Søk i stiler
 

Hinduisme (stikkord)


Notater til Hinduismen, Religion VK2.
Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:31.05.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Hinduisme
Verktøy:UtskriftHindu = inder

- har ingen stifter, men har navn etter indus

- verdens 3. største religion

- Hellige skrifter:

- Vedaskriftene:

fire store samlinger av hymner, eldste 3000 år gamle, forteller om en mangfoldig gudeverden (3306 guder er nevnt)

- Upanishadene:

Av over 200 skrifter, regnes 13 som klassiske. Ble til fra 500-800 f.kr, reiser og besvarer filosofiske

spørsmål

- Sutraene:

ble til før og etter Kristi fødsel, de kommenterer og forklarer vedaene og Upanishadene.

- Diktfortellingene:

kom omtrent samtidig med sutraene. To store diktfortellinger; Ramayana og Mahabharata

 

- sjelevandring: sjelen skal kontrollere kroppen. Kroppen er en bolig/ fengsel som sjelen er fanget i. Sjelen tar bolig i nye kropp når kroppen dør. Man prøver å bli løst fra reinkarnasjonen/ bryte ut av sjelevandringens uendelige rundgang. Blir ikke fri, før sjelen har gjort seg til herre over kroppen.

- dualisme: todelt menneskesyn. Sjelen (atman) er det egentlige mennesket. Atman er av samme natur som Brahman, den guddommelige verdenssjel. Materien er et bedrag (maya). Sjelen er den verdifulle del (kroppen er noe negativt). Sjelen er fanget i kroppen og må frigjøres fra den for å kunne forene seg med sitt opphav, Brahman. Denne frelsestilstanden kalles moksha.

 

Virkelighetsoppfatning

- Mange gudeforestillinger:

-panteisme (gud i alt)

-polyteisme (mange guder)

-animisme (åndetro)

- Fire ulike nivåer av religiøs erkjennelse:

1) Høyeste nivå: gud er upersonlig og gjennomsyrer hele tilværelsen. Guddommen = Brahman. Etter denne tankegangen blir den fysiske verden maya.

2) Nest høyeste nivå: personlige guddommer. Viktigst: Vishnu (opprettholderen), Shiva (ødeleggeren), Brahma (skaperen).

3) Noen har behov for at gudene trår fram i fysisk form. Avatarer: Vishnu har tatt på seg dyre -eller menneskekropp. Ni guder, venter på den tiende. Viktigst: Rama og Krishna (nr.7&8). Buddah nr.9

4) Noen trenger konkrete gudebilder. Hinduistiske templer er fulle av frodige gudestatuer og gudebilder, som troende ofrer til og tilber.

 

- Mange av gudeforestillingene har sine røtter tilbake til arierne, som invaderte India for rundt 3500 år siden.

- Sanskrit: indoeuropeisk språk som nå er utdødd, hinduismens hellige skrifter er skrevet på sanskrit.

- Guder:

Brahma: Minst kjent av de tre sentrale mannlige gudene. Skaperguden. Kan sees på som en personifisering av den upersonlige verdenssjelen Brahman.

Saravati: Brahmas kvinnelige partner, gudinne for renhet og sannhet. Villgåsa Hamsa symboliserer sjelens lengsel etter frelse.

Vishnu: Den blå guden.Er opprett holderen og en av de to mest sentrale gudene. Er gift med Lakshmi, og sammen danner de et idealekteskap.  Mange tilber Vishnu som om han var den eneste guden.

Når verden kommer i krise, trer Vishnu inn i verden i synlig skikkelse, en avatar (nedstigning). Skjedd ni ganger.

Lakshmi: Gudinne for skjønnhet og lykke og feires særlig i forbindelse med lysfesten Divali rundt nyttår.

Krishna: Har mange roller. Er populær. Alle blir forelsket i ham. Jentenes forelskelse i Krishna er et forbilde for den kjærligheten hinduer på kjærlighetens vei har til ham.

Shiva: Dommeren og ødeleggeren, som først og fremst trår i virksomhet når verden går til grunne. Har en tydelig erotisk side. Maken har mange navn; Parvati (Himalayas datter), Kali (blodtørstig), Durga (minner om Kali)

Ganesha: Sønn av Parvati, skulle beskytte Parvati mot inntrengere. Har elefanthode (Shiva hogget hodet av og måtte få nytt). Tilbes av mange skoleelever og studenter, som ber til ham om å få lykkes i sin utdanning.

 

Hinduenes liv

- Tempel: storslåtte byggverk, mange gudebilder i form av frodige skulpturer. Prestene ansvarlig for gudebildene (skal stelles). Ingen felles gudstjeneste. Hinduene ber i templet om morgenen. Kommer ellers etter behov. Presten bærer fram ofringer og framsier hellige tekster.

- Tilbedelse hjemme er en like viktig del. Foregår i et pudsjahjørne eller et pudsjarom, hvor de daglig utfører sine riter. Med bilde av guddommen de synes best om (steller den). Gir ofte vann til gudene.

 

- Kastesystemet: gir hvert enkelt menneske en forhåndsbestemt plass i tilværelsen og en bestemt rolle å fylle. Arierne innførte kastesystemet i India. De delte inderne inn i en pyramide med fire kaster, og de to øverste ble forbeholdt arierne.

- prestekasten

- krigerne og herskerne

- håndverkerne og kjøpmennene oppdelte, og det finnes nå flere tusen kaster

- tjenere.

 

De kasteløse står utenfor kastesystemet

- Offisielt avskaffet i India, slik at det er ulovlig å diskriminere noen p.g.a kastetilhørighet. Preger fremdeles hinduenes liv allikevel (rent/urent, sosialomgang/ekteskap, hvor nær frelsen fra sjelevandringen).

 

- Viktig å holde seg religiøst og sosialt ren:

- Slik blir man uren:  tre over de sosiale grensene kastesystemet setter ved giftemål, sosial omgang eller måltidsfellesskap med mennesker fra lavere kaster. Berøring er nok til å gjøre uren.

- Urene yrker: arbeid med søppel, lær og lik.  Bare de kasteløse kan arbeide i garverier og i forbindelse med likbrenning

- Hinduismens etikk er knyttet til kastetilhørigheten: rett/galt = rent/urent i vedkommenes kaste.

- Den som er blitt uren, kan bli ren gjennom spesielle renselsesriter (ofringer eller bad i hellige elver ex. Ganges)

- Hvis man har krenket sin egen kastes renhet, kan en bøte på skaden ved å holde en fest for kastemedlemmene.

 

- Kvinner mer urene enn menn i samme kaste. Denne forskjellen er størst i de høyere kastene. Allikevel var India det første landet som fikk kvinnelig statsminister, Indira Gandhi.

- Frelsen kan skje fra de høyere kastene. Kvinner må gjenfødes som menn for å nå frelsen.

- Kvinnesynet også preget av de mange kvinnelige gudene - populære. / Det kan også hete at kvinnen skal se på sin mann som en guddom og tjene og adlyde ham.

 

- Kastesystemet er et uttrykk for hvilket stadium man har nådd i sjelevandringen.

- Leve et godt/rent/bra/rett liv = stor renhet/blir født inn i en renere eller høyere kaste i sitt neste liv.

- Leve et dårlig/urent liv = født i lavere kaste

- Karma: betyr gjerning/handling. Brukes om konsekvensene alle handlingen får. Den lovmessige sammenhengen mellom en hindus atferd i dette livet og en kastestatus i det neste. God karma gir grunnlag for høyere kaste, dårlig karma fører til lavere kaste.

 

Frelseveiene

- Tre veier til frelse:

1) Gjerningenes vei (karma-marga):

Den mest utbredte. Tett knyttet til den kasten hver enkelt tilhører, og til den etikken som gjelder for denne kasten. Leve etter kasteforskriftene. Lavkastehinduene ofte mer nøye med dette enn høykastehinduene. En pliktvei. Gjerningene skal utføres uten motvilje eller glede.Et slikt engasjement vil bare forsterke det at sjelen er bundet til kroppen.

2) Kunnskapens vei (jnana-marga):

Grunntanken er at når sjelen får innsikt i sin virkelige natur, kan atman løsrives fra kroppen og forenes med den panteistiske guddommen Brahman. Teoretisk kunnskap er ikke nok. Gjennom meditasjon blir kunnskapen til innsikt. Yoga er en øvelse i selvkontroll, og gjennom yoga skal sjelen bli herre over kroppsfunksjonene. Når denne kontrollen er total, kan en oppnå frelsen.

3) Kjærlighetens vei (bhakti-marga):

Her blir frelsen tilbudt som en gave. Knyttet til guden Krishna. Krishna sier: « selv de som har kommet til verden av lavere byrd, kvinner, vaishyaer og shudraer, når det høyeste mål hvis de tar tilflukt i meg. Mest populær blant de to nederste kastene.

 

Hinduisme i nyere tid

- Reformbevgelser i det forrige århundret: 

- Ram Mohan Roy: Ville fremme troen på en gud og bidrog til at den tradisjonelle enkebrenningen ble forbudt.

- Ramakrishna: forkynte kjærlighetens vei og ville nå de brede massene. Disippelen hans, Vivekanada, startet et hinduistisk misjonsselskap for å utbre hinduismen til vesten.

- Nåtid: Flytting til byene og utviklingen av nye yrker fører til at kastesystemet kan bryte sammen som sosialt system i løpet av noen tiår = uro i de høyeste kastene

- Radikale grupper ønsker å bruke hinduismen som en nasjonalistisk ideologi.

 

- I møtet med andre religioner er hinduismen er relativistisk: Alle religioner har noe av sannhet, men ingen har sannheten alene. Induene finner en fellesnevner i alle religioner.

 

- Ca. 85% tilhører hinduismen i India, men er ikke statsreligion.

- Statsreligion i Nepal. Kongen = Vihsnu (avatar)

- Betydelige hinduistiske minoriteter i: Bangladesh, Sri Lanka.

- Flertall av hinduer på Bali (Indonesia) og Guyana (Sør-Amerika).

- Hinduer av indisk herkomst finner vi også i: Sør-Afrika, Øst-Afrika og Storbritannia.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

mee
26.04.2005 17:51

Bra!
17
anbefalinger
har du ikke noe om hinduismens renhet/urenhet, renselse og spiseforskrifter?? Smile :-\)

little me
29.04.2005 13:44

Bra!
12
anbefalinger
er det ikke noen her som veit noe om hva som er det onde i hinduismen??????? jeg må vite det skal levere inn en opg på mandag

Kjersti
20.11.2005 22:30

Bra!
11
anbefalinger
Masse kjempebra her  Smile :-\) Passet meg superfint! skal ha prøve om dette imorgen, og var bare supert å ta notater utifra dette

hanne
28.09.2004 23:51

Bra!
8
anbefalinger
Ryddig og flott! God hjelp for de som leter etter stoff til oppgaver.
Takk for hjelpen! Smile :-\)

jhoda
21.09.2004 09:07

Bra!
7
anbefalinger
men, men. godt stoff. thank you bibi.

Fjertiss
17.02.2005 21:40

Bra!
7
anbefalinger
Bra side Smile :-\) Hjelper en venn i nøden, fortsett med det...!
Takk for hjelpen Smile :-\)

mærry
22.10.2005 14:08

Bra!
7
anbefalinger
Takk for bra stoff!

maria
19.04.2006 18:52

Bra!
6
anbefalinger
masse bra her, som jeg kan få bruk for på en prøve vi skal ha Wink ;-\) jeg kan kansje skrive litt om det som mangler her, har det på ark så. får seg hva jeg gidder=P men uansett takk Wink ;-\)


10.04.2008 10:23

Bra!
6
anbefalinger
hva mener hinduene om krig?er de for eller i mot krig?

mee
15.01.2009 18:03

Bra!
6
anbefalinger
hva er de tre veiene til frelse??  Confused :-\? må vite det vi skal ta prøve i morra!!  Sad :-\( men bra side  Smile :-\)

Tuva
09.02.2006 20:23

Bra!
5
anbefalinger
utrooolig bra med stoff her,,,  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) thanks lizzm

hufsa
28.02.2006 12:04

Bra!
5
anbefalinger
Bra!  Smile :-\)

loppa
05.03.2006 17:22

Bra!
5
anbefalinger
Kjempe arti sie Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

pusi90
23.03.2006 10:43

Bra!
5
anbefalinger
mitt i en prøveexamen er dette en ypperlig side for meg... Smile :-\)

Sigurd
25.10.2006 21:20

Bra!
5
anbefalinger
Jeg elsker Daria. Det er verdens beste skole side finner alt jeg trenger på ett sted.
Sidewn inneholder kun en negativ ting.
DET ER INGEN SAMMENLINGNINGER ELLER REFLEKSJONER!!
ellers er den bra Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

kulingen
26.04.2006 17:31

Bra!
4
anbefalinger
Jeg trengte jo å vite noe om Vihsnu da! Sad :-\(

jea
27.05.2006 14:41

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra side Smile :-\) Smile :-\) hjalp meg godt til en innleverings oppgave. og til dere som lurte på kvinnesynet,..det står om det på oppgaven over denne Very Happy :-D

hanne k.
07.06.2006 19:47

Bra!
3
anbefalinger
fint og oversiktlig!  Smile :-\) til god hjelp! takktakk!  Smile :-\)

HP
10.11.2006 11:24

Bra!
3
anbefalinger
Råbra side  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Mareen :)
11.11.2006 18:18

Bra!
3
anbefalinger
Heiann!  Smile :-\)
Denne siden er kjempe bra! Har funnet masse stoff her inne ;D Greit og oversiktelig liksom!  Very Happy :-D

Mareen igjeen :)
11.11.2006 18:21

Bra!
3
anbefalinger
Måtte bare skrive en ting til  Very Happy :-D
Jeg har KRL-prosjekt, og har funnet masse, masse informasjon her inne! Tuusen takk til Daria sier bare jeg  Very Happy :-D Wink ;-\)


19.01.2007 11:57

Bra!
3
anbefalinger
Heei Smile :-\) Kjeeeempebra ass... fant masse av det jeg trengte!! Men kunne du ikke skrevet litt mer om etikk? Eller det er jo ganske vanskelig da..jeg sliter skikkelig med å finne bra info om etikk i hinduismen. Men kjempebraa

Ingid
13.02.2007 18:46

Bra!
3
anbefalinger
Bra side, me masse god fakta Wink ;-\) fikk mye hjelp til krl proskjekte mitt Very Happy :-D

hgh
14.05.2007 20:30

Bra!
3
anbefalinger
bra dette!.  Smile :-\) Smile :-\)

...
07.06.2007 13:00

Bra!
3
anbefalinger
TUSEN TAKK FOR INFO'EN ;D ..yesss! Dere reddet meg liksom,,

uuukkkkiiiss
20.02.2008 13:30

Bra!
3
anbefalinger
ja ja, men det står jo bare i stikkordsform Sad :-\(


22.04.2008 18:48

Bra!
3
anbefalinger
Hei sann...
Jeg synted det var veldig bra side.. Fikk bruk for den i fremføringen min..
Men det var litt skrivefeil..... Anbefaling1

marti
16.10.2008 08:50

Bra!
3
anbefalinger
drit bra side daaaaaaaaaaaaaa

karol per.
13.11.2008 00:33

Bra!
3
anbefalinger
Hvorfor har du ikke med hva hinduismens tre hovedretninger er..?

The keeper
09.01.2009 12:54

Bra!
3
anbefalinger
BEHOLD: For the greatest comment writer ever! in the history of commenting comments!

Emilie Alexandra
28.01.2009 14:00

Bra!
3
anbefalinger
Jeg skriver stil om Hinduismen:- ))

Marie
31.01.2009 17:04

Bra!
3
anbefalinger
Greie notater. Burde kansje tatt med ren/uren i forhold til kaster, og de viktigste hellige skriftene.....

sweet_angel
28.04.2009 17:00

Bra!
3
anbefalinger
hei du har skrevet veldig bra men er litt mysfornyød med at du ikke skrev om mangfold , men er det noe som vet om mangfold så plizz kan dere skrive det her siden jeg har rle projekt og trenger hjelp til det takk

blubb!!
30.09.2004 15:19

Bra!
2
anbefalinger
er ikke den tredje frelses veien erkjennelsens vei kansje...?!?!?!?!?

Amora :)
07.03.2005 16:33

Bra!
2
anbefalinger
Hva mener Hinduismen m.t.p krig og vold? Finfin side dette, mn jeg kan ikke finne noe svar på spørsmålet mitt!!!!!
Håper en eller annen kan svare meg!!! På forhånd [thank you, bless you]  Wink ;-\)

TrØnDeRpØlSa
29.03.2006 13:39

Bra!
2
anbefalinger
ER det bare vishnu som har avatarer?! err det ikke flere er det ingen som vet det ?!  Sad :-\( Jeg må vel fortsette å lete Sad :-\( Smile :-\)


ther90
18.04.2006 22:45

Bra!
2
anbefalinger
det er ingen som vet hovedretningene innenfor hinduismen da??


02.05.2006 19:16

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\)  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Confused :-\? det var kjempe bra s ynes jeg assa Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) men det var mye som ikke var noe bra åsså Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\(

vbøas
15.05.2006 13:27

Bra!
2
anbefalinger
bra side mn dt er ikkje noe om kvinnesynet her.......
finn heller ikkje dt noen andre plassa her inne

Hello
22.10.2007 22:52

Bra!
2
anbefalinger
Veldig bra side, ryddig og bra med informasjon,
men jeg trenger å vite hvorfor hindutemplet er så stort/
hvorfor hinduene bygger dem så høye

bamse
28.12.2007 19:41

Bra!
2
anbefalinger
fordi muslimer kan også være der

Maii .. :D
03.03.2008 16:57

Bra!
2
anbefalinger
Bra, men kanskje litt mykje skrive feil ?
Jeg brukte noe av dette til særopg min, jeg måtte skrive alt på nytt nesten
husk:
ALLTID to L-ar i ALLTID
og
ALDRI to L-ar I ALDRI !
Du hadde skrive : Alti skjønner du, det stavers ALLTID  Smile :-\)

hotman
09.01.2009 12:51

Bra!
2
anbefalinger
Verldilveldveldig gigigigigeggog

lolcrazyultimate
09.01.2009 12:53

Bra!
2
anbefalinger
wow ultimate crazay artikkel lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzm gigigigiiggiigigigiggigigigigigiiggooooooooooooooooooo- oooooooooooooototototo

hotman
09.01.2009 12:55

Bra!
2
anbefalinger
yoyoyoy crazzzzy


13.01.2009 17:37

Bra!
2
anbefalinger
Hva er forskjellen på Braman og atman?  Confused :-\?

Heil
21.01.2009 12:00

Bra!
2
anbefalinger
Atman er menneskets sjel, mens braman er verdenssjelen

Marie
31.01.2009 17:06

Bra!
2
anbefalinger
mente flere av de hellige skriftene, og mer om innholdet i dem

Jomfruen6813
07.04.2014 10:31

Bra!
2
anbefalinger
Super side! Tusen Takk  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D

tina
28.04.2009 12:34

Bra!
1
anbefalinger
yoooo!

ewtdghgewtqgvKJHRTFJYTRGFDNHFGDFHEJGTRFHEJTJHERKEYFRTRYFGHRKJGHfqdfhj
07.04.2014 10:34

Bra!
1
anbefalinger
SUPER SIDE!

Mustafa
09.03.2018 17:45

Bra!
1
anbefalinger
Hva er rett og galt i hinduismen?

Hei
10.04.2015 13:24

Bra!
0
anbefalinger
I dont understand this sh?t


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews