Søk i stiler
 

Forfølgelsen av jødene


Tekst om jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, samt tidligere forfølgelser.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:04.02.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jødeforfølgelsen
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Jødene har også blitt forfulgt før 2. verdenskrig. Natten til 10. november 1938 opplevde jødene noe de aldri hadde opplevd maken til nemlig, den såkalte krystallnatten. Massevis av jødiske forretninger ble ødelagt. Men jødene skulle få oppleve mer. Hitlers "endelige løsning" som han kalte det ble først gjennomført under den 2. verdenskrigen. Den endelige løsning betydde utryddelse av alle jøder. Hitler mente at det bare skulle være de såkalte arierne på jorda. Jødene ble sett på som mindreverdige og snart ble det opprettet masse konsentrasjonsleirer. Den verste var leiren i Auschwitz i Polen. Over 6 millioner jøder ble utryddet under Hitlertiden (1938-1945). Enkelte forskere mener nå i dag at så mange som 7 millioner jøder kan ha blitt drept.

 

Allerede i 1891, før første verdenskrig ble jødene forfulgt. Under den russiske revolusjonen ble mange jøder jaget, hundset og ofte drept. Natt til første påskedag i 1891 ble ca 6000 jøder som bodde i Moskva, lenket og ført ut av byene sine.

 

Boikottdagen

De nazistiske myndighetene arrangerte en landsomfattende boikottdag 1. April 1933. De skulle boikotte alle de jødiske forretningene. Alle jøder som jobbet i stat eller kommune fikk sparken.

 

Nürnberg-lovene

I Nürnberg-lovene fra 1935 stod det blant annet at ekteskap mellom vanlige tyskere og jøder var forbudt. De som nektet å skille seg ble kastet i fengsel. Jøder mistet også retten til å være tyske statsborgere, 600 000 tyske jøder ble fratatt statsborgerskapet 15. september. Tyskerne forbød jødene en hel rekke med yrker, de kunne blant annet ikke bli lærere eller journalister. Ifølge loven ble jødene registrert ut fra om besteforeldrene var jøde. Jødene ble annenrangs borger. De ble mer og mer isolert fra tyskerne.

 

Alle jøder over 6 år ble tvunget til å bære en gul stjerne uten på klærne sine så alle kunne se at de var jøder.

 

Krystallnatten

<bilde>

Logg inn for å se bildet

10. november ble  kalt krystallnatten  fordi alle de knuste rutene så ut som krystaller.

 

I november 1938 ble en diplomat ved den tyske ambassaden i Paris skutt. Morderen var en ung jødisk emigrant hevdet tyskerne. De nazistiske myndighetene brukte denne hendelsen ovenfor alle tyske jøder. I Tyskland ble det satt i gang systematiske ødeleggelser av jødiske forretninger og synagoger, og over hundre jøder ble drept og tusenvis ble sendt til konsentrasjonsleirer. Til sammen var det over 7000 jødiske forretninger som ble utsatt for innbrudd og plyndring. Det var natt til 10. november 1938 at dette skjedde. Denne natten ble kalt krystallnatten, fordi alle de knuste vinduene i de jødiske forretningene så ut som krystaller.

 

 

Hitler til makten

 

Hitler skrev "Mein kampf" da han satt i fengsel. Egentlig skulle han sone i 5 år, men satt bare inne i  9 måneder. Boken ble nazistenes bibel. Hitler og nazistene vurderte en person etter hvilken rase de kom fra. Nazistene mente den flotteste rasen med høyest rang var arierne. Og nederst på rangstigen kom jødene. Nazistenes oppfatning av jøder var at de var mindreverdige. Hitler ville utrydde alle jøder og det kalte han "den endelige løsning". Først under 2. verdenskrig bestemte Hitler seg for systematisk å utrydde alle jøder i Europa.

 

I 1920 - 1930-årene var det mange som ikke tok Hitlers jødehat alvorlig. Det viste seg etter hvert at han mente hvert ord han sa. Det bodde det ca. en halv million jøder i Tyskland.

 

Konsentrasjonsleirene

Da Hitler kom til makten i 1933, ble de første tyske konsentrasjonsleirene opprettet. Under krigen ble det opprettet enda flere konsentrasjonsleirer. De ble opprettet i Tyskland og land Tyskland hadde okkupert. I sommeren 1941 hadde tysk industri fått fram en ny og effektiv gasstype. Gasstypen var Zyklon B. Gassen ble for første gang prøvd i Auschwitz. Den ble prøvd på 250 pasienter fra konsentrasjonsleirsykehuset og på 600 russiske krigsfanger som var enten jøder eller kommunister. De ble på kort tid gasset i hjel. I 1942 døde 60 % av fangene. 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Auschwitz: Mange kvinner og barn som kom til konsentrasjonsleiren ble ofte sendt rett i gasskammeret.

 

Jøder som ble  plaget av tyske soldater måtte gjøre det de tyske soldatene ba dem om for å ikke bli drept. Her må jødene i Østerrike skrubbe gaten,  mens tyske soldatene ler av dem:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Etter at Tyskland hadde erobret Polen og andre land i øst med store jødiske befolkningsgrupper, beordret Hitler masseutryddelse av jødene der. Jøder som rømte fra transporten til konsentrasjonsleirene i Polen ble slått i hjel av polske bønder eller overlevert til Gestapo. Gestapo var Tysklands hemmelig politi under krigen.

 

I 1941 fikk SS-generalen Reinhardt Heydrich i oppdrag om å lage et forslag til "løsningen av jødeproblemet". I januar 1942 ble forslaget lagt fram på en konferanse i Berlin. Forslaget gikk ut på å drepe alle jøder. Det ble vedtatt.

 

Jøder fra hele Europa ble sendt i godsvogner til konsentrasjonsleirene. Da de ankom konsentrasjonsleirene, ble de sortert. De sterkeste ble brukt til arbeid, men kvinner, barn og de gamle gikk rett i gasskamrene.

 

Da jødene kom for å "bade" som tyskerne kalte det, kom de først til et avkledningsrom der det hang mange plakater på forskjellige språk. Det stod at de skulle legge klærne pent sammen og knytte sammen skoene. Det stod også at etter badet skulle de få varm kaffe. Fra avkledningsrommet gikk de inn i "badet". Med en gang alle kom inn ble døren lukket og det kom gass ut fra dusjer og ventilasjons anlegg.

 

Jødedrap i Warszawa 19. april 1943 

Da nazistene overfalt Polen i 1939 ble 450 000 jøder tvunget inn i gettoen i Warszawa. Gettoen ble den mest kjente. Gettoer var et sted der alle jøder ble sperret inne for å være skilt fra resten av byen. 19. april 1943 ble 40 000 jøder myrdet av tyske soldater. Sener ble mange av de jødene som var igjen sendt til forskjellige bestemmelsessteder. Tyskerne gikk etterpå til angrep på de 60 000 jødene som var igjen. Jødene prøvde å gjøre motstand, men til ingen nytte.

 

Her blir jødenedrivet ut av gettoen i Warszawa etter opprøret i 1943:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Jødene i Warszawa gjorde opprør i 1943 da de skjønte hva som kom til å skje med dem, de fikk liten hjelp fra den polske hjemmefronten. I 1944 ble det gjort det samme i resten av byen, men tyskerne klarte først etter hardere kamper å slå det ned.

 

Jøder fikk dårlig behandling fordi de var jøder. Og de fikk skylden for alt mulig siden de var jøder.

 

Nazistenes mål var å drepe alle jøder. Man regner med at 6 millioner jøder ble drept, av dem var 1 million barn. Enkelte forsker mener nå at det var så mange som 7 millioner jøder som døde.

 

 

Jødene i Norge

 

I Norge bodde det 1800 jøder før 2. verdenskrig. De aller fleste bodde i Oslo-området og i den jødiske menighet i Trondheim. Det ble ikke gjennomført jødegettoer i Norge fordi det var så få jøder her. Enkelte jøder kom hjem igjen til Norge fordi de trodde de kunne være trygge. Tryggheten varte bare i et år før den jødiske menighet i Trondheim måtte gi fra seg navneliste over medlemmene i menigheten. Tyskerne skaffet seg også oversikt over all jødisk eiendom. Mange jøder prøvde å flykte fordi forholdene ble for vanskelige, ca. halvparten greide det, men det var mange som fortsatt ble her fordi de hadde en optimistisk tro. De trodde at det snart ville skje noe som kom til å lede landet til frigjøringen. Mange jøder ble forferdelige redde da tyskerne angrep Norge 9. april 1940.

 

I tyskokkuperte land ble deportasjoner og massearrestasjoner av jøder oftest gjennomført av tyskerne selv, men i Norge samarbeidet tyskerne med Vidkun Quisling og hans parti Nasjonal Samling (NS). NS gikk først til angrep på jødene. Jødene måtte gi fra seg radioene sine et år før nordmennene måtte. En del politimenn i Norge advarte jødene før de kom og tok dem, men de fleste gjorde jobben uten å protestere. Over halvparten av Norges politimenn var medlemmer av Nasjonal Samling (NS).

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Donau: Det Tyske skipet Donau  på vei til konsentrasjonsleiren i Auschwitz med norske jøder.

 

I januar 1942 ble det bestemt at det skulle stemples en J på alle jødiske legitimasjonskort.  Dette førte til at alle jøder i Norge ble grundig registrert. Registreringen ble brukt da jødeforfølgelsene startet på alvor høsten 1942.

 

26. oktober 1942 ble norske jødiske menn arrestert og en måned senere 25. november ble kvinner og barn arrestert. 26. november ble 530 menn, kvinner og barn jaget om bord i det tyske skipet "Donau". Reisen var forferdelig. Da de kom fram, ble mange slått og stuet sammen i godsvogner. Da toget var framme i Auschwitz, stod det tyske vakter med pisker og køller og slo løs på dem. Så ble de stilt på to rekker den ene var for kvinner, barn, menn som ikke kunne arbeide og menn over 50 år. I den andre rekken var arbeidsføre menn. Sener ble det sendt mindre transporter med jøder. Til sammen var det 759 jøder fra Norge som ble sendt til konsentrasjonsleirer, men det var bare 25 av de norske jødene som overlevde.  

 

Etter massearrestasjonene i 1942 ble situasjonen kritisk for dem som hadde unngått å bli arrestert og som fortsatt var her i Norge. Det ble organisert en masseflukt til Sverige. Det var ca halvparten av de norske jødene som greide å flykte til Sverige under krigen. De ble hjulpet av nordmenn som var med i motstandsbevegelsen. De aller fleste jødene som flyktet til Sverige kom tilbake etter krigen, men de kom ofte tilbake til ødelagte hus eller leiligheter. Alt jødene hadde eid hadde blitt beslaglagt.

 

Jødene i andre land

Det var nederlendere, dansker og finner som satte mest inn for å hjelpe jødene. Nederlenderne gikk til folkestreik mot arrestasjonen av jøder, men de kunne ikke hindre at massevis av jødene ble tatt. Finland på sin side var alliert med Tyskland. De nektet å utlevere jødene sine. I Danmark var det den danske motstandsbevegelsen som klarte å redde nesten alle de danske jødene under krigen. De danske jødene klarte å komme seg over til Sverige i småbåter. Det var ca. 8000 jøder i Danmark.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Kakka
12.05.2005 18:47

Bra!
60
anbefalinger
Takker og bukker, nikker og neier for at du skrev denne opgaven Wink ;-\) for den hjalp meg mye på prosjektet=P Tuusen takk!! du er flink Smile :-\)

Eirin
08.03.2005 17:27

Bra!
24
anbefalinger
Jeg ser det er flere av dere "kommentatorene" som kunne trengt et norsk-kurs.
Men fint skrevet det her, kunne vært bedre. Men bra.

Susanne
10.05.2005 19:47

Bra!
22
anbefalinger
veldig bra at denne siden fantes.... her står det masse fakta som er fint og lærerikt. Bra jobba...!!

me
20.05.2006 13:46

Bra!
21
anbefalinger
kjempe bra denne siden er her. Jeg skal skrive særoppgave om det, det er tragiske greier. Syns det er spennede og veldig triste historier

Yoman
07.06.2006 00:24

Bra!
21
anbefalinger
hæli sia

Ukjent:]
01.11.2006 22:54

Bra!
19
anbefalinger
Ja.. Jo, veldig bra (Y) MEN... Det står lite om, hva Jødene gjorde som Motstand.. Står kanskje ett par linjer ? :\ Kunne vært litt mer ? Har om det nå på skula  Razz :-P Kunne trengt litt stoff xd

Camilla
07.05.2004 17:42

Bra!
17
anbefalinger
dette er veldig bra, masse godt lese stoff.. Og bildene er helt suverene!
Dette kunne jo vært et helt proskjet! Man bli virkelig sotte inni det som er skrevet! Virkelig bra! Imponerende! Smile :-\)) Stå på! Wink ;-\)

snupp91
22.05.2006 16:23

Bra!
17
anbefalinger
takk yakk knllbra stoff akkurat det jeg trengte Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

jente91
06.06.2006 18:43

Bra!
17
anbefalinger
Jeg syntes at denne siden hlap veldig mye!
Jeg har prosjekt om Hitler under andre verdenskrig og dette stoffet var veldig bra!!

may
25.04.2004 23:25

Bra!
16
anbefalinger
dettte er veldig bra lese stof kommer bra med i prosjekt på skolen...det er bra noen skriver såne ting ned for vi må ikke glemme det..jeg er veldig glad for at denne siden er laget for jeg syns det er interesangt å lese om hva som skjedde under andre verdens krig,spesielt om jødene..

anonym
05.05.2006 16:30

Bra!
16
anbefalinger
dette var knall bra!!!!! Smile :-\)

anonym
28.10.2006 09:25

Bra!
16
anbefalinger
Det var en bra side om jødene spesielt!http://www.daria.no/sms/editor/icon_smile.gif takk for hjelpen til prosjektet

anonym
17.05.2004 18:11

Bra!
15
anbefalinger
veeeldi bra Smile :-\) supert!!! apleus til deg Smile :-\)

Vicky
01.09.2004 19:16

Bra!
13
anbefalinger
Bra at noen skriver så utfyllende om et så viktig emne. Vi vil ikke at noen skal glemme det som skjedde med jødene under krigen, det er for grusomt.
Bra skrevet!!!!

Bio
06.10.2004 14:10

Bra!
13
anbefalinger
God oppgave! Men uansett hvor jeg leter finner jeg aldri mer enn to-tre linjer om jødene i Ungarn. Rart..


29.08.2005 10:37

Bra!
13
anbefalinger
dette var masse bra her da... flotters,, da kan jeg gjøre prosjektet..

anders
23.01.2006 12:03

Bra!
13
anbefalinger
jævlig bra ass. fy faen ass.  Smile :-\) bra stoff.

John
24.11.2005 16:16

Bra!
11
anbefalinger
Dette er sinnsykt bra, meget godt skrevet. Har om akkurat det samme på skolen nu, men må jøre prosjekte større og bruke mine egne ord til det. hvorfor skriver ingen hvor de har funnet stoffet?  Wink ;-\)

ÅÅÅ
13.03.2006 11:33

Bra!
11
anbefalinger
DETTE VA HELT FANTASITISK!!!

d e bare mæ
17.03.2006 12:56

Bra!
11
anbefalinger
dette var bra Razz :-P
mye fint stoff til prosjekt
supert Smile :-\)


05.04.2006 18:56

Bra!
11
anbefalinger
dævenmeg kul side as. d står mye fint stoff her!!! masse som jeg ikke visste fra før av liksom. hadet!

Marry
23.01.2006 12:04

Bra!
10
anbefalinger
Mega bra side.................hjelpe meg under KRL-prøven Wink ;-\)

gøggy
23.01.2006 12:06

Bra!
10
anbefalinger
hmmm... ja dette va jo ei bra sia Very Happy :-D masse bra stoff Wink ;-\)

koz fra mg Wink ;-\)

ME!
30.01.2006 13:04

Bra!
10
anbefalinger
Til deg rettskrivingslæreren, du har tilfeldigvis skrevet feil du også. Man kan ikke skrive skrivd, det heter skrevet...

meeg
02.03.2006 18:29

Bra!
10
anbefalinger
kjempe bra!!
hjelper meg til særoppgava mi.. Very Happy :-D


08.03.2006 13:04

Bra!
10
anbefalinger
dette her var velig bra. Mye godt stoff som var svært interessant, og bra bilder. Dette hjalp meg mye, takk for hjelpen! jeg kommer til å skrive inn denne siden i kildehenvisnigene mine i oppgaven min! keep up the good work Wink ;-\)

rettskrivings læreren
11.06.2004 14:37

Bra!
9
anbefalinger
til deg anonyme. du har dessverre for deg skrivd litt feil applaus skrives ikke apleus!!!!!!
bare så du vet det.
vil jo ikke at du skal få feil senere...............

Renate
20.05.2005 18:31

Bra!
9
anbefalinger
Dette er helt supert! Kjempe bra side, mye interesant... Fant mye info jeg trenger til prosjektet! Takker så masse :-*


30.05.2005 12:05

Bra!
9
anbefalinger
bra sie. fant masse nyttig


23.01.2006 12:08

Bra!
9
anbefalinger
heisann!
bra stoff t prosjekte!!!!

anonym
30.01.2006 18:04

Bra!
9
anbefalinger
super side med mye bra stoff

anonum
15.02.2006 10:29

Bra!
9
anbefalinger
veldig bra side  Wink ;-\) takker


20.02.2006 10:02

Bra!
9
anbefalinger
Denna siå va knallbra!! den hare hjelpt meg masse!! takk Very Happy :-D


28.03.2006 09:45

Bra!
9
anbefalinger
noen som kan svare på disse spørsmålene?????
hvorfor ble jødene forfulgt og drept og ikke for eksempel muslimene.....

Magnus
29.03.2005 16:29

Bra!
8
anbefalinger
Veldig bra takket være denne siden fikk jeg gjort færdig oppgaven min mye fortere. Applaus til deg

ThomaZ
05.04.2006 10:18

Bra!
8
anbefalinger
Kjempe bra side  Smile :-\)

Hmm
06.04.2006 17:50

Bra!
8
anbefalinger
Mye bra stoff, men noe av det var litt rart skrevet...
Men som sagt: bra stoff : )

Pøy
18.04.2006 13:37

Bra!
8
anbefalinger
Kjempebra

hi
20.04.2006 15:26

Bra!
8
anbefalinger
veldig veldig bra

:D
26.04.2006 17:04

Bra!
8
anbefalinger
veldig bra side!! mye nyttig stoff som kan brukes til prosjekt på skolen.
KJEMPEBRA SIE!!!!


04.05.2006 12:20

Bra!
8
anbefalinger
ikke bra ..... har sett bedre på tusenfryd.. kake er godt

anonym
05.05.2006 16:31

Bra!
8
anbefalinger
 Razz :-P


14.05.2006 22:19

Bra!
8
anbefalinger
hei! kjmpe bra side! har om jøder undre krige og denne siden hjalp meg veldig mye

anonym
12.01.2007 18:59

Bra!
8
anbefalinger
denne siden hjelpe meg med skolearbeidet mitt om jøder og hitler.
Dette var en super side.

007 Not!
31.05.2007 21:59

Bra!
8
anbefalinger
6-

Peder
18.04.2006 13:30

Bra!
7
anbefalinger
Nydelig

Olav
18.04.2006 13:37

Bra!
7
anbefalinger
Bra side

anonym
08.05.2006 15:10

Bra!
7
anbefalinger
Dette var kjempe braa..... denne siden hjelper meg gjennom prosjektet mitt Very Happy :-D Wink ;-\) Smile :-\)

ano
08.05.2006 15:18

Bra!
7
anbefalinger
 Razz :-P(H)


12.01.2007 09:14

Bra!
7
anbefalinger
hehe denne va bra Wink ;-\) hihi hitler ekonge Very Happy :-D hilsen ein jente på 14 Very Happy :-D

nice
25.01.2007 16:02

Bra!
7
anbefalinger
nice side  Smile :-\)

ret
27.03.2007 18:02

Bra!
7
anbefalinger
3gb

Kjærsten til 007 Not!
02.06.2007 18:23

Bra!
7
anbefalinger
Enig med jenta mi

vnm
12.03.2007 12:17

Bra!
6
anbefalinger
 Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D


26.04.2007 17:04

Bra!
6
anbefalinger
Var mye bra her! Fikk en del hjel her ja Razz :-P
Skal skive fagtekst om jøder.. Men er lett nå Smile :-\)

gutt 93
05.09.2007 13:21

Bra!
6
anbefalinger
denna sia hjalp meg mye med prosjektet mitt

Meg
06.09.2007 13:49

Bra!
6
anbefalinger
kul side ass... kansje jeg får en bra karakter på prosjektet men om jeg ikke får det så er dette iallefall ikke en god sie... men mye bra stoff her hittil i allefall.. men håper det blir en super duper luper kuper super oppgave ja...;P B-)


02.11.2007 13:11

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk denne teksten hjalp meg mye med KRL oppgaven

Amanda Louise
24.03.2008 19:10

Bra!
5
anbefalinger
Tusen takk for at du skreiv denne oppgåva  Smile :-\)
Det hjalp meg kjempe kjempe masse  Very Happy :-D
Knall flotte oppåva  Smile :-\)


06.05.2008 13:36

Bra!
5
anbefalinger
Dette er en grei side, viktig...(importante) ikke sant dere...hmmmm??? veldig bra.

linda
03.06.2008 19:06

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk . denne artikkelen har hjulpet meg mye med eksamensforbredelse  Very Happy :-D

ida maria
21.10.2008 16:16

Bra!
5
anbefalinger
Kul atikkel. Dette hjalp meg i Rle.

Danica
04.11.2008 14:02

Bra!
5
anbefalinger
Sitter å jobber med oppg. om jødene under 2. verdenskrig, dette hjalp =D

joplin
28.11.2008 12:43

Bra!
5
anbefalinger
det her e drit ra stoff!!
æ skjønne itj kos dæ konj gjør nåkka sånt det e bare helt forferdelig

odolf
31.05.2010 09:53

Bra!
5
anbefalinger
hei. jeg syns at dere virkelig hat lagd en jøde hatende side, jeg er selv jøde. og tar meg veldig nær av derre. FY SKAM DER!

det er det ingen som vet
20.02.2012 14:48

Bra!
5
anbefalinger
Dette var en bra side  Razz :-P akkurat hva eg trengte

harni
01.06.2012 11:27

Bra!
5
anbefalinger
Hva var kildene dine ;O

Oanonym
01.11.2012 19:33

Bra!
5
anbefalinger
Jeg trengte virkelig akkurat denne informasjonen til leksene og tar meg ikke nær av siden jeg er kristen og ikke jødisk


12.02.2013 12:09

Bra!
5
anbefalinger
Holder på med særoppgaven, og dette kom til mye hjelp!


13.03.2013 09:27

Bra!
5
anbefalinger
halloooooooen;; ikke dårlig det hær ja ;;

Eirik
15.04.2008 12:50

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra! Har prosjekt på skolen og gruppen min har stått fast lenge. Dette fikk oss virkelig i gang! takker og bukker  Smile :-\)

A.M
06.06.2009 20:50

Bra!
4
anbefalinger
thanks for the help

Shaire Cool
14.09.2009 17:07

Bra!
4
anbefalinger
OMG! Du er så flink men du må skrive litt bedre..

Mona
24.09.2009 23:28

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk, denne siden kommer til god hjelp for meg imorgen når vi skal ha prøve.

Lalla
15.01.2010 17:38

Bra!
4
anbefalinger
haaay ! skikkelig bra dette ! nå hjalp du meg med oppgaven min  Very Happy :-D
så takk for det !  Very Happy :-D

mimi
01.02.2010 11:52

Bra!
4
anbefalinger
dette var en fin side om alt det jeg trengte for å klare å skrive en oppgave,  Smile :-\)

elise å charlie
20.10.2010 09:10

Bra!
4
anbefalinger
JA, KJEMPE BRA!! Charlie begynte å skrike! :')

elise å charlie
20.10.2010 09:11

Bra!
4
anbefalinger
ok, så jor ho ikke det da, men bra ståff!!

Jade
09.02.2011 16:46

Bra!
4
anbefalinger
Jeg synes det er grusomt det de gjorde mot jødene! Vi så Schindlers list på skolen for to dager siden og jeg brast i gråt, vi har fått en oppgave hvor vi skal skrive om Schindler og jødene og jeg tror nesten jeg har skrevet 4 sider takket være all informasjonen..... får virkelig håpe at det ikke kommer en ny Hitler!

frank henrik
17.03.2011 14:13

Bra!
4
anbefalinger
TAKKK duu! VAR TIL STOR HJELP ASSSS !!! savner deg


28.03.2011 14:54

Bra!
4
anbefalinger
TAKK
Trengte akurrat dette til Faktateksta mi  Very Happy :-D

Magnus
29.03.2011 20:03

Bra!
4
anbefalinger
trengte hjelp meg engelsk oppgave og så fant jeg dette, tusen takk

Kai
13.12.2011 17:18

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk  Smile :-\), akkurat en side som dette jeg lette etter. All infoen jeg trenger på en nettside, dette gjør faktateksten min om jødene under 2. verdenskrig fullkommen.

Lise
20.10.2010 10:26

Bra!
3
anbefalinger
hahhaah! MÅ FLIRE!! fant hele oppgaven på en annen side på netten.. IKKE kopiert i det hele tatt nei .. ;-LLLL

annnnnoooonnnyyyyym
27.11.2010 11:21

Bra!
3
anbefalinger
den her siden hjalp meg skikkelig!! Smile :-\)

ida
17.01.2011 16:18

Bra!
3
anbefalinger
denne siden hjalp meg veldig med norsk leksene  Very Happy :-D

harriet
17.03.2011 14:09

Bra!
3
anbefalinger
kjempe godt skrevet unge mann ;*

:P:P:P:P:P:P:P
04.09.2012 09:37

Bra!
3
anbefalinger
DRIT BRA!!!! TYSM!!!

Heidi
14.11.2012 09:34

Bra!
3
anbefalinger
for en nyttig side!  Smile :-\)


04.02.2014 13:27

Bra!
2
anbefalinger
 Sad :-\(

håkon
10.11.2016 13:57

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra side! takk for informasjonen

Nora
17.04.2018 18:36

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra, hjalp meg mye med p presentasjonen min


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.038 sec - 1 pageviews