Søk i stiler
 

Bioenergi


En oppgave om bioenergi. Naturfag
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:25.11.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fornybare energikilder
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Bioenergi er energi fra plantene. Noen regner plantene som solenergi fordi plantene utnytter sollys for å vokse. Vedfyring og bålbrenning er de mest tradisjonelle måtene å utnytte bioenergi på.

 

Bioenergi er en fornybar energikilde, og den finnes i forskjellige former. De mest kjente er bioenergi i fast og flytende form.

 

 

Bioenergi i fast form

 

Denne formen kan stamme direkte fra trevirke, eller fra søppel, og kan ha mange former. Noen av de kommer her:

 

·       Ved

·       Flis

·       Bark

·       Pellets eller ”trepiller”, briketter og pulver.

·       Halm

·       Søppel

 

Disse er utmerket i oppvarming siden de varmer godt. Søppel brukes som fyringsmiddel i store fyringsovner, mens tre og pellets brukes i store husholdninger.   

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er 2 bilder: Det ene er av brikketter som er lages av pakka flis. Det andre bildet er av pellets.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Bioenergi i flytende form

 

I transportmidler blir alkohol og planteoljerbrukt til å drive transportmidler. Noen land produserer biodiesel, diesel som er produsert av planter. Biodieselen blir lagd ved å presse oljen ut av planter.

 

Hvilke planter som skal brukes til å produsere biodiesel, er avhengig av hvilket land det er snakk om. Solsikker, raps, soya og furu er noen eksempler. I Norge er raps mest aktuelt. Den kan brukes i dieselmotorer, og den slipper ut minimalt med co2.

 

Bioenergi i Norge

 

I Norge står bioenergi for 5 prosent av den totale energibruken i Norge. Den totale energibruken i Norge ligger på om lag 10 TWh. Halvparten av dette er vedfuring, den andre halvparten er skogsindustri. I Norge kan bruken av bioenergi tredobles på 10 år.

 

Hvorfor Bioenergi i Norge?

 

Mindre forurensning! Utslipp av sot, svovel, co2 og hydrokarboner er lavere fra bioenergi enn fra fossile brensler.

                   

 Fordeler med bruk av bioenergi              

- prisnivået på fyringsolje og elektrisitet  
- fornybar ressurs
- renere miljø pga. renere forbrenning

- mindre avhengig av råolje

- større muligheter for utvidet landbruk

 

Barrierer for bruk av bioenergi                                                          

- høye investeringskostnader                                                   

- lavere netto CO2-utslipp
- manglende erfaring og kunnskap om bioenergi Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no