Søk i stiler
 

Analyse av Karens Jul av Amalie Skram


Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:26.12.2003
Språkform:NynorskForfatter:
Tema:Karens jul
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

 

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

 

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

 

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

 

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

 

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i. 

 

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

 

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

 

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

 

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

 

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


21.04.2004 13:08

Bra!
81
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\) Mye bra å ta av her.

Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!
65
anbefalinger
Her sto det mye bra  Smile :-\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.

marita
05.05.2004 11:21

Bra!
26
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite..  Surprised :-o) ... ha det bra!!!

Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!
22
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere  Wink ;-\)

Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!
19
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\)

Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!
18
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Burger
06.05.2004 11:03

Bra!
17
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)

mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!
16
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes


10.12.2006 16:34

Bra!
16
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil

mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!
15
anbefalinger
bra skrevet!

yo
30.08.2012 17:09

Bra!
15
anbefalinger
nice

Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!
14
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte

Marius
27.05.2004 14:10

Bra!
14
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura

NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!
14
anbefalinger
(L)Daria(L)

bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!
14
anbefalinger
Dette var bra Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy :-D

GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!
14
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!

SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!
14
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag  Smile :-\)

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!
14
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\)

Line
12.12.2010 20:09

Bra!
14
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:

hy
26.04.2011 12:38

Bra!
14
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa

Soya
12.12.2012 14:38

Bra!
14
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram

anonym
09.06.2009 19:01

Bra!
13
anbefalinger
takker Smile :-\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\)

morten nossen ???"
27.05.2008 12:05

Bra!
11
anbefalinger
dere vet at "B" og "N" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil  Wink ;-\)

Marte
28.01.2013 17:35

Bra!
11
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok


30.10.2013 13:06

Bra!
11
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!
11
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!
11
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik)  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år

tak
19.04.2015 21:52

Bra!
11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min


31.10.2007 00:52

Bra!
10
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser  Razz :-P

linda
06.01.2010 10:22

Bra!
10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..


14.04.2008 13:16

Bra!
9
anbefalinger
 Smile :-\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!

Lars
11.06.2013 16:41

Bra!
9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!
6
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!

hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse

ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
5
anbefalinger
這是非常氧化


28.03.2016 16:09

Bra!
4
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda!  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen!  Very Happy :-D

fitteeksamen
08.06.2016 12:07

Bra!
4
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?

pudding
23.09.2016 12:23

Bra!
3
anbefalinger
http://www.daria.no/skole/index.php?tekst=2608

Albania
26.01.2017 12:25

Bra!
3
anbefalinger
Wallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud


10.01.2018 10:04

Bra!
3
anbefalinger
Det er for mye useriøst her, slutt

yeet the meat
25.09.2018 09:31

Bra!
3
anbefalinger
commit oxygen not reach lungs

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!
2
anbefalinger
www.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY

X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\)

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51

Bra!
2
anbefalinger
Ååå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\)

Kaja
30.10.2017 20:35

Bra!
2
anbefalinger
Jævla ekle folk kan bli

kosekar
07.11.2017 17:07

Bra!
2
anbefalinger
KEFAEN E MAININGI Å KOPIERA Å LIMA INN ALT FOLK HA SKREVE FØR SKJERP DIKKA

Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!
1
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!
1
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪ͅ/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-͔.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Jeg liker spam
23.09.2016 12:41

Bra!
1
anbefalinger
Logg på via FacebookForside


Skole


Jobb


Venner
-

Spill


Forum
Last opp stil


Søk etter stiler


Emnekatalog


Diskuter skole
Velg sjanger


Analyse/tolkning


Anmeldelse (bok,film...)


Artikkel


-
Biografi


Dikt


Essay


Eventyr


Faktao- ppgave


Fortelling


Kåseri


Leserinnlegg

-

Novelle


Rapport


Referat


Resonnerende
-


Sammendrag av pensum


Særemne


Særoppgave

-
Temaoppgave


Annet

Alle stiler


Stiler bokmål


Stiler nynorsk


Stiler engelsk


Stiler tysk


Stiler fransk


Stiler spansk

Andre skolesider


SkoleForum


Propaganda


Søk i stilerAnalyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på FacebookNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


Søker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

19
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

12
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.Apeneskonge
23.09.2016 12:19

Bra!

7
anbefalinger
Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

5
anbefal- inger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!

4
anbefalinger
這是&#- 38750;常氧化
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

3
anbefalinger
ost Varslet


Kanibal
23.09.2016 12:20

Bra!

3
anbefalinger


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kannibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no- /viten/kannibalisme-i-jamestown-1.11009399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme


Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmorkannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.

Useriøst? Varsle red.pudding
23.09.2016 12:23

Bra!-

3
anbefalinger
http://www.daria.no/skole/index.ph- p?tekst=2608
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.kommentarer
23.09.2016 12:20

Bra!

2
anbefalinger
Søker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

Useriøst? Varsle red.Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!

2
anbefalinger
www.youtube.c- om/watch?v=cXtwKWfOIUY
Useriøst? Varsle red.X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!

2
anbefalinger
Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!

0
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\'varsle\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪&#- 837;/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-&#- 852;.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Useriøst? Varsle red.Kanibal
23.09.2016 12:40

Bra!

0
anbefalinger
Cola
23.09.2016 12:1219
anbefalinger

jeg har en penis Varslet

Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.

Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!


Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele sakenFAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS


Req.time: 0.037 sec - 117 pageviews

KSI dingdong
26.01.2017 12:19

Bra!
1
anbefalinger
Eg har aldri sett en ball.. Hjelp meg å finne den.. Nokon seier at det finnes to innebygd

Kaja
31.10.2017 07:04

Bra!
1
anbefalinger
Jævla ekle folk kan bli

fredrik gysler støa
14.12.2017 13:57

Bra!
1
anbefalinger
heisann

aleksander berget olsen
14.12.2017 13:58

Bra!
1
anbefalinger
hei på deg

Kari
10.01.2018 10:10

Bra!
1
anbefalinger
KARI PALARI IMPERIUM PALARIUM

dicks
26.01.2018 12:43

Bra!
1
anbefalinger
Ja hei, jeg tror jeg har det du trenger khara!


26.01.2018 12:45

Bra!
1
anbefalinger
du kan sende meg en mail så snakker vi der! Smile :-\)

dicks
26.01.2018 12:46

Bra!
1
anbefalinger
dicksinmouth@gmail.com

dududududu
08.02.2018 08:58

Bra!
1
anbefalinger
hei pizzaer, hvordan har dere dere det? jeg bryr meg ikke!! jeg ser mange feil i teksten

mordi
07.03.2018 20:47

Bra!
1
anbefalinger
Mordi

wrfs
07.03.2018 20:48

Bra!
1
anbefalinger
Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Faen jeg er skækk
16.03.2018 08:04

Bra!
1
anbefalinger

Benjamin i 10c
26.04.2018 11:43

Bra!
1
anbefalinger
jeg elsker matte og derfor liker jeg ikke denne analysen. Jeg er også dårlig i snake.

negerfitte
03.05.2018 16:31

Bra!
1
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler


Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!468
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!316
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!246
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4
Bra!185
anbefalingerhva med å "setje om" til bokmål?? Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!113
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!78
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!64
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!64
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Noen
10.01.2018 10 Surprised :-o0
Bra!62
anbefalingerHei, jeg trenger fitte nå takk Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!56
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!44
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!43
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4
Bra!38
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke "kjertelsåret på kinnet" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!29
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!27
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!21
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!15
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!14
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???"
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at "B" og "N" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2
Bra!11
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!9
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

rolfswag
31.01.2018 12 Surprised :-o6
Bra!9
anbefalingerhei gutter og jenter jeg søker kjæreste, er mest interessert i jenter men er åpen for å eksperimentere Wink ;-\) add meg på snap: rolfswag Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!8
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\(:/
Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised :-o7
Bra!7
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!6
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

-
feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!4
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \"menneske\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!4
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å "setje om" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke "kjertelsåret på kinnet" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at "B" og "N" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.- daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!3
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
anbe- falingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\) Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

Fattig essel
24.10.2016 10:24
Bra!2
anbefalingerJenter er sex toys Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
F- orside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
F- aktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\'varsle\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!369
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!268
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!207
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!162
anbefalingerhva med å \\\"setje om\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!87
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!60
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!48
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!43
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!33
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\"kjertelsåret på kinnet\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!31
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!27
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!24
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!20
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!20
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!19
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!17
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!16
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\) Smile :-\\\\) Smile :-\\\\) Smile :-\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!16
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!15
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!14
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!13
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!13
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!13
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!13
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!13
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!13
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!13
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!13
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!13
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!13
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!12
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!12
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!12
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!12
anbefalingertakker Smile :-\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\"B\\\" og \\\"N\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!11
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!9
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!9
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\(:/
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
B- ra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!4
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

-
feif- esfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.201


04.05.2018 09:02

Bra!
1
anbefalinger
HEY HEY HEEEEYYYYY WASOWASOWASO BICOOOOONNEEEEEEEEECCCTTT

yeetmaster
07.08.2018 10:49

Bra!
1
anbefalinger
det var en gang en perosn som levde i skogen. han levde lykkelig sammen med sin and. anden hadde orangefjær og den var vedlig pen. det var mange andfre personer som ville ha denne anedn. og flere prøvde å stjele den. en dag kom det enb stor voldttektsmann for å ta den. han kjom til døra og brøt sge inn. eieren av anda trakk raskt ut sin revolver som han hadde bak ett sørstatsflagg. han skjøt perosnen av refleks siden han var svart

Kanibal
23.09.2016 12:40

Bra!
0
anbefalinger
Cola
23.09.2016 12:1219
anbefalinger

jeg har en penis Varslet

Mæææh
12.03.2017 21:02

Bra!
0
anbefalinger

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

Useriøst? Varsle red.Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!

2
anbefalinger
www.youtube.c- om/watch?v=cXtwKWfOIUY
Useriøst? Varsle red.X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!

2
anbefalinger
Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!

0
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\\\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪&#- 837;/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-&#- 852;.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Useriøst? Varsle red.Kanibal
23.09.2016 12:40

Bra!

0
anbefalinger
Cola
23.09.2016 12:1219
anbefalinger

jeg har en penis Varslet

Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.

Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

refe
03.05.2017 10:12

Bra!
0
anbefalinger
AdTech Ad AdTech Ad

Logg på via FacebookForside


Skole


Jobb


Venner
-

Spill


Forum
Last opp stil


Søk etter stiler


Emnekatalog


Diskuter skole
Velg sjanger


Analyse/tolkning


Anmeldelse (bok,film...)


Artikkel


-
Biografi


Dikt


Essay


Eventyr


Faktao- ppgave


Fortelling


Kåseri


Leserinnlegg

-

Novelle


Rapport


Referat


Resonnerende
-


Sammendrag av pensum


Særemne


Særoppgave

-
Temaoppgave


Annet

Alle stiler


Stiler bokmål


Stiler nynorsk


Stiler engelsk


Stiler tysk


Stiler fransk


Stiler spansk

Andre skolesider


SkoleForum


Propaganda


Søk i stilerAnalyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på FacebookNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


Søker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

373
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

271
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.hei
19.01.2017 13:16

Bra!

208
anbefalinger
denne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4

Bra!

165
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

87
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8

Bra!

60
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

49
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

45
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4

Bra!

33
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

32
anbefalinger
jeg har en penis
Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

28
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

24
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

20
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

20
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

19
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3

Bra!

16
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

16
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

15
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

14
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9

Bra!

14
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

13
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

13
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

13
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

13
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1

Bra!

12
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5

Bra!

11
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

11
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6

Bra!

11
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

11
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

11
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2

Bra!

9
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Apeneskonge
23.09.2016 12:19

Bra!

9
anbefalinger
Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

5
anbefal- inger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!

5
anbefalinger
這是&#- 38750;常氧化
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

4
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

4
anbefalinger
ost
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9

Bra!

3
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Kanibal
23.09.2016 12:20

Bra!

3
anbefalinger


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kannibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no- /viten/kannibalisme-i-jamestown-1.11009399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme


Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmorkannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.

Useriøst? Varsle red.pudding
23.09.2016 12:23

Bra!-

3
anbefalinger
http://www.daria.no/skole/index.ph- p?tekst=2608
Useriøst? Varsle red.Druer
20.10.2016 09:52

Bra!

3
anbefalinger
Tror karen R et bgingebæg
Useriøst? Varsle red.kommentarer
23.09.2016 12:20

Bra!

2
anbefalinger
Søker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk

Useriøst? Varsle red.Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22

Bra!

2
anbefalinger
www.youtube.c- om/watch?v=cXtwKWfOIUY
Useriøst? Varsle red.X1d23
23.09.2016 12:24

Bra!

2
anbefalinger
Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.GAL
13.10.2016 13:18

Bra!

2
anbefalinger
TRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!!
Useriøst? Varsle red.Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51

Bra!

2
anbefalinger
Ååå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21

Bra!

2
anbefalinger
Kuken min har du aldri sett
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

1
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.Dette er kos
23.09.2016 12:26

Bra!

1
anbefalinger

Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.

Utstyr:

- Trekullbit
- Kalkvann
- Kaliumpermanganat
- Forbrenningsrør
- Reagensglass
- Gummikork
- Glassrør
- Gummislange
- Pinsett
- Glassull
- Gassbrenner
- Vernebriller

Utførelse:

1) Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset. Trekullet skal ventes med å sette in i forbrenningsrøret. Og til slutt hell kalkvann i de andre reagensglasset.2) Etter å ha ordnet alt av utstyr på plass, tente opp gassbrenneren for å varme opp Kaliumpermanganat. I tillegg må trekullbiten varmes under same flammen.
3) Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
4) Når trekullbiten har startet å gløde veldig mye og det kommer bobler ut fra glassrøret i reagensrøret med kalkvann er det tid for å overføre trekullbiten til forbrenningsrøret.
5) Trekullbiten skal nå starte å lyse sterkt opp i glasset men under forsøket skjedde det ingen reaksjon med reagensglasset med kalkvann som bare kan forklares ved en urenslighet i utstyret som ødela effekten.

Konklusjon:

Trekullet som består av rent karbon og under forsøket var veldig oppvarmet reagerer med Oksygen fra kaliumpermanganatet. Når disse to stoffer møtes med hverandre reagerer de og frigjør energi, trekullbiten lyste kraftig opp. Men reagensglasset med kalkvann viste ingen reaksjoner som ikke kan forklares, eneste ulempen kunne ha vært at en urenhet i utstyret forårsaket at forsøket mislyktes. Det som skulle ha skjedd var at kalkvannet skule ha blitt helt blakket på grunn av at Co2 blakker kalkvann.

C + O2 -> CO2

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\'varsle\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


alololo
04.03.2015 21:34

Bra!

20
anbefalinger
morsom du

Useriøst? Varsle red.jeanette
14.11.2007 20:23

Bra!

4
anbefalinger
den var helt grei. ikke noe spessielt.

Useriøst? Varsle red.-.-
25.03.2012 14:51

Bra!

2
anbefalinger
En anbefalelse er å lære seg å skrive riktig norsk. Eks:
- Vi skal undersøke hvilken kjemiske reaksjoner som dannes i dette forsøket.
- Hell om lag 5g kaliumpermanganat i et reagensglass og plasserte litt glassull like ved åpningen til reagensglasset
- Trekullbiten skal holdes ved flammen til den startet å gløde og skal deretter overførte fortest mulig inn i forbrenningsrøret.
Useriøst? Varsle red.Jan Arne Vist
29.03.2012 17:57

Bra!

2
anbefalinger
Atte... Jeg søkte bare for at jeg hadde glemt hvordan man skreiv forsøk. Tusentakk for den Razz Razz  Razz :-P Men uansett, så var rapporten ikke så veldig bra, var helt grei liksom.. Men jeg tviler på at du fikk noe mer enn en 3\\\'er.... Prøv og bruk noen flere ord, vær litt mer detaljert... Smile :-\\\\) Så blir alt bra
Useriøst? Varsle red.?
27.10.2005 18:55

Bra!

1
anbefalinger
Okeii
Useriøst? Varsle red.-.-
10.03.2010 17:54

Bra!

1
anbefalinger
leser dere seriøst disse greien før dere kommenterer?

Useriøst? Varsle red.Alex
01.07.2013 13:42

Bra!

1
anbefalinger
dem kjemiske reksjon er veldig strke Wink ;-\\\\) men de veldig sterke kalsium
Useriøst? Varsle red...̦ ͖̗͚͉̪&#- 837;/̖̺̗- ;̼ ̞̤̘̹͚̟̳-.- 16;͔͇̬͙-&#- 852;.̮̥̥&#- 791; ͈͍̗̜͍̳̝.͖&- #792;-̬̣̞
27.03.2014 19 Surprised  Surprised :-o0

Bra!

1
anbefalinger
Temmelig supert
Useriøst? Varsle red.hul
09.01.2015 13:53

Bra!

0
anbefalinger
yes as, takk for denne. skal kopieres :* smask.


Useriøst? Varsle red.

Useriøst? Varsle red.Fattig essel
24.10.2016 10:24

Bra!

1
anbefalinger
Jenter er sex toys
Useriøst? Varsle red.KSI dingdong
26.01.2017 12:19

Bra!

1
anbefalinger
Eg har aldri sett en ball.. Hjelp meg å finne den.. Nokon seier at det finnes to innebygd
Useriøst? Varsle red.Albania
26.01.2017 12:25

Bra!

1
anbefalinger
Wallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud
Useriøst? Varsle red.Kanibal
23.09.2016 12:40

Bra!

0
anbefalinger
Cola
23.09.2016 12:1219
anbefalinger

jeg har en penis Varslet

Useriøst? Varsle red.Jeg liker spam
23.09.2016 12:41

Bra!

0
anbefalinger
Logg på via FacebookForside


Skole


Jobb


Venner
-

Spill


Forum
Last opp stil


Søk etter stiler


Emnekatalog


Diskuter skole
Velg sjanger


Analyse/tolkning


Anmeldelse (bok,film...)


Artikkel


-
Biografi


Dikt


Essay


Eventyr


Faktao- ppgave


Fortelling


Kåseri


Leserinnlegg

-

Novelle


Rapport


Referat


Resonnerende
-


Sammendrag av pensum


Særemne


Særoppgave

-
Temaoppgave


Annet

Alle stiler


Stiler bokmål


Stiler nynorsk


Stiler engelsk


Stiler tysk


Stiler fransk


Stiler spansk

Andre skolesider


SkoleForum


Propaganda


Søk i stilerAnalyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på FacebookNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\'varsle\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


Søker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \\\"setje om\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\"kjertelsåret på kinnet\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

19
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\) Smile :-\\\\) Smile :-\\\\) Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

12
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\)
Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \\\"B\\\" og \\\"N\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\(:/

Useriøst? Varsle red.Apeneskonge
23.09.2016 12:19

Bra!

7
anbefalinger
Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for

HaLo
18.10.2017 08:43

Bra!
0
anbefalinger
Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!410
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!284
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!218
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4
Bra!167
anbefalingerhva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!91
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!66
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!54
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!51
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!48
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4
Bra!34
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!34
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!31
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!26
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!25
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!22
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!20
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!18
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!17
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!14
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!13
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!13
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2
Bra!10
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/
Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!5
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinge- r這是非常氧化 Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.
-

feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19- .09.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!3
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!3
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/K- annibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.1- 1009399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme-


Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livm- orkannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www- .daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!2
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anb- efalinger
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
an- befalingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!2
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!2
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
-
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
-
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!369
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!268
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!207
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!162
anbefalingerhva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!87
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!60
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!48
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!43
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!33
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!31
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!27
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!24
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!20
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!20
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!19
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!17
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!16
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!16
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!15
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!14
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!13
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!13
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!13
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!13
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!13
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!13
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!13
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!13
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!13
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!13
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!12
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!12
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!12
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!12
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\"B\\\\\\\" og \\\\\\\"N\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!11
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!9
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!9
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\(:/
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
-
Bra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!4
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

-
fe- ifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9
Bra!3
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!3
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\\\\\\\\\\\\\"menneske\\\\\\\\\\\\\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.d- aria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!2
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.

Pump
19.03.2018 11:35

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen, jeg liker ikke litago aujau

Din mor
26.04.2018 08:39

Bra!
0
anbefalinger
Jai suga din mor

Lommemannen
03.05.2018 16:32

Bra!
0
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler


Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \'varsle\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!468
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised :-o7
Bra!316
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!246
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised :-o4
Bra!185
anbefalingerhva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!113
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised :-o8
Bra!78
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!64
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!64
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Noen
10.01.2018 10 Surprised :-o0
Bra!62
anbefalingerHei, jeg trenger fitte nå takk Useriøst? Varsle red.

Sugar Daddy Lavig
05.10.2017 11:10
Bra!56
anbefalingerAdd @eriklavik på snap hvis due keen på litt over gjennomsnittlig pikkstørrelse. Foretrekker jenter men er villig til å eksperimentere, btw Karens Jul e faen gay, men ikke like gay så meg! (_(_)======D~~~~~~~~ Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!44
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!43
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised :-o4
Bra!38
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!29
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!27
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!26
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!21
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!19
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!18
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised :-o3
Bra!17
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!16
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!15
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!15
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised :-o9
Bra!15
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!14
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!14
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!14
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!14
anbefalingerDette var bra Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!14
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!14
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!14
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!14
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!14
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!14
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!14
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!14
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised :-o1
Bra!13
anbefalingertakker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised :-o2
Bra!11
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!10
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!10
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!9
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

rolfswag
31.01.2018 12 Surprised :-o6
Bra!9
anbefalingerhei gutter og jenter jeg søker kjæreste, er mest interessert i jenter men er åpen for å eksperimentere Wink ;-\\) add meg på snap: rolfswag Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!8
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/
Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised :-o7
Bra!7
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!6
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!6
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg! Useriøst? Varsle red.

Mordi
09.12.2015 09:39
Bra!4
anbefalingeromg dis iz amazyin Useriøst? Varsle red.

Tirhil
28.03.2016 16 Surprised :-o9
Bra!4
anbefalingerTusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised :-o7
Bra!4
anbefalingernokken andre som har norsk eksamen no? Useriøst? Varsle red.

-
feifesfejffwoedeienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.0- 9.2016 09:48
Bra!4
anbefalingerost Useriøst? Varsle red.

Kanibal
23.09.2016 12:20
Bra!4
anbefalinger

Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.

Kannibalisme - Wikipedia


https://no.wikipedia.org/wiki/Kan- nibali- sme


Kannibalisme er å spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er ...
Kannibalisme blant ... ·
Kannibalisme blant dyr ·
Referanser ·
Eksterne lenker
.

kannibaler – Store norske leksikon


https://snl.no/kannibaler

Kannibaler, menneskeetere, antropofager, folk som spiser menneskekjøtt. Ordet kannibal kommer fra canibales, det spanske navnet på karib-indianerne. Kannibalisme ...
.

Dagbladet.no - kannibalisme


www.dagbladet.n- o/tag/kannibalisme

Ledende nettavis i Norge. Oppdatert døgnet rundt med saker spesialskrevet for nett av egen redaksjon. Fokus på nyheter, sport, kultur, feature reportasje ...
.

Kanibalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


https://id.wik- ipedia.org/wiki/Kanibalisme

Selain kasus kanibalisme karena keadaan terpaksa, ada pula beberapa kasus yang terjadi karena pelakunya terkena pengaruh kelainan jiwa. Beberapa nama:
.

Kannibalisme i Jamestown - NRK Viten - Nyheter innen ...


https://- www.nrk.no/viten/kannibalisme-i-jamestown-1.110- 09399

-
Nyoppdaga skjelett viser at nybyggerne i Jamestown måtte ty til kannibalisme for å komme seg gjennom hungersnøden i 1609-1610.
.

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger ...


www.dagbladet.no/2014/03/20/nyheter- /krig_og_konflikter/den...

Kannibalisme, halshogging av barn og daglige lynsjinger er noen av grusomhetene som preger Den sentralafrikanske republikk. FNs høykommissær for menneskerettigheter ...
.


Kannibalisme - Wikipedia, den frie …

Oversett denne siden


- https://da.wikipedia.org/wiki/Kannibalisme
-

Kanniba- lisme (fra Spansk caníbal i forbindelse med den påståede kannibalisme blandt Carib-indianere), eller antropofagi (fra Græsk anthropos \\\"menneske\\\" og phagein ...
Typer af kanibalisme ·
Historiske beretninger ·
Kannibalisme i ...
.

kannibalisme – Store norske leksikon - snl.no


https://snl.no/kannibalisme

Kannib- alisme, eg. det å spise menneskekjøtt; se kannibaler. Ordet brukes også generelt om fortæring av artsfeller, noe som forekommer hos flere dyrearter.
.

Statoil driver kanibalisme - NRK Rogaland - Lokale nyheter ...


https://www.nrk.no/rogaland/_-statoil-- driver-kanibalisme-1.8224381

Konkurrentene raser over at statoilansatte får en bonus på 20.000 for hver ingeniør de rekrutterer, og mener det statseide selskapet stjeler arbeidskraft.
.

Livmorkannibalisme - Wikipedia-


https://no.wikipedia.org/wiki/Livmor- kannibalisme
-

Livmorkannibalisme eller intrauterin kannibalisme er en ekstrem form for konkurranse mellom søsken som forekommer hos enkelte kjøttetende arter.
.


Beslektede søk etter kannibalisme


Kannibal
..


Inkluderer resultater for kannibalisme.

Vil du ha resultater bare for kanibalisme?
.
1


2-


3


4


5

.
Useriøst? Varsle red.

GAL
13.10.2016 13:18
Bra!4
anbefalingerTRENGER FITTE NÅÅÅÅÅ!!!!! Useriøst? Varsle red.

kommentarer
23.09.2016 12:20
Bra!3
anbefalingerSøker KUK
05.02.2016 10:31

Bra!

224
anbefalinger
Jeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464
Useriøst? Varsle red.HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

190
anbefalinger
Jeg er homo!!!
Useriøst? Varsle red.kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

136
anbefalinger
hva med å \"setje om\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.KONTANTKORT
21.04.2006 12:13

Bra!

76
anbefalinger
SUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\) spank you very much
Useriøst? Varsle red.Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8

Bra!

50
anbefalinger
Novella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\) Mye bra å ta av her.
Useriøst? Varsle red.Hanna
22.10.2012 23:14

Bra!

41
anbefalinger
Her sto det mye bra Smile :-\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp.
Useriøst? Varsle red.Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4

Bra!

30
anbefalinger
Mye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \"kjertelsåret på kinnet\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik.
Useriøst? Varsle red.klaus kåre
25.04.2016 09:40

Bra!

29
anbefalinger
lik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:*
Useriøst? Varsle red.Sven
27.05.2004 14:30

Bra!

20
anbefalinger
Gull som jarn, din hest.
Useriøst? Varsle red.marita
05.05.2004 11:21

Bra!

18
anbefalinger
denne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!!
Useriøst? Varsle red.Morten Nossen
26.10.2004 18:33

Bra!

18
anbefalinger
hehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\)

Useriøst? Varsle red.Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38

Bra!

18
anbefalinger
HEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE
Useriøst? Varsle red.Klump1*
11.06.2006 16:28

Bra!

17
anbefalinger
fine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.Olav
28.04.2016 08:41

Bra!

17
anbefalinger
En gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk.
Useriøst? Varsle red.Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3

Bra!

14
anbefalinger
Takk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\) Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Eskild
01.06.2004 13:45

Bra!

14
anbefalinger
Juhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Useriøst? Varsle red.Gunnar
12.05.2004 17:53

Bra!

13
anbefalinger
takk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte
Useriøst? Varsle red.bjarne!
30.03.2006 14:41

Bra!

13
anbefalinger
Dette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.SisseL
12.06.2006 22:31

Bra!

13
anbefalinger
oh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.
10.12.2006 16:34

Bra!

13
anbefalinger
ja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil
Useriøst? Varsle red.Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
Utrolig bra ! Tusen Takk ! (:
Useriøst? Varsle red.hy
26.04.2011 12:38

Bra!

13
anbefalinger
veldig bra, veldig braaaa
Useriøst? Varsle red.mr. g
27.04.2011 14:18

Bra!

13
anbefalinger
bra skrevet!
Useriøst? Varsle red.hhh
15.06.2011 10:54

Bra!

13
anbefalinger


hei Varslet


yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

13
anbefalinger
nice
Useriøst? Varsle red.Soya
12.12.2012 14:38

Bra!

13
anbefalinger
Forfatterern er Amalie Skram
Useriøst? Varsle red.Cola
23.09.2016 12:12

Bra!

13
anbefalinger
jeg har en penis Varslet


Marius
27.05.2004 14:10

Bra!

12
anbefalinger
Takkar takkar.. og bukkar. Hels brura
Useriøst? Varsle red.mia marie
29.09.2004 15:36

Bra!

12
anbefalinger
jeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes
Useriøst? Varsle red.NoXstar
07.02.2006 18:36

Bra!

12
anbefalinger
(L)Daria(L)
Useriøst? Varsle red.GuNnhild
29.05.2006 10:45

Bra!

12
anbefalinger
Blei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra!
Useriøst? Varsle red.Hemmelige meij
10.04.2007 16:27

Bra!

12
anbefalinger
Takk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1

Bra!

11
anbefalinger
takker Smile :-\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\)
Useriøst? Varsle red.Prostituert 1337
03.12.2013 20:11

Bra!

11
anbefalinger
hvem vil komme hjem til meg...?

Useriøst? Varsle red.tak
19.04.2015 21:52

Bra!

11
anbefalinger
Tak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min
Useriøst? Varsle red.morten nossen ???\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5

Bra!

10
anbefalinger
dere vet at \"B\" og \"N\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.linda
06.01.2010 10:22

Bra!

10
anbefalinger
propaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også..
Useriøst? Varsle red.Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6

Bra!

10
anbefalinger
Er det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie...
Useriøst? Varsle red.Bob-Kåre
18.12.2013 12:12

Bra!

10
anbefalinger
Hvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?

Useriøst? Varsle red.søppelplukker
05.02.2015 21:39

Bra!

10
anbefalinger
gr8 m8
Useriøst? Varsle red.mons larsen
02.06.2015 19:45

Bra!

10
anbefalinger
kem i fean heter hildegunn


Useriøst? Varsle red.
31.10.2007 00:52

Bra!

9
anbefalinger
Mange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.Astrid
14.04.2008 13:16

Bra!

9
anbefalinger
Smile :-\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne!
Useriøst? Varsle red.Marte
28.01.2013 17:35

Bra!

9
anbefalinger
Dårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok
Useriøst? Varsle red.Lars
11.06.2013 16:41

Bra!

9
anbefalinger
Kva er temaet og verkemiddela i denne novella??
Useriøst? Varsle red.Sinje
30.10.2014 12:37

Bra!

9
anbefalinger
Heihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år
Useriøst? Varsle red.maulsvarp
13.03.2014 12:24

Bra!

8
anbefalinger
eg elskjer nynorsk
Useriøst? Varsle red.ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2

Bra!

8
anbefalinger
Hørt om Karens Påske?
Useriøst? Varsle red.Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29

Bra!

7
anbefalinger
BOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\(:/

Useriøst? Varsle red.hildegunn
22.05.2015 12:21

Bra!

5
anbefalinger
kjempe bra fin anlyse
Useriøst? Varsle red.Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29

Bra!

5
anbefalinger
nu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre!
Useriøst? Varsle red.homse som søker mann
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

5
anbefalinger
hjelp!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Useriøst? Varsle red.han alle elsker
07.05.2015 14:39

Bra!

4
anbefalinger
hvem orker å lese alt dette?

Useriøst? Varsle red.Mordi
09.12.2015 09:39

Bra!

4
anbefalinger
omg dis iz amazyin
Useriøst? Varsle red.Markus Kvifte
10.11.2015 08:57

Bra!

3
anbefalinger
Dette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive en riktig tekst framfor å skrive feil og ødelegge andres oppgaver bare fordi du vil ha det litt gøy selv... Skjerp deg!
Useriøst? Varsle red.fitteeksamen
08.06.2016 12 Surprised  Surprised :-o7

Bra!

3
anbefalinger
nokken andre som har norsk eksamen no?
Useriøst? Varsle red.Tirhil
28.03.2016 16 Surprised  Surprised :-o9

Bra!

2
anbefalinger
Tusn tak! genialt inlegg! Norskleksa mi e redda! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Slæpp eg å få stryk! takk igjen! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.feifesfejffwoede- ienjasjndknewiondskfewiehfsdjkbc
19.09.2016 09:48

Bra!

2
anbefalinger
ost Varslet


ching chong
23.09.2016 12:18

Bra!
-
1
anbefalinger
這是非常- 687;化
Useriøst? Varsle red.Fuckboy
14.06.2016 15:17

Bra!

0
anbefalinger
takk for at du skreiv denne så trenger eg ikkje få 2 ar i norsk
Useriøst? Varsle red.

pudding
23.09.2016 12:23
Bra!3
anbefalingerhttp://www.- daria.no/skole/index.php?tekst=2608 Useriøst? Varsle red.

Druer
20.10.2016 09:52
Bra!3
anbefalingerTror karen R et bgingebæg Useriøst? Varsle red.

Geir-Ole Klausen
26.01.2017 12:21
Bra!3
anbefalingerKuken min har du aldri sett Useriøst? Varsle red.

Albania
26.01.2017 12:25
Bra!3
anbefalingerWallah.. Jeg likker dette. Mine brødre trenge hjelp med norrsk. Masse exammen. Tusseeen thanks for help min Gud Useriøst? Varsle red.

Anonym
10.01.2018 10 Surprised :-o4
Bra!3
anbefalingerDet er for mye useriøst her, slutt Useriøst? Varsle red.

Musikk Fra Norge
23.09.2016 12:22
Bra!2
anbe- falingerwww.youtube.com/watch?v=cXtwKWfOIUY Useriøst? Varsle red.

X1d23
23.09.2016 12:24
Bra!2
anbefalinger Smile :-\\) Useriøst? Varsle red.

Ekte hore Toyota swag
20.10.2016 09:51
Bra!2
anbefalingerÅåå fyyyfaen, nå skjønner jeg Wink ;-\\)
Useriøst? Varsle red.

Fattig essel
24.10.2016 10:24
Bra!2
anbefalingerJenter er sex toys Useriøst? Varsle red.

hwi
17.04.2017 21:38
Bra!2
anbefalingerLogg på via Facebook
F- orside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
F- aktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Analyse av Karens Jul av Amalie Skram

Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på privatpersoner.
Sjanger: Analyse/tolkning Lastet opp: 26.12.2003
Språkform: Nynorsk Forfatter: Morten Nossen
Tema: Karens jul
Verktøy: Utskrift Del på Facebook


Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.

Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.

Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.

Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.

Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.

Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.

Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.

Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.

Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.

I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.

Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk \\\\\\\'varsle\\\\\\\' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Søker KUK
05.02.2016 10:31
Bra!369
anbefalingerJeg trenger kuk nå! RING MEG 41359464 Useriøst? Varsle red.

HA! GAYYYY!!!
14.01.2016 12 Surprised  Surprised :-o7
Bra!268
anbefalingerJeg er homo!!! Useriøst? Varsle red.

hei
19.01.2017 13:16
Bra!207
anbefalingerdenne var på nynorsk, jeg liker ikke nynorsk. hilsen anonym født i morgen Useriøst? Varsle red.

kresen
18.04.2006 19 Surprised  Surprised :-o4
Bra!162
anbefalingerhva med å \\\\\\\"setje om\\\\\\\" til bokmål?? Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

KONTANTKORT
21.04.2006 12:13
Bra!87
anbefalingerSUPERT! da var norsken reddet Wink ;-\\\\\\\\) spank you very much Useriøst? Varsle red.

Kristin Margrete
21.04.2004 13 Surprised  Surprised :-o8
Bra!60
anbefalingerNovella ble først trykt i 1885, ikke 1855!! Da hadde ho jo bare vært 9 år da ho skreiv den!! Lite mulig. Så vet dåkker andre som har tenkt å bruke denne infoen Smile :-\\\\\\\\) Mye bra å ta av her. Useriøst? Varsle red.

Hanna
22.10.2012 23:14
Bra!48
anbefalingerHer sto det mye bra Smile :-\\\\\\\\)
Jeg tror at vinduet som politimannen kikker gjennom er et slags symbol på hvordan resten av samfunnet såg på de fattige. At de så at de var der og kikket kanskje inn, men åpnet aldri opp. Useriøst? Varsle red.

klaus kåre
25.04.2016 09:40
Bra!43
anbefalingerlik denne kommentaren viss du har bladd gjennom allllllt dette bullshite:* Useriøst? Varsle red.

Morte
10.11.2011 13 Surprised  Surprised :-o4
Bra!33
anbefalingerMye bra! Er ikke Karen prostituert? Vitner ikke \\\\\\\"kjertelsåret på kinnet\\\\\\\" om en kjønnssykdom? Det faktum at hun ikke kjenner barnefaren vitner om en fri livsførsel. Naturalismen skulle diagnostisere samfunnet på samme måte som en lege dissekerer et lik. Useriøst? Varsle red.

Cola
23.09.2016 12:12
Bra!31
anbefalingerjeg har en penis Useriøst? Varsle red.

Torleif Sjølknullar
12.03.2015 08:38
Bra!27
anbefalingerHEI SMÅ BARN LA MEG KNULLA DERE ALLE Useriøst? Varsle red.

Sven
27.05.2004 14:30
Bra!24
anbefalingerGull som jarn, din hest. Useriøst? Varsle red.

marita
05.05.2004 11:21
Bra!20
anbefalingerdenne novellen er kjempe bra. tusen takk for et godt innlegg,det var akuratt det eg trengte å vite.. Surprised Surprised  Surprised :-o) ... ha det bra!!! Useriøst? Varsle red.

Olav
28.04.2016 08:41
Bra!20
anbefalingerEn gang var jeg på kino med ei jente men hun ble stygg så gikk jeg hjem. Takk. Useriøst? Varsle red.

Morten Nossen
26.10.2004 18:33
Bra!19
anbefalingerhehe, ser nesten ut som om noen har veldig lyst til å tulle med meg for tiden! min gode venn Karen, du er velkommen til å komme hjem til meg å se at jeg har den på dataen!

http :// www . propaganda . net / skoleside/2608 . shtml
der finner du oxo denne stilen, sikkert der du har lest den før Karen, sjekk forfatterens navn, der står det klart og tydelig Morteb Nossen. rett skal være rett vet dere Wink ;-\\\\\\\\)
Useriøst? Varsle red.

Klump1*
11.06.2006 16:28
Bra!17
anbefalingerfine mann! trengte dette. ska ha muntlig i mårå Sad :-\\\\\\\\( men bra tekst hjalp meg godt Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Burger
06.05.2004 11 Surprised  Surprised :-o3
Bra!16
anbefalingerTakk skal du ha I neste time skal vi fram føre muntelig om Amalie Skram og naturalismen så dette var akkurat det jeg trengte. Du redda meg Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Eskild
01.06.2004 13:45
Bra!16
anbefalingerJuhuuuuuuuuu!!!!!!!!!æ ska ha æxsamen muntli om karens jul æ Smile :-\\\\\\\\) å her står d mæste æ trøng Smile :-\\\\\\\\) tusen takk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Useriøst? Varsle red.


10.12.2006 16:34
Bra!15
anbefalingerja.. men hva står det at forfatterens navn er her da? jo morten nossen, sorry morten var nok dine feil Useriøst? Varsle red.

mia marie
29.09.2004 15:36
Bra!14
anbefalingerjeg synes dette var en bra tolkning, men jeg synes som de andre at du har fått med deg litt lite stoff, kanskje dette ikke er helt din greie?? men jeg synes det var veldig bra at du prøvde...prøvde og mislyktes Smile :-\\\\\\\\) hehe, men men..bedre lykke neste gang! snakkes Useriøst? Varsle red.

yo
30.08.2012 17 Surprised  Surprised :-o9
Bra!14
anbefalingernice Useriøst? Varsle red.

Gunnar
12.05.2004 17:53
Bra!13
anbefalingertakk du det her var storartet , akkurat det jeg trengte Useriøst? Varsle red.

bjarne!
30.03.2006 14:41
Bra!13
anbefalingerDette var bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D denne saken hjalp meg med lexsene mine Very Happy Very Happy  Very Happy :-D Useriøst? Varsle red.

GuNnhild
29.05.2006 10:45
Bra!13
anbefalingerBlei litt forvirra om ken som EGENTLIG har skreve den, men akkurat det er vel ikkje nøye for andre enn akkurat dei det handler om ; p

Om det viser seg sånn at vi skal ha denna novella til norsk muntelig eksamen,
vil eg veldi gjerne ta hjelp i noe av det som står her, takk : )
Kjempe bra! Useriøst? Varsle red.

SisseL
12.06.2006 22:31
Bra!13
anbefalingeroh takk så mye skal ha muntlig på onsdag Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Line
12.12.2010 20 Surprised  Surprised :-o9
Bra!13
anbefalingerUtrolig bra ! Tusen Takk ! (: Useriøst? Varsle red.

hy
26.04.2011 12:38
Bra!13
anbefalingerveldig bra, veldig braaaa Useriøst? Varsle red.

mr. g
27.04.2011 14:18
Bra!13
anbefalingerbra skrevet! Useriøst? Varsle red.

hhh
15.06.2011 10:54
Bra!13
anbefalinger

hei Useriøst? Varsle red.

Soya
12.12.2012 14:38
Bra!13
anbefalingerForfatterern er Amalie Skram Useriøst? Varsle red.

Prostituert 1337
03.12.2013 20:11
Bra!13
anbefalingerhvem vil komme hjem til meg...?
Useriøst? Varsle red.

Marius
27.05.2004 14:10
Bra!12
anbefalingerTakkar takkar.. og bukkar. Hels brura Useriøst? Varsle red.

NoXstar
07.02.2006 18:36
Bra!12
anbefalinger(L)Daria(L) Useriøst? Varsle red.

Hemmelige meij
10.04.2007 16:27
Bra!12
anbefalingerTakk.. den va kjæmpe bra.. nu fikk æ hjelp tell særoppaven vi har nå Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

anonym
09.06.2009 19 Surprised  Surprised :-o1
Bra!12
anbefalingertakker Smile :-\\\\\\\\) har eksamen imårå, fikk nok hjelp her! engel Smile :-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

morten nossen ???\\\\\\\"
27.05.2008 12 Surprised  Surprised :-o5
Bra!11
anbefalingerdere vet at \\\\\\\"B\\\\\\\" og \\\\\\\"N\\\\\\\" tastene er like atmed hverandre? han kan jo godt ha trykket feil Wink ;-\\\\\\\\) Useriøst? Varsle red.

Marte
28.01.2013 17:35
Bra!11
anbefalingerDårlig disponert, vanskelig å følge teksten pga. det er ingen ryddig struktur. men ok Useriøst? Varsle red.

Can
30.10.2013 13 Surprised  Surprised :-o6
Bra!11
anbefalingerEr det feil å si Karens Jul er bygget på paradoks og ikke kontrast. Altså Julen lever ikke opp til våre forventninger. Karen bor ute på gatene mens hun egentlig burde være inne i et varmt hjem med sin familie... Useriøst? Varsle red.

Sinje
30.10.2014 12:37
Bra!11
anbefalingerHeihei alle sammen som e for late te å skrive sin egen analyse !!! (eg e akkorat lik) Razz Razz  Razz :-P -jenta fra Haugesund 15 år Useriøst? Varsle red.

tak
19.04.2015 21:52
Bra!11
anbefalingerTak måte haen tekst der lærern kune merke der ike jeg har kopeirt fra netet men dene komer till å gi meg sexer tuSEN TAk venen min Useriøst? Varsle red.

mons larsen
02.06.2015 19:45
Bra!11
anbefalingerkem i fean heter hildegunn

Useriøst? Varsle red.

linda
06.01.2010 10:22
Bra!10
anbefalingerpropaganda og daria samarbeider, det du legger ut på propaganda kommer på daria og omvendt, derfor finner du skrivet ditt her også.. Useriøst? Varsle red.

Bob-Kåre
18.12.2013 12:12
Bra!10
anbefalingerHvorfor godtok ikke Karen hjelpen hun kunne få fra fattigvesenet?
Useriøst? Varsle red.

søppelplukker
05.02.2015 21:39
Bra!10
anbefalingergr8 m8 Useriøst? Varsle red.


31.10.2007 00:52
Bra!9
anbefalingerMange tak, den var meget brugbar til en dansk stil, selvom det lige tager et ekstra øjeblik at oversætte mens man læser Razz Razz  Razz :-P Useriøst? Varsle red.

Astrid
14.04.2008 13:16
Bra!9
anbefalinger Smile :-\\\\\\\\) min venn synes siden var bra!
Takk for at du hjalp henne! Useriøst? Varsle red.

Lars
11.06.2013 16:41
Bra!9
anbefalingerKva er temaet og verkemiddela i denne novella?? Useriøst? Varsle red.

ÅRÅS SKOLE
09.06.2015 18 Surprised  Surprised :-o2
Bra!9
anbefalingerHørt om Karens Påske? Useriøst? Varsle red.

Apeneskonge
23.09.2016 12:19
Bra!9
anbefalingerNovella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast husly. Karen har søkt tilhald i eit gamalt og fortatt skur nede på dampskipskaia. Ein politimann oppdagar henne i skura. Først har han har tenkt å jage henne derifrå, men han ombestemmer seg av medkjensle med jenta. Politimannen gir Karen lov til å bli i skuret til over julehelga. Den siste dagen Karen sit i skuret, skiftar veret, og det slår om til sterk kulde. Julaftan finn politimannen henne ihelfrosse, med det lille barnet i armane. Seinare blir skuret fjerna frå kaia.Temaet i novella er typisk naturalistisk. Karen sin lagnad er bestemt på førehand, og det er ikkje håp for ho. Naturalismen er deterministisk og pessimistisk. I eit kaldt klassesamfunn har enkeltmennesket ingen mogelegheit til å kome seg opp og fram for eiga maskin. Når ein les novella, er det nærliggjande å spørje kven som har skulda for Karen sin lagnad. Det finst ikkje noko eintydig svar på dette spørsmålet. Så lengje samfunnstilhøva er slik dei er, vil menneske som Karen alltid bli undertrykt. Vi veit at kvinner ofte var utsette for dobbel undertrykking, først gjennom den samfunnsklassa dei tilhørde, dernest i kraft av at dei var kvinner. Eit undertema i novella blir derfor kvinnekamp. Amalie Skram får i fullt mon fram korleis kvinnene sin situasjon var på denne tida.Synsvinkelen i ”Karens jul” er autoral og refererande. Det fører til at vi ikkje etablerer noko nært forhold til hovudpersonane. Vi identifiserer oss ikkje med enkeltmenneska, men i staden ser vi på Karen som ein representant for alle som er undertrykte og lider.Novella er delt inn i to hovuddelar. Den første gir ei skildring av dei sosiale, klimatiske og geografiske tilhøva i Kristiania i dei dagane handlinga i novella finn stad. Etter dette fortsetter novella rett inn i handlinga. Handlinga har eit høgdepunkt som alt byggjast opp mot, nemleg den augneblinken da politimannen finn Karen og det døde barnet hennar inne i skuret. Handlinga byggjer seg opp til høgdepunktet på to ulike måtar; og begge er kontraster til korleis Karen har det. Veret er med på å spille ei viktig rolle. Det slår om til frost heiter det i teksten, og vindauget frys til is. Dette er et litterært billete til korleis Karen har det, vindauget frys til is likesom Karen gjer det.Karen sin sosiale status er viktig når ei slik novelle skal analyseras. Vi får ei forståing av Karen sin låge status gjennom det språket ho nyttar. Karen snakkar slik dei snakka på austkanten av Kristiania. Dette er ein lågstatusdialekt. Nokre gonger freistar ho å bruke ord og vendingar som er litt ”finare”. Dette gjer ho fordi ho oppfattar politimannen som ein mann høgare på den sosiale stigen enn ho sjølv. Ho takkar politimannen med å seie Dere i setningane. Politimannen prøver og å auke sin sosiale status ved å bruke eit talespråk som ikkje ser ut til å være naturleg for han. Han knotar. Han gløymer seg bort, og pratar dialekt han og i staden for eitt høgare akta talespråk.Hovudpersonen i novella er Karen. Dei andre personane er med for å belyse henne. Det er bare politimannen som opptrer personifisert, dei andre personane, Madam Olsen og barnefaren, møter vi bare igjennom Karen sine skildringar. Madam Olsen representerar samfunnet i den forstand at ho bare har Karen i huset for at tjena pengar på ho, alt det madam Olsen gjer for Karen, som Karen trur ho gjer av godt hjerte, gjer ho av den enkle grunnen, ho vil tjene pengar på Karen. Barnefaren er også ein representant for samfunnet, han er den uidentifiserte, den namnløyse, som har sotti Karen i den situasjonen ho er i.Amalie Skram skriver naturalistisk. Ho seier ikkje direkte korleis personane er, men lar oss bli kjent med dei gjennom skildringar av til dømes klesdrakt, utsjånad, talemåte og ordval. Personane utviklar seg ikkje gjennom den korte tidsperioden, men det er eitt unntak. Politimannen går frå å vere formell, følelseskald, hard og dominant, til å bli uformell og forståelsesfull. Etter kvart viser han fleire medmenneskelege trekk ovanfor Karen. Dette er som tidlegare nemnt ei typisk naturalistisk novelle med ein pessimistisk slutt. Dette gjenspeglar seg i politimannen. Han ser Karen sine problem, han ser kor vanskeleg situasjonen hennar er, men vel likevel å ikkje gjera noko med det. Dette er typisk for naturalismen. Er eit menneske stilt i ein vanskeleg situasjon, så er det ikkje mykje hjelp å få. Om ein er dømd til nederlag, må ein klare seg sjølv.Amalie Skram nyttar hamna og skuret som kulisser. Hamna i ein by er ofte ein stad vi forbind med avreise, eller kanskje forlatthet. Hamna er og ofte ein stad som tiltrekk seg menneske med låg sosial status, samfunnet sine utstøytte. Dette er med på å skildre situasjonen som Karen lever i på ei slik måte at vi lettare får eit inntrykk av kvardagen hennar.Vendepunktet i denne novella er altså da politimannen kjem inn i skuret til Karen. Der sit ho , ihelfrossen, med det lille barnet ved brystet. I typisk naturalistisk stil lar Amalie Skram det renne ein bloddrope frå brystet hennar. Dette skyldast at Karen er død. Ein død som har blitt påført Karen ettersom ho er død. Ein kan sei at det mogelegvis var barnefaren sin skyld. Ho hugsa ikkje Kem det var, det einaste ho kom ihug var at han jobba med dyr, for det lukta hest av han. Dette seier noko om kor langt nede Karen har vori. Ho har vori så langt nede at ho har teki imot all den kjerleiken ho kunne få, der ho kunne få det. Sjølv om det så er i eit mørkt portrom. Amalie Skram beskriv barnefaren ved å stimuler sanseorgana våre når vi les. Ho brukar lukt og mystikk til å la oss danne oss eit billete av han. Dette seier og noko om kor einsam Karen har vori. Alt dette kan relateras tilbake til novellas tema, nemleg kvinnekamp.I novella ”Karens jul” retter Amalie Skram søkelyset mot konsekvensane av samfunnstilhøva. Ho får og fram at det er desse tilhøvas skuld at det går dårleg med nokon og betre med andre. I slutten av novella lar Amalie Skram det offentlege rive skuret som Karen budde i dei siste dagane ho levde. Kulissane i denne novella får meg til å dra ein parallell til juleevangeliet. Karen med barnet hennar alluderar Maria og Jesusbarnet. Dette er eit typisk religiøst motiv, Madonna med barn. Dette billete ser politimannen gjennom ruta den siste gongen han går til skuret. Det var ikkje tilhald for verken Maria eller Karen i herberget, begge to har ukjend far til barnet sitt. Dei vart begge unge og redde.Politimannen er som ein hyrde som kom og så barnet for første gong. Det at dette skjer nettopp i jula er ein kontrast til den lagnaden som Karen lid. Julas buskap er kjærleik og fred, men Karen opplever ikkje noko av dette. Sjølv 1885 år etter at frelsaren blei født så har ikkje det glade buskap nådd frem til alle, så kva er vitsen då?
Useriøst? Varsle red.

maulsvarp
13.03.2014 12:24
Bra!8
anbefalingereg elskjer nynorsk Useriøst? Varsle red.

Nanna Linnerud
06.12.2013 09:29
Bra!7
anbefalingerBOKMÅLLLLLLLLLLL Sad :-\\\\\\\\(:/
Useriøst? Varsle red.

hildegunn
22.05.2015 12:21
Bra!5
anbefalingerkjempe bra fin anlyse Useriøst? Varsle red.

Vilde Aakhus Husaas
03.11.2015 08:29
Bra!5
anbefalingernu er eg berre ein dum skjøde, men eg må seia; dettå var brå stoff! Verklegen, eg er lytt øyre! Useriøst? Varsle red.

homse som søker mann
14.01.2016 1- 2 Surprised  Surprised :-o7
B- ra!5
anbefalingerhjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!! Jeg trenger en mann NÅ!!!!!!!!!!!!!!!! Bitchezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Useriøst? Varsle red.

ching chong
23.09.2016 12:18
Bra!5
anbefalinger&- #36889;是非常氧化 Useriøst? Varsle red.

han alle elsker
07.05.2015 14:39
Bra!4
anbefalingerhvem orker å lese alt dette?
Useriøst? Varsle red.

Markus Kvifte
10.11.2015 08:57
Bra!4
anbefalingerDette var ikke særlig bra syns jeg.. Jeg hadde forventet litt mer fra deg :/ Neste gang syns jeg du burde jobbe litt mer seriøst og neste gang kan du også kanskje skrive e

penispenis
03.05.2018 16:33

Bra!
0
anbefalinger

List of Gothic brick buildings
From Wikipedia, the free encyclopedia

This article may be too long to read and navigate comfortably. Please consider splitting content into sub-articles, condensing it, or adding or removing subheadings. (May 201 Cool 8-\)

Copernicus\' House in Toruń, Poland, built under the rule of the Teutonic Order

\"House of the three Lepards\" in Arras, northern France
Brick Gothic, in a narrow sense, is the name of a style of Gothic architecture widespread in Northern Germany, Denmark, Poland and the Baltic states, commonly identified with the sphere of influence of the Hanseatic League. It is also known as Baltic Brick Gothic or North German Brick Gothic.

But definitions created in late 19th and early 20th century do not tell the whole truth.[1] Indeed, there is a continuous mega-region of Gothic brick architecture from the Strait of Dover to Finland and Lake Peipus and to the Subcarpathian region of southeastern Poland and southwestern Ukraine.

The region around the Baltic Sea, including Northern Germany, has some typical characteristics, but there are also regional and social differences, such as between the churches of medieval big cities and those of the neighbouring villages. On the other hand, a significant number of Gothic brick buildings erected near the Baltic Sea could also have been built in the Netherlands or in Flanders, and vice versa.

Furthermore, Gothic brick structures have also been erected in other regions, such as northern Italy, southwestern and central France, and in the Danubian area of southern Germany. The particular architectural styles of some regions differ very much from the others, these are Italian Gothic (with Lombard Gothic, Venetian Gothic and Tuscan Gothic), French Gothique Méridional. Quite late began the medieval use of brick in England, with the Tudor Style.

Contents
1 Introduction
2 Localities
2.1 - Northern region
2.2 Southern regions
3 Transitional styles
4 Lists
4.1 Belarus
4.2 Belgium
4.3 Czech Republic
4.4 Denmark
4.5 England
4.6 Estoni- a
4.7 Finland
4.8 France
4.9 Germany
4.10 Hungary
- 4.11 Italy
4.12 Latvia
4.13 Lithuania
4.14 Netherlan- ds
4.15 Poland
4.16 Russia
4.17 Slovakia
4.18 Swede- n
4.19 Switzerland
4.20 Ukraine
5 See also
6 Biblio- graphy
7 References
Introduction
Brick architecture became common in areas lacking sufficient supplies of natural building stone, such as the North European Plain, where traditional wooden constructions were found inadequate for monumental structures like churches, castles, or town halls. This was already the case in the 12th century, well within the period of Romanesque architecture. Some Brick Romanesque buildings have survived into the present time. The use of brick for major architectural features continued into the Renaissance period, so that also Brick Renaissance buildings are known. The transitions between the architectural styles are continuous.

The Brick Gothic style is characterised by the lack of figural architectural sculpture, and by its creative subdivision and structuring of walls, using built ornaments and the colour contrast between red bricks, glazed bricks and white lime plaster. Depending on trade connections and transport infrastructure (namely navigable rivers), architectural elements made from hewn stone might be added. Historically, techniques of building and decorating of brick originated in Lombardy.[2]

Localities
Northern region

Sankt Marien, Rostock
The northern region of Brick Gothic architecture is similar in extent to, but not identical with the sphere of influence of the Hanseatic League. A preponderance of Gothic brick buildings is found in the younger cities east of the Elbe which were founded during the German eastward expansion. They include representative urban buildings, cathedrals and churches, and monasteries of the Mendicant Orders and other communities, especially the Cistercians and the Premonstratensians. The Teutonic Knights erected brick castles, known as Ordensburgen, in an area extending from historic Prussia to Estonia, and the style was also adopted in Poland and Lithuania.

The style of Gothic brick buildings in northwestern Germany, the Netherlands and Flanders (the latter including the Belgian and the French parts of that area) differs slightly from that of the countries around the Baltic Sea, but many buldings of one regioen could as well have been bult in the other one. Gothic brick architecture can be found in a continuous area spanning from the Strait of Dover to Lake Peipus, increasing in latitudinal extent eastward and spreading north to the Finnish Lakeland and south to the foothills of the Carpates in Poland), forming a roughly triangular area.

In this large area, there is also a wide variety, but in some small sub-regions, very different variants can be found, and some very similar forms can be found in very different regions.

Southern regions

San Gregorio, Venice
Independent of the Northern region, there are four more areas where Gothic brick architecture is concentrated:

The largest is the Padan Plain in northern Italy, with small dependencies in Tuscany.
The second largest southern region of Gothic brick architecture is situated around Toulouse in southwestern France.
The third largest is the region of Bavarian Brick Gothic, extending from Munich with its Frauenkirche down to the Danube river.
The smallest area is located in central France, south of Orleans.
The Bavarian style is very different from the northern German styles. The French and Italian styles differ significantly from both the German and Dutch ones, as well as from each other.

Transitional styles
In all the regions listed above, a clear distinction of buildings in the Gothic style from those in the preceding Brick Romanesque or in the succeeding Brick Renaissance style is not possible. Frequently, buildings originating in one era were altered or added to in the next, the construction of others was begun while one style prevailed, but was completed in the following style due to the slow progress of the building works. Such buildings can be characterised as belonging to both style epochs.

Lists
This list will never be complete. But it aims to give a survey as well on the variance as on the geography of Gothic brick buildings.

The dates given here refer to the present extant Gothic structures. Predecessors or post-Gothic alterations are not normally mentioned, but can be assessed by following up the literature. The most influential structures are indicated by bold print. Romanesque and Renaissance structures are not listed. Gothic Brick structures from outside the Baltic or North German regions, e.g. the Danubian ones, are also included, while Neogothic edifices are not listed.


Navigation: BELA • BEL • CZ • DK • ENG • EST • FIN • FRA • GER • HUNG • ITA • LAT • LIT • NL • POL • RUS • SK • SWE • SWI • UKR
– In long tables, vertical arrows link to the navigation boards above (after the preceding table) and below (before the next table). –

Belarus
– See also Belarusian Gothic -

Place Building Time of construction Notes Image
Hnesna (DE) Church of Saint Michael[3][4] 1524–1527 tower old, nave rebuilt in Gothic Revival style
Hniezna. Гнезна (2007).jpg
Kreva Kreva Castle Early 14th century boulders with partial skin of bricks
Belarus-Kreva Castle-Wall.jpg
Lida Lida Castle 14th century stone with brick superstructur- e
Lida-Castle3.JPG
Kamyenyets Tower 1276–1289 border- stronghold, one of the earliest brick constructions in the region
Kamyanets003.jpg
Mir Mir Castle Late 15th to early 16th UNESCO World Heritage Site. Major Renaissance alterations
Belarus-Mir-Castle-8 cropped.jpg
Synkavichy(SV) St. Michael 16th century fortified church
Царква Сьв. Міхаіла Архангеl- 3;а ў Сынкав- 110;чах, foto 3.jpg

Navigation: BELA • BEL • CZ • DK • ENG • EST • FIN • FRA • GER • HUNG • ITA • LAT • LIT • NL • POL • RUS • SK • SWE • SWI • UKR

Belgium
Most of the Gothic brick architecture in Belgium can be found in West Flanders, some in a narrow strip along the border with the Netherlands. Many Gothic brick churches in the Province of Limburg have been lost in the 19th century, as they were displaced by Gothic Revival churches.

Provinces of Belgium : West Flanders • East Flanders • Prov. of Antwerp • Limburg (BE) • Flemish & Walloon Brabant, Brussels
West Flanders
Bruges (Brugge) • Damme • Poperinge • Veurne
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Bruges Belfry and halls brick end 13th – end 15th century
Belfort van Brugge (1).jpg
↓ Old St. John\'s Hospital
00 Bruges JPG6.jpg
↓ Church of Our Lady
Brugge, Onze Lieve Vrouwekerk01.jpg
↓ St. Salvator\'s Cathedral
Sint-Salvatorskathedraal - Bruges - IMG 4687.JPG
↑ Various houses of citizens
Brugge Diephuis Sint-Jakobsstraat 58.JPG
↓ Damme Town hall Brabantine Gothic, façade to the market place of stone
0 Damme - Stadhuis (2).JPG
↑ Onze-Lieve-- Vrouw-Hemelvaartkerk[5] Gothic & Baroque
0 Damme - Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (1).JPG
↓ Huyse de Grote Sterre
Damme, monumentale panden Huyse de Grote Sterre RM78680 foto6 2011-08-21 16.10.jpg
↑ Diksmuide Belfort[6]
20141111 Diksmuide; Town Hall and Sint-Niklaaskerk 1.jpg
↓ Ieper St Martin\'s Cathedral only parts of brick
Ypres Sint-Maartenskathedraal.JPG
↑ Koolkerke St Nicholas church IOE 71984 14th century aisleless first brick church,
after destruction in 16th century, in 16th/17th centuries
rebuilt as a hall church; pale grey brick
Koolkerke - Sint-Niklaaskerk 1.jpg
↓ Poperinge Sint-Bertinuskerk, IOE 31244 15th century hall church
Poperinge - Sint-Bertinuskerk 1.jpg
↑ Sint-Jankerk, IOE 31213[7] 13th–15th century stabilized and a bit altered in the 19th century
Poperinge - Sint-Janskerk.jpg
↓ Onze-Lieve-Vrouwkerk[8] end 13th to 14th encenturies hall church
Poperinge - Onze-Lieve-Vrouwekerk 1.jpg
↑ Roeselare Sint-Michielkerk, IOE 23609 1502 Late Gothic hall church
Roeselare, Sint-Michielskerk van zuiden2006-07-21 13.13.jpg
↓ Roeselare-Oekene Sint-Martinuskerk, IOE 23375 tower 15th century, nave 17th century, extended in 1895
Oekene Sint-Martinuskerk.JPG
↑ near Roeselare Rumbeke Castle Gothic, Renaissance & Baroque
Rumbeke chateau cote bis.jpg
↑ Steenkerke Sint-Laurentiuskerk, IOE 83685
Steenkerke - Sint-Laurentiuskerk 3.jpg
↑ Veurne Sint-Niklaaskerk (NL) 13th–15th century
Veurne - Sint-Niklaaskerk 1.jpg
↑ Sint-Walburgakerk (NL) choir 14th century choir Early Gothic, rest Gothic Revival
Veurne - Sint-Walburgakerk 2.jpg
↑ House \"De Valk\" (\"Falcon\"), IOE 16698 1st quarter of 17th century very late Gothic
Veurne De Valk R01.jpg
↑ Zuienkerke Sint-Michielskerk, IOE
Zuienkerke St-Michielskerk.JPG

West Flanders ⬆ : Bruges (Brugge) • Damme • Poperinge • Veurne
Provinces of Belgium : West Flanders • East Flanders • Prov. of Antwerp • Limburg (BE) • Flemish & Walloon Brabant, Brussels
East Flanders
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Aalst St. Martin\'s Church (NL) 1480–1566 parts of the southern façade
Sint-Martinuskerk (Aalst) - Buitenaanzicht 03.jpg
↓ Assenede Sint-Pieter en Sint-Martinuskerk[9] oldest parts Romanesque, northern aisle new
Assenede - Sint-Petrus en Martinuskerk 2.jpg
↓ Dendermo- nde St-Odolf-Chapel[10] 1328 later alterations
Kapel Sint-Odulf, Dendermonde.jpg
↑ Ghent-Ekkergem St. Martin\'s Church (NL)[11] brick 1502–1527 alterations by restorations of 1584–1618 and 1903–1907
Sint-Martinus ekkergemkerk.jpg
↓ Maldegem St-Barbarakerk (NL) crossing tower & choir
Maldegem Sint-Barbarakerk 27-04-2010 15-43-02.JPG
↑ Moerbeke Church of Abbot St-Anthony
(kerk Sint Antonius Abt)[12] 14th–15th century
Moerbeke, parochiekerk Sint Antonius Abt oeg34245 foto6 2013-05-06 12.31.jpg
↑] - Ophasselt,
Geraardsbergen Sint-Pieters-Bandenkerk IOE 8682 tower 15th century nave 1777
Kerk Ophasselt.jpg
↑ Schendelbeke (Geraardsbergen) Sint-Amanduskerk, IOE 8731 first mentioned in 1139, transept and lower parts of the tower Gothic and of brick, alterations in 1669 and 19th century
Schendelbeke - Geraardsbergen - Belgium - kerk.jpg
↑] Stekene Heilig Kruiskerk IOE 15459 choir & transept 1548 Gothic Revival nave 1897
Stekene, de Heilige Kruiskerk oeg15459 foto4 2013-05-06 15.1- 8.jpg
↑ Wachtebeke Sint-Catharinakerk(NL) about 1200 & 1550–1580 originally aisleless, later enlarged to be a hallchurch
Wachtebeke - Sint-Catharinakerk 2.jpg
Watervliet, Belgium Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk IOE 59063 about 1500 most of the simple walls of red brick, all complicated parts of stone
WatervlietKerkplein.JPG

Provinces of Belgium : West Flanders • East Flanders • Prov. of Antwerp • Limburg (BE) • Flemish & Walloon Brabant, Brussels
Province of Antwerp
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Antwerp former St-Julian\'s Hospital (NL: Sint-Julianusgasthuis)
Door with jaguar (25668745396).jpg
↓ Balen Sint-Andrieskerk (NL)
Balen - Sint-Andrieskerk.jpg
↓ Deurne with proviso:
Sint-Fredeganduskerk IOE 11284 1603–1644 After-Gothic reconstruction on the foundations of the predecessor, built about 1500 and destroyed in - 1579
Sint-FredegandusKerk.jpg
↑ Herentals Begi- jnhofkerk Sint-Catharina IOE 47015 1614
Herentals beguinage 03.JPG
↓ Herenthout Begijnhofkerk Sint-Catharina IOE 47225 1550 alterations in 1774
Sint-Gummaruskapel 03.JPG
↑ Hoogstraten Sint-Katharinakerk (NL) 1525–1550
Decanale kerk Sint-Catharina, Hoogstraten.jpg
↓ Meerle,
Hoogstraten- Sint-Salvatorkerk IOE 46688 1st haf of 15th – 1st half of 16th century
St-Salvatorkerk, Meerle.JPG
↑ Minderhout,
Hoo- gstraten Sint-Clemenskerk IOE 46731 choir 1550 alterations 1773
Minderhout, kerk foto2 2007-08-24 12.51.JPG
↓ Kasterlee Sint-Willibrorduskerk (NL) tower old, nave Gothic Revival
P1020726 copySt.Willibrorduskerk.jpg
↑ Mechelen Hof van Kamerijk (NL) 14th century
Enghien 050918 (5).JPG
↑ \"Het Paradijs\" citizen\'s house
Mechelen-Haverwerf 20-21 (4).jpg
↑ Cellenbroedersklooster[13] ancient monastery, afterwards part of a beginage
Mechelencellenbroedersklooster 10-08-2008 15-05-21.JPG
↑ Jesus Gate entrance of a beginage>
Begijnhofmechelenjezuspoort 10-08-2008 15-23-31.JPG

Limburg
↕ Place Building Time of construction Notes Image
- 595; Bocholt Sint-Laurenskerk only the nave
Bocholt - Sint-Laurentiuskerk.jpg
↓ Meeuwen
(Province of Limburg) Sint-Martinuskerk (NL)[14]
Meeuwen - Sint-Martinuskerk.jpg
↓ Peer Sint-Trudokerk (NL) only the tower of brick
Peer - Sint-Trudokerk.jpg

Provinces of Belgium : West Flanders • East Flanders • Prov. of Antwerp • Limburg (BE) • Hainaut • Flemish & Walloon Brabant, Brussels
Hainaut
Place Building Time of construction Notes Image
Battignies (Binche) Saint-Anne\'s Chapel[15] about 1600 very late Gothic
Fontaine-l\'Évêque St Christopher church simple areas of the walls of the nave of brick
Fontaine-l\'Evêque JPG00d.jpg
Enghien St. Nicholas Church (NL) 14th century
Enghien 050918 (5).JPG
St-Martin Church in Marcq 15th century consecrated in 1347, present building 15th century[16]
Marcq (Enghien) JPG00b.jpg

Flemish Brabant, Walloon Brabant & Brussels
Place Building Time of construction Notes Image
Brussels Coudenberg Palace (FR/NL)[17] completed in 1451, burnt in 1731 underground relics and archeological findings,
the basement and some vaults were of brick
Site du Coudenberg 09.JPG
Itterbeek,
Dilbeek Sint-Annakerk (NL) Gothic 16th century Walls of the aisles with layers of brick, other parts stone only; Romanesqu eparts mid 13th century
Dilbeek, St. Anna chapel.jpg
Wavre Saint-Jean-Baptiste Church (FR) Gothic 16th century nave and base of the tower of red stone, tower of red brick with narrow layers of white stone
Wavre - Saint-Jean-Baptiste - Clocher - Vue arrière 01.JPG

Provinces of Belgium ⬆ : West Flanders • East Flanders • Prov. of Antwerp • Limburg (BE) • Hainaut • Flemish & Walloon Brabant, Brussels
Navigation: BELA • BEL • CZ • DK • ENG • EST • FIN • FRA • GER • HUNG • ITA • LAT • LIT • NL • POL • RUS • SK • SWE • SWI • UKR
Czech Republic
↕ Place Building Time of construction Notes Image
Brno Basilica of the Assumption of Our Lady 1323–1334 intignated by Queen Elizabeth Richeza
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Brno).JPG
Hradec Kralové Cathedral of the Holy Spirit 1339–1479 built in three periods
Kostel sv. Ducha, katedrální (Hradec Králové) 01.JPG
Nymburk Saint Giles Church (CZ) 14th century
– about 1500 later alterations by reparing
damages of sevreal wars
Chram sv jilji nymburk 2.jpg
Opava Our Lady of the Assumption Co-Cathedral 1237 –
14th century
Opava, konkatedrála (5x5).jpg
Holy Cross Chapel (CZ) 1394 only the choir of brick
Švédská kaple (kaple sv.Kříže), Opava-Kateřinky..JPG
Prague Convent of Saint Agnes 13th century conventual building
Anežský-klášter2011d.jpg
Old New Synagogue 1270 upper gable
Prague,Josefov, Oldnew synagogue.JPG
Karolinum originally a private palace,
now a central building of Charles University
152 Univerzita Karlova, o Karolinum (Universitat Carolina).jpg
U pěti korun
(House of the Five Crowns) relic of the original Gothic decoration
of a nowadays Renaissance & Baroque building
Gotické cihly U pěti korun, Melantrichova 11, Staré Město.jpg

Navigation: BELA • BEL • CZ • DK • ENG • EST • FIN • FRA • GER • HUNG • ITA • LAT • LIT • NL • POL • RUS • SK • SWE • SWI • UKR

Denmark
Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
North Jutland
– Danish \"Region Nordjylland\" –

Jutland : Aalborg • Brønderslev Kom. • Frederikshavn Kom. • Hjørring + Kom. • Jammerbugt Kom. • Mariager + Kom. • Mors Island • Thisted + Kom. • Vesthimmerlands Kom. • Ribe/Esbjerg Kom. • Viborg
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Aalborg Budolfi Church about 1450 northern chapel and 14 meters of the choir 1942–1944
Aalborg church.JPG
↓ Aalborg Monastery (DA) this wing 1506
Aalborg (DK) Latinergyden - panoramio.jpg
↓ Bislev,
Aalborg Kommune Bislev church (DA) Romanesque nave of granite, white washed Gothic tower of brick
Bislev(01).JPG
↑ Ferslev,
Aalborg Kommune Ferslev church (DA) Romanesque nave of granite, white washed Gothic tower of brick
Ferslev church 0330.jpg
↓ Frejlev,
Aalborg Kommune Frejlev kirke[18] nave 12th century Romanesque nave of granite, white washed Gothic tower of brick
Frejlev kirke.JPG
↑ Hals,
Aalborg Kommune Hals church (DA) choir Late Gothic, tower Late Gothic & later heighthend
07-03-27-q2 Hals (Aalborg).JPG
↓ with proviso for lacking
data: Klarup,
Aalborg Kommune Klarup church
Klarup Kirke.JPG
↑ Nibe,
Aalborg Kommune Nibe church (DA) 15th century
Nibe Kirke1.JPG
↓ Nørre Tranders,
Aalborg Kommune Nørre Tranders church (DA) granite & brick
NoerreTrand- ersKirke-Aalborg-1.jpg
↑ Sejlflod,
Aalborg Kommune Sejlflod church (DA) brick 16th century
Sejlflod Kirke 2010 ubt-4.JPG
↓ Storvorde,
Aalborg Kommune Storvorde church 14th century or later
Storvorde Kirke 2010 ubt-1.JPG
↑ Sønder Tranders,
Aalborg Kommune Sønder Tranders church (DA) tower & altrations of the nave Late Gothic of brick, washed
Sønder Tranders Kirke, Danmark 0004.jpg
↓ Sønderholm,
Aalborg Kommune Sønderholm church (DA) tower & porch LateGothic of brick, washed
Nordenskirker Soenderholm01.jpg
↑ Vester Hassing,
Aalborg Kommune Vester Hassing church (DA) tower 15th century
Vester Hassing Kirke 2009 ubt.JPG
↓ Tise,
Brønderslev Kommune Tise church (DA) Late Gothic enlargement and modernization
Nordenskirker Tisevend(01).jpg
↑ Tolstrup,
Brønderslev Kommune Tolstrup kirke[19]]] porch Late Gothic, tower replaced in 1937
Tolstrup Kirke (Aalborg Stift) 2011 ubt-1.jpg
↓ near Voergaard Castle,
Brønderslev Kommune Voer Kirke (DA) Late Gothic choir and porch; tower 1788
Voer kirke (Brønderslev).JPG
↑ Øster Brønderslev,
Brønderslev Kommune church (DA) about 1250 nave & base of th tower of granite, tower of red brick, porch of washed biick
Øster Brønderslev Kirke-10 ubt.JPG
↓ Åsted,
Frederikshavn Kommune Åsted church (DA)/(DE)\'
brick on a base of granite: Romanesque nave, Gothic porch, Baroque eastern enlargements, tower of 1848 Åsted kirke i Frederikshavn Kommune, billede 14.jpg Åsted kirke i Frederikshavn Kommune, billede 22.jpg
↑ Elling,
Frederikshavn Kommune Elling Kirke (DA)/(DE)\' 13th century Romanesque & Gothic
Elling udv.jpg
↓ Volstrup
Frederikshavn Kommune Volstrup church (DA) th century Late Romanesque (also brick) & Late Gothic; gables alterated to Baroque style
Volstrup Kirke-1 ubt.JPG
↑ [Skagen]],
Frederikshavn Kommune Sand-Covered Church btw. 13t5 & 1387 nave demolished in 1895
The sand-covered church, 2015-07-28-2.jpg
↓ Hjørring St Cathreine church (DA)[20] Gothic 15th century choir, tower & other additions to the Romensque nave (years on the tower from renovations)
Hjörring St. Katharinenkirche 2014.jpg
↑ Skallerup,
Hjørring Kommune Skallerup church (DA) nave Romanesque, tower, sacrity & porch Late Gothic
Skallerup Kirke ydre4.jpg
↓ Vrensted,
Hjørring Kommune Vrensted church (DA) Late Gothic whitened brick tower; Romanesque nave of granite
Nordenskirker Vrensted(01).jpg
↑ Vrå,
Hjørring Kommune Vrå church (DA) Romensque nave with Late Gothic painted brick tower & porch
Vrå kirke (Hjørring).JPG
↓ Alstrup,
Jammerbugt Kom. Alstrup church (DA) choir & tower Late Gothic of brick, whitened
11-07-03-s1-Alstrup-6k Alstrup kirke (Jammerbugt).jpg
↑ Brovst,
Jammerbugt Kom. church (DA) Gothic 14th century tower & porch of brick
Brovst Kirke-4 ubt.JPG
↓ Gjøl,
Jammerbugt Kom. Gjøl church[21] nave 1150 brick tower Gothic age
11-07-03-g2-Gjøl (Jammerbugt).JPG
↑ Haverslev,
Jammerbugt Kom. Haverslev church Gothic tower of Romanesque granite church, renovation 1757, poor chronical information
11-07-04-s4-Haverslev (Jammerbugt).JPG
↓ Hune Sogn,
Jammerbugt Kom. Hune-/ Vor for Frue Kirke[22] whitene Githic brikc tower, Romanesque (?) nave of granite
11-07-04-c5-Hune kirke (Jammerbugt).JPG
↑ Ingstrup Sogn,
Jammerbugt Kom. Ingstrup church[23] nave with romanesque walls of granit eashley and gothic vaults, whitened Gothic brick tower
11-07-03-u3-Ingstrup kirke (Jammerbugt).JPG
↓ Pandrup
Jammerbugt Kom. church[24] th century
before 1200 Romanesque nave granite walls, mid 15th century Late Gothic relaunch: brick tower, vauts, doors, frescos Jetsmark Kirke.4.JPG Jetsmark Kirke set fra vest.JPG
↓ Kettrup,
Jammerbugt Kom. Kettrup church [[ Very Happy :-Da:|[25] nave 12th century tower and porch of brick in late Middel Age, renovation in 1801
Kettrup Kirke 2011a ubt.JPG
↑ Klim (DA),
Jammerbugt Kom. Klim church[26] nave 12th century Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower and further whitened brick additions
Klim kirke (Jammerbugt)-2.JPG
↓ Fjerritslev,
Jammerbugt Kom. Kollerup church[27]]] Gothic about 1500 Romanesque granite nave of 12th century
Kollerup Kirke 2011 ubt-5.JPG
↑ Lerup sogn,
Jammerbugt Kom. Lerup church (DA) tower mid 15th century Romanesque nave, Late Gothic whitened brick tower, younger porch
Lerup Kirke-2009 ubt.JPG
↓ [Brovst]],
Jammerbugt Kom. Torslev church (DA)[28] Romanesque nave, Late Gothic tower; upper storey of the tower demolished in 1841
Nordenskirker Torslevhan01.jpg
↑ Tranum Sogn,
Jammerbugt Kom. Tranum Kirke[29] Romanesque nave about 1200, Late Gothic tower about 1450
Tranum Kirke-2009 ubt.JPG
↓ Vester Hjermitslev Sogn,
Jammerbugt Kom. Vester Hjermitslev church (DA) Gothic about 1500 tower & relaunch of the nave by brick, whitened
Nordenskirker Vesthjerm(01).jpg
↑ Vust,
Jammerbugt Kom. Vust church[30]]] tower about 1500 Romanesque granite nave, Gothic whitened brick tower
Vust kirke (Jammerbugt).JPG
↓ Øland island,
Jammerbugt Kom. Øland- or Oxholm church (DA) early 15th century former nunnery church, yellow brick, nowadays white washed
Nordenskirker Oeland(01).jpg
↑ Byrum,
Læsø Byrum church (DA)[31] 1258 mainly Romanesque, but two Gothic windows an dinside Gothic vaults
Byrumkirke læsø.JPG
↓ Vesterø ,
Læsø Southern Vesterø church (DA) about 1250 mainly Romanesque, tower Gothic
Vesterø Kirke.jpg
↑ Mariager,
Mariagerfjiord Kom. Mariager Abbey church 15th century former nunnery and pilgrimage
Mariager Kirke2.JPG
↓ [ Very Happy :-Da:Als (by)|(DA)]],
Mariagerfjiord Kom. Als church (DA) 1309 white washed
Als 1 Als kirke (Mariagerfjord).jpg
↑ Astrup,
Mariagerfjiord Kom. Astrup church[32] 1542 octagonal tower of red brick
Astrup 6 edited-1 Astrup kirke (Mariagerfjord).jpg
↓ Falslev-Vindblæs sogn,
Mariagerfjiord Kom. Falslev kirke[33] Romanesque nave of granite ashley, whitened brick tower & porch Late Gothic additions only granite
photos
↑ Vindblæs church[34] Brick about 1550 Late Gothic tower and porch
Vindblæs kirke (Mariagerfjord).JPG
↓ Hvidberg,
Mors island,
Morsø Kommune Hvidberg church[35] tower about 1500 nave 12th century of granite ashley
Øster Hvidbjerg kirke (Mors).JPG
↑ Nykøbing Mors,
Mors Dueholm Priory founded 1370
Nykøbing Mors - Dueholm Kloster.jpg
↓ Sejerslev,
Mors island,
Morsø Kommune church[36] Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Sejerslev kirke (Mors).JPG
↑ Vejerslev,
Mors island,
Morsø Kommune Vejerslev church (DA) tower about 1400 Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Vejerslev kirke (Mors).JPG
↓ Torup,
Fjerritslev,
Rebild Kommune Torup kirke[37] tower about 1500 Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower ; porch about 1900
Torup kirke (Rebild).JPG
↑ Thisted,
Thisted Kommune church (DA)[38] about 1500 yellow munk brick with granite ashley and chalk, nowadays white washed
ThistedChurch.jpg
↓ Bedsted,
Thisted Kommune Bedsted church[39] Romanesque granite church with Late Gothic red brick tower, interor of the nave about 1500
11-07-05-h6-Bedsted kirke-11c (Thisted).jpg
↑ Hillerslev,
Thisted Kommune Hillerslev kirke[40] tower about 1500 Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
09-03-Hillerslev kirke (Thisted).jpg
↓ 13km NE of Thisted,
Thisted Kommune church (DA)[41] Gothic 15th century Romanesque granite church (about 1200) with Late Gothic whitened brick tower
11-07-06-f2-Hjardemål kirke (Thisted).JPG
↑ Hunstrup,
Thisted Kommune Hunstrup kirke[42] Gothic about 1500 th century Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower and porch
11-07-06-e2-Hunstrup kirke (Thisted).JPG
↓ Lild,
Thisted Kommune Lild kirke[43] about 1460 munk brick & Bulbjerg stone
Lild Kirke (okt 2011, ubt)-007.JPG
↑ Lodbjerg Sogn,
Thisted Kommune Lodbjerg church (DA)- 1530s
Lodbjerg-kirke-2000.jpg
↓ Ørum,
Thist- ed Kommune Ørum church (DA stub)\'[44] tower about 1500 Late Gothic red brick tower, Romanesque granite nave & choir
Ørum-kirke-2000.jpg
↑ Øsløs,
Thisted Kommune Øsløs Kirke[45] tower about 1500 Romanesque granite nave & choir
Øsløs kirke (Thisted).JPG
↓ Østerild,
Thisted Kommune Østerild Kirke[46] core about 1160 Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Østerild kirke (Thisted).JPG
↑ Sennels,
Thisted Kommune Hillerslev church[47] Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower and porch
Sennels kirke (Thisted).JPG
↓ Sjørring,
Thisted Kommune Sjørring kirke[48] tower about 1500 Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Sjørring kirke (Thisted).JPG
↑ Tømmerby,
Thisted Kommune Tømmerby kirke[49] nave about 1130, tower & porch late Middle Age of brick, whitened
Tømmerby kirke (Thisted).JPG
↓ Vestervig,
Thisted Kommune Vestervig abbey church Romanesque basilica of granite ashley, Late Gothic tower of brick
Nordenskirker Vestervig(01).jpg
↑ Villerslev,
Thisted Kommune Villerslev kirke[50] Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Villerslev kirke (Thisted).JPG
↓ Farsø,
Vesthimmerland Farsø kirke (DA)[51] nave & choir about 1180, tower & porch Late Gothic of brick, whitened
Farsø Kirke2.JPG
↑ Gedsted,
Vesthimmerland Gedsted church (DA) Brick 14th century transept and tower of brick, partly whitened
Gedsted Kirke - 2.jpg
↓ Simested,
Vesthimmerland Simested church (DA) brick 16th century Romanesque nave of granite ashley 13ht century
Simested Kirke - 1.jpg
↑ Skivum,
Vesthimmerland Skivum kirke Romanesque granite church with Gothic whitened brick tower
Skivum kirke (Vesthimmerland).JPG
↑ Vesterbølle,
Vesthimm- erland Vesterbølle church (DA) brick early 16th century Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Vesterbølle Kirke.jpg

North Jutland ⬆ : Aalborg • Brønderslev Kom. • Frederikshavn Kom. • Hjørring + Kom. • Jammerbugt Kom. • Mariager + Kom. • Mors Island • Thisted + Kom. • Vesthimmerlands Kom.
Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
Mid Jutland
– Danish \"Region Midtjylland\" –

Middle + South Jutland : Aarhus • Horsens • Viborg • Randers• Ribe/Esbjerg Kom.
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↑ Aarhus,
Aarhus Kommune Cathedral end of 14th century to 1500
Domkirke1.jpg
↑ Church of Our Lady mid-13th century to 1500
Vor Frue Kirke Århus.jpg
↓ Framlev Sogn,
Aarhus Kommune Framlev church (DA STUB) Romanesque nave of boulders & trachyte, Late Gothic tower of brick
Framlev (Aarhus).JPG
↑ Kasted Sogn,
Aarhus Kommune Kasted church (DA) brick about 1500 Romanesque granite church with Late Gothic brick tower & porch; upper storey of the tower replaced in 1935
Kasted Kirke - 4.jpg
↓ Kolt Sogn,
Aarhus Kommune Kolt Church Romanesque granite church with Late Gothic brick porch & tower, all white painted
Kolt Kirke - 2.jpg
↑ Lisbjerg Sogn,
Aarhus Kommune Lisbjerg church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic brick porch & tower, all white painted
Lisbjerg 2-Aarhus.JPG
↓ MårsletSogn,
Aarhus Kommune Mårslet church (DA) brick about 1500 Romanesque granite church with Late Gothic brick porch & tower, all white painted
Mårslet 3 - Aarhus.JPG
↑ Ormslev Sogn,
Aarhus Kommune Ormslev church (DA) tower 16th century Romanesque granite church with Late Gothic brick enlargement, porch & tower, all white painted
Ormslev 2-Aarhus.JPG
↓ Skødstrup Sogn,
Aarhus Kommune Skødstrup church (DA)[52] Romanesque nave of stone, Late Gothic tower, porch and enlargement of the nave by brick, nowadays all brick painted white
Skødstrup-Aarhus.JPG
↑ \'Spørring Sogn,
Aarhus Kommune Spørring church (DA) brick about 1500 Gothic tower & porch of a Romanesque church of natural stone
Spoerring01.JPG
↓ Sønder Aarslev Sogn,
Aarhus Kommune Sønder Aarslev church (DA) late Middle Age enlargements by brick
Aarslev Kirke (detalje).jpg
↑ Tilst Sogn,
Aarhus Kommune Tilst church (DA) tower Late Gothic
Tilst 3-Aarhus.JPG
↓ Blegind,
Skanderborg Kommune Blegind Kirke (DA)[53] Late Gothic tower of brick, white washed nave of granite and other stone
Blegind 4 - Skanderborg.JPG
↑ Foldby Sogn,
Favrskov Kommune Foldby church (DA)
Romanesque granite church with Gothic brick vaulting & tower; the only church in Favrskov Kommune, whose brick additions are in Gothic style; since 12th century ruled by Aarhus cathedral chapter Foldby Kirke.jpg Foldbykirkedsc01139.jpg
&- #8593; Grinderslev,
Skive Kommune Grinderslev Kirke[54] Late Middel Age tower with basket arched windows at a Romanesque church of granite ashlar
07-09-11-v21 Grinderslev (Skive).jpg
↑ Daugård,
Hedensted Kommune Daugård church (DA) white painted Romanesque trachyte church with Late Gothic brick tower, porch and alterations
Daugård Kirke 01.jpg
↑ Løsning-Korning Sogn,
Hedensted Kommune Korning kirke[55] white painted Romanesque trachyte church with Late Gothic brick tower
Nordenskirker Korning01.jpg
↓ Ølsted Sogn,
Hedensted Kommune Ølsted church (DA) tower 15th century originally Romanesque nave with a Gothic tower of yellow brick, alterated in 17th century
Ølsted Hedensted).JPG
↑ Øster Snede sogn,
Hedensted Kommune Øster Snede kirke,
Natmus (→PDF) tower 15th century white painted brick tower; Romanesque nave with Gothic alterations
Øster Snede kirke (Hedensted).JPG
↓ Horsens,
eastern coast Church of Our Saviour (Vor Frelsers Kirke DA) 1225 Romanesque & Gothic
Horsens - Vor Frelser Kirke (2).JPG
↑ Horsens Abbey church (DA/DE) 1261–1275
Klosterkirken Horsens.jpg
↓ Lundum Sogn,
Horsens Kommune Lundum kirke,
Natmus (→PDF) Late Midde Age tower and alterations of brick
Lundum kirke (Horsens).JPG
↑ Ørridslev,
Horsens Kommune Ørridslev church (DA),
Natmus (→PDF) brick about 1500 Gothic porch and white painted tower
Ørridslev Kirke, Horsens Kommune 2009-06-02.JPG
↓ Tyrsted,
Horsens Kommune Tyrsted kirke,
Natmus (→PDF) Gothic brick tower, white painted Romanesque nave
Tyrsted kirke (Horsens).JPG
↑ Yding Sogn,
Horsens Kommune Yding church (DA),
Natmus (→PDF) white painted Gothic brick tower, Neo-Romanesque nave
Yding Kirke.JPG
↑ Grenaa,
Norddjurs Kommune St Gertrude church (DA) 14th century presentday outer appearance dominated by Gothic evival additions of 1870
Sankt Gertruds kirke Church Grenaa Denmark 2010.JPG
↓ Ålsø Sogn,
Norddjurs Kommune Ålsø kirke[56] tower 1450 nowadays white painted
Ålsø kirke (Norddjurs).JPG
↑ \'Fausing,
Norddjurs Kommune Fausing church (DA) Late Gothic porch of brick
08-10-07-o4-Faussing (Norddjurs).jpg
↓ Ginnerup,
Norddjurs Kommune Ginnerup kirke[57] brick 14th century Gothic tower, porch and choir
08-10-07-ø2-Ginnerup (Norddjurs).JPG
↑ Gjerrild Sogn,
Norddjurs Kommune Gjerrild kirke[58] Gothic tower & porch mainly of brick
Gjerrild Kirke.JPG
↓ Gjesing Sogn,
Norddjurs Kommune Gjesing kirke[59] vaults of the nave, choir, tower of brick
08-10-07-g3-Gjesing (Norddjurs).JPG
↑ Glesborg,
Norddjurs Kommune Glesborg Kirke (DA) Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Glesborg Kirke01.jpg
↓ Holbæk Sogn,
Norddjurs Kommune Holbæk kirke[60] Late Middel Age porch of brikc and tower of granite & brick
08-10-07-m5-Holbæk kirke (Norddjurs).JPG
↑ Homå Sogn,
Norddjurs Kommune Homå kirke[61] brick Late Gothic Romanesque granite building partly replaced by Late Gothic
08-10-06-x2-Homå kirke (Norddjurs).JPG
↓ Karlby,
Norddjurs Kommune Karlby kirke[62] Late Gothic stilt tower of brick, white painted
08-10-06-b4-Karlby kirke (Norddjurs).JPG
↑ Ørsted Sogn,
Norddjurs Kommune Ørsted kirke[63] late Middel Age tower of ganite ashley and big brick
Ørsted Kirke (Rougsø) 1.JPG
↓ Ørum (da),
Norddjurs Kommune Ørum church (DA) sacristy (2nd half of 15th century) and tower (1510s) of brick
Ørum Kirke - 1.jpg
↑ Veggerslev,
Norddjurs Kommune Veggerslev kirke (DE)[64] Late Gothic tower & porch of brick
Veggerslev kirke (Norddjurs).JPG
↓ Vejlby,
Norddjurs Kommune Vejlby Kirke[65] Late Gothic tower and porch of brick
Vejlby kirke, Grenå (Norddjurs).JPG
↑ Villersø Sogn,
Norddjurs Kommune Villersø kirke[66] tower (upper part) & porch (plastered) of brick
Villersø kirke (Norddjurs).JPG
↓ Vivild Sogn,
Norddjurs Kommune Vivild kirke[67] tower & porch late Middle Age of brick
Vivild kirke (Norddjurs).JPG
↑ Voer Sogn,
Norddjurs Kommune church (DA STUB)[68] stilt tower of big red brick – nowadays white painted
Voer Kirke (Rougsø) Syd.JPG
↓ \'Voldby,
Norddjurs Kommune Voldby kirke[69] brick since 13th century, 14th century tower, white painted
Voldby kirke (Norddjurs).JPG
↑ Nørre Snede,
Ikast-Brande Kom. church (DA) upper storeys of the white painted Late Gothic tower of brick
Nørre Snede Kirke2.JPG
↓ Odder,
Odder Kommune Odder church (DA)Trap3/5 p. 163 Romanesque nave & choir of granite ashley, white painted Late Gothic tower of brick
Nordenskirker Odder(01).jpg
↑ Bjerager Sogn,
Odder Kommune Bjerager church (DA STUB),
Trap3/5 p.160 Gothic porch of brick and boulders
09-06-25-q1 Bjerager kirke (Odder).jpg
↓ Falling Sogn,
Odder Kommune Falling church (DA STUB),
Natmus (→PDF) tower 2nd half of 14th century, mainly brick, white painted
Falling Kirke 03.jpg
↑ Gosmer Sogn,
Odder Kommune Gosmer church (DA) late Middle Age tower of brick, painted white
09-06-25-o4-Gosmer (Odder).JPG
↓ Hundslund Sogn,
Odder Kommune Hundslund kirke
Natmus (→PDF) brick early 16th century Romanesque choir & nave of granite ashley, upper parts of the white painted Gothic tower of brick
09-06-25-i4-Hundslund kirke (Odder).JPG
↑ Tunø,
Odder Kommune Tunø church (DA),
Trap3/5 p. 156 about 1300 Gothic brick gables; tower nowadays serving as a light house
Tunø.2.jpg
↑ - Ringkøbing,
Ringkøbing-Skjern Ringkøbing church (DA) 15th century & 1550 round bows, but no Renaissance elements
Ringkøbing, Denmark, Church 8213.JPG
↓ Brejning Sogn,
Ringkøbing-Skjern Brejning church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic white painted brick tower and porch
Brejning (Ringkøbing Skjern).jpg
↑ Dejbjerg Sogn,
Ringkøbing-Skjern Dejbjerg church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic white painted brick tower and porch
Dejbjerg Kirke 3.JPG
↓ Nørre Omme Sogn,
Ringkøbing-Skjern Nørre Omme kirke[70] Romanesque granite church with Late Gothic white painted brick tower
Nørre Omme 4-Ringkøbing-- Skjern.JPG
↑ Rindum,
Ringkøbing-Skjern Rindum church (DA) 12th century Romanesque granite church with Late Gothic white painted brick tower and porch
Rindum kirke (Ringkøbing-Skjern).JPG
↓ Randers St Martin\'s Church[71] 1490–1520 former abbey c- hurch
2016-06-19-sct-mortens-kirke-randers.jpg
͛- 3; Holy Ghost Hospital (Helligåndshuset)[72] 1434
Helligaandshuset Randers.jpg
↓ Ålum sogn,
Randers Kommune Ålum church (DA) late 16th century Romanesque nave with gothic alterartions, tower iin Gothic-Renaissance transitional style
Ålum kirke.JPG
↑ Albæk Sogn,
Randers Kommune Albæk Kirke[73] tower & porch ~1450 nave & choir late 11th century of chalk ashley
Albæk 5.jpg
↓ Borup,
Randers Kommune Borupchurch (DA) Romanesque granite church with Late Gothic brick tower and some later additions
Borup (Randers).jpg
↑ Dalbyneder,
Randers Kommune Dalbyneder church (DA) boulders about 1150 boulders & white washed brick
Dalbyneder 1 (Randers).jpg
↓ Dalbyover,
Randers Kommune Dalbyove church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic brick tower, much of the outer skin of the tower renewed in 1891
Dalbyover 3 (Randers).jpg
↑ Fårup Sogn,
Randers Kommune Fårup church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic brick porch, white washed
11-07-07-i5-Fårup (Randers).JPG
↓ Gassum Sogn,
Randers Kommune Gassum church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic brick tower, white washed
Gassum (Randers).JPG
↑ Hald Sogn,
Randers Kommune Hald church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower, porch & sacristy
Hald Kirke ydre4.jpg
↓ Harridslev sogn,
Randers Kommune Harridslev kirke[74] whitened Romanesque granite church with Late Gothic brick tower & porch
Harridslev (Randers).JPG
↑ Hørning sogn,
Randers Kommune Hørning church[75] Romanesque granite church with Late Gothic brick tower & transept, Baroque western gate
08-10-08-b2-Hørning kirke (Randers).JPG
↓ Lem sogn,
Randers Kommune Lem kirke[76] Romanesque granite church with Late Gothic partly whitened brick tower , tower renovated in 1760 & 1901
Lem kirke (Randers).JPG
↑ Nørbæk Sogn,
Randers Kommune Nørbæk church (DA) Romanesque granite church with Late Gothic whitened brick tower
Nørbæk Kirke.jpg
↓ Ørum Sogn,
Randers Kommune Ørum church (DA STUB)[77] Romanesque granite church with Late Gothic brick porch
Ørum kirke (Randers).JPG
↑ Råby,
Randers Kommune Råby Kirke[78] porch 16th century porch of alternant belts of red & yellow brick, tower probaby also of brick, but painted
Råby kirke (Randers).JPG
↓ Råsted,
Randers Kommune Råsted church (DA) whitened Romanesque granite church with Late Gothic brick tower
Råsted kirke (Randers).JPG
↑ 500 m from the coast
north of Randers Sødring kirke[79] 15th century white painted red brick
Sødring Kirke.jpg
↓ Tånum sogn,
Randers Kommune Tånum church[80] Romanesque granite church with Late Gothic brick tower and white painted porch
Tånum kirke (Randers).JPG
↑ Udbyneder,
Randers Kommune Udbyneder church (DA) all of brick: late Romanesque nave & choir and Gothic tower
Udbyneder kirke (Randers).JPG
↓ Besser Sogn,
Samsø church (DA STUB),
Natmus (→PDF) mid 13th century all of brick
Besser Kirke (Samsø Kommune).JPG
↑ Kolby,
Samsø Kolby Kirke (DA STUB),
Natmus (→PDF) mid 13th century all of brick
Kolby kirke (Samsø).JPG
↓ Nordby,
Samsø Nordby church (DA),
Natmus (→Nordby Kirke) early 12th to 15th century several additions
Nordby Kirke (Samsø Kommune).JPG
↑ Onsbjerg Sogn,
Samsø Onsbjerg Kirke Natmus (→PDF) mid 13th century choir 15th century, tower 1st half of 16th, all of brick
Onsbjerg Kirke (Samsø Kommune) 2.JPG
↓ Tranebjerg Sogn,
Samsø Tranebjerg church (DA),
Natmus (→PDF) 3rd Q 13th to mid 16th century several enlargements
Tranebjerg Kirke (Samsø Kommune).JPG
↑ Skivholme,
Skanderborg Kommune Skivholme church (DA) late medieval tower and porch of brick, Romanesque choir & nave
Skivholme Kirke 20090810-73.jpg
↓ Fousing Sogn,
Struer Kommune Fousing church (DA),
NatMus (→PDF) brick: porch about 1500, tower about 1550
FOUSING kirke (Struer).JPG
↓ Hvidbjerg Sogn,
Struer Kommune Hvidbjerg church (DA),
NatMus (→PDF) brick about 1500 Romanesque granits church with Late Gothic tower & transept
Hvidbjerg Kirke - Thyholm Kommune.jpg
↑ Rønde,
Syddjurs Kommune Bregnet church (DA),
[81] 2nd half of 15th century
Bregnet Kirke Tårn.jpg
↓ Dråby,
Syddjurs Kommune Dråby church (DA)[82] 1200–1400
08-10-06-l3-Dråby (Syddjurs).jpg
↓ Feldballe Sogn,
Syddjurs Kommune Feldballe church (DA),
Trap3-4 p.989 brick late Middle Age Late gothic tower & porch
Nordenskirker Feldballe(02).jpg
↑ Koed Sogn,
Syddjurs Kommune Koed Kirke,
Trap3-4 p. 939 brick late Middle Age tower and vaults of the choir Gothic
Koed kirke (Sydjjurs).JPG
↓ Lime,
Syddjurs Kommune Lime church (DA STUB),
Trap3-4, s. 643/644[83] late Middle Age porch of brick
Lime kirke (Syddjurs).JPG
↑ W of Ryomgård,
Syddjurs Kommune Mary Magdalene church (DA/DE) 1425–58
Nordenskirker Magdalene01.jpg
↓ \'Mørke Sogn,
Syddjurs Kommune Mørke church (DA),
Trap3-2, s. 446/447 brick: porch since 13th, tower 14th century, unpainted
Moerke Kirke 01.jpg
↑ Nimtofte,
Syddjurs Kommune Nimtofte kirke,
Trap3-4, p. 969[84] th century brick, nowadays painted: Late Gothic stilt tower, porch and modernizations of the nave
Nimtofte kirke (Syddjurs).JPG
↓ Thorsager,
Syddjurs Kommune Thorsager kirke,
Trap3-4, p. 1009–1011 Late Middle Age porch of the Romanesque round brick church
Thorsager rundkirke.jpg
↑ Tirstrup, Ebeltoft,
Syddjurs Kommune Tirstrup church (DA),
Trap3-4 p. 986/987[85] since 1465 replacing a Romanesque perdecessor, white painted
Tirstrup Kirke 1.jpg
↓ Tvilum,
Silkeborg Kommune Tvilum Kirke (DA) 13th century
Tvilum01.JPG
↑ Viborg Domprov- stegården Cathedral dean\'s residence
Domprovstegården Viborg Denmark.jpg
↑ Gråbrødreklosteret (Greyfriars Convent) 13th century altered since 1545
Gråbrødreklosteret-Viborg.j- pg
↑ Villadsens Gård 1530 enlarged in 1643
Mogensgade.JPG

North + Mid Jutland ⬆ : Aalborg • Brønderslev Kom. • Frederikshavn Kom. • Hjørring • Jammerbugt Kom. • Mariager • Mors Island • Thisted • Vesthimmerlands Kom. • Aarhus • Horsens • Randers • Viborg • Ribe/Esbjerg Kom.
Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
South Jutland
– Jutland part of Danish Region \"Region Syddanmark\";
that is much more than traditional \"Sønderjylland\" –

Ribe/Esbjerg Kom.
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Grindsted,
Billund Kommune Grindsted Kirke [[ Very Happy :-Da:Grindsted Kirke (DA)[86] core & tower Romanesque 12th century, 15th century or about 1500 porch & enlargement of the nave by brick, white washed
Grindsted Kirke - (2).JPG
↓ Haderslev Church of St. Mary mid 14th century to 1440
Haderslev Domkirke.jpg
↓ Kolding Koldinghus 13th century since 1808 in ruins for more than a century
Kolding - Koldinghus2.JPG
↓ Nybøl,
Sønderborg Kommune Nybøl Kirke (DA) brick 1582 very late Gothic prolongation and modernization of a Romanesque 12th century church, white washed
Nybøl kirke (Sønderborg).JPG
↑ Ribe,
Esbjerg Kommune,
western coast Cathedral until 1250 Romanesque stone,
since 1283 Gothic brick Romanesque, since 1100 of tufa, sandstone and granite;
Citizens\' Tower and chapels (later lateral naves) of brick
Ribe,Denmark,Dom2.jpg
↓ Old town hall (DA) about 1450
Ribe Raadhus.jpg
↑ St. Catherine\'s Priory founded 1228
Nordenskirker katarinex12.jpg
↓ Seem near Ribe,
Esbjerg Kommune Seem Kirke (DA) since about 1200 Gothic western portal, generally Romanesque
SEEM kirke (Esbjerg).JPG
↑ Esbjerg Kommune Vester Vedsted Kirke (DA) about 1300 Romanesque nave partly of brick, Gothic choir of brick, all washed
VESTER VEDSTED kirke (Esbjerg) 1.JPG
↑ Tønder,
southwestern Jutland Kristkirke (DA/DE) 1591/1592 one of the few initially Protestant Gothic churches
ChristkircheTondern001.JPG

Jutland ⬆ : Aalborg • Brønderslev Kom. • Frederikshavn Kom. • Hjørring + Kom. • Jammerbugt Kom. • Mariager + Kom. • Mors Island • Thisted + Kom. • Vesthimmerlands Kom. • Aarhus • Horsens • Randers • Viborg • Ribe/Esbjerg Kom.
Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
Funen
and adjacent Islands

↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Assens Church of Our Lady
(Vor Frue Kirke) finished in 1488
Nordenskirker Assens(01).jpg
↓ Assens Kommune,
near Little Belt Hårby church (DA) 13th century ? many boulders, few brick, washed or even plastered
Nordenskirker Haarby(03).jpg
↓ Assens Kommune Søllested Kirke (DA) founded about 1100
Søllested kirke (Assens).jpg
↑ Ærø Bregninge Kirke in Ærø (DA) , Romanesque & Gothic, nave mainly of boulders, white washed
Bregninge.kirke.9.jpg
↓ Faaborg Holy Ghost church (DA/DE) 1477–1525 washed
Helligåndskirken, Fåborg, februar 2017.jpg
↑ Faaborg-Midtfyn Kommune Egeskov Castle completed in 1554 outside Late Gothic, inside Renaissance
Egeskov Schloss von Nordosten.JPG
↓ Kerteminde,
eastern coast St Lawrence church (DA) 16th century
06-10-23-h3 Skt. Laurentis kirke, Kerteminde.jpg
↑ Rønninge,
Kerteminde Kommune Rønninge Kirke (DA) founded about 1100
Roenninge Kirke fra sydoest.jpg
↑ Odense Saint Canute\'s Cathedral
Odense - Sankt Knuds kirke 2005-07-16.jpeg
↑ Odense Kommune Fraugde Kirke (DA) mentioned 1239 brick, stone and alternating layers
Fraugde Kirke fra syd.jpg
Allesø Sogn,
Odense Kommune Allesø Kirke (DA)
Allesoe Kirke fra nordoest.jpg
↑ Otterup Kommune Bederslev kirke (DA)
Bederslev kirke.jpg

Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
Zealand
and adjacent Islands

Faxe • Helsingør • Møn • Næstved • Odsherred Kom. • Roskilde • Stevns Kom.
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓- ; Albertslund,
Capital Region East Hersted church (DA) sinds 1200 tower of brick, plastered nave of boulders
Herstedoester Kirke Albertslund Denmark belfry1.jpg
↓ West Hersted church (DA) 13th century porch & upper tower of brick, nave of stone; alterations in 19th century
Herstedvester Kirke Albertslund Denmark.jpg
↓ Blovstrød Sogn,
Allerød Kommune,
Capital Region Blovstrød Kirke (DA)
Blovstrød Kirke 02.jpg
↑ Allerød Kommune Lillerød Kirke (DA) founded about 1100 Romaesque stone bulding enlarged by brick
Nordenskirker Lilleroed(01).jpg
↓ Ballerup,
Capital Region Ballerup Kirke (DA)
Ballerup Kirke.jpg
↑ Brøndby,
near Copenhagen West Brøndby Church (DA) Gothic 15th century begun in 12th century
Broendbyvester Kirke Broendbyvester Denmark.jpg
↓ East Brøndby church (DA) nave of stone about 1150 only tower Brick Gothic
Broendbyoester Kirke Broendbyoester Denmark.jpg
↓ Faxe Faxe Kirke (DA) 15th century
05-07-30-f2 copy Faxe kirke.jpg
↑ Haslev,
Faxe Kommune Haslev Church 1370 first stone church about 1100
Haslev(1).JPG
↓ Faxe Kommune Karise Kirke (DA) 1261
05-07-30-g1 copy Karise kirke (Faxe).jpg
↑ Faxe Kommune Roholte Church 1441 royal pessession until 1677
Roholte kirke.jpg
↓ Faxe Kommune Teestrup Kirke[87]]] Late Romanesque nave, Late Gothic additions, washed
TeestrupKirke.jpg
↑ Fredensborg Kommune Asminderød Kirke (DA) founded about 1100 as a round stone church
Asminderød Kirke 8.JPG
↓ Frederiksborg Oppe Sundby Kirke (DA) Gothic about 1400 boulders 11th century
Oppe Sundby Kirke Frederiksborg Denmark.jpg
↑ Frederikssund Kommune,
Capital Region Frederikssund Kirke (DA) about 1200 Romanesque & early Gothic, eastern part rather of boulders
Frederikssund Kirke.jpg
↓ Frederikssund Kommune,
NW of Copenhagen Jørlunde church 11th/12th/ ? century brick gothic additions to Romanesque started building; Romanesque frescos
04-11-07-b2-copie 2.jpg
↑ Frederikssund Kommune Slangerup Kirke (DA) tower begun 1411,
nave built 1587–1588 Gotic & Renaissance
Slangerupkirke1.jpg
↓ Glostrup (also Kom.),
Capital Region Glostrup Kirke (DA)
05-05-18-a3 copy Glostrup.jpg
↑ Gribskov Kommune,
Capital Region,
north coast Græsted Kirke (DA) about 1200 Romanesque & Gothic, much of the nave plastered
05-04-02-i2-copie Græsted (Gribskov).jpg
↓ Gribskov Kommune Helsinge Kirke (DA) begun 12th century, tower 16th century nave exept of the window framings plastered
Helsinge Kirke 12-03-06 2.jpg
↑ Gribskov Kommune Søborg Kirke (DA) 1140–end 13th century beggun in Romanesque style already by brick
Soeborg Kirke.JPG
↓ Halsnæs Kommune,
Capital Region,
northern coast Kregme Kirke (DA) Romanesque of boulders 12th century
, Gothic of brick 16th century
Kregme kirke 57.jpg
↑ Halsnæs Kommune,
northern coast,
Capital Region Melby Kirke (DA) Gothic 16th century Romanesque coer of boulders since 1080
Melby Kirke Frederiksvaerk Denmark.jpg
↓ Helsingør Saint Olaf\'s Church Gothic early 15th century basilica, begun in Romanesque style already by brick about 1200
Sankt Olai Kirke 01.jpg
↑ Carmelite Priory
with St Mary church since 1430
Sankt Mariae Helsingoer.jpg
↓ Helsingør City Museum since 1516 former Carmelites\' sailors\' hospital
Helsingør Bymuseum, Denmark.jpg
↑ Hillerød,
north of Copenhagen Gørløse Kirke (DA) Romanesque & Gothic, nave of boulders & brick since 1150
04-11-07-d2-copie 2 Gørløse (Hillerød).jpg
↓ Hillerød Kommune Nørre Herlev Kirke (DA) 1450–1480
Nørre Herlev Kirke1.jpg
↑ Høje-Taastrup Kommune,
Capital Region Upper Taastrup church (DA) Gothic 1250–1400 core 1050–1150
Høje Taastrup Kirke (2015).jpg
↓ Holbæk Kommune Frydendal Kircke white washed, partly almost plastered
Frydendal Kirke ved Mørkøv.jpg
↑ Holbæk Jyderup Kirke[88] Gothic 15th century
05-01-22-e4 copie Jyderup kirke (Holbæk).jpg
↓ Copenhagen
(København) Former Nicholas church since 13th century after fire of 1795 reconstructed in early 20th century; lower parts of the tower original; nowadays a museum
Kopenhagen - panoramio (51).jpg
↑ Køge St Nicholas church (DA) 1250_1300
Sankt Nicolai Kirke Koege Denmark 7.jpg
↓ Lejre Kommune Gershøj kirke red washed
Gershøj kirke, vest side 09-03-22-a7.jpg
↑ Lejre Kommune Glim Kirke (DA) 13th century
04-10-03-c4-copie 2 Glim (Lejre).jpg
↓ Møn Island,
Vordingborg Kommune Bogø Kirke (DA) white washed
Nordenskirker Bogoe(01).jpg
↑ Borre (DA),
Møn Island Borre Kirke[[ Very Happy :-Da:Borre Kirke Romanesque & Gothic
Borre Church.JPG
↓ Møn Elmelunde Kirke (DA) stone 1085 brick & boulders, white washed
Elmelunde Kirke.jpg
↑ Møn Fanefjord Kirke (DA) white washed
Billede 021.jpg
↓ Møn,
Vordingborg Kommune Magleby Kirke (DA) Gothic 15th/16th century coer earrly 13th century
Magleby Church.JPG
↑ Næstved St Martin\'s church founded about 1220, tower 15th century
Skt. Mortens Kirke - Næstved.jpg
↓ St. Peter\'s Church 12th to 14th century Built on the site of an earlier Romanesque church, the Gothic church has scarcely been altered since 1375.
Skt. Peders Kirke - Næstved.jpg
↑ Old town hall 15th century
Old Town Hall (Næstved).jpg
↓ Glumsø,
Næstved Kommune Glumsø Kirke (DA)
05-06-15-e2 copy Glumsø (Næstved).jpg
↑ Næstved Kommune Herlufmagle Kirke (DA) 15th/16th century alterations 1886
HerlufmagleKirke.JPG
↓ Sjællands Odde,
\'Odsherred Kommune,
northern coast\' Odden Kirke (DA/DE) in stages 13th century – about 1400 washeded; choir enlarged in 1820
Odden kirke bei Overby.JPG
↑ Odsherred Kommune Grevinge Kirke,
Roskilde Stift (DA) stone about 1170 lower & eastern parts of boulders & other granite
Grevinge kirke 12 2005.jpg
↓ Nykøbing Zealand,
Odsherred Kommune Nykøbing church (DA|DE) Romanesque brick 1225, Gohtic about 1400
Kirche von Nyköbing Südseite.JPG
↑ Odsherred Kommune (DA) 12th century Romanesque nave mainly of boulders, gables triangles of brick, plastered
Nørre Asmindrup Kirke 07.jpg
↓ Roskilde Cathedral 12th to 13th century UNESCO World Heritage Site. Essentially Romanesque but incorporating Gothic features. Among earliest large-scale brick edifices in northern Europe.
Roskilde domkirke west fassade.jpg
↑ Sankt Jørgensbjerg Kirke (DA) begun 1080 as a building of boulders
Sankt Joergensbjerg Kirke Roskilde Denmark rear.jpg
↓ St. Catherine\'s Priory, Roskilde old parts 1565 evangelical monastery since 1699
Roskilde Kloster 2015-03-30-4767.jpg
↑ Sankt Laurentii Church Tower early 16th century nave of 13th century demolished after Reformation
Sankt Laurentii Kirkeruin Roskilde Denmark belfry.jpg
↓ Roskilde Kommune Gundsømagle Kirke (DA) founded in 1100
05-03-05-f2 copie gundsømagle (Roskilde).jpg
↑ Roskilde Kommune Snoldelev Kirke (DA) founded about 1100, nave begun Romanesque with Gohtiv alterations, choir and tower Gothic, brick & stone, white washed
Snoldelev Kirke Roskilde Denmark exterior.jpg
↓ Rudersdal Kommune Birkerød kirke (DA)
09-09-19-d3-Birkerød kirke (Rudesdal).jpg
↑ Sneslev,
Ringsted Kommune Sneslev Kirke[89] 12th/13th century Romanesque & Gothic, tower renaissance
Nordenskirker Sneslev(01).jpg
↓ Solrød Kommune Havdrup Kirke (DA) yellow washed
Havdrup Kirke Roskilde Denmark.jpg
↑ Solrød Kommune Jersie Kirke (DA) 13th century
Jersie Kirke Roskilde Denmark.jpg
↑ Kirke Skensved,
Solrød Kommune Church of Kirke Skensved (DA)[90] nave 14th century, tower & porch 15th century,
upper tower perhaps rebuilt after 1660 (Swedish Wars)
Kirke Skensved Kirke Roskilde Denmark.jpg
↓ Sorø Kommune Vedbygård 1429, 1540
Ruds Vedby - Vedbygaard1.JPG
↑ Stevns Kommune,
south of Copenhagen Strøby Kirke (DA) 13th century brick and stone
Strøby kirke.jpg
↑ Stevns Kommune Tårnby Kirke (DA) 1200 Romanesque, 1375 Gothic, 1500 porch
St.Tårnby Kirke02.JPG
↑ Stevns Kommune Valløby Kirke (DA) Gothic 15th century eastern part Romanesque with Renaissance gable, western part Gothic with brich tower
Valløby Kirke01.JPG
↑ Greve Kommune,
south of Copenhagen Tune Kirke[91] 14th/15thcentury predecessor 11th century
Tune Kirke Roskilde Denmark.jpg

Zealand ⬆ : Faxe • Helsingør • Møn • Næstved • Odsherred Kom. • Roskilde • Stevns Kom.
Denmark: North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
Lolland and Falster
↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Store Avnede,
near Nakskov,
Lolland Kommune Avnede Church 14th century? white washed; before the damming off of Nakskov Fjord near to the beach
06-04-02-d2 copie Avnede kirke (Lolland).jpg
↓ Birket, northern
Lolland Kommune Birket Church about 1350 washed, Gothtic choir, oldest wodden bell tower of Denmark
Nordenskirker Birketx01.jpg
↓ southwestern
Lolland Kommune Gloslunde Church 13th century Romanesque with Gothic additions of porch, sacristy & vaults
06-04-02-k6 Gloslunde (Lolland).JPG
↓ Maribo,
Lolland Kommune Maribo Cathedral 15th century hall church, former nunnery
Domkirke i Maribo.JPG
↑ Nakskov,
Lolland Kommune St Nicholas church 13th century
& 1420–1654 narrow but high Romanesque core,
lengthened and widened by low Gothic nave & aisles,
forming a basilica in the west and a low hall church in the east;
predecesssor of about 1000
Sankt Nikolai Nakskov3.jpg
↓ Nørreballe,
NW of Maribo,
Lolland Kommune Østofte Church 14th century
Østofte Kirke.JPG
↑ SW of Nakskov,
Lolland Kommune Vestenskov Kirke (DA) about1250
Vestenskov kirke (Lolland).jpg
↑ 4 km ESE of Maribo,
Lolland island, but
Guldborgsund Kom. Engestofte kirke[92] High Gothic, white washed
06-02-11-f3 Engestofte (Lolland).jpg
↓ S of Sakskøbing,
Lolland,
Guldborgsund Kom. Fjelde Kirke (DA) tower 15th century nave romanesque
06-02-11-i1 Fjelde (Lolland).jpg
↑ Lolland,
Guldborgsund Kom. Kettinge Kirke (DA) 13th century
06-05-21-e6 Kettinge kirke (Lolland).JPG
↓ Lolland,
Guldborgsund Kom. Majbølle Kirke (DA) 1250–1300
Majbølle Kirke01.jpg
↑ Lolland,
Guldborgsund Kom. Nysted Kirke (DA) about 1300
Nysted kirke fra øst.JPG
↓ Lolland,
Guldborgsund Kom. Radsted Kirke (DA) Romanesque about 1200, Gothic choir 14th, tower 15th century; Renaissance alterations
Radsted01.JPG
&#- 8593; Sakskøbing,
Lolland, Guldborgsund Kom. Sakskøbing Kirke (DA) 1250–1300 more Romanesque than Gothic detals
Sakskøbing kirke (Lolland).JPG
↓ S of Sakskøbing,
Lolland,
Guldborgsund Kom. Slemminge Kirke (DA) 13th century,
tower later two Romanesque & several Gothic arches
Nordenskirker Slemming(01).jpg
↑ South of Maribo,
Lolland,
Guldborgsund Kom. Vester Ulslev Kirke (DA) nave brfore 1300 Romanesque choir, gothicized Romanesque nave, Late Gothic tower
Vester Ulslev 2.JPG
↑ Falster Island,
Guldborgsund Kom. Eskilstrup Church Romanesque apse, Gothic tower, washed
Eskilstrup Kirke2.jpg
↓ northern
Falster,
Guldborgsund Kom. Gundslev Kirke (DA) tower & choir partly Gothic
Gundslevx02.jpg
&- #8593; Falster,
Guldborgsund Kom. Kippinge Church 13th century
05-08-16-m5 copie Kippinge kirke (Falster).jpg
↓ Falster,
Guldborgsund Kom. Nørre Alslev Church 1308
Nørre Alslev kirke (Falster).jpg
↑ northern Falster,
Guldborgsund Kom. Nørre Vedby Kirke (DA) about 1300
Nørre Vedby kirke (Falster).jpg
↓ northern Falster,
Guldborgsund Kom. Østofte Kirke.JPG (DA) about 1250
Nordenskirker Nororslev01.jpg
↑ northeastern Falster,
Guldborgsund Kom. Stubbekøbing Church[93] 13th & 15th century Late Romanesque basiilical nave, Erly Gothic choir, Late Gothic tower, later alterations
Stubbekøbing Kirke.jpg
↑ east of Nykøbing,
Falster,
Guldborgsund Kom. Sønder Alslev Kirke (DA) tower Gothic
Sønder Alslev (Falster).jpg
↑ SE of Nørre Alslev,
Falster,
Guldborgsund Kom. Torkilstrup Church tower 15th century Romanesque nave of boulders, Gothic tower of brick
Nordenskirker Torkilstrup01.jpg
↑ north of Nykøbing,
Falster,
Guldborgsund Kom. Ønslev kirke[94] choir and nave Early Gothic
Ønslev kirke (Falster).jpg

Denmark ⬆ : North Jutland • Mid Jutland • South Jutland • Funen • Zealand • Lolland & Falster
England
In England, the use of bricks for pretentious buildings began later than in continental Europe. And the collective of Gothic brick buildings differs, almost no religious buildings and very few urban ones.

↕ Place Building Time of construction Notes Image
↓ Barsham (Norfolk) East Barsham Manor rebuilt in the 1920s and 1930s
East Barsham Manor.jpg
↓ Burnham-on-Crouch (Essex) Creeksea Place Elizabethan architecture
Creeksea Place, Creeksea, Essex-geograph.org-3889320.jpg
↓ Colchester (Essex) Layer Marney Tower 1520 tallest Tudor gatehouse in Britain
Layer marney21.jpg
↓ Warwickshire Compton Wynyates 1481 Tudor architecture
Compton Wynyates.jpg
↑ Guildford (Surrey) Sutton Place 1525 Tudor architecture
Entrance facade at Sutton Place - geograph.org.uk - 1556942.jpg
↓ near Henley-on-Thames (Oxfordshire) Greys Court Elizabethan architecture, partly stone with layers of brick, partly brick
Greys Court.jpg
↑ Richmond upon Thames (London) Hampton Court Palace 1497–1600 Tudor style buildings for Giles Daubeney (part of Henry VIII\'s kitchen), Cardinal Wolsey (1516 Great Gatehouse, 1522 Clock Court), Henry VIII (since 1530), Elizabeth I (since 1547); later buildings in Baroque style
Great Gate, Hampton Court Palace.jpg
Great gatehouse
↓ City of Westminster (London) St James\'s Palace 1531–1536 Tudor architecture
St Jamess Palace.jpg
↑ Manchester Hough End Hall Elizabethan architecture
Hough End Hall - geograph.org.uk - 49591.jpg
↓ Morley Saint Peter (Norfolk) Morley Old Hall about 1600 Tudor architecture photo wanted
↑ north of Newbury (Berkshire) Shaw House Elizabethan architecture
Shaw House.jpg
↓ Oxborough (Norfolk) Oxburgh Hall Elizabethan architecture
Oxburgh Hall 2.jpg
↑ Prestbury (Cheshire) Normans Hall partly timber-framed, partly brick photo wanted
↓ Ramsbury (Wiltshire) Littlecote House Elizabethan architecture, partly of bricks
Littlecote House 05.jpg
↑ Rochester (Kent) Eastgate House Elizabethan architecture, partly brick, partly half-timbered
Eastgate House, Rochester High St.JPG
↓ Sevenoaks District (Kent) Otford Palace 1537 ruins
Archbishop\'s Palace ruins - geograph.org.uk - 509555.jpg
↑ Shottesbrooke (Berkshire) Shottesbrooke Park House 16th century Tudor architecture
Shottesbrooke Park - geograph.org.uk - 604889.jpg
↓ near Tasburgh (Norfolk) Rainthorpe Hall Elizabethan architecture
Rainthorpe Hall - geograph.org.uk - 415023.jpg
↑ Cheshire West and Chester Willaston Old Hall Elizabethan architecture
Willaston Old Hall - geograph.org.uk - 2282882.jpg
↓ Whitchurch-on-Thames (Oxfordshire) Hardwick House before 1526 Tudor architecture
Hardwick House 2013 10 27 East side.JPG
↑ Lincolnshire Tattershall Castle 1430-1450 Brick castle with restored large tower
Tattershall Castle (Lincs).jpg
↑ East Sussex Herstmonceux Castle mid 15th century One of the oldest brick buildings in England
Herstmonceux Castle with moat.jpg
↑ Woking (Surrey) Woking Palace 13th century & 1503 ruins
Woking Palace, near Old Woking - geograph.org.uk - 40278.jpg

Navigation: BELA • BEL • CZ • DK • ENG • EST • FIN • FRA • GER • HUNG • ITA • LAT • LIT • NL • POL • RUS • SK • SWE • SWI • UKR
Estonia
Place Building Time of construction Notes Image
Laiuse Castle 13th – 14th centuries partly brick surface on the walls of boulders;
destroyed in 1559, afterwards partly rebuilt
Laiuse linnuse varemed1.jpg
Põltsamaa Põltsamaa Castle rests of Gothic façade decoration of btick;
since 1750 converted into a Rococo palace; destroyed in 1941
Põltsamaaloss.JPG
Tartu Cathedral 15th century Destroyed in Livonian War,
east part of ruin now houses Tartu University Museum.
Towers were orig


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.264 sec - 1 pageviews