Søk i stiler
 

Fossile brennstoffer


Prosjekt i Natur- og miljøfag om fossile brennstoffer.
Sjanger:RapportLastet opp:26.02.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Energi
Verktøy:UtskriftVåre tre fossile brennstoff

· Olje

· Kull

· Gass

 

 

Olje

Olje er hydrokarboner Olje er nesten uløselig i vann.  Brukes som smurning og til forbrenning. Olje dannes ved at døde planter og dyr samler seg opp på bunnen. Restene er hovedsakelig alger. Det organiske materialet begraves med flere lag med sand og andre sedimenter. Under jorden blir det organiske avfallet utsatt for sterk varme og trykk. Avfallet omdannes til en gul-brun væske, og kan bli funnet omtrent 3-4 km under havbunnen. Oljen trenger inn i porer i porøse bergarter. Ofte blir oljen fanget i såkalte oljefeller. Oljefeller er nesten ugjennomtrengelig berg som stenger oljen inne. Når vi borer presses oljen ut av de såkalte oljefellene og opp til overflaten. Det er beregnet at oljelagrene vil ta slutt mellom 2050 og 2100.


 

Kull

Kull er tre som blir overdekket av andre sedimenter. Dette gjør at treet ikke råtner, og sammen med enorme temperaturer og trykk drives vannet og gassen ut. Mesteparten av kullet vi finner er fra ca 290-354 millioner år siden.  

 

Forskjellige typer kull

· Brunkull (70%  karbon)

· Steinkull (80-92% karbon)

· Antrasitt (ca 95% karbon)

 

 

Gass

Gasser er stoffer uten bestemt form eller volum. Gasser består av fritt bevegelige molekyler med ett eller flere atomer. Gass i naturen kalles ofte naturgass, og dannes ved omdanning av organisk materiale ved temperaturer over 160-170°C.

Etter lang tid går olje over til gass.

 

 

Verdens første oljefunn

Olje ble først funnet i Pennsylvania i 1859 av Edvin L. Drake. Han boret et hull i hagen sin, og plutselig sprutet det olje opp av bakken. Det tok ikke lang tid før det ble lett etter olje over hele USA.

Olje ble etter hvert en ettertraktet vare verden over.

 

 

Norsk oljehistorie
Slutten av 50-tallet: ikke mange som trodde det fantes olje og gassrikdommer på havbunnen utenfor Norge. Etter gassfunn i Nederland i 1959, kom geologene på andre tanker.
Høsten 1962 spurte oljeselskapet Phillips om de fikk lov til å undersøke havbunnen utenfor Norge. I 1963 kunngjorde staten at Norge skulle begynne å undersøke havbunnen for å se om det fantes olje- og gassrikdommer der. I 1965 inngikk Norge, Danmark og Storbritannia en avtale om hvordan havområdene mellom landene skulle deles.


Den første brønnen på norsk kontinentalsokkel ble boret sommeren 1966. Brønnen var tørr.
Utenlandske selskaper var veldig viktige i begynnelsen. Det var de som sto for utbyggingen av de første olje- og gassfeltene. Det var meningen at de også skulle spille en viktig rolle senere, men målet var å skape et norsk oljemiljø.


I 1972 ble den norske stats oljeselskap, Statoil stiftet.
Etter dette har norsk oljeproduksjon gjort store framskritt. Norge har utviklet seg til å bli en av verdens ledende oljeeksportører. I Norge koster det mellom 50 og 150 millioner kroner å bore en brønn. (det kommer an på dybde og bergtype) Før det bores blir det foretatt undersøkelser som fastslår om et felt er drivverdig eller ikke. Det vil si om feltet er økonomisk lønnsomt eller ikke.
 

Fra råolje til produkter

Når oljen har blitt pumpet opp fra havbunnen ute på plattformene i Nordsjøen, fraktes den til Mongstad- raffineriet nord for Bergen. Det er et topp moderne drivstoffraffineri bygget spesielt for foredling av olje fra Nordsjøen. Her lagres oljen, eller omlastes for eksport til utlandet. En stor del av oljen blir foredlet i raffineriets anlegg.

Når råolje skal foredles, pumpes den opp fra raffineriets lagerhaller og inn i prosessanlegget. Der varmes den opp og blir ledet inn i råoljedestillasjonsanlegget.
Råolje er satt sammen av mange bestanddeler med forskjellig kokepunkt. Raffineriet utnytter dette ved å skille lette og tunge bestanddeler gjennom destillasjon. Når vi destillerer råolje har mange av stoffene nesten samme kokepunkt. Derfor klarer vi ikke å framstille et stoff for seg. I stedet får vi grupper(fraksjoner) av stoffer som har nokså like kokepunkt. De stoffene med lavt kokepunkt stiger opp i destillasjonstårnet mens de med høyt kokepunkt synker.

 

Etter denne prosessen er noen av produktene ferdige, mens andre må foredles videre eller blandes med andre bestanddeler. Når dette er gjort har vi ferdig forskjellige typer bensin, parafin, koks og andre typer brennstoff, klare til bruk.

 

 

Destillasjon av råolje

 

 

Kokepunkt

Ant.atomer
Bensin

50-200°C

9-12

Parafin

200-250°C

10-14

Diesel

250-300°C

19-29

Smøreolje

300-375°C

20-90

Asfalt

400°C

90>

 

 

Forbrenningen av fossile brennstoffer

 

Fossilt brennstoff + oksygen à karbondioksid + vann + energi

 

 

· Når forbrenningen går bra

 

Fossile brennstoffer består hovedsakelig av karbon og hydrogen. Når vi brenner disse stoffene, blir det dannet karbondioksid og vann

 

2CH4 + 4O2 + à 2CO2 +4H2O + Energi

 

· Når forbrenningen går dårlig

 

Ved dårlig tilgang på luft (og oksygen) får vi en ufullstendig forbrenning. Da blir det dannet karbonmonoksid istedenfor karbondioksid. En slik forbrenning gir dårlig utbytte av energi. Et stoff som forbrenner slik vil vi si har dårlig verdi. Det betyr at det gir mye mindre energi i forhold til forurensningen.

 

2CH4 + 3O2 + à 2CO +4H2O + Energi

 

Miljøproblemer som skyldes fossile brennstoffer

 

 

Drivhuseffekten

Med drivhuseffekt mener vi at solstråler slipper gjennom atmosfæren og varmer opp jorda. Dette gjør at det blir varmere innenfor enn utenfor jordas atmosfære. For å leve på jorda trenger vi drivhuseffekten, men ved for høy temperatur på jorda vil isen på polene smelte, og vi vil få klimaendringer som ødelegger jorda vår. Ved for høye utslipp av drivhusgasser, for eksempel CO2, slipper atmosfæren ut mindre energi enn den jorda tilføres. For å holde en konstant temperatur på jorda må det tilføres like mye energi som det slippes ut. Ved for høy konsentrasjon av drivhusgasser slippes mindre av energien ut, og vi får høyere temperatur. Dette kalles økt drivhuseffekt.

 

 

Sur nedbør

Med sur nedbør mener vi at nedbøren inneholder svovel- og nitrogenoksider.

I olje kan vi alltid finne svovel. Når oljen forbrenner stiger svoveloksider til værs og reagerer med oksygen og vanndamp. Vanndampen samler seg til skyer, og når det regner inneholder vannet en fortynnet løsning av svovelsyre.

Nitrogenoksid i regnvannet oppstår ved at temperaturen i lufta blir forferdelig høy og fører til at nitrogen og oksygen reagerer med hverandre. En slik reaksjon foregår ved bla. tordenvær og i forbrenningsmotorer.

 

Sur nedbør fører til store skader på både mennesker, dyr, planter og byggverk. Nedbøren fører ikke bare til forurensning i lokale områder, men blir ført over lange avstander. For eks. kan sur nedbør fra Russland bli ført med vinden til Norge.

 

For å hindre at sur nedbør oppstår er det viktig at man renser lufta som kommer ut av fabrikkpiper, forbrenningsmotorer osv. Utslipp av nitrogenoksider er vanskelig å bekjempe fordi økt flytrafikk og flere biler er en økende faktor. Men i biler er det for eks. påbudt å ha biler med katalysator. Katalysatoren gjør at nitrogenoksidet omdannes til nitrogengass. Kalking er også mye brukt fordi det er en base som nøytraliserer det sure regnet.

 

For å bekjempe sur nedbør er det viktig at så mange land som mulig står sammen. Norge har inngått flere avtaler med andre land om en grense for svovel- og nitrogenoksider. Naturgass inneholder ikke nitrogen eller svovel, og derfor gir ikke naturgass sur nedbør når den brenner. I Norge har vi for eks ferger og busser som går på gass. Naturgass er vårt reneste fossile brennstoff, og akkurat derfor blir ønskes det at det blir bygd gasskraftverk flere plasser i Norge. Miljøbevegelsen er derimot sterkt uenig.

 

 

Oljesøl  

Olje forurensning kan skje ved både transport og fra plattformene. Produksjon av olje er en lang prosess, og i løpet av denne prosessen vil olje slippes ut i naturen. Det har blitt utviklet metoder for å hindre så mye oljeutslipp. Blant annet har de oljeholdige borevæskene blitt erstattet med vannløselige væsker, og skrogene i oljetankerne blir bygd dobbelt. Ved store oljeutslipp blir det lagt ut lenser. Disse lange ”lenkene” sirkler inn oljeutslippet, og oljen blir så sugd opp i rør. Det blir også sluppet ut kjemikalier av fly som reagerer med oljen og som gjør at den løses opp.

 

Heldigvis har teknologien utviklet seg raskt på dette området, og det gjør at olje ikke lenger er den enorme miljøtrusselen den var.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Maria
13.05.2004 10:56

Bra!
13
anbefalinger
Det burde stå litt mer om gass, men ellers grei side.

schnuppis
12.05.2004 19:03

Bra!
8
anbefalinger
dette var bra!!!!

Mona
06.05.2004 12:33

Bra!
7
anbefalinger
bra side dette her! hjelper på oppgaver! STÅ PÅ!

Silje RF
13.05.2004 17:28

Bra!
7
anbefalinger
Jeg elska denne siden, liker der det står mye info om ting *KNIS* fortsett slik!


25.05.2004 13:57

Bra!
6
anbefalinger
knallside!!!!!!!!!!!elsker dere.............................

roar
08.06.2004 15:51

Bra!
5
anbefalinger
Sinsykt bra side ass!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rune
19.10.2004 11:31

Bra!
5
anbefalinger
bra jobba

makka mumu
31.03.2005 10:50

Bra!
4
anbefalinger
himmli bra sida.....men eg forstår ikje heilt d sista,,,,,kan dåkke lera meg

meme
24.05.2005 14:56

Bra!
4
anbefalinger
hehe fikk lært mye av dette og fikk litt info til eksamen


16.04.2007 19:15

Bra!
4
anbefalinger
dette var kjempe nyttig informasjon, og jeg fikk bra karakter for det på skolen Wink ;-\)


10.04.2005 17:19

Bra!
3
anbefalinger
hmm siden er bra..men det jeg trengte stoff om er hvilke miljøproblemer Norge har idag og hva blir gjort med de? håper på om jg kn få litt stoff om det takk!

Fassy
13.04.2005 21:46

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra Side..!!!

ninjo
27.04.2005 10:45

Bra!
3
anbefalinger
evi takk Smile :-\)

Truls
29.04.2005 10:31

Bra!
3
anbefalinger
veldig bra!
du er kjempe flink Smile :-\)


07.05.2005 13:55

Bra!
3
anbefalinger
Helt ok tekst. Jeg jobber med blant annet med olje, så hvis noen har spørsmål eller noe er det bare sende meg en mail Smile :-\)

:P
01.06.2005 09:05

Bra!
3
anbefalinger
og vips så er eksamen ferdig

knut
01.06.2005 09:56

Bra!
3
anbefalinger
hei..
tykjer sida hadde ymse spanande saker....
koz


20.10.2005 09:02

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra side, som hjelper ungdom på skolen og som folk liker og lese på!  Smile :-\)

Marianne
04.11.2005 10:43

Bra!
3
anbefalinger
Yes.. ;] Bra med hjelp til skoleoppgaver..Hehe ;]

ola
11.11.2005 09:03

Bra!
3
anbefalinger
det burde stått mer om hva som skjer med naturen...  Smile :-\)


11.12.2005 16:17

Bra!
3
anbefalinger
bra side men det jeg trenger stoff om er "hvordan ville Norge som et samfunn fungert uten oljen" eller "Hva kan erstatte oljen"

nilli
02.01.2006 14:03

Bra!
3
anbefalinger
mer om gass savnes... elev i 10.klasse

Karoline &Melissa
15.03.2006 10:17

Bra!
3
anbefalinger
Dette var driiit bra ass!  Wink ;-\)

Monzi
15.03.2006 10:18

Bra!
3
anbefalinger
Dette var helt konge  Smile :-\)

Daniel
15.03.2006 10:18

Bra!
3
anbefalinger
Dette var en bra side !

hhh
23.03.2006 16:18

Bra!
3
anbefalinger
jaja dette var jo bra da.....eller?hahah bra dette Wink ;-\)

Charlotte
20.04.2006 21:53

Bra!
3
anbefalinger
Takk for hjelpa! =D hehe

dkd
03.05.2006 13:45

Bra!
3
anbefalinger
Takk for hjelpen. brukte det på skolen om en oppgave om fossilt brennstoff

jonny
04.05.2006 17:37

Bra!
3
anbefalinger
drit bra side dette her står mye bra info som hjelper meg

Cathrine
11.05.2006 16:06

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen strevde til jeg kom hit;D

anonymt
13.05.2006 10:46

Bra!
3
anbefalinger
kule side. hjelper når en gjør lekser...takk

anonymt
13.05.2006 10:49

Bra!
3
anbefalinger
bra sia asså!! jelpe virkeli når en har oppgaver å jøre...takk

Takker :D
18.05.2006 13:47

Bra!
3
anbefalinger
Takker!!! du spartte meg for mye arbeid  Razz :-P

Takknemmelig
28.05.2006 22:08

Bra!
3
anbefalinger
Takk takk, redda meg fra å bli utskjellt av de andre på gruppa(gruppearbeid) puh! lærte mye og da Wink ;-\) takk enda en gang

BLSSDMF
30.05.2006 11:32

Bra!
3
anbefalinger
flott

rullepupp
06.06.2006 17:21

Bra!
3
anbefalinger
dårlig eller bra arbeid?
dette er tatt rett ut i fra et annet dokument på en annen nettside din fjuksepave!! veldig dårlig arbeid til en offentlig side å være! som om det ikke er nok at lærere etc. skal finne det en plass hvis du klipper det rett ut og bruker det..men de finner det TO plasser!!!!
men det er jo og en mulighet for at det var du som skrev det andre og..og hvis det er tilfellet er dette BRA!! Razz :-P

mizzy
07.06.2006 16:40

Bra!
3
anbefalinger
takk for masse hjelp til min muntlige eksamen  Very Happy :-D

johnny
13.06.2006 17:51

Bra!
3
anbefalinger
denne hjalp meg som faen til eksamen Smile :-\) nydelig deaisjalåvt


15.06.2006 11:15

Bra!
3
anbefalinger
han for bære på google.com - og søkt på Fossile Brennstoffer - OG SÅ FØRN INN PÅ DET FØRSTE SOM KOMMER ! OG SÅ OG SÅ HOLD DOKK FAST HAN HAR TATT DET FRA EIJ ANNA SIA OG KOPIERT HER, JE MEG KREDDITSA ! istedenfør

Lise lotte
11.03.2007 13:46

Bra!
3
anbefalinger
yey...kjempe bra!!!

Martine
03.05.2007 11:36

Bra!
3
anbefalinger
evig takknemelig.., eksamen blei lettare med dette Very Happy :-D

javellja
14.05.2008 17:51

Bra!
3
anbefalinger
syyyyyyyyykt bra side  Wink ;-\) dette fikk jeg mye bruk for  Very Happy :-D

hellaa
02.06.2008 13:01

Bra!
3
anbefalinger
nydelig destasjonsnivå

saad
22.09.2008 17:04

Bra!
3
anbefalinger
wolla idioter dere herper hjernen til barn faen ! =P hva skal dm lære når dem kan kopiere alt herifra ! idioter as.. mn takk da =P

Dannyyy
09.11.2009 15:06

Bra!
1
anbefalinger
utrolig spennende stoff  Smile :-\)! taaakk, hihi  Smile :-\)

GikkGakk
21.02.2011 22:46

Bra!
1
anbefalinger
Skulle hatt litt mer om miljøproblemene det skaper men ellers bra side  Smile :-\)

Hind1es
26.11.2014 13:10

Bra!
1
anbefalinger
Det kunne gjerne stådd litt mer om destillasjon av olje
Ellers en knall side


19.11.2009 12:38

Bra!
0
anbefalinger
dette va bra men hva er destillasjon ?

Thomas
29.04.2013 15:58

Bra!
0
anbefalinger
God side med bra info, men ville hatt litt mer av miljøproblemene som skapes av fossilt brennstoff. Alt i alt, flott side.  Very Happy :-D

per
09.12.2014 18:02

Bra!
0
anbefalinger
Geninalt!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews