Søk i stiler
 

Analyse av Karens Jul av Amalie Skram


Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:26.12.2003
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Karens jul
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

 

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

 

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

 

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

 

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

 

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i. 

 

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

 

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

 

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

 

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

 

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Korstein den store
09.01.2019 19:12

Bra!
35
anbefalinger
Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!86
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!22
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!16
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!15
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!15
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!12
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
-
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!11
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!11
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp:- //www.daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Anonym
10.01.2018 10 Surprised :-o4
Bra!3
anbefalingerDet er for mye useriøst her, slutt Useriøst? Varsle red.

yeet the meat
25.09.2018 09:31
Bra!3
anbefalingercommit oxygen not reach lungs
Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2-
anbefalingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Dette er kos
23.09.2016 12:26
Bra!2
anbefalinger
Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'varsle\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪ͅ/̖&- #826;̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-͔.̮&- #805;̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.
Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Kaja
30.10.2017 20:35
Bra!2
anbefalingerJævla ekle folk kan bli Useriøst? Varsle red.

kosekar
07.11.2017 17 Surprised :-o7
Bra!2
anbefalingerKEFAEN E MAININGI Å KOPIERA Å LIMA INN ALT FOLK HA SKREVE FØR SKJERP DIKKA Useriøst? Varsle red.

dicks
26.01.2018 12:46
Bra!2
anbefalingerdicksinmouth@gmail.com Useriøst? Varsle red.

mordi
07.03.2018 20:47
Bra!2
anbefalingerMordi
Useriøst? Varsle red.

Benjamin i 10c
26.04.2018 11:43
Bra!2
anbefalingerjeg elsker matte og derfor liker jeg ikke denne analysen. Jeg er også dårlig i snake. Useriøst? Varsle red.

negerfitte
03.05.2018 16:31
Bra!2
anbefalinger
Logg på via Facebook
Forsid- e
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktao- ppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler


Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'vars- le\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!468
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!316
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!246
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!185
anbefalingerhva med å \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"setje om\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!113
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!78
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!64
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!64
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Noen
10.01.2018 10 Surprised  Surprised :-o0
Bra!62
anbefalingerHei, jeg trenger fitte nå takk Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!56
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!44
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!43
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!38
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"kjertelsåret på kinne- t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!29
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!27
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!21
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!15
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile - :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!14
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
27- .05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\"B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!11
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!9
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

rolfswag
31.01.2018 12 Surprised  Surprised :-o6
Bra!9
anbefalingerhei gutter og jenter jeg søker kjæreste, er mest interessert i jenter men er åpen for å eksperimentere Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) add meg på snap: rolfswag Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!8
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(:/
Useriø- st? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
Bra!7
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!6
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

-
feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkb- c
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!4
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"menneske\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!4
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\"setje om\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- )
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
27.05.2008 12 Surprised Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\"B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.- daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!3
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
anbe- falingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Fattig essel
24.10.2016 10:24
Bra!2
anbefalingerJenter er sex toys Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
F- orside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
F- aktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein

marita
05.05.2004 11:21

Bra!
27
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite..  Surprised :-o) ... ha det bra!!!

Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!
23
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere  Wink ;-\)

Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!
19
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\)

Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!
18
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Burger
06.05.2004 11:03

Bra!
17
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)


10.12.2006 16:34

Bra!
16
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil

yo
30.08.2012 17:09

Bra!
16
anbefalinger
nice

mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!
15
anbefalinger
bra skrevet!

Soya
12.12.2012 14:38

Bra!
15
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram

Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!
14
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte

Marius
27.05.2004 14:10

Bra!
14
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura

NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!
14
anbefalinger
(L)Daria(L)

bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!
14
anbefalinger
Dette var bra Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy :-D

GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!
14
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!

SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!
14
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag  Smile :-\)

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!
14
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\)

Line
12.12.2010 20:09

Bra!
14
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:

hy
26.04.2011 12:38

Bra!
14
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa

anonym
09.06.2009 19:01

Bra!
13
anbefalinger
takker Smile :-\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\)

tak
19.04.2015 21:52

Bra!
13
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min

morten nossen ???"
27.05.2008 12:05

Bra!
11
anbefalinger
dere vet at "B" og "N" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil  Wink ;-\)

linda
06.01.2010 10:22

Bra!
11
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..

Marte
28.01.2013 17:35

Bra!
11
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok


30.10.2013 13:06

Bra!
11
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!
11
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!
11
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik)  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år


31.10.2007 00:52

Bra!
10
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser  Razz :-P


14.04.2008 13:16

Bra!
9
anbefalinger
 Smile :-\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!

Lars
11.06.2013 16:41

Bra!
9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!
6
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!

hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse


28.03.2016 16:09

Bra!
4
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda!  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen!  Very Happy :-D

fitteeksamen
08.06.2016 12:07

Bra!
4
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?

mordi
07.03.2018 20:47

Bra!
4
anbefalinger
Mordi

pudding
23.09.2016 12:23

Bra!
3
anbefalinger
http://www.daria.no/skole/index.php?tekst=2608

Albania
26.01.2017 12:25

Bra!
3
anbefalinger
Wallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud

kosekar
07.11.2017 17:07

Bra!
3
anbefalinger
KEFAEN E MAININGI Å KOPIERA Å LIMA INN ALT FOLK HA SKREVE FØR SKJERP DIKKA

Benjamin i 10c
26.04.2018 11:43

Bra!
3
anbefalinger
jeg elsker matte og derfor liker jeg ikke denne analysen. Jeg er også dårlig i snake.


04.05.2018 09:02

Bra!
3
anbefalinger
HEY HEY HEEEEYYYYY WASOWASOWASO BICOOOOONNEEEEEEEEECCCTTT

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!
2
anbefalinger
www.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY

X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\)

Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!
2
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪ͅ/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-͔.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51

Bra!
2
anbefalinger
Ååå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\)

Kaja
30.10.2017 20:35

Bra!
2
anbefalinger
Jævla ekle folk kan bli

dicks
26.01.2018 12:46

Bra!
2
anbefalinger
dicksinmouth@gmail.com

Din mor
26.04.2018 08:39

Bra!
2
anbefalinger
Jai suga din mor

Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!
1
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

KSI dingdong
26.01.2017 12:19

Bra!
1
anbefalinger
Eg har aldri sett en ball.. Hjelp meg å finne den.. Nokon seier at det finnes to innebygd

HaLo
18.10.2017 08:43

Bra!
1
anbefalinger
Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!410
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!284
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!218
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4
Bra!167
anbefalingerhva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!91
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!66
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!54
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!51
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!48
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4
Bra!34
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!34
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!31
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!26
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!25
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!22
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!20
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!18
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!17
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!14
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!13
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!13
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2
Bra!10
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/
Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!5
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinge- r這是非常氧化 Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.
-

feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19- .09.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!3
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!3
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/K- annibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.1- 1009399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme-


Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livm- orkannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www- .daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!2
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anb- efalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
an- befalingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!2
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!2
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
-
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
-
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!369
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!268
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!207
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!162
anbefalingerhva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!87
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!60
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!48
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!43
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!33
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!31
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!27
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!24
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!20
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!20
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!19
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!17
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!16
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!16
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!15
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!14
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!13
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!13
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!13
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!13
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!13
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!13
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!13
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!13
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!13
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!13
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!12
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!12
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!12
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!12
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\"B\\\\\\\" og \\\\\\\"N\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!11
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!9
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!9
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\(:/
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
-
Bra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!4
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

-
fe- ifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9
Bra!3
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!3
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\\\\\\\\\\\\\"menneske\\\\\\\\\\\\\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.d- aria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!2
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.

Kaja
31.10.2017 07:04

Bra!
1
anbefalinger
Jævla ekle folk kan bli

dicks
26.01.2018 12:43

Bra!
1
anbefalinger
Ja hei, jeg tror jeg har det du trenger khara!


26.01.2018 12:45

Bra!
1
anbefalinger
du kan sende meg en mail så snakker vi der! Smile :-\)

dududududu
08.02.2018 08:58

Bra!
1
anbefalinger
hei pizzaer, hvordan har dere dere det? jeg bryr meg ikke!! jeg ser mange feil i teksten

wrfs
07.03.2018 20:48

Bra!
1
anbefalinger
Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Faen jeg er skækk
16.03.2018 08:04

Bra!
1
anbefalinger

Pump
19.03.2018 11:35

Bra!
1
anbefalinger
Hei alle sammen, jeg liker ikke litago aujau

yeetmaster
07.08.2018 10:49

Bra!
1
anbefalinger
det var en gang en perosn som levde i skogen. han levde lykkelig sammen med sin and. anden hadde orangefjær og den var vedlig pen. det var mange andfre personer som ville ha denne anedn. og flere prøvde å stjele den. en dag kom det enb stor voldttektsmann for å ta den. han kjom til døra og brøt sge inn. eieren av anda trakk raskt ut sin revolver som han hadde bak ett sørstatsflagg. han skjøt perosnen av refleks siden han var svart

hype x4y6sike
17.11.2018 22:14

Bra!
1
anbefalinger
Virkemidler
Forfatteren tar i bruk språklige virkemidler og symboler i «Karens jul». Her ser vi på effekten av farger, dialektbruk og intertekstualitet, og hvordan været og ferjeleiet fungerer som symboler.
Fargebruk
Novellen starter med en beskrivelse av ferjekaien: «I den mørkegraa, disige Luft, fik Gasflammerne i Lygterne en skidden, brandgul Glans, mens Skibslanternerne lyste med et grumset-rødt Skin.»
...
Dialekt
Novellen er skrevet på dansk, men både politimannen og Karen snakker Oslo-dialekt, som er naturlig, ettersom handlingen er lagt til Kristiania.
...
Intertekstualitet
Intertekstualitet vil si at man i en tekst finner referanser til andre verk eller tekster.
Skildringen av Karen med barnet på armen like før jul, leder tankene til Maria og Jesus-barnet i juleevangeliet.
...
Været som symbol
Den natten politimannen finner Karen i ferjehuset, er det tre dager før jul, og det snør, men den legger seg ikke, så det må være rundt null grader.
...
Ferjeleiet
Karen befinner seg i et skur på ferjeleiet, i dagene før hun dør. Like ved henne kommer båter inn, og andre setter seil og drar avgårde.


Dejavu 69
18.11.2018 11:31

Bra!
1
anbefalinger
Bra skrevet...

Mæææh
12.03.2017 21:02

Bra!
0
anbefalinger

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

Useriøst? Varsle red.Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!

2
anbefalinger
www.youtube.c- om/watch?v=cXtwKWfOIUY
Useriøst? Varsle red.X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!

2
anbefalinger
Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!

0
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\\\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪&#- 837;/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-&#- 852;.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Useriøst? Varsle red.Kanibal
23.09.2016 12:40

Bra!

0
anbefalinger
Cola
23.09.2016 12:1219
anbefalinger

jeg har en penis Varslet

Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.

Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Lommemannen
03.05.2018 16:32

Bra!
0
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler


Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!468
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!316
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!246
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4
Bra!185
anbefalingerhva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!113
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!78
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!64
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!64
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Noen
10.01.2018 10 Surprised :-o0
Bra!62
anbefalingerHei, jeg trenger fitte nå takk Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!56
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!44
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!43
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4
Bra!38
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!29
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!27
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!21
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!15
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!14
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2
Bra!11
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!9
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

rolfswag
31.01.2018 12 Surprised :-o6
Bra!9
anbefalingerhei gutter og jenter jeg søker kjæreste, er mest interessert i jenter men er åpen for å eksperimentere Wink ;-\\) add meg på snap: rolfswag Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!8
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/
Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised :-o7
Bra!7
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!6
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

-
feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!4
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!4
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.- daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!3
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Anonym
10.01.2018 10 Surprised :-o4
Bra!3
anbefalingerDet er for mye useriøst her, slutt Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
anbe- falingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Fattig essel
24.10.2016 10:24
Bra!2
anbefalingerJenter er sex toys Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
F- orside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
F- aktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!369
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!268
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!207
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!162
anbefalingerhva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!87
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!60
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!48
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!43
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!33
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!31
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!27
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!24
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!20
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!20
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!19
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!17
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!16
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!16
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!15
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!14
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!13
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!13
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!13
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!13
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!13
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!13
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!13
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!13
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!13
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!13
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!12
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!12
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!12
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!12
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\"B\\\\\\\" og \\\\\\\"N\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!11
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!9
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!9
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\(:/
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
B- ra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!4
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive e

blindheim trash
12.06.2019 19:59

Bra!
0
anbefalinger
Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!86
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!22
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;- -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!16
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!15
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!15
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\- \\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!12
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
- -
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!11
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!11
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp:- //www.daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Anonym
10.01.2018 10 Surprised  Surprised :-o4
Bra!3
anbefalingerDet er for mye useriøst her, slutt Useriøst? Varsle red.

yeet the meat
25.09.2018 09:31
Bra!3
anbefalingercommit oxygen not reach lungs
Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2-
anbefalingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Dette er kos
23.09.2016 12:26
Bra!2
anbefalinger
Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\'varsle\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\\\\- \- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪ͅ/̖&- #826;̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-͔.̮&- #805;̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.
Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Kaja
30.10.2017 20:35
Bra!2
anbefalingerJævla ekle folk kan bli Useriøst? Varsle red.

kosekar
07.11.2017 17 Surprised  Surprised :-o7
Bra!2
anbefalingerKEFAEN E MAININGI Å KOPIERA Å LIMA INN ALT FOLK HA SKREVE FØR SKJERP DIKKA Useriøst? Varsle red.

dicks
26.01.2018 12:46
Bra!2
anbefalingerdicksinmouth@gmail.com Useriøst? Varsle red.

mordi
07.03.2018 20:47
Bra!2
anbefalingerMordi
Useriøst? Varsle red.

Benjamin i 10c
26.04.2018 11:43
Bra!2
anbefalingerjeg elsker matte og derfor liker jeg ikke denne analysen. Jeg er også dårlig i snake. Useriøst? Varsle red.

negerfitte
03.05.2018 16:31
Bra!2
anbefalinger
Logg på via Facebook
Forsid- e
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktao- ppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler


Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'vars- le\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!468
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7
Bra!316
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!246
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised Surprised  Surprised :-o4
Bra!185
anbefalingerhva med å \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"setje om\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!113
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised Surprised  Surprised :-o8
Bra!78
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!64
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!64
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Noen
10.01.2018 10 Surprised Surprised  Surprised :-o0
Bra!62
anbefalingerHei, jeg trenger fitte nå takk Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!56
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!44
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!43
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised Surprised  Surprised :-o4
Bra!38
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"kjertelsåret på kinne- t\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!29
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!27
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!21
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- ( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\- \\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised Surprised  Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\) Smile :-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!15
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised Surprised  Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile - :-\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!14
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised Surprised  Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
27- .05.2008 12 Surprised Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"- B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised Surprised  Surprised :-o2
Bra!11
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!9
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

rolfswag
31.01.2018 12 Surprised Surprised  Surprised :-o6
Bra!9
anbefalingerhei gutter og jenter jeg søker kjæreste, er mest interessert i jenter men er åpen for å eksperimentere Wink ;-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) add meg på snap: rolfswag Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!8
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- (:/
Useriø- st? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised Surprised  Surprised :-o7
Bra!7
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!6
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised Surprised  Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

-
feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkb- c
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!4
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"me- nneske\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!4
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \\- \\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\"setje om\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\- )
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\"
27.05.2008 12 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\"B\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" og \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"N\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\\\- \\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.407 sec - 1 pageviews