Søk i stiler
 

Prosjekt om samer


Om samer i Norge. Fakta om samene, klærene deres, flagget, kultur m.m
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:08.05.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Urbefolkninger
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook



Innhold

Fakta om Samer   
Den samiske Tro   
Det samiske Flagget  
Språket til samene  
Kultur    
Næring    
Samenes drakter   
Kilder   

 

Fakta om Samer
Samene bor i fire land kalt Norge, Sverige, Finland og Russland. Området samene hoder til kalles Sameland eller Sámpi. Sameland stekker seg fra Idre sør i Sverige, via Nord-Norges kyst og nordligst i Finland, til Kolahalvøya og Kareleni øst i Russland.

I Norge bor det ca. 40 000 samer. De holder til i Troms og Finnmark. Samene har annet språk, annen
tro og andre levemåter enn folk ellers i Norge.

 

Sameloven sier at man først er same når man ser på seg selv som same og selv eller forfedre har hatt samisk som hjemmespråk.

 

Samene går i andre klær enn folk ellers i landet. Klærne kalles ofte kofte. De bor også i telt som kalles lavvo og har en tradisjonell sangtype kalt joik.
Det samiske flagget tilhører alle samene i de forskjellige landene, og de har de samme flaggdagene.
 
Den samiske tro

Religionen til samene var preget av sjamanisme som bygger på et menneskesyn der man ser på mennesket som et produkt av naturen og fungerer som en del av det regelbundne i naturen.

Troen var knyttet til naturen, som var gavemild og ga dem det du hadde bruk for. Den samiske troen så på naturkrefter som guddommer, og at alle vesener har noe åndelig og hellig i seg, og at det er sammenheng i disse som er nøkkelen til livet.

 

I samisk tankegang er det synd å forbruke naturen. Innhøsting skal kun skje når overskuddet til naturen til enhver tid selv klarer å produsere.

Seidien eller det hellige sted, er det området man søker til når en trenger hjelp og trøst. Ved å påkalle de høyere makter oppnår man sjelfred og motivasjon. Før i tiden tilba de høyere makter og ofret ved disse seidiene. Man påkalte også de høyere makter hvis uår og sykdom rammet dem.

 

Det samiske flagget

Det samiske flagget er likt for alle samene. Det ble godkjent 15.august 1986, av det Nordiske Samerådet. Det ble designet av Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

 

Sirkelen på plagget er et måne- og solsymbol. Solringen er rød og måneringen er blå. Fargene kommer fra den samiske drakten.

Hver av fargene i flagget har sin egen symbolikk. Det røde står for varme og kjærlighet. Den blå fargen står for vann. Den grønne står for naturen, og den gule fargen står for solen.

Samene har sine egne flaggdager. Her er noen av dem:

  • 6. februar heises flagget til minne om det første samiske landsmøte. 
  • Midtsommerdagen 
  • 15 august. Fordi det samiske flagget ble godkjent .

Språket til samene
Det er omkring 10 000 personer i Norge som snakker samisk.
Samisk kommer fra den finsk-urgiske språktavlen og snakkes av ca. 35 000 i nordlige deler av Skandinavia og på Kola-halvøya. Forskjellen mellom språket til nordsamene og sørsamene er så forskjellig som norsk og islandsk. Samene deles derfor inn i fire hovedgrupper: østsamene, nordsamene, sørsamene og luesamene.

 

Mellom 1862 og 1880 skjedde det mye veksling mellom norsk og samisk som opplæringsspråk for samiske elever. Samene ble undervist på et språk de ikke skjønte, og de ble nok utsatt for enkelte ukloke lærere. Det var heller ikke lov til å snakke samisk på skolene.
Først i 1985 ble grunnskoleloven endret. Denne gangen skulle barn i samiske distrikter få undervisning på samisk frem til ungdomskolen. Når de kom på ungdomskolen kunne de velge om de ville ha samisk som fag.
 
Kultur


 

Kunst 
For samene er ikke kunst et entydig begrep, som samene er kunsten en del av hverdagen. Det er vanlig å praktisere sammen med duodji. Duodji er skapende samisk håndverk og kunsthåndverk som lages av emner og råstoffer fra naturen. Duodji gjenspeiler derfor de økonomiske og naturgeografiske forholdene i området. Man kan også si at duodji er måten samene lager bruksgjenstander på.

 

Musikk
For en stund siden ble joik sett på som en synd. Det var også en tid når folk ble dømt til døden pga. joik. Det var fordi de mente at joiking og trommer var en måte å komme i kontakt med djevelen på. Det er enda noen religioner som mener joik er djevelsens verk. Så sendt som fram til 1989 var det forbudt for skolebarn i Kautokeino å joike.

 

Samenes joik er noe av det eldste i samisk tradisjon. Joiken gir uttrykk for stemninger og følelser, og på en måte minnes den på andre mennesker. De fleste joikene i Nord-samiske områder er personjoiker, det vil si en joik som tilhører en person. Ofte er joiken laget ved personens fødsel.
I Sápmi holdes det i sommersesongen daglige joikekonserter i en stor goahti med plass til publikum på 50 personer.

 

Fortellinger
Mange samiske eventyr og sagn handler om stallo. Stallo er et mytologisk vesen, et slags troll i menneskeskikkelse, bare større, sterkere og slemmere.

 

Næring


Reindrift
Reindriften spiller fortsatt en stor rolle i samiske miljøer. Ved siden av reindriften driver de også med jordbruk, jakt, fangst, bærplukking og fiske.

 

Jakt på villrein utviklet seg til tamreindrift i løpet av 1500-tallet. Siden den gang har reindriften endret seg meget og snøscooter og motorsykler er i dag uunnværlige i den daglige drift. Gjeterhunden og lassoen er fortsatt nødvendige hjelpemidler for reindriftssamene. I likhet med primærnæringene, jordbruk, skogbruk og fiske, er ikke reindriften bare basert på at den skal dekke familiens behov, men man produserer også for salg. I dag foregår det reindrift i Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og nordlige deler av Hedemark. Det er blitt dyrere å drive reindrift, og det kreves større antall rein enn før for at familien skal klare seg, Det har i dag ført til at det er for mange reinsdyr i forhold til beitemarkene. Beitearealene er også blitt mindre med tiden pga veibygging, en del gruvedrift og industriutbygging. 
 
Sjøfiske og jordbruk
Felles for de gamle samiske næringene er forbindelsen med jorda, primærnæringene.
De samene som bodde langs kysten, kalles ofte sjøsamer.
Sjøsamene kombinerte jordbruk og fjordfiske, ferskvannsfiske, jakt og bærplukking.
Siden 1970-årene har den norske fiskeripolitikken ført til at sjøsamiske områder har blitt fattigere. Den norske regjeringen har bestemt hvor mye fisk som kan fiskes. Dette har blitt gitt til de større båter, og har ført til at lokalbefolkningen ofte har måtte flytte pga mindre arbeid.

 

Laksefiske
Laksefisket har alltid vært viktig for både reindriftsamer og bofaste. Laksefiske var en veldig viktig næring for samene som bodde langt Deatnu, eller Tana, som den heter på norsk. Nordmenn og finner klarte ofte å knytte fiskeretten til fast eiendom langs fiskeelvene. Dette gjorde at mange av de samene som hadde fisket i generasjonen, mistet retten til å fiske fritt.

 

Samenes drakter

Den samiske klessdrakten kalles kofte på norsk, og gákti på nordsamisk. Det er store variasjoner i drakt og lue mellom de ulike distriktene. Variasjonene følger til en viss grad de samiske dialektene. Noen bruker kofta til daglig, men de fleste tar den på i spesielle anledninger.

 

Koftene først og fremt i ullstoff, men også i bomull og silke. Før brukte man skinn, men etter hvert ble koftene sydd i kjøpt eller hjemmevevet stoff.


Kilder

Samenes klesdrakter: http://www.samediggi.no/default.asp?selNodeID=6&lang=no
Kultur: samfunnskunskapsboka og http://www.ulma.no/tgl/reindrift.html
Samisk tro: http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v00/Samene_i_Norge/Troen.htm
Fakta om Samene: http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v00/Samene_i_Norge/
Næring:  http://www.samemisjonen.no/hovedorganisasjon/samene.asp
http://www.samediggi.no/default.asp?selNodeID=8&lang=no&printing=true og samfunnskunnskapsboka
Samiske språk:  http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v00/Samene_i_Norge/Språket.htm og samfunnskunnskapsboka
Det samiske flagget:  http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v00/Samene_i_Norge/flagget.htm
Sametinget:  http://it-student.hivolda.no/prosjekt/v00/Samene_i_Norge/Sametinget.htm og Samfunnskunnskapsboka

 

Laget av: Helene Holst Krogtorp


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Karoline;D
31.01.2006 13:00

Bra!
95
anbefalinger
Her får du all faktaen du trenger å vite om samer ! Cool  Wink ;-\)

To jenter
06.02.2006 10:18

Bra!
65
anbefalinger
Vi har om samer nå, takk for informasjonen!


17.10.2005 12:50

Bra!
56
anbefalinger
meget bra jobbet HElene! ja du får en 6'ser hvis du ikke har skrivi av noe dah!

Kristoffer
25.09.2006 15:22

Bra!
51
anbefalinger
Hei!  Smile :-\) Dette var til mye hjelp for meg Smile :-\).
Vi har et prosjekt nå om urbefolkningen.
Tusen takk for all hjelpen  Smile :-\).

Yngve
20.02.2006 09:36

Bra!
48
anbefalinger
Vi har prosjektom samene no. Stoffet ditt var til stor hjelp  Wink ;-\)

vinni
06.11.2006 16:10

Bra!
47
anbefalinger
bra skrivi azz Very Happy :-Dhjalp meg mye Smile :-\)vi har prosjekt omm samene nå vi Very Happy :-D

Maggie
17.10.2006 17:42

Bra!
40
anbefalinger
URL linkene dine virker ikke.... Sad :-\(

vebjørn
29.03.2006 18:12

Bra!
36
anbefalinger
har om samår på framførig i krl... takk får hjelpå eg låg litt itte men nå går d mye bedre  Smile :-\) de va bra skreve!!!! Smile :-\)


til Zimmy!!
12.03.2006 21:42

Bra!
33
anbefalinger
Hr du noen gang tenkt på at det kanakje er noen andre som har kopiert fr henne!!?!? eller at informasjonen er den samme!?!...... det er sånn mange plasser men man trenger ikke klage over det!, du har iallefall ikke tatt initiativet til å legge inn noe i det hele tatt!!

casper90
24.11.2006 09:51

Bra!
32
anbefalinger
dette var bra Very Happy :-D håper dere fikk en god karakter på dette for det fortjener dere!!

ikk Erik ihvertfall
07.03.2007 10:24

Bra!
32
anbefalinger
superb detta hjalp kjempe Wink ;-\)vi har det i samf 7 så...nydeleg at me kan finne sånt på nætte Wink ;-\)

Vilde igjen
03.12.2006 18:54

Bra!
31
anbefalinger
Det var det fordi jeg har ett prosjekt om samene!!! Masse klemmer vettu vell

Thomas
16.03.2007 09:48

Bra!
31
anbefalinger
halloen Wink ;-\)
jeg skulle gjerne fått vite litt om samenes likestilling mellom kvinner og menn i samesamfunnet... (det er slik oppgaven lyder) Wink ;-\)
men ser ikke ut til at det står her. men mye bra her.  Wink ;-\) keep up the good work

Eline
13.03.2007 17:50

Bra!
28
anbefalinger
Hei! Takk for hjelpen om samer! Det hjalp meg veldig, veldig bra fakta! Smile :-\)


10.04.2007 20:56

Bra!
27
anbefalinger
Jaja, det var ikkje all informasjon eg trengte til same prosjektet då, men det var ei bra side... Very Happy :-D Wink ;-\)


16.04.2007 17:37

Bra!
26
anbefalinger
Æ TRENGER STOFF OM REINDRIFT INNEN ONSTAG TUSEN TAKK FOR DITT SOFF


18.04.2007 09:12

Bra!
26
anbefalinger
dette er en bra sie man finner drit mye bra fakta og karoline har rett samer er driiit tøffe!!!  Smile :-\)  Wink ;-\)

Victoria
18.04.2007 09:13

Bra!
26
anbefalinger
Samer er drit tøffe;D
Digger dem!
De ruler hele verden!!!
HeHa

Britt
15.02.2008 00:56

Bra!
26
anbefalinger
Dette må være den elendigste faktasiden jeg har sett om samer. Herregud!
Det går ikke an å generalisere samer som f.eks.: "Samene går i andre klær enn folk ellers i landet. Klærne kalles ofte kofte. De bor også i telt som kalles lavvo"
Vi kommer fra møblerte hjem og går med vanlige klær!
Snakker om å fyre opp under same-stereotypiske holdninger.
Det heter forresten ikke "finsk-urgisk", men "finsk-UGRISK". Makan til slurve-slarve-side! ÆSJ!
Jeg håper dere strøk på dette prosjektet.

Per-Bolla
18.04.2007 09:18

Bra!
24
anbefalinger
Victoria har rett! men hun er tøffere enn samene

anonym
28.11.2007 20:28

Bra!
23
anbefalinger
veldig kul hjemme side azzz.Takk for hjelpen.Har prosjekt nå.Men ville bare si at du har skrevet plagget i steden for flagget.Over skriften: Det samiske flagget i andre avsnitt det tredje ordet

hanna
19.06.2007 16:57

Bra!
22
anbefalinger
bra fakter der reddet meg tusen
takk

sør-same jente
19.10.2008 15:22

Bra!
22
anbefalinger
Du har nok skrevet endel feil meldinger, Samenes bosettningsområdet er fra Engerdalen i Hedmark og helt opp til kolahalvøya. Så samene bor ikke bare i Troms og finnmark. Min familie driver med Reindrift i Nord-Trøndelag, like på grensen mot Sør-Trøndelag. De fleste samer er tospråkelige, det vil si at de snakker norsk i tillegg til enten Sør-lule eller - nord-samisk. Mange samer kan ikke snakke eller skrive samisk, pga fornorskningen. Vi bruker også helt vanlige klær. Men bruker kofte, ved samme anledninger som nordmennen bruker bunad.

Ekte same
24.06.2007 17:10

Bra!
21
anbefalinger
HAllo, her sto d mye usant om saman... vi bor feks IKKE i lavvu, vi har hus vi å....

Pipoy
24.12.2007 18:08

Bra!
21
anbefalinger
Hey! I can't understand anything on this page but I've been trying to contact friends from CISV. Email me when you get the chance.  Smile :-\)

Lotte
22.11.2007 10:41

Bra!
19
anbefalinger
Veldi bra  Very Happy :-D jobber med samene nå, og finner ikke så veldi mye på nettet ;s men dette var veldi bra : D

Mette^^
10.12.2007 22:00

Bra!
19
anbefalinger
Takk, det var mye lettere skrevet xD
Har om urbefolkning^.^ Go samen

Veronica
05.02.2008 19:20

Bra!
17
anbefalinger
Perfekt for meg akkuratt når vi lærer om samer,det burde være litt flere temaer men dette var råbra

Takk for hjepen
05.02.2008 19:33

Bra!
16
anbefalinger
Råbra nettside,
Samer er så kule dette hjalp meg mye

Christine
12.09.2008 11:52

Bra!
16
anbefalinger
E veldi tydelig at det e en søring som har skreve innlegget! "Går i andre klær enn andre folk.. Klærne kalles ofte kofte.. Bor i telt som kalles lavvu" etc. Kor får du faktaopplysningan dine ifra? Vi leve faktisk i 2008, rart at det går an! I alle fall, dette var dagens! Haha!

Daniel
21.11.2007 11:09

Bra!
15
anbefalinger
detta va bra!  Very Happy :-D jeg ble veldig innspirert og fikk lyst å lære mye om samene! ;P

randm
31.03.2008 18:07

Bra!
15
anbefalinger
"Samene går i andre klær enn folk ellers i landet. Klærne kalles ofte kofte. De bor også i telt som kalles lavvo" jeg håpe virkelig du ikke snakker om dagens samer..

Tonje
26.11.2007 16:35

Bra!
14
anbefalinger
bra side men du hadde ikke stoffet jeg leter etter

Elle
16.02.2008 19:56

Bra!
14
anbefalinger
Ang. samiske flagget. Hvor hentet du at d røde på flagget symboliserer kjærlighet og det blå vann? Stemmer aldeles ikke.Les om flagget på "trestammersmote.no"

Samegutt
18.02.2008 16:29

Bra!
14
anbefalinger
Hei, bra skrevet. Jeg er selv same og jeg synes at det er bra at dere nordmenn lærer om våre tradisjoner m.m.

fateme;D
25.02.2008 15:34

Bra!
14
anbefalinger
den var herlig  Razz :-P hjalp meg mye ass!
har om samene nå ;Peheh

Villa8
28.02.2008 17:17

Bra!
14
anbefalinger
Kjempe bra(Y) Hjalp meg myyye! ;D


28.02.2008 17:42

Bra!
14
anbefalinger
Herregud!!! du kopierer fra min side !!!!


29.02.2008 16:33

Bra!
14
anbefalinger
Hvis dere ser på samisk musikk: så har hosten over denne sia skrevet: djevelens feil LOOOL

 Smile :-\)

Male
09.03.2008 13:56

Bra!
14
anbefalinger
Danke  Cool 8-\)

fghj
19.01.2009 11:08

Bra!
14
anbefalinger
det er faktisk flere samer i oslo enn det det er i Finnmark  Very Happy :-D

ook
22.01.2009 15:09

Bra!
14
anbefalinger
"Samene går i andre klær enn folk ellers i landet. Klærne kalles ofte kofte. De bor også i telt som kalles lavvo"

hehe.. er dette en fleip Razz :-P?

Oslo er forresten en av de kommunene i landet der det bor flest samer.


28.01.2009 15:53

Bra!
14
anbefalinger


09.02.2009 10:57

Bra!
14
anbefalinger
hei. vi lurer på om noen kan fortelle oss litt om samenes førkristene religion?  Smile :-\)

yoo
27.08.2008 10:33

Bra!
13
anbefalinger
nice!

anonyme
27.10.2008 18:02

Bra!
13
anbefalinger
me har om samer no..mye info som me kan bruke...  Razz :-P

?????
23.01.2009 11:02

Bra!
13
anbefalinger
er dette en troverdig skilde????

Lkristine
27.01.2009 19:23

Bra!
13
anbefalinger
Dette var bra! Very Happy :-D Jeg hålp på å skriv en stil i Engelsk om samer og dette hjalp veldig  Wink ;-\)


05.02.2009 10:13

Bra!
12
anbefalinger
aaaaaah , dette her var veldig dårligt synes jeg!
det sa meg ikke så mye

jaja
18.02.2009 11:35

Bra!
10
anbefalinger
kjempe bra side Smile :-\)
den var til stor hjelp Wink ;-\)

Kristine
23.02.2009 21:22

Bra!
10
anbefalinger
Hei, tusen takk

sdffjkkrhf
03.03.2009 09:51

Bra!
9
anbefalinger
vævlig kult ass

Samen selv
23.03.2009 15:04

Bra!
8
anbefalinger
Heii,Vi samer bor ikke i lavoer og bruker ikke kofte til daglig!!!
Du har funnet helt feil fakta og burde dobbel sjekke dette!!!!!

Nina Belsvik
05.03.2009 08:47

Bra!
7
anbefalinger
Mye skrive feil her ja  Sad :-\( Det går ikke ann og forstå  Sad :-\( Mye feil i faktaen  Sad :-\(

Dorte
05.03.2009 08:48

Bra!
6
anbefalinger
hei hei alle sammen Smile :-\)
jeg ser at du har mye skrivefeil her, det burde du rette på, lillevenn  Smile :-\)


09.02.2010 14:57

Bra!
5
anbefalinger
er dette seriøst?
Kofte er ikke et vherdagsplagg, men brukes når vi skal pynte oss eller gjøre noe viktig, som møter, konferanser osv. Det er flere samer i Oslo enn her i Finnmark.
Vi bor i HUS, ikke lavvu. Gidder ikke å lese mer, dør av latter. TEIT. Enig med tromsøjenta, du drit dæ ut.

Anonym
03.10.2012 19:28

Bra!
5
anbefalinger
Tusen takk! Trengte fakta!

Leavdnja Ganda
10.08.2013 15:44

Bra!
5
anbefalinger
Jeg visste ikke at jeg bodde i lavvu eller gikk med kofte til daglig. Skaff dere fakta før dere legger ting ut på nett, snakk med noen som faktisk er same og er en del av den samiske tradisjon, eller kom opp til Karasjok, Porsanger, Tana, Kautokeino osv og se selv. Jeg er dritt lei søringenes oppfattning av samene, kom opp hit og jeg kan garantere at deres syn på samene blir en helt annen enn hva den er i dag.

- Dearvuodat Leavdnja Ganda.


04.08.2014 20:47

Bra!
5
anbefalinger
Jeg kom over oppgaven min nå, og så alle disse kommentarene. Først vil jeg si beklager til alle som har følt seg fornærmet over innholdet (samer i kofte som bor i lavvo etc). Men det må være i tankene at jeg var 14 år når jeg skrev denne oppgaven og ønsket å legge den ut fordi der hadde tatt meg lang tid å innhente informasjonen min. Jeg ønsker derfor å dele denne med andre som hadde slike oppgaver. Dette er en 12 år gammel oppgave og jeg var ikke lært opp i alt rundt det politisk korrekte. Likevel så jeg dette som det interessante med samekulturen på den tida. Takk til alle tom har hatt bruk for den, og beklager til alle som har sett denne som fornærmede. Mvh Helene Krogtorp(forfatteren av artikkelen)

Anonym
23.02.2010 17:24

Bra!
4
anbefalinger
Bra side, jeg takker

Heljar og Henrik
03.03.2010 10:05

Bra!
4
anbefalinger
Vi takker for din informasjon vi har prosjekt nå og faktaen var til stor hjelp PS: Heljar er en same : )


22.03.2010 10:32

Bra!
4
anbefalinger
Mye av informasjinen er viktig for folk som har om samer som jeg har nå på skolen  Smile :-\)
Men stakkarreinstyr faen heller de slaktes for de folk bare er sultene eller litt kalle  Sad :-\(

jenny sofie
27.05.2010 20:09

Bra!
4
anbefalinger
tusen takk! Har en innlevering i engelsk om samer, så dette var til stor hjelp for meg..

SD
08.06.2010 13:14

Bra!
4
anbefalinger
Dette hjalp meg massemase for muntlig eksamen , hehe (: takk !

Julie
10.03.2010 16:09

Bra!
3
anbefalinger
Hei  Smile :-\)
Det var noe bra her som kan brukes, men også mye som du burde ha dobbeltsjekka før du skreiv ferdig oppgava. Er enige med samevennene 'mine' over her, ikke alt stemmer med virkeligheten i denne artikkelen, sorry.
Men det er noe de fleste folk tar litt feil om da, for eksempel at samene går i kofte 24/7 og bor i lavvo. Tenker du har fått med deg at det er feil nå?  Smile :-\)
Hilsener fra lille meg

Hanna
20.05.2010 11:44

Bra!
3
anbefalinger
Noe feil informasjon her, men ellers bra skrevet!

AK
11.07.2011 13:24

Bra!
3
anbefalinger
Utrolig masse feilinformasjon og lettvinte forklaringer. Kan forstå at dette er en bra oppgave dersom det er snakk om barneskolen og kanskje begynnelsen av ungdomsskolen, men det er hårreisende dersom denne stammer fra videregående opplæring.

AM
17.10.2011 15:38

Bra!
3
anbefalinger
IKKE BRUK NOE SOM STÅR HER! Det er masse helt latterlige feil. Sitter å ler nå.

Gunda Pettersen
01.12.2011 13:35

Bra!
3
anbefalinger
Til alle dere som ler dere i hjel av artikkelen, det er jo akkurat sånn dere fremstår, på tv og i media. På tide dere tar ansvar og kommer med en en full oppdatering da, av dagens samer. Vi venter i spenning

Proff.
27.08.2012 11:48

Bra!
3
anbefalinger
Nordfjords historieforfalsker.
Hva er vitsen med å servere fabler om samenes kultur etc.
40 000 i Norge, ... ok, ... men hvorfor forteller du ikke at de fleste av disse 40 000m bor i byer på Østlandet.
Om du vil informere, .. gjør det ordentlig eller hold kjeft.

Meg!
14.10.2012 16:48

Bra!
3
anbefalinger
Takk for informasjonen!  Smile :-\) Valgte å skrive en liten tekst om samene, og trengte litt info!  Smile :-\)

nina
12.11.2012 16:15

Bra!
3
anbefalinger
hei, hvor kan man få bestillt og kjøpt sjalene som brukes til same kofta?

Denis
14.02.2013 21:24

Bra!
3
anbefalinger
det var en veldig faktarikt tekst tusen takk for at du deler den med oss  Smile :-\)


29.10.2013 09:30

Bra!
3
anbefalinger
bra skrivd og fortelt og takk for fakt  Smile :-\) Smile :-\)

same lars
03.12.2013 22:10

Bra!
3
anbefalinger
det var veldig frekt jeg og Rudolf er veldig trist nå

Språkambassadør
13.03.2015 09:38

Bra!
3
anbefalinger
Idag er den største "samebyen" faktisk Tromsø. Samer finnes over hele landet, og det er heller ikke så mange som snakker samisk, som du har skrevet. Syntes det var godt at forfatteren beklaget seg over feilinformasjonen. Er selv språkambassadør for Sametinget, og noe av jobben er å sjekke hvilke fakta som ligger ute på nett. Ellers var alt greit skrevet, og du har sikkert fått med deg kommentarene og det de andre henviser som feilinformasjon. Gøy at du liker samer og er interessert i samisk kultur.

Ha en fortsatt fin dag!

Christian
16.03.2015 23:19

Bra!
3
anbefalinger
Hei, mye rettskrivingsfeil og noen feil på fakta delen, eller grei artikkel. Stå på videre!


12.10.2015 17:02

Bra!
3
anbefalinger
Hei.
Jeg synes at det er frekt av dere som sitter og skriver at det er dårlig skrevet og masse andre tull. Kutt ut med det med en gang. Jeg mener at folk er forskjellige og liker forskjellige ting, men ikke skrive noe for det vil bare såre folk. Tenk over dere selv før dere skriver en kommentar som vedkomne ikke liker. Hvis det var jeg som skrev dette, så hadde jeg garantert anmeldt folk for dette.
Så tenk over hva dere skriver som skriver noe om at det ikke burde stå her.

STÅ PÅ VIDERE!!!

celine
17.06.2009 20:48

Bra!
2
anbefalinger
Heii.. bra at dere laget denne sider,, Smile :-\) har prosjekt om samer,, Smile :-\) Smile :-\)

me
02.11.2009 15:52

Bra!
2
anbefalinger
du nina om du ikke kan lese dette har du nok lese/skrivevansker for dette var nesten som å lese fra en bok!!!

Tromsøjenta!
01.12.2009 11:48

Bra!
2
anbefalinger
Hahahaha, jaja.. Mye feil ser æ.. Hmm. går ikkje i vanlie klær å bor i lavo.. det e nu ikke dagens sama før å sei det sånn.. Æ e fra Tromsø.. og der e det faktisk alt før lite sama.. mænmæn, som sakt. så e det sama overalt i Norge ikke bare i troms og finnmark. Så, trur du ska slette eller finne fakta som e litt mer særiøst enn det her.. Hadde æ vært læreren din så hadde æ nåkk gidd dæ 2 for å prøve værtfall! Håpe du lære dæ litt mer om sama før du legg ett sånt innlegg på nætte. du drit dæ bare ut rett og slett!

Marthe
10.02.2010 12:16

Bra!
2
anbefalinger
Bra side, men hvorfor står det ikke noe om kulturen? Det skulle jeg ha informasjon om nå ; p

Marthe
16.02.2010 18:03

Bra!
2
anbefalinger
hei, de fleste samene lever faktisk i Oslo.

To Personer
06.02.2012 09:47

Bra!
2
anbefalinger
takk for informasjonen

Kristine
06.02.2012 10:17

Bra!
2
anbefalinger
Bra! vi har prosjekt om det nå  Very Happy :-D


07.03.2012 17:01

Bra!
2
anbefalinger
thanks !  Very Happy :-D har om det nå ! håper du få en bra karakter på det  Smile :-\) ha en good dag da  Smile :-\)

Lise
02.05.2012 11:54

Bra!
2
anbefalinger
det er ikke rart viss du får bra på dettte, pga mye er kopi og lim-inn fra andre sider!
Men det er ikke riktigt viss du får æren av dette når mye ikke er din text...
dårligt av deg..


08.02.2017 09:20

Bra!
1
anbefalinger
takk for fakta

Daria
06.02.2018 13:30

Bra!
0
anbefalinger
mamma

Bob
06.02.2018 13:31

Bra!
0
anbefalinger
dette er
bra fakta

olma
02.05.2018 21:23

Bra!
0
anbefalinger
meget nyttig må æ sei, takk for hjelpa  Razz :-P

olma
14.11.2019 10:29

Bra!
0
anbefalinger
jeg elsker deg bob


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.043 sec - 1 pageviews