Søk i stiler
 

Hinduismen


Om guder, ritualer, syn på døden og hellige skrifter.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.12.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Hinduisme
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookHistorie og utbredelse

Hinduismen er den eldste og den tredje av verdensreligionene. Religionen har ingen stifter, og røttene dens strekker seg tilbake til det andre årtusenet før Kristus, og den har utviklet seg ved en sammensmeltning av en lang rekke religiøse tradisjoner. Hinduer bruker ikke betegnelsen ”Hinduisme”, men snakker om ”den evige verdensordenen”. Flertallet av verdens hinduister lever i India, men hinduismen har flere ganges i historien løp spredt seg til land utenfor India

 

Nepal er verdens eneste hinduistiske stat, men det er også store hinduistiske befolkningsgrupper blant annet i Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka og Mauritius. Også utenfor Asia finner vi hinduer og Hinduisme, bl.a. i Sør-Amerika og Sør-Afrika.

 

Hinduismen er en religion med mange guder. I en slik religion har ikke engler den samme plassen som i monoteistiske religioner dvs. i religioner der man tror på en Gud. I hinduistisk tradisjon finnes det guder for ulike situasjoner i livet, og de åpenbarer seg for menneskene og hjelper dem. Noen av dem kalles Shaktier og er en kraft eller energi mennesket kan påkalle. Andre er deviene, kvinnelige guder, eller devater, mannlige guder. Det finnes også vesener som mer kan sammenlignes med budbringere, eller engler i vestlig betydning. Narad er en budbringer fra gudene til menneskene. Andre har vært budbringere av fortellinger som senere er skrevet ned.

 

Hovedpunkter i hinduismen

Dharma: Læren om den kosmiske orden.

Samsara: Læren om gjenfødelsenes kretsløp

Karma: Læren om ”årsak og virkning”, dvs. at psykiske og fysiske handlinger har skjebnesvangre konsekvenser i nåværende, og kommende eksistenser.

Moksha: Læren om at det er mulig å bli befridd av gjenfødelsenes kretsløp.

 

Dharma, Kharma og Samsara henger nøye sammen. Dharma er den evige verdensorden, det utrykker seg i universets regelmessighet, i naturens avbalanserte krefter, I det harmoniske samvirket mellom samfunnets forskjellig interesser og grupper og i den enkeltes eksistens. ”Bringer menneskets Karma”, dvs. dets handlinger i overensstemmelse med Dharma, blir det harmonisk og rettferdighet, mens det lever i Samsara. Samsara betegner enkeltindividets utallige gjenfødelser, men dekker også over forestillingene om at verden som helhet skapes, går til grunne og blir til i stadige kretsløp.

Forestillingen om gjenfødelse (reinkarnasjon), er sentral for hinduismen. Karma kan ikke utleves i et liv, og sjelen fødes derfor i et nytt legeme igjen og igjen.

 

Guder

De fleste hinduer tror på en øverste sjel eller ånd, eller Brahman. Brahamn har ingen form eller skikkelse, men er overalt, hele tiden, i alle ting. De tre hovedgudene er skaper guden Brahma, beskytteren Vishnu og ødeleggeren Shiva.. En hindu kan tilbe en gud, mange guder, eller ingen Guder i det hele tatt. Avatar er når gudene kommer i forskjellige menneskeformer til jorden.

 

Brahma

Brahma er skaper av universet, og han er alle guder og menneskers far. Han er den første av gudene i den hinduistiske ”treenighet” sammen med Vishnu og Shiva. Brahma er en personifisering av den guddommelige kraften Brahman. Han rir på en gås. Han fremstilles med fire hoder, dette kommer av hans store trang til å holde øye md sin vakre datter Satarupa. Han er gift med Saraswati, gudinnen for kunst, musikk og litteratur, hun rir på en påfugl. Han regnes i dag som en visdoms Gud.

 

Vishnu

Vishnu er universets opprettholder, og den mest populære guden blant hinduer i dag. Når Vishnu regnes som universets opprettholder, er det fordi han passer på den kosmiske ordenen (Dharma). Dersom den kosmiske ordenen er truet av onde demoner stiger Vishnu ned til jorden for å forsvare det gode. De mest kjente av Vishnus avatarer er Rhama og Krishna. Han rir på den store ørnen Garuda, eller på den enorme slangen Shesha sammen med sin kone Lakshmi, som er gudinnen for skjønnhet og lykke. Vishnu blir framstilt med fire armer og som en Gud fylt av kjærlighet og medfølelse.

 

Vishnus avatarer
 • Matasya (fisk)
 • Kurma (skillpadde)
 • Varaha (villsvin)
 • Narashmia (menneskeløve)
 • Vamana (dverg)
 • Parashurama (kriger med øks)
 • Rama (krigerprins)
 • Krishna (ksatriya – kriger)
 • Buddha (villedet mennesker inn i buddhismen)
 • Balabhadra (jordbruksgud – Krishnas bror)
 • Kalki (tid)
 •  

  Shiva

  Shiva er motsetningenes Gud, og er derfor Gud for en del ting. Han er frelser, ødelegger ulykkesbringer, asket, familiefar, Yoganes Herre og dansens Gud. Han er også både mann og kvinne. Shiva er den som ødelegger alt ondt, som forstyrrer skaperverkets orden, og som legger grunnlaget for at et nytt univers kan bli skapt. I ”treenigheten” regnes Shiva som ødeleggeren av universet. Malerier og bilder av Shiva, verdensødelegger fremstiller han ofte som dansende. Når Shiva danser tramper han på uvitenhetens dverg. Shivas hustru heter Parvati.

   

  Shiva fremstilles hovedsakelig på fem måter:

 • Yoganes store læremester
 • Familiefar sammen med sin kone Parawathi
 • Dansens herre
 • Linga som framstilling av det kvinnelige kjønnsorgan.
 • Shiva som halvt mann og halvt kvinne.
 •  

  Andre guder

  I tillegg til de tre hovedgudene er det tusenvis av andre hinduguder og gudinner. De viktigste av disse guddommene er gudinnen Paravati som er Shivas kone, og Krishna og Rama, som er to av Vishnus avatarer. Rama og Krishna er svært populære og elskede guder.

   

  Krishna som er Vishnus åttende avatar er en av de mest populære hindugudene. Han er berømt for sin skøyeraktighet, og han er helten i mange eventyr. Han blir vanligvis framstilt med mørkeblå eller svart hud, og er ofte omgitt av kuer. Det har vært flere oppfatninger opp gjennom tiden om Krishna. Han har blitt sett på som kriger og en inkarnasjon av Vishnu. Krishna skildres også som en virndvana, og i rollen bytter han mellom det å være ulydig barn, elsker av gjeterkvinner og heltemodig demondreper.

   

  Paravati er guden Shivas kone. Paravati er styrkens/Kraftens gudinne. Hun fremstilles som Paravati, Durga eller Kali. Som kali er hun ond, der elsker hun nemlig blod, og drikker det, Kali er hevnens Gud. Durga er krigens Gud, til Durga ber man når det er krig eller andre lignende situasjoner, Paravati er søster til guden Vishnu, hennes dyr er en tiger. Hun har alltid på seg en rød sari, og en diadem på hodet og langt hår som henger løst.

   

  Rama sin kone heter Sita, og sammen har de en trofast tjener, apeguden Hanuman. Rama blir tilbedt som et idealmenneske, tapper, snill, vakker og lojal. Han er en stor helt, en god ektemann og en rettferdig konge.

   

  Saraswati er lærdommens og vitenskapens gudinne. Hun er den eldste datter av Shiva og Paravati, og er gift med guden Brahma. Hun er alltid kledd i hvit Sari, og hennes hår henger løst på hennes hode med en diadem på toppen.

   

  Murugan Venkadesaswami er også et annet navn for den populære guden Murugan. Han er også sønn av Shiva og Paravati. Han har to koner. Mange klipper seg skallet for hans ære, vanligvis tar man en palani for å gjøre det.

   

  Ganesha, også kalt Pillayer er eldste sønn av gudene Shiva og Paravati. Han har elefanthode og har ingen kone. Ganesha er lykken og begynnelsens Gud. Når man begynner på noe nytt og ønsker at det skal med seg bruker man Ganeshas tegn. Ganesha er litt tjukk og ses ofte med masse mat foran seg.

   

  Lakshmi er rikdommens gudinne, og blir også kalt Luxmi. Hun er også datter av Shiva og Paravati, og hun er gift med guden Vishnu. Lakshmi er alltid kledd i en mild rødfarget Sari med masse gullsmykker på. Hun har langt hår og ut av hendene hennes hopper det penger.

   

  Hellige skrifter

  De eldste hellige hindubøkene stammer fra Ariernes tid for mer enn 3000. år siden. De består av fire samlinger med hymner, bønner og magiske formularer, og kalles vedaene. Den eldste og helligste er Erigveda, andre viktige hindutekster er Upanishadene, Mahabharata og Ramayana. Vedaene og Upanishadene kalles Shruti, eller ”Hørt”. De andre tekstene kalles Shrmiti, eller ”Husket”, fordi de ble fortalt muntlig.

   

  Vedaene og Upanishadene ble fortalt og senere skrevet ned på Sanskrit, det var Ariernes gamle språk og et hellig språk i India. Navnet ”Sanskrit” betyr ”Foredlet”. Hinduene tror at Sanskrit har makt til spesiell kommunikasjon med Gudene. Hindi som er språket i India har utviklet seg fra Sanskrit.

   

  Upanishadene

  Upanishadene ble forfattet rundt 800 f.Kr. De består av de hellige skriftene, som guruene har gitt til disiplene sine. Budskapet blir formidlet ved hjelp av lignelser og fortellinger. De handler om forholdet mellom det enkelte mennesket og Brahman.

   

  Bhagavad Gita

  Bhagavad Gita er den viktigste og mest populære biten av det populære diktet Mahabharata, med over 90.000 vers. Diktet forteller historien om en krig mellom de to nært beslektede familiene Kauravaene og Pandavaene. Begge ønsker å kontrollere kongeriket Hastinapura. Bhagavad Gita, ”Herrens sang” foregår på slagmarken like før kampen begynner. Krishna forteller Pandavaen Arjuna at han må kjempe for sitt folk, og gjøre sin plikt som kriger. Arjuna følger rådet, og etter 18 dager i kamp er Kaurava hæren fullstendig knust.

   

  Ramayana

  Ramayana forteller historien om Guden Rama og hvordan han redder sin kone Sita fra den onde demonen Ravana. Diktet ble opprinnelig forfattet for over 2000 år siden, men den mest berømte versjonen ble skrevet i 1570-årene. Ramayana ble nylig produsert som serie på indisk fjernsyn.

   

  Ritualer

  Tilbedelsesritualer (Puja)

  Familieorientert; mange foretar Puja ved alteret hjemme vær morgen- mange gjentar det ved kvelden. Puja utføres ved en gudestatue eller ved et bilde som representerer Gud. Mange av elementene ved Puja ritualet er de samme som man kan utføre for en gjest.

  • Inviter guddommen om å være tilstede og tilbyr den et sted å sitte.
  • Ofrer vann til å vaske hender, føtter og rense munnen med. Guddommen gis et seremonielt bad.
  • Guddommen får klær og den hellige tråd, sandeltredeig, blomster og røkelse.
  • Levende ild eller lampe svingt foran som en lysgave. Kan også få kokt mat, betelnøtter eller pengegaver
  • Ritualet avsluttes med en høytidelig hilsen
  Overgangsritualer

  Overgangsritualer kalles Samskara, som betyr ”Renselse”, ”Konstruering” og ”Tilbedelse”, fordi det er gjennom disse ritualene mennesket blir renset fra fødselens urenheter. Et Samskara ritual skal forstås som en gjenfødelse til et nytt livdsstadium; Personen får en ny og høyere status. Ritualet fjerner alle defekter fra det livdsstadiet man forlot, og skaper lykkebringende kvaliteter for det kommende. Hver Samskara seremoni fungerer sammen med de fire Ashramas som et trinn, der det bringer individet nærmere gjenfødelse, der det fører til befrielse og forening med Brahman, eller fellesskapet med den høyeste Gud.

  Det finnes 16 overgangsritualer som kan deles i tre grupper:

 • Før barnet blir født. Dette for å sikre graviditet, at barnet blir en gutt og at det blir et sunt barn.
 • Barndommens overgangsritualer. Her kan man skille mellom tidlige ritualer og noe senere ritualer når barnet (gutten) har påbegynt utdannelsen sin
 • Overgangsritualer i voksen alder.
 •  

  Fødsel/Navngivning

  Namkaran, en navngivningsseremoni som finner sted når barnet er mellom 11 og 14 år gammelt.

   

  Mudan Samskar er en seremoni der man fjerner det siste urene fra fødselen, dette finner sted når barnet er 1-2 år gammelt. Alle guttebarn skal ”Kronrages” sånn at de kan frigjøres fra det kvinnelige, sårbare og barnslige, og at ingenting skal hindre dem i å vokse opp og bli ordentlige menn.

   

  Vielse/ekteskap

  Vivaha, ekteskapsseremonien. Det er den tredje Samskaran, der det er viktig for slekten at tradisjonen blir ført videre. Å inngå et ekteskap er det samme som å bli et komplett menneske, den eneste muligheten for å oppnå befrielse for mann og kvinne. I flere av de hellige skrifter sidestilles kjærlighets livet med familie livet. Kjærligheten er det samme som å skape en harmonisk familie med en tro ektemann, en lykkelig mor og et stort antall barn, helst sønner. Man bør ikke gifte seg med hvem som helst. Nesten alle ekteskap er såkalte arrangerte ekteskap. Foreldrene samarbeider ofte med en prest, som har kjennskap med astrologi, for å finne en passende brud/-gom. Innenfor samme kaste og stjernetegn som harmonerer.

   

  Død/Begravelse

  Når døden nærmer seg vil den syke bli løftet ut av sengen, og lagt på gulvet med hodet vendt mot nord. Slektninger samler seg rundt den døende, og drypper ett basilikum blad i hellig vann, og plasserer det på leppene til den døende, samtidig som de synger hellige sanger. Å gå inn i døden med sansene klare regnes som ideelt, og mange hinduer vil avstå fra sløvende medikamenter når de føler at tiden er inne. Etter døden blir den døde vasket og svøpt i et hvitt tøy med ansiktet udekket. Å dø på bakken viser respekt til jorden, og skal hjelpe sjelen med å frigjøre seg fra kroppen etter døden. Mennesket skal dø mange ganger før det blir forent med Brahman, verdens sjelen som skapte universet. Den døde blir lagt i en kiste og dekket med blomster før den blir kjørt til krematoriet.

   

  Antyesthi, kremasjonen og de etterfølgende renhetsritualene er den fjerde og siste av de Samskaras som bør overholdes. Når legemet brenner sprekker hodeskallen, og slipper ut legemets sjel for gjenfødelse. På den tredje dagen etter kremasjonen drar man tilbake til lik bålet, og samler opp den avdødes aske, for deretter å spre asken over en av de hellige elvene i India, helst Ganges. Det er 10 dagers sorg etter kremeringen. I hjemmet har de et hus alter, hvor de ber og ofrer ris og melk. Dette blir kalt Pinda. Dette er en avslutningsseremoni og skal sikre at den dødes sjel får en god reise. Når sørgetiden er over skjer den siste reisen. Når denne tiden er over tror hinduene at den dødes sjel har fått nytt liv i en annen kropp. Så drar de til elven Ganges, dette fordi de tror at vannet i elven hjelper den døde til å vaske bort alt det gale den har gjort i livet, og for å hjelpe de til frelse. Etter noen dager samles slekten , og et bilde av den avdøde er satt opp. Her spiser de mat, som var den avdødes favoritt. Etter en måneds tid blir en minnegudstjeneste holdt hjemme. Huset blir ”rengjort” av en prest og han utfører et ritual der en stor ball blir kuttet i tre som symboliserer den avdøde, hans bestefar og oldefar, slik at sjelene deres blir gjenforent i den neste verden. Hvert år blir årsdagen for personens død markert med en seremoni.

   

  Andre ritualer

  Rituelle bad; Mange hinduer tar morgen bad i Ganges. Resiterer hellige mantraer, mens solen står opp.

  Pilegrimsferd; Den største hindupilegrimsferdsritualet er Kumbha Mela. Den feires hvert tredje år i et ritual som går på omgang mellom Prayag, Ujjain, Hardwar og Nasik.

  Prayag samler flest. I 1989 var det 15 millioner pilegrimer.

   

  Synet på døden

  Hinduismen ser på kroppen som en bolig, eller et fengsel som sjelen er fanget i. Når kroppen dør må sjelen ta bolig i en ny kropp. Den enkelte sjel kan ha en endeløs rekke av tilværelser, og denne endeløse rekken av sjelevandringer og gjenfødelser er selve fortapelsen en prøver å bli løst fra. For å bli fri fra sjelevandringens lovmessighet må sjelen ha gjort seg til herre over materien. I gjenfødsel er ikke døden en tilstand. Rett etter døden kommer en ny fødsel umiddelbart, enten som menneske eller dyr. Hva slags gjenfødsel et vesen får, blir blant annet bestemt ut ifra de handlinger vesenet utførte i det forrige livet, og den religiøse fortjenesten som er blitt opparbeidet. Hvilken kropp en får, avhenger av Karma, som betyr gjerninger i omfattende betydning; følelse, vilje, tanke, ord og handling. God Karma fører til gjenfødelse i en høyere kaste, og det høyeste målet er å bli frigjort fra denne evige gjenfødelsen, og aldri vende tilbake til verden i en forgjengelig form for liv. Gjenfødelse er sentrum i tankene til hinduister, kastesystemet har nær sammenheng med tanken om sjelevandring eller reinkarnasjon. Dette målet dreier seg om Mokhsa, frelse eller frigjøring.

   

  Frelse

  De fleste hinduer en av de tre frelse veiene; Kunnskapens vei, Handlingens vei eller Kjærlighetens vei. Kunnskapens vei er å skaffe seg kunnskap om sjelens virkelige natur. Uvitenheten er det som lenker sjelen til en uendelig rekke av liv. Kunnskapen er at bare det sjelelige er virkelig, ikke det materiale. Kroppen er en illusjon eller bedrag (Maya). Mennesket må frigjøre seg fra alle kroppens krav og funksjoner. Derfor er Maya et viktig begrep i hinduismen. Kunnskapens vei vil lede hinduen til frelse gjennom å bringe all handling til opphør. Handlingens vei er knyttet til arbeid og forpliktelser. Handling er en fare for å bli bundet til det som er en illusjon (Maya). Pliktene kasten foreskrives skal utføres nettopp fordi de er plikter. Hindu samler ikke opp dårlig Karma når gjerningene følges på samme måte som i handlingens vei. Kjærlighetens vei gir hinduer og kvinner fra lavere kaster muligheten til å nå frelse. På kjærlighetens vei er ikke frelsen resultatet av iherdig innsats, men en gave fra guddommen. Tilbedelsen av Krishna er knyttet til den veien.


  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


  01.05.2006 14:04

  Bra!
  142
  anbefalinger
  mykje bra, savner litt om hinduistane sine bøker

  ingunn
  01.06.2004 17:48

  Bra!
  138
  anbefalinger
  Fin side! Kommer antagligvis til å hjelpe meg en del. Til dere som driver å kødder og bare skriver tull som kommentar: skjerp dere, barnslige unger_ ikke mange av dere skriver rett en gang. det eneste jeg mener mangler på siden er litt om hva som blir sett på som rent og urent i hinduismen.

  kim
  01.05.2006 14:12

  Bra!
  96
  anbefalinger
  lite om bøker, ellers er det bra stå på

  Anette
  27.05.2004 10:48

  Bra!
  91
  anbefalinger
  Hvorfor har dere ikke noe om synet op mennesket?


  17.02.2011 20:00

  Bra!
  85
  anbefalinger
  Bra stoff her gitt Very Happy :-D

  Henry johnsen
  09.05.2006 18:07

  Bra!
  84
  anbefalinger
  Veldig mye skrive feil men bra fordet fikk 6  Smile :-\)

  heei
  02.05.2006 16:49

  Bra!
  79
  anbefalinger
  veldig bra men har dere Very Happy :-D men ahr dere ikke noe om høytoder, tradisjoner eller mat??

  Nemo
  04.05.2006 19:32

  Bra!
  75
  anbefalinger
  Jeg syntes i går at siden din var noe uoversiktlig, Amund, men nå som jeg jobber med hinduismen selv, ser jeg hva for en mangfoldig, forvirrende og selvmotsigende religion den er. Teksten din er utvilsomt mangelfull, men likevel har den vært til nytte for meg. dette er ikke lett, så : All respekt til deg, Amund!

  anonym
  12.09.2011 16:44

  Bra!
  71
  anbefalinger
  Lakshmi er ikke dattern til Shiva og Parvati!!

  Lille Meg
  29.09.2010 18:36

  Bra!
  70
  anbefalinger
  Takk for all innformasjon om Saraswati. Må kjappe meg å skrive "stil" til i morgen, og dette jalp meg skikkelig. Tusen, tuse, tusen takk for hjelpen Smile :-\) Bare lurte på en ting:
  PÅ faktaroten til Barhma sto det at hun var gudinne for kunst, musikk osv. men på fakta om saraswati sto det at hun var gudinne for lærdommen og vitenskapen. Skjaønte den ikke helt.

  Uansett tusen takk Smile :-\)

  Andy
  10.05.2006 10:32

  Bra!
  63
  anbefalinger
  Dette var kjempebra side!! Skal ha KRL prosjekt neste uke, og dette hjalp meg kjempe mye. Konge bra side! Very Happy :-D

  Nicolai
  31.05.2006 17:16

  Bra!
  63
  anbefalinger
  Hei
  Kjepempe bra. Du har hjulpet meg med min muntlige eksamen.. all ære til deg Smile :-\)

  Karoline
  12.05.2006 08:49

  Bra!
  62
  anbefalinger
  hei! dette har hjelpet meg mye! takk Very Happy :-D

  tea
  28.04.2014 18:07

  Bra!
  59
  anbefalinger
  jeg skulle ønske jeg var hindu  Razz :-P det er veldig bra religion

  Emilie og anja
  23.05.2006 20:54

  Bra!
  57
  anbefalinger
  særriøst! denne siden er så utrolig best! dere er toppen! vi har avsluttene prosjekt om hiduismen...og dette var prikken over i 'en!

  hilde
  01.06.2006 16:28

  Bra!
  54
  anbefalinger
  hei
  tusen takk! dette hjalp virkelig til muntlig eksamen! nå ble jeg sinnsjukt glad!  Smile :-\)

  Eirinnnnn
  29.03.2011 09:57

  Bra!
  52
  anbefalinger
  Drit fet side

  Jente
  24.09.2006 12:34

  Bra!
  51
  anbefalinger
  Hvorfor kalles hinduismen mangfoldes relgion ?
  Når og hvor oppstod hinduismen?

  Mc Mac
  30.10.2005 20:11

  Bra!
  47
  anbefalinger
  Konge, slapp jeg lese masse om hinduismen selv  Wink ;-\)

  sahar
  06.12.2010 15:12

  Bra!
  45
  anbefalinger
  hjelp meg mye  Smile :-\)

  Vishnu
  10.02.2011 12:22

  Bra!
  44
  anbefalinger
  BRa side!  Razz :-P

  Lille-P
  04.11.2004 16:35

  Bra!
  42
  anbefalinger
  Denne siden er veldig bra, men dere burde kanskje ha utdypet noen ev gudene litt mer, som ganesha... huff.. det sier jeg vel bare fordi det er han jeg må skrive om..hehe. ellers drit bra!  Wink ;-\)

  K
  11.06.2006 22:07

  Bra!
  40
  anbefalinger
  skikkeli bra fakta jo Very Happy :-D

  oss
  14.06.2006 16:39

  Bra!
  39
  anbefalinger
  Drit bra! tusen takk, dette hjalp oss kjempe mye  Very Happy :-D

  en som trenger hjelp
  16.03.2011 20:42

  Bra!
  39
  anbefalinger
  eg skal ha prøve i morgen... jeg fant ikke heltt ut hva asket er.. og hva hinduer tro fører til frelse? plz hjelp..


  21.08.2006 12:46

  Bra!
  38
  anbefalinger
  Tusen takk for informasjonen! Mye bra fakta!

  Anonym!!!
  04.04.2011 18:13

  Bra!
  36
  anbefalinger
  Dette er ei okei side, MEN trenger fakta om synet på synd!!  Confused :-\?

  kaia
  31.05.2005 14:22

  Bra!
  35
  anbefalinger
  hva sier hinduismen om abort??

  Me xD
  31.03.2009 21:41

  Bra!
  35
  anbefalinger
  Kjempebra, nå blir det lett å gjøre færdig prosjektet om ritualer innenfor hinduismen!! Jippi!

  LSKboy
  12.01.2006 19:34

  Bra!
  34
  anbefalinger
  veldig mye bra her!! Wink ;-\) Wink ;-\) savner litt generel fakta.. som hvor mange det finnes i dag, hvor det oppstod, når det oppstod og utbredelse geografisk!!.. ellers en veldig bra oppgave Smile :-\) Smile :-\)

  oda
  25.04.2004 17:06

  Bra!
  30
  anbefalinger
  Jeg synes dette var interresant. siden kan hjelpe de som skjønner hva som står her. det er ikke så vanskelig språk, så den hjelper alle som gidder å jobbe med oppgavene sine. de som ikke fikk noen bra karakter har kanskje ikke satt seg så godt inn i oppgaven, og da blir det meste veldig misforstått og kan føre til enere. jeg skal bruke informasjonen på siden til min oppgave om hinduismen, og tror den kan hjelpe meg godt på vei... Wink ;-\)

  Lille meg!
  04.09.2004 01:06

  Bra!
  30
  anbefalinger
  Hei! Tusen takk for hjelpen! Alt som står her er interessant og verdt å ta med i min temaoppgave om hinduismen... Å, jeg ble glad når jeg så en så bra side med så mye bra fakta. Takk!  Razz :-P

  Alexander
  22.01.2006 18:41

  Bra!
  29
  anbefalinger
  Meget bra side.  Smile :-\)

  Skoleelev
  14.09.2011 18:00

  Bra!
  28
  anbefalinger
  Vet noen om noen historier om Kali ? Innen fredag..

  martin og erik
  11.01.2005 13:41

  Bra!
  26
  anbefalinger
  Dette jalp meg nokke sykt med prosjektet.. ble nesten ferdig med hele greien

  Babe
  08.02.2006 18:15

  Bra!
  26
  anbefalinger
  hei!

  Glemte boka mi på skolen..prøve i morgen så jeg spall å dra å hente den!! takk ..dere har faktisk masse bra på sidene deres!!verdt å anbefale!! takk Smile :-\)


  27.04.2005 20:34

  Bra!
  25
  anbefalinger
  Hey!  Smile :-\)
  Skal skrive om Samsara!  Smile :-\)))

  Laze
  28.11.2005 18:40

  Bra!
  25
  anbefalinger
  Samma som han over her...! Helt e9..! Very Happy :-D

  beckz**
  05.01.2006 23:27

  Bra!
  25
  anbefalinger
  har jolpe mg møje...takk sga du ha  Smile :-\)

  hildegunn
  29.05.2006 18:42

  Bra!
  25
  anbefalinger
  Det må jeg si! det klikker på denna si ja!
  den var bra! det skal den ha! jadda...

  Mari
  16.06.2006 00:42

  Bra!
  25
  anbefalinger
  Takk Gud for at jeg fant denne siden!! eksamen om hinduismen i morra tirlig!!! å ikke ferdig med å skrive om det.. så tusen takk Smile :-\).. Bra fakta..

  anonym
  04.09.2006 23:09

  Bra!
  25
  anbefalinger
  dette var en bra side  Wink ;-\).. bra fakta og det var skrevet bra og jeg forsto teksten..
  TAKK! for infoen ..!..

  june
  11.09.2006 18:24

  Bra!
  25
  anbefalinger
  det va myye nytig stoff heranes Smile :-\) men hadde det gått an å skreve någe om kunst innen hinduismen? det stod ikke noen ting om det.. Sad :-\( ellers er det bra at noen kan lage en side der det står om hinduismen slik at vi som leser forstår det Very Happy :-D goood shit Wink ;-\)


  12.04.2011 12:17

  Bra!
  23
  anbefalinger
  kan dere sammenligne nyreligiøsitet med Hinduismen?

  Matta
  21.11.2004 13:04

  Bra!
  22
  anbefalinger
  takk for hjelpen med prosjektet

  LØNSETH
  24.11.2011 17:59

  Bra!
  22
  anbefalinger
  Dette her va skam bra asssss !!


  01.11.2013 08:58

  Bra!
  22
  anbefalinger
  Ditti var vildigt intirisant og vil øre meie om diti hææær


  27.01.2016 08:44

  Bra!
  22
  anbefalinger
  Dette var bra, men det jeg lette etter var hva slags klær de brukte og hva slags mat og drikke de gjode

  iselin
  28.08.2004 16:21

  Bra!
  21
  anbefalinger
  jeg har prosjekt om hinduismen...
  og letter etter om kastevesenet i hinduismen....
  og bra side ....

  Andreas
  20.01.2005 22:09

  Bra!
  21
  anbefalinger
  dette hjalp meg ganske men fant ikke noe om kastevesenet

  TAKK
  09.01.2006 13:10

  Bra!
  21
  anbefalinger
  har prosjekt om hiduismen på skolen og må finne mye stoff om det!!!
  og det er veldig vanskeligt, men takket være denne siden har det blitt mye lettere.

  TAKK ps. går bærre i 7ende

  f**ked her right in the pu$$y
  03.06.2014 10:38

  Bra!
  20
  anbefalinger
  helt nydelig skrevet.

  jeffi von børner
  30.01.2006 16:15

  Bra!
  19
  anbefalinger
  takk for en hjelpende side til meg og den rosa pianogjengen!!!

  veitvet94
  03.06.2009 21:55

  Bra!
  19
  anbefalinger
  hjulpet ganske mye til tentamen. Fikk 6èr, men skriv mer om verdensbilde og litt mer utsypende når det jelder "livet etter døden" Mye repitering i teksten, men mye bra fakta eller innhold

  Emma
  02.05.2004 18:36

  Bra!
  18
  anbefalinger
  Denne sida var bare helt super.
  jeg fikk KJEMPE mye hjelp til prosjektoppgaven min om hinduismen.
  tusen takk.

  anonym
  07.02.2006 09:17

  Bra!
  18
  anbefalinger
  jævlig bra side Very Happy :-D

  hero
  17.02.2006 13:35

  Bra!
  18
  anbefalinger
  se på MATPRAT der står det hva hinduister spiser SIL er best!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  anonym
  25.09.2006 10:38

  Bra!
  18
  anbefalinger
  kan dokkar skrive om vishnu,brahma og shiva og livanish plis Wink ;-\)

  anonym
  26.09.2006 09:41

  Bra!
  18
  anbefalinger
  skriv om hvordan hinduene tror jorda var laget Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  anonym
  26.09.2006 09:41

  Bra!
  18
  anbefalinger
  skriv om hvordan hinduene tror jorda var laget Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)


  10.12.2006 16:49

  Bra!
  18
  anbefalinger
  jaja....
  hva skal jeg si?
  bra Wink ;-\)

  Weggie
  14.04.2010 09:57

  Bra!
  18
  anbefalinger
  Jævla bra side ass  Very Happy :-D hjelper meg mye på prøve eksamen muntlig  Wink ;-\)

  Henrik StÅGang NOPE
  03.09.2015 09:58

  Bra!
  18
  anbefalinger
  Panda

  alexander
  01.02.2006 14:59

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Er virkelig hinduismen en polyistisk religion? Leser mange plasser at det finnes kun en guddomelighet, dermed en monoteistisk religion...


  07.02.2006 13:52

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Nyttig og lærerikt♥♥♥

  Caroline
  24.04.2006 16:03

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Hallo  Smile :-\)
  Det var en bra side  Wink ;-\)
  Jeg fant litt av det jeg trengte, men det hadde hvert fint om du også kunne funnet litt mer om Ganesha  Smile :-\)
  Takk  Wink ;-\)

  Louie
  17.09.2006 15:53

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Dette var kjempe bra stoff!! Alt stoffet jeg trengte fant jeg her

  Louise
  17.09.2006 15:54

  Bra!
  17
  anbefalinger
   Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D tuuusen takk Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  Mari
  20.09.2006 16:36

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Dette var bra stoff tusen takk, jeg trenkte dette stoffet.


  20.09.2006 20:33

  Bra!
  17
  anbefalinger
  brae greier! alt jeg trengte.

  gunn lise
  24.09.2006 20:32

  Bra!
  17
  anbefalinger
  veldig bra side, men det bør stå litt om hellig dager, høytider og slikt.

  løp
  10.12.2006 16:52

  Bra!
  17
  anbefalinger
  bra takk for hjelpen. jeg vil påstå att dette er den beste siden jeg kunne finne i krl fag.

  Randi
  28.12.2006 17:03

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Utrolig Bra side!  Very Happy :-D Hjelper meg masse med det sinnsykt irriterende prosjektet. x'(

  Susann
  25.01.2007 20:52

  Bra!
  17
  anbefalinger
  hei dere Smile :-\) nydlig side da(Y) må jeg si.. fant mye bra stoff om hinduismen som jeg fikk med meg på krl -posjektet mitt Smile :-\) hjertlig!!=D


  14.02.2007 18:55

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Veldig bra fakta men, det var ikke det eg såg etter eg såg etter spørsmål hinduer lurer på..

  Sharma
  11.10.2009 23:17

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Helt elendig! Hvordan kan dere skrive om hinduisme uten å ha research'et? Står bare tull og tøys, som jeg mener dere/du bør skamme deg om. Finn ut mer om Veda's. Så tror jeg du kommer langt. (hvis du forstår de da)

  lena som går i samme klasse som michael og synne
  22.04.2010 10:49

  Bra!
  17
  anbefalinger
  hehe, hinduismen er en veldig kjekk opplevelse å lære om..

  askabar
  27.09.2006 16:29

  Bra!
  16
  anbefalinger
  dette va\r langt og komplisert.......


  09.02.2012 14:00

  Bra!
  16
  anbefalinger
  mye mye bra....men jeg trenger litt om hellige steder..  Smile :-\)

  Fonøyd=)
  08.11.2006 20:48

  Bra!
  15
  anbefalinger
  Hei, kjempe bra side!!! hjalp meg skikkelig, men jeg fant ikke noe om livssirkelen, høytidene og ganges... sikkert bare jeg som har sett litt dårlig Wink ;-\)
  tusen takk for hjelpen! Smile :-\)


  14.11.2006 09:13

  Bra!
  15
  anbefalinger
  dette var bra dette Very Happy :-D men har dere ikke noke om kjønns roller? Razz :-P


  02.02.2007 11:06

  Bra!
  15
  anbefalinger
  takk så veldig nå trenger jeg ikke skrive


  20.02.2007 15:50

  Bra!
  14
  anbefalinger
  ^^ Hinduismens hellig dyr er KU. Vi spiser ikke ku, fordi vi respektere ku som vår mor. Kua gir oss melk når vi er små barn som vår mor gjør. Derfor er ku en hellig dyr og vi ikke engang sparker ku.
  jeg er en hindu og hvis noen lurer på hinduisme kan dere sende en mail til meg. Jeg vil gjøre mitt best til å svare deres spørsmål.


  :o
  17.02.2010 22:32

  Bra!
  14
  anbefalinger
  mangla litt om kva dem syntes om abort


  13.05.2012 21:48

  Bra!
  14
  anbefalinger
  Pulte en dame på grunn av den siden her,, mitt største drøm.. jihoooooo


  02.02.2015 10:28

  Bra!
  14
  anbefalinger
  Dra meg baklengs denna var bra

  Hindu
  04.11.2015 10:15

  Bra!
  14
  anbefalinger
  Tusen takk! fikk mye av det jeg skulle ha med! Blir karakter 6 nå vell Smile :-\)

  Marie
  11.12.2006 22:25

  Bra!
  13
  anbefalinger
  TAKK!!!! Nå fikk jeg endelig gjort KRL prosjektet mitt! Weheii! Kjempebra gjort, ass!

  Meg her..
  12.12.2006 19:18

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Hei Smile :-\) Dette var ikke bra altså. Her har jeg sittet og lett etter KARMA og DHARMA og SAMSARA og MOKSHA.. Jeg fant jo ikke en skitt..=S
  Det var skikkelig irriterende for jeg har faktisk en viktig prøve i morgen ..?

  Ane
  05.11.2009 20:36

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Jeg syns det så veldig bra ut, men jeg må ha noen om hinduismens syns på abort.

  xxxpppssss
  29.01.2010 21:04

  Bra!
  13
  anbefalinger
  javle bra skrevet azz

  superand
  24.02.2010 11:41

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Meget bra skrevet dette her.

  Steeve Peek
  31.08.2010 13:01

  Bra!
  13
  anbefalinger
  jeg skal sitte i hele dag og se på den, skal løpe etter han i morgen tidlig http://www.youtube.com/watch?v=pHkVxAoL_50

  Petter
  01.09.2010 12:02

  Bra!
  13
  anbefalinger
  nydelig side, viste den til klassen og de likte den tusen takk alle sammen.

  iidaaatc.blogg.no
  26.09.2010 15:28

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Dette hjalp meg VELDIG MYE tusen takk!!!  Very Happy :-D

  Hinduismen på skolen
  22.02.2012 15:08

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Har fått i oppgave å skrive om hinduismen. Dette er et flott sted å lete. Hinduismen er en spennende religion.

  Julie
  07.10.2012 16:53

  Bra!
  13
  anbefalinger
  SYKT BRA SIDE! denne siden gir meg akkurat det jeg vil ha, den er som pannekaker og sirup. Smakers sykt godt for worden min tenker jeg. Sykt fet side, og jeg er skikkelig glad nå. BRA JOBBA! ELSKER DERE!


  07.12.2012 10:09

  Bra!
  13
  anbefalinger
  Bra! Men det sto ikke om alt, dårlig Smile :-\) Sto ikke om Hinduer i Norge, Symboler. Legg mer inn!!

  rotteelskeren
  11.03.2013 11:38

  Bra!
  13
  anbefalinger
  bra side.
  hjalp meg kjempe mye. satser på en bra karakter.

  Meg :P
  21.04.2004 16:33

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Knall bra! Detta jølpte meg møkje! thanks  Smile :-\)

  Mee=)
  22.04.2004 14:40

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Denne siden var veldig intresang den hjalp meg kjempe bra på prøven fikk 6 er  Wink ;-\) så har du prøve om hinduismen gå inn på denne siden å få en 6  Wink ;-\)


  15.11.2006 16:52

  Bra!
  12
  anbefalinger
  dette var en bra side.
  men litt lite stoff om hinduismen.

  Kameha
  29.11.2006 14:13

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Det står ingen ting om hellige menn her jo!!  Crying :'\(


  05.12.2006 19:03

  Bra!
  12
  anbefalinger
  kul sie men det er ikke det jeg lette etter  Crying :'\(

  Matilde
  09.12.2006 16:16

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Takk for hjelpen. Bra skrevet, sånn at det er lett å forstå dem som er skrevet.  Smile :-\)

  løp
  10.12.2006 16:52

  Bra!
  12
  anbefalinger
  bra takk for hjelpen. jeg vil påstå att dette er den beste siden jeg kunne finne i krl fag.


  10.12.2006 16:52

  Bra!
  12
  anbefalinger
  bra takk for hjelpen. jeg vil påstå att dette er den beste siden jeg kunne finne i krl fag.

  Anders
  10.01.2007 18:13

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Jeg har i oppgave å skrive om hvor mange hinduer i verden, og hvor de lever, hva som er forskjellen fra land til land osv.
  Kan noen hjelpe meg?

  Sujithra
  20.05.2010 21:28

  Bra!
  12
  anbefalinger
  E hindu sjølv, å syns den som skrev denne teksten har tatt med veldig mykje. Godt jobba, hjalp me når e kom i tvil. Berrè eit forslag, bør kanskje ta me ka Gud Murugan er, liksom Saraswati er jo lærdommens gudinne, så sann sett  Smile :-\)
  Setter stor pris på at noken gaadd å skrive om hindusismen på daria, sist gang e søkte va det ingen ! God bless you ! Valgha Valamurai!


  18.11.2015 11:17

  Bra!
  12
  anbefalinger
  lolololo.ololololololol

  dølagutan
  25.02.2016 08:45

  Bra!
  12
  anbefalinger
  tøøøøææææft. lærte masse shiiiiiiiiiiit. stå på !!!!!!!!!!


  25.04.2016 09:27

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Ali arh Bar!!

  3evel
  21.11.2006 00:44

  Bra!
  11
  anbefalinger
  drit bra, viss jeg ikke hatt denne hadde jeg slitet så jævelig. jeg hadde ikke mekka fremføringen uten denne

  Meg=)
  23.01.2007 16:40

  Bra!
  11
  anbefalinger
  denne oppgaven ser veldig kopiert ut fra en annen oppgave jeg fant på nettet... mystisk! Men ellers veldig bra stoff uansett... hjalp meg mye!!!

  Viktoria
  24.01.2007 18:42

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Jeg synnes at det er en bra side....
  Men jeg fant ikke det jeg lette etter.
  Dere burde ha om Høytider og ritualer.=(

  Farheen
  31.01.2007 17:47

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Heii Hei..Bra siide men det kunne vært litt mere Eksempel: Høytiider,Religioner,Diwalifeiiring osv..

  ANONYM
  06.02.2007 12:45

  Bra!
  11
  anbefalinger
  JEG SYNES AT DERE BØR SKRIVE LITT MER OM HVER TING !!!!!

  lurer på
  14.02.2007 18:56

  Bra!
  11
  anbefalinger
  hva mente du med. De fleste hinduer en av de tre frelse veiene?

  anonym
  15.02.2007 17:36

  Bra!
  11
  anbefalinger
  dette var ikke bra jeg fant ikke det jeg lette etter=( jeg trenger info om hinduismens hellige dyr det så ikke jeg her=(

  Michael og Synne
  22.04.2010 10:43

  Bra!
  11
  anbefalinger
  takk for hjelpen vi lærte mye


  22.04.2004 08:47

  Bra!
  10
  anbefalinger
  DETTE VAR HELT PRAKTFULLT

  pavel
  31.01.2005 01:31

  Bra!
  10
  anbefalinger
  ikke verst


  12.01.2006 11:42

  Bra!
  10
  anbefalinger

  Bitte lille meg
  25.01.2006 20:52

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Drit bra sie Razz :-P Denne hjalp meg veldig til muntlig og skriftlig prøve Smile :-\) Tusen takk for hjelpen!


  13.03.2006 14:01

  Bra!
  10
  anbefalinger
  hei hå nå er det jul igjen!!!!!

  brunetta
  03.04.2006 17:51

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Det her var seriøst sinnsykt bra!!  Very Happy :-D

  Anonym
  04.04.2006 12:14

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Kjempebra side Smile :-\)


  06.04.2006 19:12

  Bra!
  10
  anbefalinger
   Very Happy :-D
  Kjetil

  thea
  20.04.2006 17:04

  Bra!
  10
  anbefalinger
  meget fin side! mye stoff det er bra å ham ed på en innlevering..! meget bra  Smile :-\) Syntes alle som har om hinduismen burde ta en titt her.. fikk faktisk 6 på innleveringa. Smile :-\)


  22.05.2006 19:03

  Bra!
  10
  anbefalinger
  takk får at denne sida hjalp meg med noen dumme lekser.. hehe.. men men veldig mye bra stoff.. jeg burde hente alt som jeg har i krl lekse her.. hehe.. kanskje jeg får noe annet en 2 eller 3 i krl da.. hehe..

  Elin & Alexandra
  27.04.2007 09:29

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Ops, det var lillebroren vår  Razz :-P FIn side ;D

  jaujau
  12.03.2008 22:22

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Kan du legge ut kilder? skriver om hinduer men må legge til kilder, så de kan sjekke jeg ikke har kopiert det fra noen steder  Smile :-\)

  shivaismen
  14.04.2012 00:24

  Bra!
  10
  anbefalinger
  dere kunne skrevet noe om shivaismen ? det trenger vertfall jeg mye fakta om!  Smile :-\)

  kjekken
  22.01.2013 18:17

  Bra!
  10
  anbefalinger
  det var veldig bra. Jeg lærte mye. KJEMPEBRA!!!

  Jeg fikk 6
  22.04.2004 14:43

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Jeg fikk denne siden av min veninne hun som har skrevet over her  Wink ;-\)
  jeg printet ut og leste istede for å bruke kristendoms boka og jeg fikk 6  Wink ;-\)

  Rage
  22.04.2004 15:57

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Meget bra... hehe Kom godt med ettersom jeg har prosjekt i Hinduismen  Very Happy :-D

  julianne
  26.04.2004 12:51

  Bra!
  9
  anbefalinger
  SKRIV OM KUER!!!!! OGSÅ MATTRADISJONER!!
  ellers bra..

  Bare N
  08.06.2005 15:04

  Bra!
  9
  anbefalinger
  EG FIKK 5 ER PÅ EKSAMEN!!!!!!

  Oda
  22.02.2006 11:32

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Litt kjedeli sia.....du veit vel ikkje ka hinduismen seie om sex, abort & prevensjon???


  14.03.2007 09:09

  Bra!
  9
  anbefalinger
  dette var veldig dåli, du kan ikkje så mykje du. eg e skuffa eg. din oppblåste banan, eg veit kor du bor, så pass deg. eg kommar og tar deg ein vakkar dag.

  Doffen
  19.03.2007 18:04

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Haai ! Jævla bra sida! Ska ha muntli eksamen å detta va jævla bra lese hjelp! Skam bra av dokke!!  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

  Sara
  18.09.2007 15:22

  Bra!
  9
  anbefalinger
  BRa dette her, men ikke det jeg lette etter. Jeg leter Mahabharata.

  anonym
  20.09.2007 15:27

  Bra!
  9
  anbefalinger
  det er for mye tekst eller kjempe bra veldig godt skrevetog mang avsnitter veldig bra

  hndu
  09.10.2007 20:35

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Har jobbet med mye av det samme, og jeg ser tydelig hvilke bøker du har brukt  Smile :-\)

  Sara
  15.10.2007 18:54

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Har pugget denn teksten utrolig lenge nå, så kan den utenatt. GREIT TIL EKSAMEN Takk for en hjelpsom tekst

  Elise
  16.10.2007 17:53

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Kjempefint! E nordfra og har dette temaet!

  helene
  05.11.2009 08:49

  Bra!
  9
  anbefalinger
  HEFTIG!  Very Happy :-D
  jeg elsker hinduismen lsmmmmmm.


  19.04.2010 19:19

  Bra!
  9
  anbefalinger
  hjelper med leksene

  goooooo
  04.09.2017 17:32

  Bra!
  9
  anbefalinger
  wow dis is shit sa my ass soooooo cool, no niga

  malin
  29.04.2004 12:34

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dere må få mer om hva de spiser! retter og tradisjon! trenger det mye i prosjekter!

  Alex
  11.05.2004 00:00

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Fin side! lærte en del!

  Nora
  25.01.2005 21:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Bra syntes nå jeg, men syns mattradisjoner bør være med ja!!! er jo litt viktig det og da!!!

  moa..
  08.02.2005 16:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  detta var bra detta.. men jeg fant ikke no om kastevesenet.. (var dt jeg egentlig lurte på..) men det var veldig mye bra stoff da..!


  10.02.2005 12:27

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Siden er bra, men kunne vært litt mere orden i systemet. Men jeg har funnet det meste jeg har vært ute etter.

  noen
  10.02.2005 17:55

  Bra!
  8
  anbefalinger
  denne teksten hjalp meg kjempe mye
  takk........

  Jeanette pijah..
  15.02.2005 13:53

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Chæmpe brah!..masse brah stoff hær jah.. Smile :-\)


  16.02.2005 11:13

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jau da her va jo lurt.. hehe... afro afro...
  gansta...
  nei asså e fannj jo veldi my stoff...
  yeah yeah...

  ingrid silje
  04.04.2005 15:25

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jeg fikk ikke så my e informasjon om opprinnelsen til hinduismen!!! det kunne du godt ha skrevet mer om

  JENS:-)
  26.05.2005 20:08

  Bra!
  8
  anbefalinger
  gudd sia allså, løw yah

  moi
  28.05.2005 23:12

  Bra!
  8
  anbefalinger
  denne siden var bra, har foredrag om hinduismen i over i morgen. Har starta nå... så jeg sliter litt. Men jeg har fått mye nyttig informasjon av å bare lese dette.

  keep up the good work

  vilde
  02.06.2005 18:43

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra side, mye god fakta...!

  Thea
  06.06.2005 17:41

  Bra!
  8
  anbefalinger
  TAKK, TAKK, TAKK!!!

  malene
  18.09.2005 15:09

  Bra!
  8
  anbefalinger
  takk,, du hjalp meglitt på vei.

  Alex
  03.10.2005 20:10

  Bra!
  8
  anbefalinger
  det va bra men du kunne godt ha hat mer med abort.. hehe...  Wink ;-\)

  bringebær
  26.10.2005 09:33

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette hjalp masse!!!tusen takk!!! Smile :-\)


  10.11.2005 18:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  DEtte var bare bra... tusen tusen takk!!!1

  hems
  14.11.2005 19:15

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette er kjempe bra..finner masse nyttig stoff, nå som jg skal opp i muntlig i Hinduismen...  16.11.2005 19:28

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette var knallbra Wink ;-\)tusen tusen takk Very Happy :-D det hjelper meg kanskje å få litt bra karakter Very Happy :-D

  Son
  25.11.2005 15:49

  Bra!
  8
  anbefalinger
  yoyo! Nice oppgave! den hjalp med drit mye med min oppgave  Wink ;-\) Takk


  28.11.2005 12:42

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hei Dere har fortalt bra,men alt er ikke riktig.
  Hvertfall vi har bare en gud, men forskjellige former.

  Choke
  28.11.2005 16:50

  Bra!
  8
  anbefalinger
  en helt sinnsyykt bra oppgave,,,,Drit mye, om akkurat det jeg trengte... Razz :-P

  Oss=)
  12.01.2006 09:47

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk for hjelpen vi kunne få til oppgaven om hinuisme Smile :-\)

  Marte;D
  19.01.2006 11:07

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette var bra Very Happy :-D skulle bare ønske dere hadde mere om bryllup Wink ;-\) d hadde vert lurt: klemz

  Daniel
  19.01.2006 16:21

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hey!.....tusen takk azz!!!....dette hjalp meg veldig......det er ikke akkuratt lett å finne ut av dette her alene!--.........men.....takk igjen!!!

  Daniel
  19.01.2006 16:36

  Bra!
  8
  anbefalinger
  ooooojj!!!!!...glemte en ting......står det no om hellige handlinger her eller?????? Very Happy :-D....glemte at jeg trengte om det også!!


  24.01.2006 20:51

  Bra!
  8
  anbefalinger
  får de navn når de er 11-14 år gamle??????

  meg selv
  25.01.2006 17:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra side dette her Smile :-\) Smile :-\)

  >>Simen
  25.01.2006 19:19

  Bra!
  8
  anbefalinger
  >>thankz denne siden hjalp med>>mye!!


  25.01.2006 20:23

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hei...
  d her hjelper meg veldig til hinduismen oppgaven jeg har fått i lekse......men jeg kan ikke finne noe om kua Sad :-\(
  det skulle jeg trengt Razz :-P


  26.01.2006 10:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Dette hjalp meg ikke om det jeg lurte på. Har ikke hinduene noen hellige hus/steder untatt Ganges? Jeg trenger hjelp til å finne noe om det og da var dette en ned tur.

  Thomas-guttenmin
  26.01.2006 12:52

  Bra!
  8
  anbefalinger
  vitsen med og skrive så mye?? hadde aldri gøddi det! men bra stoff her ja.. litt mye


  27.01.2006 12:31

  Bra!
  8
  anbefalinger
  haaaaater hinduismen.. vi har oppgave omm det.. jeg åg noen andre.. men de som gidde rå skrive om det , de kan bare dø.. man må jo kopiere!! Wink ;-\)


  27.01.2006 12:31

  Bra!
  8
  anbefalinger
  haaaaater hinduismen.. vi har oppgave omm det.. jeg åg noen andre.. men de som gidde rå skrive om det , de kan bare dø.. man må jo kopiere!! Wink ;-\)

  yo!!!!
  01.02.2006 17:47

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hvor er KUA!!!!!!!!!!!!!!!???????????

  Alexander
  06.02.2006 22:37

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Flott side. Fantastisk !  Wink ;-\)


  09.02.2006 15:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Jeg trenger å hvite om kuer! ellers var dette en bra side, den hjalp meg med leksene!! jeg vil også si at sondre er deilig  Smile :-\)
   Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)


  14.02.2006 13:40

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Ja, denne sida var puRfect!  Smile :-\)
  Men syns det mangler litt om mattradisjoner og sånt.. Syns det kan smettes innom.
  Vel, BRA side!
  Go ;D

  Malene
  15.02.2006 18:19

  Bra!
  8
  anbefalinger
  heey...shit bra assa.... Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

  Jan
  15.02.2006 18:43

  Bra!
  8
  anbefalinger
  KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLTT  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  =)
  21.02.2006 12:31

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Ja.. d va ikkje værdns bæste sie, men d sto jo litt nødvendi...
  D burde stå koffer di sikkelsan fra "Vishuns avatarer" kåm til jorda.. (kordan dæm hjalp menneskan.. Smile :-\)
  Men ellers va d ei bra sia Smile :-\)

  siri
  21.02.2006 16:45

  Bra!
  8
  anbefalinger
  det vr jo bra men det burde stått kansjke noe om det onde i hinduismen osv

  Maren
  22.02.2006 10:57

  Bra!
  8
  anbefalinger
  skulle stått mer om renselse!!!! jahm


  23.02.2006 08:59

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Sikkert en bra side... men det stod ingentingom hinduismens utbredning... og det er nettopp det jeg trenger til oppgaven min.  Sad :-\(


  24.02.2006 08:19

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette syntes jeg var dårlig, hjalp meg itte en drit Sad :-\(


  27.02.2006 12:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  har dere ikke noe omroller i hjemet eller født til hindu. Smile :-\)


  Marte
  27.02.2006 20:27

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra side, men det burde stått noe om hvordan hinduismene ser på nestekjærlighet og andre mennesker!! trenger det i en del oppgaver Smile :-\)

  4.klasse
  01.03.2006 12:26

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk for at vi fikk bruke siden, den utfyller læreboka for 4.klasse godt.

  k
  02.03.2006 09:10

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hei hei
  detta va ei arti sie.
  Den he hjulpet oss masse Smile :-\)

  silje, ragnhild og benedikte
  02.03.2006 09:12

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hei hei
  detta va ei arti sie.
  Den he hjulpet oss masse Smile :-\)

  Andrea
  05.03.2006 17:21

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra sie!
  kunna kanskje hatt nån bilda

  Andrea
  05.03.2006 17:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra sie!
  kunna kanskje hatt nån bilda

  ...OK...
  05.03.2006 22:39

  Bra!
  8
  anbefalinger
  korfor står det ingenting om DØDSRIKET????? VER SNILL OG LEGG DA TIL

  hehe det kan du lure på
  07.03.2006 15:12

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jeg synes det kan stå noen spørsmål med svar ...............drit dra sie foresten

  jepps...
  07.03.2006 18:30

  Bra!
  8
  anbefalinger
  haha...skulle det her liksom væra dårlig, hæll??? dummeste je har hørt

  MaRiE=)
  09.03.2006 18:57

  Bra!
  8
  anbefalinger
  heijheij Smile :-\)denne siden er drit bra...har brukt den ofte til skoleoppgaver...står jo om alt muli her..veldig nyttig å ha Razz :-P Wink ;-\)

  Kooooooz Mæij Smile :-\)

  linda
  13.03.2006 13:37

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette hjalp meg utrolig mye til min tema oppgave i bakteriemytology og hinduismen.... takk som byr...

  k
  14.03.2006 16:09

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempebra!!!!! Hare hjulpet meg masse!


  20.03.2006 12:01

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jai ikke kan finne noe her stemme md dan rikti hindu religon. jai ikke syns dette vare bra hilsen mai som er fra tibet

  Trengte Hjelp..=P
  20.03.2006 13:24

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempe bra side dette hjalp meg virkelig med å finne stoff om hinduismen til prosjekt på skolen!
  Tusen takk!  Razz :-P

  cdws
  20.03.2006 13:28

  Bra!
  8
  anbefalinger
   Smile :-\) Wink ;-\)

  Vikki
  26.03.2006 11:13

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Jeg skal prøve å si det på en grammatisk korrekt, sivilisert måte: Dette er en ripp-off fra en annen side. Nysjerrigper tror jeg det heter. Hvertfall den delen om gudene. Takk :B

  fartuun
  27.03.2006 12:20

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hva i helvete betyr krongrages


  28.03.2006 20:21

  Bra!
  8
  anbefalinger
  deeeeeeriiit bra.....  Very Happy :-D Very Happy :-DVery Happy :-D Very Happy :-D

  anne m
  29.03.2006 08:38

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jeg printa akuratt ut 46 sider med dette så jeg håper for din skyld ( hahah) at dette blir bra..
  Hilsen Nøørden anne maren

  christine
  01.04.2006 14:55

  Bra!
  8
  anbefalinger
  kuuuuuuul sie åsså

  yeis
  20.04.2006 23:58

  Bra!
  8
  anbefalinger
  takk.. nå slapp jeg å gjøre krl leksa mi Razz :-P


  21.04.2006 17:06

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Meget mye info.. Takk.. Wink ;-\)

  gyi
  21.04.2006 17:07

  Bra!
  8
  anbefalinger
   Wink ;-\);P;(;D

  camilla
  22.04.2006 12:46

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette har hjelp oss mye
  med prosjektet i krl
  jeg har funnet mye om hinduismen her
  Takk Razz :-P

  RS
  23.04.2006 19:24

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Denne siden var super, hadde nok ikke klart meg uten nææj Razz :-P takk Very Happy :-D

  kaja
  26.04.2006 16:15

  Bra!
  8
  anbefalinger
  heei. denne siden hjalp meg med leksene. det er en kjempe bra side. Wink ;-\) TAKK. Smile :-\)

  :P
  26.04.2006 18:06

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jadda utruleg bra. når ein ska skrive om dettan da Very Happy :-D takkar og bukkar fe dettan Smile :-\) hehe-...


  26.04.2006 18:48

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hei,,denne siden hjelp meg mye med leksene,,,tusen takk

  Anonym
  28.09.2006 17:07

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Bra side det her da! Razz :-P hjalp meg litt kan du si til prøven jeje.. Smile :-\)

  Madde
  02.10.2006 17:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Wow, dette var bare kanonbra! Akkurat det jeg trengte til særoppgaven min =D Thank you very much (;

  Karen
  23.10.2006 21:32

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hm... du har ikke skrevet om alle gudene.... De 8 viktigste...

  *******
  27.10.2006 09:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra side  Very Happy :-D

  *******
  27.10.2006 09:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra side  Very Happy :-D

  =)
  02.11.2006 16:44

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra, men det er om abort jeg trenger.... ^^

  Hinduman
  01.02.2007 18:31

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Detter var bare noe tull. alle so mskriver inn her er nerder...

  Det er serriøst as

  muhammed
  26.02.2007 13:20

  Bra!
  8
  anbefalinger
  takk for denne saken.. nå er det bare og kopiere og lime så har jeg en ferdig 6er stil


  26.02.2007 13:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  arne er en god rørlegger.. umm. osv.. er dette en slaks chattedritt elle??

  Anette
  15.03.2007 22:17

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Det hjalp ikke meg.. Jeg trenger å vite om synet på nestekjærligheten og synet på det onde


  27.03.2007 17:02

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hi dette var bra

  jasså
  26.04.2007 15:51

  Bra!
  8
  anbefalinger
  ingenting om abort ?

  JENTE 14
  02.05.2007 19:32

  Bra!
  8
  anbefalinger
  BRA SIDE MEN FANT IKKE DET JEG LETTE ETTER HELLIGE DAGER OG HØYTIDER
  BURDE KANSJE SKRIVE LITT OM DET DA OG VIKTIGE BEGREPER OG HANDLINGER

  Camilla
  07.05.2007 17:29

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempe bra, fikk masse hjelp til prøve muntlig her  Wink ;-\)

  Klitta
  07.05.2007 18:33

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra sia då! kjæmp my fornuftig info! Wink ;-\)

  hallo
  09.05.2007 17:29

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra sie men det stod noen korte setninger da forstod man det nesten ikke......!!!!!!!!

  lol
  16.05.2007 10:49

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette var en bra side, men jeg lurer på om dere ahr om synet etter døden!? Confused :-\?
  jeg har fått mye bra stoff herfra!  Wink ;-\)

  Endeiligtype
  16.05.2007 14:04

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Det er ikke bare tusenvis med guder, men 330 millioner  Very Happy :-D

  hei
  28.05.2007 11:07

  Bra!
  8
  anbefalinger
  du manglet om ka som var hellig


  EliseR
  30.05.2007 16:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempe bra side! Nå har jeg endelig fått noe å snakke om imorgen på muntlig prøve!

  TuusenTaaakkk Smile :-\)

  Jenny
  05.06.2007 16:11

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Denne siden var knallas  Very Happy :-D

  Blir 6er på eksamen nå ja  Very Happy :-D

  DC skater
  06.06.2007 18:15

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hvor er kjærlighetens vei?? jeg skal ha muntlig til fredan!!

  Eirik
  07.06.2007 15:52

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempeflott, god og utfyllende D:

  Meg
  10.06.2007 16:43

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Dette var et veldig bra innlegg. Fant mye jeg kunne få bruk får..
  Takk


  04.09.2007 15:01

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dette var bra!!!  Smile :-\) MEN JEG FANT IKKE NOE OM KALI SKAL HUSKE DETTE STEDET HEHE
  MEN DET VAR DÅRLIG NÅR DET GJALT KALI FOR DET VAR DET JEG TRENGTE HÅPER NOEN KOMMER OG SKRIVER LITT OM KALI HEHE JEG HÅPERRRR VIRKELIG DET !!!!


  17.10.2007 19:47

  Bra!
  8
  anbefalinger
  JEG SYNS DETTE HER VAR HELT UTROLIG FLOTT....DET ER DET BESTE JEG NOEN GANG HAR SETT...DERE MÅÅÅ FORTSETTE Å SKRIVE SÅNNE TING...OG JEG FANT ABSOLUTT ALT JEG TRENGTE...OG MEST FANT JEG OM MAHABRATHA Smile :-\) Smile :-\) KJEMPE BRA

  Marit
  23.10.2007 19:08

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Kjempe Bra side fikk vite akkuratt det jeg ville !
  Om døden "
  Men veldig bra att jeg fikk vite alt dette kanskje jeg får en 4 eller noe i karakter
  skriver nemlig opgave om hinduismen !

  tk
  30.10.2007 11:00

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takker  Very Happy :-D, stor hjelp til å forbrede oppgave  Wink ;-\)

  Bjørnar
  08.11.2007 19:55

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hinduismen i norge...anyone?!?

  jaja
  09.11.2007 11:33

  Bra!
  8
  anbefalinger
  det var mye bra her, men jeg fant ikke noe av det jeg leter etter. og det er veldig rotete og vanskelig og finne det man leter etter.
  men det er veldig mye bra her  Smile :-\)

  yokohama
  28.11.2007 08:51

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra side, takk for hjelpen. har dere noe fakta om indias frigjøring også eller?

  Erik
  02.12.2007 11:56

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Masse skrivefeil,ikke bra,men bra stoff skal du ha ros for =P

  Ahlsen
  11.12.2007 13:59

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Bra side  Very Happy :-D hjelper meg med særoppgaven jeg skriver...


  17.01.2008 11:17

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Utrolig mye bra, men mangler litt om kjønnsroller innen hinduismen Razz :-P


  17.01.2008 17:06

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Heihei, jeg synes at dere kunne hatt noe om kunsten, musikken og arkitekturen, dette er og ganske viktige ting i hinduismen (: vis dere/ du vurderer å lage en ny side om en religion/ div.ting husk å ta me slike viktige ting  Smile :-\)¨Men ellers så var siden din "DRIIT" Smile :-\) Stå på !!!

  söta
  23.01.2008 17:51

  Bra!
  8
  anbefalinger
  enormt bra side. tusen takk  Smile :-\)

  Maria
  26.02.2008 21:10

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra side, men jeg fant ikke det jeg leter etter. Jeg fant litt.
  Krishna som er Vishnus åttende avatar er en av de mest populære hindugudene. Han er berømt for sin skøyeraktighet, og han er helten i mange eventyr. Han blir vanligvis framstilt med mørkeblå eller svart hud, og er ofte omgitt av kuer. Det har vært flere oppfatninger opp gjennom tiden om Krishna. Han har blitt sett på som kriger og en inkarnasjon av Vishnu. Krishna skildres også som en virndvana, og i rollen bytter han mellom det å være ulydig barn, elsker av gjeterkvinner og heltemodig demondreper.

  Jeg skal ha om Krishna til særoppgaven min, men jeg synest denne siden var utroli bra, så vist jeg skal ha noen annet en gang så kan jeg ta siden innom her.

  KJ
  09.03.2008 18:30

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Takk gud eg fann sida, skal ha framføring i måro !  Smile :-\)

  klinkekula
  10.03.2008 15:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  fant ikke det jeg skulle jeg her. bra side da! Smile :-\)

  Anonym...
  11.03.2008 08:51

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Braaa siideeee, men kunne stått litt mer om hinduismen i dag.....:')

  Anonym...
  11.03.2008 08:54

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Trenger noe om hinduismen i dag...  Crying :'\(

  kim
  15.05.2008 22:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra side, men eg skulle ha fått vite noe om hvordan hinduer har det i hverdagen.

  Kristoffer
  05.10.2009 21:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Råbra! Very Happy :-D


  06.04.2010 13:34

  Bra!
  8
  anbefalinger
  hjalp mæ kjæmpe masse til rle-protjeekte.. bra sie!


  20.09.2011 16:31

  Bra!
  8
  anbefalinger
  takk redda med fra og få karakter 2  Smile :-\)


  01.11.2013 09:03

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dittti var en nice kominatar abdulkoskos du er feldig flik

  Tiril
  27.01.2014 10:56

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Tusen takk  Smile :-\) dette hjelpte meg veldig mye  Very Happy :-D

  Marius aursand
  08.04.2014 13:25

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Veldig bra, til mye hjelp Smile :-\) lol leste mye andre steder men fant ingen ting !!!! Epic mindfuck- ADD meg på snap mariusaursand eller Facebook

  Elev
  06.03.2015 20:54

  Bra!
  8
  anbefalinger
  For andre bra tekster om religioner og andre skoletemar besøk: https://rudentis.wordpress.com


  23.04.2015 09:18

  Bra!
  8
  anbefalinger
  dere er rare

  sa
  23.04.2015 09:22

  Bra!
  8
  anbefalinger
  jeg liker sex du er rar

  henrik
  23.11.2017 10:39

  Bra!
  8
  anbefalinger
  har de lov å leie horer

  satan
  06.05.2004 10:00

  Bra!
  7
  anbefalinger
  det var bra, men husk enste gang å ta med mattradisjonene.
  hjalp mæ ikke en dritt.

  Anonym
  06.05.2004 10:03

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Drit bra. det hjalp meg å få en 5+ på oppgaven.
  Tusen hjertlig takk.
   Smile :-\)

  greatful:D
  06.05.2004 17:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  dettan jalp mæ shikkeli gådt om en tema oppgave!!! jærteli!!!
  trur æ kan få en bra karakter på dettan..

  Prosjekt-jente15
  06.05.2004 17:47

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette var kjempe bra Smile :-\)
  Nå fikk jeg gjort prosjektet jeg skulle =D
  Tusen takk for denne flotte siden =P

  silje
  10.05.2004 16:37

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hei!
  dette er en bra side !..veldig interessant!
  meget bra!..heter du klaus forresten?

  Ole Bobby
  10.05.2004 22:55

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Diggbar side ass!!! Hjalp meg kjempemykje. Thank you

  æ e mæ
  12.05.2004 11:17

  Bra!
  7
  anbefalinger
  eh.. bra side.. men lurer fortsatt på hva en avatar er.. (i hinduismen..
  )

  anonym
  27.05.2004 10:57

  Bra!
  7
  anbefalinger
  drid brae sia men enige me mikal haugen kvifor har du ikkje bart

  anonym...
  01.06.2004 17:06

  Bra!
  7
  anbefalinger
  En super side!!!
  Hjalp meg kjempemye på prosjektet!  Wink ;-\)

  mia
  15.11.2004 14:59

  Bra!
  7
  anbefalinger
  fant ikke noe om guden hanuman... hm

  Fjertiss
  17.02.2005 21:56

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Drit bra side Smile :-\) Mye hjelp i dette stoffet. Hadde foredrag å fremlegge, og denne siden var til STOOOR hjelp...!
  Tusen takk Smile :-\)

  sdthsdfzbhz
  22.04.2005 10:52

  Bra!
  7
  anbefalinger
  bra side, keep it up

  Right ON!
  25.04.2005 14:08

  Bra!
  7
  anbefalinger
  veldig bra  Wink ;-\)...keep up the good work ;D

  KoNG JoN
  09.05.2005 18:31

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Det beryktede 10. klasse prosjektet ja... ja vi har meget dårlig tid ja... har ikke tid til dette nei... endelig fant jeg litt om hinduimens overgangsritualer  Cool 8-\) det var flott.

  jada!
  01.09.2005 15:33

  Bra!
  7
  anbefalinger
  veldig bra! hallo jeg er enig at mø er litt sur men herregud dere over reagerer! alle har jo sin egen mening!

  k
  08.11.2005 18:42

  Bra!
  7
  anbefalinger
  dette hjalp meg veldig

  ;) D.L ;)
  10.11.2005 11:28

  Bra!
  7
  anbefalinger
  skikkelig bra side..hjalp ye til stilen min...skriver om døden Wink ;-\)

  Berit
  22.11.2005 16:16

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Jo......mykje info her, men ikkje d eg trengte.... i morgon på skulen ska eg nemli prata om ka dei forskjellige religionane syns om abort............hjelp! d e jo umulig å finna ut! :-/

  Jonas
  23.11.2005 19:45

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Kjempefin side. Veldig god å ha når jeg skulle skrive faktahefte om hinduismen. Skulle gjerne visst litt om festivaler ift Hinduismen.

  Nemi;)
  15.01.2006 18:20

  Bra!
  7
  anbefalinger
  jeg må bare få si TUSEN HJERTELIG TAKK!!!! jeg satt å slet med et prosjekt om hinduismen åsså kom jeg borti dette!!! dette er jo supert!!!!! takktakktakk Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  emmi=)
  15.01.2006 22:32

  Bra!
  7
  anbefalinger
  mer om ekteskap å sånt Smile :-\) Smile :-\) bra sia


  17.01.2006 16:27

  Bra!
  7
  anbefalinger
  bra side
  takk for tipsen
  kanskje litt mer informasjon om......


  17.01.2006 16:30

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Tusen takk for hjelpen.
  det var så bra at dere har en sånn side.
  Dette hjalp meg med særoppgaven min. (k)

  moha
  18.01.2006 15:28

  Bra!
  7
  anbefalinger
  du må litt mer om kaste eller super si de!! Smile :-\) ps:gjør noe buddhasiden den er ganske dålig!! bare et tips Wink ;-\)

  Da9l
  19.01.2006 16:24

  Bra!
  7
  anbefalinger
   Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P takk igjen!!!

  Lakshmi
  19.01.2006 20:36

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Det var en meget bra temaoppgave om hinduismen! : )

  Meii
  24.01.2006 17:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Interessant side! Den hjelp meg med prosjektet mitt!
  Hadebra Very Happy :-D

  tyra
  24.01.2006 18:31

  Bra!
  7
  anbefalinger
  takk takk dette hjalp veldig

  tine
  30.01.2006 13:35

  Bra!
  7
  anbefalinger
  tusen takk for hjelpen.. denne siden hjalp meg veldig med hinduismen prosjekt.. kjempa bra fakta, det var akurat det jeg letet etter. takk


  31.01.2006 14:24

  Bra!
  7
  anbefalinger
  den hjalp meg med KRL oppgaven min på skolen... Wink ;-\)

  Han nedi gata
  01.02.2006 12:27

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Denne siden EIER!  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D

  Marie
  01.02.2006 16:30

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hjalp mæ me KRL-oppgaven

  Lise Lotte
  02.02.2006 18:30

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Veldig bra side! Jeg fikk vite det jeg skulle... mangler bare om maten, så blir det bra  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D
  TAKK FOR HJELPA!!

  Lise Lotte
  02.02.2006 18:32

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Kunne kanskje hatt mer om symbolene de har. F. eks den elefanten. Hvorfor det er en elefant?
  BRA SIDE!!!  Smile :-\) Very Happy :-D Smile :-\) Very Happy :-D Smile :-\)

  masterkiller
  02.02.2006 18:34

  Bra!
  7
  anbefalinger
  bra side men mangler enna litt om kastevesenet til KRL prøven imåren!!

  en fyr i gata
  02.02.2006 20:59

  Bra!
  7
  anbefalinger
  her var det veldig mye stoff om hinduismen så nå håper jeg at jeg får 6 på prøven

  jente 15
  05.02.2006 15:43

  Bra!
  7
  anbefalinger
  dere må skrive litt mer om de forskjellige gudene, finner nesten ingenting Smile :-\)

  AK
  06.02.2006 09:22

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hadde ikke greid meg uten  Smile :-\)

  AK
  06.02.2006 09:23

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hadde ikke greid meg uten  Smile :-\)

  Jørgen Rørstad
  08.02.2006 19:41

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Denne siden halp meg veldig mye, men mangler om hvordan religionen oppstod:

  Salada
  08.02.2006 21:01

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Tusen takk for stor hjelp... Smile :-\)

  Nerd
  08.02.2006 21:39

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Nerdete å skrive kommertarer... fy faaen jeg bare finner stoff og printer ut jeg.. ikke sitter å chatter med skole freaks som får 6ere


  09.02.2006 09:04

  Bra!
  7
  anbefalinger
  domt at det ikke sto not om hanuman


  09.02.2006 09:06

  Bra!
  7
  anbefalinger
  yoyoyoyo

  kissa
  09.02.2006 13:21

  Bra!
  7
  anbefalinger
  denne siå va dødds digg eg fekk 5+...takker å bukkker

  tessa
  09.02.2006 14:23

  Bra!
  7
  anbefalinger
  kan dere skrive om pilgrims ferden og hvor den går hen????

  Tonje
  10.02.2006 09:33

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dere skulle hattom forholdet mellom menn og kvinner, eneste jeg mangler i oppgaven min..

  Camilla =)
  12.02.2006 14:19

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Ja, jeg sitter med et prosjekt om Hinduismen, å skal ha framføring i det! Dette hjalp..godt jobba, folks!

  Camilla =)
  12.02.2006 14:19

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Ja, jeg sitter med et prosjekt om Hinduismen, å skal ha framføring i det! Dette hjalp..godt jobba, folks!  Wink ;-\)


  12.02.2006 19:38

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hEI!! æ har om høytider og fester, men finner ikke noen ting im det! er det mulig å få smettet inn noe om det? Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)


  13.02.2006 15:52

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hey alle sammen!! bra side!!!! nå slipper eg å gjøre extra lekser!!!!! yahoo!!!!

  madjid
  14.02.2006 13:16

  Bra!
  7
  anbefalinger
  elsker rett og slett denne sia

  hello
  14.02.2006 18:46

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette var ei bra side men her sto ingenting om samsara...


  14.02.2006 19:19

  Bra!
  7
  anbefalinger
  drit bra da.. alderi lest lest bedere stoff assa... sto alt om det jeg hadde om...

  christine
  15.02.2006 17:16

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hei denne siden var jo helt super! har prøve om hinduismen nå, 32 spørsmål om alt mulig, og denne siden hjalp meg noe enormt! keep up the good work! klem Hinduismeworker

  D
  15.02.2006 21:35

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette var en hjelpsom side! Nå blir det forhåpentlig vis en fin karakter på meg! takk!

  stuvi:-D
  16.02.2006 13:21

  Bra!
  7
  anbefalinger
  dette er en sjempe bra side Very Happy :-D(h) Razz :-P

  bra
  16.02.2006 13:22

  Bra!
  7
  anbefalinger
   Smile :-\) Razz :-P


  16.02.2006 21:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  drit brae sia!! hjalp meg kjempe masse i krl-prosjektet!! Smile :-\) tusen takk! klem meg.. Smile :-\)

  Zhnuppah
  16.02.2006 21:13

  Bra!
  7
  anbefalinger
  D va bra! Mn u mangla synet på mennesker, det gode og det onde, og forholdet mellom mann og kvinne... Takk. D hær hjalp me litt  Smile :-\)

  Hahaa
  11.12.2007 19:56

  Bra!
  7
  anbefalinger
  De ii l iig sidee as..
  Har prosjekt om hinduismen, mn takket være denne siden ble alt så lett for meg..
  Takk..Peace out

  Christina
  10.01.2008 16:26

  Bra!
  7
  anbefalinger
  ALT om Brahma er tatt fra en annen side jo, bare kopiert rett over . ^o(


  24.01.2008 13:17

  Bra!
  7
  anbefalinger
  fin side, mn eg fant ikkje d eg leida itte. å de var fellestrekk...


  28.01.2008 17:04

  Bra!
  7
  anbefalinger
  noen som vet noe mer om det hellige i hinduismen???


  30.01.2008 16:53

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Hei! Jeg har et krl prosjekt på skolen, og har om verdensreligionene! Jeg har søkt på google.no hver gang jeg skulle skrive om en religion. Da har jeg havnet her inne på daria.no! Jeg må skryte! Denne sida hjelper utrolig mye!


  05.02.2008 17:50

  Bra!
  7
  anbefalinger
  masse bra her men jeg lette etter hellige steder så jeg fant ikke det jeg lette etter=(

  Helena
  05.02.2008 18:24

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Jeg synes det var mye bra men det sto ikke så mye om hver ting.

  victoria og tobias
  07.02.2008 11:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Kjembebra side alt vi trengte til skoleoppgaven vår. Tobias likte utrolig godt det du skrev om døden! Kjempe bra stil fant alt vi lette etter! =-)


  07.02.2008 11:10

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Denne siden er grei

  Anonym
  10.02.2008 19:25

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Masse bra fakta  Very Happy :-D

  Til læreren som nesten ligger øverst:D
  12.02.2008 17:53

  Bra!
  7
  anbefalinger
  De har ikke SKREVT en stor feil det de har gjort kalles for klipp og lim for jeg gikk inn på en annen side og der stod akkuratt det samme  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D(Litt dårlig side spør du meg) Sad :-\(

  Mrs. Dørti
  13.02.2008 15:08

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Jeg syntes denne siden var dårlig. Det står jo ingenting om Nirvana!

  anonym
  21.02.2008 15:00

  Bra!
  7
  anbefalinger
  bra side, men fant ikke det jeg lette etter... kunne stått litt om hva de fleste hinduer jobber med/som..


  27.02.2008 19:46

  Bra!
  7
  anbefalinger
  det jeg leter etter er: Hvorfor hinduismen oppstod, hvordan det har utviklet seg.. Trossamfunnets syn på synd og organisasjonen i dag(størrelse,oppbyggning, geografisk utbredelse etc) men jeg fant ikke noe av dette her..  Sad :-\(

  Frida
  27.02.2008 21:05

  Bra!
  7
  anbefalinger
  stod litt lite om hinduismen i norge  Sad :-\( har en oppgave om det, var litt dumt.
  D andre var bra  Smile :-\)

  jaujau
  12.03.2008 22:25

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Oi, den var litt gammel den oppgaven  Very Happy :-D

  Noen --------->
  25.03.2008 13:31

  Bra!
  7
  anbefalinger
  --kunne vert mer om,..
  ingenting,.. Det er perfekt!

  Bj
  25.03.2008 18:23

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Har brahma noen avatarer
  ?? Smile :-\)

  hinduguru
  26.03.2008 18:43

  Bra!
  7
  anbefalinger
  du har skrevet lite... Sad :-\(
  kan du ingen tilng om likheter mellom bibelen og hinduistiske skrifter??
  det er viktig at man kan se likhetstrekk, dessuten er mye av det du har skreva veeeldig forenkla.
  Du burde ha skrevet om hinduisme i Norge

  sm
  27.03.2008 17:59

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Bra, men Namkaran holdes 2-3 uker etter fødselen, og ikke 11-14 år!!!!!!! Ellers en nyttig side!

  fghj
  31.03.2008 12:01

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hva med ulike retninger/ varianter? xD

  smillllllll!!!!!!!!!!
  31.03.2008 16:27

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Bra side! Hjalp meg masse med å skrive om ritualer i hinduismen...

  Lise
  01.04.2008 19:04

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Jeg finner heller ikke det jeg leter etter... Viktige historiske hendelser...
  Men ellers er det jo bra da  Very Happy :-D

  Heidi
  03.04.2008 13:52

  Bra!
  7
  anbefalinger
  braa  Smile :-\) !! dette hjalp meg noe sykt men KRL proskjekte lizzz takk asd (:

  LAZY_BOY
  04.04.2008 08:54

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hjalp meg mye med prosjektet. Takk  Smile :-\)

  Meeiii
  10.04.2008 19:51

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Bra, men jeg fannt ikke noe om høytider og sermonier, å det var det jeg trengte. Men ellers bra  Smile :-\)

  Wiiii
  11.04.2008 10:40

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Flott  Wink ;-\) Fikk stooooor hjelp  Smile :-\)

  Isabell
  16.04.2008 01:52

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Flott!! akkurat det jeg trengte  Smile :-\) stå på (Y)

  anonym
  16.04.2008 11:28

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Skaff høytider

  øystrin
  22.04.2008 08:15

  Bra!
  7
  anbefalinger
  mikje bra, men fjærn geekekomentarane Sad :-\(

  SaraogDidrik
  23.04.2008 12:14

  Bra!
  7
  anbefalinger
  BRA SIDE!!!!!
  VI HAR AVSI OM DETTA NÅÅÅÅ

  Sasuke
  30.04.2008 20:00

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Hei, jeg vil gjerne vite litt mer om ganges elven og den hellige byen varanasi, hvet noen vor jeg finner det????????????????????????+

  :)
  07.05.2008 17:55

  Bra!
  7
  anbefalinger
  var til stor hjelp  Wink ;-\)
  men noen som vet om hinduismen har noen form for konfirmasjon (overgangsrite fra barn til voksen)?????

  Synnøve
  14.05.2008 20:12

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Veldig bra om ritualer! Myyyyye av stoffet som ikke står i fagboka mi. Du har skrevet det enkelt og oversiktelig også, med tanke på hvor rotete hinduismen faktisk er. Har prosjekt om det nå, og jeg synes det til tider er litt håplørt Razz :-P Takk,takk i hvertfall!

  Carl
  19.05.2008 19:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  bra jobba! dette hjalp meg veldig til muntlig eksamen!  Very Happy :-D


  25.05.2008 15:31

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Bre side ; )

  ikkjenokon
  27.05.2008 11:20

  Bra!
  7
  anbefalinger
  herlig, rett og slett herlig

  Juliiee
  01.09.2008 16:52

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Denne siden hjalp meg veldig  Very Happy :-D Very Happy :-D Nå ble leksene fort ferdig !  Wink ;-\)
  Bare en ting: Elsker dere "Gutta" xD

  soob
  12.11.2008 19:16

  Bra!
  7
  anbefalinger
  ja her var det, mye man kunne bruke til prosjekte sitt. TAKK

  hallaballa
  16.03.2009 13:09

  Bra!
  7
  anbefalinger
  skriv mer om mat!!!!

  rodolph
  18.03.2009 12:18

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hei jeg syntes det var en bra side, men det burde stå litt mer om ekteskap i hinduismen

  meeeg
  10.04.2009 15:39

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette hjalp meg virkelig, ble ferdig med alt jeg måtte skrive om og det jeg kunne velge imellom!  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  hemmelig
  13.04.2009 16:53

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hinduismen oppstod i india eller sør-asia

  anonym
  15.04.2009 09:02

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Hei  Smile :-\)
  kjempebra side, men er det noen som vet hvorfor Ganges er hellig?

  anonym
  27.04.2009 10:14

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette er en veldig bra side  Smile :-\)
  hjalp meg veldig mye siden jeg har examen  Smile :-\)


  28.05.2009 09:21

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Det finnes skrifter i hinduismen. Ganske mange faktisk..

  anonym
  07.06.2009 16:47

  Bra!
  7
  anbefalinger
  drit bra side Smile :-\)
  veldig fabelaktig.!


  08.06.2009 19:08

  Bra!
  7
  anbefalinger
  nydelig fikk 5+, men la på litt til da  Razz :-P tusen takk

  reader
  10.06.2009 11:08

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hvis du kunne tatt med noe om ,kunst hadde det vært drit bra

  drit bra side, takk!!!!!!


  10.09.2009 10:40

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dritt bra bra fakta . hjalp mg så mye as tusen takk

  anonym
  11.09.2009 09:46

  Bra!
  7
  anbefalinger
  takk Razz :-P skule arbeide blei lettere no
   Razz :-P

  Knut
  16.09.2009 15:40

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Jaaaaaaaaaaaaaa, akkurat det jeg trengte daria dere rokkkkkkkkkkkkkkker jaaaaaaaaaaaaa jeg elsker dere jajajajajaja

  yvonne
  22.09.2009 19:04

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Hjelper meg så mye ! skjønner alt av det her , men sliter på skolen og lærernes forklaring.  Smile :-\)

  klala
  25.11.2009 17:00

  Bra!
  7
  anbefalinger
  greit Sad :-\(

  gh
  04.12.2009 16:11

  Bra!
  7
  anbefalinger
  "Linga som framstilling av det kvinnelige kjønnsorgan."
  Dette er feil! Linga er en fremstiling av det mannlige kjønnsorgan. Yoni er fremstilling av det kvinnelige. Dog er en linga ofte plassert på en yoni.

  Oss
  10.03.2010 09:44

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette er bra informasjon  Smile :-\) meeeeeeeeeeeeeeen.. savner litt om synet på livet, for det står ikke her Sad :-\( ellers så var det bra!  Wink ;-\)

  mej
  22.03.2010 17:50

  Bra!
  7
  anbefalinger
  wow her va d mange komentara! xD

  irene
  24.03.2010 17:10

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Dette var sykt bra, men mangler om hinuismen i norge.. det er jo egentlig ikke en viktig del da, men vi må tydeligvis ha det med på innleveringen  Confused :-\?
  men jeg elsker daria

  ...
  04.04.2010 22:28

  Bra!
  7
  anbefalinger
  d va veldig bra, sjøl om her va litt skrivefeil.  Very Happy :-D
  korfor stend ikkje her på nynorsk?... Sad :-\( ... he prosjekt og då må ej skrive om fra bokmål t nynorsk...
  men sida hjalp mej masse da så takk;*
  men d e en siste ting ej må sei: du bør kanskje redigere feil som at dåkke he skreve år isteden for daga! d e fail!!! ... xD

  ol
  04.11.2010 07:34

  Bra!
  7
  anbefalinger
  æ fant ikke hellige templer

  jullispia
  04.04.2011 18:48

  Bra!
  7
  anbefalinger
  det er bra men de er ikke det jeg letter etter jeg vil ha om høydepunkter og kastesystemet..  Smile :-\) :`( 8 l

  ll
  23.04.2015 09:26

  Bra!
  7
  anbefalinger
  hei jeg liker minecraft


  30.11.2016 17:43

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Negere er noe faenskap!!!

  *ANONYM*
  19.04.2004 16:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp meg veldig i min temaoppgave om hinudismen, tusen takk Smile :-\)

  Kenneth
  30.04.2004 08:37

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Denne siden er proff

  anonym
  02.05.2004 19:05

  Bra!
  6
  anbefalinger
  veldig bra! men hvilken dag er helligdagen i hinduismen??


  03.05.2004 10:57

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne siden var veldigbra... mye informasjon!!!

  Marthe=)
  04.05.2004 20:48

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Her var det mye bra! jg og venninne mine har KRL prosjekt, og fant mye informasjon her! 100000 takk! Wink ;-\)

  enj ekte essvåging
  05.05.2004 22:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  i synest d burda stått mer om ''forholdet mellom mann og kvinne''. skulla ha stått om kam som he ting å kam som arbeida... osv... drit sie..

  Anonym
  07.06.2004 14:12

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp meg kjempe mye.. tusen takk... (JODA, sikkert!)  19.07.2004 19:19

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dette var bra!


  31.08.2004 19:06

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra! men jeg syntes det burde vært mer om divali.....

  mø!
  23.09.2004 23:57

  Bra!
  6
  anbefalinger
  savner det om kuene!..men ellers mø!... dette var supert har prosjekt om hinduismen som jeg skl levere imorra og jeg starta nå! Confused :-\? heeeeldigvis snubla jeg over denne sida!... hehehe!... *nuss*

  anonym...:P
  05.10.2004 19:45

  Bra!
  6
  anbefalinger
  JÆVLIG BRA! TAKK Very Happy :-D


  01.11.2004 13:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dere burde legge inn noe med rød Sari!!!!
  Det var derfor jeg kom innom  Wink ;-\)  Smile :-\)

  ....
  21.11.2004 19:08

  Bra!
  6
  anbefalinger
  fin side, hjalp meg veldig mye med en oppgave jeg har Wink ;-\)

  Helvetesyngel nr 1
  12.12.2004 19:23

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra nok dette, men det var litt lite om vishnu....fordyper meg i ham, og er ikke helt fornøyd

  henriette
  15.12.2004 21:59

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne siden hjalp meg en del, men kunne kanksje hatt med noe om retninger innenfor hinduismen??? Ellers; Tusen takk Smile :-\)

  gulle
  22.12.2004 19:57

  Bra!
  6
  anbefalinger
  æ har lært mye om hindiusmesman takk

  gulle
  22.12.2004 19:59

  Bra!
  6
  anbefalinger
  sikert æ for femmer

  mia
  18.01.2005 15:40

  Bra!
  6
  anbefalinger
  de va bra. savna litt meire bilda. men dette hjalp meg et godt stykke på veien

  Elin
  16.02.2005 19:42

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk for dette. Hadde et skoleprosjekt om hinduisme dette hjalp meg mye.  Smile :-\)

  Birgitte=)
  17.02.2005 16:10

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Du er en reddende engel!!!=Ddette hjalp meg masse!Fant ikke no' om død og begravelse i boka mii,så dette var rett og slett bare supert Smile :-\)
  Takk såå mye!!

  Bloh!*;)
  01.03.2005 15:22

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra side det her.. kunne tenkt meg litt om tradisjoner og mat eller lignende?stooor hjelp når man lager prosjekt!!


  Stå på!!!

  FFK ruler!!!
  01.03.2005 15:29

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra side.. brukt nesten alt på prosjektet mitt!!

  håper det blir bra!!!

  FFK ruler...!!!

  Høøøøøøønefoss City :o)
  07.03.2005 11:53

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette var veldig interresant.. men det står ingenting om abort og aktiv dødshjelp.. det er kanskje noe å tenke på siden det er veldig aktuelle temaer?
  Vi hadde nettopp om dette på vår oppgave, og da hjalp ikke dette stort..
  men ellers var siden kjempe bra Smile :-\) kan brukes til masse, men ikke til det vi skulle dessverre.. =(

  kvist
  28.03.2005 14:04

  Bra!
  6
  anbefalinger
  D hær jælp mæ i oppgaven min, fint at du hadd skrevve d hær. hjalp mæ mer på vei.... brukt en del, men omskreiv d mæste!! tusen takk!!!! =P Jess sir  Razz :-P Very Happy :-D

  Stine
  29.03.2005 20:50

  Bra!
  6
  anbefalinger
  toppen, dette er brae greier,slipper jeg og skrive dette tullet.
  Tusen takk asså dette hjalp med prosjekte mitt.

  ingvild
  05.04.2005 14:02

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra side, men trengte mer om mat og andre tradisjoner.. men ellers helt super side! fikk MYYE hjelp herfra  Very Happy :-D
  -Tusen takk

  meeg
  05.04.2005 20:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dette var kjempe bra!! skal snart ha krl prøve... (i morra) og dette hjalp meg.... jeg viste absolutt INGENTING, så kom jeg over denne sia og leste... det avr bra... men kanskje dere/du burde skrive om no: sjelevandring, kastevesenet, reinkarnasjon.. hihi, men en toppers sie!!!  Smile :-\)

  Odin
  07.04.2005 21:33

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk! Jeg har foredrag om hinduismen.. Dette hjalp veldig  Very Happy :-D (kunne bare velge mellom verdens religionene...)


  09.04.2005 22:16

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Bra side!

  Fikk 6- ...den hjalp meg med muntlig prøva i KRL.hadde om hinduismen......Jeg fant ikke no dritt om hinduismen på de andre sidene....Men denne sida hjalp meg dritt mye, for jeg kunne ikke noe om HINDUISMEN!!!!!!


  09.04.2005 22:21

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk for all informasjonen.. Over imorgen har jeg prøve om hinduismen...Dette hjalp meg mye....


  Tusen takk!


  09.04.2005 22:23

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk for all informasjonen.. Over imorgen har jeg prøve om hinduismen...Dette hjalp meg mye....


  Tusen takk!


  12.04.2005 16:48

  Bra!
  6
  anbefalinger
  jeg synes at det er en veldi bra side supert jeg har arbeidsplan om hinduismen dette hjalp meg veldig meye tusentakk hjertlitakk

  Anca
  12.04.2005 17:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Gudene hjelper meg veldig i min prosjekt gave
  tusen takk  Smile :-\)


  12.04.2005 18:36

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne opgava e en 4`er! d e sann passe bra, mykje bra info men litt lite om hver ting

  Kristin
  14.04.2005 20:13

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Veldig bra side, men kanskje det burde stått litt mer om menneskesynet..?

  Tassen
  15.04.2005 19:58

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Thanks for this wonder site. It helped me alot on my Religion test..
  Got 6 if Anyone wondered.... You proparbly go 4... Hihi

  Erotica TH
  15.04.2005 20:01

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Denne siden var en erotik tolkning av hinduismen som jeg nøt. Den hjalp mg men mine (ehm) problemer....

  lars
  26.04.2005 21:10

  Bra!
  6
  anbefalinger
  halla! drit bra side!! og takk for hjelpen under min temaoppgave Wink ;-\).. siden din var til stor hjelp!!

  lars
  26.04.2005 21:17

  Bra!
  6
  anbefalinger
  og forresten kan du ta med litt mer om renhet/urenhet, renselse og spiseforskrifter Smile :-\)

  Nooora
  27.04.2005 20:53

  Bra!
  6
  anbefalinger
  takk!

  marius
  28.04.2005 09:38

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette var den beste siden jeg har sett om Hinduisme. DRITBRA!!!! TAKK Smile :-\)


  29.04.2005 09:27

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp oss veldig med KRL prosjektet!
  Takker og bukker

  Hilsen Folldal.


  29.04.2005 16:00

  Bra!
  6
  anbefalinger
  hei hei... Dette ser veldig bra ut.. jeg har om hinduisemen jeg også.... Takk for at jeg kan bruke noe av dette til mitt prosjekt.. Tusen tusen takk Smile :-\) Smile :-\) Hilsen Lene

  ;-)
  03.05.2005 21:14

  Bra!
  6
  anbefalinger
  takktakk!

  blæh
  10.05.2005 11:00

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dere må ha med om mattradisjoner!!hva de kan spise, hva de ikke kan spise og hva de spiser i de forskjellige høytidene..!!!

  meg
  12.05.2005 10:01

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dokk sku ha hadd et verdenskart så vis kor utspredd hinduismen e i dag, men ellers så e sia bra

  pantz
  12.05.2005 13:15

  Bra!
  6
  anbefalinger
  fin side som hadde mye av det nødvendige å vite om gudar i hinduismen.

  takk Smile :-\)

  meg
  15.05.2005 18:05

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk for hjelpen!

  elisa
  14.03.2006 16:27

  Bra!
  6
  anbefalinger
  d må komme noen bilder og tegn til hinduismen
  fordi d må d

  TAKK!!!!
  15.03.2006 20:02

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk!!! jeg sliter med KRL karakteren, men denne siden bør få den opp, siden vi har STOR innleverings oppgave om Hinduismen  Smile :-\)
  nokk en gang; TAKK!!!!  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

  Jepsi
  16.03.2006 20:17

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp skikkelig, måtte skrive om to ritualer i hinduismen, læreren er prefeksjonist så må gjøre så godt jeg kan,,,ellers takk! Very Happy :-D

  Kamilla
  19.03.2006 13:54

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Flott side! Men til dere som ikke finner det dere leter etter her: Det er jo bare å søke på "hinduismen" på google, så finner dere mer enn det dere gjør ved å kalle denne siden dårlig.


  20.03.2006 14:58

  Bra!
  6
  anbefalinger
   Very Happy :-D dette kuppa seg det enkelt og forstå  Wink ;-\)


  22.03.2006 19:39

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Du kunne hatt litt mer om Gudene kanskje.
  Men ellers bra  Wink ;-\)

  Smasha
  22.03.2006 20:45

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusn takk d her jalp me masse påmuntli prøve eksamen i krl Very Happy :-D

  anne siri
  25.03.2006 18:39

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk fe at dikkøn har denna sia!!! den har hjelpt meg mykje!!! KGI den som har laga sia!!


  27.03.2006 14:38

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Noen som vet hvorfor hinder reiser til Ganges?


  27.03.2006 15:48

  Bra!
  6
  anbefalinger
  kul side men hvem har laget den? sikker på at du ikke er helt nerd da..?

  Jenny!
  27.03.2006 16:29

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne siden hjalp meg veldig med en oppgave !

  Christine
  28.03.2006 18:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Dette hjalp meg mye i prosjektet i hinduismen !  Smile :-\) Supert !  Wink ;-\)  Very Happy :-D


  28.03.2006 20:36

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dette hjalp meg kjempe mye med en skole oppgave  Smile :-\) tusen takk ;D


  05.04.2006 20:10

  Bra!
  6
  anbefalinger
  tuuusen takk! Wink ;-\) har prøve om dette i morgen å fikk svar på alt om høydepunkter i hinduismen Razz :-P takk!
  kjempe bra side!

  small bill
  05.04.2006 23:21

  Bra!
  6
  anbefalinger
  jeg har prøve i korra håper denne siden er bra  Smile :-\)

  Monika
  23.04.2006 20:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dere burde skrevet mer om hellige steder

  Kristian
  26.04.2006 15:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Super artig side fikk hjelp til krl lekse
  tusen takk til dere som lagde denne siden

  Krizz
  10.10.2006 16:27

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Særoppgaven min blir nok MYKJE bedre nå ja!!!!!!!!! Veldig bra!!

  K_V
  15.10.2006 12:18

  Bra!
  6
  anbefalinger
  hei Smile :-\) bra sie du har skrivd Very Happy :-D hjalp meg mye med proskjektet vart....

  hoi:)
  18.10.2006 21:00

  Bra!
  6
  anbefalinger
  skulle vært noe om hellige steder daa  Sad :-\(


  08.02.2007 10:37

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Kjempebra sia assa

  Jeje
  20.02.2007 17:52

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Jeg savna noe om Polytisme, Monoteisme og Panteisme.
  Men ellers så var det meste på plass  Very Happy :-D

  hei
  21.02.2007 18:39

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra side, men jeg savner historie...


  12.09.2008 19:06

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Hinduismen er bedre enn andre relegioner å ha om på skolen Smile :-\)skjønner mye av det

  Happy
  17.09.2008 17:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk!
  Kjempemye bra fakta om hinduismen =D

  moahahaha
  17.10.2008 13:46

  Bra!
  6
  anbefalinger
  kunne skrevet no om klesdrakter, daH!! TRENGER DET!!!


  29.10.2008 19:28

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Bra nok side dette her. det må jeg innrøømme-

  hyhy
  10.11.2008 16:39

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Synes at dette er veldig bra forklart og alt...men manglet litt om hverdagen til hinduene..vil vite litt sann basic stoff..hvordan de kommer seg gjennom dagen og diverse mat vaner og sann  Smile :-\) men ellers var dette 10/10  Very Happy :-D

  Mads
  19.11.2008 15:49

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Hva slags karakter fikk du på denne????????????????????  15.12.2008 16:37

  Bra!
  6
  anbefalinger
  ganske bra side ja..! Razz :-P
  menne savner litt mer fakta om selve hinduismen og om vielse og ekteskap i hinduismen Sad :-\(

  anitha
  17.01.2009 20:43

  Bra!
  6
  anbefalinger
  egentlig så heter jeg anitha. jeg skrev shagana på den jeg skrev shagana på

  Olga
  29.01.2009 16:50

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Synes det va lite info om sermoniene di hadde!

  KNØLA
  03.02.2009 12:57

  Bra!
  6
  anbefalinger
  JA!

  himolimo
  05.03.2009 16:43

  Bra!
  6
  anbefalinger
  tusen takk for hjelpen, kunne kanskje tatt med høytider og at asken til den døde sendes ut i Ganges elva, men ellers  Wink ;-\))

  Frida
  11.03.2009 12:29

  Bra!
  6
  anbefalinger
  bra side Smile :-\) men jeg syntes det skulle stå litt mer om ekteskap i hinduismen.

  mia
  11.03.2009 12:35

  Bra!
  6
  anbefalinger
  det syntes jammen jeg og...for det er jo tross alt det vi har på skolen no  Razz :-P Razz :-P Razz :-P

  Sier ikke
  12.03.2009 21:49

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Fine .. jævla bra sia , har prøve eksamen i måra , mye hjelp dette , ty  Smile :-\)

  hei
  16.03.2009 20:20

  Bra!
  6
  anbefalinger
  er parvati og shiva egentlig foreldrene lit lakshmi, for det står det ikke på Wikipedia

  thomas
  04.02.2010 12:32

  Bra!
  6
  anbefalinger
  grei sie  Razz :-P

  Lemar
  09.02.2010 13:46

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne siden hjalp meg mye med leksen  Smile :-\)

  Pannekake
  14.02.2013 17:13

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Du skriver komplisert. Jeg kom hit for å finne litt om hva slaks syn de har på frelse og et liv etter døden, men det der var for komplisert for meg. Bare kom til poenget, liksom.

  Rabdul Johansen
  07.04.2013 19:53

  Bra!
  6
  anbefalinger
  yoyo, har noen en link til en side med mer info? har hinduismeprosjekt  Very Happy :-D


  29.04.2013 14:03

  Bra!
  6
  anbefalinger
  dokker har feil det e 11-14 dager

  Hans
  30.04.2013 12:33

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Det er 16 overgangs ritualer i Hinduismen. Det er ikke mange av hinduene som går igjennom alle 16 uten om få konservative brahminer (presteklassen) Brahminer gutter går som regel igjennom rundt 10 av de, og brahminer jenter går igjennom rundt seks. Mens de fleste av hinduene går igjennom 3.


  23.04.2015 09:13

  Bra!
  6
  anbefalinger
  lol


  pappa
  23.04.2015 09:14

  Bra!
  6
  anbefalinger
  DERE DRIT ONGER

  SKole
  05.05.2015 18:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Kunne trengt meir fakta om samanlikning med andre religioner......


  02.09.2015 17:03

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Veldig bra side!! Denne siden har hjelpet meg med leksene. Og til dere som skriver tulle kommentarer skjerp dere. Men jeg elsker denne siden.

  dicks
  22.02.2018 08:52

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Din mors kuk er større enn din (meet the blacks)

  LOL !!
  23.10.2008 21:36

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Kjempebra!!!! Tusen takk for hjelpen !!


  29.10.2008 19:32

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Knallhard side! tusen takk for hjelpen Razz :-P mye hjelp, men savner om litt mer hellige tekster Confused :-\?

  hehe
  08.12.2008 15:58

  Bra!
  5
  anbefalinger
  braa side skal ha prøvemuntlig i hinduismen, så dette jalp driit mye Very Happy :-D

  It
  12.12.2008 13:25

  Bra!
  5
  anbefalinger
  veldig bra side, men savner noe om høytidene  Very Happy :-D


  15.12.2008 16:41

  Bra!
  5
  anbefalinger
  utrolig bra side...!!!
  hadde prøve om hinduismen på skolen.. Surprised :-o
  og denne siden hjalp meg utrolig mye må jeg si!!! Very Happy :-D

  criss
  13.01.2009 11:00

  Bra!
  5
  anbefalinger
  bra sie skule hat lit om mat Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

  Olen
  14.01.2009 18:03

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Heisann!

  shagana
  17.01.2009 20:39

  Bra!
  5
  anbefalinger
  jeg er en hindu. du kunne ha tatt med taipångelan. det er en slags fest samme som nyttårsaften. du kunne også ha tatt med noe om mat eller noe sånt og litt om ganesh en av gudene fra hinduismen


  21.01.2009 12:57

  Bra!
  5
  anbefalinger
  det er ingen ting om hva vi trenger her D:

  per
  22.01.2009 10:55

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Hei

  Meeg
  28.09.2011 22:56

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Genialt! Fant ingenting, men så, pang, så kom denne siden opp og reddet meg!  Very Happy :-D
  Tusen takk!  Very Happy :-D


  07.11.2011 13:35

  Bra!
  5
  anbefalinger
  ehhhhhhh....... leita etter livet som hindu men fant ingenting gadd ikkje og lesa, for mye skrift

  amali
  20.11.2011 20:42

  Bra!
  5
  anbefalinger
  hei jeg har et spørsmål hva er trimurti? trenger svar har prøve sna rt

  hei
  05.02.2013 13:09

  Bra!
  5
  anbefalinger
  bra fakta Smile :-\)


  28.09.2018 09:39

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Det hjelper meg mye tusen takk👌🏻😁

  A.R.M.Y
  08.02.2018 09:26

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Hei, veldig bra side! Skal ha presentasjon om Hinduismen på skolen i dag, og jeg hadde bare så vidt begynt, men det sto veldig mye nyttig informasjon her, så nå har jeg kommet langt. Tusen takk  Very Happy :-D

  anonym,
  28.02.2018 14:20

  Bra!
  4
  anbefalinger
  veldig bra

  frida
  29.05.2018 22:43

  Bra!
  4
  anbefalinger
  leter etter verdenssyn eller verdensbilde  Smile :-\) hadde vært flott å skrive noe om det

  henar
  16.10.2019 17:57

  Bra!
  1
  anbefalinger
  fetteren min heter Daria ahahhahahaha

  rompehull
  03.02.2020 13:04

  Bra!
  0
  anbefalinger
  du suger jævelig hardt sug en kukk

  hei på deg
  03.02.2020 13:06

  Bra!
  0
  anbefalinger
  vi er kule du og

  hei på deg
  03.02.2020 13:08

  Bra!
  0
  anbefalinger
  sike

  fack deg
  03.02.2020 13:09

  Bra!
  0
  anbefalinger
  vil du knulle eller du er stygg


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
  Req.time: 3.652 sec - 1 pageviews