Søk i stiler
 

Jeg ser


Diktanalyse av 'Jeg ser' av Sigbjørn Obstfelder.
Sjanger:Analyse/tolkning
Språkform:BokmålForfatter:
Tema:Jeg ser
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookSigbjørn Obstfelder ble født i Stavanger 1866. Familien hadde dårlig økonomi, og flere i familien led av sinnssykdom. Han utdannet seg til maskiningeniør, og oppholdt seg i USA en periode av livet sitt. « Jeg ser » er hentet fra « Digte » som ble utgitt i 1893, og var Sigbjørn sin utgivelsesdebut. Diktene vakte oppsikt med sine rimfrie og ustrofiske oppbygging, og de er ofte preget av angstskildringer og ensomhetsfølelse.

 

« Jeg ser » er kanskje det mest kjente diktet av Sigbjørn Obstfelder. Diktet er inndelt i 9 vers hvor 1., 4., 7., og 9. er vers som inneholder 3 strofer hver. Disse strofene er observerende, registrerende og undrende. Vers 2 og 5 inneholder 2 strofer. Disse er en konklusjon på verset ovenfor, hvor leseren får et innblikk i jeg-personens filosoferende tanker. Vers 3, 6 og 8 er enlinje strofer som sier noe om været.

 

Første strofe beskriver kun verden kosmisk. Det beskriver fenomener mennesket ikke har laget, og det som er over jordoverflaten. Allerede i dette verset legger vi merke til den undertrykte angstfølelsen. Å se opp mot himlen og bare oppfatte tre ting, vil mange mene er trangsynt. Jeg-personen har lett for å se i trange baner, uten noen vei ut. Dette forbindes ofte med angst og depresjoner.

 

I det 4. verset beskrives jorda og byen mer konkret. Vi har kommet nærmere jorda, men jeg-personen står fremdeles utenfor. Vi merker mistro og forvirrelse, og det kommer frem at jeg-personen har vanskelig for å finne seg til rette i samfunnet.

 

I det 7. verset blir det gitt en beskrivelse av mennesker og dyr på jorda. Jeg-personen observer herrer, damer, og hester. Når forfatteren skriver «de ludende heste» er dette et symbol på arbeiderklassen. Klasseskillet i den gang dagens samfunn var stort, og jeg-personen ser negativt på de rike og velstående herrer, og de smilende damer. De slitne hester er arbeidsklassen generelt, som jobber og sliter for å få mat på bordet. Dette sier noe om at jeg-personen ikke kommer fra overklassen, men heller fra de mer fattige kår.

 

I det 9. verset får vi en fornem følelse av undring, og at jeg-personen ikke tilhører eller passer inn noen steder. Det konkluderes og oppsummeres over inntrykkene personen har fått av verden, og vi får vite mye om personens sinnsstemning. Ut av setningen « Jeg er vist kommet på feil klode! Her er så underligt…»kommer det tydelig fram at dette er en person i psykisk ubalanse som står utenfor vårt samfunn. Han virker helt isolert, og er forvirret over det han ser rundt seg.

 

I de tre enlinjeversene får vi vite hvordan været utvikler seg. Det begynner med en regndråpe, og vi får siden beskrevet hvordan solen forsvinner. Uværet bygger seg opp, som med hensikt er brukt for at leseren skal skjønne at noe er i ferd med å skje. Stemningen i diktet blir tristere, tyngre og mer dyster. Dette skaper dramatikk, og gir oss samtidig et bilde av jeg-personens livsangst og redsel.

 

Gjennom hele diktet er virkemiddelet gjentakelse brukt. Ved å bruke dette virkemiddelet skaper forfatteren rytme i diktet, til tross for at det ikke rimer.

 

Sigbjørn Obstfelder bruker også en del kontraster i dette diktet. Det som går mest igjen i hele diktet, er kontrasten utenfor- innenfor. Dette får han fram ved at jeg-personen står utenfor og ser inn på ting han ikke tar del i. Forfatteren bruker også kontraster mellom velstanden og arbeiderklassen i strofe.

 

I diktet er det brukt mye adjektiv som gjør at vi får en detaljert beskrivelse om hvordan verden ser ut gjennom øynene til en person med angst.

 

Temaet i diktet er angst for det ukjente, ensomhet, og forvirring. Dette kommer frem av den pessimistiske måten forfatteren formidler sine inntrykk og følelser på.

 

Obstfelders liv var på mange måter preget av uro og rastløshet, og han var til tider plaget av psykiske lidelser. Det er derfor mulig å trekke paralleller ved jeg-personen i diktet, og forfatteren. Obstfelder reist mye, så diktet kan være en slags beskrivelse av hvordan han stadig opplevde å komme til nye byer.

 

Temaet i dette diktet som er angst, fremmedfølelse og frykten for ensomheten kommer fram på en del andre bilder og tekster i heftet. Forsidebildet som kanskje er mest utpregede bildet, belyser i stor grad temaet i diktet « Jeg ser ». Jenta nærmest til høyre ville nok kjent seg igjen i diktet som beskriver hvordan det er å ikke passe inn, og hvordan det er å stå utenfor alene mens de andre har det gøy.

 

Tekstutdraget fra sjette kapittel i Torbjørn Egners bok om folk og røvere i kardemommeby, beskriver også den ensomhetfølelsen som kommer fram i diktet «Jeg ser». De tre røverne får ikke være med på festen, og må stå utenfor å se på.

 

Jeg syns også bildet og teksten på side 6 som er et utdrag av ei bok om moter skrevet av Elisabeth Wilson, belyser temaet i diktet «Jeg ser». Teksten hører til i 80-åra hvor det var folk som var «punkere». De kledde seg annerledes og hadde andre farger i håret enn vanlige folk. Dette mener mange var et uttrykk for angst og redsel for atomkrigen, og frykt for framtiden. Jeg tror at mange som var «punkere» var dette for at de ikke hørte til i noe samfunn, eller at de var utstøtt av miljøet. Disse søkte sammen, og sto på en måte utenfor resten av samfunnet. På denne måten har det sammenheng med temaet i diktet.

 

Et annet bilde som jeg syns har sammenheng med temaet i diktet, er bildet på den samme siden i temaheftet som diktet. Jenta som går nedover korridoren ser helt alene og forlatt ut. Gangen hun går i kan også virke som en lang endeløs vei fylt av problemer og angst.

 

Diktet «Jeg ser» fremstår som Obstfelder-diktet framfor noe. Formen på diktet gir uttrykk for en mystikers grublende holdning, akkurat som jeg nå sitter igjen med følelse av undring og dysterhet etter å ha lest diktet. Jeg syns diktet får frem på en utmerket måte at personer med angst har det forferdelig vondt, og at ingen bør ønske å få det slik.

JEG SER

 

Jeg ser på den hvide himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodernes hjem.

En regndråbe!

Jeg ser på de høie huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler sig. Solen blev borte.

Jeg ser på de velklædte herrer,
jeg ser på de smilende damer,
jeg ser på de ludende heste.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er vist kommet på en feil klode!
Her er så underligt...

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Benjamin
19.09.2016 15:07

Bra!
5040
anbefalinger
Testing out the functionality of the + system.  Smile :-\)

(You might have to fix it if it actually works)

Aziz Gelle (Nadijr)
04.05.2015 20:53

Bra!
208
anbefalinger
No Pain No Gain

BLYAT
11.02.2016 19:41

Bra!
200
anbefalinger
https://www.youtube.com/watch?v=Q1lSiXZpoGM

vet du hva? Jeg synes ikke noe om deg. Liker du Overkill cool shit mann veldig god band vi snakker om teksten veldig stilig #i eat ass fuk man Вы суждениk- 7; попа

denne er ogsåå velig dødens kvvvlt fysøren lololol jeg dreper ikke jeiter jeg brenner dem på baål
https://www.youtube.com/watch?v=8hD_xFxpEws

Ismail Bobb
11.02.2016 11:07

Bra!
171
anbefalinger
negergutt123, jeg hetter ismail og komer fra somali

fuck you
11.02.2016 11:09

Bra!
133
anbefalinger
ismail bobb du hetter genz jeg ser de

Vortemonster123
11.02.2016 18:52

Bra!
131
anbefalinger
Mbloggen.no. Liker å skrive om hvordan broren hennes suger tærne hennes. Nasty foot fetish #incest.

Absulutt alle
19.03.2015 11:06

Bra!
118
anbefalinger
poteter

Kjell
07.11.2005 19:31

Bra!
53
anbefalinger
Hallo.... bra tolkning men du har tabba dei litt ut på faguttrykk. Husk at vers er strofe og omvendt. F.eks Strofe 1 består av 3 verselinjer.

Martin
25.10.2012 11:10

Bra!
36
anbefalinger
Jeg syns det ikke var så bra jeg . Jeg hadde klart bedre !

negergutten123
27.10.2015 10:23

Bra!
36
anbefalinger
tak snile norman


03.06.2009 18:35

Bra!
29
anbefalinger
Genialt skrevet, dette hjalp meg utrolig myyyyyyye  Smile :-\)
Du har definitivt et talent når det gjelder å formulere deg.
Du fikk diktet til å virke spennende, og jeg som ikke liker dikt en gang  Razz :-P
STÅ PÅ, så blir du noe stort.. det er jeg sikker på!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

islam faenskap
25.10.2016 20:44

Bra!
29
anbefalinger
jævla muslim faenskap

Signe
23.01.2007 19:52

Bra!
27
anbefalinger
Bra skrevet! Vil bare gjøre deg obs på at du har gjort en feil ang. strofer og vers. I dikt kalles et vers en strofe, altså hvert avsnitt, og hver linje kalles verselinje. I dette diktet er det altså 9 strofer og 19 verselinjer. Håper det ga mening!

hn
15.06.2010 23:59

Bra!
21
anbefalinger
Bra du tar med modernisme da:/ Hele diktet er skrevet på bakgrunn av menneskene sliter med å omvende seg til det moderne verden som er under utvikling. Det moderne prosjektet som blir sett på med sterkt misnøye til.

Party
18.05.2015 10:43

Bra!
20
anbefalinger
Hvilket språk er diktet skrevet på?

Sigbjørn Obstfelder
08.05.2015 00:08

Bra!
18
anbefalinger
Dette er krenkende, hvordan kan du skrive en så dårlig tekst om mitt verk. herre min hatt

ida
05.05.2010 14:06

Bra!
17
anbefalinger
er ganske bra skrevet, men unngå å bruke "vi", bruk heller feks en eller mann... er også feil med strofer og vers. det du sier er strofer.. og i strofene er det verselinjer.. men ellers bra !

Olga
11.03.2008 18:28

Bra!
13
anbefalinger
men du har ikke plassert diktet i en litteraturhistorisk epoke... hmmm...

Lise
27.11.2005 20:13

Bra!
11
anbefalinger
Tusen tusen takk Smile :-\) du er en engel! skal ha tentamen i morgen cr u.. TAKK Smile :-\)

Robert
21.09.2004 12:46

Bra!
10
anbefalinger
En fantastisk tankevekkende tolkning. jeg beundrer dine skriveferdigeter!!!!!

"jeg ser"-jobber
01.06.2009 15:01

Bra!
10
anbefalinger
sjanger??

rollyyyyy
05.11.2015 11:50

Bra!
10
anbefalinger
hei alle sammmen jeg skjeder meg

ahmed
08.05.2015 10:02

Bra!
9
anbefalinger
jævla jupiter hodet ditt

u know who
22.03.2015 10:51

Bra!
8
anbefalinger
abhaa waas

Ahmed Ali
08.05.2015 00:09

Bra!
8
anbefalinger
Aziz bakhodet ditt ligner på Mount Everest

Dicksucker 2000
09.06.2015 09:58

Bra!
7
anbefalinger
I like Cake, Cake, Cake, Cake... I swear theres no glitch in the maaaaaaaaaaaatrix

meg?
19.09.2013 19:00

Bra!
6
anbefalinger
hallloooo

klk
07.04.2014 16:20

Bra!
6
anbefalinger
lol

Dennis
07.11.2014 11:31

Bra!
6
anbefalinger
Dårlig skrevet, du må formulere deg litt mere ang. strofer og vers.

Kjell Anders Nilsen Welhaven
08.05.2015 00:08

Bra!
6
anbefalinger
veldig dårlig tekst, hadde gitt deg en 1+

En jente
17.11.2013 16:57

Bra!
5
anbefalinger
Du har skrevet om temaene i diktet i to avsnitt, og disse er litt forskjellige!? God tolkning av diktet.

BLYAT
11.02.2016 20:02

Bra!
5
anbefalinger
JEG ELSKER BLYAT

mats
04.03.2015 19:26

Bra!
4
anbefalinger
Veldig dårlig tekst

Aziz Gelle Hassan
08.05.2015 00:11

Bra!
4
anbefalinger
veldi bra text jeg liker de

gdfgdfgdf
05.11.2015 11:48

Bra!
4
anbefalinger
ds.,fsdccxzxc,xzncxzccnxzuczx,,cxuzcx,zcjxznc,zxmczxcl- kzxnc.zxcnzxlkcnjxzlkcn

Bolleland
30.11.2017 11:57

Bra!
4
anbefalinger
Denne teksten fikk meg nesten til å sprute as

idjotbljad
19.01.2016 11:54

Bra!
3
anbefalinger
IDJOTBLJAD

Faren din
28.11.2016 16:17

Bra!
3
anbefalinger
har dere ikke noe andre ting å gjøre eller jævla skittene utlendinger!!!!!! dere har framtid daaaa..

simen wike
18.12.2016 20:24

Bra!
2
anbefalinger
faren din er homse pluss faren til simen wike suger ballene mine. eyy simen wike jeg pulte faren din og bestefaren din sammen

Bora
14.03.2017 12:40

Bra!
2
anbefalinger
Her var det mye bra men også mye dårlig. jeg syns du burde gå inn i deg selv og se på dine personlige egenskaper før du setter en slik tekst ut på interweben.

absolut vodka
12.06.2017 15:37

Bra!
2
anbefalinger
wow, cyka blyat jeg ser vodka

chech
30.11.2017 11:43

Bra!
2
anbefalinger
ok, så denne teksten var litt deilig. jeg følte at jeg splooga i buksen min ganske mange ganger mens jeg leste denne teksten. med vennlig hilsen: Pikk Pakkestad

skjalg
23.05.2018 20:49

Bra!
2
anbefalinger
god kveld

847127
30.11.2017 11:56

Bra!
1
anbefalinger
Bra  Smile :-\)

e
10.01.2018 15:00

Bra!
1
anbefalinger
was up

Greekgod X
24.01.2018 13:28

Bra!
1
anbefalinger
GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7 GGX GANG SHIT TriHard 7


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.021 sec - 1 pageviews