Søk i stiler
 

Adolf Hitler


Kort og greit om Adolf Hitler
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Adolf Hitler
Verktøy:UtskriftINNLEDNING

 

Hitler er et navn som sitter brent inne i hode. For noen er det minnene fra 2. Verdenskrig for andre jødeforfølgelsen eller kanskje for hans viljestyrke og lederskap, men jeg kan ikke si at jeg har noen positive meninger om han. I mine øyne er han en morder og en som ikke tålte og se noen som var litt annerledes enn fra seg selv, og en som tror at vold løser alt

 

BARNDOMMEN

 

Adolf Hitler ble født den 20.april 1889 i Gusthof Zum Pommer, et lite vertshus i den lille byen Braunau i Østerike. Adolfs foreldre var Alois Hitler og Klara Pols. Alois Hitler døde av en blodpropp i lungene, mens han var ute og spaserte sin vanlige morgentur. Da faren døde var Adolf bare fjorten år. Adolf hadde bare ei levende søster. Hans andre søsken døde i tidlig alder. Adolf gjorde det veldig dårlig på skolen. En dag sa Adolf til faren at han ville bli maler eller kunstner. Faren ble målløs. Han lurte på om Adolf var godt bevart, og han trodde at han kanskje hadde hørt feil. Adolf bekreftet at han ville bli kunstner, men faren sa at det ikke ble noe av så lenge han levde. I 1905 sluttet Adolf sin skolegang for godt uten avgangseksamen, og med et skussmål hvor arbeidsinnsatsen hans ble betegnet som knapt tilfredsstillende. Etter at Adolf sluttet skolen flyttet han og moren til Urfahr som ligger i nærheten av Linz.

 

UNGDOMSTIDEN

 

I 1907 døde Klara Pols. Adolf hadde da flyttet til Wien, der han prøvde å komme inn på kunstakademiet. Prøvetegningene var imidlertid utilfredstillende, og han fikk som råd å søke seg inn på kunstakademiets arkitektskole. Der var linjen sperret for han manglet avgangsvitnemål fra folkeskole. I tenårene bodde Hitler på et herberge i Wien. Der drev han med maling, og laget postkort som de brunet i ovnen og solgte som gamle malerier av kjente kunstnere. Kortene Hitler laget ble solgt av en kompanjong. De var blitt enige om å dele inntektene, men det varte ikke lenge, for en dag solgte kompanjongen hans et bilde for 10 kroner. Hitler tok dette ille opp og anmeldte saken. Når kompanjongen ikke kom tilbake til herberget den dagen stevnet Hitler ham for retten og kompanjongen ble ilagt en straff på en ukes fengsel. De neste fire årene fram mot første verdenskrig fortsatte Hitler å slå seg møysommelig gjennom på samme vis, bare at han nå var sin egen selger isteden for å ha en mellommann. Så sent som i 1930-årene kunne man ennå komme over enkelte av Hitlers tegninger i Wien, de hadde fått rang av samlerkurositeter. Hitler tok på seg mange jobber, men klarte ikke å slå seg til ro. Han tok stadige skippertak.

 

EN GRYENDE POLITIKER

 

Hitler ga sitt hat til forskjellige menneskegrupper som f.eks jødene, presteskapet og sosialdemokratene. I løpet av disse årene tok et livssyn og en bestemt verdensanskuelse form i hans sinn. Han mislikte alt som hadde med solidaritet å gjøre, for det truet hans krav på å være et høyerestående menneske. Nasjonalismen(nazismen) som vokste fram i Tyskland etter første verdenskrig, var det som passet Hitler best. Bevaringen av den germanske rases renhet innebar avvisning av fremmede raseelementer som bl.a. jøder og sigøynere. Politisk bygde nazismen på lederprinsippet hvor all makt var samlet hos lederen, som senere skulle vise seg å bli Hitler. Det tyske folkets Fuhrer.

 

Ennå hadde ikke Hitler noen tanke på å gjøre en politisk karriere, men han tilbrakte en del tid med å lese og diskutere politikk, og han høstet verdifull lærdom. Solidaritet var en dyd Hitler ikke hadde noe bruk for. Han nektet innbitt å melde seg inn i noen fagforening eller å innrømme på noe vis at han fant seg i å ha samme rang som en arbeider. Troen på rasenes likestilling var i Hitlers øyne en enda grovere formastelighet enn troen på likhet mellom de enkelte mennesker.

 

Da Franz Ferdinand ble myrdet av serbiske studenter i Sarajevo den 28.juni 1914 var Hitlers første reaksjon forvirring, men etterpå sa han at nå ble det krig. Under hele første verdenskrig tjenestegjorde Hitler som frivillig i den tyske arme. Han følte nederlaget intenst og grunnla i 1920 den nasjonal sosialistiske bevegelse i Tyskland. I november 1923 foretok Hitler et mislykket politisk kuppforsøk i Munchen. Han ble idømt fengselsstraff, men etter frigivelsen ble han igjen leder for det nasjonalsosialistiske parti. Hitler som først i 1928 var blitt tysk borger stilte seg som kandidat ved begge omganger av rikspresident valget i mars og april 1932,men ble slått av Hindenburg. I 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler. Hans regjering ble betydelig styrket etter riksdagsvalget i mars samme år, og høsten 1933 var Hitler Tysklands diktator. Etter at Hindenburg døde i 1934,ble Hitler statssjef med titlen Fuhrer und Reichskanzler.

 

KRIGEN NÆRMER SEG

 

Vinteren 1937-38 markerer vendepunkt i Hitlers politikk. Han mente at tiden nå var moden til å kunne virkeliggjøre mål han for lenge siden hadde satt seg. Hitler hadde ingen plan klappet og klar, men at han i tilfelle av gunstige omstendigheter var forberedt på å marsjere mot Østerrike og Tsjekkoslovakia så tidlig som nyttår 1938. Østerrike var langt nede økonomisk, og med stor arbeidsløshet etter første verdenskrig. Hitler mente sudettyskerne som bodde i Østerike, led under disse forholdene. Han mente det østerrikske folk ville være tjent med å bli en del av Tyskland. Det kom til mange uoverensstemmelser mellom dem og østerrikerne, men det skulle vise seg at Hitler hadde stor støtte i det østerrikske folket. 12.februar 1938 hadde Hitler og Schuschnigg-Østerikets forbundskansler - en samtale på Hitlers arbeidsværelse. Hitler kastet seg raskt ut i et sint utbrudd om hele den politiske linje Østerrike fulgte. Schuschniggs forsøk på å forsvare seg ble overdøvet av Hitlers rop: "Hele Østerikes historie er bare en eneste uavbrutt høyforedersk handling. Slik var det før i tiden, og det er ikke det grann bedre i dag. Nå må det bli slutt på dette historiske paradoks som for lengst har oversittet sin tid. Og jeg kan fortelle Dem her og nå hr.Schuschnigg, at jeg er fast besluttet på å sette en stopper for det alt sammen. Det tyske riket er en av stormaktene, og ingen kommer til å opplate sin røst hvis det ordner sine grensespørsmål." Han ga seg til å skjelle ut Schuschnigg fordi den østerrikske kansleren hadde gitt ordre om at der skulle bygges forsvarsstillingerlangs grensen. Dette var en åpenlys fornærmelse mot Tyskland. 12.mars går Hitler selv over grensen til Østerrike. Sent om kvelden 13.mars kunne Seyss-Inquart-østerisk kansler- forelegge Føreren teksten til en lov som allerede var offentliggjort, og hvor første paragraf lød: "Østerike er en provins av det tyske riket." Den østerrikske regjering hadde gitt seg og Hitlers ønske om å erobre Østerrike innenfra, på fredelig vis hadde lykkes. Nazistenes avstemningssystem gav ikke plass for overraskelser: 99.08% gav til kjenne at de billiget Førerens handlinger, -og i Østerrike var tallet enda høyere: 99.75%. "For meg er dette den stolteste stund i mitt liv",: uttalte Hitler til pressen.

 

REAKSJONEN UTENFRA

 

Winston Churchill m.flere annså erobringen av Østerrike for å være en avgjørende endring i den europeiske maktbalansen. Tyskland hadde nå ervervet Wien som ble regnet som innfallsporten til sørØst-Europa og den tyske hærs muligheter for videre erobringer var meget lettere. Erobringen av Østerrike hadde for Hitler gått så lett at han fort ble fristet til å ta fatt på neste skritt. Den 21.april 10 dager etter at avstemningen i Østerrike var avgjort, sendte Hitler bud på general Keitel og hans stab, for å utarbeide planer om ny aggresjon. Det var ikke tvil om hvor Hitler neste gang ville slå til. Han hadde hatet tsjekkerne helt siden sin wienertid, da de stod for ham som selve prototypen på det slaviske"undermenneske". Også her brukte Hitler sudettyskere som påskudd for sin handling. Han ville ha dem tilbake til det tyske riket.

 

FORSØK PÅ FREDSSLUTNINGEN

 

Både England og Frankrike var involvert i forsøket på å få til en fredligløsning. Også denne gang ville Hitler erobre sin del av Tsjekoslovakia, uten å miste militære styrker, han truet hele tiden med invasjon. Appeller og advarsler fra London og Paris var uten virkning på Hitler. I Hitlers tale på partidagen gjorde han intet forsøk på å skjule sin vrede over ydmykelsen 21.-22. mai, hvor han var blitt anbefalt å slå retrett. Franskmennene med støtte av russerne hadde gitt sitt løfte om å støtte Tsjekkoslovakia. I sin tale sa han bla: "Jeg sier på ingen måte at et nytt Palestina skal få lov til å oppstå her, i hjertet av Tyskland. De stakkars araberne er forsvarsløse og overlatt til seg selv. Tyskerne i Tsjekkoslovakia er hverken forsvarsløse eller overlatt til seg selv, og det bør folk merke seg". Talen gav signalet til en reisning i Sudet området, og det kom til stygge opptrinn i Eger og Karlsbad, hvor flere mennesker ble skutt.

 

Spørsmålet om å få Sudettyskerne tilbake til riket, angikk rasebegrepet som dannet grunnlaget for Hitlers ideologi. Disse tyskerne måtte inn i det tyske riket. For dette ville han gå til en hvilken som helst krig, selv med fare for en verdenskrig. Det å bruke makt øvde en naturlig tiltrekning på ham.

 

Hitlers nye frist til tsjekkerne var at de måtte begynne evakueringen av det landområdet de skulle avstå senest 26. september, og avsluttes senest den 28. I en senere tale sa Hitler at dette det siste territoriale krav han hadde i Europa. Benesj-leder i Tsjekkoslovakia hadde lagt an på ødeleggelse av det tyske mindretallet. De skulle skytes som forrædere hvis de nektet å skyte på sine tyske landsmenn. Hundre tusener var dratt i landflyktighet mens tusener av andre ble hugget ned for fote av tsjekkerne. Med beskyttelse fra Storbritannia, Frankrike og Russland trodde han kunne gjøre hva han ville. Med Storbritannia og Frankrikes samtykke kunne tyske tropper marsjere inn i Sudet-området 1.oktober slik Hitler hadde forlangt. Fem år etter sin makterobring hadde han hevet Tyskland fra en av de dypeste bølgedalene i landets historie og opp til en stilling som Europas ledende makt. Natten til 10.november ble det gjennomført en nøye organisert jødeforfølgelse i Tyskland, som en hevn fordi en ung jøde i Paris hadde myrdet en nazistisk diplomat. Disse begivenheter fremkalte forferdelse i både Storbritannia og De Forente Stater. Hitler ble fryktelig sint over reaksjoner fra disse to land. Jødehatet var kanskje den mest oppriktige følelsen han overhode var i stand til å prestere. Hva ville Hitlers neste trekk bli ?

 

Det stod klart for meg fra første stund(innrømte Hitler siden)at jeg ikke kunne slå meg til tåls med Sudet-området. Det var bare en delløsning. Det kom til indre splittelse av den tsjekkoslovakiske stat i og med slovakernes aksjon før tyskerne marsjerte inn i landet. Dette var grunnen til at Storbritannia ikke lenger kunne være forpliktet til å garantere Tsjekkoslovakias grenser. Nå var Hitler klar til å ta seg av tsjekkerne. På samme måte som med Østerrike året før skjedde også nå tingene nå så fort at omverdenen var som svimeslått. Den opplagte svakheten ved Hitlers politikk, den feilen som ødelag likesikkert som den i sin tid hadde ødelagt Napoleon var hans manglende evne til å si stopp.

 

KRIGEN UTVIDES

 

Et land som hadde god grunn til å frykte Tyskland var Polen. Ved fredsoppgjøret av 1919 og i Tysklands svakhetstid etterpå hadde polakkene ervervet landområder, som tyskerne kanskje saknet sårere en noe annet de hadde mistet etter 1.verdenskrig. Lenge før Hitler hadde tyske regjeringer protestert mot det urettferdige ved Tysklands østgrenser. Danzig hadde man skilt ut fra Tyskland og gjort byen til en fristad hvor polakkene hadde særskilte rettigheter. Dette var Polens adgang til havet. Nå var det et tidsspørsmål når byen ville bli gjenforent med riket.

 

Det Hitler minst av alt ville var at det ble et forhold mellom Russland og Storbritannia. Han måtte derfor sikre seg Russlands tillit selv før Storbritannia gjorde det. Etter å ha sendt Ribbentrop til Sovjet den 22. august fikk han den støtte han ønsket fra Sovjet regjeringen. Da så Tyskland likevel rykket inn i Polen etter masse forhandlinger med Storbritannia inntrådte krigstilstand mellom England og Frankrike på den ene siden, og Tyskland på den andre 3.september 1939. Pakten som var kommet i stand mellom Tyskland og Sovjet resulterte i at disse to land besatte hele Polen.

 

FREDSTILBUDET

 

Fredstilbudet av 6.oktober som fikk så mye publisitet, var i vesentlig grad avskrevet av Hitler allerede før den ble fremsatt. Hans hovedhensikt med den talen hvor han fremsatte det, ser ut til å ha vært å få den tyske opinion med seg for å overbevise sine landsmenn om at det ikke ville være hans skyld hvis krigen fortsatte. Alle som var i Berlin høsten 1939 fikk et tydelig inntrykk av at krigen var upopulær og at folk lengtet etter fred. Gjennom hele høsten og vinteren 1939-40 var Hitler sterkt opptatt av den offensiv han hadde tenkt å sette i gang i vest. Han holdt flere taler, alle med samme skryt av alt han hadde gjort, for Tyskland og for å bedre forholdet til Tysklands naboer og leve i fred med dem. Til tross for at han ville gi inntrykk av å ikke fortsette krigen kom likevel overfallet på Danmark og Norge i 1940.Og begge land okkuperes. Planene om å overfalle Danmark og Norge var en av krigens beste bevarte hemmeligheter. Å overfalle Norge var et stort sjansespill ,da britene den 8.april,dagen før overfallet på Norge hadde minelagt norske farvann. Overrumplingstaktikken ble likevel kronet med stort hell og Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Narvik falt med et slag. Quislings kupp derimot var ynkelig mislykket, den norske Konge og regjering greide å komme seg unna. Fra og med begynnelsen av felttoget mot Norge hadde Hitlers tropper overrent Norge, Danmark, Nederland, Belgia, Luxemburg og Frankrike og de hadde greid å sette seg opp mot den mektige britiske flåte.

 

MOT FULL KRIG

 

I juni 1940 kapitulerer Frankrike og inngår våpenhvile. Samtidig gikk Italia med i krigen på Tysklands side ("Aksemaktene"). Sommeren 1941 inntrådte krigstilstand mellom "aksemaktene" og Sovjet. Noe senere kom Japan i krig med USA og England, liksom krig brøt ut mellom "aksemaktene" og USA. Det var bare Sverige, Sveits, Irland, Spania og Portugal som ikke var med i krigen. Mot slutten av 1942 kommer en amerikansk hær, britene og franskmennene til hjelp i Nord-Afrika. Våren 1943 er hele Nord-Afrika i de alliertes hender. Tyskernes nederlag ved Stalingrad i begynnelsen av 1943 betegner et vendepunkt i krigen. I 1943 besetter de allierte Sicilia og setter over til Italia. I juni 1944 kommer de alliertes invasjon i Frankrike. I begynnelsen av 1945 er russerne rykket langt inn i Tyskland, å i mai samme år kapitulerer Tyskland betingelsesløst. I august 1945 kapitulerte Japan, USA besetter Japan og slipper atombomben over Hiroshima og Nagasaki.

 

BEGYNNELSEN TIL SLUTTEN Etter 1944 ble det gjort flere attentatforsøk mot Hitler. Den 19.mars 1945 ga han kategoriske og detaljerte ordre om ødeleggelse av alle transportmidler, bruer, demninger, fabrikker og forsyninger som var i fiendens vei. Han sendte også bud på Speer og sa til han: "Skal vi tape krigen, så skal også nasjonen gå til grunne. Denne skjebne er uunngåelig. Det er ingen grunn lenger til å tenke på grunnlaget for selv en høyst primitiv eksistens. Nasjonen har vist seg svak, og fremtiden tilhører utelukkende den sterkere nasjonen i øst. Dessuten har de som er igjen etter kampen liten verdi, -fordi gode er falt. "Denne linje vek Hitler aldri en hårsbredd fra. I disse uvettige ordrene om å ødelegge alt og skyte de som nektet å etterkomme direktivene fant han et vist utløp for den skuffelse og vrede som han var besatt av. -og det var bare takket være Speer at ikke disse ordene ble utført til punkt og prikke. Et menneske var i allefall forblitt han tro og nå skulle hun få sin belønning. Det argumentet han hele tiden hadde brukt mot et giftemål med Eva Braun at det ville ha en uheldig virkning for hans karriere, hadde ikke lenger noen tyngde. De giftet seg mellom klokken 1 og 3 natt til 29.april 1945. Feiringen av begivenheten gikk sin gang mens Hitler trakk seg tilbake til siderommet sammen med sin ene sekretær, Fr. Junge. Der inne dikterte han i de tidlige morgentimene den 29.april sin siste vilje og sitt politiske testamente.

 

Tidlig på ettermiddagen 30.april fikk Hitlers sjåfør Erich Kempka ordre om å sende 200 liter bensin til rikskansellihagen. Bensinen ble levert i Jerry kanner, og leveringen ble kontrollert av Hitlers kammertjener Heinz Linge. I mellomtiden var Hitler ferdig med sin lunch, og gikk for å hente sin kone, og for annen gang sa de farvel til Goebbels, Bormann og de andre som var igjen i bunkeren. Derpå gikk Hitler inn i førersuiten igjen sammen med Eva og lukket døren etter seg. Det gikk noen minutter, de som var utenfor ble stående og vente i korridoren. Så lød et skudd. Etter en kort pause åpnet de den lille døren til suiten. Hitler lå på sofaen, som var våt av blod. Han hadde skutt seg gjennom munnen. Til høyre for ham lå Eva Braun, død hun også, hun hadde tatt gift. Likene ble båret ut og dynket med bensin og brent etter ordre Hitler hadde gitt.

 

KONKLUSJON !

 

Da vi først fikk vite om at vi skulle ha et tverrfaglig særemne i samfunnsfag, kr-dom og norsk fra 2. Verdenskrig viste jeg hva jeg skulle velge og skrive om, en leder og etter litt tenking kom jeg fram til Benito Mussolini. På fredags kveld da jeg skulle starte og skrive for fult fant jeg ut at dette temaet ville ta meg flere uker hvis jeg skulle oversette alt som jeg hadde hentet på Internett for stoffet var på italiensk og engelsk, og for og gjøre en lang historie kort besluttet jeg og bytte til en annen leder og hva var vel mer naturlig enn og velge Adolf Hitler. Adolf Hitler har vært et intresangt tema og skrive om og mangel på stoff om han var det heller ikke. Jeg synes jeg har lært mer om Hitler ved og skrive om han enn og bare sitte og pugge fakta.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

adolf hitler
16.05.2006 16:41

Bra!
18
anbefalinger
er hasse diese aufsatzt.es ist grozz.ich erhielt ein Problem mit Gewehren bin dort ein Doktor hier?

Weronica
15.04.2004 16:39

Bra!
17
anbefalinger
jeg synes denne siden var veldig lærerik.......jeg syntes at du hadde fint ordbruk og mye fakta.....jeg har lært mye om Hitler som person som jeg ikke viste fra før....denne artikkelen synes jeg var veldig bra!!!!!! Smile :-\)

anomyen
15.03.2005 19:01

Bra!
13
anbefalinger
kort....nei
greit...ja, jævela greit. kjempe bra

Anita katrin berg holte
27.05.2004 13:25

Bra!
8
anbefalinger
Heizann babe...(",) dennan sia e råhot..

Karwan
26.03.2006 14:58

Bra!
6
anbefalinger
Denne teksten har mange og/å feil. Jeg har sett den samme på www.skoleforum.no! Det er ganske latterlig å tenke på at folk tror at du er kjempeflink til å skrive, når du ikke har skrevet det selv. Hadde jeg vært læreren din hadde jeg gitt deg maks 4+.

Karwan
26.03.2006 15:01

Bra!
6
anbefalinger
"I mine øyne er han en morder og en som ikke tålte og se noen som var litt annerledes enn fra seg selv, og en som tror at vold løser alt"...Hvilket klassetrinn er dette? Det heter: I mine øyne var han en morder, en som ikke tålte å se noen som var litt annerledes enn seg selv og en som trodde at vold løste alt.  Wink ;-\)

ljkt.
28.03.2006 13:30

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk for at du laga ei slik side. du er flink. Smile :-\)


15.04.2004 17:37

Bra!
4
anbefalinger
Jg synes denne siden var bra. jeg skal skrive særoppgave om hitler selv nå i forbindelse med 2.verdenskrig så denne siden var kjempe bra og ikke minst lærerik. Hadde dere gitt terningskast ville bli 6 garantert!!!!!! Kjempe bra  Surprised :-o)

siv
21.04.2004 21:21

Bra!
4
anbefalinger
Dette var bra c"

xxxxxxxx
22.04.2004 12:34

Bra!
4
anbefalinger
bra

olav r
22.04.2004 18:00

Bra!
4
anbefalinger
Det første som slår meg når jeg ser denne teksten er at det er så mange skrivefeil. det vare lyser i mot meg når jeg leser jeg får ikke fred i sjelen. og hvor er avsnittene? dette er ikke bra. Ta kontakt så kan vi ta noe studie teknikk i lag

Børni the man
10.05.2004 13:35

Bra!
4
anbefalinger
Den sida her var konge Very Happy :-D vil du gifte deg med meg?

soopadopa
09.02.2006 08:40

Bra!
4
anbefalinger
denne er fantastisk denne siden... flotte fakta om selveste hitler!!! Very Happy :-D

--
03.12.2007 15:28

Bra!
4
anbefalinger
Litt kort? Hvilken karakter fikk du? Har ikke lest hele, men ser bra ut Smile :-\)

haahahaha
15.01.2015 13:21

Bra!
4
anbefalinger
føkk jomfru maria

thomas h
23.04.2004 10:33

Bra!
3
anbefalinger
Snakker om skrivefeil. Se hva du selv skrev: "det vare lyser i mot meg når jeg leser jeg får ikke fred i sjelen."


26.04.2004 09:49

Bra!
3
anbefalinger
veldig bra...  Smile :-\)


27.04.2004 16:25

Bra!
3
anbefalinger
njA.....3-


21.05.2004 22:29

Bra!
3
anbefalinger
Dette var en fin studie av Adolf Hitlers liv  Smile :-\) Du har gjort et grundig forarbeid, og du formulerer deg på en utmerket måte. Håper du opprettholder din interesse for Hitler og 2. verdenskrig, slik at vi alle kan være med på bevisstgjøringen som trengs idag. Det kan ofte virke som om vi har glemt hva som skjedde, og det er ikke bra. * KEEP UP THE GOOD WORK *

Mari
10.03.2005 17:06

Bra!
3
anbefalinger
Hællæh, Punk Bitch her vettu... Kul side detta,,, Slepper i hvertfall å lete etter stoff o.s.v, hehe, juppjupp Wink ;-\)

ehh aner ikke
09.02.2006 09:12

Bra!
3
anbefalinger
kjeeempe bra assa! blæææh


18.11.2007 19:24

Bra!
3
anbefalinger
den skal, jeg bruke på skolen ass, drit bra^^

Hitler
21.11.2016 10:09

Bra!
3
anbefalinger

Ich bin wieder da!

rudolf
27.04.2004 15:06

Bra!
2
anbefalinger
utrolig bra skrevet....det synes bestevennen min stine oxo...hun gråter av glede etter å ha lest en så fantastisk flott stil!!!!

Øyunn
04.05.2004 12:56

Bra!
2
anbefalinger
bra d Razz :-P Yeee...!


05.05.2004 12:42

Bra!
2
anbefalinger
halla! dettan va SUPERT Wink ;-\) men'e zorry, hakke læst dæ Smile :-\)

=)
13.05.2004 15:54

Bra!
2
anbefalinger
Kjempebra Smile :-\)!!!

..
29.10.2007 16:16

Bra!
2
anbefalinger
skal vise deg mus jeg
hei på dere! =)
21.05.2004 17:54

Bra!
1
anbefalinger
veldig bra skrevet... til å være det samme som står på www.skoleforum.com!  Wink ;-\) å du kritikker; -han døde i 1945!

Nile
22.05.2004 15:32

Bra!
1
anbefalinger
hei..bra skrevet. jg skl til auschwitz til høsten og jg har en tentamens oppgave om hitler nå, så dette er lærerikt..han ble født i 1889 og døde i 1945 Wink ;-\)

0007
23.05.2004 14:12

Bra!
1
anbefalinger
kantje lesa jønom alt detta. offf


24.05.2004 13:20

Bra!
1
anbefalinger
Big og go vesdu skøn ka e mein. men når døyd han?
ellers mye fakts

lol
26.05.2004 12:08

Bra!
1
anbefalinger
du har hentet denne siden fra innternett eg var nettopp in på det

rakel
28.05.2004 10:45

Bra!
1
anbefalinger
detta va ei bra sia

znuppa
05.08.2004 23:03

Bra!
1
anbefalinger
hey kul side, leste ikke alt men ganske mye! jeg e veldig glad i 2 verdenskrig å adolf hitler så dette nar spennde ( :

MGO d H
27.08.2004 21:06

Bra!
1
anbefalinger
minst 11 feil i konklusjonen hvoraf flest "og"feil istedenfor å. har du virkelig skrevet særoppgaven selv eller er det en kopie. Den er nemlig skrevet i en annen stil enn din egen. Hilsen fra en utlendig som er lærer norske barn norsk i skolen.


09.12.2004 11:13

Bra!
1
anbefalinger
Nice

daniel
02.02.2005 12:14

Bra!
1
anbefalinger
herlig..

ariel
06.02.2005 17:34

Bra!
1
anbefalinger
den er altfor lang.. prøv og fortell litt kortere og sånn at det er lettere og fårstå... kunne du ikke hatt skrevet litt om hva hitler gjorde under andre verdenskrig...

sexy
07.02.2005 19:59

Bra!
1
anbefalinger
lærerik sie........til stor hjelp!

PrinsessA!
14.02.2005 15:56

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra side!
YEAH!!

hogaboGa
07.03.2005 15:44

Bra!
1
anbefalinger
mye fakta her ja ;D

anonym
10.03.2005 10:37

Bra!
1
anbefalinger
bra stoff. jeg får i 7. klasse og har om adolf og 2. verdenskrig. bra!!


28.03.2005 20:28

Bra!
1
anbefalinger
Dette var veldig bra, men kanskje du burde ha skrevet mer om jødeforfølgelsen

(.)(.)
31.03.2005 17:23

Bra!
1
anbefalinger
Nice milord........ real good

fresh
20.04.2005 10:41

Bra!
1
anbefalinger
i dag har Hitler bursdag.  Sad :-\( ikke hyl det svine  Very Happy :-D Very Happy :-D

lolla
28.04.2005 09:46

Bra!
1
anbefalinger
drit bra ;D

Oda
28.04.2005 10:09

Bra!
1
anbefalinger
Jeg har om de samma nå..

AndreasN
28.04.2005 15:45

Bra!
1
anbefalinger
Når det er hentet rett fra en annen side er det ikke like imponerende som om han skulle skrevet det helt selv.... men men, en grei stil av den opprinnlige forfatteren!!!

Marthemor
05.05.2005 16:26

Bra!
1
anbefalinger
Urooooolig bra side Smile :-\) Smile :-\)
Dær fekk æ avslutta stilen min om Hitler. Tusen takk!

Moi
05.05.2005 17:09

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra! Nå får jeg endelig skrevet ordentlig med alle fakta i særoppgaven min om Hitler! Klemmer!

=S
12.05.2005 08:55

Bra!
1
anbefalinger
helt geii...=S


12.05.2005 11:46

Bra!
1
anbefalinger
det hvar en god særoppgave...

ccccccccccc
23.05.2005 18:06

Bra!
1
anbefalinger
du kunne kanskje tatt med en kjent tale om auschwitz, som hitler har sagt...

dsgh
07.06.2005 10:22

Bra!
1
anbefalinger
d herre her hva drit bra as. herre her hjælpe mæ sikkert på temaoppgaven som ska værra færdi snart


11.10.2005 06:07

Bra!
1
anbefalinger
ka me at hitler isje døde under krigen i det heila tatt...Han ble aldri funet, og det de fant itte han "ligsom skulle hvert brent er jo bare tennene" og de kunne jo tannlegen lett ha juksa me,hmm....Bra still, men hitler ble minshandla når han var liten og det syns eg e en ganske viktige ting og ta me

kompanjongen
24.11.2005 13:13

Bra!
1
anbefalinger
har lest halve no, den er ganske lang, og det tar motet fra meg. har ein særoppgave i tysk, og dette er det eg trenger, men prøv og korte den litt ned, lite tips...


02.12.2005 09:20

Bra!
1
anbefalinger
du har skrevet bra om hitler det er best at folk bli kjennt me hiler eller rasisme når jeg var i iran jeg trode på muslim men når jeg kom til nprge da jeg vist at det som de bruker i iran om islam stemmer ikke dem sier at vi er muslim men dem stjeler dreper henger folk og masse ting det er helt hoppløst for me der i iran ingen folk har lov og drikke vinn ingen dame har lov og ikke bruke hijab på hode dem er nødt .Den god som folk eller verden snakker om det stemmer ikke fordi den godt som har skapet den verdn er store og store en det folk snakker om.Det er ikke sadam syld at han drepte så mange folk fordi at vis du fra barne tida du bli kjennt me våpen eller hvordan derper folk og andre gale ting da automatik du blir dårlig og tror på det som du ser .Et menneske har liten jerne og vis den jerne for litt bank da alt går dårlig og dårlig.Sadamm ble fød i et land at siden1800 talle var krig og krig det var ingen og hjelp ham om rette ting og menneskerihet han hadde en onkel som har lærte ham at hvordan mann må krige eller drepe.Derfor jeg er ikke muslim og ingen av de religon jeg tenker på natur og på det som jeg ser selv.Og jeg håper at krig eller bli ferdi i den fin natur og alle mennesker bli glad og gla.

1...2...3...
09.01.2006 19:11

Bra!
1
anbefalinger
akkurrat det jeg trengte Smile :-\)

Martin
16.01.2006 02:19

Bra!
1
anbefalinger
Til olav r: du skriver jo selv så mye feil at det er helt utrolig..! Det heter f.eks imot ikke i mot, og bruk komma når du skriver. Meningen med komma er å dele opp teksten. Jeg har 6 i norsk på vgs, så tror jeg vet hva jeg snakker om Smile :-\).. Hvis du skal kritisere vedkommende for denne særoppgaven, så kritiser i så fall innholdet, ikek skrivefeilene Smile :-\).. det blir litt teit, eller hva?  Smile :-\) mvh martin Smile :-\)

...=)...
23.01.2006 15:11

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra: Smile :-\)
Har proskjekt om hitler nå jeg og så takk for hjelpen...
Ikke at jeg har lest det du skrev, men siden alle andre skrev det var bra så  Wink ;-\) hehe.. stå på Smile :-\)

pål
05.02.2006 20:05

Bra!
1
anbefalinger
nyttig sie

Terje
08.02.2006 10:48

Bra!
1
anbefalinger
jupp..jeg fikk litte granne stoff. her. Razz :-P Wink ;-\)

Marie Louise=)
19.03.2006 13:04

Bra!
1
anbefalinger
Heei Smile :-\) Kjempe bra side asso Very Happy :-D Vi har prosjekt om Hitler på skolen nå, så jeg fikk mye informasjon Very Happy :-D Klem

nio
26.04.2006 13:26

Bra!
1
anbefalinger
jeg syns denne artikkelen om adolf hitler var bra skrevet.
den forteller om hans liv og det er bra.

carina
02.05.2006 14:41

Bra!
1
anbefalinger
dette var veldig bra

elendig
12.05.2006 22:14

Bra!
1
anbefalinger
elendig

Tend
21.05.2006 22:49

Bra!
1
anbefalinger
Du kunne kansje skirve mer om hans død  Very Happy :-D men eller var det ganske bra... Stå på

Bøøøø
23.05.2006 09:43

Bra!
1
anbefalinger
Bra sia dette hr jah... Go jelp!  Wink ;-\)

Tirsdag...
23.05.2006 09:47

Bra!
1
anbefalinger
God side! Veldig, veldig bra!  Smile :-\)

Smil Som Solen!
23.05.2006 09:49

Bra!
1
anbefalinger
 Very Happy :-D Knall bra dette her!  Very Happy :-D

Martin
23.05.2006 14:29

Bra!
1
anbefalinger
Til Olav r:
En annen Martin som synes det er teit at du kritiserer andre for skrivefeil, når kritikken din er full!  Wink ;-\)


31.05.2006 13:05

Bra!
1
anbefalinger
Seriøst bra side.. Man kan jo nesten bare kopiere alt som står på siden uten at lærer merker noe vett  Razz :-P


05.06.2006 16:17

Bra!
1
anbefalinger
Bra side! Noen skrivefeil må vel aksepteres?!?!

Skriver selv en oppgave om Hitler, og har fått god hjelp av denne stilen. Vil kommentere en liten/unødvendig detalje; både Hitler og Eva tok gift OG skaut seg selv. Da må det ha hørtes TO skudd?! Razz :-P Wink ;-\)

sussi
06.06.2006 15:42

Bra!
1
anbefalinger
dette er bra

hilde
10.06.2006 13:04

Bra!
1
anbefalinger
Ja... Dersom du hadde brukt litt mer tid til å gjøre denne stilen om til dine egne ord, kunne den vært veldig bra. Når det er sagt, synes jeg det er viktig at du skriver en kort innledning hvor du begrunner hvorfor du har tatt de valgene du har mht. stoffvalg. Neste gang kan det være en idè å lese på nettet først og deretter skrive det om, slik at det ikke er ren kopiering uten kilder?

Hanna
12.06.2006 20:29

Bra!
1
anbefalinger
Hehe, riktig som endel sier ja, denne siden er rett og slett kopiert fra skoleforum. Hadde jeg vært lærern din hadde jeg nok strøket deg, det er rett og slett ikke lov å kopiere andre sine tekster uten å kommentere det i oppgaven, ved høgskoler/universitet blir man utestengt og kan risikere å ikke få fullført utdanningen man har påbegynt!! Så håper for din del at du i det hele tatt lærte noe av denne oppgaven, og til senere, bruk kilder og egne ord Smile :-\) Gjør det til en god vane...

-.-
29.10.2007 16:06

Bra!
1
anbefalinger
uf... KJEDELIG gidder ikke lese dette en gang. språket ditt er så kjedelig at jeg leste bare 10 setninger. gosh.. kort ned litt og skriv mer livlig.
3-

anke
29.10.2007 16:09

Bra!
1
anbefalinger
Purre meg her og purre meg der. hadde du purre i nesa når du skrev dette? litt stygt... GO PURRE!

mann
29.10.2007 16:10

Bra!
1
anbefalinger
åå.. synd synd på deg, dette var leit. snufs* Jesus er meg deg i tilfelle du gør det rette og henger deg  Wink ;-\)


17.03.2009 10:07

Bra!
1
anbefalinger
heerliiig , jeger snart ferdig med oppgaven ..  Very Happy :-D

ertyui
03.06.2010 20:45

Bra!
1
anbefalinger
du har skrevet alfor mye, kjedelig, stakkars læreren din som måtte lese dette  Sad :-\(


31.05.2015 19:14

Bra!
1
anbefalinger
lærerik. pga denne nettsiden, er jeg nesten ferdi med hele særoppgaven min

neeeeeerd
21.11.2016 10:18

Bra!
1
anbefalinger
Adolf Hitler (født 20. april 1889 i Braunau am Inn i Østerrike, død 30. april 1945 i Berlin i Tyskland) var fra 1921 «fører» for Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, fra 1933 rikskansler og fra 1934 «fører og rikskansler» og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for Det tyske rike. Han var østerriksk av fødsel og bakgrunn, men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932.[1]

Han kom til makten etter den økonomiske krisen som oppstod i Tyskland i etterkant av første verdenskrig og den store depresjonen etter børskrakket i 1929. Ved bruk av propaganda og karismatisk tale appellerte han til arbeider- og middelklassens økonomiske behov, og slo an nasjonalistiske, antisemittiske og antikommunistiske toner.

Etter å ha kommet til makten etablerte han det nasjonalsosialistiske diktaturet «Det tredje riket» i Tyskland. Han forbød alle opposisjonspartier og forfulgte politiske, ideologiske og kulturelle motstandere og personer tilhørende forskjellige minoritetsgrupper, rasemessig eller på annet vis. Samtidig restrukturerte han økonomien og satte igang store sosiale programmer og utbygging av infrastruktur og teknologi. Han fremmet samtidig en ekspansiv utenrikspolitikk, og Tyskland og dets allierte i aksemaktene kontrollerte på det meste store deler av Europa. På den annen side fremmet han en rasistisk «blod og rase»-ideologi, og bedrev en systematisk diskriminering og senere forfølgelse av bl.a. jødene og sigøynerne – som kostet rundt seks millioner europeiske jøder livet i holocaust.Adolf Hitler (født 20. april 1889 i Braunau am Inn i Østerrike, død 30. april 1945 i Berlin i Tyskland) var fra 1921 «fører» for Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, fra 1933 rikskansler og fra 1934 «fører og rikskansler» og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for Det tyske rike. Han var østerriksk av fødsel og bakgrunn, men flyttet til Tyskland i 1913 og ble tysk statsborger i 1932.[1]

Han kom til makten etter den økonomiske krisen som oppstod i Tyskland i etterkant av første verdenskrig og den store depresjonen etter børskrakket i 1929. Ved bruk av propaganda og karismatisk tale appellerte han til arbeider- og middelklassens økonomiske behov, og slo an nasjonalistiske, antisemittiske og antikommunistiske toner.

Etter å ha kommet til makten etablerte han det nasjonalsosialistiske diktaturet «Det tredje riket» i Tyskland. Han forbød alle opposisjonspartier og forfulgte politiske, ideologiske og kulturelle motstandere og personer tilhørende forskjellige minoritetsgrupper, rasemessig eller på annet vis. Samtidig restrukturerte han økonomien og satte igang store sosiale programmer og utbygging av infrastruktur og teknologi. Han fremmet samtidig en ekspansiv utenrikspolitikk, og Tyskland og dets allierte i aksemaktene kontrollerte på det meste store deler av Europa. På den annen side fremmet han en rasistisk «blod og rase»-ideologi, og bedrev en systematisk diskriminering og senere forfølgelse av bl.a. jødene og sigøynerne – som kostet rundt seks millioner europeiske jøder livet i holocaust.

pakkis
05.12.2017 13:32

Bra!
1
anbefalinger
heil hitler

pakkis
05.12.2017 13:34

Bra!
1
anbefalinger
Heil Hitler


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.041 sec - 1 pageviews