Søk i stiler
 

Karbonkjemi


Sammendrag av et kapittel i en 10.klassebok som handler om karbonkjemi. Alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, løsemidler osv.
Sjanger:ReferatLastet opp:06.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Verktøy:UtskriftKapittel 3 – KARBONKJEMI

fra planter til plast…

 

Karbonatomets mange ansikter

Stoffene fra plante- og dyreriket ble slått sammen og kalt organiske stoffer, mens stoffene fra mineralriket ble kalt uorganisk.

Organiske stoffer er nå fellesnavn for nesten alle stoffer som inneholder grunnstoffet karbon.

 

Diamant og grafitt – to sider av samme sak

Når to stoffer som er bygd opp av samme slags atomer, men likevel har forskjellige egenkaper, må forklaringen ligge i måten atomene i stoffene er bundet sammen på.

Et blikk inn i mikroverden gir meg en forklaring på hvorfor en diamant er en diamant, men grafitt er grafitt. Karbonatomene i de to stoffene er bundet sammen på ulike måter.

I diamant er alle atomene bundet sammen til et eneste kjempemolekyl, mens i grafitt ligger karbonatomene lagvis oppover i ringer.

Ringene holdes sammen av sterke bindinger, slik at hvert enkelt lag blir et kjempemolekyl. Mellom lagene virker det derimot bare svake bindinger som lett kan brytes opp.

 

Karbonkretsløpet – en evig runddans

I fjor leste jeg at i kjemiske reaksjoner blir atomene ordnet på nye måter. Det lages stadig nye stoffer, men de samme atombyggesteinene brukes om og om igjen.

Karbonatom som byggestein i et oljemolekyl.

Inne i ovnen omdannes oljemolekylet, og blir til et karbondioksidmolekyl.

Inne i planten blir karbonatomet bygd inn i et sukkermolekyl, som senere blir stivelse.

Karbonatomer går i en runddans. Vi kaller det er kretsløp. Mens planter og dyr dør og forsvinner, varer  atomene de er bygd opp av, evig. Etter hvert som tiden går, er atomene bestanddeler i ulike kjemiske forbindelser. Kretsløpet gjentar seg, og rundene er forskjellige fra gang til gang.

 

Karbonatomet holder med fire hender

Mer enn 95% av alle kjente stoffer inneholder karbon.

Grunnstoffet karbon har atomnummer 6. Det betyr at karbonatomet har to elektroner i det innerste skallet og fire i skall nummer to. Karbonatomet binder seg til andre atomer med elektronparbindinger. Med fire ytterelektroner kan hvert karbonatom være med å dannes fire elektronparbindinger. Det gir karbonatomene mange muligheter til å binde seg både til hverandre, slik som i diamant og grafitt, eller til atomer av andre grunnstoffer.

 

 

Alkaner – en gruppe hydrokarboner

Når karbonatomene danner kjeder, er det alltid sammen med andre atomslag. Mange ulike grunnstoffatomer kan hekte seg til kjedene, men de aller vanligste er hydrogenatomer. Ofte består molekylkjedene bare av karbon- og hydrogenatomer, og da halles stoffene hydrokarboner.

 

 

 

 

”Perlekjeder” av karbonatomer

Et karbonatom som sitter i en kjede, må bruke to av ytterelektronene sine til å binde seg til nabokarbonatomene i kjeden. De to siste ytterelektronene kan brukes til å lage bindinger med hydrogenatomer. Det betyr at hvert karbonatom i kjeden kan binde seg til to hydrogenatomer. De karbonatomene som sitter på enden av kjeden, kan binde seg til tre hydrogenatomer.

 

Alle alkaner har samme ”etternavn”

Hydrokarbonene har både et ”fornavn” og et ”etternavn”, selv om disse navnene ofte blir slått sammen til bare ett ord. Fornavnet forteller hvor mange karbonatomer det er i molekylet, mens etternavnet forteller hvilken gruppe stoffet hører til. Alle alkaner har navn som slutter på –an. Derfor sier vi at de har etternavnet an.

Fornavnene til de fire første alkanene er blitt til på nokså tilfeldig måte, men fra og med nummer fem er navnene laget av greske tallord.

 

Alkanenes egenskaper

De fire enkleste alkanene er gassene metan, etan, butan og propan.

Blandingen av disse gassene kalles naturgass.

Selv om etan, propan og butan er gasser under normale forhold, kan disse gassene nokså lett presses sammen til væsker. Disse gassene går også under navnet våtgass. Metan, som er vanskeligere å presse sammen, kalles tørrgass.

Det er lengden på molekylkjeden som avgjør om et hydrokarbon er gass væske eller stoff.

Alkanene med 5-17 karbonatomer er væsker. Jo lengre molekylkjedene blir, desto mer hekter molekylene seg inn i hverandre. De væskene som har kortest molekylkjeder, er flyktige, eller tyntflytende.

Når karbonkjeden får mer enn 17 karbonatomer, er alkanene faste stoffer.

En karakteristisk egenskap ved alkanene er at de ikke kan løses opp i vann.

 

Hydrokarboner inneholder bare hydrogen og karbon.

 

Noen av alkanenes slektninger

 

Alkener og alkyner

To karbonatomer i en kjede holdes vanligvis sammen met ett elektronpar, men det hender også at atomene deler to eller tre elektronpar. Vi sier at karbonkjeden inneholder dobbeltbindinger og trippelbindinger. På den måten oppstår det to nye grupper hydrokarboner, som kalles alkener og alkyner.

 

Alkenene har dobbeltbinding

Alkenene har molekyler med en dobbeltbinding i karbonkjeden.

Dobbeltbindingen gjør at alkenene er mye mer reaktive enn alkanene. Det vil si at de har lett for å reagere slik at dobbeltbindingen åpner seg, og da kan andre atomer lett komme og ”hekte” seg på kjedene. Eten er det enkleste alkenet, og samtidig det organiske stoffet det lages mest av i hele verden.

 

Alkynene har trippelbinding

Med en trippelbinding i kjeden får vi den tredje hydrokarbonfamilien, som kalles alkyner.

 

 

 

 

Plastic … isn’t it fantastic

Stoffene som er laget av mennesker, kalles syntetiske.

 

Polyeten

Når utallige små etenmolekyler holder sammen, blir de til et svært molekyl som kalles polyeten.

Polyeten går også under navnet polyetylen, og det er et av de vanligste plaststoffene vi har.

 

PVC

Dersom et hydrogenatom i hvert etenmolekyl byttes ut med et kloratom, får vi PVC.

 

Plast er bygd opp av kjempemolekyler. Molekylene består av mange like småmolekyler som har hektet seg sammen til lange kjeder. Slike stoffer kalles polymerer.

 

Når vi brenner PVC-plast, dannes det saltsyre (HCI). PVC regnes derfor som en trussel mot miljøet, og miljøorganisasjonene har arbeidet aktivt for at denne plasten skal erstattes med andre stoffer.

 

Tidligere ble det brukt KFK-gasser som drivgass i spraybokser. I dag er dette forbudt, fordi vi vet at gassene kan skade ozonlaget rundt jorda.

 

DDT er et klorholdig hydrokarbon som lenge ble sprøytet på åkrene for å rydde unna skadeinsekter. Men DDT ble forbudt da det viste seg at stoffene hopet seg opp i næringskjedene. Likevel brukes DDT i en del land fremdeles.

 

Alkohol er mer enn sprit

For en kjemiker er alkoholer en stor gruppe organiske stoffer.

Alkoholenes fellestrekk er at molekylene deres inneholder en hydroksylgruppe, eller OH-gruppe.

Alkoholene får samme fornavn og etternavn som det hydrokarbonet som har samme antall karbonatomer i kjeden, og deretter legger vi til endelsen –ol.

Ingen av alkoholene er gasser.

 

Metanol

Metanol (CH3OH) har det minste molekylet av alle alkoholene. Stoffet blir ofte kalt tresprit, fordi det tidligere ble laget av tørrdestillasjon av tre.

Metanol er et viktig råstoff i kjemisk industri, fordi det har lett for å reagere og danne andre organiske stoffer.

Metanol er en meget giftig væske.

Det første tegnet på metanolforgiftning er at man blir blind.

 

Etanol

Etanol er den alkoholen som er i øl og vin.

Etanol er et viktig løsemiddel.

Etanol fordamper lett, og det gjør at parfymelukten fra en person kjennes lang vei. Godlukten følger med når alkoholen fordamper.

 

 

Glyserol

Glyserol er en annen kjent alkohol. Glyserolmolekylet har hele tre hydroksylgrupper.

Glyserol har stor evne til å trekke til seg fuktighet.

Glyserol tilsettes for å hindre at ting tørker ut, deriblant næringsmidler.

 

Organiske løsemidler – når vann ikke holder

Et løsemiddel er en væske vi bruker for å få løst opp ting. Det vanligste løsemiddelet i dagliglivet er vann.

 

Hva er det organiske løsemidler kan, som vann ikke kan?

Litt enkelt kan vi si at et løsemiddel løser opp stoffer som ”det kjenner igjen”. Med den mener vi at molekylene i det stoffet vi skal løse opp, må likne molekylene som er i det løsemidlet du skal bruke.

”Likt løser likt”, er en god huskeregel.

 

Kjente løsemidler

Mange organiske løsemidler er svært brennbare, og ofte også helseskadelige.

White-spirit er kanskje det organiske løsemidlet som brukes mest.

 

Hva er løsemiddelskader?

Organiske løsemidler fordamper lett. Vi kjenner dem på lukten. Molekyler fra løsemidler tar opp både gjennom lungene og huden, og det kan lett føre til allergiske reaksjoner og forgiftninger. Løsemidlene løser rett og slett opp stoffer i cellene, for eksempel fett, slik at cellene blir ødelagt.

Hjernen.

De enkelte nervetrådene er isolert fra hverandre med et tynt fettlag. Dersom fettlaget forvinner, blir signalene fra og til hjernen forstyrret.

Leveren.

Typiske tegn på løsemiddelskader er hukommelsessvikt og nedsatt evne til å konsentrere seg.

 

Tidligere visste man ikke at organiske løsemidler kunne være helsefarlige. Mange stod hele dagen og arbeidet med slike stoffer uten å beskytte seg på noen måte.

 

Etter at løsemiddelskadene begynte å vise seg, ble det innført sikkerhetsforskrifter. Disse forteller hvordan folk skal beskytte seg når de arbeider med organiske løsemidler.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


14.09.2017 10:47

Bra!
137
anbefalinger
jeg er et lykelig meeeeeeeeeeeeeeeeeeneske

Richard
12.06.2012 14:02

Bra!
56
anbefalinger
Takk så mye. Trengte det virkelig. Skal ha muntlig eksamen imorgen også kan jeg ikke en dritt om evnet.  Smile :-\)


10.06.2004 20:10

Bra!
24
anbefalinger
jækkla bra, akkurat d eg trengte nå i disse eksamenstider. takker


14.06.2006 14:18

Bra!
18
anbefalinger
TAKK for dette her! Trengte det SKIKKELIG! Dagen før muntlig og alt  Very Happy :-D
*TAAAAAAAAAAAKK*  Very Happy :-D Very Happy :-D

klæm fra hæppi person  Razz :-P

Idespleisern
08.04.2005 19:32

Bra!
17
anbefalinger
En kjempebra skoleside, men...: Det hadde vært enda bedre dersom overskriften ble gjort fet ol. Da ville hele siden bli litt mer oversiktlig. Et par bilder hadde heller ikke gjort noe, men det går jo bra uten da....
Til tross for dette er det en side som kommer godt til nytte. Anbefaler andre å ta en titt dersom karbonkjemi blir en eksamensoppg. Det samme står jo i Tellus 10, men ikke så kort og greit... = Smile :-\)

Meg
29.10.2004 00:33

Bra!
14
anbefalinger
Reddet meg og! jeg er en lærer faktisk! :-/


04.04.2005 09:15

Bra!
14
anbefalinger
vi skal ha prøvemuntli. men skjønner ikke en drit  Razz :-P

Lasse
08.06.2004 12:35

Bra!
13
anbefalinger
Hehe Andreas  Razz :-P Dette referatet har reddet meg og.. Har muntlig eksamen i morra, kom opp i karbonkjemi :/ Får jeg ikke bra på denna, dasker mamma meg i badekaret  Sad :-\(

Tove
20.10.2004 18:10

Bra!
12
anbefalinger
Tror jeg reddet nå. Det var lettere å lese dette her enn i boka...

Ingrid
02.11.2004 15:48

Bra!
12
anbefalinger
eg trur eg elsker deg Very Happy :-D bøkene mine ligger igjen på bussen dei, skulle lese litt i dei, sovna og stessa skikkelig når eg skulle av.. og eg har prøve i morra.... men du redda meg!!!

Marte =)
08.06.2004 12:33

Bra!
11
anbefalinger
Thanks for et flott sammendrag dagen før naturfag muntlig  Very Happy :-D Får helt krampe av karbonkjemi, så det var deilig med noe annet enn å lese noe som virker endeløst i en bok som er så lite inspirerende som det går ann å få det ;o) Ha en fin sommer og lykke til på alle eksamener, tentamener og gud vet hva, alle sammen !  Smile :-\)

¤_YoUr_LoVeBuG_¤
09.12.2004 19:18

Bra!
11
anbefalinger
Takker, bukker, smiler og ler!! Smile :-\) hehe.. nå har jg endelig forstått noe av dette KAP!! flott sammendrag... dokka reddet mg ass!

angel
16.01.2005 17:21

Bra!
11
anbefalinger
fy faen ke bra...tusen takk for hjelpa!!! har prøve i neste veke, no har eg sjønt hva karbonkjemi dreiar seg om!! eit kjempeGODT samandrag!!!!!!!!

Hans Fredrik
26.04.2005 22:32

Bra!
11
anbefalinger
Suupert! Har prøve i morra og da kommer dette GODT med!!! Thank you

w00tevah
09.06.2004 10:25

Bra!
10
anbefalinger
"Sammendrag av et kapittel i en 10.klassebok som handler om......"

lær deg å lese larsjo

Ida
04.06.2005 20:34

Bra!
10
anbefalinger
glemte boka.. nå blir jeg kanskje klar til prøven på mandag Smile :-\)

til mei
21.11.2006 17:05

Bra!
10
anbefalinger
Oktan er en naturgass.. Som du sikkert har hørt, 95oktan som en bensin type..
Det er 8karbonatomer, og 18hydrogenatomer(?????).. Okt= 8på gresk og det betyr at det er 8karbonatomer. Men pass på å få med nok atomer og si litt om fornavn og etternavnet til atomet!

Lisa
18.08.2004 16:39

Bra!
9
anbefalinger
1000 takk! har endelig forstått dette nå!!!!!

Tonje =)
07.11.2005 18:18

Bra!
9
anbefalinger
Suuuperdupert!  Wink ;-\)

fuckface
25.01.2006 09:16

Bra!
9
anbefalinger
d hær hjalp mæ ingenting. dritt

Jens
03.05.2006 15:58

Bra!
9
anbefalinger
Du redda meg, har muntlig prøve i dette!

piHH
06.06.2006 15:25

Bra!
9
anbefalinger
Faen, jeg har kommet opp i karbonkjemi i muntlig eksamen!! å jeg prøver å finne noe å skrive av ;p men dette er jo bare tatt rett fra naturfagboka =| hjalp meg lite.. vet ikke hva karbonkjemi er engang ;S Hehe..

alexander
13.06.2006 14:18

Bra!
9
anbefalinger
tusen takk for hjelpen.. dette har reddet meg. kom opp i karbon-kjemi i natru og miljø.

helge
27.09.2006 16:59

Bra!
9
anbefalinger
heihei denne oppgaven var lit tødeløde! jeg brukte mange shpaaaa ord herifra på min kege oppgave! klemzikozi


08.03.2005 11:44

Bra!
8
anbefalinger
jeg skjønner nå at hydrokarboner har noe med friksjon å gjøre

Camilla
07.06.2005 09:24

Bra!
8
anbefalinger
utruli bra skrevet Smile :-\) Hjalp meg masse.. takk Smile :-\)

E4eWah
07.06.2005 15:02

Bra!
8
anbefalinger
Et ord! : HERLIG!
Dette sparte meg for mye nå som jeg skal opp i muntlig eksamen og fikk oppgaven karbonkjemi!


10.06.2005 23:43

Bra!
8
anbefalinger
veldig bra. eg hadde isje greid meg uden detta


14.06.2005 17:46

Bra!
8
anbefalinger
Dette er kjempe bra at dere legger ut sånt.. takket være den kan jeg faktisk lese til examen uten å bla og skrive ned noen ting.. tusen takk til de som la ut dette!!


20.09.2005 19:18

Bra!
8
anbefalinger
takk for informasjon, takk takk.

Arian
28.09.2005 16:29

Bra!
8
anbefalinger
takker

meeeg...
18.10.2005 21:22

Bra!
8
anbefalinger
tuuuuuusen takk.. stoor prøve i morgen om karbonkjemi. du har reddet mitt liiiiv.. hehe.. Razz :-P takker og bukker og nikker og neier.. Razz :-P
*susspånesen*

jezz
27.10.2005 10:12

Bra!
8
anbefalinger
fine fiksa dette for mg. eg har prosjekt om karbonatomet

=D
21.11.2005 17:47

Bra!
8
anbefalinger
TAKK!!!! Very Happy :-D Very Happy :-D
*redda*

karbonkjemi er noe rau
22.11.2005 13:36

Bra!
8
anbefalinger
takktakk (Y) flott hjelp

in your face
04.12.2005 19:58

Bra!
8
anbefalinger
jeg sitter boken nå og øver til prøve i karbonkjemi... Du har bare kopiert alt fra Tellus. 10 Kapittel. 3

Dan
12.12.2005 12:35

Bra!
8
anbefalinger
Takk takk Very Happy :-D

Anonym
24.01.2006 20:06

Bra!
8
anbefalinger
Utrolig bra skrevet Very Happy :-D Hjalp meg kjempe masse! Tusen takk

meg selv
11.06.2006 12:59

Bra!
8
anbefalinger
1000 hjertelig takk!! dette reddet meg har muntlig i morgen

mongo
28.09.2006 15:15

Bra!
8
anbefalinger
tusen takk for bra leksehjelp Very Happy :-D

Silje :)
26.10.2006 19:04

Bra!
8
anbefalinger
Tusen takk.  Smile :-\) Har prøve i morgen, og glemte boka. Nå redda du meg.  Very Happy :-D

tharidu
02.11.2006 15:55

Bra!
8
anbefalinger
sleipt...

Woho!
08.11.2006 19:15

Bra!
8
anbefalinger
Fantastisk. Prøve i måra Wink ;-\) Luv U

mei
15.11.2006 20:56

Bra!
8
anbefalinger
skal ha prøve....kan noen si meg hvordan jeg skal forklare hva oktan er?????trenger hjelp Smile :-\)

søsteren til min bror
22.11.2006 18:15

Bra!
8
anbefalinger
bra sette.
Du har fått me deg det meste


10.06.2005 23:42

Bra!
7
anbefalinger
veldig bra. eg hadde isje greid meg uden detta

karbontøffen
06.06.2006 16:53

Bra!
7
anbefalinger
tellus 10 ja! det var ikke akuratt til mye hjelp for å si det sånn!

meg
27.11.2006 20:38

Bra!
7
anbefalinger
skal ha prøve i måren, dette reddet meg, takk takk

jorunn
06.05.2004 13:38

Bra!
6
anbefalinger
Godt skrevet sammendrag som kjem til å redde skinnet mitt på tverrfalgleg eksamen den 07.05.04. Der temaet er karbon og karbonsambindinger.

mordi
12.06.2007 15:02

Bra!
6
anbefalinger
Ehm, det dær e jo akkurat det samme som står i NaMi boka våres.

beate
04.12.2007 21:17

Bra!
6
anbefalinger
He Smile :-\) så flott sammendrag!! du kunne kanskje brukt litt mere sammenligninger men det var til nytte!!  Wink ;-\) takk

knut
04.12.2007 21:18

Bra!
6
anbefalinger
takk!! detta var til nytte ass!! har prøve i morra!! ;P supert.. bra skrivd Wink ;-\)

Ida
25.03.2008 22:41

Bra!
6
anbefalinger
ikke for å klage, men det er jo avskirft fra boken.. det er de nøyaktige samme ordene, så kanskje det hadde vert til mer hjelp om du hadde skrevet det med dine engen ord og forklaringer??

robert
06.06.2007 12:58

Bra!
5
anbefalinger
Ah nice  Very Happy :-D Trengte dette ^^
Kom opp i karbonkjemi muntlig jeg også >_11.06.2007 18:46

Bra!
5
anbefalinger
takk trengte den der ja  Razz :-P

katta
19.11.2007 22:19

Bra!
5
anbefalinger
gud er takknemlig for den teksten der Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

skal ha prøve i morgen tidlig og har ikke hatt noe tid til å øve...denne teksten reddet meg fra å sitte oppe hele natta...i love you til den som skev den!!!

hillevi
27.02.2008 23:57

Bra!
5
anbefalinger
du er dagens helt !


05.03.2008 09:42

Bra!
5
anbefalinger
trenger hjelp med karbonkjemi  Confused :-\? kan ikke noe ;P
EKSAMEN ASS  Confused :-\?

lol?
07.05.2008 14:52

Bra!
5
anbefalinger
dette var jo artig..

Takktakk
09.06.2008 20:28

Bra!
4
anbefalinger
du redda meg nå har kommet oppi karbon på muntlig takker

ukjent
11.06.2008 09:13

Bra!
4
anbefalinger
eg er usikker på om dette er bra ass, men noko var jo lettare å forstå, noko eg ikke greide å skjønna. takk skal dåke ha kanskje, vett ikke om det er so lurt og skrive rett fra boka!men takk alikevel Very Happy :-D

Helene
19.11.2008 13:37

Bra!
4
anbefalinger
kjempe bra! har prøve i morgen og skjønner ingenting, nå kan jeg faktisk forstå noe, hvis jeg ikke får bra, får jeg 2 på kortet!!! Confused :-\? men kjempe bra! Very Happy :-D

du kjenne meg:)
20.01.2009 15:13

Bra!
3
anbefalinger
.................................... HATE NATURFAG..........................................

Arnt
09.06.2009 20:02

Bra!
3
anbefalinger
Jah, detta var bra  Very Happy :-D trengte dette nå, bare en dag før eksamen  Razz :-P

Renate
11.12.2008 10:45

Bra!
2
anbefalinger
Bra, men du burde kanskje skrevet det selv istedenfor å bare tatt det rett ut ifra skoleboka.. Jeg går nemlig i 10. klasse, og det som står der er helt samme som står i boka.

Elisabeth
07.01.2009 08:06

Bra!
2
anbefalinger
Glømte boka, bra sammendrag  Smile :-\)


09.06.2009 11:00

Bra!
2
anbefalinger
hahah

Daniel Robin
03.01.2013 15:24

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk ! skal ha framføring om evnet imorga !  Sad :-\( men ditte hjalp skikkeli  Very Happy :-D

Helge :P
24.03.2009 14:38

Bra!
1
anbefalinger
Hei

Sykt bra stoff! eg skal ha muntlig eksamen og eg trengte virkeligen dette  Smile :-\)

Andreas
25.05.2009 09:04

Bra!
1
anbefalinger
Hei! jeg har en stor framføring snart og jeg lurer på om alle disse tingene som står der oppe er karonkjemi? hadde vært fint om noen hadde svart meg snarest mulig  Smile :-\) takk  Smile :-\)

Duden
21.02.2010 22:26

Bra!
1
anbefalinger
Kjempebra stoff, skal ha prøve i dette i overimorgen. takk skal du ha !

Thomas
08.04.2010 16:54

Bra!
1
anbefalinger
Et flott sammendrag av Karbonkjemi generelt  Razz :-P, men for dere som skal opp i Muntlig, dere må nok kunne vesentlig mer enn dette. Anyways, thumbs up for denne artikkelen (Y)

Kristin
11.05.2010 13:09

Bra!
1
anbefalinger
Takk  Very Happy :-D Skjønte mye mer av dette enn det som står i boken. Det var kjempe bra skrevet  Very Happy :-D Prøve-eksamen å alt i måren. Tusen takk en gang til  Very Happy :-D Very Happy :-D

Rey
09.06.2010 15:29

Bra!
1
anbefalinger
Det høres litt domt ut Kristin, fordi meste parten av dette står allerede i boken .. :b

lol
12.06.2010 14:56

Bra!
1
anbefalinger
Sammendraget e jo fette lengre en kapittelet i boka....og dårli forklart også...Hata naturfag språk-.-

ida
09.11.2010 17:56

Bra!
1
anbefalinger
skal ha naturfagprøve i dette i måren , og viss eg ikke hadde lest dette hadde eg vell fått stryk , så tusen takk for hjelpen til de som har lagt dette ut  Wink ;-\)

meg
16.01.2011 18:41

Bra!
1
anbefalinger
TAKK! jeg har prøve i morgen.
kan ikke en møkk.
dette hjalp stort!

Hjalmar
21.02.2011 16:58

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra! Du kunne hatt litt mer om alkener (eks. hvordan de lages) og alkyner, men ellers var det bra.

Isabella
06.04.2011 12:05

Bra!
1
anbefalinger
takk ! må skrive innlevering om dette til i morra, og kan ikke en dritt! DU REDDA MEG

peace to the world
09.12.2011 12:23

Bra!
1
anbefalinger
dette hjalp meg virkelig kan mer om dette her nå tusen hjertelig takk


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.150 sec - 1 pageviews