millioner innbyggere. Bare 20 % av innbyggerne i Kina bor i byene.

 

Skole og Utdanning

 

Helt siden 1950-tallet har Kinas skolevesen vært gjennom en enorm utvikling.

Før var det bare 5 år i grunnskolen nå er det 9 år. Over 95 % av kinesiske bar går på grunnskole, og 2/3 fortsetter på videregående skole.

Det er over 700 universiteter og høyskoler i Kina, det største er Beijinguniversitetet, som ble grunnlagt i 1898 og har 10 000++ studenter. Kina har ca. 40 000 studenter i utlandet hvert år. Til tross for utviklingen av skolevesenet, var 23 % av Kinas innbyggere analfabeter i 1983.

 


Kinas Historie

 

Her en ”kort” oppsummering av Kinas historie

 

221- 206 F.kr.: Den første keiseren samlet Kina til ett rike.

 

1908: Puyi, den siste keiseren krones.

 

1911: Keiserdømmet falder og republikken dannes i 1912

 

1912-1917: Uroligheter, borgerkrige og kamp om makten, hvor Sun Yat-Sen enda en gang måtte flykte fra landet.

 

1918: Mao opprettet folkets nye studiesamfunn.

 

1923: Sun Yat-Sen utnevner Chiang Kai-Shek til KMT-regeringens militære stab sjef

 

1925: Sun Yat-Sen dør og KMT splittes i to retninger: En som går inn for sosiale reformer og en som ikke går inn for sosiale reformer.

 

1928-1949: Borgerkrig hvor kommunistene tilsist seirer. Det var en turbulent periode hvor det var uenighet blant kommunistene og japansk påvirkning. Chiang Kai-Shek var fast besluttet på å utrydde kommunistene og derfor fikk de japanske troppene lov til å erobre store områder.

 

16.10-1934 Den lange mars: Mao og kommunistene flyktet fra KMT's tropper. I 1936 blir Chiang Kai-Shek tatt til fange inntil han gikk med på å gi opp kampen mod kommunistene og i stedet kjempe mot japanerne - en kamp han ikke deltok aktivt i. I 1937: Nanjing Massakren, hvor japanerne myrder ca. 300.000 kinesere.

 

1941 Kina får USA som allierte: USA erklærer krig mot Japan.

 

1940'erne: Kommunistene får fremgang: Mao organiserte partiet bedre, det ble innført reformer der kommunistene hadde makten og de fikk flere tilhengere. Samtidig reformerte Mao tvilerne og noen ble henrettet. Sult og elendighet pregede Kina i denne perioden, noe som ga kommunistene enda flere tilhengere.

 

1945 Japan overgir seg: USA slipper de første atombombene over Japan.

 

1945-49 Fortsatt borgerkrig: Som kommunistene vinner. Chiang Kai-Shek flykter til Taiwan som USA beskytter og anerkjenner. Kina var igjen blitt en samlet nasjon.


Fakta om Kina (1999)

 

Verdensdel:

Asia

Folketall:

1 254 303 705 (juli 2002)

Areal:

9 600 000 km²

Offisielt Språk:

Mandarin (riskkinesisk)

President:

Jiang Zemin (siden 1993)

Utenriksminister:

Tang Jiaxuan (siden 1998)

Seneste Valg:

2003

Neste Valg:

2008

Valuta:

Yuan (CNY)

Viktigste handelspartnere:

Japan, USA, Hong Kong, Sør-Korea og Taiwan

Viktigste Næringer:

Industri, Jordbruk og Service

 

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

Kinas President, Jiang Zemin.           

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Kinas utenriksminister, Tang Jiaxuan

 

 

Del 2

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


  Næringsliv

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Jordbruk har bestandig vært den viktigste næringsveien i Cuba selv om landbruksbefolkningen har blitt kraftig redusert de siste årene. Over halvparten av den dyrkede jorden brukes til sukkerrør og Cuba er verdens største eksportør av sukker. Cuba produserte i 1947 ca. 5.9 millioner tonn sukker.

Jordbruket styres til dels av staten etter Russisk mønster. Tobakksindustrien har spesialisert seg på sigartobakk.

Kaffe dyrkes i de østlige og midtre delene av landet. Viktigste kornslag er mais og ris. Ellers produseres blant annet sitrusfrukter, bananer, ananas, kakao og bomull. Matvarer må delvis importeres og mye av industrien er bygd opp ved hjelp av andre kommuniststater.

 

Befolkning og Bosetning

 

 

Ca. 70 % av befolkningen er hvite, de fleste av spansk avstamning; over 17 % er mulatter og over 12 % er negrer. Mange kubanere har flyktet fra landet og funnet seg et fristed i USA. Folketettheten er ganske lav sammenlignet med andre vestindiske øyer.

Viktige byer er Havana, Holguìn Santa Clara og Santiago de Cuba.

 

Beliggenhet og Naturforhold

 

Cuba ligger mellom ca. 85° og 74° v.l. og mellom 20° og 23° n.br.

Den omgis av Atlanterhavet og Mexicogulfen i nord og Det karibiske hav i sør; den skilles fra Florida(USA) ved Floridastredet og fra Yucatán ved Yucatánstredet. Øyas lengderetning går fra sørøst til nordvest, den største lengden er ca. 1250 km mens bredden bare er mellom 30-190.00 km. Utenfor kysten er det mange øyer, den største er Isla de Pinos i sørvest. Kysten er stort sett lav og havet utenfor er full av korallrev.

Klima

Cuba har et varmt og fuktig klima. Havana har en middeltemperatur i juli på 28 °C og 22 °C i januar. Det er også liten temperaturforskjell på dag og natt. Om vinteren preges klimaet av nordøst-passaten som bringer nedbør spesielt til den østlige delen av nordkysten. Gjennomsnittlig årsnedbør for hele øya er 1400 mm, og gjennomgående regner det mest i perioden april-november. Øya er ofte plaget av orkaner.

 

Landformer

 

Omtrent ⅝ av innlandet består av flatt eller småkuper terreng, sjeldent høyere enn 100 m o.h.

Fjellene i sørøst, Sierra Maestra, er øyas høyeste fjell og når i Pico de Turquino opp i 2000 m o.h. Nord for disse fjellene ligger en stor dal, gjennomstrømmet av Río Cauto, som er Cubas største elv og er over 300 km lang. På kalkplatået Vuelta Abajo vest for hovedstaden Havana er det mange underjordiske elver og huler, men området er mest kjent for tobakksdyrking.

Nordkysten er dekt med korallrev og har mange gode havner for industri og turisme. Kystlinjen er i alt ca. 3500 km lang.

 

Planteliv

 

Regnskog finnes bare nord for Sierra Maestra og mesteparten av Cuba er dekket av flere typer savanne. Mahogni, seder og eukalyptus er viktige treslag for eksport. I fjellene vokser det karibisk furu.

 

Dyreliv

 

Det er ingen store pattedyr på Cuba som for eksempel elefanter, tigrer og lignende, men de har mye gnagere. De er mest kjent for bl.a. trerotten. Det eksisterer over 450 forskjellige fiskeslag utenfor øya. De har ikke giftige slanger, men i sumpene finnes det krokodiller.

Cubas Historie

 

3500 f.Kr.: De første menneskene kom til Cuba.

1250: Taino-indianerne kom fra Østen.

1492: Christopher Columbus går i land på Cuba på sin første reise til Den Nye Verden. Han beskrev Cuba som "det vakreste landet som menneskeøyne noen gang hadde sett!".

1512: Cuba erobres av spanjolene under ledelse av Diego de Velázquez.

1514: Velázquez har på vegne av den spanske kronen grunnlagt de syv første byene: Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, Puerto Principe (Camagüey), Sancti Spiritus, Trinidad og Havanna.

1515: Santiago de Cuba blir hovedstad.

1500-tallet: Indianerne utryddes eller dør som følge av tvangsarbeid og smittefarlige sykdommer, som spanjolene brakte med seg. Innførselen av slaver(fra 1522) fra Afrika begynner å erstatte indianernes arbeidskraft i landbruket (spesielt i tobakks- og sukkerproduksjonen).

1555: Franske pirater plyndrer Havanna.

1564: Første utskipning av verdisaker og skatter fra Havanna.

1589: Det vart bygd festninger i innseglingen av Havanna og Santiago de Cuba.

1607: Havanna erklært som hovedstad.

1700: Tobakken ble hovedeksporten.

1728: Universitetet i Havanna grunnlagt.

1762: Havanna invaderes av britiske styrker, som forlater øya året etter. Det skjer mot at spanjolene avgir Florida.

1790: Masseimport av afrikanske slaver.

1800: Sukker ble hovedeksporten.

1812: det første store slaveopprøret undertrykkes brutalt.

1818: Handel med hele verden innført.

1837: Første jernbanelinje bygget.

1848: Tusener av sorte slaver drepes under nytt stort opprør mot de hvite herrer. USA forsøker å kjøpe Cuba fra Spania.

1860: Narciso López designet det cubanske flagget slik det ser ut i dag.

1868-78: Den første uavhengighetskrig mot det spanske kolonistyret under ledelse av hvite og sorte patrioter. Opprørskrigen slutter med de spanske troppers seier.

1880: Slaveriet oppheves på Cuba.

1895: Den andre uavhengighetskrig mot Spania resulterer i at USA griper militært inn i 1898. Det skjer da det amerikanske krigsskipet "Maine" synker etter en mystisk eksplosjon i Havannas havn. Frihetshelten José Martí, dikter og politisk tenker, faller i kampen mot Spania. Hans sterke advarsler mot amerikanernes planer om å gjøre Cuba til et lyd-land øver stor innflytelse på en senere opprører, Fidel Castro. Portrettet av Martí finnes i alle skoler og andre offentlige bygninger.

1899: Cuba settes under militær forvaltning i fire år.

1901: Cuba får sin første opplevelse som "selvstendig nasjon". Platt Amendment - kjennetegnes med at USA holdt overoppsyn med utviklingen i landet. I virkeligheten var Cuba dermed underlagt USAs politiske, militære og økonomiske interesser.

1903: USA etablerer marinebasen i Guantámo.

1906-23: Flere amerikanske invasjoner som følge av indre uro.

1525: Første kommunistiske parti etablert.

1933: Fulgencio Batista kommer til makten ved et militærkupp.

1934: Platt Amendment opphører.

1953: Angrepet på Moncada-kaserna i Santiago misslykkes. Men dets leder, Fidel Castro løslates av Batista.

1956: Castro gjør landgang i det østlige Cuba med en fåtallig styrke. Hans partisan-krig fra Sierra Maestra fjellene får tilslutning fra Batista-styrets fiender.

1958: Che Guevara overtar Santa Clara.

1959: Batista flykter den 1. januar, og revolusjonsstyrkene gjør deres inntog i Havanna. Den første landbruksreformen innføres.

1960: Handelsforbindelser opprettes med Sovjetunionen. USAs regjering innfører omfattende handelsblokade av Cuba. Store selskap blir nasjonalisert.

1961:Invasjon i Svinebukta med deltakelse av eksilcubanere og ledet av USA mislykkes. Castro erklærer seg som marxist og innfører en sosialistisk republikk

1962: USA innfører totalt forbud mot samhandel med Cuba og ekskluderer landet fra Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS). Cuba-krisa (13 dager) som nesten utløste 3. verdenskrig ble avsluttet med at Sovjetunionen trakk sine atomraketter tilbake.

1963: Den andre landbruksreformen: Kun landbruk under 67 hektar forblir privateide.

1964: Cuba blir isolert fra Latin-Amerika. Kun Mexico følger ikke USAs påbud.

1967: Che Guevara drept i Bolivia.

1968: Små bedrifter ble nasjonalisert.

1970: Hele den cubanske økonomi lider under et stort tilbakeslag etter det mislykkede forsøk på å nå en produksjon på 10 millioner tonn sukker.

1972: Cuba blir medlem av den Sovjetisk styrte samhandelsorganisasjonen COMECON.

1975: Cubanske tropper sendes for første gang i stort antall til Angola i Afrika.

1976: En ny konstitusjon innføres. "Folkemakt" innføres, og Castro overtar presidentposten.

1981:Forholdet til USA forverres etter beskyldninger om cubansk innblanding i borgerkrigene i Sentral-Amerika, Grenada og Surinam.

1988: Cubanske tropper trekkes ut av Angola.

1990: Turismens økonomiske betydning passerer verdien av sukkerproduksjonen. Fidel Castro erklærer starten på den fem år lange og vanskelige "periodio especial".

1991: Sovjetunionen og COMECON kollapser. Det nære og økonomiske samarbeidet med Cuba opphører. Rasjonering av alle forbruksvarer innstrammes. Mangelen på olje skaper vanskeligheter for hele økonomien.

1992: Kravet om demokratisering forsterkes innenfor styrets egne rekker.

1993: Tillatt for cubanere å bruke amerikanske dollar.

1995: Direkte utenlandske investeringer tillatt.

1996: USA innstrammer blokaden av Cuba.


Cuba Krisen

 

Cuba krisen oppsto mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 etter det sovjetiske militærets engasjement på Cuba. I midten av oktober 1962 viste luftfotografier at sovjetrusserne var i ferd med å anlegge baser for mellomdistanse- og langdistanseraketter med kjernefysiske sprenghoder på Cuba. I et budskap den 22. oktober opplyste president Kennedy at USA ville iverksette en blokade av Cuba for å forhindre flere sovjetiske rakett leveranser. Dramatiske dager fulgte før den sovjetiske erklæring av 28. oktober om at rakettanleggene skulle nedlegges og rakettene og utstyret skulle sendes tilbake til Sovjetunionen. Skip med raketter om bord som allerede var på vei til Cuba snudde. Den 11. november ble det fra Washington opplyst at rakettene var trukket tilbake og 22. november opphevet amerikanerne blokaden. Samme dag begynte hjemsendelsen av sovjetiske soldater og bombefly fra Cuba.

Krisen er en av verdens mest dramatiske politiske kriser etter 1945. Krisen førte til at begge makter senere forsøkte å komme fram til en mer normal kontakt.

 

 

Fakta om Cuba

 

Areal:

110 860 km²

Innbyggere (2002):

11 224 300

Innbygger pr. km²:

101,2

                                                ————

Hovedstad:

Havana

Språk:

For det meste Spansk

Religion:

Ingen statskirke men mest Romersk-katolske

Valuta:

Peso

Nasjonaldag:

1. januar

Befolkningsvekst (1995 – 2000):

0,4 %

Gjennomsnittlig levealder:

76 år

 

 

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

                                                          

Stats og Regjeringssjef Fidel Castro Ruz

Del 3

 

Sammenligning

 

Kina og Cuba har omtrent ikke noe felles innen de temaene jeg har skrevet om.

Når det gjelder klima er det en klar forskjell; Kina er et stort land og har store klimaforskjeller i hele landet. De har et veldig tørt klima i nord, mens de sørvestlige delene av landet ligner mer på Cubas varme og fuktige klima.

 

Innen ressurser er de to landene mer like. Både Cuba og Kina utnytter seg godt av de store jordbruks ressurser de har, men Kina dyrker for det meste ris, og Cuba dyrker sukkerrør og tobakk. Kina er også verdens største fiskenasjon, som utgjør en stor forskjell fra Cuba.

 

Når det gjelder økonomi er de ganske like, selv om ingen av de er regnet som de rikeste landene i verden så er de under stor utvikling.

 

Den største forskjellen på Kina og Cuba finner man på flatestørrelsen og flateformen. Kina er omtrent 8.5 ganger større enn Cuba og Kina har nesten 112 ganger flere innbyggere. Naturen i Cuba er også mer fruktbar enn i Kina. Kina har for det meste fjell og stepper. De to landene ligger på hver sin side av Atlanterhavet og har to helt forskjellige historier. Kina har en mer brutal og krigsfylt historie. Cuba har for det meste bare opplevd okkupasjoner og kolonisering uten store kamper.

 

Dyrelivet i Kina og Cuba er ikke til å sammenligne i det hele tatt.

Kina har noen av de største og mest utryddnings truede dyrearter i verden, mens Cuba har mer eller mindre ingen store pattedyr.

 

Styresettet i Kina har vært veldig forskjellig fra Cubas men de er mer lik i dag. Kina hadde keiserdømme i nesten 2000 år og ble deretter republikk. Cuba ble ikke oppdaget før på 1400- og har lenge vært koloni. Både Kina og Cuba er i dag republikk. Kina og Cuba har også veldig ulik religion; Kinas befolkning er for det meste Buddhister mens i Cuba er de fleste romersk-katolsk og kristne.


Statistikk

 

Gjennomsnittlig levealder

       

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Innbygger pr. km²

      

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Statistikk over folketall og areal var umulig å få til På grunn av de enorme forskjellene.

 

Egenvurdering

 

I dette prosjektet har jeg lært veldig mye om de to landene Kina og Cuba, og jeg tror det er informasjon som jeg kommer til å huske om jeg vil eller ikke,

spesielt siden jeg fikk koblet prosjektet til framføringen min om Kina.

Jeg syns også dette har vært et av de mer interessante prosjektene jeg har skrevet.

Jeg er ganske fornød med resultatet men syns kanskje det ble litt kort siden jeg begynt litt sent, og fikk litt problemer etter hvert.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

=)
23.02.2006 15:18

Bra!
11
anbefalinger
HeiHei! Veldig bra side  Wink ;-\) ;D men kan du ta mer om dyreliv og planteliv i dag ?? har prosjekt og jeg finner ingenting! Confused :-\? skal levere det i morra! jeg har lett i leksikon men det står det bare det samme som på denne siden!! men men...!
Tusen takk hvis du gjør det  Very Happy :-D

*grr*
14.11.2005 13:38

Bra!
7
anbefalinger
blir tent av en så glupsk en som deg Razz :-P Wink ;-\) takker så meget for denne 1337 siden


12.04.2005 09:52

Bra!
4
anbefalinger
Kan noe skrive om Cuba +bilder?  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Vikka
01.05.2005 14:41

Bra!
4
anbefalinger
Har om Cuba i prosjekt,har funnet litt fakta allerde så at du hadde funnet ut noe av det samme som meg men du fant også mye jeg ikke fant!
Tusen takk for hjelpen Wink ;-\)

balbla
26.05.2005 12:36

Bra!
4
anbefalinger
takk!! hehe deili jeg trengte dette ^^

Caroina
18.10.2005 15:56

Bra!
4
anbefalinger
Velig bra side. Hjalp meg med med en oppgave jeg hadde om Cuba Smile :-\)
Tusen Takk

Mjau
02.11.2005 14:50

Bra!
4
anbefalinger
Bra denne siden finns, jeg trengte informasjonen om Kina

=)
06.11.2005 17:59

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk for alt hjelp til mitt prosjekt om Cuba!

;-)
05.12.2005 18:05

Bra!
4
anbefalinger
nydeig da!! har om kina på skolen (eller asiatiske land) jeg valgte kina. her er alt jeg trenger å vite mer vet jeg fra før hehe

Blapp
22.01.2006 15:01

Bra!
4
anbefalinger
Fint dette her  Wink ;-\) Skriver oppg. om Kina...

marthebarte
31.01.2006 20:05

Bra!
4
anbefalinger
bra oppgave Smile :-\) hjalp meg mye!! men du kunne kanskje skrevet mere om Fidel Castro Ruz. men ellers veeeeeeeeeeeeeldig bra Smile :-\)

Anonym
21.09.2006 13:45

Bra!
4
anbefalinger
Kjempe bra side!! hadde alt eg trengte
Takker

han som lever i 2019
27.03.2019 15:52

Bra!
4
anbefalinger
abboner på Pewdiepie på youtube

ape
16.04.2004 00:20

Bra!
3
anbefalinger
siden din var bra for den hjalp meg med mitt projekt om kina


28.04.2004 15:50

Bra!
3
anbefalinger
jeg syntes at siden din var veldig bra.
den hjalp også meg med prosjektet.

Anonym
02.05.2004 17:36

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen!


10.05.2004 21:31

Bra!
3
anbefalinger
TAkker for hjelpen! er til mye, mye hjelp om CuBa.!.!.!.!.!.!
KoZeOvErDoZe

n00b skywalker
17.05.2004 23:48

Bra!
3
anbefalinger
Takk for infoen om Cuba den trengte jeg !!

e
30.05.2004 18:09

Bra!
3
anbefalinger
bra side

camilla
31.08.2004 17:17

Bra!
3
anbefalinger
kan noen skrive litt om Fidel Castro Ruz fortest mulig? takk!

anette
02.09.2004 10:27

Bra!
3
anbefalinger
Hva driver dere med æ?


20.04.2005 15:30

Bra!
3
anbefalinger
KONGE TAKK FOR HJELPEN.

MITT NAVN ER
20.04.2005 15:32

Bra!
3
anbefalinger
HEI IGJEN

marthebarte
31.01.2006 20:06

Bra!
3
anbefalinger
bra oppgave Smile :-\) hjalp meg mye!! men du kunne kanskje skrevet mere om Fidel Castro Ruz. men ellers veeeeeeeeeeeeeldig bra Smile :-\)

mimi
03.02.2006 12:41

Bra!
3
anbefalinger
Du kunne ha hatt litt mer om dyr ellers kjempe bra!!!

Marius
17.02.2006 02:15

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk! Trengte stor hjelp med og sammeligne landene mine. Jeg fikk et bra utgangspunkt pga. denne stilen din! Tusen Takk en gang til Very Happy :-D Wink ;-\)

anonym
19.04.2006 10:59

Bra!
3
anbefalinger
dette er en side med masse informasjon!

d'.'b
02.05.2006 17:56

Bra!
3
anbefalinger
takk for fakta'ene
brukte litt... bra 5- av meij


10.05.2006 12:57

Bra!
3
anbefalinger
yo


17.05.2006 17:35

Bra!
3
anbefalinger
Kjempe bra side! denne hjalp meg då eg skulle skrive ei oppgåve om Kina og cuba! tusen takk!

(=
30.05.2006 17:24

Bra!
3
anbefalinger
D e nok ein feil her, ja..kina kan ikkje bare ver 8,5 ganger større enn cuba!..d går jo ann å se bare på kartet d.. Wink ;-\) mye større enn d...

dorull
05.06.2006 13:09

Bra!
3
anbefalinger
kozeoverdoze

kaja
03.11.2006 21:09

Bra!
3
anbefalinger
eh ok sikkert godt nok


01.02.2007 11:57

Bra!
3
anbefalinger
suger til mit prosjekt Sad :-\()


07.03.2007 20:19

Bra!
3
anbefalinger
hehe jeg ville gjerne vite mer om dyre liv i kina også mer om kjente kunstere eller berømte personer i kina *******hate prosjektet mitt nor jeg ikke finner det jeg skal men skriv mer om arbeid og det som jeg skrev øverst'''''::: Smile :-\)

kjlh
10.04.2008 19:58

Bra!
3
anbefalinger
bra oppgave. men ukunne hatt mer om begg landene politkk og landenes politike hitorie.
cuba er jo en av de få kommunistiske landene i verden

sarah
03.06.2008 11:51

Bra!
3
anbefalinger
500 millioner korn? mente du 500 millioner tonn korn? ble litt usikker;P

men teksten er til god hjelp  Smile :-\)


10.11.2008 17:53

Bra!
3
anbefalinger
je je je"!"!"!"!

madelen
30.01.2009 12:44

Bra!
3
anbefalinger
Takk jeg trengte den fakta


10.11.2008 17:50

Bra!
2
anbefalinger
takk for mye bra om Cuba. Eg trengte fakta om klima i CUba så dette var nyttefullt  Razz :-P

han som lever i 2019
27.03.2019 15:54

Bra!
2
anbefalinger
hahaha, dere er sååå gamle som skriver i 2006


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.046 sec - 1 pageviews