Søk i stiler
 

Leonardo da Vinci


Sammendrag av historien til Leonardo da Vinci med hovedvekt på bildene han malte.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:20.01.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kunst


Leonardo da Vinci ble født i 1452. Han ble født i småbyen Firenze. Han var født av en notar og en bondejente. Alt som barn viste han ualminnelige evner. Han var en italiensk maler, billedhugger, ingeniør og vitenskapsmann. I 1466 satte faren ham i lære hos maleren og billedhoggeren Andrea del Verrochio. Fra Leonardo da Vinci's første læreår fortelles det om en rekke arbeid, der i blant et Medusa-hode, men de er alle forsvunnet. I 1472 finner vi Leonardo registrert som maler. I 10 år malte han i Firenze, men bare få verk er kjente fra denne tiden. Et bebudelses bilde i Uffizi i Firenze skal være hans, det skal også "Madonna Benois" i Lenningrad være. Han har kanskje også malt en Mariafigur. Ett annet maleri fra ca.1480 menes også å være hans, bildet heter:"Damen med hermelin", som egentlig er ett portrett av Cecilia Gallerani. Sikkert fra denne tiden er:"Hellige trekongers tilbedelse", som ble bestilt i 1481.


I ca.1482-1483 drar Leonardo da Vinci til Milano, der jobber han hos Vudovico Sforza, her utførte han:"Madonna i grotten". Videre utførte han modellen til Francesco Sforzas rytter statue som ble ødelagt i 1499, og den berømte "Nattverden" i klosteret:"S. Maria delle Grazie". I 1499 forlot Leonardo da Vinci Milano, fordi franskmennene hadde okkupert landet, han dro til Firenze. Hovedverket fra denne tiden er "Mona Lisa" som ble malt ca.1503-1506 i Louvse, bildet ble ikke fullført. Bildet viser innbyggeren fra Firenze, Gherardini som gift med kjøpmannen: Francesco del Giocondo.

 

I konkurranse med Michelangelo utførte Leonardo da Vinci kartongen til "Anaiharislaget" for rådssalen i Palazco Vechio i Firenze. Kartongen er forsvunnet, men kjent som "kampen om fanen", gjennom en tegning av Rubens. I tiden 1506-1513 var Leonardo da Vinci mest i Milano. Det er fra denne tiden "Jomfru Maria med Jesusbarnet" og "Døperen Johannes" er kjent fra. I 1514-1515 var han i Roma. I 1516 trådte han i tjeneste hos Frans I., og tilbrakte sine sisteår der, som hoffmaler. Han døde i 1519. I Europa er det mange verk som knyttes til Leonardo da Vinci, men vi bør stille oss litt skeptiske til endel av dem. I midlertidig er en rekke håndtegninger tilknyttet Leonardo da Vinci's verk. Et av hans største arbeid er utsmykkingen av Det sixtinske kapell.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no