Søk i stiler
 

Kristendom


Generelt om kristendommen.

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:05.11.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristendom
Verktøy:UtskriftForord

Jeg valgte å skrive om kristendom fordi jeg konfirmerte meg borgelig og har derfor lyst til å utdype meg i det. Jeg er ikke kristen, men jeg tro at kristendommen har mye spennende å by på.

 

 

Hva er en kristen?

En kristen er en som tror at Jesus Kristus var en jøde som ble født for rundt 2000 år siden i Bethlehem. Jesus levde i 33 år før an ble korsfestet av Romerne, som okkuperte landet. De kristne tror også at Jesus stod opp fra de døde og viste seg for disiplene sine for å vise alle at det finnes et annet liv med en, evig og kjærlig gud. Kristendommen har bredt seg over hele verden, og i dag er det over 1 500 millioner kristne i verden.

 

 

Hva tror kristne på?

De kristne tror at Jesus Kristus var guds sønn som kom til verden for å redde menneskene fra syndene deres og vise dem veien til gud. De tror at hvis mennesker angrer det de har gjort galt, tilgir gud dem og tilbyr dem et nytt liv med ham i denne verden, og også i himmelen etter døden. De kristne tror også på den hellige treenighet – som består av gud fader, gud sønnen og gud den hellige ånd.

 

 

Hvordan begynte det?

Kristendommen begynte da tilhengerne til Kristus fortsatte hans forkynnelse etter at han var død. Før han forlot dem, sa Jesus til disiplene sine at de skulle gå ut i verden og fortelle alle mennesker om tilgivelsen. ”jeg er veien, sannheten og livet,” sa han. ”ingen kommer til faderen hvis de ikke tror på meg”. Jesus fortalte apostlene at Gud ville sende sin hellige ånd for å gi dem styrke og støtte til å fortsette hans oppgave. Etter pinsedag gjorde apostlene som han hadde sagt. Tusenvis av mennesker ble også disipler. I begynnelsen ble de kalt de som fulgte ”veien”. Senere ble de kalt kristne.

 

 

Bibelen

De kristnes hellige bok er bibelen. De kristne tror at bibelen er guds lære som er skrevet ned for å rettlede folk om hvordan de bør leve.  Den begynner med hvordan verden begynte, og ender med en profeti om fremtiden. Selv om den ser ut som en vanlig bok, er bibelen egentlig en samling av 66 bøker som ble skrevet ned av ulike mennesker til ulike tider. Bøkene omfatter historie, dramatikk, poesi, brev, lover og fortellinger om menneskets liv. Det er to hoveddeler i bibelen – det gamle og det nye testamentet.

 

Det gamle testamentet er en samling av 39 bøker. Det gamle testamentet forteller om guds løfte til Abraham og hans etterkommere, det jødiske folk. Løftet var at hvis de adlød ham og stolte på ham, ville han alltid elske og beskytte dem. Det gamle testamentet ble skrevet på ruller av gamle israelske skrivere.

 

Det nye testamentet består av de siste 27 bøkene i bibelen. Denne delen av boken er om guds nye løfte. Den forteller om hvordan gud sendte sønnen, Jesus ut i verden for å tilby tilgivelse og et nytt liv til dem som tror på ham og stoler på ham. Det nye testamentet er en fortelling om Jesu liv og lære, hans korsfestelse og gjenoppstandelse.  Det forteller historien om hvordan den kristne kirken begynte og vokse, og hvordan de kristne tror at Jesus vil komme tilbake til verden.

 

 

De viktigste kristelige festene

De aller viktigste festene i en kristens liv er dåp, konfirmasjon, første altergang (feires av katolikker), ekteskap og død.

 

Dåp: er den første viktige kristne feiringen. Dåpen består i at den kristne enten blir skvettet på eller blir fullstendig neddykket i vann. Det symboliserer at syndene blir vasket bort og at det nye livet med Jesus Kristus begynner. Jesus ble selv døpt i jordanelven og sa til sine tilhengere at de skulle døpe andre. Dåpen har derfor alltid vært et tegn på å bli kristen og en måte å bli kristen på. I våre dager foregår barnedåpen i en egen dåpsseremoni, som regel i tilknytning til en gudstjeneste.

 

Konfirmasjon: Denne feiringen finner sted når de kristne ”konfirmerer”(bekrefter) sitt medlemskap i Kristi familie under en spesiell gudstjeneste.

 

Førstealtergang: For katolske barn er det neste skrittet etter dåpen, den første altergang. Den foregår når barnet er mellom syv og ni år gammel. Barnet kommer inn i kirken mens han eller hun bærer et lys(ofte ved påske). Deretter får barnet motta den hellige nattverd, selv om de ennå ikke er konfirmert.

 

Ekteskap: De kristne tror at ekteskapet er en gave fra gud, og at det er guds mening at mann og kone skal være forenet resten av livet, på samme måte som Jesus er forenet i kjærlighet med sin kirke. Ved ekteskapsseremonien, bryllupet, ber presten brudeparet om å gi hverandre høytidlige løfter om å elske og ære hverandre til døden skiller dem. De kneler foran presten for å bli velsignet.

 

Døden: Selv om det er svært trist når noen dør, tror de kristne at en kristen som ikke lenger er i denne verden, har kommet til himmelen for å være hos Jesus. Der vil det ikke lenger være noe vondt eller trist, bare fred og kjærlighet. Derfor feirer de kristne døden med bønner, salmer og lesing fra bibelen i en gudstjeneste som kalles en begravelse. Kisten med liket blir ofte kremert eller begravet og markert med en gravstein.

 

 

Kirkens leder

Den første lederen i den kristne kirken var de tolv apostlene til Jesus. Deres myndighet ble gitt til dem direkte av Jesus. Mange kristne mener at denne myndigheten er gitt videre gjennom en enorm kjede av kirkeledere gjennom historien, og derfor er det forbindelse mellom dagens ledere og apostler. Dette kalles den ”den apostoliske suksesjon”. Da apostlene og de første misjonærene brakte kristendommen utover i verden, fikk hvert nytt område med kristne sin egen leder, som ble kalt en patriark (biskop). I våre dager kalles et område med mange lokalkirker ledet av en biskop, for et bispedømme. Hvert bispedømme er delt inn i sogn. De blir igjen ledet av en sogneprest. Johannes Paul II er paven i kristendommen nå. Det menes at hans lederegenskaper kommer fra apostelen Peter, som man tror var den første patriarken i Roma.

 

 

De hellige kristne steder

Et hellig stad er på en eller annen måte knyttet til livet til Kristus eller en kristen helgen. De stedene i Israel der Jesus levde og arbeidet, kalles ”det hellige land”. Andre hellige steder er der helgener har hatt åpenbaringer eller er begravet. Kristne foretar ofte reiser som kalles pilegrimsferden, til stedene de betrakter som hellige. Noen ganger foretar folk pilegrimsferder for å kunne fremsi spesielle bønner til takk eller anger. Andre drar til et hellig sted i håp om helbredelse og trøst. I middelalderen foretok pilegrimer lange, farefylte reiser. I dag reiser moderne pilegrimer med tog, buss og fly.

 

Jerusalem: er en av de mange hellige stedene pilegrimene besøker. Byen Jerusalem er hellig både for jøder, kristne og muslimer. Jerusalem ble grunnlagt for 3000 år siden av den jødiske kong David. De kristne tror at Jerusalem er det stedet som Jesus ble korsfestet og stod opp fra de døde og der Gud sendte sin hellige ånd til apostlene. Derfor var det i denne byen kristendommen begynte. Gjennom tusenvis av år har de kristne dratt på pilegrimsferd til Jerusalem. Da Jerusalem på 1000-tallet ble erobret av muslimene, bad paven om en hær for å vinne Jerusalem tilbake.

 

Peters-kirken, Roma: Peters-kirken er bygd på graven til apostelen Peter. Man mener at han var Romas første biskop. Man tror at Peter ble begravet på dette stedet etter at han døde ved korsfestelse under forfølgelsen av kristne som ble satt i verk av den romerske keiseren Nero.

 

 

Gjenstander som brukes i kristne sammenhenger

Gjenstandene som blir brukt i kristen tilbedelse, varierer etter hva slags kirke og hvilken type tilbedelse det dreier seg om, og er basert på sakramentene. Alle kristne bruker ritualer, eller spesielle seremonier, i forbindelse med dåp og nattverd. Katolikker og ortodokse kristne tror at brødet og vinen de får under altergangen, virkelig blir til Jesu legeme og blod. Protestantene tror at brødet og vinen er symbolet på Jesu legeme og blod. Den viktigste delen av tilbedelsen for de kristne er imidlertid ikke seremonien, men ønsket om virkelig å tilbe gud, et ønske som kommer fra hjertet.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Jente-18
06.05.2005 22:29

Bra!
22
anbefalinger
D her var utrolig bra satt sammen,har ikke lest alt men..  Smile :-\) Dere kan være stolte av dere selv! Jens,eller hva du nå enn heter i virkeligheten:Utrolig tåpelig og barnslig gjort av deg å skrive så mye dritt! Selv om du kanskje ikke tror eller bryr deg,gir d deg ikke retten til å hakke ned på noe som er viktig for enkelte andre,og som de tror på! Utrolig respektløst av deg! Skulle tro du var 12 år eller noe..  Razz :-P

jenter-13
20.04.2006 23:00

Bra!
15
anbefalinger
heei, vi lurte på om hva orde ¨Første Altergang¨ betyr ?
ellers kjempe bra sie stå på ..: Very Happy :-D

\''/ metal \''/
02.12.2004 20:35

Bra!
12
anbefalinger
Tuusen takk!!  Smile :-\)

Lille meg
03.05.2005 21:24

Bra!
12
anbefalinger
Jeg mente:
Kul side fikk svar på mye her=o)

Lille Meg
03.05.2005 21:23

Bra!
11
anbefalinger
Kul side fikk svr på mye her=o)

cec
07.06.2005 11:11

Bra!
11
anbefalinger
Takk!!! dettan trængte eg, internætt ejo ei einaste stor suppa!!! eksamen e nå drit!

Me
10.11.2006 12:07

Bra!
11
anbefalinger
veldig bra. fikk svar på det jeg lette etter Smile :-\)


16.04.2004 22:31

Bra!
10
anbefalinger
kjempe nyttig side her får vi ett konkret svar på det meste!


ronny2k
24.04.2006 16:30

Bra!
10
anbefalinger
fine by me

Ole
16.12.2008 11:28

Bra!
7
anbefalinger
Du bør virkelig lese Bibelen  Smile :-\)
Står ikke om paven NOEN steder i Bibelen, så han er en falsk "leder".
Konfen og dåpen i Norge i statskirken vil ikke si at man er kristen!

Kristendom er ikke en religion. Religion er at du må følge mange regler, og hvis du er heldig så er du bra nok. Jesus har allerede dødd for oss! Han har allerede gitt oss en plass hos Han! Eneste vi trenger å gjøre er å akseptere det! Romerbrevet 10:9-10, les det  Wink ;-\)

joa
05.06.2008 15:07

Bra!
4
anbefalinger
troooor nok at det med døden er tatt fra et annet sted, ja


06.03.2013 21:25

Bra!
4
anbefalinger
Bra

Anne
05.11.2009 18:01

Bra!
3
anbefalinger
Bra  Smile :-\) men du skulle hatt med høytidene også.

Sarah
14.03.2016 19:16

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk for informasjonen. Har prøve om Kristendommen på Onsdag, så mye bra info. Trenger bare litt info om hvordan de kristne tror på Gud. ellers var dette en sykt bra artikkel!!

Mira
14.06.2017 12:34

Bra!
2
anbefalinger
Dette var meget bra! Jeg ser ingenting om høytidene. dette kunne du tatt med! Høytidene har en del historie bak seg, og det er viktig å få med !  Very Happy :-D

Aids er bra
22.01.2018 14:03

Bra!
2
anbefalinger
Aids er en sykdom som gjør slik at verden blir et bedre sted. Jeg har en venn som har aids og han er KJEMPE hyggelig!

Renate
28.05.2009 17:51

Bra!
1
anbefalinger
Æ syns herre va sinnsjukt bra. kjæm te å kom langt me herre ja : )

iiisiso
02.03.2018 13:00

Bra!
1
anbefalinger
hei vil ha fitte

Renate
28.05.2009 18:48

Bra!
0
anbefalinger
å ferræssn, burd du kanjse ha me nå om kolles høytida dæm har ???????


08.06.2011 12:39

Bra!
0
anbefalinger
drit bra, takk a bror fyfaen, dette hjalp mye!!!!! jeg tenkte du kunne tatt med historien på 1500 tallet i norge, jeg sitter fast der!  Razz :-P men ellers Takk :L

taisa
01.05.2012 15:52

Bra!
0
anbefalinger
Jeeeeeeeeeevli bra.. fikk svar på alt jeg trengte


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews