Søk i stiler
 

Sur nedbør


Prosjekt om sur nedbør.

Karakter: 6

Sjanger:RapportLastet opp:15.02.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Forurensning
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Hva er sur nedbør:

 

Sur nedbør er nedbør med pH under 5.6. Det vil si at det er nedbør som har vært i kontakt med svoveldioksid (SO2) og/eller nitrogenoksider (NOx) i atmosfæren. I atmosfæren reagerer disse oksidene med vanndamp og danner svovelsyre og salpetersyre. Disse sure forbindelsene faller så ned med regnvann og snø, eller som tørravsetninger i form av SO2, svovel- og nitrogensalter.

 

SO2 og NOx finnes naturlig i atmosfæren. Industrialiseringen har imidlertid ført til at SO2- og NOx innholdet i atmosfæren har økt dramatisk. Forurensningskildene er i første rekke forbrenning av fossile brensler: Kull, olje og gass. Storparten av denne forbrenningen skjer i kullfyrte kraftverk, veitrafikk, skipstrafikk, metallproduksjon osv.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Utslipp til luft fra forbrenning av kull og olje og bilavgasser er de viktigste kildene til det som blir kalt sur nedbør. Luftforurensningene er ofte transportert over lange avstander, for eksempel fra Sentral-Europa eller England, før de havner som sur nedbør i Norge. Den sure nedbøren har gitt betydelig skader på livet i vann og vassdrag, blant annet er tidligere rike fiskeforekomster forsvunnet fra vassdrag over store deler av Sør-Norge. NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) har det nasjonale ansvaret for å overvåke den vannkjemiske virkningen av sur nedbør.                                                                                     

 

SO2 (svoveldioksid) og NOx (nitrogenoksid) finnes naturlig i atmosfæren, men etter industrialiseringen har SO2 og NOx innholdet i atmosfæren økt dramatisk.

 

Kort sagt: Sur nedbør er nedbør med en pH som er lavere enn 5.6. Nedbøren har vært i kontakt med svoveldioksid og/eller nitrogendioksiatmosfæren.

 

Forskjellige syrer og reaksjoner: 

 

Noen reaksjonsligninger, med forklaring i parentes:

 

S + O2 = SO2 (Svovel som reagerer med oksygen og danner svoveldioksid)

SO2 + H2O = H2SO3 (Svoveldioksid som reagerer med vann og danner svovelsyrling - i nedbøren)

eller SO2 + O2 = SO3 = SO3 + H2O = H2SO4 (Svoveldioksid som reagerer med oksygen og danner svoveltrioksid. Svoveltrioksid reagerer med vann, og resultatet er svovelsyre i nedbøren)

 

Den sure nedbøren innholder svovelsyre, nitrater, ammonium, metallforbindelser, organiske forbindelser og flere andre stoffer.

 

 

Årsakene til sur nedbør:

 

Som sakt så finnes svoveldioksid og nitrogendioksid naturlig i atmosfæren, men innholdet økte dramatisk etter industrialiseringen. Utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass (bilavgasser) er de viktigste årsakene til sur nedbør. Mesteparten av denne forbrenningen skjer i kullfyrte kraftverk, vegtrafikk, skipstrafikk, metallproduksjon og lignende.

 

Ofte er det ikke våre egne utslipp som påvirker landet vårt, men utslippene fra Sentral-Europa, England og Russland som jeg nevnte tidligere. Utslippene transporteres som oftest lenge før de kommer ned som sur nedbør i Norge.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Faktisk så kommer 86% av nitrogennedfallet og 95% av svovelnedfallet i Norge av disse langtransporterte luftforurensingene. Den sure nedbøren i Norge kommer altså først og fremst fra varmekraftverkene i Øst-Europa og Storbritannia, og biltrafikken i Europa.

 

 

Konsekvensene av sur nedbør:

  

I mer enn 30 prosent av Norges areal overskrides tålegrensen for sur nedbør. Naturens tålegrenser er anslag over hvor mye naturen kan motta av forurensende stoffer uten å påføres skade.

 

Syrene etser vekk maling, sement og metaller på eldre bygninger. Historiske bygninger går i oppløsning og ødelegges, noe som er et stort problem i Europa. Grunnen er at viktige mineraler plutselig blir løselige når pH-verdien i vannet synker. Bare i Norge koster denne typen skader 200-300 millioner kroner i året.

 

I andre land er det gjerne skader på skogen man merker først av alle skadene sur nedbør fører til, men i Norge er det fiskedøden. Grunnen er at vi har lite kalk og derfor ikke klarer å nøytralisere syreangrepet.

 

Det er ikke den sure nedbøren i seg selv som dreper fisken, men det er det at den sure nedbøren frigjør stoffer fra fjellet som er giftige for fisken. Det viktigste stoffet er aluminium, som danner et tykt slimlag over fiskens gjeller slik at fisken ikke klarer å ta opp nok oksygen og derfor blir kvalt.

I Sør-Norge er en femtedel av fiskebestandene borte.

 

Hvis det kommer store mengder sur nedbør i for eksempel et vann kan det føre til at en eller flere arter blir utryddet eller blir kraftig redusert.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

  

Det som kan skje er at én art blir utryddet og at en annen art er avhengig av den utryddede arten for å kunne leve. Derfor blir også denne arten utryddet, og kanskje det da igjen er en art som var avhengig av den arten for å kunne leve osv.

 

Sur nedbør forårsaker skader på trærne og vegetasjonen. Noen ganger kan det også oppstå etseskader som kan ta livet av plantene

 

Når den sure nedbøren løser opp kalkmineraler i jorden reduserer den jordas evne til å holde en jevn pH-verdi, og den mister evnen til å holde på andre mineraler. I norsk landbruk tilsettes ofte kalk for å erstatte det som blir borte.

 

 

Tiltak for å hindre sur nedbør:

 

Påvirke internasjonalt:

Bare 10% av utslippene som fører til sur nedbør kommer fra Norge, så norske forhandlere og politikere prøver først og fremst å få våre naboland til å redusere sine utslipp ved å vedta lover, regler og forskrifter. For eksempel ECE-konvensjonen, også kalt Langtransport-konvensjonen.

 

Kalking:

Årlig brukes over 100 millioner kroner til kalking i norske vassdrag.

Kalking er en mulighet når skaden først har skjedd. Når vann og vassdrag har blitt utsatt for sur nedbør er kalking den viktigste metoden for å motvirke forsuring.

 

Når man tilfører kalk i vannet nøytraliserer det pHen, men dette gir ingen permanent virkning. Virkningen varer i cirka ett år. På to måter kan man tilføre kalk i vannet. Enten med båt, helikopter eller fly. Da spres kalsiumkarbonat direkte i vannet. Den andre metoden er kalkdoseringsanlegg som doserer kalktilsetting etter vannføring eller surhetsgrad.

 

Det som skjer er følgende:

Det er tilsetningen av karbonat som gir syrenøytraliserende effekt. Karbonat reagerer med karbondioksid og danner bikarbonat. Bikarbonat virker som en buffer og nøytraliserer dermed syre.

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Krav om katalysator i bensinmotorer:

I Norge er det nå krav om katalysator i nye bensinmotorer. Katalysatoren gjør nitrogengass uskadelig.

Katalysatorer kan også brukes i vedovn, oljebrenner og lignende.

 

Energisparing:

Gjennom tekniske forbedringer i industriprosesser som reduserer energibehovet og bedre isolasjon av bygninger, reduserer sure utslipp. Energisparing har også flere miljøfordeler fordi andre skadelige

luftutslipp (CO2, miljøgifter) også reduseres.

 

Rensing av brennstoff:

Før forbrenning kan opptil 35 prosent av svovelinnholdet i kull og olje fjernes ved hjelp av kjemisk "vasking".

 

Noen andre tiltak

- Overgang fra olje med høyt svovelinnhold til lavsvovelolje.

- Svoveldioksid fjernes fra avgassene etter at kullene eller oljen er brent, ved at gassen blir tilført kalk eller andre kjemikalier som absorberer svoveldioksid.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

M
12.01.2017 17:10

Bra!
203
anbefalinger
Hjalp meg veldig med naturfags rapport om surt nedbør. Veldig utfyllende og bra skrevet

Fred
15.06.2005 17:36

Bra!
27
anbefalinger
Sinnsykt bra skrevet, dette hjalp meg veldig til natur og miljø eksamen!  Smile :-\)

Bent magne
08.11.2006 14:59

Bra!
19
anbefalinger
god side lærte masse

vetle
18.11.2005 08:24

Bra!
15
anbefalinger
bra! hjalp meg med innleveringen i naturfag!

vladimiir Raffarhi
01.06.2004 19:35

Bra!
14
anbefalinger
heiohohoho!! Dene sien varbra! jei synnes at den va fin. jei lerte mye synnes jei du va fliink til og lage dene siden dete ær det siketr mangge som vil like og lese. hilsen vladimiir

Eliiise
05.04.2005 19:08

Bra!
12
anbefalinger
hei! kjempe bra prosjekt...fikk kjempe hlep av det!! skal ha framføring som sur nedbør i morgen og ante ikke hav det var Razz :-P før jeg gikk inn her da! tackskarrua!!

Anders
01.06.2004 11:22

Bra!
10
anbefalinger
Sinnsykt bra skrevet, dette hjalp meg veldig til natur og miljø eksamen!  Smile :-\)

Ane-Marte
31.05.2005 15:06

Bra!
9
anbefalinger
jævli bra si!! har muntlieksamen i muntli på torsdag.. å fått tak i my av ståffe her!!! tuuuuuus'n takk Smile :-\)

Elling Mikal
18.10.2005 18:51

Bra!
9
anbefalinger
Hey nice skreve! bli nåkke innan naturfag  Very Happy :-D

Alex
01.12.2005 12:50

Bra!
8
anbefalinger
Kjmpe bra, du hjalp meg med å holde en time for klassen, kunne iikke gjort det uten dette stoffet Very Happy :-D  Wink ;-\)

karoline
13.10.2006 19:41

Bra!
8
anbefalinger
takk Smile :-\)

yo
27.03.2007 14:24

Bra!
8
anbefalinger
Kult Wink ;-\)


18.03.2005 12:34

Bra!
7
anbefalinger
Heisann genial side må jeg si. denne hjalp meg til prosjektet om forurensing. Tusen takk. Nb: noen som ønsker kontskt med meg? har msn. legg meg til på slasken_masken@hotmail.com


26.03.2006 18:30

Bra!
7
anbefalinger
hey...
jeg har om klima og nedbør og tempratur prosekt....jeg har ikke funnet noe
kan du hjelpe meg?+


26.03.2006 18:30

Bra!
7
anbefalinger
hey...
jeg har om klima og nedbør og tempratur prosekt....jeg har ikke funnet noe
kan du hjelpe meg?+

Jenbu
19.01.2007 09:31

Bra!
7
anbefalinger
LITT VELDIG DÅRLIG SIDE...
står jo søren ingenting om svovelsyre i Norge!! Sad :-\(:@

Danmark
18.04.2006 12:55

Bra!
6
anbefalinger
Tusind tak... er fra danmark og skal skrive om sur nedbør... det er bare rigtig godt det du har lavet takker mange gange

Marie
05.02.2007 13:10

Bra!
6
anbefalinger
Dette hjalp meg hvirkelig til inleveringen om sur nedbør. Håper du fortsetter å lage så bra proskjekter.  Smile :-\)


27.03.2007 14:18

Bra!
6
anbefalinger
Hær e dt jo my nyttig stoff om sur nedbør Very Happy :-D kjæmpebra sije Wink ;-\)


03.05.2004 13:40

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra det du har skrevet.... fikk mye hjelp herfa til det prosjektet jeg jobber med nå  Smile :-\) hehe......


08.03.2006 10:48

Bra!
5
anbefalinger
Dette er et bra prosjekt

oss to
17.03.2006 09:08

Bra!
5
anbefalinger
dtte var drit kjedelig å lese om, men et veldig bra prosjekt.klæm fra oss...

Anne Line
06.05.2006 11:48

Bra!
5
anbefalinger
Dett er bra d Wink ;-\).

Trond
28.09.2006 14:42

Bra!
5
anbefalinger
Mangler kildehenvisning


17.04.2008 16:54

Bra!
5
anbefalinger
Denne siden fant jeg også på engelsk, den er oversatt ..  Wink ;-\)


06.05.2004 14:38

Bra!
4
anbefalinger
synes det du har skrevet er veldig bra. Fikk mye hjelp til innleveringen om sur nedbør.

cool girl
11.01.2006 14:20

Bra!
4
anbefalinger
siden er ganske bra klem

Renate
22.03.2006 15:59

Bra!
4
anbefalinger
Bra stoff det her Smile :-\) Takk

Stine&Johan
22.05.2006 12:59

Bra!
4
anbefalinger
Heihei! Dødsbra det du har skrevet her, hjalp oss mye i økonomi'en=P
Hahaha^^
Enjoy yourself Wink ;-\)


27.03.2007 14:22

Bra!
4
anbefalinger
Glæmt å si at, dt va en kjæmpe bra tækst Wink ;-\) hp æ kannj klar å skriv en like bra tækst en gang Very Happy :-D Smile :-\) stå på Wink ;-\)


27.03.2007 19:55

Bra!
4
anbefalinger
KJempe bra !! du hjalp meg med innlevering av en Sur nedbør oppgave.. nå er det bare å se åssen karakter keg får..  Confused :-\? Gruer ,meg littsiden de kan se hvor mange prosent som er kopiert  Confused :-\?

Lise-Mari
29.03.2007 17:23

Bra!
4
anbefalinger
Dt herre va sinnsykt bra skrevve, hjalp mæ m en oppgave Smile :-\) dt va imponerende bra tækst, Wink ;-\) Very Happy :-D

Kristine
25.04.2007 18:28

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk!! Very Happy :-D Eg har innlevering i morra om surt nedbør.. Confused :-\?Men her fant eg masse eg kan bruke Very Happy :-D Takk igjenn!! Wink ;-\)

nora
02.06.2007 13:15

Bra!
4
anbefalinger
tusen takk for at du lagde denne siden! den har hjulpet meg veldig!!!! Very Happy :-D Masse bra her til muntlig eksamen Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

aha
09.05.2007 13:46

Bra!
3
anbefalinger
rart, denne siden fant jeg på engelsk, den har vel ikke blitt oversatt  Wink ;-\)?

jaha
02.01.2008 11:42

Bra!
3
anbefalinger
Denne sia var veldi bra Very Happy :-D Hjalp me kjæmpe masse Razz :-P


17.04.2008 15:19

Bra!
3
anbefalinger
Bra side, dette hjalp meg ..


24.05.2008 15:44

Bra!
3
anbefalinger
elsker denne siden sammen med (propaganda.net/skoleside) disse sidene EIER ;-\)

gangster WW
04.11.2008 18:00

Bra!
3
anbefalinger
kjempebra, dette hjalp meg veldig  Wink ;-\)


29.03.2007 17:12

Bra!
2
anbefalinger
Du er flink, går du på ungdomskolen=??

Petrine=)
03.05.2007 18:52

Bra!
2
anbefalinger
Driiitkule sia!! Holde på å skriva oppgava om sure nedbør akurratt nå!!!!!!!!


12.02.2009 16:12

Bra!
2
anbefalinger
litt bra

lokeren
13.05.2009 22:13

Bra!
2
anbefalinger
hadde vert nice vis du hadde skrivi opp kildene dinne. så kunne jeg bare brukt dem som mine kilder. mens jeg bare skrev om din oppgave uten og neven ovenfor læreren at jeg hadde vet her. for da hadde hun ikke sett at jeg nesten bare skrev det samme som deg. det hadde vært nice.

En fyr
11.03.2009 19:08

Bra!
1
anbefalinger
Takk!!!
Detta hjalp meg med ein framføring hadde ikkje visst ka eg sko gjort før eg fant detta!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.022 sec - 1 pageviews