Søk i stiler
 

To tredeler av verden er smittebærere


Artikkelen sier noe om sykdommer og smitteforløpet.

Karakter: 6

Sjanger:ArtikkelLastet opp:21.01.2003
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Sykdommer
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Jeg vil i denne oppgaven ta for meg infeksjonssykdommen tuberkulose, med utgangspunkt i Arkhangelsk fylke i Russland. Jeg vil si noe om hva tuberkulose forårsaker, og hvilke konsekvenser smittefaren påfører blant annet det russiske folk.

 

Infeksjonssykdommer skyldes bakterier, tuberkulose skyldes bakteriene  

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Mycobacterium tuberculosis eller Mycobacterium bovis, og er en livstruende sykdom. I de fleste tilfeller angriper den lungene, men den kan også forekomme i andre indre organer. Sykdommen har forekommet i over 1000 år, men den har kun vært kjent i vel 100 år. Man antok at sykdommen var utryddet, men så blusset den opp igjen på 1800-tallet. Idag er 2/3 deler av verdens befolkning smittet av bakterien.

( http://www.fhi.no/tema/smittevern/haandbok/tuberkulose.html )

 

”Tuberkulose er den av de smittsomme sykdommene som tar flest liv i verden pr.idag”, skriver leger uten grenser.( http://www.leger-uten grenser.no/artikler/artikkeltekster/russland/tuberkulose.htm )

 

Den hyppigst forekommende typen er lungetuberkulose, som gir seg

<bilde>

Logg inn for å se bildet
utslag i feber, hoste, slapphet, av og til blodoppspytt, vekttap, nattesvette og generelt svekket allmenntilstand. Sykdommen kan ha mange forskjellige forløp, og kan ramme ulike indre organer i kroppen, som lymfeknuter, brysthinne, hjernehinne, nyrer, ledd eller benmarg. Inkubasjonstiden, dvs. tiden fra smitten overføres til sykdommen bryter ut,  er gjerne på 3-6 uker. Tuberkulose i ung alder medfører gjerne betennelse i lymfekjertlene på halsen. Smittefaren er størst ved lungetuberkulose og spredning av bakteriene ved hoste. Dette skyldes at tuberkulosebakterien overføres lettest ved ved ”dråpesmitte”. Dersom sykdomen bare forekommer i kjertler, nyrer eller i andre indre organer medfører dette en redusert smittefare. ( http://www.helsenett.no/2_16/2_16_s6.html )

 

Andre igjen  kan bære på latent tuberkulose, det vil si at man er bærer av bakterien, men at sykdommen ikke har brutt ut. Ikke alle som smittes utvikler tuberkulose. Bare en av ti som smittes vil utvikle sykdommen. Det er avgjørende

<bilde>

Logg inn for å se bildet
hvor frisk og sprek selve bakterien man blir smittet av er, og selvfølgelig hvor godt immunforsvar den smittede selv har.

”I de fleste tilfeller er barn og unge mest utsatt for å utvikle det vi kaller primær tuberkulose”, sier Unni Harsten til aftenposten. (Aftenposten, 27.12.2001 ) De eldre gruppene vil ofte ikke merke noen symptomer fordi infeksjonen stopper opp før sykdomstegn oppstår, men tuberkolose kan selvfølgelig også slå ut hos denne gruppen, og særlig hos mennesker med et svekket immunforsvar.

( http://www.fhi.no/tema/smittevern/haandbok/tuberkulose.html )

 

 

I enkelte sosiale grupper og samfunn vil dårlige levekår, enten det er fysisk eller sosialt, lett føre til at kroppens immunforsvar svekkes. Tuberkolosebakterien  vil da kunne begynne å formere seg, og pasisenten vil fort utvikle såkalt reaktivert tuberkulose. Sykdommen kan reaktiveres ved nedsatt immunforsvar, for eksempel som følge av andre alovrlige sykdommer som kreft, hiv og rusmisbruk, men også som naturlig følge av alderdom. ( http://www.helsenett.no/2_16/2_16_s6.html )

 

Tuberkulose kan behandles med 4 ulike former for antibiotika, forutsatt at ikke Mycobacterium tuberculosis har utviklet resistens. Resistens vil si at tuberkolosebakterien over tid blir motstandsdyktig i forhold til den medisin som tradisjonelt benyttes i behandlingen. Resistens er, bl.a. som følge av stort antibiotikaforbruk, et økende problem i hele verden.

”Alle krefter må settes inn på å stanse produksjonen av multiresistente stammer med tuberkelbasiller, for og utrykke meg litt kynisk, er det det store antallet av multiresistente tilfeller som ødelegger økonomien i tuberkulosebekjempelsen”, fastslår Geir Nedgård. (VG, 08.11.2000)

 

Tuberkulosebakteriene forandrer seg genetisk over tid. Dette gjør at bakteriene kan vise ulik evne til å angripe mennesker, og ulik evne til å motstå behandling med antibiotika. Blant annet i Russland er disse bakteriene resistente mot vanlig tuberkulosebehandling.

( http://www.dep.no/hd/norsk/publ/utredninger/NOU/030005-020020/index-hov004-n-f-a.html )

 

Resistensbestemmelse av M tuberculosis-isolat fra 104 pasienter i Arkhangelsk fylke i Russland. Antall pasienter og andel (%) med resistens overfor ett eller flere antibiotika.

Antibiotikum

Totalt

104 pasienter

Primær resistens

63 pasienter

Ervervet resistens

41 pasienter

Isoniazid

46 (44%)

18 (29%)

28 (68%)

Rifampicin

18 (17%)

5 (8%)

13 (32%)

Multiresistens

18 (17%)

5 (8%)

13 (32%)

Etambutol

16 (15%)

6 (10%)

10 (24%)

Streptomycin

33 (32%)

16 (25%)

17 (41%)

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Russland er et av de land som står ovenfor en befolkningskrise. Dette skyldes at tuberkulosen er kommet tilbake, og den er faktisk i ferd med å innta epidemiske dimensjoner i landet. ”De resistente formene for tuberkulosesmitte har spredt seg som en præriebrann blant Russlands såkalte sosiale elementer, nemlig innsatte i fengslene, hjemløse og folk som bor i overfylte husstander der flere lever tett sammen.” (Aftenposten, 05.12.2002)

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Mange sitter i varetekt, ofte for små bagateller, grunnet at rettssytemet ikke er i stand til å behandle det økende antallet straffesaker. I fengslene er matmangel og sykdom et stort problem, som fører til katastrofal undertrykkelse fordi det ikke finnes nok medisiner og legehjelp til denne gruppen. Den er rett og slett ikke prioritert av myndighetene.  Det er antatt at hele 2/3 deler av de tuberkulosesmittede befinner seg i denne kategorien. Samtidig ser vi færre og færre tilfeller i vesten. ( http://www.dep.no/hd/norsk/publ/utredninger/NOU/030005-020020/index-hov004-n-f-a.html )

 

Tuberkulose i Arkhangelsk fylke i Russland fra 1994 - 2000: forekomst og dødelighet.

 

 

 

 

 

År

Pasienter utenfor fengsel

Pasienter i fengsel

Døde av tuberkulose

 

Antall

Antall per 100 000 innbyggere

(antall)

Antall per

100 000 innbyggere

1994

326

20,7

 

3,6

1995

366

23,3

 

4,1

1996

470

30,1

 

6,1

1997

474

30,6

 

5,7

1998

512

33,4

 

8,5

1999

861

55,5

327

9,5

2000

1005

66,7

466

9,1

 

Jeg vil med dette konkludere med at tuberkulose igjen er en av verdens mest smittsomme sykdommer, og mest dødelige med HIV/Aids og kreft som følgesvenn. Tuberkulose er

 

”Russland sitter på en bombe som kan eksplodere de neste årene”, sier Halvor Tjønn, Aftenpostens korrespondent( Aftenposten, 05.10.2001).

 

Jeg vil med dette konkludere med at tuberkulose er en av verdens mest smittsomme sykdommer som tar flest liv ved siden av

 

 

Litteraturliste

http://www.leger-uten-grenser.no/artikler/artikkeltekster/russland/tuberkulose.htm http://www.dep.no/hd/norsk/publ/utredninger/NOU/030005-020020/index-hov004-n-f-a.html

http://www.helsenett.no/2_16/2_16_s6.html

http://www.fhi.no/tema/smittevern/haandbok/tuberkulose.html

http://www.helsenett.no/2_16/2_16_s6.html

http://www.fhi.no/tema/smittevern/haandbok/tuberkulose.html

http://www.caplex.net/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9338558

http://www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/tuberkulose.html

http://www.doktoronline.no/pub/mediweb/msis/31122010.html

 

(Aftenposten, 05.10.2001).

(Aftenposten, 05.12.2002)

(VG, 08.11.2000)

(Aftenposten, 27.12.2001)

 

 

Kildekritikk

 

Jeg har hovedsakelig prøvd å holde meg til høyt troverdige kilder som http://www.helsenett.no/2_16/2_16_s6.html,

http://www.doktoronline.no/pub/mediweb/msis/31122010.html

 

Jeg har i denne oppgaven brukt mye av min egen kunnskap, og videre har jeg også brukt internett adresser. De fleste av internett adressene jeg har brukt mener jeg at har en høy grad av troverdighet fordi samme informasjon er funnet i flere kilder. (internettadresser). Flere av disse kildene er dessuten anerkjente.

 

Avisartiklene er mindre troverdige av den grunn at de er subjektive og annenhåndberetning, men jeg har likevel valgt å bruke noe fra disse for formidle flere synspunkter på emnet jeg drøfter.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Hanne
04.01.2005 17:25

Bra!
0
anbefalinger
heija! nå lærte jeg mye nytt om denne sykdommen! Har et prosjekt om tuberkolose så det passet meg bra Wink ;-\) stå på!


21.06.2005 14:32

Bra!
0
anbefalinger
Hei! tusen takk for mye fin informasjon om Tuberkolose. et familiemedlem har nettopp blitt smittet,så det gjorde godt å få vite litt mere om sjukdommen!

Marius
06.06.2006 15:09

Bra!
0
anbefalinger
takk Smile :-\) Smile :-\) denne siden var bra om tuberkulose og jeg lærte også mye annet jeg ikke viste om den sykdommen Smile :-\)

Styrkf
29.03.2007 21:05

Bra!
0
anbefalinger
Har du ikkje tatt alt fra internett side da? koffor blei d 6er?


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews