Søk i stiler
 

Fornavn


Særemne om fornavn og navnets betydning.
Sjanger:Særemne
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Språk
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

INNLEDNING S. 3
MOTER S. 4
NAVNEMOTER S. 5
NAVNENES BETYDNING S. 8
NAVNEMOTER OG POPULARITET S. 14
POPULÆRE NAVN S. 15
OM OPPHAVSRETT OG IMPORT S. 16
SPESIALTOLKNING S. 19
Mari S. 20
Knut S. 21
Åse S. 22
Jens Petter S. 23
Stina S. 25
Morten S. 26
Hilde S. 27
Jeppe S. 28
Cecilie S. 29
Sigbjørn S. 30
Heidi S. 31
Torgeir S. 32
Cathrine S. 33
Øystein S. 34
DE 100 MEST POPULÆRE….. S. 35
NAVNENE I KLASSEN MIN S. 38
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: GUTTENAVN S. 39
TI PÅ TOPP 1880 – 1997: GUTTENAVN S. 40
NOEN UNDERLIGE NAVN SOM ER GODKJENT S. 41
ETTERORD S. 42
KILDER S. 43

 

 

INNLEDNING

 

Et fornavn skal først og fremst skille en person fra andre. Fornavnet har altså en individualiserende funksjon; det skal gi individet særpreg og skille det fra de andre i familien. Nå er det selvfølgelig ikke "nok navn til alle" og de fleste av oss går derfor rundt med samme fornavn som hundrevis eller tusenvis av andre. Men til tross for at vi deler fornavnet med mange andre, er det likevel en viktig del av vår sosiale identitet eller selvbilde. Og kanskje er det særlig viktig i være dager, hvor vi alle i økende grad er "på fornavn" med hverandre.

 

Hvor mange fornavn er det så å velge mellom? Det er det ikke mulig å gi noe enkelt og presist svar på. Det kommer an på hvordan man teller…….det er jo tusenvis av dobbeltnavn man kan sette sammen til, og da blir det ekstra mange, og det finnes også mange skrivemåter på forskjellige navn, som Christian og Kristian og Cathrine, Catrine, Kathrine og Katrine.

 

Mange ønsker å vite om de er den eneste med et bestemt navn. Av hensyn til personvernet kan Statistisk sentralbyrå ikke oppgi dette. Hvor vanlig er det å være alene om navnet sitt? I det sentrale personregisteret finnes alle fornavn, mellomnavn og etternavn. Det er en del skrivefeil og misforståelser. Men hvis vi tar alle navn, og se etter identisk like oppføringer, finner vi at 20,5% av kvinnene og 25,6% av mennene har en eller flere navnesøstre/brødre. Med andre ord er de fleste av oss alene om navnet sitt. Ca en tredel av dem som deler,

 

deler navn med bare en person. Lenger bak er det en oversikt over navnene til alle i klassen min, og hvor vanlige deres navn er.

 

 

MOTER

 

Fornavn og moter

 

"Navnet skjemmer ingen" heter det. Likevel legger vi mye arbeid og overveielse i å finne et passende navn. Navnevalg er for de fleste foreldre en prosess hvor mange ulike hensyn spiller inn. På den annen siden ønsker mange å gi barnet et navn som ikke er helt vanlig og som skiller det fra andre barn. På den annen side ønsker de fleste å unngå de svært sjeldne og eksotiske eller eksentriske navnene.

 

Hvert år velger foreldrene til omtrent halvparten av barna de samme 50 mest brukte navnene. Noen år senere er det så helt andre navn som er på topp, noe som indikerer at valg av navn i stor grad er motepreget.

 

Denne opphopningen omkring enkelte navn betyr selvfølgelig ikke at foreldre bevisst og med vilje velger de mest populære navnene til barna. Blant annet fordi det er jo vanskelig å ha oversikt over hvilke navn som for tiden er mest i vinden. Hver for oss tror vi kanskje tvert imot at vi har valgt et spesielt og ikke altfor vanlig navn. Først når barnet begynner i barnehagen eller på skolen, viser det seg at de fleste av oss ubevisst har vært preget av de samme strømninger i tiden. Navnemoter oppstår – som de fleste andre moter – i skjæringspunktet mellom tradisjon og nyskaping, mellom konformitet og originalitet. Men til forskjell fra andre moteobjekter – som klær, musikk eller biler – som selges og kjøpes på et marked, er et fornavn på samme tid både obligatorisk og gratis. I denne motekarusellen kan vi derfor alle delta på like vilkår, uten å måtte ta hensyn til om lommeboka tåler det.

 

Navnene har ikke bare en bruksverdi, men også en symbolverdi. Det beste eksempelet på dette er bruken av navnet Fred i 1945.

 

De lange bølger

 

Som de fleste andre moter, er også navnemotene sykliske, de går i bølger. Navn "fødes", deretter øker og kulminerer bruken, for deretter å avta og flate ut. Noen navn dør nesten, mens andre blir liggende i en slags dvale og venter på en ny renessanse. En forklaring på disse bølgene kan rett og slett være slitasje, de mest populære navnene blir etter hvert utslitt.

 

Hvor kommer motenavnene fra og hvordan spres de?

 

Om vi sammenligner de mest populære navnene i 1997 med en tilsvarende liste fra for eksempel begynnelsen av 1970-årene, finner vi at flertallet av dagens navn er nye i den forstand at de ikke var blant de mest populære for vel 20 år siden. Men vår tids navn er jo sjelden "nye" i den forstand at de aldri har vært brukt før, ganske enkelte fordi det ikke lages nye navn.

 

Noen motebølger er forholdsvis lette å forklare fordi de åpenbart knytter an tilkjente enkeltpersoner – kongelige, idrettsstjerner, filmstjerner og romanfigurer – og innebærere en form for oppkalling. En annen ting er at alle de mest populære jentenavnene de siste årene begynner på C, Cecilie, Camilla, Cathrine, Caroline, Celine, Charlotte.

 

Det er vanskelige å forklare hvorfor bestemte navn blir populære og slike motebølger oppstår. Derimot går det an å si litt om hvordan de oppstår. På samme måte som når det gjelder andre moter, er det ofte ressurssterke eller prestisjefylte personer, grupper eller miljøer som først tar "nye" navn i bruk og fungerer som trendsettere. Når det gjelder navnemoter synes Oslo og Bærum å være toneangivende, mens resten av landet følger etter noen år senere.

 

 

NAVNEMOTER

 

Andreas og Ingrid var de mest populære navnene i fjor. Begge har lenge markert seg i teten. Årets overraskelse var Markus/Marcus, som klatret opp fra ellevte til andre plass på listen. Julie, som var på topp i 1996, falt imidlertid tilbake fire plasser.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Med noen unntak er de mest brukte navnene i 1997 de samme som har vært på topp i en årrekke. Andreas har i ti år på rad vært blant de fem mest brukte fornavnene. De fire guttenavnene Andreas, Kristian, Martin og Kristoffer har i fem år delt de fire første plassene. Framgangen for Ingrid fortsetter også, etter en femteplass i 1996. Nå topper navnet foran Ida. Årets andre overraskelse var Thomas. Etter en stabil tilbakegang i flere år, kom Thomas tilbake på en sjetteplass i 1997.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

 

Bente og Jan i glemmeboka

 

Topplisten fra 40 år tilbake er helt byttet ut. Anne, som var på topp i én generasjon, er nå nummer 29. Samtidig er det nesten ingen som heter Bente, Inger, Marit eller Kari. Guttenavnene er mer robuste, men likevel er ingen toppnavn fra 1960 blant de 40 mest brukte i dag. Dette gjelder for eksempel Jan, Bjørn, Per, Geir og Tor.

 

120-årsbølgen

 

Navneforskere påstår at navnemotene går i bølger og at det er om lag 120 år mellom toppene. Navnene som er på topp i 1997 illustrerer dette. Gamle navn kommer igjen, men de er langt mer populære i dag enn sist de ble brukt. Andreas var for eksempel blant de aller mest brukte i forrige århundre, for så nesten å forsvinne. I dag er Andreas helt på topp igjen, og blir brukt i langt større grad enn før. Markus var også mye brukt før, og kommer nå igjen. Det samme gjelder Ida. Ingrid viser derimot et mønster som er helt unikt. Bølgen er tydelig, men forrige topp var rundt 1920. Hvorfor navnet kommer så raskt tilbake, er uvisst.

 

På 1800-tallet dominerte Peder totalt, for så å være nesten borte i en årrekke. De siste 20 årene har Peder klatret langsomt oppover og er nå nummer 86. Om nye 20 år blir kanskje Peder like vanlig som det engang var. Navnet Konstanse, skrevet på ulike måter, har aldri vært vanlig. Ved århundreskiftet var navnet blant de 100 mest brukte. Siden har det vært dødt. Men gjennom 1990-tallet har det igjen blitt bevegelse. Fortsatt er det et sjeldent navn, med åtte stykker i 1997, likevel har noe begynt å skje.

 

Thea og Sander klatrer oppover

 

Navn som blir stadig mer populære er Sander, Emma, Sunniva og Victoria. De typisk nypopulære jentenavnene Thea, Sofie, Hanna, Nora, Vilde og Andrea fortsetter sin langsomme klatring oppover listene. Amalie, som gjennom 1990-årene har vokst voldsomt, har derimot tatt en liten pause og falt seks plasser.

 

Thomas på topp i Bærum

 

Navnevalg i Bærum omfattes med spesiell interesse, fordi nye trender ofte starter her. I år er bildet imidlertid litt vanskelig å tolke. Thomas har vært på vei ut i flere år, men i år hoppet det sju plasser opp på landsbasis og havnet helt på topp i Bærum.

 

Henrik nådde utrolige 4,6 prosent i Bærum i 1996, og står fortsatt sterkt. I landet for øvrig er nedgangen betydelig. Ellers er Stian, Erlend og Jakob andre navn å merke seg. Av jentenavnene er det Nora og Helene som står forholdsvis sterkt i Bærum.

 

Dette skiller seg også fra landet for øvrig, hvor disse navnene ligger på henholdsvis 34. og 15. plass.

 

Generelt er det vanskelig å finne geografiske variasjoner. Variasjonene skyldes mest tilfeldigheter. Det som kan bemerkes er at Lars topper i Oppland, Charlotte i Finnmark og Sara i Oslo. Dessuten ligger Stian høyt i Finnmark og Rebekka høyt i Stavanger.

 

Marie og André, populære andrenavn Bruken av mer enn ett fornavn holder seg stabilt. 24,9 prosent av jentene og 23,4 prosent av guttene har flere fornavn. I tillegg kommer henholdsvis 1,9 og 2,5 prosent med bindestrek. Bruken av bindestrek varierer fra 5,6 prosent av guttene i Finnmark til 1,3 prosent av jentene i Bærum.

 

De mest brukte andrenavnene er i særklasse Marie, som er brukt hele 762 ganger. Mens André er brukt 700 ganger. Slik har et vært i en årrekke. I 1990 var tallene 730 for Marie og 939 for André som navn nummer to. Det nest mest brukte andrenavnet er for jentene Sofie med 278, Kristine med 275, og Elise med 224. For guttene er det tilsvarende andrenavnet Andreas med 285, Alexander med 206 og Martin med 189. De mest brukte kombinasjonene er for jentene Ida Marie med 79, Silje Marie med 34, Ingrid Marie med 26 og Ida Kristine med 26. For guttene er de vanligste kombinasjonene Ole Martin med 52, Ole Kristian med 36, Kim André med 36 og Lars Martin med 22.

 

Martin og Ida var de mest brukte første fornavn i 1995. Martin er på første plass for tredje år på rad. Karoline som var på topp i 1994 falt kraftig og havnet på tredje plass, forbigått av Ida og Silje.

 

Ida, som mest brukte jentenavn, har en oppslutning på 1,9 prosent. Det er svært lite. Anne hadde til sammenligning over 5

 

prosent gjennom hele 50- og 60-tallet. Det viser at spredningen, særlig på jentesiden, er svært god. Martin hadde en

 

oppslutning på 2,5 prosent i 1995.

 

"Taperne"

 

Størst fremgang siste år hadde Anna, Tina, Emilie, Hanna og Rebekka for jentene og Andreas, Jonas, Vebjørn, Markus og Sebastian for guttene. På litt lenger sikt, i forhold til 1990, er det Vilde, Julie, Emilie, Frida og Amalie som er vinnere. For guttene er det Martin, Markus, Sondre, Jonas og Henrik. "Taperne" siste år er Camilla, Stine, Karoline, Katrine og Espen, Vegard, Håkon og Thomas. Siden 1990: Camilla, Linn, Stine, Marianne og Kim, Thomas, Stian og Christian.

 

Bindestrek

 

24,2 prosent av guttene og 24,7 prosent av jentene har mer enn ett fornavn. De mest brukte "annetnavn" er Andre (726) og Marie (797). Bindestrek er vanligst nordpå. F.eks. har 5,4 prosent av guttene i Troms bindestrek i navnet sitt, mens for landet er den 2,9 prosent. 2,1 prosent av jentene har bindestrek.

 

NAVNENES BETYDNING

 

Tidligere var navnet og betydningen av navnet identisk med personene selv. Navnet skulle gjenspeile de egenskapene som en regnet med at personene ville ha. Det var derfor viktig å finne rett navn når et nytt menneske kom til verden. I dag tenker vi ikke så mye på hva navnet betyr når vi til daglig bruker dem om og på hverandre. Med de fleste av oss vet hva vårt eget navn betyr, og en del vekt legger vi på navnenes betydning når vi skal velge navn til vårt eget barn.

 

Slår vi opp i navnelistene og ser på betydningen av en del navn, vil vi fort skjønne at ordmateriale som danner navnene, ikke er tilfeldig valgt. Jevnt over har navneen en positiv betydning. Bak navnevalget er det ofte et ønske om at navnet skal overføre dette positive betydningsinnholdet til navnebæreren.

 

Ofte er navnene sammensatt av to ledd. En sjelden gang kan de slumpe til å ha samme betydning, slik som ved navnet GUNNHILD, der både GUNN og HILD betyr strid, og HALLSTEIN, der begge leddene betyr stein. Det vanlige er at leddene har forskjellig betydning. Ofte er det slik at leddene ikke danner noen betydningsmessig enhet eller har noe samlet logisk innhold.

 

Under er navneleddene ført opp i den gruppen der de hører hjemme, og jeg gir noen eksempler på navn som inneholder leddene.

 

De vakre kvinnene

 

Navn som beskriver skjønne, vakre, kvinner har vi både på norsk og tysk:

 

Jentenavn: -frid: Frida, Astrid, Estrid, Ingrid, Guri, Ragnfrid, Sigrid, Siri, Solfrid, Turid.

 

-heid: Heidi, Adelheid

 

De gode og kjærlige

 

kvinnene er i flertall blant navn med betydning gode og kjærlige også:

 

Jentenavn: Kjær-/Åst-: Kjærlaug, Åsta, Åste

 

Unn-/-unn: Unn, Unni, Ingunn, Jorunn, Reidun, Torunn

 

Andre: Agate, Ågot, Alma, Amanda, Carina

 

Guttenavn: David, Oskar, Rasmus

 

Vennskap og trofasthet

 

Her er noen navn som gjenspeiler vennskap og trofasthet:

 

Jentenavn: Aina, Wenche

 

Guttenavn: -vinr: Audun, Edvin

 

Andre: Lage, Philip, Trygve

 

Navn som gjenspeiler beskyttelse, vern, hjelp

 

Mange av de gamle nordiske navnene inneholder ord som beskyttelse, vern og hjelp:

 

Jentenavn: Berg -/Bot-: Bergdis, Bergfrid, Bergljot, Bodil

 • Bjørg-/-bjørg: Bjørg, Annbjørg, Eldbjørg, Ingebjørg

   

  Borg-/-borg: Borgfrid, Borghild, Asborg, Ingeborg, Torborg, Valborg

   

  -gjerd/-vor: Gerd, Hallgerd, Inger, Ingjerd, Eivor, Gunnvor, Solvor

   

  Andre: Hildegard, Liv, Live, Liva

 •  

  Guttenavn: Berg-/Bot-: Berge, Berger, Birger, Bergfinn, Bergsvein, Botolv

   

  Bjørg-/Borg-: Bjørge, Bjørgulv, Borgar, Borger, Borgvald

   

  -gard/-vard: Gard, Finngard, Ingar, Vegard, Edvard, Hallvard, Håvard

   

  -mund: Amund, Sigmund, Gudmund, Åsmund

   

  Andre: Alexander, Raymond

   

  De fredelige, rolig

   

  Tilnavnet til Olav Kyrre var ikke valgt tilfeldig. Navnet hans betyr nemlig fredelig, rolig. Andre navn med samme betydning er:

   

  Jentenavn: Fred-: Fredhild, Fredrikke

   

  Andre: Irene, Iren

   

  Guttenavn: Fred-/-fred: Fred, Freddy, Fredrik, Frits, Arnfred, Bård, Gottfred, Vilfred

   

  Andre: Aksel, Ferdinand, Kyrre, Salomon

   

  De hedenske

   

  Gudfryktighet ga også opphav til navn som ærer den hedenske, norrøne gudeverdenen:

   

  Jentenavn: -dis: Disa, Frøydis, Hjørdis, Tordis, Vigdis

   

  Gud-/Ås-: Gudrun, Guro, Guri, Gudveig, Åsa, Åse, Åshild, Aslaug

   

  Andre: Helga, Hege, Olga

   

  Guttenavn: Gott-/Gud-: Gottfred, Gotthard, Gudbrand, Gudmund, Guttorm, Gorm

   

  De rene og jomfruelige

   

  Det er ikke til å undres over at jentenavnene er flest i gruppen for navn med betydningen jomfruelighet og renhet:

   

  Jentenavn: Agnes, Agnete, Edel, Katharina, Kathrine, Karin, Karina, Kari, Karen, Trine.

   

  Guttenavn: Elmer

   

  De vise

   

  Visdom, intellekt og (hemmelig) kunnskap uttrykkes både i nordiske og fremmede navn:

   

  Jentenavn: Run-/-run: Runa, Runhild, Dagrun, Gudrun, Guro, Oddrun, Sigrun, Solrun

   

  Andre: Sofie, Sonja

   

  Guttenavn: Run-: Runar, Rune, Runolv

   

  Andre: Cato, Frode, Grunde, Hugo, Sofus

   

  De sterke og dristige

   

  Svært mange av de gamle nordiske navnene beskriver egenskaper som styrke, dristighet, makt, strid og kampmot:

   

  Jentenavn: Gunn-/-gunn: Gunn, Gunnhild, Gunnvor, Hildegunn, Margunn, Torgunn

   

  Her-: Herdis, Herbjørg, Herborg, Herlaug

   

  Hild-/-hild: Hild, Hilde, Hildegunn, Bodil, Gunnhild, Torhild, Ingvild

   

  Leik-/Magn-/-trud: Leikny, Magnhild, Magny, Gjertrud, Trude

   

  Vig-/-vig: Vigdis, Hedvig, Hedda

   

  Andre: Edith, Valborg, Vibeke

   

  Guttenavn: -ar: Einar, Gunnar, Ragnar, Vidar, Valter, Verner

   

  Gunn-/-leik: Gunnar, Gunnleik, Gunnvald, Gullik, Herliek, Torleik

   

  Her-/Magn-: Harald, Herbert, Herbjørn, Herman, Magne, Magnar

   

  Vig-/-vig: Vigleik, Viggo, Hartvig, Kudvig

   

  Andre: Andreas, Anders, Andre, Arnt, Bård, Jørund, Kjartan, Kurt.

   

  De krigerske

   

  Navnegruppen som beskriver krigsutstyr og våpen er også stor:

   

  Jentenavn: Bryn(j)-/Geir-: Bryngjerd, Brynhild, Geirid, Geirhild, Gøril, Gjertrud

   

  Kjell-/Hjør-: Kjellaug, Kjellbjørg, Kjellfrid, Kjellrun, Hjørdis

   

  Odd-: Oddborg, Oddbjørg, Oddfrid, Oddhild, Oddlaug, Oddveig

   

  Guttenavn: -brand/Bryn(j)-: Gudbrand, Gullbrand, Herbrand, Brynjar, Brynjulf, Brynvald

   

  Geir-/-geir: Geir, Geirmund, Gjermund, Roger, Torgeir, Torger, Terje

   

  Grim-/-grim: Grim, Grimkjell, Hallgrim, Oddgrim, Steingrim, Torgrim

   

  Kjell-/-kjell: Kjell, Kjetil, Kjellbjørn, Torkjell, Torkil, Åskjell, Eskil

   

  Odd-/-odd: Odd, Oddbjørn, Oddgeir, Oddleiv, Oddvar, Oddvin, Torodd

   

  Andre: Barry, Hjalmar, Randolv, Ståle, Vilhelm, Wolfgang

   

  De ildfulle og kranglevorne

   

  Noen få navn inneholder stavelser som betyr ild og bråk:

   

  Jentenavn: Eld-: Eldbjørg, Eldfrid, Ildri, Eldrun

   

  Guttenavn: Eld-: Eldar

   

  Andre: Sindre, Torgny

   

  De seirende

   

  Betydningen seier finner vi i en rekke navn, både norsk og utenlandske:

   

  Jentenavn: Sig-: Sigbjørg, Signe, Signy, Sigfrid, Sigrid, Siri, Sigrun

   

  Andre: Veronica, Viktoria

   

  Guttenavn: Sig-: Sigbjørn, Sigmund, Sigvald, Sevald, Sigvard, Sigurd, Syver, Sivert

   

  Andre: Nikolai, Nicholas, Nils, Viktor

   

  De sinte og strenge

   

  Strenghet, sinne og mot kunne være verdifulle egenskaper – før som nå:

   

  Jentenavn: Mod-/-mod: Modgunn, Rigmor

   

  Andre: Harda

   

  Guttenavn: -hard: Bernhard, Eilert, Gerhard, Gert, Leonard, Lennart, Rikhard

   

  Mod-/-mod: Modolv, Hermod, Olmod, Tormod

   

  Andre: Hartvig, Odin

   

  De myndige og autoritære

   

  Det er ikke vanskelig å forstå at gruppen med navn som gjenspeiler myndighet og autoritet er ganske stor:

   

  Jentenavn: Ragn-: Ragna, Ragne, Ragnfrid, Ragni, Randi, Ragnhild

   

  Rik-/-rik: Rigmor, Fredrikke, Henrikke, Ulrikke, Rikke

   

  Andre: Birgitte, Berit, Britt, Birgit, Birte, Pirkko, Marta, Sara, Regina

   

  Guttenavn: Ein-: Eiliv, Eilif, Ellef, Einar, Eirik, Erik, Endre

   

  Ragn-/-vald: Ragnar, Ragnvald, Raymond, Harald, Ingvald, Ragnvald, Roald,

   

  Rik-/-rik: Rikhard, Dick, Didrik, Eirik, Erik, Fredrik, Heikki, Harry, Ulrik

   

  Andre: August, Jarl, Jarle, Konrad, Kurt, Reinhard, reinert, Rådmund,

   

  De berømte

   

  Vi har også navn som beskriver storhet og berømthet:

   

  Jentenavn: Emma, Irma

   

  Guttenavn: -mar: Bjartmar, Elmer, Hilmar, Ingmar, Valdemar, Vilmar

   

  Andre: Håvard, Ludvig, Magnus, Njål

   

  De rike

   

  Rikdom er noe som ønskes for de fleste – derav disse navnene:

   

  Jentenavn: Aud-: Aud, Audbjørg, Audfrid, Audgunn, Aughild, Audny

   

  Guttenavn: Aud-: Audbjørg, Audun

   

  Andre: Adgar, Edmund, Edvard, Otto

   

  Navn fra planteverdenen

   

  Planter har gitt opphav til mange navn:

   

  Jentenavn: Gurli, Ritva, Rosa, Rose, Susanne, Sylvia, Viola, Yvonne

   

  Guttenavn: -vid: Arvid, Arve, Sigve

   

  Andre: Ivo

   

  Navn fra dyreverdenen:

   

  Også dyr har gitt opphav til en rekke navn:

   

  Jentenavn: Arn-/Bjørn-: Arna, Arnbjørg, Annbjørg, Arndis, Arnfrid, Bjørnhild

   

  Jo-/Jor-: Jodis, Jorid, Jolaug, Joveig, Jorunn, Joran, Jørunn

   

  Svan-/Ulv-: Svanhild, Svanlaug, Ulvhild, Ylva

   

  Andre: Debora, Dyveke, Rakel, Sirikka, Ursula

   

  Guttenavn: Arn-: Arne, Arnfinn, Arnold, Arnstein, Arnt, Ørnulf, Arvid, Arve

   

  Bjørn-/-bjørn: Bjørn, Bjarne, Bjørnar, Bernt, Asbjørn, Espen, Torbjørn

   

  Jo-/Jor-: Joar, Jogeir, Joleik, Jostein, Joralv, Jorodd, Jorulv

   

  Ulv-/-ulv: Ulv, Ulf, Ulvar, Wolfgang, Arnulf, Ørnulf, Randulf, Rolf

   

  Andre: Are, Henning, Håkon, Jonas, Leo, Orm, Oskar, Philip

   

  Stein og malm

   

  Navn med betydningen stein og malm har vi for begge kjønn og på flere språk:

   

  Jentenavn: Hall-/Stein-: Hallbjørg, Halldis, Hallgjerd, Steinbjørg, Steinfrid, Steinunn

   

  Andre: Malmfrid, Målfrid

   

  Guttenavn: Hall-/Kol-: Halle, Hallgeir, Hallvard, Halvor, Kolbein, Kolbjørn, Kolfinn

   

  Stein-/-stein: Stein, Sten, Steinar, Arnstein, Jostein, Øystein, Torstein

   

  Andre: Gregard, Peter, Petter, Per

   

  Hus og hjem

   

  Navn med betydningen hus og hjem finner vi også for begge kjønn:

   

  Jentenavn: Reid-/Sol-/Rann-: Reidun, Solbjørg, Solveig, Solvor, Rannveig, Rønnaug

   

  Guttenavn: Reid-/Sol-: Reidar, Reiulf, Solmund, Salmund, Salve, Solve, Sølve

   

  Andre: Henrik

   

  Mennesker og folkeslag

   

  Denne gruppen inneholder navn med forskjellige betegnelser for mennesker og folkeslag:

   

  Jentenavn: Camilla, Dagmar, Doris, Judit, Lydia, Magdalene, Malin, Mali

   

  Guttenavn: Finn-/-finn: Finn, Finngeir, Arnfinn, Dagfinn, Torfinn

   

  -mann/Tjod-: Hermann, Normann, Tidemann, Didrik, Tidemann, Kjølv

   

  Svein-/-svein: Svein, Sven, Sveinung, Sveinbjørn, Bergsvein, Bergsvend

   

  Andre: Adam, Alexander, Frank, Halvdan, Karl, Lars, Nikolai, Trond

 • Andre ord som er blitt til navn

   

  Jentenavn: Alvor: Erna

   

  Dag: Dagfrid, Dagmar, Dagny, Dagrun

   

  Gave: Dorothea, Sunniva, Synnøve, Synne

   

  Lykke: Beate, Øyvor, Eivor

   

  Perle: Margarete, Margit, Marit, Marita, Rita, Merete, Grete

   

  Regnbue: Iris

   

  Snø: Snøfrid, Snefrid

   

  Sol: Solfrid, Solgunn, Sunniva, Synnøve, Synne, Synve

   

  Stjerne: Ester, Stella

   

  Tro: Vera

   

  Guttenavn: Alvor: Ernst, Severin, Søren

   

  Bakke: Brian

   

  Bein: Kolbein

   

  Dag: Dag, Dagfinn

   

  Knute: Knut

   

  Lykke: Benjamin, Ben, Øystein, Even, Østen, Eivind, Øyvind

   

  Tvilling: Thomas, Tom, Tommy

   

  Yrker: Georg, Jørgen, Jørn, Ørjan, Remi, Sylfest

   

  Egenskaper som har inspirert til navn

   

  Jentenavn: Blind: Cecilie, Silje, Sidsel, Sissel

   

  Fremmed: Barbara, Barbro

   

  Guttenavn: Forvirret: Sturla

   

  Går mye: Stig

   

  Oppstoppernese: Simon, Simen

   

  Krøllhåret: Kåre

   

  Liten. Paulus, Paul, Pål

   

  Rappfotet: Stian

   

  Urolig: Sverre

   

  Årvåken: Gregor

 • Navnemoter og popularitet

   

  Navnemotene skifter etter hvert som årene går. Dessuten har vi i en og samme periode ganske store variasjoner i de forskjellige delene av landet. Listene under er laget på grunnlag av materiale utarbeidet ved Nordisk Institutt, Universitetet i Bergen. Navnene er i hovedsak plukket fra moderne materiale, det vil si navn som brukes av og blant dagens norske befolkning. I listene er det ikke slått sammen de forskjellige skrivemåtene av samme navn. Hadde jeg gjort det, ville for eksempel Camilla/Kamilla, Anette/Annette, Christian/Kristian ha kommet høyere opp på listene.

   

  Fødselsår 1991:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Marte 1. Kristian
  2. Silje 2. Kristoffer
  3. Ida 3. Andreas
  4. Karoline 4. Thomas

   

  Fødselsår 1980-82:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Thomas
  2. Marianne 2. Lars
  3. Silje 3. Stian
  4. Camilla 4. Anders

   

  Fødselsår 1970-74:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Jan
  2. Hege 2. Rune
  3. Monica 3. Geir
  4. Hilde 4. Bjørn

   

  Fødselsår 1945-49:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Anne 1. Jan
  2. Inger 2. Per
  3. Kari 3. Bjørn
  4. Liv 4. Kjell

   

  Fødselsår 1925-29:

   

  Jenter: Gutter:

  1. Solveig 1. Arne
  2. Gerd 2. Odd
  3. Inger 3. Kåre
  4. Ruth 4. Per

   

   

   

   

  POPULÆRE NAVN

   

  Populære utenlandske navn:

   

  Dette er de mest populære utenlandske navnene i 1980-åra:

   

  Jentenavn: ANETTE, ANN, CAMILLA, CATHRINE, CECILIE, ELISABETH, HEIDI,

   

  KRISTINE, LINDA, MARIA, MARIANNE, MONICA, NINA, IDA, THERESE.

   

  Guttenavn: ALEXANDER, CHRISTIAN, FREDRIK, HANS, JAN, JØRGEN, KENNETH,

   

  KIM, MARIUS, MARTIN, THOMAS, TOM, TOMMY.

   

  Nordiske navn med synkende popularitet:

   

  Navnemotene svinger. Enkelte opphavlig nordiske navn var vanlige for noen tiår siden, blir sjelden brukt på dagens nye verdensborgere. De oppfattes kanskje som gammelmodige fordi vi forbinder bare eldre folk med dem. Eller de faller rett og slett ikke i tidens smak.

   

  Jentenavn: BORGHILD, DAGNY, GERDA, GYDNY, GUDRUN, GUNNLAUG, HALLDIS

   

  HERBJØRG, HILDA, HILDUR, HJØRDIS, ODDBJØRG.

   

  Guttenavn: ARNFINN, ARNULF, DAGFINN, GUNNVALD, GUTTORM, INGOLF,

   

  INGVALD, ODDLEIF, RAGNVALD, TORALF, TORVALD, ULF.

   

  Nordiske navn med stabil popularitet:

   

  Andre nordiske navn var vanlige i forrige generasjon og kanskje generasjonen før den, og er det fremdeles.

   

  Jentenavn: ASTRID, INGER, INGRID, JORUNN, LIV, RAGNHILD, RANDI, SIGRID,

   

  SOLVEIG, TORILL, TERUNN, TOVE, ÅSE, ÅSHILD.

   

  Guttenavn: ARNE, BJØRN, DAG, HELGE, HÅKON, KJELL, KNUT, ODD, OLAV, OLE,

   

  SVEIN, TERJE, TOR, TORBJØRN, TORE, ØYSTEIN.

   

  Nordiske navn med stigende popularitet:

   

  En del opphavlig nordiske navn har hatt et klart oppsving de siste tjue åra. Flere av dem er navn som har vært i liten eller ingen bruk tidligere, men som altså faller i smak blant være dagers nybakte foreldre.

   

  Jentenavn: GRO, GRY, GUNN, GURO, HEGE, HILDE, IDUN, INGUNN, INGVILD,

   

  ISELIN, SIRI, SIV, TONE, YNGVILD, ÅSNE.

   

  Guttenavn: EIRIK, EIVIND, ERIK, ERLEND, ESPEN, FRODE, GEIR, HÅVARD, KJETIL,

   

  RUNE, SNORRE, SONDRE, STIAN, STIG, TROND, ØYVIND.

   

   

  OM OPPHAVSRETT OG IMPORT

   

  Det er vanlig å gruppere navn etter språklig opphav. Ofte er det forholdsvis enkelt å finne ut hvor et navn stammer fra. Andre ganger er opphavet mer tvilsomt. Da kan to mulige opphav være ført opp i navnedelen. Eller vi kan få opplyst at navnet er av uvisst opphav.

   

  Nordiske navn:

   

  I de skandinaviske landene er det langt på vei en felles navnehistorie. Denne navnearven kan spores bl.a. på runeinnskrifter, gjennom muntlig overleverte helte- og gudesagn og gjennom de gamle konge- og ættesagaene. Et kjennetegn er at de nordiske gudenes navn er hyppige brukt, men i eldre tid alltid sammen med et annet ledd av ærefrykt for å gi barnet gudens navn alene(Torbjørn, Ingebjørg). Svært mange av navnene som ble laget i vikingtiden tilhører dette felles skandinaviske navneforrådet.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ASTRID, ELIN, INGER, MAGDA, SIV, BIRGIT, GUNN, HILDE, ÅSE, SIRI.

   

  Gutter: ANDERS, ERIK, KNUT, PER, RUNE, TROND, BJØRN, ERLEND, LARS, TORE.

   

  Norske navn:

   

  Vi har en del navn som har utviklet seg til å bli særnorske.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BJØRG, HEGE, MARI, SOLVEIG, GRO, INGVILD, KJERSTI, LIV, RANDI.

   

  Gutter: GEIR, HÅVARD, LEIF, OLAV, TERJE, ØYSTEIN, HÅKON, JOSTEIN, ODD.

   

  Danske navn:

   

  De "400 mørke årene" sammen med Danmark har gitt oss en felles kulturarv der dansk satte sitt preg på språk og litteratur og derav navnebruken. Naboforholdet har siden vært godt, og nyere danske navn er blitt fritt "importert".

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BENTE, KAREN, MERETE, TOVE, MARGRETE, METTE, PERNILLE.

   

  Gutter: ESPEN, JEPPE, MORTEN, OLE, OVE, JENS, KNUD, SVEND, ÅGE.

   

  Svenske navn:

   

  "Søta bror" har påvirket oss i århundrer. I tillegg til felles kulturarv, har nært naboskap og unionstiden ført til at vi har tatt i bruk en del typiske svenske navn.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: BRITTA, LENA, MAJ, STINA, ANNIKA, KERSTIN, MALIN, ULLA.

   

  Gutter: BIRGER, HASSE, STURE, SVEN, ØSTEN, GØRAN.

   

  Finske og samiske navn:

   

  Det er faktisk noen finske og samiske navn som er blitt "vanlige norske navn".

   

  Eksempel:

   

  Jenter: AINA

   

  Gutter: MATTI

   

  Hebraiske navn:

   

  Som regel inneholder de hebraiske navnene omtale av Gud. Det er ikke så vanskelig å se at vanlige norske navn som Jon og Anne opprinnelig stammer fra de hebraiske navene Johannes og Hanna.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ELISABETH, HANNA, REBEKKA, SARA, EVA, MARTHA, SUSANNE.

   

  Gutter: DAVID, JOAKIM, MATTIAS, SIMON, DANIEL, JAKOB, THOMAS.

   

  Greske navn:

   

  De aller fleste greske navn som finnes brukt i Norge har kommet hit via kristendommen.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: CATHRINE, IRENE, JOHANNA, THERESE, BARBARA, HELENE, SOFIE.

   

  Gutter: ALEXANDER, JONAS, PETER, RASMUS, ANDREAS, JOHANNES.

   

  Latinske navn:

   

  De latinske navnene er ofte betegnelser for karakteristika eller ytre kjennetegn. Mange latinske navn som er i bruk i dag, har en bakgrunn som navn på berømtheter, helgener og statsmenn.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: AMANDA, BEATE, CECILIE, PIA, VIKTORIA, CAMILLA, DIANA, RENATE.

   

  Gutter: CATO, MAGNUS, MARIUS, CHRISTIAN, MARTIN, VIKTOR, SEVERIN.

   

  Tyske navn:

   

  De tyske handelsforbindelsene helt siden hansatiden er en av grunnene til at tyske navn er blitt så vanlige i Norge. I tillegg har tysk språk en klang som ikke er så ulik den norske.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: GRETHE, IDA, LISA, TRUDE, WENCHE, HEIDI, LINDA, LISE, VIBEKE.

   

  Gutter: HANS, HENRIK, JØRGEN, ROBERT, FREDRIK, HENNING, JAN, KURT.

   

  Franske navn:

   

  En del franske navn har overlevd og er i dag etablert i det norske språket. Særlig gjelder dette jentenavn med ending –ette(den lille).

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANETTE, JEANETTE, MADELEINE, CHARLOTTE, HENRIETTE, YVONNE.

   

  Gutter: ANDRE, EMIL, MICHEL, RENE.

   

  Spanske navn:

   

  Den felles, europeiske kulturarv har nok vært den viktigste årsak til at spanske navn blir brukt i Norge.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANITA, MARITA, ALMA, INES, RAMONA.

   

  Gutter: ANTONIO, PEDRO, ANDRES, CARLOS.

   

  Italienske navn:

   

  De italienske navnene er veldig like de spanske, og har samme forbindelse til Norge.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: LAURA, RITA, ISABELLA, SANDRA, BIANCA, BEATRICE.

   

  Gutter: MARIO, ROBERTO, MARINO, RINO.

   

  Irske navn:

   

  Blandingen av norske , irske og britiske navn skjedde i en tid da vikingetoktene og landnåmstid gjorde deler av Irland til en norsk koloni.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: KATHLEEN, MONA, EILEEN.

   

  Gutter: KEVIN, NJÅL, BRIAN, OSKAR.

   

  Russiske/slaviske navn:

   

  Norge har lite språklig samkvem med Russland, men likevel har en del lett uttalbare navn funnet veien til norske kirkebøker og folkeregistre.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANJA, KATJA, NINA, SONJA, VERA, OLGA, TANJA, KATINKA.

   

  Gutter: BORIS, IVAN, IGOR.

   

  Angloamerikanske navn:

   

  Tidligere ble engelske navn lite brukt, men etter hvert ble angloamerikanske popstjerner og filmskuespillere felleseie – og det ble også navnene.

   

  Eksempel:

   

  Jenter: ANN, HELEN, JENNY, LILLIAN, MARIANN, MAY, HARRIET, BETTY.

   

  Gutter: EDVARD, GLENN, JOHNNY, KENT, FRANK, KIM, ROGER, TOM, RONNY.

   

   

  SPESIALTOLKNING

   

  Jeg vil spesielt ta for meg 7 guttenavn og 7 jentenavn som jeg forteller litt ekstra om, og tolker mer enn de andre. Her har jeg valgt ut navn jeg vil vite mer om, navn jeg har spesiell tilknytning til eller navn jeg bare rett og slett synes er fine.

   

  Jeg forteller hvor navnet kommer fra, hvor det kommer fra, hvor mange det finnes i Norge med samme navn, eneste navn eller i dobbeltnavn, betydningen av navnet, når det var mest populært, hvor det var/er mest populært, navndag, kjente personer med samme navn, hvilen forbindelse folk har til navnet, hvor mange som ble døpt til det navnet i fjor osv.

   

  Dette er navnene jeg har valgt:

   

  Jentenavn

   

  Mari

   

  Hilde

   

  Åse

   

  Stina

   

  Cecilie

   

  Heidi

   

  Cathrine

   

  Guttenavn

   

  Øystein

   

  Jens Petter

   

  Morten

   

  Jeppe

   

  Sigbjørn

   

  Torgeir

   

  Knut

   

   

  MARI

  1. Mari er norsk form av Maria og Marina. Maria er igjen en gresk-latinsk form av det hebraiske Mirjam. Mari er et typisk særnorsk jentenavn. Mari har vært populært de siste århundrene, og har hatt en opptur etter 1970. Justisdepartementet bestemte det gamle Marii skulle skrives Mari på norsk skrivemåte.
  2. I Norge er det 7862 kvinner/jenter som har Mari som eneste eller første fornavn.
  3. I 1997 var det 216 jentebarn som ble døpt Mari.
  4. Rundt 1980 hadde navnet en stigning, men har nå så vidt begynt å gå nedover igjen.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Mari på 77.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, og på 10.plass på Topp 15 lista i Oppland.
  6. Mari har aldri vært på Topp 10 over de mest valgte navnene i noe årstall fra 1880 til i dag.
  7. Mari ligger på 22.plass på lista med de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr. 1/1 1998. Det er 6368 jenter/kvinner som har Mari som andre fornavn.
  8. På landsstatistikken kan man se at Mari er et typisk "Oppland-navn". Det går som mest brukt i akkurat det fylket. Men det er i Nordland navnet er mest populært.
  9. Betyr: vakker
  10. Navndag: 25.mars Marimesse (25.mars)om våren er en kirkehøytid knyttet til jomfru Maria, til minne om at engelen Gabriel meddelte Maria at hun skulle føde Kristus. Denne messen var regnet som den viktigste merkedag før sommeren.
  11. Kjente personer med navnet: Mari Maurstad
  12. Forbindelse til navnet: "MARI du bedåre.."

  KNUT

  1. Knut er et norsk navn, kommer fra norrønt Knútr, som betyr knute. Svært vanlig, med en topp like etter krigen.
  2. I Norge er det 30639 gutter/menn som har Knut som første eller enste fornavn.
  3. I 1997 var det 89 guttebarn som ble døpt Knut.
  4. Knut hadde sin topperiode rundt 1945-1950. Har nå de siste årene vært lenger nede enn noensinne.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Knut på 7.plass over de 100 vanligste guttenavn i Norge, men lå ikke på Topp 15 i Oppland.
  6. Lars lå på Topp 10 over de mest valgte navnene i årstallene 1922 - 1966. Høyest opp fra 1923, da Knut lå på 5.plass.
  7. Knut er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
  8. Lars er mest populært i Sogn og Fjordane.
  9. Betyr: knute
  10. Navndag: 7.januar Denne dagen kalles Eldbjørgdagen.
  11. Kjente personer med navnet: Knut Bjørnsen
  12. Forbindelse til navnet:
  13. Knut er et navn med stabil popularitet.

   

   

  ÅSE

   

   

  1. Åse er et nordisk navn, en sideform av Åsa, som betyr gud. Vanlig de siste århundrene. Gått jevnt igjen etter krigen. Formen Åse er vanligere enn den opprinnelige formen Åsa. Åse har en stabil popularitet i de siste generasjonene. Åse er norrønt Ása, kortform av navn på Ås-´ås(gud)´. Åse er et navn som brukes i både Norge, Sverige og Danmark, og da kaller vi det nordisk, siden vi ikke kan plassere det spesielt i et av landene.
  2. I Norge er det 12608 kviner/jenter som har Åse som eneste eller første fornavn.
  3. I 1997 var det 19 jentebarn som ble døpt Åse.
  4. Rundt 1940 hadde navnet sin topperiode, men har de siste årene vært mindre brukt.
  5. Pr. 1/1 1998 lå Åse på 38.plass over de 100 vanligste jentenavn i Norge, men var ikke på Topp 15 i Oppland.
  6. I 1920-årene var Åse såvidt inne på Topp 10 over de mest vanlige navnene fra 1880 til i dag.
  7. Åse er ikke på lista over de 100 vanligste andrenavn i dobbeltnavn pr.1/1 1998.
  8. Åse er mest populært i Telemark.
  9. Betyr: gud
  10. Navndag: 2.mai
  11. Kjente personer med navnet: Åse Kleveland
  12. Forbindelse til navnet: - Mor ÅSE – Peer Gynts mor. "ÅSE, Påse, stikkedåse!" Dette er en erteregle. Enkelte navn innbyr til å bli laget regler om, og Åse er ett av dem.
  13. Åse er et navn som ærer den hedenske, norrøne gudeverdenen. Åse går også under gruppen "Kunstneriske & intellektuelle navn". Det er en gruppe hvor det er navn som er spesielle, lite brukte og til dels fantasifulle.
  ... til Del II

  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


  20.01.2015 09:50

  Bra!
  83
  anbefalinger
  It is not the fart that kills you it is the smell

  J-boi B-boi H-boi
  30.10.2017 12:44

  Bra!
  79
  anbefalinger
  SHREK

  Written by

  William Steig & Ted Elliott
  SHREK
  Once upon a time there was a lovely
  princess. But she had an enchantment
  upon her of a fearful sort which could
  only be broken by love's first kiss.
  She was locked away in a castle guarded
  by a terrible fire-breathing dragon.
  Many brave knights had attempted to
  free her from this dreadful prison,
  but non prevailed. She waited in the
  dragon's keep in the highest room of
  the tallest tower for her true love
  and true love's first kiss. (laughs)
  Like that's ever gonna happen. What
  a load of - (toilet flush)

  Allstar - by Smashmouth begins to play. Shrek goes about his
  day. While in a nearby town, the villagers get together to go
  after the ogre.

  NIGHT - NEAR SHREK'S HOME

  MAN1
  Think it's in there?

  MAN2
  All right. Let's get it!

  MAN1
  Whoa. Hold on. Do you know what that
  thing can do to you?

  MAN3
  Yeah, it'll grind your bones for it's
  bread.

  Shrek sneaks up behind them and laughs.

  SHREK
  Yes, well, actually, that would be a
  giant. Now, ogres, oh they're much worse.
  They'll make a suit from your freshly
  peeled skin.

  MEN
  No!

  SHREK
  They'll shave your liver. Squeeze the
  jelly from your eyes! Actually, it's
  quite good on toast.

  MAN1
  Back! Back, beast! Back! I warn ya!
  (waves the torch at Shrek.)

  Shrek calmly licks his fingers and extinguishes the torch. The
  men shrink back away from him. Shrek roars very loudly and long
  and his breath extinguishes all the remaining torches until the
  men are in the dark.

  SHREK
  This is the part where you run away.
  (The men scramble to get away. He laughs.)
  And stay out! (looks down and picks
  up a piece of paper. Reads.) "Wanted.
  Fairy tale creatures."(He sighs and
  throws the paper over his shoulder.)


  THE NEXT DAY

  There is a line of fairy tale creatures. The head of the guard
  sits at a table paying people for bringing the fairy tale creatures
  to him. There are cages all around. Some of the people in line
  are Peter Pan, who is carrying Tinkerbell in a cage, Gipetto
  who's carrying Pinocchio, and a farmer who is carrying the three
  little pigs.

  GUARD
  All right. This one's full. Take it
  away! Move it along. Come on! Get up!


  HEAD GUARD
  Next!

  GUARD
  (taking the witch's broom) Give me that!
  Your flying days are over. (breaks the
  broom in half)

  HEAD GUARD
  That's 20 pieces of silver for the witch.
  Next!

  GUARD
  Get up! Come on!

  HEAD GUARD
  Twenty pieces.

  LITTLE BEAR
  (crying) This cage is too small.

  DONKEY
  Please, don't turn me in. I'll never
  be stubborn again. I can change. Please!
  Give me another chance!

  OLD WOMAN
  Oh, shut up. (jerks his rope)

  DONKEY
  Oh!

  HEAD GUARD
  Next! What have you got?

  GIPETTO
  This little wooden puppet.

  PINOCCHIO
  I'm not a puppet. I'm a real boy. (his
  nose grows)

  HEAD GUARD
  Five shillings for the possessed toy.
  Take it away.

  PINOCCHIO
  Father, please! Don't let them do this!
  Help me!

  Gipetto takes the money and walks off. The old woman steps up
  to the table.

  HEAD GUARD
  Next! What have you got?

  OLD WOMAN
  Well, I've got a talking donkey.

  HEAD GUARD
  Right. Well, that's good for ten shillings,
  if you can prove it.

  OLD WOMAN
  Oh, go ahead, little fella.

  Donkey just looks up at her.

  HEAD GUARD
  Well?

  OLD WOMAN
  Oh, oh, he's just...he's just a little
  nervous. He's really quite a chatterbox.
  Talk, you boneheaded dolt...

  HEAD GUARD
  That's it. I've heard enough. Guards!


  OLD WOMAN
  No, no, he talks! He does. (pretends
  to be Donkey) I can talk. I love to
  talk. I'm the talkingest damn thing
  you ever saw.

  HEAD GUARD
  Get her out of my sight.

  OLD WOMAN
  No, no! I swear! Oh! He can talk!

  The guards grab the old woman and she struggles with them. One
  of her legs flies out and kicks Tinkerbell out of Peter Pan's
  hands, and her cage drops on Donkey's head. He gets sprinkled
  with fairy dust and he's able to fly.

  DONKEY
  Hey! I can fly!

  PETER PAN
  He can fly!

  3 LITTLE PIGS
  He can fly!

  HEAD GUARD
  He can talk!

  DONKEY
  Ha, ha! That's right, fool! Now I'm
  a flying, talking donkey. You might
  have seen a housefly, maybe even a superfly
  but I bet you ain't never seen a donkey
  fly. Ha, ha! (the pixie dust begins
  to wear off) Uh-oh. (he begins to sink
  to the ground.)

  He hits the ground with a thud.

  HEAD GUARD
  Seize him! (Donkey takes of running.)
  After him!

  GUARDS
  He's getting away! Get him! This way!
  Turn!

  Donkey keeps running and he eventually runs into Shrek. Literally.
  Shrek turns around to see who bumped into him. Donkey looks scared
  for a moment then he spots the guards coming up the path. He
  quickly hides behind Shrek.

  HEAD GUARD
  You there. Ogre!

  SHREK
  Aye?

  HEAD GUARD
  By the order of Lord Farquaad I am authorized
  to place you both under arrest and transport
  you to a designated resettlement facility.


  SHREK
  Oh, really? You and what army?

  He looks behind the guard and the guard turns to look as well
  and we see that the other men have run off. The guard tucks tail
  and runs off. Shrek laughs and goes back about his business and
  begins walking back to his cottage.

  DONKEY
  Can I say something to you? Listen,
  you was really, really, really somethin'
  back here. Incredible!

  SHREK
  Are you talkin' to...(he turns around
  and Donkey is gone) me? (he turns back
  around and Donkey is right in front
  of him.) Whoa!

  DONKEY
  Yes. I was talkin' to you. Can I tell
  you that you that you was great back
  here? Those guards! They thought they
  was all of that. Then you showed up,
  and bam! They was trippin' over themselves
  like babes in the woods. That really
  made me feel good to see that.

  SHREK
  Oh, that's great. Really.

  DONKEY
  Man, it's good to be free.

  SHREK
  Now, why don't you go celebrate your
  freedom with your own friends? Hmm?


  DONKEY
  But, uh, I don't have any friends. And
  I'm not goin' out there by myself. Hey,
  wait a minute! I got a great idea! I'll
  stick with you. You're mean, green,
  fightin' machine. Together we'll scare
  the spit out of anybody that crosses
  us.

  Shrek turns and regards Donkey for a moment before roaring very
  loudly.

  DONKEY
  Oh, wow! That was really scary. If you
  don't mind me sayin', if that don't
  work, your breath certainly will get
  the job done, 'cause you definitely
  need some Tic Tacs or something, 'cause
  you breath stinks! You almost burned
  the hair outta my nose, just like the
  time...(Shrek covers his mouth but Donkey
  continues to talk, so Shrek removes
  his hand.) ...then I ate some rotten
  berries. I had strong gases leaking
  out of my butt that day.

  SHREK
  Why are you following me?

  DONKEY
  I'll tell you why. (singing) 'Cause
  I'm all alone, There's no one here beside
  me, My problems have all gone, There's
  no one to deride me, But you gotta have
  faith...

  SHREK
  Stop singing! It's no wonder you don't
  have any friends.

  DONKEY
  Wow. Only a true friend would be that
  cruelly honest.

  SHREK
  Listen, little donkey. Take a look at
  me. What am I?

  DONKEY
  (looks all the way up at Shrek) Uh ...really
  tall?

  SHREK
  No! I'm an ogre! You know. "Grab your
  torch and pitchforks." Doesn't that
  bother you?

  DONKEY
  Nope.

  SHREK
  Really?

  DONKEY
  Really, really.

  SHREK
  Oh.

  DONKEY
  Man, I like you. What's you name?

  SHREK
  Uh, Shrek.

  DONKEY
  Shrek? Well, you know what I like about
  you, Shrek? You got that kind of I-don't-care-what-nobody-thinks-of-me
  thing. I like that. I respect that,
  Shrek. You all right. (They come over
  a hill and you can see Shrek's cottage.)
  Whoa! Look at that. Who'd want to live
  in place like that?

  SHREK
  That would be my home.

  DONKEY
  Oh! And it is lovely! Just beautiful.
  You know you are quite a decorator.
  It's amazing what you've done with such
  a modest budget. I like that boulder.
  That is a nice boulder. I guess you
  don't entertain much, do you?

  SHREK
  I like my privacy.

  DONKEY
  You know, I do too. That's another thing
  we have in common. Like I hate it when
  you got somebody in your face. You've
  trying to give them a hint, and they
  won't leave. There's that awkward silence.
  (awkward silence) Can I stay with you?


  SHREK
  Uh, what?

  DONKEY
  Can I stay with you, please?

  SHREK
  (sarcastically) Of course!

  DONKEY
  Really?

  SHREK
  No.

  DONKEY
  Please! I don't wanna go back there!
  You don't know what it's like to be
  considered a freak. (pause while he
  looks at Shrek) Well, maybe you do.
  But that's why we gotta stick together.
  You gotta let me stay! Please! Please!


  SHREK
  Okay! Okay! But one night only.

  DONKEY
  Ah! Thank you! (he runs inside the cottage)


  SHREK
  What are you...? (Donkey hops up onto
  a chair.) No! No!

  DONKEY
  This is gonna be fun! We can stay up
  late, swappin' manly stories, and in
  the mornin' I'm makin' waffles.

  SHREK
  Oh!

  DONKEY
  Where do, uh, I sleep?

  SHREK
  (irritated) Outside!

  DONKEY
  Oh, well, I guess that's cool. I mean,
  I don't know you, and you don't know
  me, so I guess outside is best, you
  know. Here I go. Good night. (Shrek
  slams the door.) (sigh) I mean, I do
  like the outdoors. I'm a donkey. I was
  born outside. I'll just be sitting by
  myself outside, I guess, you know. By
  myself, outside. I'm all alone...there's
  no one here beside me...

  SHREK'S COTTAGE - NIGHT

  Shrek is getting ready for dinner. He sits himself down and lights
  a candle made out of earwax. He begins to eat when he hears a
  noise. He stands up with a huff.

  SHREK
  (to Donkey) I thought I told you to
  stay outside.

  DONKEY
  (from the window) I am outside.

  There is another noise and Shrek turns to find the person that
  made the noise. He sees several shadows moving. He finally turns
  and spots 3 blind mice on his table.

  BLIND MOUSE1
  Well, gents, it's a far cry from the
  farm, but what choice do we have?


  BLIND MOUSE2
  It's not home, but it'll do just fine.


  GORDO
  (bouncing on a slug) What a lovely bed.


  SHREK
  Got ya. (Grabs a mouse, but it escapes
  and lands on his shoulder.)

  GORDO
  I found some cheese. (bites Shrek's
  ear)

  SHREK
  Ow!

  GORDO
  Blah! Awful stuff.

  BLIND MOUSE1
  Is that you, Gordo?

  GORDO
  How did you know?

  SHREK
  Enough! (he grabs the 3 mice) What are
  you doing in my house? (He gets bumped
  from behind and he drops the mice.)
  Hey! (he turns and sees the Seven Dwarves
  with Snow White on the table.) Oh, no,
  no, no. Dead broad off the table.


  DWARF
  Where are we supposed to put her? The
  bed's taken.

  SHREK
  Huh?

  Shrek marches over to the bedroom and throws back the curtain.
  The Big Bad Wolf is sitting in the bed. The wolf just looks at
  him.

  BIG BAD WOLF
  What?

  TIME LAPSE

  Shrek now has the Big Bad Wolf by the collar and is dragging
  him to the front door.

  SHREK
  I live in a swamp. I put up signs. I'm
  a terrifying ogre! What do I have to
  do get a little privacy? (He opens the
  front door to throw the Wolf out and
  he sees that all the collected Fairy
  Tale Creatures are on his land.) Oh,
  no. No! No!

  The 3 bears sit around the fire, the pied piper is playing his
  pipe and the rats are all running to him, some elves are directing
  flight traffic so that the fairies and witches can land...etc.


  SHREK
  What are you doing in my swamp? (this
  echoes and everyone falls silent.)


  Gasps are heard all around. The 3 good fairies hide inside a
  tent.

  SHREK
  All right, get out of here. All of you,
  move it! Come on! Let's go! Hapaya!
  Hapaya! Hey! Quickly. Come on! (more
  dwarves run inside the house) No, no!
  No, no. Not there. Not there. (they
  shut the door on him) Oh! (turns to
  look at Donkey)

  DONKEY
  Hey, don't look at me. I didn't invite
  them.

  PINOCCHIO
  Oh, gosh, no one invited us.

  SHREK
  What?

  PINOCCHIO
  We were forced to come here.

  SHREK
  (flabbergasted) By who?

  LITTLE PIG
  Lord Farquaad. He huffed and he puffed
  and he...signed an eviction notice.


  SHREK
  (heavy sigh) All right. Who knows where
  this Farquaad guy is?

  Everyone looks around at each other but no one answers.

  DONKEY
  Oh, I do. I know where he is.

  SHREK
  Does anyone else know where to find
  him? Anyone at all?

  DONKEY
  Me! Me!

  SHREK
  Anyone?

  DONKEY
  Oh! Oh, pick me! Oh, I know! I know!
  Me, me!

  SHREK
  (sigh) Okay, fine. Attention, all fairy
  tale things. Do not get comfortable.
  Your welcome is officially worn out.
  In fact, I'm gonna see this guy Farquaad
  right now and get you all off my land
  and back where you came from! (Pause.
  Then the crowd goes wild.) Oh! (to Donkey)
  You! You're comin' with me.

  DONKEY
  All right, that's what I like to hear,
  man. Shrek and Donkey, two stalwart
  friends, off on a whirlwind big-city
  adventure. I love it!

  DONKEY
  (singing) On the road again. Sing it
  with me, Shrek. I can't wait to get
  on the road again.

  SHREK
  What did I say about singing?

  DONKEY
  Can I whistle?

  SHREK
  No.

  DONKEY
  Can I hum it?

  SHREK
  All right, hum it.

  Donkey begins to hum 'On the Road Again'.

  DULOC - KITCHEN

  A masked man is torturing the Gingerbread Man. He's continually
  dunking him in a glass of milk. Lord Farquaad walks in.

  FARQUAAD
  That's enough. He's ready to talk.


  The Gingerbread Man is pulled out of the milk and slammed down
  onto a cookie sheet. Farquaad laughs as he walks over to the
  table. However when he reaches the table we see that it goes
  up to his eyes. He clears his throat and the table is lowered.


  FARQUAAD
  (he picks up the Gingerbread Man's legs
  and plays with them) Run, run, run,
  as fast as you can. You can't catch
  me. I'm the gingerbread man.

  GINGERBREAD MAN
  You are a monster.

  FARQUAAD
  I'm not the monster here. You are. You
  and the rest of that fairy tale trash,
  poisoning my perfect world. Now, tell
  me! Where are the others?

  GINGERBREAD MAN
  Eat me! (He spits milk into Farquaad's
  eye.)

  FARQUAAD
  I've tried to be fair to you creatures.
  Now my patience has reached its end!
  Tell me or I'll...(he makes as if to
  pull off the Gingerbread Man's buttons)


  GINGERBREAD MAN
  No, no, not the buttons. Not my gumdrop
  buttons.

  FARQUAAD
  All right then. Who's hiding them?


  GINGERBREAD MAN
  Okay, I'll tell you. Do you know the
  muffin man?

  FARQUAAD
  The muffin man?

  GINGERBREAD MAN
  The muffin man.

  FARQUAAD
  Yes, I know the muffin man, who lives
  on Drury Lane?

  GINGERBREAD MAN
  Well, she's married to the muffin man.


  FARQUAAD
  The muffin man?

  GINGERBREAD MAN
  The muffin man!

  FARQUAAD
  She's married to the muffin man.

  The door opens and the Head Guard walks in.

  HEAD GUARD
  My lord! We found it.

  FARQUAAD
  Then what are you waiting for? Bring
  it in.

  More guards enter carrying something that is covered by a sheet.
  They hang up whatever it is and remove the sheet. It is the Magic
  Mirror.

  GINGERBREAD MAN
  (in awe) Ohhhh...

  FARQUAAD
  Magic mirror...

  GINGERBREAD MAN
  Don't tell him anything! (Farquaad picks
  him up and dumps him into a trash can
  with a lid.) No!

  FARQUAAD
  Evening. Mirror, mirror on the wall.
  Is this not the most perfect kingdom
  of them all?

  MIRROR
  Well, technically you're not a king.


  FARQUAAD
  Uh, Thelonius. (Thelonius holds up a
  hand mirror and smashes it with his
  fist.) You were saying?

  MIRROR
  What I mean is you're not a king yet.
  But you can become one. All you have
  to do is marry a princess.

  FARQUAAD
  Go on.

  MIRROR
  (chuckles nervously) So, just sit back
  and relax, my lord, because it's time
  for you to meet today's eligible bachelorettes.
  And here they are! Bachelorette number
  one is a mentally abused shut-in from
  a kingdom far, far away. She likes sushi
  and hot tubbing anytime. Her hobbies
  include cooking and cleaning for her
  two evil sisters. Please welcome Cinderella.
  (shows picture of Cinderella) Bachelorette
  number two is a cape-wearing girl from
  the land of fancy. Although she lives
  with seven other men, she's not easy.
  Just kiss her dead, frozen lips and
  find out what a live wire she is. Come
  on. Give it up for Snow White! (shows
  picture of Snow White) And last, but
  certainly not last, bachelorette number
  three is a fiery redhead from a dragon-guarded
  castle surrounded by hot boiling lava!
  But don't let that cool you off. She's
  a loaded pistol who likes pina colads
  and getting caught in the rain. Yours
  for the rescuing, Princess Fiona! (Shows
  picture of Princess Fiona) So will it
  be bachelorette number one, bachelorette
  number two or bachelorette number three?


  GUARDS
  Two! Two! Three! Three! Two! Two! Three!


  FARQUAAD
  Three? One? Three?

  THELONIUS
  Three! (holds up 2 fingers) Pick number
  three, my lord!

  FARQUAAD
  Okay, okay, uh, number three!

  MIRROR
  Lord Farquaad, you've chosen Princess
  Fiona.

  FARQUAAD
  Princess Fiona. She's perfect. All I
  have to do is just find someone who
  can go...

  MIRROR
  But I probably should mention the little
  thing that happens at night.

  FARQUAAD
  I'll do it.

  MIRROR
  Yes, but after sunset...

  FARQUAAD
  Silence! I will make this Princess Fiona
  my queen, and DuLoc will finally have
  the perfect king! Captain, assemble
  your finest men. We're going to have
  a tournament. (smiles evilly)

  DuLoc Parking Lot - Lancelot Section

  Shrek and Donkey come out of the field that is right by the parking
  lot. The castle itself is about 40 stories high.

  DONKEY
  But that's it. That's it right there.
  That's DuLoc. I told ya I'd find it.


  SHREK
  So, that must be Lord Farquaad's castle.


  DONKEY
  Uh-huh. That's the place.

  SHREK
  Do you think maybe he's compensating
  for something? (He laughs, but then
  groans as Donkey doesn't get the joke.
  He continues walking through the parking
  lot.)

  DONKEY
  Hey, wait. Wait up, Shrek.

  MAN
  Hurry, darling. We're late. Hurry.


  SHREK
  Hey, you! (The attendant, who is wearing
  a giant head that looks like Lord Farquaad,
  screams and begins running through the
  rows of rope to get to the front gate
  to get away from Shrek.) Wait a second.
  Look, I'm not gonna eat you. I just
  - - I just - - (He sighs and then begins
  walking straight through the rows. The
  attendant runs into a wall and falls
  down. Shrek and Donkey look at him then
  continue on into DuLoc.)

  DULOC

  They look around but all is quiet.

  SHREK
  It's quiet. Too quiet. Where is everybody?


  DONKEY
  Hey, look at this!

  Donkey runs over and pulls a lever that is attached to a box
  marked 'Information'. The music winds up and then the box doors
  open up. There are little wooden people inside and they begin
  to sing.

  WOODEN PEOPLE
  Welcome to DuLoc such a perfect town


  Here we have some rules

  Let us lay them down

  Don't make waves, stay in line

  And we'll get along fine

  DuLoc is perfect place

  Please keep off of the grass

  Shine your shoes, wipe your... face

  DuLoc is, DuLoc is

  DuLoc is perfect place.

  Suddenly a camera takes Donkey and Shrek's picture.

  DONKEY
  Wow! Let's do that again! (makes ready
  to run over and pull the lever again)


  SHREK
  (grabs Donkey's tail and holds him still)
  No. No. No, no, no! No.

  They hear a trumpet fanfare and head over to the arena.

  FARQUAAD
  Brave knights. You are the best and
  brightest in all the land. Today one
  of you shall prove himself...

  As Shrek and Donkey walk down the tunnel to get into the arena
  Donkey is humming the DuLoc theme song.

  SHREK
  All right. You're going the right way
  for a smacked bottom.

  DONKEY
  Sorry about that.

  FARQUAAD
  That champion shall have the honor -
  - no, no - - the privilege to go forth
  and rescue the lovely Princess Fiona
  from the fiery keep of the dragon. If
  for any reason the winner is unsuccessful,
  the first runner-up will take his place
  and so on and so forth. Some of you
  may die, but it's a sacrifice I am willing
  to make. (cheers) Let the tournament
  begin! (He notices Shrek) Oh! What is
  that? It's hideous!

  SHREK
  (turns to look at Donkey and then back
  at Farquaad) Ah, that's not very nice.
  It's just a donkey.

  FARQUAAD
  Indeed. Knights, new plan! The one who
  kills the ogre will be named champion!
  Have it him!

  MEN
  Get him!

  SHREK
  Oh, hey! Now come on! Hang on now. (bumps
  into a table where there are mugs of
  beer)

  CROWD
  Go ahead! Get him!

  SHREK
  (holds up a mug of beer) Can't we just
  settle this over a pint?

  CROWD
  Kill the beast!

  SHREK
  No? All right then. (drinks the beer)
  Come on!

  He takes the mug and smashes the spigot off the large barrel
  of beer behind him. The beer comes rushing out drenching the
  other men and wetting the ground. It's like mud now. Shrek slides
  past the men and picks up a spear that one of the men dropped.
  As Shrek begins to fight Donkey hops up onto one of the larger
  beer barrels. It breaks free of it's ropes and begins to roll.
  Donkey manages to squish two men into the mud. There is so much
  fighting going on here I'm not going to go into detail. Suffice
  to say that Shrek kicks butt.

  DONKEY
  Hey, Shrek, tag me! Tag me!

  Shrek comes over and bangs a man's head up against Donkeys. Shrek
  gets up on the ropes and interacts with the crowd.

  SHREK
  Yeah!

  A man tries to sneak up behind Shrek, but Shrek turns in time
  and sees him.

  WOMAN
  The chair! Give him the chair!

  Shrek smashes a chair over the guys back. Finally all the men
  are down. Donkey kicks one of them in the helmet, and the ding
  sounds the end of the match. The audience goes wild.

  SHREK
  Oh, yeah! Ah! Ah! Thank you! Thank you
  very much! I'm here till Thursday. Try
  the veal! Ha, ha! (laughs)

  The laughter stops as all of the guards turn their weapons on
  Shrek.

  HEAD GUARD
  Shall I give the order, sir?

  FARQUAAD
  No, I have a better idea. People of
  DuLoc, I give you our champion!

  SHREK
  What?

  FARQUAAD
  Congratulations, ogre. You're won the
  honor of embarking on a great and noble
  quest.

  SHREK
  Quest? I'm already in a quest, a quest
  to get my swamp back.

  FARQUAAD
  Your swamp?

  SHREK
  Yeah, my swamp! Where you dumped those
  fairy tale creatures!

  FARQUAAD
  Indeed. All right, ogre. I'll make you
  a deal. Go on this quest for me, and
  I'll give you your swamp back.

  SHREK
  Exactly the way it was?

  FARQUAAD
  Down to the last slime-covered toadstool.


  SHREK
  And the squatters?

  FARQUAAD
  As good as gone.

  SHREK
  What kind of quest?

  Time Lapse - Donkey and Shrek are now walking through the field
  heading away from DuLoc. Shrek is munching on an onion.

  DONKEY
  Let me get this straight. You're gonna
  go fight a dragon and rescue a princess
  just so Farquaad will give you back
  a swamp which you only don't have because
  he filled it full of freaks in the first
  place. Is that about right?

  SHREK
  You know, maybe there's a good reason
  donkeys shouldn't talk.

  DONKEY
  I don't get it. Why don't you just pull
  some of that ogre stuff on him? Throttle
  him, lay siege to his fortress, grinds
  his bones to make your bread, the whole
  ogre trip.

  SHREK
  Oh, I know what. Maybe I could have
  decapitated an entire village and put
  their heads on a pike, gotten a knife,
  cut open their spleen and drink their
  fluids. Does that sound good to you?


  DONKEY
  Uh, no, not really, no.

  SHREK
  For your information, there's a lot
  more to ogres than people think.

  DONKEY
  Example?

  SHREK
  Example? Okay, um, ogres are like onions.
  (he holds out his onion)

  DONKEY
  (sniffs the onion) They stink?

  SHREK
  Yes - - No!

  DONKEY
  They make you cry?

  SHREK
  No!

  DONKEY
  You leave them in the sun, they get
  all brown, start sproutin' little white
  hairs.

  SHREK
  No! Layers! Onions have layers. Ogres
  have layers! Onions have layers. You
  get it? We both have layers. (he heaves
  a sigh and then walks off)

  DONKEY
  (trailing after Shrek) Oh, you both
  have layers. Oh. {Sniffs} You know,
  not everybody likes onions. Cake! Everybody
  loves cakes! Cakes have layers.

  SHREK
  I don't care... what everyone likes.
  Ogres are not like cakes.

  DONKEY
  You know what else everybody likes?
  Parfaits. Have you ever met a person,
  you say, "Let's get some parfait," they
  say, "Hell no, I don't like no parfait"?
  Parfaits are delicious.

  SHREK
  No! You dense, irritating, miniature
  beast of burden! Ogres are like onions!
  And of story. Bye-bye. See ya later.


  DONKEY
  Parfaits may be the most delicious thing
  on the whole damn planet.

  SHREK
  You know, I think I preferred your humming.


  DONKEY
  Do you have a tissue or something? I'm
  making a mess. Just the word parfait
  make me start slobbering.

  They head off. There is a montage of their journey. Walking through
  a field at sunset. Sleeping beneath a bright moon. Shrek trying
  to put the campfire out the next day and having a bit of a problem,
  so Donkey pees on the fire to put it out.

  DRAGON'S KEEP

  Shrek and Donkey are walking up to the keep that's supposed to
  house Princess Fiona. It appears to look like a giant volcano.


  DONKEY
  (sniffs) Ohh! Shrek! Did you do that?
  You gotta warn somebody before you just
  crack one off. My mouth was open and
  everything.

  SHREK
  Believe me, Donkey, if it was me, you'd
  be dead. (sniffs) It's brimstone. We
  must be getting close.

  DONKEY
  Yeah, right, brimstone. Don't be talking
  about it's the brimstone. I know what
  I smell. It wasn't no brimstone. It
  didn't come off no stone neither.


  They climb up the side of the volcano/keep and look down. There
  is a small piece of rock right in the center and that is where
  the castle is. It is surrounded by boiling lava. It looks very
  foreboding.

  SHREK
  Sure, it's big enough, but look at the
  location. (laughs...then the laugh turns
  into a groan)

  DONKEY
  Uh, Shrek? Uh, remember when you said
  ogres have layers?

  SHREK
  Oh, aye.

  DONKEY
  Well, I have a bit of a confession to
  make. Donkeys don't have layers. We
  wear our fear right out there on our
  sleeves.

  SHREK
  Wait a second. Donkeys don't have sleeves.


  DONKEY
  You know what I mean.

  SHREK
  You can't tell me you're afraid of heights.


  DONKEY
  No, I'm just a little uncomfortable
  about being on a rickety bridge over
  a boiling like of lava!

  SHREK
  Come on, Donkey. I'm right here beside
  ya, okay? For emotional support., we'll
  just tackle this thing together one
  little baby step at a time.

  DONKEY
  Really?

  SHREK
  Really, really.

  DONKEY
  Okay, that makes me feel so much better.


  SHREK
  Just keep moving. And don't look down.


  DONKEY
  Okay, don't look down. Don't look down.
  Don't look down. Keep on moving. Don't
  look down. (he steps through a rotting
  board and ends up looking straight down
  into the lava) Shrek! I'm lookin' down!
  Oh, God, I can't do this! Just let me
  off, please!

  SHREK
  But you're already halfway.

  DONKEY
  But I know that half is safe!

  SHREK
  Okay, fine. I don't have time for this.
  You go back.

  DONKEY
  Shrek, no! Wait!

  SHREK
  Just, Donkey - - Let's have a dance
  then, shall me? (bounces and sways the
  bridge)

  DONKEY
  Don't do that!

  SHREK
  Oh, I'm sorry. Do what? Oh, this? (bounces
  the bridge again)

  DONKEY
  Yes, that!

  SHREK
  Yes? Yes, do it. Okay. (continues to
  bounce and sway as he backs Donkey across
  the bridge)

  DONKEY
  No, Shrek! No! Stop it!

  SHREK
  You said do it! I'm doin' it.

  DONKEY
  I'm gonna die. I'm gonna die. Shrek,
  I'm gonna die. (steps onto solid ground)
  Oh!

  SHREK
  That'll do, Donkey. That'll do. (walks
  towards the castle)

  DONKEY
  Cool. So where is this fire-breathing
  pain-in-the-neck anyway?

  SHREK
  Inside, waiting for us to rescue her.
  (chuckles)

  DONKEY
  I was talkin' about the dragon, Shrek.


  INSIDE THE CASTLE

  DONKEY
  You afraid?

  SHREK
  No.

  DONKEY
  But...

  SHREK
  Shh.

  DONKEY
  Oh, good. Me neither. (sees a skeleton
  and gasps) 'Cause there's nothin' wrong
  with bein' afraid. Fear's a sensible
  response to an unfamiliar situation.
  Unfamiliar dangerous situation, I might
  add. With a dragon that breathes fire
  and eats knights and breathes fire,
  it sure doesn't mean you're a coward
  if you're a little scared. I sure as
  heck ain't no coward. I know that.


  SHREK
  Donkey, two things, okay? Shut ... up.
  Now go over there and see if you can
  find any stairs.

  DONKEY
  Stairs? I thought we was lookin' for
  the princess.

  SHREK
  (putting on a helmet) The princess will
  be up the stairs in the highest room
  in the tallest tower.

  DONKEY
  What makes you think she'll be there?


  SHREK
  I read it in a book once. (walks off)


  DONKEY
  Cool. You handle the dragon. I'll handle
  the stairs. I'll find those stairs.
  I'll whip their butt too. Those stairs
  won't know which way they're goin'.
  (walks off)

  EMPTY ROOM

  Donkey is still talking to himself as he looks around the room.


  DONKEY
  I'm gonna take drastic steps. Kick it
  to the curb. Don't mess with me. I'm
  the stair master. I've mastered the
  stairs. I wish I had a step right here.
  I'd step all over it.

  ELSEWHERE

  Shrek spots a light in the tallest tower window.

  SHREK
  Well, at least we know where the princess
  is, but where's the...

  DONKEY
  (os) Dragon!

  Donkey gasps and takes off running as the dragon roars again.
  Shrek manages to grab Donkey out of the way just as the dragon
  breathes fire.

  SHREK
  Donkey, look out! (he manages to get
  a hold of the dragons tail and holds
  on) Got ya!

  The dragon gets irritated at this and flicks it's tail and Shrek
  goes flying through the air and crashes through the roof of the
  tallest tower. Fiona wakes up with a jerk and looks at him lying
  on the floor.

  DONKEY
  Oh! Aah! Aah!

  Donkey get cornered as the Dragon knocks away all but a small
  part of the bridge he's on.

  DONKEY
  No. Oh, no, No! (the dragon roars) Oh,
  what large teeth you have. (the dragon
  growls) I mean white, sparkling teeth.
  I know you probably hear this all time
  from your food, but you must bleach,
  'cause that is one dazzling smile you
  got there. Do I detect a hint of minty
  freshness? And you know what else? You're
  - - You're a girl dragon! Oh, sure!
  I mean, of course you're a girl dragon.
  You're just reeking of feminine beauty.
  (the dragon begins fluttering her eyes
  at him) What's the matter with you?
  You got something in your eye? Ohh.
  Oh. Oh. Man, I'd really love to stay,
  but you know, I'm, uh...(the dragon
  blows a smoke ring in the shape of a
  heart right at him, and he coughs) I'm
  an asthmatic, and I don't know if it'd
  work out if you're gonna blow smoke
  rings. Shrek! (the dragon picks him
  up with her teeth and carries him off)
  No! Shrek! Shrek! Shrek!

  FIONA'S ROOM

  Shrek groans as he gets up off the floor. His back is to Fiona
  so she straightens her dress and lays back down on the bed. She
  then quickly reaches over and gets the bouquet of flowers off
  the side table. She then lays back down and appears to be asleep.
  Shrek turns and goes over to her. He looks down at Fiona for
  a moment and she puckers her lips. Shrek takes her by the shoulders
  and shakes her away.

  FIONA
  Oh! Oh!

  SHREK
  Wake up!

  FIONA
  What?

  SHREK
  Are you Princess Fiona?

  FIONA
  I am, awaiting a knight so bold as to
  rescue me.

  SHREK
  Oh, that's nice. Now let's go!

  FIONA
  But wait, Sir Knight. This be-ith our
  first meeting. Should it not be a wonderful,
  romantic moment?

  SHREK
  Yeah, sorry, lady. There's no time.


  FIONA
  Hey, wait. What are you doing? You should
  sweep me off my feet out yonder window
  and down a rope onto your valiant steed.


  SHREK
  You've had a lot of time to plan this,
  haven't you?

  FIONA
  (smiles) Mm-hmm.

  Shrek breaks the lock on her door and pulls her out and down
  the hallway.

  FIONA
  But we have to savor this moment! You
  could recite an epic poem for me. A
  ballad? A sonnet! A limerick? Or something!


  SHREK
  I don't think so.

  FIONA
  Can I at least know the name of my champion?


  SHREK
  Uh, Shrek.

  FIONA
  Sir Shrek. (clears throat and holds
  out a handkerchief) I pray that you
  take this favor as a token of my gratitude.


  SHREK
  Thanks!

  Suddenly they hear the dragon roar.

  FIONA
  (surprised)You didn't slay the dragon?


  SHREK
  It's on my to-do list. Now come on!
  (takes off running and drags Fiona behind
  him.)

  FIONA
  But this isn't right! You were meant
  to charge in, sword drawn, banner flying.
  That's what all the other knights did.


  SHREK
  Yeah, right before they burst into flame.


  FIONA
  That's not the point. (Shrek suddenly
  stops and she runs into him.) Oh! (Shrek
  ignores her and heads for a wooden door
  off to the side.) Wait. Where are you
  going? The exit's over there.

  SHREK
  Well, I have to save my ass.

  FIONA
  What kind of knight are you?


  McDoodo
  26.10.2017 19:50

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Shall I compare thee to a summer's day?
  Thou art more lovely and more temperate:
  Rough winds do shake the darling buds of May,
  And summer's lease hath all too short a date:
  Sometime too hot the eye of heaven shines,
  And often is his gold complexion dimm'd;
  And every fair from fair sometime declines,
  By chance, or nature's changing course, untrimm'd;
  But thy eternal summer shall not fade
  Nor lose possession of that fair thou ow'st;
  Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
  When in eternal lines to time thou grow'st;
  So long as men can breathe or eyes can see,
  So long lives this, and this gives life to thee.


  24.01.2006 16:47

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk for en fin artikkel. Jeg var på jakt etter MARI min mors navn. Hun fyller 85 og her var mye å hente til talen. Hun skiftet navn fra MARRY til MARI i 1997. MARRY er vel ganske sjeldent i Norge??

  Sandra
  10.09.2006 13:54

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Hei hvet noen hva Sandra betyr. Har skjønt det kommer fra Italia men det er også alt.

  jenter
  26.09.2006 13:26

  Bra!
  5
  anbefalinger
  wow..Jenter betyr vakre .som vi er..takker for oss igjen...NB: Noen gutter som er single her?? OSLO!!

  Erlend
  08.03.2008 21:23

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Dette navnet har jeg hatt i 56 år. Først som nokså voksen møtte jeg andre med samme navn. I dag hører jeg det til stadighet. Navnet er norrønt og dets betydning kommer trolig fra Jarlvendt, vendt mot Jarlen (eller med?).

  Fredrikke
  20.09.2004 18:41

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Kjempebra særemne!!!!


  12.02.2007 16:56

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Vet noen hva navnet mitt betyr?


  04.04.2013 12:45

  Bra!
  3
  anbefalinger
  heheheh

  susanne
  09.02.2005 21:21

  Bra!
  2
  anbefalinger
  susanne betyr lilje Smile :-\)

  Åse
  30.08.2005 04:31

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Egentlig så liker jeg navnet mitt... Jeg er gud! hehe  Wink ;-\)


  21.05.2006 16:08

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Jeg syns egentlig at Silje-marie burde bety noe fint jeg, siden det er få som heter det... Men jah...Veit noen om det betyr noe.. ??

  Barbro
  20.06.2006 14:56

  Bra!
  2
  anbefalinger
  jeg visste hva navne mitt betydde fra før og d var jo kjekt siden d ikke står her!!!!!!! PS: d betyr den som ikke kan gresk Razz :-P legg t msn min dah mollekyler@hotmail.com

  mari
  23.09.2006 18:36

  Bra!
  2
  anbefalinger
  hahaha...navnet mitt betyr "vakker"


  19.04.2011 20:21

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Jeg savner omtale av Ellen - min kones navn! Det er jo et hyppig brukt navn. Jeg har hørt at den kan bety Den lysende? Og hva med mitt eget navn? Mvh Ivar

  lontiaster
  01.05.2013 14:50

  Bra!
  2
  anbefalinger
  flott


  27.05.2014 13:12

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Hvor i faan er navnet mitt da? John er ikke nevnt, det er veldig norskt! Ivar er heller ikke nevnt! Nå blir jeg trist.

  vil ha kuk nu
  25.10.2018 07:55

  Bra!
  2
  anbefalinger
  vil ha kuk nu. er jente 19 år vil bare ha noen å kose med.

  JØDE-SKO
  10.01.2017 11:56

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Fyfaen får en dritt side, kafaen e vits med å skrive en sånn bæsj side den SUGER SÅ FETTE HART AT DET E HELT SYYYYYYYYYYK PLZZZ DRÆPT DOKKER


  06.04.2019 15:38

  Bra!
  0
  anbefalinger
  7SSIbjid7r1 q nwpdbr9ya2T


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
  Req.time: 0.139 sec - 1 pageviews