Søk i stiler
 

Den Amerikanske Borgerkrigen


Grei informasjon om den amerikanske borgerkrigen
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:USAs historie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookAmerikas Opprinelse
Krigens Bakgrunn
Presidentvalget
Krigen Bryter Ut
Krigen
Nord-Statenes nedtur
Rolig Epoke
Sør-Statenes Glansperiode
Krigslykken Snur Seg
Gettysburgtalen
Nord-Statene Slår Knock Out
Krigens Siste Skudd
Frigjøringen Av Slavene
Gjenoppbyggingen
Abraham Lincoln
Jefferson Davis
Kilder
Egen Mening

 

Amerikas opprinelse

Det er Kristoffer Columbus som har fått æren for oppdagelsen av Amerika, selv om mye tyder på at det var vikingen Leiv Erikson som var først ute. Amerika ble offesiellt oppdaget 12 oktober 1492. I årene som fulgte ble det gjort utallige koloniseringsforsøk av hovedsaklig Frankrike, Sverige, Nederland, Spania og England. Ofte ble det det små kolonikriger mellom de forskjellige kolonistene pga. uenighet om landsfordelingen. Den mest kjente av disse krigene er "syvårskrigen", den avgjorde befestelsen Storbritania tok over Nord-Amerika. "Den nye verden" ble av mange mennesker sett på som et land med store muligheter og et bredt utvalg av dyrkbar jord, noe som skulle få mennesker over hele verden til å utvandre for å søke "lykken". Etter hvert som folk kom til Amerika ble antallet kolonier større. 4.july 1776 kom det neste store høydepunktet i USA’s historie, Uavhengighetserklæringen ble undertegnet, de var ikke lenger avhengig av England. I den står det bla. "alle mennesker er skapt like" noe som vi senere skal få vite at folket i sør-statene tok sterk avstand fra. Denne erklæringen feires den dag i dag i Amerika (nasjonaldagen). På dette tidspunktet var det 13 kolonier i Amerika, og arbeid ble satt i gang for å samle dem. Noen år senere ble Amerika samlet, og fikk sin første president, George Wasington. De sammenslåtte koloniene fikk navnet U.S.A (United States Of America). Årene gikk, og stadig flere kolonier ble tatt opp i Unionen bla. Texas og Florida. Hver stat hadde sine egne lover og regler, men felles president.

 

Krigens bakgrunn

 

I mange år før krigen startet var det stadig uenigheter mellom de forskjellige statene . Som kjent drev Amerika med slaver på denne tiden, slavene ble hentet fra Afrika og ført til sitt nye land i overfylte seilskuter uten ordentelig mat og drikke. Nord-statene var imot dette og satte inn alt for å stoppe det, Sør-statene derimot var for slavedrift, og forsvarte seg selv med å si at slavene fikk all den maten de trengte og at de hadde tak over hode i motsetning til tusener av fattige hvite folk som ble oppservert på gata.

 

Det var ikke bare dette spørsmålet som skapte uenigheter i årene før krigens utbrudd, også toll og avgiftsspørsmålet i forbindelse med industrikonkurransen med Storbritania skapte splid. I sør levde de for det meste av jordbruk (bomull) og hadde en hyppig handel med England, mens det i nord ble satset stort på å utvikle Amerika til en sterk industrinasjon, som bla. Storbritania. Av denne grunn ville de sette opp tollen på Engelske varer for å få et slags monopol.

 

Som du skjønner ble det svært spetakkel av disse sakene, Nord-statene fant like mye negativt å si om Sør-statene, som Sørstatene hadde av negative ting å si om Nord-statene. Fra og være nære brødre var de nå blitt bitre uvenner.

 

Presidentvalget

 

I 1860 var det tid for den Amerikanske Unionen å avholde valg, det var presidentvalget som stod for døren. Det var fire kandidater til valget: en republikaner (Abraham Lincoln), en demokrat (Stephen A. Douglas), en sydstatsdemokrat (J.C. Breckinridge) og en fra det konstitutionell unionsparti (John Bell). To av kandidatene (Lincoln og Douglas) var fra Nord-statene og talte deres sak, mens de to andre (Breckinridge og Bell) var fra Sør og talte derfor deres sak.

 

Lincoln vant valget "klart" med sine 1. 865. 593 stemmer over annenmann Douglas, han med 1. 382. 713 stemmer. I Lincolns program var slavespørsmålet et viktig moment, han ville sikre delstatenes rett til selv å bestemme indre anliggender, på den annen side skulle Kongressen avgjøre slaveriets status i territoriene (områdene som enda ikke var stater). På denne måten mistet han Sør-statenes stemmer.

 

Sør-statene var etter valget sure over at ingen av deres kandidater var blitt valgt, samtidig følte de at presidenten tok motsatt parti og at de ville bli urettferdig behandlet av President Lincoln ettersom han bare støttet Nord-statenes saker. Av denne grunn trakk de seg nå ut av Unionen i 1861. Alle de utbrytende statene fikk fellesnavnet Amerikas Konføderte stater, og til President ble Jefferson Davis valgt.

 

Abraham (Abe) Lincoln (1809-1865)

 

Februar 1809 ble det født en liten gutt i en fattigsli tømmerkoie ute på prærien 29 km fra Elizabethtown i staten Kentucky. Gutten fkk navnet Abraham, men ble av venner bare kalt Abe. Abraham levde opp under fattige kår, familien som fra før besto av to voksne og et barn, hadde nå fått et nytt medlem og familien måtte slite enda hardere for føda.

 

I 1816 flyttet Lincoln familien til Indiana. De voksne reiste til hest, med hvert sitt barn forran på salen. Året etter inflyttingen (1818) døde Abrahams mor, Nancy, og Abrahams far, Thomas giftet seg kort tid etter med enken, Sarha (1819). Sarha hadde tre barn fra før og boforholdene ble desto trangere i den primitive hytta som verken hadde vinduer eller gulv.

 

Abe skal ha vært et snilt og intelligent barn, han gjorde som han fikk beskjed om og leste alt han kunne komme over, det hendte til og med at han skrev av avsnitt for så å lese dem opp for seg selv.

 

Abe ble ofte mobbet fordi han var noe høyere enn de andre barna, og snartenkt og munnrapp som han var hadde han alltid en kommentar eller utalelse på lur som satte "mobberne" på plass, med andre ord: han fikk tidlig sitt store taler talent.

 

I 1830 flyttet familien til Illinois, og da det ble krig mot Black Hawk-indianerne melte Lincoln seg frivillig. Han ble etter vært kaptein for de frivillige i krigen og oppnådde høy status.

 

22 år gammel flyttet Abe for seg selv og tok til å lese jus til tross for lite skolegang, i tilegg til lesning tok Abe småjobber for å tjene til livets opphold. Under denne perioden satt han i delstatsforsamlingen i illinois.

 

Året er 1836 og Lincoln ble nå valgt inn i den lovgivende forsamling der han forøvrig gjorde en stor rolle. Abe hadde nå tatt juridisk eksamen og flyttet 15. april 1837 til Springfield i Illinois hvor han praktiserte som sakfører. Fem år senere ble han gift med Mary Todd, som også ble mor til hans fire barn.

 

Abrahams neste store skritt innenfor politikken var da han kom inn i Kongressen (1847-1849). Han blir også sett på som en av grunleggerne av det nye republikanske parti, som for øvrig i likhet med Lincoln var for opphørelsen av negerslaveriet i Nord-statene.

 

I 1854 debatterte Kongresen den såkalte Kansas-Nebraskaloven som ville gjøre det mulig å innføre slaveriet i begge disse stater. Lincoln som er kjent som en menneskeforkjemper som satte som et av sine største mål å bevise at ingen mennesker er mindreverdige, reagerte kraftig på slike rasistiske forslag, og utalte en gang "Som nasjon begynte vi med å erklære at alle mennesker er skapt like. I praksis utlegges dette nå som at alle mennesker er skapt like, utenom negrene"

 

I 1858 prøvde Lincoln å bli valgt inn i Senatet, men gikk på et nederlag mot Stephen A. Douglas. Till tross for nederlaget vakte Abe stort inntrykk blandt folk med de fantastiske talene som han var da, og i dag er hans "varemerke"

 

Nå gikk det oppover for Abe Lincoln, i 1860 ble han valgt til President for U.S.A, noe som skulle få Sør-statene til å trekke seg ut av Unionen. Det hele endte med krig.

 

Under hele den tragiske krigen søkte Abe trøst i humoren, han skal vist nok en gang ha uttalt "Jeg må jo ikke gråte, derfor ler jeg" Til tross for mye motgang vant Lincoln og Nord-statene krigen i 1865 og Lincoln var utrolig lykkelig, til tross for tapet av sønnen Willie, som falt i krigen.

 

Bare fem dager etter fredssluttningen ble Abraham Lincoln skutt ned å drept i teateret av fanatisk sydstatstihenger med navn J.W Booth. Lincoln ble gravlagt i sin gamle hjemby Springfield.

 

Det Amerikanske folket ser i dag på Abraham Lincoln som en av Amerikas store presidenter, han forstod den jevne amerikaners syn på statens funksjon, å være "er styre av folket, ved folket, for folket."

 

Krigen bryter ut

 

De konfødererte statene stod 12. April 1861 for startskuddet til krigen, de begynnte beleiringen av Fort Stumter utenfor Charlston i South-Carolina hvor Unionens krefter i Sør-statene var blitt konsentrert. Lincoln gikk etter en stund med på å sende proviant til åstedet, men ikke tropper. De Konfødererte bestemte seg for å bombe fortet med de 65 soldatene og 10 offiserene med major Anderson i spissen. Etter 34 timer falt stjernebanneret som en skadeskutt fugl og Anderson og hans menn så seg nødt til å kapitulere.

 

Etter denne hendelsen var det ingen vei tilbake for President Lincoln, han ba Kongressen om 75 000 frivillige mann, som skulle tjenestegjøre i fire måneder. Dette betraktet Sør-statene som en krigsærklæring og krigen var et faktum-23 stater fra nord mot 11 stater i sør, 22 mill mennesker mot 11 millioner. De blåkledde og de gråkledde satte nesespissene mot slagmarkene, alle klare til å ofre sitt liv om nødvendig.

 

Det som senere av Charles Beard er blitt kalt "Den annen amerikanske revolusjon" hadde begynt.

 • Nord-statene under ledelse av Abraham Lincoln og Ulysses S. Grant.
 • Sør-statene ble ledet av Jefferson Davis og Robert E. Lee.

   

  Krigen

   

  Det er av mange sagt at denne krigen var en konsekvens av amerikanernes dårskap, udugelighet og stolthet. I krigen gikk det med omtrent 600 000 menneskeliv, enten de døde i kamp eller av sykdom krigen førte med seg. Alle disse menneskene døde en hensynsløs død i sitt forsøk på å lede "landet" sitt frem til seier. Mange av disse livene kunne vært spart hvis hærførerne, spesiellt på nordsiden hadde vært bedre utdannet. Slik det gikk ble det ofte satt tusner av menns liv på spill til ingen nytte.

   

  Sørstatenes hadde før krigen trodd at de stille og rolig uten krig kunne tre ut av Unionen for så å danne en egen nasjon og bygge opp en egen fremtid på sine egne primisser og med egne lover, noe som senere viste seg helt umulig.

   

  Nordstatene der imot trodde de i all enkelhet skulle ri krigen i land til sin fordel og at det bare ville ta noen få måneder. Dette var en total undervurdering av Sør-statenes egen kampvilje og kampferdigheter, krigen varte ikke et par måneder, men i fire blodige år. Krigen bredte seg over store områder i syd og vest, den krevde gigantiske militære opperasjoner, oppsetting av store armeer og hyppig utdannelse av generaler og hærførere. Arbeidet med å danne armeer ble ekstra vanskelig siden ingen var forberedt på krig, egentlig fantes ingen militære styrker og få ordentlige generaler. Det er blitt sagt at dette var en krig mellom sivilister som ikke ante noe om store militære opperasjoner.

   

  Krigens menn hadde ingen mangel på heltemot, men romantikk var det lite av, som sagt av andre."For de fleste ble krigen like romantisk som fengselsrotter, og like ridderlig som tyfus"

   

  Ved krigsutbruddet stod Sør-statene best militært rustet til kamp, de hadde flere offiserer og tilgjengelige styrker, på den annen side var det Nord-statene som hadde best ods. Til tross for deres manglende organisasjon hadde de praktisk talt hele industrien, i motsetning til i sør der de for det meste drev med bomullsdyrking og ikke hadde noen betydelig industri og ingen stor krigsflåte.

   

  I stedet for stor industri hadde de i sør en flammende tro på sin sak. i tilegg hadde de generaler som viste seg totalt overlegne overfor sine motstandere, en av dem var General Robert Lee som kom over på Sør-statenes side da Virgina sluttet seg til de konfødererte. Mye takket være Lee holdt Sør-statene ut i fire lange år. Lee utalte etter en seier engang: "Det er godt krigen er så forferdelig, ellers kunne vi bli altfor glad I den".

   

  Nord-statenes nedtur

   

  Nord-statene beveget seg i retning Richmond i Virgina, som regntes som De Konføderertes hovedstat under slagordet "fremad mot Richmond". Unionshæren følte seg trygge på seier og skarer av sivile fulgte etter for å se Sør-statenes brakende nederlag. Slik gikk det i midlertid ikke, om kvelden motok Lincoln et telegram "Vår arme er på fullt tilbaketog. Dagen er tapt. Redd Washington og resten av hæren" Robert Lee og daværende Oberst/militærakademisk lærer Thomas Jonathan "stonewall" Jackson tok sin første seier. Jackson ble senere Lee’s beste kompanjong i kampen for Sør-Statenes eksistens. Følgende sommer fikk Lincoln fulmakt av Kongressen til å kalle inn yterligere 500 000 mann, med 3 års tjenesteplikt.

   

  Rekruteringsplakat
  for Nord-Statene

   

  Rolig epoke

   

  Høsten -61 og utover var uten store hendelser, ingen slag ble utkjempet, og Nord-Statene som før var så sikre på seier, innså at det ikke var håp om noen rask avgjørelse av krigen.

   

  Det eneste som skjedde av betydening i denne perioden var at alle sørstatshavner ble erklært blokkert av Lincoln og at General George Brenton McCellan begynte å bygge opp den over 500 000 manns store Unionshæren. McCellan viste seg som en dyktig organisator og fikk snart Unionsarmeen til å ta form. Stemmningen i Nord-Statene var dyster, og folk ble mer og mer negative i forhold til krigen, enkelte begynte å lure på om det egentlig kunne håpe på seier.

   

  I Sør-Statene der imot rådet lysere stemning, folk trodde på seier. Folket så tilbake på en politisk fortid som de var stolte av: de hadde gitt republikken store statsmenn bla. Washington; de forsynte verden med bomull og de hadde Storbritania på sin side. Heller ikke i sør skjedde det stort, bare forberedelsene frem til neste møte med Unionshæren.

   

  Sør-statenes glansperiode

   

  Jefferson Davis komanderer sine tropper ut for å møte et stormangrep fra nord. Soldatene var dårlig utrustet, men rykket lystig ut mens de sang og fleipet, noe som var merkelig med denne krigen, soldatene mistet nesten aldri humøret, og de viste mot som man sjelden har sett maken til. Våren -63 fikk sørstatssoldatene vise hva de dugde til, de vant det første slaget til Nord-Statenes store skrekk.

   

  Nord-Statene hadde nå planer om å erobre Richmond og deretter avslutte krigen. Det hele endte opp med den berømte 7 dagersslaget som endte med triumf for Sør-Statene, Richmond var reddet. De Konfødererte ble så selvsikre at de uttalte: "En seier til, og Yankeene kommer til å falle på kne og skrike om fred". Seiersrekken stoppet ikke her, også slaget ved Bull Run 30. August ble vunnet av folket i sør, slaget anses som en av Lee’s og Jackson’s mest lysende bedrifter.

   

  Jefferson Davis (1808-1889)

   

  Jefferson Davis var en annerkjent amerikansk politiker som spilte en stor rolle under borgerkrigen. Hans første store opptur som politiker var da han i 1845 ble valgt inn I Representantenes hus. Under krigen mot Mexico i 1846-1847 gjorde han en vesentlig rolle, senere, i 1847 kom han inn i det amerikanske senatet der han ble sittende til 1853, han ble forøvrig gjenvalgt i 1857. Under sin politiske karriere var Jefferson bla. Krigsminister. Han var demokratisk offiser, og da De Konfødererte Stater rev seg løs fra unionen etter presidentvalget i 1860 ble han valgt til president. Sammen men Lee ledet han Sør-statene gjennom krigen, men da krigslykken snudde seg i Lincolns favør I 1863 søkte han til det siste å motvirke fredsstemningen. I 1865 ble Mr. Davis anklaget og fengslet for høyforæderi, ble benådet I 1868. Jefferson ble sett på som en god taler og han var flinkt til å få folket med seg, han var uhyre effektiv og opptråde som en riktig gentelmann. Ga ut boken "The rise and fall of the Confederate Gouverment" 8 år før han døde, 81 år gammel.

   

  Robert E. Lee (1807-1870)

 • General for Sør-Statene.
 • En av frontfigurene under krigen.
 • Kom til de Konfødererte da Virgina tredte ut av Unionen.
 • Først øverstkomanderende over Virginas tropper, og i -62 øverstkomanderende over Sør-Statenes samlede stridskrefter.
 • Tilhenger av Unionen, og imot Slavedrift, men kjempet Sør-Statenes sak for ikke å svike sitt fedreland.
 • Var ønsket av Lincoln som øverstkomanderende før overgangen til Virgina.
 • Kjent for sin fine karakter og sitt militære geni.

   

  Ulysses S. Grant (1822-1885)

 • General under borgerkrigen
 • Ble med på Nord-Statenes side i -62
 • Fikk kallenavnet "Unconditional surrender Grant"
 • Var opprinnelig yrkesoffiser
 • Ble øverstkomanderende for Unionshæren i -64
 • Grant var i Lincolns øyne helt uunværlig under krigen
 • Fulførte avskaffelsen av slaveriet
 • God militær leder, men slapp overfor bestikkels.
 • Ble etter krigen U.S.A’s President,- frem til 1877

   

  Krigslykken snur seg

   

  Sør-Statene ville nå okkupere Washington, men så sviktet lykken dem, i slaget ved Antietam 17. September tok Nord-Statene med McCellan I spissen overtaket, og snart flyktet De Konfødererte sydover uten at slaget ble fullført. Dette regnes som krigens blodigste dag. I Washington pustet folk lettet ut og Lincon så lysere på fremtiden. I tilegg trådte en mann med navn Ulysses S. Grant frem i vest. Han og hans tropper vant et par slag i vesten som viste seg sammen med slaget i Antietam å legge grunlaget for proklamasjonen som gjaldt frigjøringen av negerslavene.

   

  Året 1863 skulle vise seg å være borgerkrigens vendepunkt Etter en rekke tapte slag bla. Slaget ved Fredricksburg desember året før, hadde Sør-Statene igjen overtaket og planer om knuse Unionsarmeen. De var nok en gang på vei til Washington som var lammet av skrekk da de to armeene braket sammen i krigens desidert mest berømte slag, slaget ved Gettysburg, juli-63. Folket i Washington ventet i 3 dager på nyheter om slaget, og da det ble sagt at Unionsarmeen hadde seiret brøt jubelen løs. I dette slaget falt ca. 20 000 mann på hver av sidene, og det var det hardeste slaget under hele krigen. 19. November samme år innviet Abraham Lincoln en æreskirkegård på slagmarken, og han hold sin berømte "Gettysburg Adress"(tale).

   

  Gettysburgtalen

   

  "For åtti pluss syv år siden skapte våre forfedre på dette koninentet en ny nasjon. Den var unnfanget av friheten og viet ideen om at alle mennesker er skapt like. Nå er vi midt i en stor borgerkrig , som skal avgjøre om denne nasjon, eller overhodet noen nasjon unnfanget av og viet de samme ting, kan bestå. Vi er samlet på en av denne krigs slagmarker. Vi er kommet hit for å innvie en del av denne slagmark til et siste hvilested for dem som ga sitt liv for at nasjonen skulle bestå. Det er fullstendig rett og sømmelig at vi gjør dette. Men i høyere forstand kan ikke vi vigsle, ikke hellige denne jord. De tapre menn, levende og døde, som kjempet her, har innviet den på et slikt nobelt vis at det ikke står i vår makt å føye noe til eller trekke noe fra. Verden vil neppe legge merke til det vi sier her eller huske det lenge, men den vil aldri glemme det disse menn utrettet her. Det er snarere vi, de levende, som her bør vie oss til den oppgave å fullbyrde det verk, som de som kjempet her har påbegynt. Det er snarere vi som bør la oss vie til det store løft som står igjen-slik at vi gjennom disse døde som hedres her, kan få øket hengivenhet for den sak som de på dette sted skjenket det største mennesker kan gi. La oss her høytidelig slå fast at disse døde ikke falt forgjeves, at denne nasjon med Guds hjelp, på ny skal fødes til frihet, og at er styre av folket, ved folket, for folket aldri skal slettes fra denne jord."

   

  Nord-Statene slår knock out

   

  Krigen fortsetter. Vendepunktet var et faktum, og håpet om seier ble styrket da det kom meldinger fra Grant om at fienden hadde kapitulert i byen Vicksburg. Nord-Statenes materielle overlegenhet gjorde seg gjeldende for krigens siste år, samtidig sviktet økonomien i sør og det var mangel på materiell. Nord-Statene hadde nå kontroll over hele Mississippidalen. Bare noen måneder senere vant Grant nok et slag, nå ved Chattanooga i Tenessee. Grant ble lovprist av Lincoln, og fikk Unionsarmeen’s høyeste tittel i februar 1864, øverstkomanderende. De "blå" hadde nå tatt strupetak på de "grå". De konfødererte var innringet. Sjøveien var blokert av det svenskkonstruerte panserskipet "Monitor", noe som hindret folket i sør i å selge og kjøpe varer, noe som førte til mangel på mat medikamenter, nødvendighetsartikkeler etc. Sammen med matmangelen mistet soldatene kamplysten.

   

  Sluttkampen stod for døren. Lee og Grant skulle møtes for første gang i krigen. Slaget som også ble kalt "The Wilderness" fant sted i mai-64. Lee og hans menn trakk seg tilbake, og det ble nok en seier til Unionen. En General med navn William T. Sherman satte seg samtidig i bevegelse i retning Atlanta, han brente byen, og erobret 25. desember byen Savannah.

   

  De aller siste kampene i krigen bla utkjempet våren-65 i North- og South Carolina med det utfall at Lee måtte rømme Richmond.

   

  19. april 1865 møttes Lee og Grant i Appomattox Courthouse, i en liten landsby i Virginia. Grant viste sine vilkår for Lee som var meget tilfreds, og undertegnet og dro tilbake til sine tropper. Kapitulasjonen var fullbyrdet.

   

  Krigen var over.

   

  Frigjøringen av slavene

   

  Før og under krigen var slavene et stort spørsmål, i nord fantes de knapt, men i sør drev fortsatt folk uhemmet slavedrift med pisking, dårlig kosthold, dårlig hygiene og dårlige boforhold. 22. september offentligjorde Lincoln denne proklamasjonen:

   

  "Den 1. januar 1863 skal alle personer som holdes som slaver i alle de stater som befinner seg i opprør mot De Forente Stater, for fremtiden og for alltid være frie."

   

  Proklamasjonen om slavenes frigjørelse gjorde Storbritania til en enda større motstander av Amerikansk politikk. Til tross for Engelsmennenes sympati med De Konfødererte og motsympati mot Unionen ville de nødig bryte inn i krigen, med andre ord fikk ikke Sør-Statene den hjelpen de håpet og trengte for å avgjøre borgerkrigen.

   

  Etter krigens siste slag var det ikke noe godt liv som ventet negerslavene. De kunne verken lese, skrive eller livnære seg selv. For mange av dem var det ikke noen annen utvei en å bli hos sine tidl. "eiere", og bli lønnet minimalt. Det var ikke lett å være neger i U.S.A årene etter krigen, de ble hånet og undertrykt, og fortsatt sett på som mindreverdige. Større rasehat har aldri eksistert, negrene ble slått, sparket og noen ganger drept pga. sin hudfarge. Organisajoner som Ku klux klan, som oppstod i sør etter krigen har stått for å spre frykt blandt negrene.

   

  Ikke før mange år senere fikk de stemmerett og ble sett på som amerikanske borgere.

   

  Gjenoppbyggingen

   

  Denne krigen, som alle andre kriger skapte store ødeleggelser, ikke bare tapet av eindeler og liv var stort, men også tapet av økonomi.

   

  Jobben med å samle landet og forene det slik det en gang var ble satt igang. Da Lincoln ble skutt i 1865 tok demokraten Andrew Johnson over vervet. Han ga Sør-statenes hvite borgere amnesti og arbeidet for å få til alminnelige valg. Under oppbyggingen prøvde de i nord å være milde mot sin beseirede fiende, Sør-statene fikk bevilget mange millioner kroner til oppbygging og økonomisk støtte slik at de skulle overleve.

   

  Ikke alle behandlet folket i sør pent, høyere makter i Kongressen straffet og kuet Sør-statene som en erobret nasjon, og det var ikke alltid like lett å være fra f.eks. South- Carolina eller Virginia.

   

  Etter Johnson ble General Grant U.S.A’s nye President, og landet byggdes sakte men sikkert opp mot en ny og bedre fremtid.

   

  Krigens siste skudd

   

  14. April 1865, bare fem dager etter krigens slutt var Abraham Lincoln og hans hustru på Ford’s Theatre i Washington. En fanatisk skuespiller som støttet Sør-Statenes sak snek seg inn i Lincoln’s losje og skjøt en kule tvers gjennom Abe’s hode. Abe døde ikke momentant, men tidlig neste morgen. Dette var krigens aller siste skudd.

   

  Lincoln sa dette i en tale etter valget mars-65:

   

  "Uten hat mot noen, med barmhjertighet mot alle, med fast tro på rettferdighet, slik Gud lar oss skue det rette, må vi kjempe videre for å fullende det verk som er pålagt oss: å forbinde nasjonens sår, å sørge for ham som har båret kampens byrde, og for hans enke og hans barn. La oss gjøre alt som kan skape og fremelske en rettferdig og varig fred blant oss selv og med alle nasjoner."

   

  Kilder

 • Aschehoug og Gyldendals Multimedialeksikon
 • Verden 2 (historieverk for den vidregående skolen)
 • Grimberg - Menneskenes liv og historie - bind 19/20
 • U.S.A - samfunn og ressuser i politisk perspektiv
 • Samfunn 7 - 9 - maskiner og maktkamp
 • The photographic history of the civil war- bilder
 • Cap leksikon - (1 bind) - 1981
 • Gyldendals leksikon - (1 bind) - 1967
 • Store navn - Berømte personligheter gjennom tidene

   

  Egen mening

   

  Den amerikanske borgerkrigen var på mange måter en rar krig. Starten sier jo det meste, å begynne en krig av den grunn at de ikke liker presidenten. I allefall var det gøy å lese om Lincoln, krigen og alle hendelsene som utspillte seg i sammenheng med den. Av moral er det mye vi kan lære av denne krigen, det å holde livslysten oppe og tenke possitivt, noe som spesiellt folket i sør var gode til er en ting, en annen er å aldri gi opp selv ikke når alt ser dystert ut.

   

  Å ha en særoppgave legger mye press på en som elev, og det er lett og drøye skrivingen litt for lenge, jeg for min del skulle ønske at jeg tok fatt på oppgaven før.

   

  Med venlig hilsen
  Kristian Jensen og Abraham Lincoln

  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  arne bjarne
  04.11.2013 11:52

  Bra!
  133
  anbefalinger
  tusen takk for at du hjalp oss med prosjektet om borgerkrigen. håper bare at vi ikke får 100% plagiat nå.. hihi

  Karen & Madeleine
  20.04.2004 15:19

  Bra!
  26
  anbefalinger
  Hey  Razz :-P Vi brukte siden din når vi skulle skrive stil om Den Amerikanske Borgerkrigen, den hjalp oss veldig, tusen takk  Very Happy :-D *hihi*

  Aredhel
  28.04.2004 19:15

  Bra!
  24
  anbefalinger
  Har prosjekt om USA og er veldig sent ute. Nå slapp jeg å gå gjennom milevis med fakta. Den reddet livet mitt (ihvertfall tidsskjemaet)Tusen takk

  Charlotte
  29.04.2004 17:33

  Bra!
  24
  anbefalinger
  siden hjalp meg mye. har en oppgave om Den amerikanske revolusjon å fikk mye, mye hjelp av denne siden. takk

  Lærer
  07.06.2004 23:46

  Bra!
  24
  anbefalinger
  Det er masse stoff men jeg tipper ikke du fikk bedre enn ren 4 på denn oppgaven. Eller hva ?


  12.04.2005 10:41

  Bra!
  14
  anbefalinger
  rå bra tekst.. hva fikk du? -6 elr no sånt?

  Mats
  04.05.2004 08:44

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Dette var hva jeg trengte. Har prosjekt om denne krigen, og underveis fant vi ut at det finnes tonnevis av stoff om den. Dette var et fint overblikk for oss.

  Mari
  15.06.2004 15:48

  Bra!
  9
  anbefalinger
  vil bare si at jeg syns dette prosjektet var litt tynt. for eksempel trakk ikke sørstatene seg ut av unionen fordi de ikke likte presidenten. det var flere og mer dypereliggende årsaker enn det!!

  Vær kritisk!
  13.12.2007 15:25

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Må bare få lov til å meddele at dette var virkelig ille. En utrolig "sucky" tekst full av skrive- og faktafeil. Hva fikk du egentlig? 2+ er mitt tips. hadde det ikke vært for at teksten var såpass lang ville jeg sagt at den var skrevet av en barneskoleelev. tips: sjekk kildene dine neste gang du skriver en tekst, vær kritisk til hva som står der, og vær så snill å få noen til å rette alle skrivefeilene dine.

  HM
  19.04.2004 19:41

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Hurra! Jeg fant det jeg lette etter.

  tony
  08.11.2004 19:50

  Bra!
  8
  anbefalinger
  må ha mer fakta

  June
  20.01.2014 21:34

  Bra!
  8
  anbefalinger
  Endelig enkel forklaring på hvordan borgekrigen startet. Så innviklede forklaringer på andre nettsider. Tusen takk c:

  Nanna_16
  13.05.2004 14:20

  Bra!
  7
  anbefalinger
  siden var super den.. fant alt eg trengte her

  Gunnar Nilsen Johansen Dahlesen Ambjørnsen :D
  29.03.2006 16:38

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Fant alt jeg trenger...... Bra side!

  hemahouse
  18.04.2004 21:41

  Bra!
  6
  anbefalinger
  denne siden er full av bra fakta, det at du frysex hevder det motsatte, beviser bare at du ikke har mye peiling

  Monthy
  06.05.2004 14:19

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk skal du ha. Dette hjalp veldig i mitt prosjekt om Abraham Lincoln


  06.05.2004 21:53

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Tusen takk for denne siden! Den ga meg en enkel, men detaljert beskrivelse av krigen, som jeg skal ha muntlig prøve i, fredag 7. mai.

  !
  11.05.2004 15:46

  Bra!
  6
  anbefalinger
  Takk! Skal levere engelsk oppgave om den Amrikanske borgerkrigen i morgen! Nå rekker jeg tidsfristen!

  tjaa
  27.05.2004 12:51

  Bra!
  6
  anbefalinger
  hm, finn no bilder..  13.05.2004 09:26

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Zorry, men det var ikke jeg som skrev den gammle kommentaren min fra den 16 i 04 i 2004 kl.09:29

  Jeg synes egentlig dette var en veldig bra kommentar jeg!!!

  By: FrYSeX

  tesse
  29.05.2004 19:07

  Bra!
  5
  anbefalinger
  TUUUUUUUUUUUUUUSEN takk!!!! detta redda min historie-karakter!!!!!!

  Helene
  01.06.2004 17:49

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Dette hjalp skikkelig til på prosjektet vårt om 1800-tallet og sånt! Fant mye stoff!

  Christian
  06.06.2004 17:07

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Hellsiken her har vi en hel oppgave til meg. Takk for prosjektet får sikkert 6 er


  21.10.2004 17:10

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Tipper du fikk 5. Skulle hatt noen bilder og sånt.

  belly
  04.11.2004 14:38

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Kjempe bra skrevet!!! Tusen takk

  Christian
  18.11.2004 18:07

  Bra!
  5
  anbefalinger
  Super side! Fant ikke akkurat det jeg lette etter, men det gjør man jo aldri på nettet.. Men det var kjempemye lærerikt her på denne siden! *takk*


  15.03.2005 10:27

  Bra!
  5
  anbefalinger
  veldig fin side... jeg koste meg med å lese dette. men jeg finner meg nokk enig med Christian..
  fant ikke det jeg lette etter.. Sad :-\( men som sakt..: slik er nettet

  vegard
  02.02.2006 09:27

  Bra!
  5
  anbefalinger
  kjempe bra side Smile :-\)


  13.02.2006 15:04

  Bra!
  5
  anbefalinger
  borgerkrigen i USA handlet egenltig veldig lite om slaveriet!
  Nordstatene fant andre måter og tjene penger på...noe ikke sørstatene gjorde.
  Nordstats yeenkiene brukte bare dette mot sørstatene..... men bare se hva nordstatene som fikk kontroll over hele USA etter krigen, hvordan de oppførte seg mot indianerne...... Hadde jeg levd i USa på denne tiden, hadde jeg vervet meg til Sørstatene og the Confederare states!  Crying :'\(

  marie
  11.05.2006 13:28

  Bra!
  5
  anbefalinger
  ikkje den beste siå eg har sett asså  Sad :-\( den va litt dårlig!!!!!!1

  ...
  10.05.2004 19:06

  Bra!
  4
  anbefalinger
  så jævlig mye da....!

  sliter
  07.06.2004 09:53

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Takk for hjelpen til prosektet vårt

  ape
  07.06.2004 09:54

  Bra!
  4
  anbefalinger
  kul side ass

  AHRG
  07.06.2004 23:41

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Kunne dere ikke hatt dette på engelsk det er det jeg skal ha oppgave om

  QzK1
  14.06.2004 09:58

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Masse bra stæsj her. Takk, bruker det i et historiprosjekt om verden etter 1850


  21.10.2004 16:20

  Bra!
  4
  anbefalinger
  dette er en drit bra side


  06.09.2005 21:53

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Bra side! Finn noen bilder oxo dah! =D
  Takk! Fant d jg trengte!  Smile :-\)

  Nana
  16.01.2006 23:28

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Fyyyyyyyyyyy faen, dette var drit bra!!!!!! You go man Smile :-\)

  Snowbunny
  04.03.2007 12:01

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Skriver særoppgave i Nyere Historie jeg, og slik du hadde det så skriver jeg og i siste liten (typisk)... Temaet mitt er Ku Klux Klan. For å finne bakgrunnen og hvorfor denne hemmelige amerikanske ordenen ble opprettet må jeg tilbake til Den Amerikanske Borgerkrigen  Smile :-\) Veldig bra dette, det hjelper meg mye  Wink ;-\) Takk!

  Ole
  29.04.2004 15:21

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Aredhel, jeg har også prosjekt om Usa nå, den skal levers i morgen. går vi på samme skole?


  20.04.2005 13:01

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Selvom man er dansker er siden skam ganske udemærket

  zety
  02.05.2005 13:38

  Bra!
  3
  anbefalinger
  dette er en exstremt bra side.
  bukker og takker.....
   Smile :-\)

  cool
  02.05.2005 13:41

  Bra!
  3
  anbefalinger
  bra bra bra bra bra bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pepsibabe
  04.05.2005 12:00

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Dette hjalp meg masse på et prosjekt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  11.05.2005 17:55

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Takk.
  du har skreve en drit bra tekst der du hjalp meg med stil.

  King of the gHetto
  18.05.2005 15:15

  Bra!
  3
  anbefalinger
  dette var en bra side, skal skrive om den amerikanske borgerkrigen på eksamen så takk for info....


  06.09.2005 15:34

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Bra side azz! Fant alt jeg trengte her! =D=D=D=D=D TAKK!  Smile :-\)

  Eleev1
  23.05.2007 09:19

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Oppg er helt grei, kan ikke forvente mer av en 15/16 åring.
  Og det med presset på eleven er kritisk. Du får ikke samme kvalitet om du starter sent.
  Bedre sent enn aldrig  Wink ;-\)

  z
  31.03.2008 16:11

  Bra!
  3
  anbefalinger
  Takker veldig mye for denne hjelpa, du redda inleveringa mi  Smile :-\)

  Martin h
  09.11.2010 16:20

  Bra!
  3
  anbefalinger
  utrolig bra side. jeg skal skrive om hvorfor den amerikanske borgerkrigen brøt ut og dette hjalp meg skikkelig
  ttuuuuuuuuuuussssen takkkkkkkkkkkk B-)

  jinx
  26.05.2004 16:25

  Bra!
  2
  anbefalinger
  drit bar side. du har reddet dagen min med denne oppgaven.  Smile :-\)


  29.03.2005 13:23

  Bra!
  2
  anbefalinger
  bra side! du er en flink gutt.. takk og bukk.

  vegar
  30.03.2005 13:36

  Bra!
  2
  anbefalinger
  dritt bra!!!!

  anders
  30.03.2005 13:37

  Bra!
  2
  anbefalinger
  sykt bra faen so bra

  stine
  11.04.2005 22:35

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Veldig mye lettleselig informasjon Smile :-\) bra jobba!


  15.04.2005 16:17

  Bra!
  2
  anbefalinger
  gjette bra!! det e det beste jag har sett på norska. jag tykker me. "gulebøy" jag tissar på dei...

  zety
  09.05.2005 11:53

  Bra!
  2
  anbefalinger
  I am tha best!!!!!
  men jeg sier det igjen det er en exstremt bra side!
  kicker assen til alle andre (nesten alle)  09.05.2005 13:24

  Bra!
  2
  anbefalinger
  hei er zety ,men har forandret navn......
  kul side

  har litt mer peiling nå
  23.05.2005 21:33

  Bra!
  2
  anbefalinger
  kjempe bra side


  02.12.2005 09:10

  Bra!
  2
  anbefalinger
  ganske god stil, men æ lure på en ting: nordstatan va flest folk, men så står det at sørstatan va bæst utrusta me folk ?? plis svar en eller anna!


  02.12.2005 13:49

  Bra!
  2
  anbefalinger
  tusn takk før hjælpa t artikkeln min!!  Smile :-\)

  June
  13.01.2006 14:56

  Bra!
  2
  anbefalinger
  hmm... kansje bra.. men træng ikke vite ALT d dær.. bare om DEN AMERIKANSKE REVOLUSJON!

  Michelle
  13.01.2006 22:16

  Bra!
  2
  anbefalinger
  bra sie men burde kansje vurdere å f inn non bilder?? el hva?? jeje Smile :-\)

  pepsibabe
  02.02.2006 10:13

  Bra!
  2
  anbefalinger
  mente ikke det jeg sa for ett år siden. lærern sa det var for mye stoff... men han var uansett en idiot som ikke likte meg..................................

  rmx
  06.02.2006 11:47

  Bra!
  2
  anbefalinger
  kjempe bra...

  Eirik
  08.02.2006 16:21

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Kan noen svare på ; Hva resulterte den amerikanske borgerkrigen i?

  Martin
  12.02.2006 18:43

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Jammen bra noen har skrevet dette! Endelig får jeg gjort den engelsk oppgaven! tusen takk til deg som har skrevet dette! Du er en reddene engel!


  13.02.2006 14:57

  Bra!
  2
  anbefalinger
  The south will rice again! " Send those Yeenkes Stright to hell "

  Jennifer
  16.03.2006 14:32

  Bra!
  2
  anbefalinger
  heeey...jeg fant det jeg leitet etter så det er bra..!!! hehe kul side og...klem

  Benedicte
  29.03.2006 17:59

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Mange av setningene du har skrevet har jeg lest før. På wikipedia. no. Dumt at du bare har skrevet rett av..


  02.04.2006 18:53

  Bra!
  2
  anbefalinger
  nice Wink ;-\)

  Litago
  03.04.2006 12:04

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Nice stoff Wink ;-\) Wink ;-\) Very Happy :-D Very Happy :-D

  ^^
  03.04.2006 22:20

  Bra!
  2
  anbefalinger
  HeHee.. Takk får du lagde denna siia.. Nå fikk jeg gjort leksene mine ^^ Jippi! Fordii her var det masse kjempee braa stoff.. Jeei Very Happy :-D MenMen.. På gjensynd  Wink ;-\)

  Elan
  19.04.2006 18:39

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Dette var en fin og innholdsfin side Very Happy :-D


  11.05.2006 23:00

  Bra!
  2
  anbefalinger
  tuuuusen takk sei æ bære;p fikk svar på ailjt æ trøngt her Very Happy :-D veshkeli letta da æ fainjt d her sent på kveiljn ja;p

  Battamo
  18.05.2006 09:56

  Bra!
  2
  anbefalinger
  KONGE! Hjalp meg med historieproskjektet!


  29.08.2006 09:54

  Bra!
  2
  anbefalinger
  denne siden er kjempe bra akkuratt sånn som alle nerder som mei trenger til at vi kan få en 5-6 på prosjektet!! TUSEN TAKK Very Happy :-D  Wink ;-\) elsker dere

  Anders
  13.09.2006 16:07

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Denne siden var knall bra! fant mye bra fakta om borgerkrigen. vi hadde engelsk prosjekt om den. jeg vil si det var den beste siden vi var innomm... takk Smile :-\)


  11.10.2006 13:39

  Bra!
  2
  anbefalinger
  denne siden er driit bra! masse drit bra fakta!  Smile :-\)

  baiselyst
  28.11.2006 09:29

  Bra!
  2
  anbefalinger
  hei din blei du har baiselyst =p


  03.01.2007 14:03

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Jobb med og/å suckaaaaaa!

  Petter
  19.03.2007 20:00

  Bra!
  2
  anbefalinger
  bra artikkel, hjalp meg mye. takk takk

  Mads
  21.03.2007 09:06

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Takk for denne fine siden

  Eirik
  27.03.2007 13:43

  Bra!
  2
  anbefalinger
  SERR!  Very Happy :-D Du er god, ass

  øyvind
  27.09.2007 11:52

  Bra!
  2
  anbefalinger
  du har vert veldig veldig flink , denne stilen din har julpet meg til å fa en 5 i engelsk fremmføring .
  takker så meget


  23.04.2008 12:46

  Bra!
  2
  anbefalinger
  tussen takk for hjelpa fikk 6 på den oppgava

  =)
  28.04.2008 19:15

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Så ufattelig bra! Takk takk takk til deg som er så flink ;D


  24.10.2008 12:21

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Plagiat.. www.wikipedia.org

  Jingle
  07.10.2009 17:35

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Rart dere får 6er når dere kopierer hele oppgaven, de har plagiat kontroll  Smile :-\)


  23.10.2009 10:41

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Drit bra side hadde det ikke hvert for den hadde jeg fått en 1 -_- Takk hade

  Renuka
  24.10.2009 17:57

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Kjempe bra sider!!!lærte meg myyyyyye....tuuuuuuuusen takk!!!! Smile :-\)

  anonym :P
  15.01.2010 11:13

  Bra!
  2
  anbefalinger
  tusen takk har en skole oppgave om den amerikanske revolusjon og dette er perfetkt!

  anonym
  07.04.2010 18:53

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Fint om den amerikanske borgerkrigen!
  Synes du har brukt noen gode kilder! I en faktatekst kan ma ha bilder, men ikke nødvendig.
  Noen skrivefeil her og her, men fra meg er det en klar 5'er! - Stø på!

  Sanna
  12.04.2010 16:42

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Tusen takk! dette hjalp min engelsk framføring ;D

  IRAKER
  08.06.2010 18:31

  Bra!
  2
  anbefalinger
  TAKK !!  Smile :-\) DETTE VAR BRA OG HJALP MEG VELDIG MY EMD MUNTIG FREMFØRING  Smile :-\) FIK 5 PLUSS TUSEN TAKK  Smile :-\)

  Morder
  08.06.2010 18:34

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Herlig mann den er pefekt til muntlig heh dt er bare å pugge pugge i huet så kommer jeg med en 6 og et stort smil og kominterre igjen håper jeg  Smile :-\)

  Katrine
  26.01.2011 22:37

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Takk, nå slapp jeg å lese igjennom hele wikipedia siden.

  Harry Potter
  30.01.2013 16:28

  Bra!
  2
  anbefalinger
  This is a very good text Kristian, i had some trouble reading it, so i needed someone to transelate it for me.

  Giidda
  19.10.2005 13:06

  Bra!
  1
  anbefalinger
  driiitfett.. Redda dagen min.. jalp mj veeldi..jepp

  Fredrik
  06.11.2005 21:36

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Toppers! Kort, enkel, konkret og informativ!

  amerika
  08.11.2005 17:24

  Bra!
  1
  anbefalinger
  må nok skuffe deg og si at du tar nok feil når det gjelder Lincoln, han var faktisk for et soleklart skille mellm svart og hvit... det samme sier amerikanerne jeg har kontakt med.. søk etter folk som har skrevet om han, så ser dere selv.. den såkalte frigjøringen av slavene var bare noe tull for å få slavene til å lage kaos i sør, det klarte de ikke.. slave-soldatene til nordstatene, ble kalt nigger-tropper av nordstatene selv.. det var også uhørt å si at en "nigger-tropp" var like god som en tropp bestående av hvite... ellers var det jo oppgaven bra... Smile :-\)

  Sol
  24.09.2015 16:03

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Super nettside. Jeg bruker den masse.

  Sherrå
  27.11.2015 00:31

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Mye bra her, mye til hjelp med en stor historie oppgave. Tusen hjertelig!!!

  Porn
  12.10.2017 09:23

  Bra!
  1
  anbefalinger
  AAAAAAAA Å JA

  kuksuger
  18.01.2018 09:34

  Bra!
  1
  anbefalinger
  ich bin ein kartoffel

  gustav
  15.03.2018 11:02

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Tusen takk for hjelp med still om den amerikanske borgerkrigen

  wow
  17.09.2018 15:07

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Ikke bruk N-ordet, idiot!!!!!

  Elise
  22.02.2017 19:48

  Bra!
  0
  anbefalinger
  Elske dg, du gjor d muli å få 5'ar på muntli eksamen

  sondre
  25.01.2018 17:02

  Bra!
  0
  anbefalinger
  diiigg


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
 • Req.time: 0.061 sec - 1 pageviews