Søk i stiler
 

Frelse i Islam og Kristendom - to sider av samme sak?


Alt du trenger å vite om frelse i islam og kristendom.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:08.12.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristendom
Islam
Verktøy:UtskriftBåde kristendom og islam kommer fra en felles tradisjon, jødedommen.
Derfor er det mange likhetstrekk i de to religionene, og de har mange felles profeter.

Men de skiller imidlertid lag flere steder, blant annet når det gjelder frelse.

Generelt sett er det to veier til frelse i alle verdensreligionene: Gjennom NÅDE og/eller HANDLING.

I kristendommen fører synder til at du blir atskilt fra Gud, og det holder å tro på Jesus for å få tilgivelse og bli frelst. I Bibelen står det at mennesket umulig kan leve opp til det som regnes for Guds perfekte vilje, og derfor tok Jesus på seg våre synder for at vi kan bli frelst kun ved å tro. Syndene våre fører ifølge de kristne til kjærlighetsløshet, urettferdighet og overgrep. Dette gjør at du blir fratatt muligheten til evig liv sammen med gud og for å komme ut av den situasjonen må du frelses.

 

Frelsen innebærer for det første tilgivelse for alle overgrep mennesket har gjort seg skyldig i, både som menneske og en del av menneskeheten. De kristne mener at ingen mennesker klarer å bli fri for synd i løpet av et liv på jorden, men at det er en nødvendig livstilstand.

 

For det andre innebærer frelsen et nytt liv. Den Hellige Ånd gir mennesket en kraft som gjør det lettere å stå imot syndenes nedbrytende krefter. Denne prosessen blir gjort ferdig etter døden, og mennesket blir skapt på ny i oppstandelsen i paradis. Samtidig fastholder kristendommen at sjel og kropp er en udelelig enhet, også etter døden.

 

Enkelte kristne har opp gjennom historien hevdet troen på at alle til slutt vil oppnå frelse. Dette gjelder særlig innen østeuropeiske kirker.

 

I islam er det kombinasjonen av Allahs nåde og menneskets handling som avgjør skjebnen. De tror at mennesket er skapt av Allah og at de er hans stedfortreder på jorden. Muslimene tror at mennesket er svakt og trenger veiledning fra koranen og de muslimske lovene, kalt sharia, for at de på dommedag skal få gode handlinger veid opp mot de dårlige, og Allah bestemmer om vedkommende skal få plass evig i Paradis eller fortapelse.

 

Hvis vi tar for oss en av de 5 grunnpilarene i Islam, bønn, ser vi at muslimene ikke blir frelst hvis de ikke tror på en gud. (De må jo ha noen å be til) Dette er det eneste likhetstrekket mellom disse 2 religionene når det gjelder frelse.

 

I sosial og rettslig sammenheng er kvinnen underordnet mannen, men når det gjelder frelse er de sidestilt.

 

Muslimene anerkjenner Jesus som en hellig mann, men benekter at han var Guds sønn, og stiller han bare i rekken av andre profeter i jødisk/islamsk tradisjon.

 

Hvis vi tar utgangspunkt i at de troende baserer troen sin på det som står i de hellige skriftene, Koranen og bibelen, så ser vi at det er her forskjellene mellom kristendom og islam kommer fra.

Noen muslimer tror at de ved å dø i kamp for Allah er sikret frelse. De finner støtte for dette i enkelte vers i Koranen, men de fleste muslimer er uenige i dette.

I Bibelen står det: "gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler." Dette har då de kristne tolket som at Gud vil at kristne skal misjonere, og det har fått til tider blodige resultater i både Afrika, Amerika og Asia. Muslimene har ikke en slik misjonstanke, trolig fordi at det ikke står noe om det i Koranen.

 

Begge disse religionene har forskjellige regler for hva som er å synde. I kristendom er det ”De 10 bud” som gjelder:

 

- Du skal ikke ha andre guder enn meg.

- Ikke misbruke herren din guds navn.

- Holde hviledagen hellig.

- Hedre din far og mor.

- Ikke slå i hjel.

- Ikke bryte ekteskapet.

- Ikke stjele.

- Ikke vitne falskt mot din neste.

- Ikke begjære din neste hustru.

- Ikke begjære noe som hører din neste til.

 

Muslimene har litt andre ting å forholde seg til. De kan ikke spise svinekjøtt eller blodholdig kjøtt, og ikke bryte ”de 5 søylene” som er:

 

- Si fram trosbekjennelsen; (det finnes ingen gud uten allah og Muhammad er hans profet).

- Rituell bønn 5x daglig vendt mot mekka.

- Velferdsbidrag.

- Faste i måneden ramadan der de må holde seg borte fra mat, drikke og seksualliv.

- Pilgrimsferd til mekka minst en gang i livet.

 

For å oppsummere kort og greit er altså de kristnes frelse å tro på Jesus og synde minst mulig, mens muslimenes frelse går ut på å følge levereglene i koranen og ha flere gode enn dårlige handlinger.

 

Konklusjonen min blir da at frelse i kristendom og islam har en likhet, troen på en gud. Ulikhetene er mange.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


02.05.2007 17:48

Bra!
28
anbefalinger
Det bra ai du hjalp meg med miniprosjekt i naturfag

Jonas
12.12.2005 13:00

Bra!
14
anbefalinger
haha, takker. dette kommer jeg til å bruke på fremføringen min om sammenligning av religionene mellom kristendom og islam

Børge
08.05.2004 11:31

Bra!
11
anbefalinger
Assalamu Aleikum
Jeg har oversatt en bok til norsk om kristendommens historie, nærmere fortalt konflikten mellom Unitarene (altså de som tror at Gud er En) og Den Paulinske Kirke (senere kalt den katolske kirke) som forfektet at Gud er Tre. Dette er historien om Jesus liv og hvordan religionen utviklet seg frem til våre dager. Boken heter ”Jesus en Profet i Islam”, og er skrevet av Muhammad Ata ur-Rahim. Boken er i A4 format og på 150 sider. Hadde den vært i vanlig pocketbok format hadde den blitt på ca 350 sider. Boken koster 150,- og jeg har 400 bøker å selge. Post for 1-2 bøker er det samme 55,-.
Forfatteren brukte 30 år på å forske på dette emne, og har gått gjennom det som er av gamle kilder og det som er kommet frem etter utgravninger i dette århundre. Det meste er fra kristne eller vestlige kilder og kan ikke avvises.
Jesus blir faktisk tydelig fremstilt som profet i Bibelen. Se og hva han selv sier der.
Mitt ønske med denne boken er å la kristne og ikke-troende nordmenn se hvem Jesus virkelig var, fred være med ham, at de ser at han var et menneske, og en profet som bar Guds budskap ut i verden. Samtidig vil boken gi muslimer en innsikt i kristendom og ha mulighet til å argumentere mot den. I dag hvor kristne prøver med alle midler å konvertere muslimer til kristendom, er det viktig å kjenne den kristne religion og forstå at den har ikke noe fundament i Jesu lære, men bygger på Paulus sine egne forestillinger (derfor ble den tidligste kristne kirke kalt den paulinske kirke).
Boken beviser at selv ved å lese den kristne Bibel kommer folk frem til at Gud er En, og at Jesus er en profet. Da er veien til Islam kort. Boken beviser og at Jesus ikke er Gud, og at han selv aldri sa det (selv ikke i Det Nye Testamentet sier han det). Dermed vil og de muslimer som noen ganger tviler på om Islam er rett kontra kristendom, se at det budskap som Jesus kom med er Islam, og at det budskap kristendommen av i dag kommer med, er en oppfinnelse.

Det er viktig at barn og ungdom som har KRL-fag på skolen får lest denne boken, da står de godt rustet til å forstå kristendommen, og kunne argumentere direkte mot kristendomsunder-visningen.

Håper det er av interesse.
Vhf Børge

Dere kan kontakte meg direkte for å kjøpe bøker:

greennorseman@hotmail.com eller vwp_boker@hotmail.com
Personvern
16.01.2006 19:54

Bra!
10
anbefalinger
tja... vet ikke helt hvor du har det fra "Børge", men Jesus sier klart i bibelen at "Jeg og faderen er ett" (noe sånt), og 3,16 sier: For så har gud elsket verden at han gav sin søn den enebårne, slik at hver av dem som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er ikke noe av det Paulus har skrevet, men det de andre evangelistene har skrevet, og det viser vel til at det ikke er bare Paulus som tror det ,men selve grunnstenen i den kristne tro er troen på at mannen fra nasareth var gudssønn

BolseN
22.03.2006 09:32

Bra!
10
anbefalinger
Takk for dette, hjalp meg virkelig med KRL prosjekt  Smile :-\)

that's me
13.06.2007 17:07

Bra!
10
anbefalinger
heii Smile :-\) tusen takk, dette hjalp skikkelig.. dette skal jeg bruke i muntlig eksamen min..

ida
25.11.2007 17:46

Bra!
9
anbefalinger
Litt småpatetisk av deg å komme på daria å reaklmere for boka

Pirate
02.03.2009 18:07

Bra!
7
anbefalinger
copy paste... mwahahahah

ola nordmann
03.04.2010 20:01

Bra!
5
anbefalinger
kvinner og menn i kvinner er sidestilt i islam. hvis du ikke tror på meg søk det opp på nettet. ellers veldig bra  Wink ;-\)

Børge
27.08.2008 21:35

Bra!
4
anbefalinger
Her er versene for og i mot tre-enigheten i Bibelen


Trinity advocates use:

"I and the Father are one" (John 10:30);

". . .he that hath seen me hath seen the Father" (John 17:22);

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the word was God" (John 1"1);

". . . that ye may know, and believe, that the Father is in me and I in Him"

". . .he that hath seen me hath seen the Father. . ." (John 14:9)

". . .Holy Father keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are."John 17:11

"Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." Colossians 3:8,9.

The Bible has many more verses denying the Trinity than it has confirming it:

"Why callest me good? There is none good but one, that is God" (Matthew 19:17)

". . .for my Father is greater than I. . ." (John 14:2 Cool 8-\)

"My doctrine is not mine, but his that sent me." (John 7:16)

"O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt." (Matthew 26:39)

"My God, my God, why hast thou forsaken me?" (Matthew 27:46)

"But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father." (Mark 13:32)

"Who has gone into heaven, and is on the right hand of God" (Peter 3:22)

banchod
10.11.2008 09:50

Bra!
4
anbefalinger
hvordan skriver man kommentar på youtybe?? kan noen forklare det?!!!

Takker
11.02.2009 19:35

Bra!
4
anbefalinger
du hjalp meg med sammenlignings prosjektet i RLE. Tuuusen takk!


03.06.2010 17:03

Bra!
4
anbefalinger
takk! vil trenge dette til Rle muntlig eksamen i morra  Very Happy :-D


16.02.2012 13:25

Bra!
4
anbefalinger
verste jeg har sett hittil :L

henriette
06.02.2008 22:08

Bra!
3
anbefalinger
TUUUSEN TAKK!

aaaaaa
26.03.2008 06:46

Bra!
3
anbefalinger
boken høres spennede ut Very Happy :-D

Børge
27.08.2008 21:38

Bra!
3
anbefalinger
Hvorfor tre-enighets tro? se konklusjon nederst.

The Nicaean Creed read as follows:

I believe in one God: the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible;

And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God: begotten of his Father before all worlds, God of God, Light of Light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, through whom all things were made. . .

Even with the adoption of the Nicaean Creed, problems continued and in a few years, the Arian faction began to regain control. They became so powerful that Constantine restored them and denounced the Athanasius group.

Arius's exile was ended along with the bishops who sided with him. It was now Athanasius who would be banished.

When Constantine died (after being baptized by an Arian Bishop), his son reinstated the Arian philosophy and bishops and condemned the Athanasius group.

In the following years the political foes continue to struggle and finally the Arians misused their power and were overthrown. The religious/political controversy caused widespread bloodshed and killing. In 381 AD, Emperor Theodosius (a Trinitarian) convened a council in Constantinople. Only Trinitarian bishops were invited to attend. 150 bishops attended and voted to alter the Nicene creed to include the Holy Spirit as a part of the Godhead. The Trinity doctrine was now official for both the church and the state.

Dissident bishops were expelled from the church, and excommunicated.

THE ATHANASIUS CREED COMPLETES THE TRIUNE GODHEAD

The Athanasius (Trinitarian) Creed was finally established in (probably) the 5th century. It was not written by Athanasius but adopted his name. It stated in part:

"We worship one God in Trinity . . . The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God; and yet they are not three gods, but one God."

By the 9th century the creed was established in Spain, France and Germany. It had taken centuries from the time of Christ for the trinity doctrine to catch on. Government and church politics were the reasons the trinity came into existence and became church orthodoxy.

As you have seen, the Trinitarian doctrine came from deceit, politics, a pagan emperor and warring factions who brought about death and bloodshed.

THE CHRISTIAN TRINITY - ONE MORE IN THE PARADE OF TRINITIES

Why the original clamor to elevate Jesus and the holy spirit to positions equal to the Christian/Judaeo God? Simply, the pagan world was quite used to having "three gods" or "trinities" as their deities. The trinity satisfied the majority of Christians who had come from pagan backgrounds. Christianity didn't get rid of the pagan trinities, it adopted them as it did so many other pagan traditions.

OTHER TRINITIES
.

Hinduism embraced the triune godhead of Brahma, the god of creation ; Vishnu the god of maintenance and Siva the god of destruction. One of Egypt's many trinities was Horus, Isis and Osiris.

The founders of the early Christian church had no idea that the Trinity concept would evolve, be voted upon by politicians, forced by emperors and eventually become an integral part of Christianity such as we have it today. Is it any wonder that its "difficult" to explain?

Is there one Christian God or Three In One? The majority of Christian churches hold to the Trinity doctrine but there are still Christian church holdouts who reject the teaching. We now enjoy the freedom to believe either doctrine but at risk of ridicule if we choose non-Trinitarian beliefs.


29.10.2008 17:36

Bra!
3
anbefalinger
Hjalp helt sykt! hjalp meg med RLE greier!  Very Happy :-D


20.05.2010 10:42

Bra!
2
anbefalinger
ålø


25.05.2010 10:16

Bra!
2
anbefalinger
øøøhhhh


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.055 sec - 1 pageviews