Søk i stiler
 

Buddhismen


Prosjekt i faget KRL om buddhismen. Svært innholdsrik!

Sjanger:SæroppgaveLastet opp:14.04.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innledning:

I løpet av denne oppgaven vil du bli bedre kjent med buddhismen, og hvordan religionen preger deres hverdag. Jeg har også valgt å skrive om nesten hele buddhas oppvekst, og hvilket syn nå dagens buddhister har til den og hvordan de lever opp til den. Nedenfor i oppgaven har jeg de hovedoverskriftene som du sa jeg skulle ha med. Håper du ”finner frem” i oppgaven og får en fin leseopplevelse.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Historie

Buddhismen begynte med forkynnelsen til en prins som het Siddhartha Gautama som levde Nord i India for rundt 2500 år siden.

Gautama var sønn av en adelsmann og ble oppdratt i stor prakt i et gigantisk palass. Ved hans fødsel spådde en vismann at Gautama ville enten bli en stor hersker eller en stor hellig mann, avhengig av hva han ønsket i livet. Fast bestemt på at sønnen skulle overta tronen etter ham, beskyttet hans far ham mot påvirkning fra verden utenfor, og gjorde alt han kunne for å gjøre ham lykkelig. Gautama giftet seg med sin kusine, som var den vakre prinsesse Yashodara, og fikk sønnen Rahula.

 

En dag trosset Gautama faren sin og krysset palassets murer. Det første han fikk se, var folk som levde i elendighet og andre som hadde en svært pinefull hverdag. Gautama ble sjokkert over alle disse lidelser. Han bestemte seg for å finne ut svaret på all den ulykken han så i verden.

 

Samme kveld forlot Gautama palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, og han sultet til han så ut som et skjellet, men han fant ikke svarene han søkte etter.

 

I desperasjon forlot Gautama og følgesvennene hans skogen og satte kursen mot Bodh Gaya. Mens han satt under et stort bodhi-tre, opplevde han oppvåkning og tilbrakte de neste 49 dagene og 49 nettene med meditasjon. Han forsto at folk led fordi de aldri var fornøyd med det de hadde, de ønsket alltid mer. Han så også en vei ut av denne ulykkesaligheten. Fra da av ble Gautama kjent som Buddha, den ”opplyste” eller ”oppvåkende”.

 

De neste 45 årene reiste Buddha rundt i India sammen med en gruppe tilhengere. Han levde som en munk og lærte folk hvordan de skulle overvinne sin følelse av ulykke. Han døde 80 år gammel i byen Kushinagara. Mange statuer viser hvordan han lå på siden med armen som støttet opp hodet før han døde. Buddhistene beskriver hans død som parinirvana. Det betyr at hans arbeid som Buddha var fullført, og at han kunne gå inn i nirvana for siste gang. Legendene sier at jorden ristet jorden da han oppnåde oppvåkning, og da han døde. Trærne i skogholtet slo ut i blomst, og ned fra himmelen styrtet det ned to strømmer men vann, den ene var varm enn annen kald. Blinde mennesker kunne se igjen og lamme kunne gå. Mange sier at dette er bare en myte, men man veit jo at det har skjedde veldig mye rare ting innen religionens side.

 

En tid etter Buddhas død ble tilhengerne hans delt i to retninger.

Mahayana-retningen eller som den blir kalt ”Den Store Vogn”, spredde seg til Kina, Vietnam, Korea, Japan, Nepal, Tibet og Mongolia. Theravada-retningen, eller som den blir kalt ” De Eldstes Lære”, spredde seg til Sri Lanka, Burma og andre deler av Sørøst-Asia. I dag lever det fortsatt flest buddhister i Asia, der buddhismen oppsto. Tidelig på 1900 tallet spredde buddhismen seg også til Europa og USA. Det er nå mange tusen buddhister i Vesten, der de har mange buddhistiske templer og klostre. 

 

Buddhismen er den første verdensreligionen som ser sitt budskap som gyldig for alle mennesker, uansett nasjonalitet, rase eller kjønn. Buddhistene holder på med aktiv misjon, og læren blir vanligvis sprett gjennom munker som reiser gjennom mange land, hovedsakelig India.

 

Dalai Lama er en av de mest verdenskjente nålevende buddhister. Han har også fått nobels fredspris for noen år siden.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

 

Guddommer

I buddhismen finnes det ingen gud som har skapt verden, eller personer som vokter over den. Buddha blir heller ikke tilbedt som en gud, men som et menneske som oppnådde oppvåkning. Mahayna-buddhistene tilber også noen såkalte bodhisattvaer. Det betyr personer som velger å bli gjenfødt og bli i verden for å hjelpe andre mennesker til også å oppnå oppvåkning.  

 

For to og et halvt tusen år siden ga Gautama - nå i dag kalt Buddha -  dette rådet til Kalama-folket: "Ikke tro på noe bare fordi dere har hørt det, på grunn av konvensjoner, antakelser, hellige skrifter, logiske resonnementer, spekulasjon, at noe virker sannsynlig, eller fordi en respektert lærer sier det. Men hvis dere selv finner ut at noe fører til sorg og skade, skal dere unngå det, og hvis dere finner at det leder til noe godt, skal dere utføre det."

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Noe som er svært viktig med Buddha sin lære er at lidelse kommer fra vårt eget sinn, og derfor er det bare en selv som kan gjøre noe med det. For å hjelpe sine disipliner med å finne en tilstand hvor dette kunne løses, utviklet han en slags treningsmetodikk som han anbefalte dem å følge. Han sa at om man fulgte denne metodikken, ville alle kunne oppnå denne innsikten og gå inn i en tilstand av forståelse og toleranse. Denne tilstanden av innsikt, lykke og fred, kalles nirvana. Det er ingen himmel, men heller ikke noe ”ingenting”. Ordet nirvana betyr i leksikon ”utslukning”

- Nirvana lukker for hat, grådighet og uvitenhet.

- Nirvana åpner for kjærlighet, gavmildhet og visdom.

 

Buddhistene tror på gjenfødelse og troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør. Når oppvåkningen slår til og man våkner fra en drøm, ser man tingene som de virkelig er, og sannheten bak dem. De mener når man har vært snill i livet og fulgt de åtte stadier (se under skikker, tradisjoner og høytider) kommer man til et sted som heter nirvana som jeg har beskrevet ovenfor. Meningen er at man skal ha det godt etter døden og på en måte få et ”nytt liv”. For å oppnå en slik tilstand av indre fred må man slutte å klamre seg til ting rundt seg, man må klare å overvinne vrangforestillinger.

 

 

Skrifter

 

Buddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Problemet med det mener Buddha er at det er vanskelig å være fullkommen lykkelig. Som alt annet i verden tar også de gode opplevelsene slutt, ikke noe varer evig. Ingen har en sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er helt sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk jo også erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og alt skulle liksom være så ”fredelig og uskyldig”

 

Hellige skrifter:

De tre kurvene: Pali-kanonen blir det også kalt.

Den første kurven, eller lettere sagt seksjonen, innholder regler som munker og noner skal følge. Den andre innholder dharma, eller Buddhas lære. Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha virkelig forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene, er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.

 

Det buddhistiske språk.

Noen munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men som oftest blir det brukt oversettelser.

Det finnes også et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Veldig mange viktige tekster fra den tiden ble skrevet i det språket, i dagens samfunn er det stadig færre som kan oversette sanskrit til morsmålet sitt. Her er en kjent tekst, men denne er ikke i det såkalte sanskrit språket:

 

Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.

 

 

Høytider, hellige steder, tradisjoner og skikker

 

Hellige steder

 

Mange av de helligste stedene er dem som har tilknytning til begivenheter i Buddhas liv. Blant dem er Buddhas fødested Lumbini i Nepal, og tre steder i India, Bodh Gaya, der han oppnådde oppvåkning, Sarnath, der han preket for første gang, og Kushinagara, der han døde. Buddhistiske pilegrimer, munker, nonner og vanlige mennesker kommer fra hele verden for å besøke disse hellige stedene og tusenvis av andre templer. Stupaer og helligdommer finnes over hele den Buddhistiske verden. Stupa er et hellig byggverk som innholder relikvier, tekster eller markerer et spesielt sted i den buddhistiske historien. Formen på de forskjellige Stupaene kan variere fra hvilket land den befinner seg i og når den er bygget. Dette er også deres gudehus. Der blir de hjulpet til å føle seg nærmere Buddha og hans lære, og få god kharma ( se side 10) som kan hjelpe dem å komme nærmere nirvana. Lhasa er et av de mest kjent hellige stedene for buddhister.   .

Under ser dere et gudebilde:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Tradisjoner, skikker og høytider

 

Livets hjul er en av de tradisjonene som buddhistene skal holde seg til hele livet for å komme til nirvana. Her kommer de åtte stadiene fra livets hjul:

1. Rett forståelse - av Buddhas lære.

2. Rett holdning - tenke gode tanker.

3. Rett tale - ikke fortelle eller bruke sinte ord.

4. Rett handling - ikke skade mennesker eller dyr.   .

5. Rett arbeid - som ikke får andre til å lide.

6. Rett anstrengelse - tenke før du handler.

7. Rett oppmerksomhet - være våken og oppmerksom.

8. Rett meditering - for en rolig, konsentrert ånd.

 

Meditasjon er også en av de skikkene (tradisjoner) som de utfører mange ganger daglig mot en Buddha skulptur.

Høytider: Den hellige tann, Wesak, Loi kartong og Hana matsuri.

En av de tingene som gjenspeiler seg i alle disse høytidene er at de utføres og ”starter” når det er fullmåne, enten den er i august, november eller mai. Budskapet til alle høytidene er en god ”tanke” til Buddha.

 

Utbredelse

Statistikken nedenfor gir et bilde av utbredelsen av de store verdensreligionene. Som man ser ligger buddhismen på fjerde plass med nesten 310 millioner ”tilhengere”.

 

Religionsstatistikk
Religion Europa Verden
Kristendom 412 mill 1670 mill
Islam 8,7 mill 880 mill
Hinduisme 0,6 mill 660 mill
Buddhisme 0,2 mill 310 mill
Jødedom 1,5 mill 18 mill

 

Disse tallene er vanskelige å stadfeste fordi man finner aldri en 100% nøyaktig oversikt over de forskjellige religionene, de varierer hele tiden. Befolkningen i noen land er hovedsakelig buddhistisk, men i andre land er buddhistene bare en liten minoritet.

For eksempel er ca. 92 prosent av thailands 55 millioner innbyggere buddhister.

Av Japans 124 millioner innbyggere er bare ca. 33 prosent buddhister, mens de 100 000 britiske buddhistene utgjør bare ca. 0.18 prosent av befolkningen.

 

Innen buddhismen er det to hovedgrupper. Den ene heter Mayhayana (Kina, Korea og Japan) som er den mest utbrede. Den andre heter Theravada og er kjent for sin gamle læren.

Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som: Kina, India, Japan, Tibet, m.m.

Men i landene som: Australia, USA, Canada og Brasil er den også mye utbredt. Det er ca. 220 000 buddhister i Europa. Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de landene som har flest buddhister i Europa.

 

Buddhister i Norge: Det er buddhister i Norge også, men i et mye mindre antall enn hva det er i de andre landene i verden. Det norske Buddhistforbundet ble stiftet i 1979, og er registrert som et trossamfunn. Det eneste kravet som stilles, er at du er meldt ut av andre trossamfunn, og er fast bosatt i Norge. Interessen for å bli buddhist i Norge er stadig voksende, og medlemstallene har nærmest doblet seg i løpet av de siste ti år.

 

 

Ordforklaring på nyttige ord innen buddhismen

Bodhi-tre : Et hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Noen mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.

 

Buddha : Den ” den opplyste” eller ” den oppvåkende”. Tittelen Siddhartha Gautama fikk da han oppnådde oppvåkning. Buddhistene tror at han er en av mange buddhaer i fortid og nåtid.

 

Nirvana : En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.

 

Oppvåkning : Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.

 

Dharma : Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.

 

Sangha : Betyr buddhistiske munker og noner eller hele det buddhistiske samfunn.

 

Kharma : Det betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana, dårlige handlinger fører deg lengre bort.

 

Meditasjon : Sitte stille og fokusere på tankene for å oppnå indre ro og fred. Mest virksom er imidlertid en stadig opplevelse av ens egen buddhanatur – Mahamudra – ikke bare skjer dette under meditasjonen men også i alle livets erfaringer.

 

Gjenfødelse : Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør.

 

 

Kilder

Her er noen av de Internettadressene som jeg har brukt til å finne frem stoff og opplysninger:

 

http://www.buddhanet.net/

http://www.buddhistforbundet.no/ktl/Dharma/Buddhas.html

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/synnevavolstad/KORTOM/buddhismen.htm

http://www.buddhisme.no/Informasjon.html

 

 

Bøker og Leksikon Tittel: Hva vet vi om buddhisme. Skrevet av Anita Ganeri. N.W DAMM & SØN .AS, 2000. Tittel: Under Samme Himmel 10. Skrevet av Ragnhild Bakke Waale og Pål Wiik. J.W Cappelens forlag a.s Oslo, 1999.

 

Tittel: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, bind 2. Kunnskapsforlaget Oslo, 1978.

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Avslutning

Håper du fikk en fin leseopplevelse, får denne oppgaven har jeg lagt ned mye tid i som jeg håper du ser.

I denne avslutningen vil jeg gjerne sagt noen få ord om buddhismen.

 

Buddha er den mest opplyste og viktigste personen innen buddhismen. Og nå til dags lever veldig mange personer opp til hans leve måte for å kunne oppnå oppvåkning, og en gang i livet klare å oppnå perfekt lykke i såkalte ” Nirvana ”. Det må jo også nevnes den mest kjente nåværende buddhisten er Dalai Lama den 16.

 

I dagens samfunn lever vi stadig i krig og ulykkelighet, mange av krigene i verden blir som oftest startet på grunn av ulike holdinger og meninger innen de forskjellige religionene. Dette mener jeg er svært sørgelig at vanlige folk nesten ikke kan tro på hva de vill utenat det skal bli konflikter.

Noe som jeg også vil nevne, er at deres evne til å styre og den enorme beherskelsen av kroppen er veldig fascinerende.

 

F. eks: Senke hjerte rytmen, kampsportens bevegelighet, bli hengt på en spesiell metode utenom å miste livet eller rett og slett sitte oppå et spydd uten om å få skader. Når man hører det er det nesten helt uvirkelig, men når du ser det får man et helt annet syn på det.

 

 

Egenvurdering

Dette slutt produktet ble jeg veldig godt fornøyd med, jeg mener vi har fått den tiden som trengs for å få et slik produkt. Jeg mener også at jeg har disponert tiden enormt bra. Min prosses startet fort og jeg syntes jeg ikke kastes bort noe som helst med tid. Jeg brukte også lang tid på å finne det rette stoffet som vi skulle ha med i hovedpunktene. Jeg svært er fornøyd med arbeids innsatsen min, å håper på en god tilbakemelding.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

marielle
09.11.2005 17:12

Bra!
42
anbefalinger
hei alle sammen som sier at denne karen er genial. Har dere sett i boka "hva vet vi om buddhisme" av Anita Ganeri, utgitt av N.W.Damm & søn?
ISBN= 82-517-8634-7. Han har skrevet rett av, bare se de første linjene på denne sida, og bla opp i boka på side 13, og se under "Buddha". Ordrett skrevet av!!!!

Marthe
11.01.2006 19:08

Bra!
18
anbefalinger
leverte inn den her og fikk en 3. dette var en oppgave som du har funnet i noen bøker og skrevet rett av for læreren min hadde lest det fra før så ikke så bra..!

Ellen
30.08.2004 13:20

Bra!
14
anbefalinger
Er lærer, jeg, da, så jeg vet litt om buddhismen fra før og er ikke her for å hente stoff. Men du har gjort en knalljobb, Christian. Og jeg vil i hvert fall gi deg ei kjempegod tilbakemelding. på innhold og oppbygging. Men tips til neste gang du skriver en oppgave: La en som vanligvis får 5 i norsk stil, lese igjennom teksten, og les det høyt. Du har nemlig en del småfeil i språket, som lett kunne ha vært fjernet. Lykke til!

blondie
05.02.2006 19:29

Bra!
11
anbefalinger
dette var kjempebra Wink ;-\) men du kunne godt ha fått med litt mer rundt menneskesyn, det onde og frelse! stå på!

ps. hva slags karakter fikk du på dette?

nathalie
26.05.2004 13:20

Bra!
10
anbefalinger
Heizann!!! denne sida var veldi bra. eg har hatt om buddhismen og denne sida hjalp meg med å få ein 5+ på prosjektet. drit bra altså tusen takk10.02.2006 12:47

Bra!
10
anbefalinger
Jeg takker for en bra stil, håper dette blir en bra karakter da  Smile :-\) Hehe


25.11.2005 12:19

Bra!
9
anbefalinger
du har ingenting om retninger innenfor buddhismen

Maren
02.04.2006 13:34

Bra!
9
anbefalinger
jeg synes det er kjempe bra skrevet... håper jeg får en god karakter på stilen min om buddhismen...! TAKK FOR HJELPEN!!! Very Happy :-D


22.02.2007 10:11

Bra!
9
anbefalinger
hei alle sammen Smile :-\)


29.04.2004 15:49

Bra!
8
anbefalinger
Takk, Takk..  Razz :-P
Bra skrevet osv..
Hjalp meg virkelig når jeg skulle skrive en
temaoppgave ting på 20sider på en dag :\

hejdu =)
23.09.2004 15:40

Bra!
8
anbefalinger
bra side detta  Smile :-\) fant en del  Smile :-\) gjøvikjente

Nils
17.03.2006 19:18

Bra!
8
anbefalinger
Hahaha! Skjelett, i betydningen det vi har inni kroppen, skrives ikke skjellet, som du har gjort, men skjelett!! Skjellet er jo det man finner på stranda, og jeg regner med at det ikke var det Siddharta så ut som!! Hahaha!

Lars
02.04.2006 15:33

Bra!
8
anbefalinger
Supert. Jeg har fått gjort hele KRL prosjekte mitt på en dag pga. denne flotte særoppgaven  Very Happy :-D ; )

Desperat
19.04.2006 19:47

Bra!
8
anbefalinger
ÅÅÅ herreGUD jeg var glad da jeg fant denne! Tusen takk! Kjempebra gjort! :*

rabbi
19.04.2006 20:45

Bra!
8
anbefalinger
tusen takk!!!!!!! det hjalp meg virkelig fikk 5 i karakter thanks hvem en dere er...

Carina Johnsen
30.04.2006 11:37

Bra!
8
anbefalinger
Æ skal ha et religionsforedrag om buddhismen om ei uka og dettan har hjulpe mæ tel å få et flott start på foredraget  Smile :-\) Hjerteli takk!!! D e skikkeli bra at slike oppg som dettan e her, sånn at de kain hjælp mange andre oxo  Smile :-\)  Very Happy :-D Kos kos

Emi
07.11.2006 18:01

Bra!
8
anbefalinger
Rått.. 8888

Liinna
27.03.2007 10:39

Bra!
8
anbefalinger
Veldig bra side, den hjalp veldig mye, selvom jeg ikke syntes høytidene stod så bra forklart, men det fant jeg på ett annet sted! Men jess(: Vaffal veldig bra slrevet om buddhisme og tro og sånt!


21.04.2004 11:12

Bra!
7
anbefalinger
Veldig bra saker dette her ja! Akkurat nå er jeg på skolen og driver med dette prosjektet! GENIALT!!!!!!  Very Happy :-D TUSEN TAKK!!!


04.05.2004 09:34

Bra!
7
anbefalinger
bra= Smile :-\) Smile :-\)

Mona
02.05.2005 20:56

Bra!
7
anbefalinger
dette var drit bra stoff fikk 6+ på det jeg takkar ; )


24.04.2006 18:32

Bra!
7
anbefalinger
Hehe, dette kom til god hjelp til mitt KRL prosjekt. Takk skal du ha  Smile :-\)
 Wink ;-\) *synes du skulle fått 6 på dette* menmen, 5 er flott^^

KaRin :D
29.04.2004 10:34

Bra!
6
anbefalinger
Ut fra denne siden har jeg fått alt jeg trenger å vite fra fordypnings oppgaven min!  Very Happy :-D TUUUSEN TAKK!  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Neo
14.05.2004 22:57

Bra!
6
anbefalinger
Dette var veldig bra og ryddig oppgave.
Skal skrive om buddhismen selv, og kommer til å bruke en del av dette stoffet. Tusen takk, bra arbeid!

Cristine
02.04.2005 20:11

Bra!
6
anbefalinger
Hei. Jeg ville bare si at du har skrevet mye bra om Buddhismen. Og at det hjalp meg med å skrive ferdig en oppg. om det samme temaet. Tipper du fikk mellom 5 og 6 Smile :-\) Godt jobbet hvertfall;o)

Sanna
13.04.2005 21:51

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra sie.... skal levere en semesteroppgave i Buddhismen. og jeg måtte vite hva det hjulet var..... så tusen takk Smile :-\)

Tess
15.04.2005 19:41

Bra!
6
anbefalinger
Hjalp mg på en særoppgave innholdsrik og spennende. Greit me linker en kan bruke oxo... Klemzz

Øyvind
27.04.2005 16:51

Bra!
6
anbefalinger
Veldig godt jobba, skulle funnet ut mer om buddhas tilhengere jeg så den hjalp ikke meg så mye. du fortjener 6 på dette arbeidet.

lll
09.02.2006 13:08

Bra!
6
anbefalinger
Nice!
keep up the good work Vegard!

lll
09.02.2006 13:09

Bra!
6
anbefalinger
lol.. christian var det visst

Pål Andresen
29.03.2006 16:09

Bra!
6
anbefalinger
Marielle og anonym har rett, bare se under "Hellige steder" f.eks, så står det (se side 10) eller i begynnelsen av teksten der det står se side 13, osv. jeg prøvde meg fram med forskjellige skriftstørrelser og jeg kunne ikke se mer enn maks 7 sider med skriftstørrelse 16! og enda det er en litt for stor størrelse til en innlevering, dårlig jobba Chrstian

hmm...
19.06.2006 21:00

Bra!
6
anbefalinger
hadde kanksje vært en idé å skrive noe du visste, ikke rett fra en bok... Læreren min hadde lest dette før, og ga meg en karakter under det som er akseptabelt... Kar :2 -

Miami 900
28.08.2006 11:27

Bra!
6
anbefalinger
Dette var for dumt. Altså, hva er det enkelte tenker på nar de skriver rett av en bok. Kan du vennligst svare meg. Og til dere som tror dere vinner på å skrive av oppgavene til klassekameratene deres: ikke gjør det. Det kan jo være at dere skriver av noe som allerede er skrevet av noe som igjen er skrevet av noen andre. Tenk litt på den, dere!

ntalie rule
26.05.2004 13:21

Bra!
5
anbefalinger
heizann!!! dette er ei kjempe bra sia so alle har bruk for til kvar si tid. tusen takk

Eirik
07.10.2004 14:17

Bra!
5
anbefalinger
Det var mye bra her! Men også mange feil! Håper dette ikke er så nytt! Ellers fortjener det ikke noen bra karakter. Mange temaer, men ikke alltid så mye om hvert tema...

Thea
16.11.2004 22:14

Bra!
5
anbefalinger
hei tusen takk for at du har lagt ut dette! har på forhånd sitti lenge for å prøve å forstå noe av de hellige tekstene.. helt til jeg fant denne siden! meget bra! jeg brukte mye av informasjonen her da jeg fikk 6 på mitt prosjekt om buddhismen! Tusen takk!

Petter
10.03.2005 11:53

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk!! uten det her hadde jeg aldri blitt ferdig med mitt prosjekt....! Kjempebra!!

jojoo
09.05.2005 14:48

Bra!
5
anbefalinger
styggbra sie!! digger den... takk for hjælpa Smile :-\)

:)
09.05.2005 18:54

Bra!
5
anbefalinger
knall side Smile :-\) jee


26.05.2005 21:09

Bra!
4
anbefalinger
Goooooodd!  Smile :-\) Fant alt eg trengte te prosjekte nå! Tusen Takk!... Razz :-P Weee!!

Netih
02.06.2005 09:20

Bra!
4
anbefalinger
Very good!  Smile :-\)


28.09.2005 18:15

Bra!
4
anbefalinger
tusen takk! denne stilen har vært til stor hjelp for meg !!!!

soda_yoda
29.09.2005 09:19

Bra!
4
anbefalinger
takk for informasjonen

helen
01.11.2005 20:03

Bra!
4
anbefalinger
hei...
kjempebra oppgave..
sitter å jobber med d samma nå...hjalp å lese detta...
 Very Happy :-D

ninjamaster
24.11.2005 12:52

Bra!
4
anbefalinger
ja.. må vel si at dette var en meget innholdsrik oppgave  Smile :-\) dette var møkka bra!!!


01.12.2005 14:13

Bra!
4
anbefalinger
heihei.... mye bra hør Wink ;-\)

Therese
25.01.2006 19:15

Bra!
4
anbefalinger
Denne særoppgaven har jeg sett veldig mange ganger, tror det er veldig mange som har kompiert den og lagt den ut. Det ligger en til på denne siden til og med.

T
26.01.2006 22:18

Bra!
4
anbefalinger
hjalp meg masse dette her! thanx!

camilla
15.02.2006 18:21

Bra!
4
anbefalinger
æ finner jokke noenting om hva som skjer med livet eter døden i buhhsimen??


26.02.2006 21:18

Bra!
4
anbefalinger
SINNSYKT BRA Very Happy :-D Dette var supet! TUSEN HJERTELIG TAKK Very Happy :-D


28.02.2006 15:47

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra! hjalp mg møye !tusen takk

hallo hallo
16.03.2006 08:56

Bra!
4
anbefalinger
Jeg synes det er bra så langt. Takk takk!

but
22.03.2006 10:06

Bra!
4
anbefalinger
bra dette kan jeg bruke til min muntli:/  Smile :-\)

daria er best!
20.04.2006 15:24

Bra!
4
anbefalinger
Bra oppgave, med masse relevant stoff. Daria.no er best, har hjulpet meg med skolearbeid gang på gang Smile :-\) ty

Marita
20.04.2006 19:10

Bra!
4
anbefalinger
Dette var dårlig, jeg skal lixm skrive 2 A4 ark om ''Tripitaka'', men nå har jeg bare skrevet en halv =S Dette var inmarrii dårlig asza!! Men takk for den halve siden om Tripitaka da Smile :-\) kOos

weee
25.04.2006 20:26

Bra!
4
anbefalinger
 Very Happy :-D

Gjermiz
14.05.2006 20:48

Bra!
4
anbefalinger
Konge da! Jeg skriver særoppgave om Buddhusmen vett... Finner nok en del stoff herfra! Nuss Gutta(B)

Liiinn
15.05.2006 14:06

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk for bra skrevet oppgave!! ;D
Den hjalp meg virkelig!!! ;¤¤

meg__:)
27.05.2006 23:53

Bra!
4
anbefalinger
jepp Smile :-\) dette syns eg va bra Smile :-\)...men eg ska skriva om kozzen me stelle de døde..så.:/
menmen bra uannsett..det må eg sei Smile :-\)

Werr@
30.05.2006 10:53

Bra!
4
anbefalinger
thanks. no har æ my t oppgaven minj Very Happy :-D

Espen fra drammen
07.06.2006 17:37

Bra!
4
anbefalinger
hmmmmmmmmmmmmmmmmm....HELT SINNSYKT KONGE BRA!!!DETTE FIKK JEG KJEMPE HJELP AV NÅR JEG SKAL OPP I KRL MUNTLIG EXAMEN I MORRA!!!!!!!!!!!!!!!

lol
09.06.2006 10:59

Bra!
4
anbefalinger
kopie passt


23.11.2006 18:12

Bra!
4
anbefalinger
herregud ass..... Razz :-P

eksamens venniner
12.12.2006 13:53

Bra!
4
anbefalinger
hehe, denne siden hjelper meg og venninne av mg no til muntlig eksamen tuse takk Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

BunnyGirl
15.02.2007 15:46

Bra!
4
anbefalinger
Marielle har helt rett disse ordene er jo ordrett det samme i boken men det står ikke på S. 13 men S.12
Jeg låner denne boka selv, for vi har prosjekt på skolen og da valgte jeg buddismen.
Så jeg er helt enig men hu Marielle her, og han er i allefal itte GENIAL
--------------

BunnyGirl
15.02.2007 15:50

Bra!
4
anbefalinger
Du derre Mona som sier du tok alt stoffet og fikk en 6+ det r UMULIG høyeste karakter man kan få er 6.
Karakteren 6+ fines ikke

kølle and playmo
24.03.2007 17:13

Bra!
4
anbefalinger
spam er no møkk! men det er fun

meangirl
05.03.2007 21:51

Bra!
3
anbefalinger
bra fakta.. det skal duha  Smile :-\) har om de fire verdensrelgionene på skolen nå og denne siden jalp veldig  Razz :-P fant ikke noe om opprinneslen da, mn finner det en annen plass.. håper på en bra karakter da

anna
08.03.2007 20:25

Bra!
3
anbefalinger
denne siden stinker

amalie
12.03.2007 18:22

Bra!
3
anbefalinger
det er en bra side, men dere kunne hatt mer om høytider og skikker

ASDNI
27.03.2007 10:41

Bra!
3
anbefalinger
Denne siden hjalp meg ikke så masse, fordi jeg ikke skjønte så mye av høytidene! Men jaja(: resten var bra da Very Happy :-D (HTML-tagger fjernes)

Anonymus
12.05.2007 15:36

Bra!
3
anbefalinger
Denne siden hjalp meg ikke så mye siden jeg vil vit lett om hver høytid  Sad :-\(

buddha
27.01.2008 17:53

Bra!
3
anbefalinger
BRA sie! stod kort forklart alt det man trenger å vite om buddishmen til en 6er

Geniale Meg
30.04.2007 18:10

Bra!
2
anbefalinger
Hei..

syntes dette var ei super side, og til alle dere som tror dere er så innmari mye bedre, kan dere ikke bare prøve å skrive en sånn side selv!!
gjør det noe om man skriver noe feil, de som laget siden har helt sikkert gjort sitt beste, tenk på det ! dessuten "kopier" og "lim inn" bruker vel alle, også du som hadde skrevet at de personene som hadde skrevet dette hadde skrevet det rett fra ei bok, da må jo du bare ha skrevet av dette, hvist ikke hadde ikke du fått 2'er, desuten kan dere ikke klage på karakteren deres på dette, det er bare dere som er dårlige, de som har fått bra karakterer på dette skjønner jeg godt, får dette var ei utrolig bar side, og den hjelper virkelig......

MEN syntes godt det kunne stått litt mer om Siddharta Gautama - (Buddha)
klem fra geniale meg


10.01.2008 20:21

Bra!
2
anbefalinger
Ok ;D Har mer inne i hodet enn hva det står her for å si det sånn ;p Nei da, er du gal? Bra side!

Christian !
24.01.2008 11:53

Bra!
2
anbefalinger
ganske heftig skrevet

LøYo
24.01.2008 11:53

Bra!
2
anbefalinger
Dette var jo ganske kult da

joss
03.03.2008 12:34

Bra!
2
anbefalinger
jefafa du sugger det e en elendig side min e mye bedre fikk 6!!!!!!!!!

jefafa
31.01.2008 09:11

Bra!
1
anbefalinger
Dette er en veldig bra tekst  Very Happy :-D
hjalp meg virkelig !


19.10.2010 10:42

Bra!
1
anbefalinger
Jeg skal jage Christian Alsaker is morgen tidelig

Jens
19.10.2010 10:54

Bra!
1
anbefalinger
ÅÅÅÅÅ nei magefetter henger nei og klemstrer magen min i belstet

Skolesuger
11.02.2019 08:51

Bra!
1
anbefalinger
Gay

MBR
12.01.2010 19:38

Bra!
0
anbefalinger
Det var en vell og utført oppgave men ikke ditt produkt? Dette er visst skrevet av fra en bok  Smile :-\) Men om man er glup nok og skal bruke denne siden for sitt arbeid så er det nok lurt og ikke kopiere. Helt grei oppgave  Smile :-\) (siden den er skrivd av)

Marius
19.10.2010 10:40

Bra!
0
anbefalinger
jeg er buddhist!

Marius
19.10.2010 10:43

Bra!
0
anbefalinger
jeg er ikke buddist lenger

Jonathan
19.10.2010 10:44

Bra!
0
anbefalinger
Legendarisk marius  Very Happy :-D

kaare
18.01.2011 11:02

Bra!
0
anbefalinger
En utrolig bra tekst,  Wink ;-\) Du er flink Smile :-\)

Tor
13.04.2012 12:43

Bra!
0
anbefalinger
Denne informasjonen vil hjelpe på en presentasjon, Takker for det Smile :-\)

Ulrich
24.04.2012 19:46

Bra!
0
anbefalinger
glimrende tekst! fin inspirasjon til muntlig eksamen i RLE om helligdom !


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.040 sec - 1 pageviews