Søk i stiler
 

USA og Cuba


Beskriver forskjellene mellom Usa og Cuba.
Sjanger:SæremneLastet opp:05.03.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Amerikanske samfunn
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Martin Pedersen sitt samfunnsfag prosjekt

 

Problemstilling: Hvorfor er Cuba og USA på så mange måter ulike når de er så nærme?

 

Hypoteser:

 • Cuba kunne hvert rikere i dag hvis ikke USA hadde boikottet dem!
 • At Sovjet ble oppløst skadet økonomien til Cuba
 •  

   

  Innhold:

  • innledning
  •  kort om begge land
  •  historie om Cuba
  •  historie om USA
  •  tabbel
  •  naturressurser
  •  Hvorfor landene er så ulike
  •  oppsummering
  •  konklusjon
  •  kilder

  Innledning:

  Oppgaven min skal handle om de store  forskjellene på to land, som er så nærme hverandre, men likevel så ulike. Det kommunistiske landet Cuba som har lenge har hatt problemer med sin økonomi, og det som landet som regnes som å være verdens rikeste land USA. Hvorfor er de to landene så forskjellige når begge har vært i koloni. Jeg skal også prøve å forklare om hva de har gjort annerledes, naturressurser, og andre forhold.

   

   

                           Cuba

  <bilde>

  Logg inn for å se bildet

   

  Cuba er et lite kommunistisk land rett utafor USA, det er ca. 11.100.000 millioner mennesker, og har et flateinnhold på 110 861 km2. Det snakkes spansk, og Fidel Castro har vært ved makta som president siden 1959.         

   

  USA

   Den kapitalistiske forbundsstaten  USA, er det største landet i Nord Amerika, og er 50 selvstyrte stater. Det offisielle språket er engelsk, det er ca. 59,77 mill. innbyggere, og har et flateinnhold på 110 861 km2. USA er kanskje det rikeste landet i helle verden. Det har stor påvirkning på både Nato og FN. De har den største militære styrken i helle verden, og regnes som en supermakt.

   

   

  <bilde>

  Logg inn for å se bildet
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Cuba: Det kommunistiske landet Cuba har i flere år hatt økonomiske problemer. Det har mye vært pågrunn av at USA har boikottet dem, og fått andre til å gjøre det samme, det har skadet Cubas økonomi ved å ødelegge for dems turisme, og ved å ødelegge utrikshandler for dem. Men om ikke det var nok så ble dems omtrent eneste onklie foretningspartner Sovjetunionen oppløst.

   

  Cuba har vært i koloni for Spanjolene helt til 1898,da Cuba med hjelp av USA klarte å ”kaste” ut spanjolene. Noe som endte med at USA tok over makten i Cuba, og satt med makta fram til 1902, da ble Cuba endelig selvstendig. Men helt fram til 1959 var ennå den kubanske økonomien fullstendig dominert av USA, som også satt med den politiske og militære makten. USA eide også mesteparten av sukker industrien, som var Cubas viktigste inntektskilde. De hadde også en president som var på demmes side, Batista. Som hadde undertrykket det cubanske land.

  Cuba var da preget av store klasseskiller. Men da de øverste klassene ikke lenger klarte å lage politisk ro og orden, brøt det ut kaos blant de ”underleggende” klassene. Da var det klart at det ville bli revolusjon, den utløsende grunnen til revolusjonen var at det var så store klasse forskjeller. Prosessen ble ledet av en ung advokat og politiker, Fidel Castro. Etter hvert som motstandskampen mot USA fikk større tilslutning fremsto Castro som et symbol for den politiske motstanden.. Castro har helt siden revolusjonen vært ved makta, og gjort Cuba om til et kommunistisk land. Han har også klart å forbrede situasjonen, med for eksempel gratis sykepleie og skole til alle.

  USA

  USA har helt siden de frigjorde seg fra England utviklet seg til å bli en av verdens rikeste og kanskje mektigste land. USA har gjennom mange år med utvikling klart å skape den ”perfekte” balanse.  Men det har ikke alltid vært slik, borgerkrig, Vietnam krigen og 1. og 2. verdenskrig, har vært del av USAs historie

   

  I 1776 frigjorde USA og dannet 13. selvstendige stater. Men etter det var det stadig krangler og kriger med indianerne, som bodde der først. Mens USA utviklet seg har det vært mye krangler og kriger, som borgerkrigen mellom nord og sør statene (1861-1865).  Bakgrunnen var de økende motsetningsforholdene mellom sørstatenes plantasjeøkonomi med slaver og Nordstatenes voksende industri og kapitalistiske økonomi, og forhindre slaveri. Og da Nordstatene vant i 1865 ble det forbudt med slaver i USA, og landet ble kapitalistisk. Senere har USA også vært med i flere kriger som Vietnam krigen, da de ble med i Vietnam sin borgerkrig, for å hindre at den siden som ville at Vietnam skulle bli kommunistisk.

  Men når USA virkelig tjente mye penger var i løpet av den første verdenskrig, da USA kom med mange nye oppfinnelser, og siden de ikke var med før slutten av krigen så fikk de tid til å masseprodusere varer som de i Europa kjøpte i massevis. USA ble med i slutten av første verdenskrig og avgjorde krigen. Men når 2. verdens krig kom ville egentlig ikke USA være med, men når Japan bombet USA sin Marinebasen i Pearl Harbor, så ville U SA bli med i krigen for å vise

  at ingen gjorde slik med dem . Og fordi USA alltid må vise sin styrke, så har de også blitt innblandet i ”den kalde krigen” mot

  Sovjetunionen, selv om det egentlig ikke var en ordentlig krig, men en stor krangel som handlet om krigen mellom kapitalisme og kommunisme. Men utenom det så er de kanskje det landet der det er

  mest BNP(Brutto nasjonal produkt).  

   

  Folketall

  11,224,321

  59,778,002

  Hovedstad

  Havana

  Washington D.C

  BNP(USD)

  3500

  38300

  Budsjett per år

  $14.9 billion

  $1.828 trillion

  Menneske ved makta

  Fidel Castro (1959-?)

  Goerge Bush (2000-20042008)

  Eksport inntekter

  $1.7 billioner

  $723 billioner

  Import utgifter

  4.9 billioner

  1.148 trillioner

  Arbeids løshet

  4%

  5.2%

                                                        

   

   

   

                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

  Naturresurser

  Usa: Usa har rike naturresurser: store oppdyrkede åkrer, store skoger, olje, naturgass, metaller og mineraler. Landet er verdens ledende teknologiland og handelsnasjon. Ikke noe land i verden selger så mye varer til andre land som USA. De selger biler, fly, datavarer, bensin, legemidler og dagligvarer til helle verden. 20 av de 25 største bedriftene i verden er fra USA. Mange amerikanske industrier har også bedrifter i andre land. Slike selskaper kaller vi multinasjonale selskaper. USA var de første som begynte  å bygge opp multinasjonale selskaper.    

  Cuba: I Cuba er nesten halve området fruktbar jord. Der det hovedsakelig plantes sukker plantasjer. Det blir også dyrket andre ting som tobakk og kaffe, Cuba er berømte for sine sigarer. Cuba har også mye fisk som de eksporterer.

   

   

   

    Hvorfor ble landene så ulike?

  Den kanskje størst grunnen til at de er så ulike er styresettene.

  Grunnen til at for eksempel at Cuba er så fattig har litt med at de fikk ikke fullstendig kontroll over sin egen økonomi for 1959. Cuba har ikke så mye naturresurser, og siden de er kommunistiske så tjener de ikke så mye på alle fabrikker.

  Mens USA som har siden tidlig1900 tallet utviklet en seg til å bli det største industrilandet. De har kommet med mange nye oppfinnelser, å tjent mye penger på de.

  Cuba har også tapt mye penger på at USA har boikottet dem, for de har også fått andre land til å gjøre det samme, og derfor så har ikke

  de fått så mange forretnings partnere, og det har ødelagt for Cubas turisme ved å hindret folk i å dra dit.  Det ble en då være da Sovjetunionen som Cubas faste forretningspartnere og støtte. Det førte til at Cubas økonomi styrtet til bunns, og ble tvunget til å ta opp lån fra andre land, nå skylder de Russland over 15billioner kr.

   

   

  Men alt er ikke verre i Cuba, det er nesten dobbelt så mange leger per 1000 innbygger, det er gratis skole og videregående opplæring, som det ikke er i USA. Og det er ”bare” ca.44800 som er arbeidløse i Cuba, mens i USA er det ca. 2988900 folk som er arbeidsløse.

   

  Oppsummering

  Hvorfor er Cuba og USA på så mange måter ulike når de er så nærme hverandre?

   

  De er så ulike pågrunn av styresett, , og om begge landa prøver å tjene mest mulig penger.  Det har også noe med hvordan de har behandlet hverandre, ved at USA har boikottet Cuba, og innfluerte  andre lend til å gjøre det samme. Derfor har USA ødelagt for Cuba, og grunner til de store forskjellene er på grunn hva som har skjedd i kriger.

   

  1. Hypotese: Ja, USA har ødelagt for Cuba ved å boikotte dem, ikke generelt på grunn at USA gjorde det, men fordi de fikk andre land til å gjøre det samme.

   

  2.Hypotese: Ja, oppløsningen til Sovjetunionen har ført til at Cuba sin økonomi ble dårligere, fordi de var Cubas omtrent eneste sikre forretningspartner.

   

  Konklusjon

  En grunn til at   Cuba er fattige tror jeg er fordi de ikke har blitt gode ”venner”med land. Cuba hadde alltid bare en sikker forretning partner, Sovjetunionen, og da de ble oppløst så skadet de Cuba sin økonomi, og siden USA hadde boikottet dem så fikk de ikke så lett andre å gjøre forretning med fordi mange hørte på USA. Mens USA har på en måte hatt flaks at de oppfant ting som for eksempel å masseprodusere når andre land trengte varene de kunne masseprodusere. Og de oppfant nye ting som andre land ville ha. Og de har pågrunn av handel blitt veldig rike. Og siden de har blitt rike, og har fått mye ny teknologi så har de måtet vise sin styrke og derfor blitt innblandet i mange unødvendige kriger. Siden de også ofte har innblandet seg, og rotet i andre sine problemer, og kriger så har det senere kommet tilbake på dem. Som Osmand Bin Ladin som bombet USA, og Amerikanere som ikke for dra til Cuba. Så hvis ikke USA hadde vært så ”inni andre sine saker” så hadde de kanskje sluppet så mye problemer.

   

  Kilder:

   

  Bøker: Samfunnsfagbok

  Fra biblioteket: Alle verdens land, Geografica, Fakta i verden.

  Internett: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cu.html

  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html

  http://www.caplex.net/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9336842&L=1

  http://www.caplex.net/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9306796&L=1

  Andre ting:

  Min hjerne og Brit sin.


  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  Silje
  15.12.2005 19:11

  Bra!
  3
  anbefalinger
  herregu da folk!
  jeg støtter deg Mysbrya! Det heter respons!! Er det ikke det som er vitsen?!

  Marius
  29.05.2005 12:27

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Hmm... Du har omtrent verdas dårlegaste rettskriving.... "dems" ? "onklie"? Seriøst!

  Thea
  27.10.2005 17:38

  Bra!
  2
  anbefalinger
  du kunne kanskje skrevet litt mere om forholdene på cuba før revolusjonen.. det hadde vært ganske interessant!
  ellers er den ganske bra..

  Trønder
  16.04.2006 15:18

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Hehe.. "konstruktiv kritikk"… hva er det?
  ”Du sug” ol. i annenhver kommentar er jo hyggelig.
  Ok, så han har bommet på noen ord, so what?

  Slapp av og framhev heller det som er positivt!  Smile :-\)

  ramona
  13.05.2006 12:09

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Huff det her var ikke noe bra. Feil deling av ord, demmes?? Må være en bareskole oppgave, hvis ikke er skolesystemet enda værre enn jeg hadde frykta. Jeg tror det bor 49 millioner i Storbritannia. Håper du har lært å formulere deg bedre, det er jo tre år siden denne ble lagt inn...

  ramona
  13.05.2006 12:17

  Bra!
  2
  anbefalinger
  En amerikansk trillion og billion er ikke det samme på norsk heller.

  N------
  17.09.2007 20:15

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Det var faktisk ganske bra! Skal ha ett prosjekt om dette, så denne siden hjalp meg veldig mye  Smile :-\)
  Keep up the good work!

  cubaneren
  18.04.2008 10:27

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Eh.. hallo? er dette ein spøk..? her var det så mykje faktafeil og tullball at dette kan ikkje reknast som ei seriøs oppgåve! Eg trur du, forfattaren, treng deg ein skikkeleg gjennomgang av kjeldene dine. Dette her var jo berre tull!

  Håvard
  22.04.2004 19:48

  Bra!
  0
  anbefalinger
  LOL. Orddelingsfeil. LOL. ellers ganz ok.

  suzy
  18.05.2004 17:47

  Bra!
  0
  anbefalinger
  tss.. ikke bry deg!  Surprised :-o)

  Frederic
  25.05.2004 21:15

  Bra!
  0
  anbefalinger
  USA har ca 295 000 000 innbyggere, ikke 59 778 002 slik du skriver. Skjønner ikke hvor du har det tallet fra, høres mer ut som Storbritania.


  18.11.2005 09:52

  Bra!
  0
  anbefalinger
  synes den var veldig bra jeg.. men vet du hvor jeg finner stoff om cuba før revolusjonen? har cuba som søroppgave see Wink ;-\)

  errr
  14.12.2005 01:27

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Jo du har jo helt feil her... USA har godt over 300 000 000 innbyggera no i dag... ikke oppmot 60 000 000som du skriv her... du sug

  komentar tel ho Mysbrya
  14.12.2005 01:32

  Bra!
  0
  anbefalinger
  faen e galt me dæ? alle ser jo at det her ikke e nokka som ska være særemne fra 3 klassen... sikkert heller ment som en særoppgave... FAKTA E SPENNANNES! kæm faen bryr sæ me ka han mene om d? han har jo inteligens på lik linje me en svamp... (*oh shjit ka skrive feil æ har*)

  MnY
  05.04.2006 19:51

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Hahaha, Silje, du må da for faen skjønne at det finnes negativ og positiv respons?

  Jeg, for min del, humrer og ler av alle disse artige ord-delingene!

  og "kommentar tel ho mysbyra", kom igjen, skriv forståelig!

  TØz =)
  18.04.2006 09:45

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Kjempe Bra  Very Happy :-D Very Happy :-D.. men kofferhar du Lagt d ut på internett ? .. åsså ikke skirves Ikkje  Wink ;-\)

  Christina
  02.05.2006 14:05

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Folketallet som er nevnt i tabellen er for hovedstaden,ikke hele USA ! Les skikkelig før dere skriver dritt da  Wink ;-\)


  30.10.2006 19:50

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Du skreiv det samma så mange ganger at det ble litt kjedelig, ellers bra!.


  11.06.2008 21:05

  Bra!
  0
  anbefalinger
  mhm..
  syns dt skulle ha stått litt med om før revolusjonen..
  men ja Smile :-\)


  13.11.2008 19:51

  Bra!
  0
  anbefalinger
  98898989898

  Julia
  09.02.2011 16:05

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Du forstår mye  Very Happy :-D lærerikt fakta du har her  Smile :-\)

  helene
  30.11.2011 16:12

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Fidel Castro = 1959 - 2006.  Smile :-\)


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
  Req.time: 0.015 sec - 1 pageviews