Søk i stiler
 

Du må ikke sove (A. Øverland)


Analyse av diktet "Du må ikke sove" skrevet av Arnulf Øverland.
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:08.12.2002
Språkform:BokmålForfatter:
Tema:Du må ikke sove
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookForfatteren Arnulf Øverland tok i mellomkrigstida stilling for kommunisme og ateisme. Han var en av de første som advarte mot nazismen. Diktet "Du må ikke sove" vil vekke oss og varsle om det som foregår i Europa på denne tiden. Diktet er skrevet i 1936, og Øverland er profetisk og skjønner hva som skjer, han ser at – "Europa brenner".

 

"Du må ikke sove" er hentet fra samlinga "Den røde front" som kom ut i 1937. Diktet er tradisjonelt oppbygd, noe som ikke er overraskende siden Øverland var tilhenger av fast form i lyrikken og tok avstand fra modernismen – dette sier han klart og tydelig i den kjente, "Tungetale fra parnasset". Øverland var, som tidligere nevnt, kommunist på denne tida. Han er apostel for nettopp det samme som drømmestemmen i diktet: fred, arbeid, samhold og kjærlighet, og for å kjempe for dette på slagmarken. Sener i livet snur Øverland ryggen til kommunismen da han forstår at samfunnet i Sovjetunionen rakner Den radikale opprøreren blir konservativ. Men på den tiden da han skriver "Du må ikke sove" bruker han ordene som våpen i kampen mot nazismen, han skriver politiske kampdikt. Da tyskerne okkuperte Norge, fortsatte Øverland å skrive dikt. De ble kopiert og delt ut i all hemmelighet. Diktene oppmuntret nordmenn til å stå sammen og kjempe for sin frihet. Dette pågikk et helt år, men i juni 1941 ble han arrestert av tyskerne og satt i enecelle på Møllergata 19. Øverland fikk smuglet inn en blyantstump og skrev dikt på toalettpapir. I 1943 ble Øverland sendt til den  tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Her satt han til krigens slutt, og her skrev han dikt til oppmuntring for seg selv og medfangene sine.

 

Øverland har selv uttrykt hvordan han fikk ideen til "Du må ikke sove":

"Det var om våren 1936. Jeg bodde ved fjorden et lite stykke utenfor Oslo. En natt på morgensiden våknet jeg brått med den meningsløse idé at jeg ikke måtte sove. Den behersket mig så fullstendig, at det ikke falt mig inn, at jeg kunde bli liggende. Jeg sprang op og kledte på mig i en fart og gik ut i storstuen; den vendte rett ut mot fjorden. Det var så vidt begynt å lysne, hele østhimmelen var mørkt brannrød, meget sterkere enn vanlig.

 

Men denne ideen at jeg ikke måtte sove – hvor den nu kom fra og hvad den for øvrig kan ha betydd, den gav åpning for et undertrykt press av angst, noget den politiske situasjon i Europa gav god grunn til.

 

Jeg hadde naturligvis lest det som forelå tilgjengelig av rapporter og beretninger om Hitler-tidens rettsvesen, dens politimetoder og konsentrasjonsleirer, og om den målbevisste opprustning som fant sted; ellers hadde jeg ikke hatt stoff til diktet, men nu kom det. Kladden skrev jeg ned i løpet av et par morgentimer. Resten av dagen og neste dag brukte jeg på utarbeidelse og kritisk revisjon."

 

Det lyriske jeg er altså Øverland selv på et vis. Men diktet er veldig karakteristisk ved at det har to jeg-personer: Den ene, det vi beskriver som det lyriske jeg i diktet, har synsvinkelen i første strofe og de tre siste strofene, disse blir derfor som en "ramme" omkring emnet Øverland tar opp. Denne første jeg personen blir et lite paradoks, kanskje må en stå litt utenfor seg selv for å bli vekt. Man ser at han mot slutten "ser" brannen i Europa. Han blir bokstavelig og billedlig talt vekket fra en drøm og skjønner det som holder på å skje. Denne jeg-personen er et mønster for hvordan Øverland vil at mottakerne for diktet skal reagere. Han vil nettopp vekke det norske folk, diktet oppfordrer til kamp. Den andre jeg-personen, "drømmens røst", er sannsynligvis pasifist, han har nektet å slutte seg til hæren, men har arbeidet i motstandsbevegelsen – "Man sa: Du skal gi ditt liv om det kreves. Og nu har vi gitt de – forgjeves, forgjeves!… Men den som ikke vil dø i en flokk, får prøve alene, på bøddelens blokk!". Han er en dødsdømt fange som ikke har tapt verdiene, men som likevel har tapt. Fangen advarer og forteller om krigen som er i frammarsj og om mennesker som "ønsker å se vår verden i flammer". Marerittet fra virkeligheten er ment for å vekke alle dem som ikke innser farene og alvoret ved det som holder på å skje flere steder i Europa. Diktet slutter med en manende advarsel; det lyriske jeg våkner opp og ser ingen framtid i samtidens Europa.

 

Diktet inneholder 18 strofer. Det har som tidligere nevnt en klar todeling. Strofene 2-15, inneholder en monolog fra den dødsdømte fangen og til det lyriske jeget. Språket er appellativt, og en nokså besettende rytme er med på å legge diktet innover oss og mane til kamp. Diktet er svært regelmessig oppbygd, men med varierende strofelengde. Enderimet er brukt konsekvent hele tiden, selv om det veksler mellom annenhver linje eller i den påfølgende linjen. Gjentakelsene av hele setninger, utsag og enkeltord er slående: "Du må ikke sove! Du må ikke sove" eller "forgjeves, forgjeves". Likeledes ser vi at Øverland bruker tegnsettingen ekspressivt, utropstegn og spørsmålene dominerer. Han har behov for å slå fast sine utsagn ettertrykkelig og appellere til følelser. Det skal ikke være tvil om hva han mener. Intertekstualiteten viser seg tydelig i diktet. Med denne slagkraftige formen foregriper egentlig Øverland det som skulle bli dominerende for lyrikken under den andre verdenskrigen: manende dikt som med sin taktfasthet og regelmessighet hamrer seg inn i hukommelsen. Ekspressiv bildebruk og oppfordring til kamp med sterk appell blir det typiske med hemmelige radiosendinger og streng sensur. Diktene og formen virker samlende og gir folk en følelse av å "løfte i flokk". Denne formen bruker altså Øverland et par år før den andre verdenskrigen bryter ut. Han vil mane til kamp nettopp for å unngå tragedien, og våpenet han bruker er lyrikken.

 

Vi møter det lyriske jeget i første verselinje: "Jeg våknet en natt av en underlig drøm." Jeget er altså blitt vekket, ikke bare ut av søvnen, men ved å gjenta drømmen blir han etter hvert klar over forholdene i Europa, noe han tidligere ikke har tatt alvorlig nok. Det lyriske jeget er et bilde på alle dem som ikke har tatt signalene i Tyskland og Europa innover seg. I andre strofe tar drømmepersonen det lyriske jeget med på en reise i diktaturet og i nazismens ideologi. Han gjentar oppfordringen og understreker at fortellingen ikke er noen drøm. Dette er et viktig poeng – historien er sann, selv om den blir presentert i en drøm. Fangen har bare en natt igjen å leve, og denne korte tiden vil han bruke til å vekke alle som ikke forstår hva som foregår. I de tre neste strofene er det fangetilværelsen for alle innsatte han beskriver: "Vi ligger og venter i stenkolde celler, vi ligger og råtner i mørke hull!" Til tross for ropene om hjelp undrer fangen seg over at ingen gjør noe.

 

For å understreke alvoret bruker Øverland ekspressive og manende spørsmål. I den femte strofen er det mangel på rettergang og demokratiske spilleregler han framhever: "ingen får se oss" og "Ingen kan tro hva her daglig skjer!" Rettssikkerheten var i hvert fall ikke den som ble best ivaretatt i diktaturets Tyskland. I de neste strofene tar Øverland oppgjør med naive forestillinger "så onde kan ikke mennesker være…Bror du han ennu meget å lære!" Substantivet bror er personlig og understreker at menneskene er i slekt med hverandre, og derfor har felles ansvar. Disse strofene har også en pessimistisk undertone, så onde mennesker finnes faktisk!

 

I åttende strofe tar Øverland et oppgjør med tradisjonelle unnskyldninger eller kommersielle og taktiske vurderinger for ikke å engasjere seg i forholdene i samfunnet: "og tenke på hva der gir vinning og tap!" Men de kanskje mest berømte verselinjene i hele diktet er: "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!" Utsagnet er pars pro toto, det rommer Øverlands samlede budskap og politiske engasjement. Verselinjen inneholder en positiv appell om å kjempe sammen mot brudd på menneskerettighetene. Ingen har lov til stilltiende å akseptere overgrep mot noen bare fordi det foregår langt borte.

 

Drømmepersonen uttrykker fortvilelse og dødsangst i de to siste verselinjene: "jeg roper med siste pust av min stemme: du har ikke lov til å gå der å glemme!" I den tiende strofen bruker Øverland pronomenene "dem" og "de". Det er ikke tvil om at han sikter til Hitler og meningsfellene hans. I allusjonen "Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!" blir de sidestilt med Bibelens røvere, de som hang ved siden av Jesus på korset, men her er bibelsitatet snudd på hodet. I Bibelen blir de to røverne nettopp tilgitt for "de vet ikke hva de gjør". Nazistenes ledere handler med overlegg, og de representerer den absolutte ondskapen. De blir framstilt som torturister: "De puster på hatets og ondskapens glør! De liker å drepe, de frydes ved jammer". Strofen slutter med en oppfordring til menneskene om ikke å være så naive: "Tror du det ikke? Du vet det jo!"

 

I strofene 11 til 13 får vi høre om indoktrineringen av barn i Tyskland, Øverland sikter til Hitlerjugend. Alle barn fra seks år og oppover må melde seg inn i denne organisasjonen som skal oppdra barna til lojale, nasjonalsosialistiske medlemmer. Barna blir uskyldige brikker i dette maktspillet. Verre er det med mødrene: "oppglødd av mødrenes fromme svig". Ikke bare mødrene, men også svært mange andre lar seg rive med av massesuggesjon, flotte parader og symboler: "Du kjenner det nedrige folkebedrag". Øverland synes det er dypt tragisk at ikke alle forstår hva det endelige resultatet av denne utviklingen vil bli: "(å) råtne for Hitlers ariske rase". Det er første gang i diktet at Hitlers navn blir nevnt. Med iskald ironi avslutter drømmepersonen denne strofen: "Du vet det er menneskets mening og mål!"

 

Ironien fortsetter også i neste strofe "Min dom er rettferdig. Min straff  er fortjent." Han har trodd på idealer som "fred, på samhold, på kjærlighet". De fleste kan identifisere seg med slike idéer, og det ligger en klar oppfordring i disse utsagnene om å være mer realistisk. Samtidig anklager fangen seg selv og tyskerne som ikke stod samlet mot Hitlers diktatur før det var for sent. "Verg deg mens du har frie hender! Frels dine barn! Europa brenner!" Dette er den siste oppfordringen fra drømmepersonen til den nå våkne jeg-personen. Vi forstår at fangen i drømmen venter på sin dødsdom, for ham er det allerede for sent, men kanskje det er tid igjen for dem som ikke allerede er tatt til fange?

 

Det lyriske jeget som så vidt hadde våknet i den første strofen har nå våknet helt: "Jeg skaket av frost, Jeg fikk på meg klær." Frosten er et bilde på angsten som river i ham. Dramatikken og det skjebnetunge budskapet i de siste strofene er ikke til å ta feil av: "Dagen bakenom jordens rand seg med et skjær av blod og brand". Det er ikke den nye dagen og den vakre soloppgangen Øverland sildrer her. Det er "blod" og "brand", smerte, kamp og lidelse, og "selve stjernene frøs!". Øverland gir uttrykk for en kosmisk angst, en fimbulvinter før ragnarok. Strofe 18 gir ikke leseren mye håp. Diktet slutter med en sterk advarsel, selve dommedagsvarslelet: "Vår tid er forbi – Europa brenner!"

 

Øverland ønsker å gi et troverdig bilde av nazismens sanne vesen. I tillegg er diktet et krast angrep på folks likegyldighet, passivitet og naivitet. Øverland spår demokratienes undergang dersom ikke folk nå tar et oppgjør med en ideologi som er menneskefiendtlig og ond. Ingen unnskyldninger kan bortforklare mangelen på involvering og engasjement. Men diktet har også et budskap og en oppfordring om at vi må ta ansvar for hverandre og sammen slåss mot brudd på menneskerettighetene.

 

Dette diktet er i ettertid blitt stående som selve monumentet i kampen mot nazismens trusler i 1930-årene, men er svært aktuelt også i dag. Kanskje spesielt når vi ser på forholdet mellom ulike verdensreligioner og ulike etniske grupper. Vi skjelver i frykten for terror og ondskapens vesen er like synlig i verden i dag som den gang Øverland skrev diktet "Du må ikke sove".


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


06.01.2015 10:22

Bra!
307
anbefalinger
Hei Hedda. Her har du gjort en super jobb, må jeg si. Du har fått med mye om Arnulf Øverland som dikter og tolka diktet imponerende bra. Men man må jo likevel prøve å sette fingeren på noe: Diktet er skrevet i 1936, og andre verdenskrig var derfor ikke begynt. Hvordan kunne Øverland vite at det kom til å skje noe? Du burde kanskje ha nevnt at Øverland brukte erfaring fra den spanske borgerkrigen. Du har starta med en presentasjon, deretter et utdrag fra hva forfatteren selv har sagt om diktet, også starter du på virkemidlene. Jeg føler kanskje at det er et litt svakt skille, at du i presentasjonen nevner mye av det som kunne kommet under virkemidler. Men bevares, dette er mer småpirk. Totalt sett var dette ei rystende bra tolkning.Øverland ønsker å gi et troverdig bilde av nazismens sanne vesen. I tillegg er diktet et krast angrep på folks likegyldighet, passivitet og naivitet. Øverland spår demokratienes undergang dersom ikke folk nå tar et oppgjør med en ideologi som er menneskefiendtlig og ond. Ingen unnskyldninger kan bortforklare mangelen på involvering og engasjement. Men diktet har også et budskap og en oppfordring om at vi må ta ansvar for hverandre og sammen slåss mot brudd på menneskerettighetene.


06.01.2015 10:15

Bra!
221
anbefalinger
Det er den beste artikkelen jeg har lest takk dette hjal meg veldig til muntlig eksamen

Lisa
08.06.2004 10:00

Bra!
70
anbefalinger
Hei!!! Som mange andre her har skrevet... Tusen takk for kjempe bra hjelp til muntlig eksamen...  Smile :-\)

P.V
01.06.2005 09:44

Bra!
57
anbefalinger
Tusen takk.... Du reddet nettopp dagen min og examen!!!!

Helene
27.04.2004 20:25

Bra!
51
anbefalinger
Skikkelig bra tolkning!! Men du burde få med deg at Øverland her bygger på sine erfaringer fra den spanske borgerkrigen fra 1936-1939.

gutten med tøfler på
06.06.2005 12:00

Bra!
50
anbefalinger
arnulf, du e knall! en ordentklig knallebass!

putte
05.01.2005 21:02

Bra!
45
anbefalinger
hei du! Kjempe fin tolkning av kampdikt! Strålende svar på oppgaver om kamplyrikk og poltisk diktning!
stå på! *knusklem*


30.08.2006 11:03

Bra!
38
anbefalinger
veldig bra  Very Happy :-D Very Happy :-D


04.05.2004 10:07

Bra!
36
anbefalinger
Heisann! Har vi satt oss inn i Arnulf eller?? hehe.... Bra gjort, trenger dette til muntlig eksamen Razz :-P Smask...

Nobody
20.12.2005 13:41

Bra!
36
anbefalinger
Hei Hedda. Her har du gjort en super jobb, må jeg si. Du har fått med mye om Arnulf Øverland som dikter og tolka diktet imponerende bra. Men man må jo likevel prøve å sette fingeren på noe: Diktet er skrevet i 1936, og andre verdenskrig var derfor ikke begynt. Hvordan kunne Øverland vite at det kom til å skje noe? Du burde kanskje ha nevnt at Øverland brukte erfaring fra den spanske borgerkrigen. Du har starta med en presentasjon, deretter et utdrag fra hva forfatteren selv har sagt om diktet, også starter du på virkemidlene. Jeg føler kanskje at det er et litt svakt skille, at du i presentasjonen nevner mye av det som kunne kommet under virkemidler. Men bevares, dette er mer småpirk. Totalt sett var dette ei rystende bra tolkning.

Josif Aleksander Girovanu
15.02.2016 11:49

Bra!
33
anbefalinger
Jeg liker pussy. Jeg er 16år. Jeg liker å spille lol og minecraft. jeg ser etter jenter som er morsome og sexy. Jeg støter nazister gg wp

Juliet
26.05.2004 11:28

Bra!
32
anbefalinger
Dette var en fin tolkning synes jeg! Nå fikk jeg masse hjelp til prøve-eksamen i muntlig. Takk!

:D
14.06.2006 11:48

Bra!
30
anbefalinger
eksamen er reddet!! Very Happy :-D

EXAMEN :S
08.06.2005 19:05

Bra!
27
anbefalinger
takk for all hjelp.. eksame i morra...

Stine
02.05.2005 16:06

Bra!
26
anbefalinger
Tuuuuuusen takk for hjelp til prøve-muntlig...nå består jeg heeelt sikkert!! Smile :-\) Smile :-\)

Ola
08.06.2004 12:37

Bra!
25
anbefalinger
Takk for hejelpen til eksamen!

Chixa fra bærum!
08.06.2004 20:12

Bra!
25
anbefalinger
Takk for hjelpen til muntlig eksamen!!

Fie
15.06.2004 20:20

Bra!
25
anbefalinger
God hjelp til eksamen på torsdag  Smile :-\)

Magnhild
09.06.2004 22:33

Bra!
24
anbefalinger
TUSEN TAKK!! Tror herved muntligeksamen er reddet  Smile :-\)

jd
25.05.2005 18:17

Bra!
24
anbefalinger
bra tolking men du er litt dum som gir denne infoen til alle sammen. tenk om alle sammen hadde presentert det samme på eksamen. det hadde ikke vert så gøy nei

haax
30.05.2005 20:58

Bra!
22
anbefalinger
meget bra anayse av du må ikke sove, nå fikk jeg noen bruk bare tips til min eksamen.
men savner noe...men elles bra.

banana boy
06.06.2005 11:59

Bra!
19
anbefalinger
akkurat set jeg trengte til muntlig eksamen på fredag! ELSKER DEG!

Kari
26.11.2007 18:04

Bra!
19
anbefalinger
En ting skal du ha; du er god på avskrift. Satt akkurat og leste "Å lykkes med norsk litteratur" av Ellen Ugland, og der står det nøyaktig det samme som det du kommer med her. Ellen Ugland kom ut med denne boka i 1996 - 6 år før deg. Godt jobba !

gutten uten tøfler
06.06.2005 12:02

Bra!
17
anbefalinger
sinnsykt bra! dette kommer til å imponere vennene mine! hilsen hogi

emeline
08.06.2005 16:49

Bra!
16
anbefalinger
som alle andre takker jeg også..muntlig ble litt enklere nå ja Wink ;-\)

Moi
09.11.2005 20:50

Bra!
16
anbefalinger
Kjempe bra! nå klarer jg sikkert prøven min!!!


11.12.2005 17:37

Bra!
16
anbefalinger
kjempe bra, men det er nok skrevet litt vell mye om diktet "du må ikke sove"  Smile :-\)

mats
19.09.2007 20:28

Bra!
16
anbefalinger
ka karakter fekk du?

Thea
12.06.2007 21:06

Bra!
15
anbefalinger
tusen hjertelig takk for hjelp til muntlig eksamen! dette her er fantastisk bra å bruke! masse bra å gå ut fra her. du er en god person...

tina
07.05.2007 12:17

Bra!
14
anbefalinger
ååååå.såååå bra!!!! Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-DD:

den kuleste av alle
09.04.2008 11:59

Bra!
14
anbefalinger
drit bra! her er det masse jeg kan bruke til min muntlige presentasjon av diktet! tusen takk  Wink ;-\)

Tonje & Shelli
09.06.2004 12:10

Bra!
13
anbefalinger
Tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen tusen TUSEN TAKK!!!! Vi elsker deg, Hedda! Vi har nemlig prøvemuntlig på fredag... Puh...

Mina=)
14.06.2005 19:22

Bra!
13
anbefalinger
Dette var utrolig bra Wink ;-\) Hjalp meg godt på vei til en innlevering! Tusen takk Smile :-\)

maja
16.06.2005 12:23

Bra!
13
anbefalinger
thanx.... tydlivis mange sm har bruk fr detta i eksamen Wink ;-\) Wink ;-\)

Nothing Else Matters
08.11.2005 20:31

Bra!
13
anbefalinger
tusn takk for hjælpa, no e prosjæktoppgaven i boks, superdupert

LilleMeg=D
02.02.2006 18:07

Bra!
13
anbefalinger
veeeldiig brææ!  Smile :-\)

Huldra
05.02.2006 17:09

Bra!
13
anbefalinger
super bra!! D et må jeg bare få si! Du har fåt med utrolig mye bra stoff her.skikkelig imponert! Smile :-\)

diddi
15.02.2006 15:34

Bra!
13
anbefalinger
du e nokk lei av og høre dette .. men takk for hjelpen.. dette kommer til og jør stilen min så mye bedre.. takk takk


22.02.2006 16:58

Bra!
13
anbefalinger
Hei, veldig bra tolkning.
men kunne du oppgitt noen kilder?

Charlie
30.03.2006 19:12

Bra!
13
anbefalinger
oOo... sykt mye.... utrolig bra
men litt mer enn det jeg trenger...

LYKKELITEN
19.04.2006 20:13

Bra!
13
anbefalinger
åååå, chill! herlig tolkning, veldig laaang menneh den var super Wink ;-\)

Lille Meg
31.05.2006 16:48

Bra!
13
anbefalinger
Da sier jeg som alle andre her på sida førmeg: Tusen takk for informasjon til Muntlig eksamen i Norsk Smile :-\)

Blir bra dette, har jo Krigslitteratur Wink ;-\) Takker Very Happy :-D

Marte
07.06.2006 10:29

Bra!
13
anbefalinger
Takke for suuuper hjelp til muntlig eksamen!!=D  Smile :-\)

charlotte
07.06.2006 13:26

Bra!
13
anbefalinger
tusen takk for hjelpen til muntlig eksamen. hadde ikke klart meg uten deg Smile :-\) Smile :-\)

wehey ;D
07.06.2006 17:26

Bra!
13
anbefalinger
just what I needed, thanks m8!

#Mintraesota#
10.04.2007 14:01

Bra!
13
anbefalinger
tusen takk for en utrolig bra tolkning av diktet.. dette vil hjelpe meg utrolig mye  Very Happy :-D


24.09.2008 14:53

Bra!
13
anbefalinger
Bra...bra...BRA! fikk seks på norskstil me akkurat denne oppgaen xP takker så mycket.

GeO
18.04.2006 11:21

Bra!
12
anbefalinger
Tak for dine fine fortolkning... du styrer hehe

alexi korte.
29.05.2006 13:44

Bra!
12
anbefalinger
hedda du e en knupp. tack for jælpa t norsk muntli eksamen

Renor
31.05.2006 17:01

Bra!
12
anbefalinger
Tack. TACK. Hjalp veldig. Basert 1/3 av muntligeksamenen min på denne XP

jadajada
07.06.2006 14:14

Bra!
12
anbefalinger
takk til muntlig eksamen (passet bare inn siden absolutt alle andre skrev det Razz :-P)

M
09.03.2009 20:09

Bra!
11
anbefalinger
Kilder kunne vært greit....

skrue
10.06.2008 10:04

Bra!
10
anbefalinger
Fantastisk
takk for hjelpen Very Happy :-D Very Happy :-D

Superdupert
24.09.2008 13:19

Bra!
10
anbefalinger
Takker

Hanna
16.10.2008 23:03

Bra!
10
anbefalinger
Utrolig bra! xD

6errrrrrrrrrrr
16.06.2010 04:10

Bra!
10
anbefalinger
TUSEN TAKK JEG VAR OPPE HELE NATTA TIL JEG FANT DETTA TAKKKKK

Ja|
16.11.2008 16:50

Bra!
9
anbefalinger
Jævlig bra skevet!

Lotte (17)
21.01.2009 10:17

Bra!
9
anbefalinger
flott!  Very Happy :-D

hohoho
07.10.2010 19:33

Bra!
9
anbefalinger
dette er bra saker assa, you rule!!!

Lotte (17)
21.01.2009 20:05

Bra!
8
anbefalinger
 Surprised :-o

sokkene
08.09.2011 11:27

Bra!
8
anbefalinger
må takke for dette, det var til hjelp! btw, sokker er gode å ha på bena  Wink ;-\)

Liine
10.06.2009 16:49

Bra!
7
anbefalinger
Tuusen millioner takk! vet du har hørt det tusen millioner ganger, men ! Det er sant! You maked my day og eksamen !  Smile :-\) Fant ikke en dritt på internett før dette poppet opp! ;D woho!  Smile :-\)  Smile :-\) THANKS

muntlig prøve
03.06.2010 14:27

Bra!
7
anbefalinger
TAKK  Smile :-\)

erj
09.06.2010 17:32

Bra!
7
anbefalinger
Har muntlig norsk i overimorgen, tusen takk!!!!!!

gutten med ROSA tøfler på
09.10.2010 12:33

Bra!
7
anbefalinger
Go Hedda- Go Hedda- Go Hedda...

homo2
10.08.2010 21:07

Bra!
6
anbefalinger
Faens bra...

=)
24.04.2012 13:34

Bra!
6
anbefalinger
 Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Kåre
13.02.2010 23:39

Bra!
5
anbefalinger
Bra skrevet  Wink ;-\) Go Hedda Laugsand

tøffen
09.03.2010 14:25

Bra!
5
anbefalinger
takk for deet

prøve muntlig
19.03.2010 10:11

Bra!
5
anbefalinger
dette hjalp virkelig til prøvemuntlig neste uke, takk!!  Smile :-\)

prøve muntlig
01.06.2010 21:26

Bra!
5
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen! dette hjelpte meg mye  Smile :-\))03.11.2011 18:23

Bra!
5
anbefalinger
Så bra denne var, mistet nesten litt motet selv... Men nå fikk jeg masse ny inspirasjon. Tusen takk  Very Happy :-D

BigBoy
19.03.2013 13:32

Bra!
5
anbefalinger
TUSENTAKK !!!!! HAR OM DETTA I MÅRA TUUUUSEN TAKK !!!  Very Happy :-DDD

Thea
08.10.2013 15:21

Bra!
5
anbefalinger
TUSEN TAKK! Du reddet meg nå!  Very Happy :-D

jk
26.11.2009 15:20

Bra!
4
anbefalinger
denne ble lastet opp i 2002 din dust...

jon
07.02.2014 09:44

Bra!
4
anbefalinger
takkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Kevin
08.05.2014 00:38

Bra!
3
anbefalinger
åå, det flottaste diktet i Norges historie spør du meg! elske det! Flott analyse og  Very Happy :-D

Petter
05.05.2014 12:03

Bra!
2
anbefalinger
Det var dårlig skrevet

Potetmannen
28.10.2014 09:42

Bra!
2
anbefalinger
poteeeeet

Fredrik
09.12.2014 17:10

Bra!
2
anbefalinger
danke schön!! 😁

Anonym
16.12.2014 19:09

Bra!
2
anbefalinger
LÆR DEG Å SKRIV KORTFATTET!!! DU KUNNE SKREVET DENNE ANALYSEN PÅ 1/3 AV DET DU GJORDE!!

ebola123
02.03.2015 09:33

Bra!
2
anbefalinger
sara gir meg ebola

abdul
20.04.2015 10:40

Bra!
2
anbefalinger
negernegerneger

Alqaida
09.06.2015 10:06

Bra!
2
anbefalinger
Allahu akbhar

Ignacioalejandroespinoza
09.06.2015 10:08

Bra!
2
anbefalinger
me gusta grande Conio

Melissa
04.12.2015 20:57

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk for hjelp! Hjalp meg veldig til muntlig prøve eksamen  Smile :-\)

kaken
10.02.2016 08:40

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk dette hjalp veldig godt for min egen dikt analyse hahahahahhahahaha!!! håper på en sekser! SOM JEG NEPPE KOMMER TIL OG FÅ NOE SOM DU FORTJENTE PÅ DENNE!!!

FF7 manuscript
05.05.2017 09:26

Bra!
0
anbefalinger
They say if you
want to glimpse the future,
just look behind you.
I used to think
that was bollocks.
But now I realize
you can't outrun the past.
When we were kids,
you'd start fights with the
toughest bastards in the yard.
But I was the one who had
to step in and finish them.
Rest now, little brother,
while I settle
your one last score.
You take care of my brother.
Anything happens to him,
I'll come by looking for you.
Here. Hold this.
Grenade!
Come on, Dom. So where
are you taking me?
They say an open road
helps you think
about where you've been,
where you're going.
So you don't remember
any of this yet?
That's not fair.
You know I don't.
So what is it exactly that
you're trying to show me?
That.
Race Wars.
We used to come here?
"Come here"?
We invented it.
Keep it under 9,000 RPMs.
Kid's gonna fry his pistons
after the first 200.
You know that's not my style.
I gotta ride or die, right'?
How about you just ride
on this one?
Are you ready?
I know you're ready!
Go!
Hey, nice job.
Hey!
That's the girl
I heard so much about.
Where you been at,
ghost girl?
Ghost gm.
Letty, what the hell?
Huh?
Damn, dawg! Girl's still
got that swing, homie.
You never could
take a punch.
Right, right.
Hey, man.
I'm glad you're back, man.
It's good to see you!
Good to see you, Hector.
All right.
We made it, Jack.
Yeah, we made it!
Yeah, we made it.
Now I just gotta find
that door button.
Buddy, where's the door
button at? Do you know?
Hi.
Hey.
Yeah, of course. I'm new to this.
Yeah, you don't seem
like the minivan type.
No, not exactly.
Hey, buddy, you gonna
give me a high five?
Wait, wait, wait!
Wait, high five!
All right. Yeah, buddy.
Appreciate it. Thank you.
Don't worry. You'll get
used to this in no time.
Yeah, that's what
I'm afraid of.
First time I saw this,
lthought
it was kind of funny.
I guess now
the joke's on me.
What are you doing?
What I should've done
a long time ago.
LETTY; Stop it!
Look at it.
It's the truth.
That's the date
that I lost my memory.
That's the date
that Letty died
and I was born.
No.
You never died.
Do you know how hard it is
for me when you look at me
and you see me through
15 years of memories?
Every beautiful moment
we've ever had.
I see it in your eyes.
I can't give that to you.
I got nothing.
You got me.
And you've got
only a piece of me.
I have to find myself.
For me.
Goodbye, Dom.
You're disappointed,
aren't you?
What are you talking about?
The last arrest.
He was too easy.
Target didn't even run.
Ah, it's okay.
Gives me a chance
to hit the iron.
Also lets me work on
my stamping skills.
You're a terrible liar.
See you tomorrow, boss.
I'll see you then.
Don't stay too late.
I'll stay as long
as I want, woman.
I knew you would say that.
Elena?
What's this?
It's the letter of
recommendation you asked for.
Just know I meant
every word in there.
Thanks, Hobbs.
Thanks for everything.
Come on, way too sentimental right now.
Get home. Good night.
Okay. Good night.
Just one sec.
You sure as hell
ain't the IT guy.
So you better start talking
before I break that finger
six different ways
and stick it right where
the sun doesn't shine.
Agent Hobbs, right?
That's right.
I'm also the last
man on Earth
whose computer you want
to be hacking into.
You just earned yourself
a dance with the devil, boy.
You're under arrest.
Like I said, I'm here for the
team that crippled my brother.
There ain't no goddamn team.
It was just one man, and he's
standing right in front of you.
The lady was right.
You are a terrible liar.
Goddamn IT guys.
Hobbs!
On me!
Elena!
Hobbs?
Hobbs!
All right, buddy. We gotta go.
We're gonna be late.
Come on.
Okay, what do you think?
Parking brake slide
right up to the school?
Where's Mommy?
I don't know. She's up there.
She's coming.
On.
Here we go.
Watch your head.
Dom, you have
a package out here!
It's from Tokyo.
Tokyo'?
What? ls Han trying to convert
rne over to a turbocharger?
All right, you ready?
There we go.
JACK; Yeah! BRIAN: Hey, buddy.
Cars don't fly.
Hey, cars don't fly.
This one did, huh?
Brian in a minivan.
Things have changed.
He's struggling, Dom.
He doesn't
want me to see it,
but the white picket fence is like
an anchnr on him. I can tell.
I tried to talk to him the other night.
You know what he said?
He doesn't miss the girls,
he doesn't miss the cars.
He misses the bullets.
Let him settle in.
Give him time.
How does nine months sound?
I'm having another baby.
And you didn't tell him,
did you?
You gotta tell him.
I don't want him to be
disappointed with his life.
With me.
He will never be
disappointed with you.
You're the best thing
that's ever happened to him.
Thank you.
Yeah?
Dominic Toretto.
You don't know me.
You're about to.
Get down!
Jack!
Jack!
Shattered his collarbone,
fractured his leg
in two places.
He only regained
consciousness this morning.
The first thing he said was,
"Get me Dom."
He's in there.
Are you okay?
I'm fine.
He's waiting. Let's go.
Got something for you.
Your files.
Thank you.
You risk life and limb
to save the free world
and what do they give you'?
Jell-O and a bad
'70s TV show.
You know, it's got its perks.
- Sponge baths ain't that bad.
- Dad!
I'm sorry, baby.
Dad?
Honey, I want to introduce you
to somebody. He's a, uh...
He's an old friend.
Go on and say hello.
Dominic Toretto, right?
My dad said he
kicked your ass once.
Young lady,
watch your mouth.
Your dad's on
heavy pain meds.
I can understand if his
history is a little hazy.
I doubt it. All right,
honey, that's enough.
I want you to go get
something to eat with Elena
while me and Toretio
have a talk. You hear me?
Come on, lady.
Let's get some cookies.
Watch that mouth.
Who did this?
You remember Owen Shaw?
The one we tore half of
London down trying to get.
Well, this is his
big bad brother.
Take a look at this.
Deckard Shaw.
British Special
Forces assassin.
The kind of unique asset
that no government would
ever admit to employing.
Black Ops boys.
Worse.
They created a monster.
They felt Shaw
was a necessary evil
until eventually
they decided
he was unnecessary.
The powers that be
felt that he knew
just a little bit too much.
The asset became a liability.
So they sent in 20 elite
operatives to retire him.
And they missed.
That was six years ago,
and Shaw's been
a ghost ever since.
Until now.
HOW do I find him?
The official answer
is, you don't.
He killed Han.
Almost killed my family.
He also tried to put me
in a body bag, too.
Which is why when I get out, I'm
gonna put a hurt on him so bad
he's gonna wish his mama
had kept her legs closed.
But until then,
my official answer to you
is stand down.
Now, you know
I can't do that.
I do know you, Dom.
Which is why now I give you
the brother-to-brother answer.
You do whatever
it is you gotta do.
When you find that sumbitch,
just do me one favor.
What's that?
Don't miss.
Thank you so much
for letting us stay, Mando.
I hope it's not a problem.
Listen, Dom needed a safe
delivered to Rio in two days.
That was a problem.
Hosting his family
in the Dominican Republic,
that is vacation.
Anyone messes with you here,
they mess with
the entire country.
You'll be safe.
Yeah, yeah, they're here. I picked
them up myself at the airport.
Hold on. Your brother.
Dom.
Yeah, Mia, it's me.
How's it going there?
We're at Mando's.
This place is like a fortress.
You should see Brian.
He's in full FBI mode.
He built a surveillance hub in
Mandds garage and everything.
What about you'? Did you
find out who's after us'?
Looks like the sins of London
have followed us home.
How did Buster take the news?
I can't tell him.
If he knew about the baby,
he'd stay here with us.
And with ail that's going on, youwe
gonna need him by your side.
Just watch out for
him. Keep him safe.
And come home together.
Tell Brian
I'll see him in LA in two days.
Where are you going?
Tokyo.
I'm bringing Han home.
Authorities are still
trying to determine
the motive behind this daring
attack here at the office
of the US Diplomatic Security
Service in downtown Les Angeies
less than 36 hours ago.
Facts are still coming in;
but what is known
is the suspect entered
the building's fourth floor...
Hey.
You okay?
Yeah.
This guy's just relentless.
That's why Dom needs you.
You two need to find this guy
and you need to stop him
before he does any more
damage to our family.
You know, I just...
I've screwed up
so many things.
I couldn't live with myself
if I screw this up, too.
You won't.
I believe in you.
I believe in us.
That's all that matters.
I love you, Brian.
I love you, baby.
Just promise me,
after this, we're done.
No more jobs, no more enemies.
Come back to us.
I won't let you down, Mia.
I know.
Hes'. yo, Sean!
Hey, check this out, man.
This dude over here
want to race the new DK.
Not tonight, Twinkie.
Said he knew Han.
Han said you was fast,
but not that damn fast.
Who said American
muscle can't drift?
Han mentioned he left his
enemies in his rearview.
He never talked
about it much.
Always playing it
close to the vest.
We found a couple
things by the crash.
Wasn't much left.
Gisele.
Oh, yeah.
There's one more thing.
I found this.
Must have meant
something to him.
When you find the guy
that killed Han,
what are you going to do?
Words ain't even
been invented yet.
They say to live in the hearts
of those we leave behind
is not to die.
But he put you in this grave.
So now I'll do
the same to him.
I can't do no
more funerals.
First Han.
Now Hobbs is laid up,
of all people.
We're being hunted.
You know he's out there
somewhere watching, right'?
I hope so.
Means he's close.
Just promise me, Brian,
no more funerals.
Just one more.
His.
You never should have
messed with a man's family.
I told your brother
the same thing.
Reinforced your chassis.
Ifs like going into a ring
with weighted gloves.
Your mistake.
I'm not here to play games.
See, you and me, we're
from different worlds.
Trust me, I've seen a lot meaner
streets than the ones you're used to.
Stick around.
It's gonna get a lot meaner.
You thought this was
gonna be a street fight'?
On the ground.
Now!
Drop him
or I will drop you!
Whoa, whoa. Easy, guys.
We're on the same team here.
Mr. Toretto,
I'm here on the recommendation
of a mutual friend ofours.
Mr. Hobbs.
Who the hell are you'?
Me? I'm just a QUY-
I'm Mr. Nobody.
Ifs a big entrance
for a nobody.
And the guy that put our
mutual friend in the hospital?
You just let him get away.
I think I might havejustsaved
your ass there, Dom.
Listen, you think you could
let go of my guy there?
He's beginning to
turn a little blue.
I appreciate that.
Ah, here they come.
Listen, Dom.
There's a war going on between
shadows and ghosts like me.
You and your team unwittingly walked
into the middle of it in London,
and it appears it's
now followed you home.
It's up to you.
I'm gonna have a beer.
You're welcome to join me.
By the way, I can
get you Deckard Shaw.
Belgian ale.
0h, man, those
monks got it right.
I mean, I don't know about
the whole celibacy thing,
but when it
comes to beer...
Would you like one?
I'm more of a
Corona man myself.
Ah.
Your file's not
only detailed,
it's, uh,
extremely entertaining.
Look, Shaw's power
is that he's a shadow.
He's really good at getting in and
out of places without being seen
and leaving nothing but a
body count in his wake.
I mean, he's a legitimate
English badass.
But to be honest with you,
Dom, I don't give two shits
about Deckard Shaw.
It's you I want.
Because you and I can help each
other get what we both need.
I'm listening.
Just recently a
private military company
led by a wanted terrorist
named Mose Jakande
kidnapped a hacker known
only by the name "Ramsey."
Now, Lady Liberty's
got her panties
in a bunch over this,
but rightfully so,
because this Ramsey has created
something interesting.
- Bring it up.
- Yes, sir.
Say hello
to God's Eye.
Now, this little bastard hacks into
anything that's on the digital network.
That means every cell phone,
satellite, ATM machine and computer.
Simultaneously.
If it's got
a microphone or a lens,
God's Eye can
use it to find you.
So you invited me hereto
show me a tracking device.
On steroids. Lots of them.
Let me put it
to you this way.
It took us nearly a decade
to find Osama bin Laden.
With this, we'd have located
him anywhere on the planet
in a couple of hours.
Now, that's a serious
piece of machinery
that could be catastrophic
in the wrong hands.
But for some very nauseating
political reasons,
any rescue plans involving
any US government
forces or entity
has been strictly ruled out.
And that's why I need you.
But why do I need you?
I mean,
I could go back outside,
enjoy the rest
of the Coronas,
let Shaw come to me.
You could do that. How's that
working out for you so far?
You got one friend
in the ground,
another one in the hospital.
And then, of course, there's
that little issue of the bomb
that destroyed your home.
Shaw lives in a
world that doesn't
PIQY by your rules.
Like it or not,
you live in that
world now, too.
You wanna know
how to kill a shadow?
You just shine
a little light on it.
If you get the
God's Eye for me,
I've already got
authorization
for you to use it
until you get Shaw.
You go from the hunted
to the hunter.
And there's no place on Earth
Shaw can hide from you.
More importantly,
you and your family don't
go to any more funerals.
You get Ramsey,
you get the God's Eye,
you get Shaw.
Well, that's the wind-up
and the pitch.
Now that I've given you
this incredibly sensitive
and highly
classified information,
what do you think, Toretto?
I think you already know
what I'm gonna do.
Good.
But it'll be my way.
And my crew.
I assumed you
might say that.
Which is why I've taken the
liberty of gathering your team.
This is crazy.
What the hell is
going on in here'?
Our intelligence
suggests that Ramsey
will be transported
by an armed motorcade
through the Caucasus
mountain range.
If they clear this range
and reach their destination,
Ramsey is as good as gone.
So let me
get this straight.
There's only one road
that leads in or out,
sheer drops on every side,
a motorcade from hell
protected by a small army
from one mile in
either direction?
Yeah, that's about it.
You done?
No, I'm not done.
So you all wanted me
to break into
a police station. Fine.
Then you asked me
to stop a tank.
I wasn't happy about it,
but I did it.
Then you came up with
this brilliant idea
to shoot down one of the
largest airplanes ever.
I shot that shit
out of the sky. Mmm.
It's nothing.
But this right here,
my friend,
happens to be
the stupidest idea I've
ever heard of in my life.
I forgot that you were the only
one to bring the plane down.
No, no. The only thing I've
ever seen him take down was
"No Knees" Denise.
Remember, at prom?
Really, Brian? You're
gonna do that right here?
See, y'all trying to get me off my point.
All I'm saying is, I'm tired
of everybody around me
making all the decisions.
This time, I lead.
Seriously. If I don't start
making decisions, I'm out.
All right, Roman.
What do you got?
I mean, lwasn't trying to get into the
whole leadership thing, like, now.
You know what I'm saying?
I was just, kind of, talking
about, like, at some point.
Like, you know, when we...
Whatever. I mean, I think...
Let's hit it from here.
Idonfitmnk thatthafs.n
No,n0,no,don1thmk.
That's my job.
Okay.
It is impossible
to hit it there.
That is literally the most
secure spot on the mountain.
Why? Because you cannot
physically access it.
See, that's what
makes it so sweet.
Because it's the place that they
least expect us to hit them from.
As much as
I hate to admit it,
he's onto something there.
What do you think, Dom?
- Here?
- Yeah.
I think we got a plan.
Completely wrong thinking.
And I like ii.
You see? I'm good at this.
"Good"? Okay.
How are you planning
on getting on that road?
Well, Tej?
I think I may actually
have a plan for that.
What? I delegated.
That's what good leaders do.
Leader!
You know, when I was
reading your files,
I was impressed with what you've
accomplished with your team.
But meeting them now,
I've gotta say, Dom,
you've truly got a gift.
Consider my workshop
your new playhouse.
I think you'll find our
cars extremely appealing.
And your team
is now complete.
I went to the house.
I was looking
for you everywhere.
You scared the
shit out of me.
You will never be alone.
Wherever you go...
Tell no one.
Where did you find that?
Found in Han's car.
It was left as a message.
A message I plan
on returning.
Can you ride?
Yeah, of course I can.
Han was my family, too.
Brian!
We're gonna need
long-travel suspension,
limited-slip differentials
on all of them.
How you doing'?
Gom; w es'-!
lwantthe demon
love child between that
and that.
That's a lot of armor.
It's just gonna
add more weight.
Slow you down.
This time, it ain't
just about being fast.
Yeah, I'm good.
From the streets. You know
what I'm saying?
It's nothing.
Hey, Roman, you're
freaking out, ain't you?
No.
Yeah, you are.
I said no.
Listen, man, it takes a grown
man to embrace his feelings.
If you need to cry,
just go ahead and cry.
As your friend, you know I'm
concerned about your well-being,
which is why I took
the precaution
of putting some adult diapers
in your glove compartment.
Yo, can you just
chill out, man?
I have seen
some crazy shit, Dom,
but this really
could make some waves.
So Iefsjust try to keep it
as low-key as possible, huh?
Don't I always?
H! tell you what, you knock it
down a couple of notches this fime
and I'll swap out my Belgian
for a keg of Corona.
You'd be doing
yourself a favor, there.
Can somebody just walk me through
what we're supposed to be doing?
Come on, Rom, this is your plan.
You gotta embrace it.
No, this was not my plan.
0h, yeah, here we go.
Game time.
TEA". (OVER RADM Roman,
you need some fresh air'?
Because you're about to
get a whole lot of it.
Okay, here we go!
Just when you didn't think
it could get any better, huh?
Oh, shit!
Whom!
Now we're moving.
Everybody good?
Everybody make it out'?
You just didn't tell them
that this is not for you!
This is not your mission!
Hey, Rom? Hey, what's up, man?
Talk to me, come on!
- I can't do it.
- The hell you can't!
Come on, man!
You throw that thing
in reverse and get
your ass out here now!
Look, I can't do it, okay?
Listen to what I'm saying.
Now isn't the time!
Fma stay up here
with the pilot.
We gonna circle
around and make sure
we holding it down
from up here!
You're running
out of time!
The chute is guided by GPS!
You don't have
to do anything!
Tej!
I'm already on it.
Hey, man, listen.
I'm sorry to
let y'all down, okay'?
L'ma go ahead
and stay up here.
TEA; No, brother.
I'm sorry to let you down. What?
What do you mean you're...
Tej! What are you doing?
Oh, shit!
Tej !
I hate you, Tej!
Get ready!
Ground's coming fast!
Come on, baby. Come on.
9 , year.!
Touchdown, baby!
Car check. Call it in.
Check.
Check.
I'm good. Let's do this.
Hello? Please, man.
Get me out of here, somebody!
No! The trees!
Oh, shit.
Sit tight, Roman.
We'll come back for you.
This is not the plan!
All right, you got one chance
to hit them here, Dom.
You miss, they'll make
it to their black site
and they'll squeeze whatever
information they need out of Ramsey.
The device and your chance of ever
getting Shaw will be gone for good.
That ain't gonna happen.
I'll see you at the pickup.
Ramsey will be in the bus.
Then let's do this.
Captain, we have company.
Four cars, inbound.
Oh, shit!
Tej, shield!
I'm on the way.
All right, formation.
Bulletproof, baby.
Can't touch this
Punch it!
Strike! Ha-ha!
Guns free.
No!
Get out of the way!
Those aren't guns,
those are goddamn cannons!
Armor-piercing rounds!
Hook them up.
Brian, Tej, blow it!
Lock it up.
Huh?
Brian, you're up.
Little closer, Tej!
Ramsey'?
Stay away from me! Stay back!
Don't you touch me!
My name's Brian. I'm gonna
get you out of here
but I'm gonna need you
to settle down, all right'?
I'm gonna out those
things off of you.
Sir?
SHEPPARD; Sir, we have an
unidentified vehicle approaching.
Come on! Closer!
- You're gonna have to jump.
- No! No! NO!
We don't have time!
Come on!
We gotta get out of here.
Come on.
Look at me! Look at me!
I'm notjumping!
You don't jump,
we're gonna die. Okay?
You'rejumping. Come on!
One.
Two!
Well, well, well.
Take my hand!
Welcome to the
party, Mr. Shaw.
Letty, stay with Brian.
Oh, shit!
What are you doing?
This is crazy!
Keeping you alive.
There's a cliff. Cliff!
Cliff! There's a cliff!
Shit!
Too slow.
Yeah!
I'm back, bitches!
Mam
You good?
Thank you.
Roman, get back to the others.
What about you?
Don't worry about me.
I have to say,
I am impressed.
I would very much like to
know the name of the man
who is causing me
so much trouble.
There's no way out of there.
What is he doing?
He's frozen like a damn
deer in headlights.
MR. NOBODY;
Toretto ain't no deer.
Come on, Dominic.
Give us the girl,
and I'll let you live.
What are you going to do?
You might wanna put on
your helmet for this one.
Helm...
Target the driver.
Damn it!
What is he thinking'?
You're insane!
You're pointing
the wrong way.
Am I now?
Fire on my mark.
Interesting.
Three!
Two!
Hold on.
One!
Fire!
Looks like our
demon love child worked.
That's one way
down a mountain.
Where's Ramsey?
Hello Kitty is awake.
She don't look like
a hacker to me.
0h, yeah? And what do
hackers look like?
They don't supposed
to look like that.
I'm just saying, like,
you know how they
normally wear them little,
weird glasses
that's all crooked,
and pimples all over their
face from drinking soda?
I mean, trust me,
with a body like that,
you ain't gonna park it
behind a computer.
How are you feeling?
Did you hit your head'?
Feeling nauseous?
Ears ringing? No'?
Where's my shoe?
Oh' it flew off
when you crashed.
If you start experiencing any of
those things, let me know, okay?
I don't know whether to
thank you for rescuing me
or kick your ass forthrowing
me off a cliff.
Thank us or kick
our ass, huh?
How about you tell us
where that device is?
I mailed it to a friend.
In Abu Dhabi.
That was pretty easy.
That other team would have
tortured you for that information.
I didn't trust them.
I trust you.
Now, why would you trust us?
You barely know us.
I know enough.
Ex-cop. Military,
something like that.
The way you took out
them guys shows training.
Tech guy, offended by the
hacker remark, naturally.
Alpha.
Mrs. Alpha.
Joken
Wrong.
Double alpha.
Man candy. You know
what I'm saying?
Man, sit your
candy ass down.
The disrespect is
real around here.
Life is binary.
Zeroes and ones.
Only two things keep a
group like this together.
Fear or loyalty.
And I don't see a drop
of fear among you guys.
Very impressive.
Just one thing.
They're not married.
She's so off, it's crazy.
You just gonna roll with it?
You're telling me there can't
be a double alpha in one group?
You work for US government'?
We got similar interests.
Tej, call it in.
We're going
to the Middle East!
BRIANI Hey.
Hey, Dom. It was pretty
wild on that mountain, huh?
No, it was too close.
But we got the job done.
You know what
the crazy thing is, is...
You miss the bullets.
Yeah, that's messed up, huh?
Brian, I've seen you jump
from trains, dive from planes.
Hell, I saw your courage
the day I met you.
Right.
Wantto know the bravest
thing I ever saw you do?
Be a good man to Mia.
Being a great father
to my nephew, Jack.
Everyone's looking
for the thrill,
but what's real is family.
Your family.
Hold on to that, Brian.
It's hotter than I
thought it would be.
Yeah, well, we are in the
desert, so it would be hot.
0h, no, lain't talking
about the weather.
My, my, my.
Hmm.
Now, that is a woman
that's worth falling
out a plane for.
Get out of there, man,
I got dibs on that.
You've seen me
looking at that.
Did you just say "dibs"?
What are you, in
the fourth grade?
Man, can you
just get out of there?
I mean,
it's a free market.
What are you talking about?
Get out of there.
Rock, paper,
scissors for her.
Are you guys for
real right now'?
Look at you.
You both look
whupped already.
You got stalker eyes.
I tried to call dibs
on Ramsey two years ago.
Her knee, my balls.
Trust me,
you don't wanna do that.
Hey! Ramsey!
Hello, Safar.
I see you make
some new friends.
Yeah, some short-tempered
new friends.
I need the speed drive
I sentyou. Where is it'?
0h, good. You will be
pleased to know I sold it.
You sold it?
You hear that?
I asked you to
take care of it.
Why on earth
would you sell it'?
We're gonna need it back.
Impossible.
Safar, I stashed something inside it.
It's important.
Okay, okay.
Uh, good news. It is safe.
And the bad news?
It is very safe.
I sold it to a Jordanian
prince living up there.
Trust fund billionaire.
Said he wanted to use
it for his supercar.
Now, see, this?
This' I like.
Billionaire, supercar...
What makes it so super?
242 miles per hour,
top speed.
And it's bulletproof.
242...
Am I the only one
aroused right now?
It's, like, you know
what I'm saying?
Whatever.
Where does he keep it?
In his penthouse.
Tower number one.
Now, why in the hell would he
keep his car in his penthouse?
He's a billionaire,
my friend.
He can do whatever he wants.
Now, tomorrow happens to be
the longest day of the year.
The prince wants
to celebrate it
and host a party
tomorrow afternoon.
So you can get us
up there, right'?
Sure.
But, uh,
not dressed like that.
What?
Is something wrong?
There's a billion
things wrong.
But not in this moment.
You look handsome.
I feel awkward.
You and me both.
Just seeing you
dressed like this
just reminds me
of something.
Of what?
Old times.
YOU Okay?
Yeah. I'm fine.
Showtime.
No, no, no. Listen, man.
They're telling me they
party like this every day.
On this level,
they party every day.
This is crazy. I might
have to move out here.
I think I'm gonna start a new culture.
It's called Blarab.
You know,
like "black Arab."
How are we looking, Tej?
We're almost in position.
Okay, so this is
how it works.
We got to move in sync
if we're gonna pull this off.
So let's go over
it to make sure
everyone clearly
understands their roles.
Roman, that means you.
You know what, you're being real
unprofessional right now, Tej.
The God's Eye chip
is hidden in a speed drive
installed in
the prince's car,
which he keeps in
a safe room vault.
I make 8 to 10
plainclothes security.
Not to mention the prince
and his personal bodyguards.
Security cameras are clustered by the
north wall. That's where the vault is.
We got to get in that vault, we got
to tap into the security system,
which can be accessed
in the prince's bedroom.
All right, guys,
I'm going in.
Excuse me.
Oh, I was just
looking for the...
The party is that way.
What?
This room is off-limits.
TEA; Now,
once weWe tapped in,
Ramsey and 1 can hack into
the network and pop the door
so you can get in
and get that shit.
Wait, wait, wait.
You missed a step.
What about my steps? What
am I supposed to be doing?
No, we didn't miss anything.
You're special teams.
So when we need you,
do what you do best.
And that is?
Shine brightly like only
Roman Pearce can do.
Ha-ha.
See? Now we talking.
All right, Tej, I'm in.
All right,
find the phonejack.
The tap always
runs behind that.
It's gonna be a
350-megahertz CAT5e cable.
They probably got
a couple dozen back there,
but this will be the bonded
pair with the plenum coat.
English, Tej.
It'll be the orange wire.
All right,
ladies and gentlemen,
we are in the pilot seat.
All right, Roman.
Do whatever it is you do.
It's your birthday, right?
Are you Jasmine?
- Oh, God, no. Not the birthday routine.
- Take my hand.
Happy birthday to you.
This way, this way.
Excuse me, so sorry.
I'm coming through, sorry.
Right this way. Listen,
excuse me one second.
My brother, my brother.
Man, you ain't supposed to...
Sir, thank you so much.
All right, listen, people. Please,
everybody, gather around.
Understand something,
right now.
Listen to what
I'm telling y'all.
We are here to celebrate
Jasmines 18th birthday.
HaPP? birthday', my dear.
Happy birthday to you
To you
To you
0h, I wish I didn't see that.
Ramsey,
open it up for us.
Copy that. You're in.
Do you realize
what this is?
LYKHH HyperSport.
$3.4 million.
Zero-to-SO in less
than three seconds.
There's seven of these
things in the world,
and this guy keeps it
locked up in a vault.
Nnthing's sadder than
locking a beast in a cage.
And nowl really want
to punch him in the face.
Okay.
Let's get to work.
You got this, right?
Go.
Would you believe I knocked
him out with my charm?
You ain't
thatcharming, bitch.
No, no, m.!
Tej, your magic trick is failing.
We're losing systems.
I know.
I see ii.
Tej, talk to me.
I'm trying, but their security
system is locking us out.
All right, listen,
ladies and gentlemen...
Oh, there he is.
These are your dancers?
This is a party, baby!
Some of y'all probably
went to the bathroom
and noticed that all
the hairspray was missing.
Yep. She did it.
Thank you.
And we're so happy
for you to be here.
You look like you got some missiles
underneath that dress. No?
He did not just...
Did you just say that?
0h, shit! Not the gate!
Not the gate!
Brian, faster!
We're playing all
the defense we can up here
but we're gonna lose.
You gotta hurry up.
Thank God you showed up.
These parties
bore me to death.
Aah!
Guys, get out of
there right now.
You've got an army
heading your way.
Brian, get out! Forget it!
Tej, we're taking the car.
This is what I do. You know what
I'm saying'? As far as I'm...
My man, what's...
ROMAN'. Lem'?
Letty, talk to me.
Are you okay?
TEA". Guys, I cam hold it.
I'm losing the final gate.
You gotta get out of there.
Tear out the dash! Go through it.
Wait, wait, wait. Now,
just hold on, man.
Time to unleash the beast.
{ENGINE REVVING)
Let's go!
Stay with me,
I got you.
Let's get the hell
out of here.
Dom, cars don't fly!
Cars don't fly!
Holy shit!
No brakes!
What?
No brakes!
Shit!
No, no, m.!
No!
Oh!
Got it!
Get out!
Still miss
the bullets, Brian?
- Ah! There they are. Disaster.
- I'm sorry.
I get you an invite to the most
exclusive party in Abu Dhabi.
Safar...
No, no, no.
You steal the host's car, and you
jump it between two buildings.
Actually, it was three buildings.
Oh!
Two, insult. Three, honor.
My bad.
Well, well, well.
I have to say,
you've got an interesting interpretation
there of "low-key," Mr. Toretto.
You know, Dom, I thought
we had an understanding.
Sometimes you have to play
the hand you're dealt.
That's why I prefer
to be the dealer.
Good night.
Ah!
I'm being kicked out of my own garage.
This is great.
Uh, may I'?
Brian,
give it to him.
All that trouble
for this little
thing.
With all due respect, Dom,
you really did
great work back there.
All of you.
All of my men
are now standing by
and are fully
at your disposal.
Your call.
Ramsey.
Fire it up and
find me Shaw.
Oh, damn, this is crazy.
Thank you.
All right,
give me a second.
What is it doing now?
It's hunting.
Hacking into the security
cameras at Etihad Towers.
That's the last place you saw Shaw,
so that's where we'll start.
That's him, right there.
Wait, wait. What are these
numbers right here for?
It's bio-mapping Shaw's face.
It'll run it
against every camera.
Every audio device
in this hemisphere.
Bingo. Looks like
he's holed up here.
That's perfect.
Automated factory, no people,
lots of places to hide.
You just changed the face
of manhunts forever.
Congratulations.
Hey, can I check
my email real quick'?
Dawn's up in two hours.
We're gonna go
take down Shaw then.
Go get changed.
We should go now.
Just you, your team, and me.
I thought you said at dawn.
My guys are racers,
the best drivers
in the world.
But they ain't killers.
Told you
he'd say that.
I know you too well, Dom,
and I'm going with you.
Well, looks like we got
a nice little hunting party.
Let's go bag a shadow.
Ten klicks out, boys.
Get ready to rock and roll.
Here we go. Weapons hot.
You ready for this?
Yeah.
I hope you're enjoying
your last meal.
This is it?
This is all I warrant?
A dozen men?
I think you'll find
it's more than enough.
I'm ready
to meet my maker.
Are you'?
What were you expecting, Torettc?
To catch me off guard?
Me standing here,
waving a white flag'?
You ever heard the saying,
"The enemy of my enemy
"is my friend"?
I don't have friends.
I got family.
Well, I got a lot of friends.
Two-two formation!
Sheppard, peel one!
Roger that.
Brian, leave it!
Get down!
I 901 you.
JAKANDE; God's Eye.
You didn't really think I was gonna
walk in there naked, did you?
You got hit bad.
Look, Toretto.
I know you won't listen to me.
You're not gonna want to
hear what I have to say.
But the truth is,
you really ought to
try that Belgian ale, man.
It's something special.
Belgian ale, huh?
Hey, we gotta
get you to a hospital.
No, you're not.
I carry my own
health insurance.
SOCM medics on standby.
They're already inbound.
Pull over, kid.
Dom,
you gotta protect Ramsey.
As long as she's alive,
she can lock them out of God's
Eye, and they know that.
That means they're not gonna stop
coming until they've got her.
And this time,
when they come
they're gonna come
with everything they've got.
I'm not leaving you.
You're not.
I'm leaving you.
Go now, Dom.
A war is coming to us,
whether we like it or not.
If a war is coming,
we're gonna face them on
the streets we know best.
I'm all for winging it,
but this is crazy, man.
We got mercenaries with
some real heat on us.
I mean, I ain't scared
or nothing, but...
Man, I don't
even have a gun!
Gun?
We got a whole city.
And we may have more than that.
If they use God's Eye,
it'll tap the cameras around
town to find our location.
Which means we could
plant a virus.
And then break in
when they access it.
So you're talking about
hacking my hacking device.
It's brilliant.
Yeah, but there's
one problem.
The signal strength.
We can't start a hack on them until
they're within a two-mile range.
- That's really close.
- Close?
These guys are military.
If they're within two miles
of us, we're already dead.
I don't know about y'all, but I
didn't really plan on dying today.
Only one way
to stay alive.
We play keep-away with Ramsey.
What?
They can't hit
us if we keep moving.
DOM; And I'll take Shaw.
So, basically,
we're just gearing up
for a big game of
hot potato, huh?
Which car
is the potato?
Girl,
you're the potato.
Why does it feel like
I'm not gonna see you again?
I'll come back for that.
Promise?
Promise.
- Brian, are you okay?
- Mia, listen to me.
Somethings about to go down.
And if you don't hear
from me in 24 hows,
I need you to take
Jack and move on.
You understand?
You understand
what I'm saying'?
No, I can't do that, Brian.
No, I can't.
We're gonna have
another baby.
It's a little girl.
And she's going to
need her father.
So you have to finish
what you're doing
and you have to
come home to her.
You have to
come home to us.
Fm sorry 1 didn't
tell you before.
I was scared you'd be
disappointed with domestic life.
You know, the best decision I ever
made was stepping into the store
and buying that
first sandwich.
Itwas such a bad sandwich.
I know, right?
But I ate a lot of them.
Uh...
I love you, Mia.
Don't do that.
What?
The way you said it.
It's like goodbye.
Say something else.
Okay. Kiss Jack for me.
I will.
I love you, Brian.
I love you, Mia.
One last ride.
Boot up God's Eye.
Find them.
I'm getting something.
I got a positive ID.
It's Toretto.
God's Eye is placing him
at Hill and Seventh.
Should we follow him'?
No. Let Shaw
take care of him.
Find Ramsey.
Yes, sir.
I don't know why we gotta
keep driving around like this.
Why can't we just
pull over somewhere,
park, gather our thoughts in,
like, a bunker somewhere?
Because it does not
work like that.
We gotta stick close
enough to the bad guys
in orderto get in range
for Ramsey to hack them.
But we gotta be mobile enough not
to get shot like fish in a barrel.
So, do me a favor,
focus on the mission
and keep us from
getting killed.
Got her. Target acquired.
She's riding shotgun
in a blue GT-R.
Guys, they're here.
How many cars'?
Uh, none.
And that's kind
of the problem.
Okay, let's give
them the tour.
Break on my mark.
Three, two, one.
Go!
Splitting up won't work.
Can't hide from God's Eye.
They're in range.
Ramsey, start the hack.
Initiating.
Now.
Sir, I think someone's
trying to hack the system.
It's Ramsey.
Send in the Predator!
Take her out!
Releasing Predator.
I think we lost the chopper.
I think we got
bigger problems than that!
Oh, my God.
What are you doing?
We're going old school!
Watch out!
It's coming
back around!
Predatofls back on him.
- Ready missiles!
- Roger that.
Fire!
Oh, shit!
Football's hot!
I need to lateral!
Rom, where are you?
Running back charging in!
Meet me on Third and Spring.
You got it!
I'm halfway there.
Grab your computer!
Get in the window!
Why?
Do m Now!
You gotta go! Right now!
Fire!
Come on!
Hit!
He made it!
I can't believe
we pulled that off.
Wait, wait, wait. We're
still being hacked. What?
God's Eye is
still tracking Ramsey.
Keep the drone
in pursuit of her.
The signal has to be
coming from somewhere.
Back to throw. Here
comes the blitz. Number 94 sacks him!
Breaking news
out of Los Angeles tonight.
In what can only be described
as vehicular warfare,
police are engaged in
a high-speed pursuit...
I got it. They're
piggybacking the hack
off that satellite
tower right there.
Take it out!
Totem.
Wait. What happened?
We were almost there.
They've cut the signal!
I can't finish the hack!
What do you mean?
Brian, they took out
the tower!
Dad,
what's going on?
Daddy's gotta go to work.
All right, baby girl.
Elena's gonna be here
in a little bit.
You know our drill.
Give me three for the road.
You thought this was
gonna be a street fight'?
You're goddamn right it is.
There has to be another way.
Wait. I'm seeing
half a dozen
cell towers between
Sixth and State.
Brian, if you can
get to the top
of any one of those
buildings around there,
we can reroute the signal
manually and finish the job.
I'm on it.
Sir, did you hear that?
O'Conner is on foot,
heading for a repeater.
He's going to try to
reinitiate the hack.
Keep the drone on the girl.
HEX,
O'Conner's on foot somewhere
between Sixth and State.
Don't let him make it there.
Them boys is on us!
Man, them boys
ain't ready for this!
Shit!
First the tank,
then the plane.
Now we got a spaceship?
That's not a spaceship, that's a drone!
Oh, it's a drone?
Now, you gonna break it down
and be articulate
like you already know
what the hell is going on'?
Shut your ass up
and drive the car!
Letty, the football's
on fire!
We need help!
Hang on! I'm coming!
Ramsey, get ready
to go again!
Drone has missile lock.
Fire!
Target destroyed.
Let's see n' we
have a connection. If! can getback in...
Wait, wait, wait!
God's Eye still has her.
How can that be?
Get up. Come on!
Let's go! Let's go!
They switched her under the bridge.
What?
Gotta get out of here. It's on
your trail and it's coming fast.
Got it.
So, if this car goes down,
who's coming to save us?
Save us, honey?
We're it.
Where are they now?
Six blocks east,
hauling ass.
Where are we
headed, Tej?
TEA". Theres a service eievator
past the maintenance sector.
It'll take you
directly up to the repeater.
Brian, you gotta hurry!
Too slow!
It's coming back!
We'll lose them
in thetunnel.
Got it.
Fire!
I can't shake this thing!
Predator has missile lock.
Take it out!
No way.
Wait! What happened?
Sir, someone just
double-tapped our drone.
What?
Hey, did you bring
the cavalry?
Woman, I am the cavalry.
Of course you are.
Who is that?
That's Hobbs.
I'm at the repeater.
The access cable's
in the base.
Just mug it into your phone and
Ramsey wili be back oniine.
Ramsey, go!
Brian did it. We're back in!
We've got God's Eye back.
We lost the God's Eye!
What? Shit!
Military's inbound.
Three minutes and closing.
We need to get
the hell out of here.
Tej, Roman, I'm on my way!
All right, homie,
I'll see you there.
I have eyes on Toretto.
Shaw is in the way.
Then it seems our
friendship is at an end.
Do it!
Thing about street fights,
the street always wins.
Goodbye, Toretto.
Take him out!
Take down the bastard!
This son of a...
No!
Duck!
I need some help over here!
We're getting nailed!
I need some backup!
No! No! Son of a bitch!
He's getting away!
No! Stop him!
Don't miss.
Dom!
Come on, buddy.
Is he breathing?
I want you to keep his head
tilted up, all right?
Keep it back like this.
Pinch his nose, keep his head tilted.
Breathe into him, now. Go.
Good. Come on, Dom.
Come on, Dom. Come on!
God damn it!
You come on! You breathe!
Go, go! Breathe.
Come on. Damn it. Let's go.
Come on, Dom, I need you to breathe.
Come on! Come on, Dom!
Come back! Come on, buddy.
Stop it.
Dom, come on! Come on!
Back off!
Will you stop?
Breathe into him.
Get off of him!
You breathe into him!
Back off!
You breathe into him!
Back off!
Please.
Dom.
Dom, baby. I know
you're hurting right now.
But I want you to listen.
Stay awake
and focus on me.
I remember everything.
It came to me like a flood.
I remember mat night
in the Dominican Republic.
The night we got married.
on, my...
DOM; Will this do?
We have eternity
in this moment.
You will never be alone again.
I vow whereveryou go, I go.
You ride, I ride.
You fight, I fight.
And if you ever die on me,
Dominic Toretto,
I'm gonna die with you.
I/ove you, Letty.
I will always love you.
If you die, I die.
And I'm not ready to
leave this place yet.
This moment is still ours.
I remember everything.
I remember it all.
It's about time.
Why didn't you tell me
we were married?
Because you can't tell
someone they love you.
Holy shit.
You sure you brought enough
backup with you, Hobbs?
Oh, they ain't mine.
They're here to protect you
from me killing your ass.
You do know none of this
will keep me, right?
Well, once you dig through
38 feet of concrete and steel,
my fist and a body bag will be
waiting for you on the other side.
So I suggest you
get to digging, boy.
MUN. Whoa-hum!
Daddy! Come play.
Yeah.
Look at him. Look at him.
Yeah, buddy.
- Duty calls.
- It does.
Hey, babe, come on.
Let's get Mama. Yeah!
Here we go.
Because the sun is out,
I'm kind of medium rare,
but I can get, like, well done.
Like, really dark.
What you nudging me for?
Close your mouth
for two seconds.
Just open your eyes, man.
Beautiful.
That's where he belongs.
Home.
Where he's always belonged.
Things are gonna
be different now.
One more time.
You aren't going
to say goodbye'?
It's never goodbye.
It's been along day
Without you, my friend
And H! tell you a1! about
it when 1 see you again
We've come a long way
From where we began
Oh, H! tell you ail about
it when I see you again
When 1 see you again
First you both go out your way
And the vibe is feeling strong
And what's small
turn to a friendship
A friendship tum into a bond
And that bond
will never be broken
The love will
never get lost
And the love
will never get lost
And when brotherhood
come first
Then the line
will never be crossed
Established it on our own
When that line had to be drawn
And that line is what we mach
So remember me when Fm gone
It's been along day
Without you, my friend
And H! ref! you ab' about
it when I see you again
When 1 see you again
Hey. You thought you could
leave without saying goodbye?
DOM". 1 used to say I iive my
life a quarter-mile at a time.
And 1 think that's
why we were brothers.
Because you did, too.
This is your car.
My car?
It's official.
You're all free.
Home sweet home.
What's happening, dude?
Thanks for the invite.
Wanna go for a drive?
No matter where you are,
whether it's
a quarter-mite away
or halfway across the world,
the most important
thing in life
will always be the
people in this room.
Right here, right now.
Salud mi famiiia.
Salad.
DOM. You?! always be with me.
And you'll always
be my brother.
How couid we not talk about family
when famihfs all that we got?
Everything 1 went through you
were standing there by my side
And now you gonna be
there for the last ride
How couid we not talk about family
when famihfs all that we got?
Everything 1 went through you
were standing there by my side
And now you gonna be
with me for the last ride
And now you gonna be
there for the last ride
I'll tell you
Yeah, we came a long way
I'll see you again

Read more: http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.p- hp?movie=furious-7

Arnulf
19.02.2018 20:45

Bra!
0
anbefalinger
pazhang if... Hitler startet allerede tidligere på 1930-tallet og rase utrydde jødene. det var ikke ukjent at det var de han ikke likte.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.054 sec - 1 pageviews