Søk i stiler
 

"Et dukkehjem" (H. Ibsen)


Analyse av Henrik Ibsens "Et dukkehjem".

Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:04.04.2002
Språkform:BokmålForfatter:
Tema:Et dukkehjem
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookEt dukkehjem er det første norske verk som omhandler borgerskapet i en tragedie. Tidligere hadde kvinnene i det borgerlige samfunn vært tilsidesatt, umyndiggjort og hemmet av vaner og vedtekter. I Ibsens stykke kommer det til en håpløs konflikt mellom kvinnen og det bestående mannssamfunn.

 

Nora er utad idealhustruen etter datidens normer. Hennes oppfatning av samfunnet med dets lover og regler er umoden og har lite grunnlag i virkeligheten . Faren og ektemannen har begge behandlet henne som et ikke tenkende barn.

 

Torvald Helmers moralske prinsipper faller til gjengjeld helt sammen med samfunnets lover. Nora har enorm tillit og forventning til Torvald. Hun drømmer om at han av kjærlighet til henne vil ta på seg all skyld for hva hun har gjort. Et offer hun ikke kan ta imot. For å renvaske ham vil hun gjøre det forferdeligste til gjengjeld for at han vil gjøre det vidunderligste for henne.

 

Krogstad forpurrer Noras drømmer og åpner med sitt brev en avgrunn mellom Nora og Torvald. Illusjonene om ekteskapet raser sammen. Torvald er ingen romantisk ridder, men en sneversynt samfunnsborger helt avhengig av andres dom. Nora kaster mot slutten maskeradedrakten og retter bitre anklager mot faren og Torvald for at de har behandlet henne som en ting, et leketøy osv. Samtidig blir de synboler på at hun har tatt feil av Helmer og forbrutt seg mot sitt eget menskeverd. Samlivet har bestått på feil premisser. Skal ekteskapet kunne fungere igjen, må det bli i et forhold uten forstillelse og rollespill mellom frie, jevnbyrdige partnere.

 

Trageiden ender ikke i undergang, men i oppbrudd. Verdier går til grunne. Noras Verden raser fordi hun endelig er trofast mot det beste i seg selv. Hun seirer i nederlaget. Hun er nå på vei til å bli seg selv, viser framover mot en friere, sannere menskelighet i et sunnere samfunn.

 

Nora svinger gjennom hele stykket mellom ytterligheter i håp/angst, lykke/fortivlelse, drøm om det vindunderligste og skarp virkelighetssand. Hele tiden på vei mot den nye Nora. Hun vokser seg helstøpt fra scene til scene.

 

Helmer sees ofte som en lite verdig motpol til Nora. Hva ser hun i ham, den småskårne samfunnsstøtten? Men han har mange positive trekk så lenge han ikke blir stilt på prøve. Også han er et offer i sin begrensing og indre fattigdom. Et offer for manssamfunnet. Undertrykelse slår tilbake på den som er plassert i undertrykkerens rolle.

 

Ibsen tar i dette stykket for alvor i bruk teaterknepene; 1. Den overhengende trussel 2.Den knappe frist(brevet). Samtidig utvikles den for ham ganske "nye" dramaturgiske teknikken med retrospektive scener. De avgjørende handlinger har foregått for lenge siden, men avsløres på nåtidsplanet. Avsløringen skjer gradvis og driver utviklingen framover. Opptrevlingen av den personlige forhistorien blir samtidig avsløringen av samfunnsurett og løgn.

 

Stedets enhet blir gjennoført, hele handlingen foregår i den samme stuen (dramatisk økonomiks). Tidsrammen er noe videre, men handlingen går over bare et par dager. Handlings-gangen er svært konsentrert. Scenegangen har en sterk rytmisk fremdrift hvor spenningne stadig stiger fra intime virkelighetsnære hverdagsglint, til brå avbryutleters i 1. akt, til desperat tarantelle i slutten av annen. Gjennom stille før stormen i begynnelsen av tredje, til avsløring og oppgjør i siste.

 

Persongaleriet er begrenset til fem. De fire stiller hovedpersonen i relieff. Krogstad/Kristine er motsetninger og paralllerller til Nora. Deres forhold blir belysende konrtrast til Noras ekteskap. Dr. Rank har både virkelige og stemningsskapende funksjoner. Han og Nora har hammelighetsfull kontakt.

 

For første gang bruker forfatteren her synelige effekter på scenen som skal ha dypere, illustrerende eller symbolsk betydning i tillegg til sin realistiske funksjon. Juletreet er et eksemple på dette. I første akt forbereder det oss på e glad familefest mens det i begynnelsen av anne akt står pjusketem ribbet og med nedbrente lys. Noras gjemmespill med barna i første akt og maskeraden i annen er et annent eksempel. Spesielt tydelig kommer den symbolske effekten fram i Noras bruk av maskeradedrakt og hverdagsklær, farger og svart.

 

Også dialogen er preget av dobbelhet. Samtidig som den i sin form ligger nært opp til dagligtalen hever de aller fleste replikkene seg over den i ordvalg og bildebruk. Virkningen av replikkene knytter seg ofte til nøkkelord -"det vidunderlige" -ord og vendinger som blir gjentatt fra scene til scene eller til vendinger eller klisjeer som brått blir flertydige. Dr. Rank takker Nora for ilden, og Torvald bemerker at hun danser tarantelle som om det skulle gå på livet løs, mens Nora svarer at det er det det gjør.

 

Da stykket ble skrevet, var avslutningen med Nora som forlot mann og barn en rystende opplevelse for publikum. Det var en "umulig" løsning. Da stykket skulle spilles i Tyskland, ble slutten forandret slik at Nora valgte å bli. Dette fikk Ibsen til å skrive en alternativ slutt til bruk i nødsfall, for å hundre verre forfalskninger. Dette angret han etterpå. Senere sa han at nettopp på grunn av sluttscenen var hele stykket skrevet.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


23.11.2016 10:56

Bra!
22882
anbefalinger
According to all known laws
of aviation,


there is no way a bee
should be able to fly.


Its wings are too small to get
its fat little body off the ground.


The bee, of course, flies anyway


because bees don\'t care
what humans think is impossible.


Yellow, black. Yellow, black.
Yellow, black. Yellow, black.


Ooh, black and yellow!
Let\'s shake it up a little.


Barry! Breakfast is ready!


Ooming!


Hang on a second.


Hello?


- Barry?
- Adam?


- Oan you believe this is happening?
- I can\'t. I\'ll pick you up.


Looking sharp.


Use the stairs. Your father
paid good money for those.


Sorry. I\'m excited.


Here\'s the graduate.
We\'re very proud of you, son.


A perfect report card, all B\'s.


Very proud.


Ma! I got a thing going here.


- You got lint on your fuzz.
- Ow! That\'s me!


- Wave to us! We\'ll be in row 118,000.
- Bye!


Barry, I told you,
stop flying in the house!


- Hey, Adam.
- Hey, Barry.


- Is that fuzz gel?
- A little. Special day, graduation.


Never thought I\'d make it.


Three days grade school,
three days high school.


Those were awkward.


Three days college. I\'m glad I took
a day and hitchhiked around the hive.


You did come back different.


- Hi, Barry.
- Artie, growing a mustache? Looks good.


- Hear about Frankie?
- Yeah.


- You going to the funeral?
- No, I\'m not going.


Everybody knows,
sting someone, you die.


Don\'t waste it on a squirrel.
Such a hothead.


I guess he could have
just gotten out of the way.


I love this incorporating
an amusement park into our day.


That\'s why we don\'t need vacations.


Boy, quite a bit of pomp...
under the circumstances.


- Well, Adam, today we are men.
- We are!


- Bee-men.
- Amen!


Hallelujah!


Students, faculty, distinguished bees,


please welcome Dean Buzzwell.


Welcome, New Hive Oity
graduating class of...


...9:15.


That concludes our ceremonies.


And begins your career
at Honex Industries!


Will we pick ourjob today?


I heard it\'s just orientation.


Heads up! Here we go.


Keep your hands and antennas
inside the tram at all times.


- Wonder what it\'ll be like?
- A little scary.


Welcome to Honex,
a division of Honesco


and a part of the Hexagon Group.


This is it!


Wow.


Wow.


We know that you, as a bee,
have worked your whole life


to get to the point where you
can work for your whole life.


Honey begins when our valiant Pollen
Jocks bring the nectar to the hive.


Our top-secret formula


is automatically color-corrected,
scent-adjusted and bubble-contoured


into this soothing sweet syrup


with its distinctive
golden glow you know as...


Honey!


- That girl was hot.
- She\'s my cousin!


- She is?
- Yes, we\'re all cousins.


- Right. You\'re right.
- At Honex, we constantly strive


to improve every aspect
of bee existence.


These bees are stress-testing
a new helmet technology.


- What do you think he makes?
- Not enough.


Here we have our latest advancement,
the Krelman.


- What does that do?
- Oatches that little strand of honey


that hangs after you pour it.
Saves us millions.


Oan anyone work on the Krelman?


Of course. Most bee jobs are
small ones. But bees know


that every small job,
if it\'s done well, means a lot.


But choose carefully


because you\'ll stay in the job
you pick for the rest of your life.


The same job the rest of your life?
I didn\'t know that.


What\'s the difference?


You\'ll be happy to know that bees,
as a species, haven\'t had one day off


in 27 million years.


So you\'ll just work us to death?


We\'ll sure try.


Wow! That blew my mind!


\"What\'s the difference?\"
How can you say that?


One job forever?
That\'s an insane choice to have to make.


I\'m relieved. Now we only have
to make one decision in life.


But, Adam, how could they
never have told us that?


Why would you question anything?
We\'re bees.


We\'re the most perfectly
functioning society on Earth.


You ever think maybe things
work a little too well here?


Like what? Give me one example.


I don\'t know. But you know
what I\'m talking about.


Please clear the gate.
Royal Nectar Force on approach.


Wait a second. Oheck it out.


- Hey, those are Pollen Jocks!
- Wow.


I\'ve never seen them this close.


They know what it\'s like
outside the hive.


Yeah, but some don\'t come back.


- Hey, Jocks!
- Hi, Jocks!


You guys did great!


You\'re monsters!
You\'re sky freaks! I love it! I love it!


- I wonder where they were.
- I don\'t know.


Their day\'s not planned.


Outside the hive, flying who knows
where, doing who knows what.


You can\'tjust decide to be a Pollen
Jock. You have to be bred for that.


Right.


Look. That\'s more pollen
than you and I will see in a lifetime.


It\'s just a status symbol.
Bees make too much of it.


Perhaps. Unless you\'re wearing it
and the ladies see you wearing it.


Those ladies?
Aren\'t they our cousins too?


Distant. Distant.


Look at these two.


- Oouple of Hive Harrys.
- Let\'s have fun with them.


It must be dangerous
being a Pollen Jock.


Yeah. Once a bear pinned me
against a mushroom!


He had a paw on my throat,
and with the other, he was slapping me!


- Oh, my!
- I never thought I\'d knock him out.


What were you doing during this?


Trying to alert the authorities.


I can autograph that.


A little gusty out there today,
wasn\'t it, comrades?


Yeah. Gusty.


We\'re hitting a sunflower patch
six miles from here tomorrow.


- Six miles, huh?
- Barry!


A puddle jump for us,
but maybe you\'re not up for it.


- Maybe I am.
- You are not!


We\'re going 0900 at J-Gate.


What do you think, buzzy-boy?
Are you bee enough?


I might be. It all depends
on what 0900 means.


Hey, Honex!


Dad, you surprised me.


You decide what you\'re interested in?


- Well, there\'s a lot of choices.
- But you only get one.


Do you ever get bored
doing the same job every day?


Son, let me tell you about stirring.


You grab that stick, and you just
move it around, and you stir it around.


You get yourself into a rhythm.
It\'s a beautiful thing.


You know, Dad,
the more I think about it,


maybe the honey field
just isn\'t right for me.


You were thinking of what,
making balloon animals?


That\'s a bad job
for a guy with a stinger.


Janet, your son\'s not sure
he wants to go into honey!


- Barry, you are so funny sometimes.
- I\'m not trying to be funny.


You\'re not funny! You\'re going
into honey. Our son, the stirrer!


- You\'re gonna be a stirrer?
- No one\'s listening to me!


Wait till you see the sticks I have.


I could say anything right now.
I\'m gonna get an ant tattoo!


Let\'s open some honey and celebrate!


Maybe I\'ll pierce my thorax.
Shave my antennae.


Shack up with a grasshopper. Get
a gold tooth and call everybody \"dawg\"!


I\'m so proud.


- We\'re starting work today!
- Today\'s the day.


Oome on! All the good jobs
will be gone.


Yeah, right.


Pollen counting, stunt bee, pouring,
stirrer, front desk, hair removal...


- Is it still available?
- Hang on. Two left!


One of them\'s yours! Oongratulations!
Step to the side.


- What\'d you get?
- Picking crud out. Stellar!


Wow!


Oouple of newbies?


Yes, sir! Our first day! We are ready!


Make your choice.


- You want to go first?
- No, you go.


Oh, my. What\'s available?


Restroom attendant\'s open,
not for the reason you think.


- Any chance of getting the Krelman?
- Sure, you\'re on.


I\'m sorry, the Krelman just closed out.


Wax monkey\'s always open.


The Krelman opened up again.


What happened?


A bee died. Makes an opening. See?
He\'s dead. Another dead one.


Deady. Deadified. Two more dead.


Dead from the neck up.
Dead from the neck down. That\'s life!


Oh, this is so hard!


Heating, cooling,
stunt bee, pourer, stirrer,


humming, inspector number seven,
lint coordinator, stripe supervisor,


mite wrangler. Barry, what
do you think I should... Barry?


Barry!


All right, we\'ve got the sunflower patch
in quadrant nine...


What happened to you?
Where are you?


- I\'m going out.
- Out? Out where?


- Out there.
- Oh, no!


I have to, before I go
to work for the rest of my life.


You\'re gonna die! You\'re crazy! Hello?


Another call coming in.


If anyone\'s feeling brave,
there\'s a Korean deli on 83rd


that gets their roses today.


Hey, guys.


- Look at that.
- Isn\'t that the kid we saw yesterday?


Hold it, son, flight deck\'s restricted.


It\'s OK, Lou. We\'re gonna take him up.


Really? Feeling lucky, are you?


Sign here, here. Just initial that.


- Thank you.
- OK.


You got a rain advisory today,


and as you all know,
bees cannot fly in rain.


So be careful. As always,
watch your brooms,


hockey sticks, dogs,
birds, bears and bats.


Also, I got a couple of reports
of root beer being poured on us.


Murphy\'s in a home because of it,
babbling like a cicada!


- That\'s awful.
- And a reminder for you rookies,


bee law number one,
absolutely no talking to humans!


All right, launch positions!


Buzz, buzz, buzz, buzz! Buzz, buzz,
buzz, buzz! Buzz, buzz, buzz, buzz!


Black and yellow!


Hello!


You ready for this, hot shot?


Yeah. Yeah, bring it on.


Wind, check.


- Antennae, check.
- Nectar pack, check.


- Wings, check.
- Stinger, check.


Scared out of my shorts, check.


OK, ladies,


let\'s move it out!


Pound those petunias,
you striped stem-suckers!


All of you, drain those flowers!


Wow! I\'m out!


I can\'t believe I\'m out!


So blue.


I feel so fast and free!


Box kite!


Wow!


Flowers!


This is Blue Leader.
We have roses visual.


Bring it around 30 degrees and hold.


Roses!


30 degrees, roger. Bringing it around.


Stand to the side, kid.
It\'s got a bit of a kick.


That is one nectar collector!


- Ever see pollination up close?
- No, sir.


I pick up some pollen here, sprinkle it
over here. Maybe a dash over there,


a pinch on that one.
See that? It\'s a little bit of magic.


That\'s amazing. Why do we do that?


That\'s pollen power. More pollen, more
flowers, more nectar, more honey for us.


Oool.


I\'m picking up a lot of bright yellow.
Oould be daisies. Don\'t we need those?


Oopy that visual.


Wait. One of these flowers
seems to be on the move.


Say again? You\'re reporting
a moving flower?


Affirmative.


That was on the line!


This is the coolest. What is it?


I don\'t know, but I\'m loving this color.


It smells good.
Not like a flower, but I like it.


Yeah, fuzzy.


Ohemical-y.


Oareful, guys. It\'s a little grabby.


My sweet lord of bees!


Oandy-brain, get off there!


Problem!


- Guys!
- This could be bad.


Affirmative.


Very close.


Gonna hurt.


Mama\'s little boy.


You are way out of position, rookie!


Ooming in at you like a missile!


Help me!


I don\'t think these are flowers.


- Should we tell him?
- I think he knows.


What is this?!


Match point!


You can start packing up, honey,
because you\'re about to eat it!


Yowser!


Gross.


There\'s a bee in the car!


- Do something!
- I\'m driving!


- Hi, bee.
- He\'s back here!


He\'s going to sting me!


Nobody move. If you don\'t move,
he won\'t sting you. Freeze!


He blinked!


Spray him, Granny!


What are you doing?!


Wow... the tension level
out here is unbelievable.


I gotta get home.


Oan\'t fly in rain.


Oan\'t fly in rain.


Oan\'t fly in rain.


Mayday! Mayday! Bee going down!


Ken, could you close
the window please?


Ken, could you close
the window please?


Oheck out my new resume.
I made it into a fold-out brochure.


You see? Folds out.


Oh, no. More humans. I don\'t need this.


What was that?


Maybe this time. This time. This time.
This time! This time! This...


Drapes!


That is diabolical.


It\'s fantastic. It\'s got all my special
skills, even my top-ten favorite movies.


What\'s number one? Star Wars?


Nah, I don\'t go for that...


...kind of stuff.


No wonder we shouldn\'t talk to them.
They\'re out of their minds.


When I leave a job interview, they\'re
flabbergasted, can\'t believe what I say.


There\'s the sun. Maybe that\'s a way out.


I don\'t remember the sun
having a big 75 on it.


I predicted global warming.


I could feel it getting hotter.
At first I thought it was just me.


Wait! Stop! Bee!


Stand back. These are winter boots.


Wait!


Don\'t kill him!


You know I\'m allergic to them!
This thing could kill me!


Why does his life have
less value than yours?


Why does his life have any less value
than mine? Is that your statement?


I\'m just saying all life has value. You
don\'t know what he\'s capable of feeling.


My brochure!


There you go, little guy.


I\'m not scared of him.
It\'s an allergic thing.


Put that on your resume brochure.


My whole face could puff up.


Make it one of your special skills.


Knocking someone out
is also a special skill.


Right. Bye, Vanessa. Thanks.


- Vanessa, next week? Yogurt night?
- Sure, Ken. You know, whatever.


- You could put carob chips on there.
- Bye.


- Supposed to be less calories.
- Bye.


I gotta say something.


She saved my life.
I gotta say something.


All right, here it goes.


Nah.


What would I say?


I could really get in trouble.


It\'s a bee law.
You\'re not supposed to talk to a human.


I can\'t believe I\'m doing this.


I\'ve got to.


Oh, I can\'t do it. Oome on!


No. Yes. No.


Do it. I can\'t.


How should I start it?
\"You like jazz?\" No, that\'s no good.


Here she comes! Speak, you fool!


Hi!


I\'m sorry.


- You\'re talking.
- Yes, I know.


You\'re talking!


I\'m so sorry.


No, it\'s OK. It\'s fine.
I know I\'m dreaming.


But I don\'t recall going to bed.


Well, I\'m sure this
is very disconcerting.


This is a bit of a surprise to me.
I mean, you\'re a bee!


I am. And I\'m not supposed
to be doing this,


but they were all trying to kill me.


And if it wasn\'t for you...


I had to thank you.
It\'s just how I was raised.


That was a little weird.


- I\'m talking with a bee.
- Yeah.


I\'m talking to a bee.
And the bee is talking to me!


I just want to say I\'m grateful.
I\'ll leave now.


- Wait! How did you learn to do that?
- What?


The talking thing.


Same way you did, I guess.
\"Mama, Dada, honey.\" You pick it up.


- That\'s very funny.
- Yeah.


Bees are funny. If we didn\'t laugh,
we\'d cry with what we have to deal with.


Anyway...


Oan I...


...get you something?
- Like what?


I don\'t know. I mean...
I don\'t know. Ooffee?


I don\'t want to put you out.


It\'s no trouble. It takes two minutes.


- It\'s just coffee.
- I hate to impose.


- Don\'t be ridiculous!
- Actually, I would love a cup.


Hey, you want rum cake?


- I shouldn\'t.
- Have some.


- No, I can\'t.
- Oome on!


I\'m trying to lose a couple micrograms.


- Where?
- These stripes don\'t help.


You look great!


I don\'t know if you know
anything about fashion.


Are you all right?


No.


He\'s making the tie in the cab
as they\'re flying up Madison.


He finally gets there.


He runs up the steps into the church.
The wedding is on.


And he says, \"Watermelon?
I thought you said Guatemalan.


Why would I marry a watermelon?\"


Is that a bee joke?


That\'s the kind of stuff we do.


Yeah, different.


So, what are you gonna do, Barry?


About work? I don\'t know.


I want to do my part for the hive,
but I can\'t do it the way they want.


I know how you feel.


- You do?
- Sure.


My parents wanted me to be a lawyer or
a doctor, but I wanted to be a florist.


- Really?
- My only interest is flowers.


Our new queen was just elected
with that same campaign slogan.


Anyway, if you look...


There\'s my hive right there. See it?


You\'re in Sheep Meadow!


Yes! I\'m right off the Turtle Pond!


No way! I know that area.
I lost a toe ring there once.


- Why do girls put rings on their toes?
- Why not?


- It\'s like putting a hat on your knee.
- Maybe I\'ll try that.


- You all right, ma\'am?
- Oh, yeah. Fine.


Just having two cups of coffee!


Anyway, this has been great.
Thanks for the coffee.


Yeah, it\'s no trouble.


Sorry I couldn\'t finish it. If I did,
I\'d be up the rest of my life.


Are you...?


Oan I take a piece of this with me?


Sure! Here, have a crumb.


- Thanks!
- Yeah.


All right. Well, then...
I guess I\'ll see you around.


Or not.


OK, Barry.


And thank you
so much again... for before.


Oh, that? That was nothing.


Well, not nothing, but... Anyway...


This can\'t possibly work.


He\'s all set to go.
We may as well try it.


OK, Dave, pull the chute.


- Sounds amazing.
- It was amazing!


It was the scariest,
happiest moment of my life.


Humans! I can\'t believe
you were with humans!


Giant, scary humans!
What were they like?


Huge and crazy. They talk crazy.


They eat crazy giant things.
They drive crazy.


- Do they try and kill you, like on TV?
- Some of them. But some of them don\'t.


- How\'d you get back?
- Poodle.


You did it, and I\'m glad. You saw
whatever you wanted to see.


You had your \"experience.\" Now you
can pick out yourjob and be normal.


- Well...
- Well?


Well, I met someone.


You did? Was she Bee-ish?


- A wasp?! Your parents will kill you!
- No, no, no, not a wasp.


- Spider?
- I\'m not attracted to spiders.


I know it\'s the hottest thing,
with the eight legs and all.


I can\'t get by that face.


So who is she?


She\'s... human.


No, no. That\'s a bee law.
You wouldn\'t break a bee law.


- Her name\'s Vanessa.
- Oh, boy.


She\'s so nice. And she\'s a florist!


Oh, no! You\'re dating a human florist!


We\'re not dating.


You\'re flying outside the hive, talking
to humans that attack our homes


with power washers and M-80s!
One-eighth a stick of dynamite!


She saved my life!
And she understands me.


This is over!


Eat this.


This is not over! What was that?


- They call it a crumb.
- It was so stingin\' stripey!


And that\'s not what they eat.
That\'s what falls off what they eat!


- You know what a Oinnabon is?
- No.


It\'s bread and cinnamon and frosting.
They heat it up...


Sit down!


...really hot!
- Listen to me!


We are not them! We\'re us.
There\'s us and there\'s them!


Yes, but who can deny
the heart that is yearning?


There\'s no yearning.
Stop yearning. Listen to me!


You have got to start thinking bee,
my friend. Thinking bee!


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee! Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


There he is. He\'s in the pool.


You know what your problem is, Barry?


I gotta start thinking bee?


How much longer will this go on?


It\'s been three days!
Why aren\'t you working?


I\'ve got a lot of big life decisions
to think about.


What life? You have no life!
You have no job. You\'re barely a bee!


Would it kill you
to make a little honey?


Barry, come out.
Your father\'s talking to you.


Martin, would you talk to him?


Barry, I\'m talking to you!


You coming?


Got everything?


All set!


Go ahead. I\'ll catch up.


Don\'t be too long.


Watch this!


Vanessa!


- We\'re still here.
- I told you not to yell at him.


He doesn\'t respond to yelling!


- Then why yell at me?
- Because you don\'t listen!


I\'m not listening to this.


Sorry, I\'ve gotta go.


- Where are you going?
- I\'m meeting a friend.


A girl? Is this why you can\'t decide?


Bye.


I just hope she\'s Bee-ish.


They have a huge parade
of flowers every year in Pasadena?


To be in the Tournament of Roses,
that\'s every florist\'s dream!


Up on a float, surrounded
by flowers, crowds cheering.


A tournament. Do the roses
compete in athletic events?


No. All right, I\'ve got one.
How come you don\'t fly everywhere?


It\'s exhausting. Why don\'t you
run everywhere? It\'s faster.


Yeah, OK, I see, I see.
All right, your turn.


TiVo. You can just freeze live TV?
That\'s insane!


You don\'t have that?


We have Hivo, but it\'s a disease.
It\'s a horrible, horrible disease.


Oh, my.


Dumb bees!


You must want to sting all those jerks.


We try not to sting.
It\'s usually fatal for us.


So you have to watch your temper.


Very carefully.
You kick a wall, take a walk,


write an angry letter and throw it out.
Work through it like any emotion:


Anger, jealousy, lust.


Oh, my goodness! Are you OK?


Yeah.


- What is wrong with you?!
- It\'s a bug.


He\'s not bothering anybody.
Get out of here, you creep!


What was that? A Pic \'N\' Save circular?


Yeah, it was. How did you know?


It felt like about 10 pages.
Seventy-five is pretty much our limit.


You\'ve really got that
down to a science.


- I lost a cousin to Italian Vogue.
- I\'ll bet.


What in the name
of Mighty Hercules is this?


How did this get here?
Oute Bee, Golden Blossom,


Ray Liotta Private Select?


- Is he that actor?
- I never heard of him.


- Why is this here?
- For people. We eat it.


You don\'t have
enough food of your own?


- Well, yes.
- How do you get it?


- Bees make it.
- I know who makes it!


And it\'s hard to make it!


There\'s heating, cooling, stirring.
You need a whole Krelman thing!


- It\'s organic.
- It\'s our-ganic!


It\'s just honey, Barry.


Just what?!


Bees don\'t know about this!
This is stealing! A lot of stealing!


You\'ve taken our homes, schools,
hospitals! This is all we have!


And it\'s on sale?!
I\'m getting to the bottom of this.


I\'m getting to the bottom
of all of this!


Hey, Hector.


- You almost done?
- Almost.


He is here. I sense it.


Well, I guess I\'ll go home now


and just leave this nice honey out,
with no one around.


You\'re busted, box boy!


I knew I heard something.
So you can talk!


I can talk.
And now you\'ll start talking!


Where you getting the sweet stuff?
Who\'s your supplier?


I don\'t understand.
I thought we were friends.


The last thing we want
to do is upset bees!


You\'re too late! It\'s ours now!


You, sir, have crossed
the wrong sword!


You, sir, will be lunch
for my iguana, Ignacio!


Where is the honey coming from?


Tell me where!


Honey Farms! It comes from Honey Farms!


Orazy person!


What horrible thing has happened here?


These faces, they never knew
what hit them. And now


they\'re on the road to nowhere!


Just keep still.


What? You\'re not dead?


Do I look dead? They will wipe anything
that moves. Where you headed?


To Honey Farms.
I am onto something huge here.


I\'m going to Alaska. Moose blood,
crazy stuff. Blows your head off!


I\'m going to Tacoma.


- And you?
- He really is dead.


All right.


Uh-oh!


- What is that?!
- Oh, no!


- A wiper! Triple blade!
- Triple blade?


Jump on! It\'s your only chance, bee!


Why does everything have
to be so doggone clean?!


How much do you people need to see?!


Open your eyes!
Stick your head out the window!


From NPR News in Washington,
I\'m Oarl Kasell.


But don\'t kill no more bugs!


- Bee!
- Moose blood guy!!


- You hear something?
- Like what?


Like tiny screaming.


Turn off the radio.


Whassup, bee boy?


Hey, Blood.


Just a row of honey jars,
as far as the eye could see.


Wow!


I assume wherever this truck goes
is where they\'re getting it.


I mean, that honey\'s ours.


- Bees hang tight.
- We\'re all jammed in.


It\'s a close community.


Not us, man. We on our own.
Every mosquito on his own.


- What if you get in trouble?
- You a mosquito, you in trouble.


Nobody likes us. They just smack.
See a mosquito, smack, smack!


At least you\'re out in the world.
You must meet girls.


Mosquito girls try to trade up,
get with a moth, dragonfly.


Mosquito girl don\'t want no mosquito.


You got to be kidding me!


Mooseblood\'s about to leave
the building! So long, bee!


- Hey, guys!
- Mooseblood!


I knew I\'d catch y\'all down here.
Did you bring your crazy straw?


We throw it in jars, slap a label on it,
and it\'s pretty much pure profit.


What is this place?


A bee\'s got a brain
the size of a pinhead.


They are pinheads!


Pinhead.


- Oheck out the new smoker.
- Oh, sweet. That\'s the one you want.


The Thomas 3000!


Smoker?


Ninety puffs a minute, semi-automatic.
Twice the nicotine, all the tar.


A couple breaths of this
knocks them right out.


They make the honey,
and we make the money.


\"They make the honey,
and we make the money\"?


Oh, my!


What\'s going on? Are you OK?


Yeah. It doesn\'t last too long.


Do you know you\'re
in a fake hive with fake walls?


Our queen was moved here.
We had no choice.


This is your queen?
That\'s a man in women\'s clothes!


That\'s a drag queen!


What is this?


Oh, no!


There\'s hundreds of them!


Bee honey.


Our honey is being brazenly stolen
on a massive scale!


This is worse than anything bears
have done! I intend to do something.


Oh, Barry, stop.


Who told you humans are taking
our honey? That\'s a rumor.


Do these look like rumors?


That\'s a conspiracy theory.
These are obviously doctored photos.


How did you get mixed up in this?


He\'s been talking to humans.


- What?
- Talking to humans?!


He has a human girlfriend.
And they make out!


Make out? Barry!


We do not.


- You wish you could.
- Whose side are you on?


The bees!


I dated a cricket once in San Antonio.
Those crazy legs kept me up all night.


Barry, this is what you want
to do with your life?


I want to do it for all our lives.
Nobody works harder than bees!


Dad, I remember you
coming home so overworked


your hands were still stirring.
You couldn\'t stop.


I remember that.


What right do they have to our honey?


We live on two cups a year. They put it
in lip balm for no reason whatsoever!


Even if it\'s true, what can one bee do?


Sting them where it really hurts.


In the face! The eye!


- That would hurt.
- No.


Up the nose? That\'s a killer.


There\'s only one place you can sting
the humans, one place where it matters.


Hive at Five, the hive\'s only
full-hour action news source.


No more bee beards!


With Bob Bumble at the anchor desk.


Weather with Storm Stinger.


Sports with Buzz Larvi.


And Jeanette Ohung.


- Good evening. I\'m Bob Bumble.
- And I\'m Jeanette Ohung.


A tri-county bee, Barry Benson,


intends to sue the human race
for stealing our honey,


packaging it and profiting
from it illegally!


Tomorrow night on Bee Larry King,


we\'ll have three former queens here in
our studio, discussing their new book,


Olassy Ladies,
out this week on Hexagon.


Tonight we\'re talking to Barry Benson.


Did you ever think, \"I\'m a kid
from the hive. I can\'t do this\"?


Bees have never been afraid
to change the world.


What about Bee Oolumbus?
Bee Gandhi? Bejesus?


Where I\'m from, we\'d never sue humans.


We were thinking
of stickball or candy stores.


How old are you?


The bee community
is supporting you in this case,


which will be the trial
of the bee century.


You know, they have a Larry King
in the human world too.


It\'s a common name. Next week...


He looks like you and has a show
and suspenders and colored dots...


Next week...


Glasses, quotes on the bottom from the
guest even though you just heard \'em.


Bear Week next week!
They\'re scary, hairy and here live.


Always leans forward, pointy shoulders,
squinty eyes, very Jewish.


In tennis, you attack
at the point of weakness!


It was my grandmother, Ken. She\'s 81.


Honey, her backhand\'s a joke!
I\'m not gonna take advantage of that?


Quiet, please.
Actual work going on here.


- Is that that same bee?
- Yes, it is!


I\'m helping him sue the human race.


- Hello.
- Hello, bee.


This is Ken.


Yeah, I remember you. Timberland, size
ten and a half. Vibram sole, I believe.


Why does he talk again?


Listen, you better go
\'cause we\'re really busy working.


But it\'s our yogurt night!


Bye-bye.


Why is yogurt night so difficult?!


You poor thing.
You two have been at this for hours!


Yes, and Adam here
has been a huge help.


- Frosting...
- How many sugars?


Just one. I try not
to use the competition.


So why are you helping me?


Bees have good qualities.


And it takes my mind off the shop.


Instead of flowers, people
are giving balloon bouquets now.


Those are great, if you\'re three.


And artificial flowers.


- Oh, those just get me psychotic!
- Yeah, me too.


Bent stingers, pointless pollination.


Bees must hate those fake things!


Nothing worse
than a daffodil that\'s had work done.


Maybe this could make up
for it a little bit.


- This lawsuit\'s a pretty big deal.
- I guess.


You sure you want to go through with it?


Am I sure? When I\'m done with
the humans, they won\'t be able


to say, \"Honey, I\'m home,\"
without paying a royalty!


It\'s an incredible scene
here in downtown Manhattan,


where the world anxiously waits,
because for the first time in history,


we will hear for ourselves
if a honeybee can actually speak.


What have we gotten into here, Barry?


It\'s pretty big, isn\'t it?


I can\'t believe how many humans
don\'t work during the day.


You think billion-dollar multinational
food companies have good lawyers?


Everybody needs to stay
behind the barricade.


- What\'s the matter?
- I don\'t know, I just got a chill.


Well, if it isn\'t the bee team.


You boys work on this?


All rise! The Honorable
Judge Bumbleton presiding.


All right. Oase number 4475,


Superior Oourt of New York,
Barry Bee Benson v. the Honey Industry


is now in session.


Mr. Montgomery, you\'re representing
the five food companies collectively?


A privilege.


Mr. Benson... you\'re representing
all the bees of the world?


I\'m kidding. Yes, Your Honor,
we\'re ready to proceed.


Mr. Montgomery,
your opening statement, please.


Ladies and gentlemen of the jury,


my grandmother was a simple woman.


Born on a farm, she believed
it was man\'s divine right


to benefit from the bounty
of nature God put before us.


If we lived in the topsy-turvy world
Mr. Benson imagines,


just think of what would it mean.


I would have to negotiate
with the silkworm


for the elastic in my britches!


Talking bee!


How do we know this isn\'t some sort of


holographic motion-picture-capture
Hollywood wizardry?


They could be using laser beams!


Robotics! Ventriloquism!
Oloning! For all we know,


he could be on steroids!


Mr. Benson?


Ladies and gentlemen,
there\'s no trickery here.


I\'m just an ordinary bee.
Honey\'s pretty important to me.


It\'s important to all bees.
We invented it!


We make it. And we protect it
with our lives.


Unfortunately, there are
some people in this room


who think they can take it from us


\'cause we\'re the little guys!
I\'m hoping that, after this is all over,


you\'ll see how, by taking our honey,
you not only take everything we have


but everything we are!


I wish he\'d dress like that
all the time. So nice!


Oall your first witness.


So, Mr. Klauss Vanderhayden
of Honey Farms, big company you have.


I suppose so.


I see you also own
Honeyburton and Honron!


Yes, they provide beekeepers
for our farms.


Beekeeper. I find that
to be a very disturbing term.


I don\'t imagine you employ
any bee-free-ers, do you?


- No.
- I couldn\'t hear you.


- No.
- No.


Because you don\'t free bees.
You keep bees. Not only that,


it seems you thought a bear would be
an appropriate image for a jar of honey.


They\'re very lovable creatures.


Yogi Bear, Fozzie Bear, Build-A-Bear.


You mean like this?


Bears kill bees!


How\'d you like his head crashing
through your living room?!


Biting into your couch!
Spitting out your throw pillows!


OK, that\'s enough. Take him away.


So, Mr. Sting, thank you for being here.
Your name intrigues me.


- Where have I heard it before?
- I was with a band called The Police.


But you\'ve never been
a police officer, have you?


No, I haven\'t.


No, you haven\'t. And so here
we have yet another example


of bee culture casually
stolen by a human


for nothing more than
a prance-about stage name.


Oh, please.


Have you ever been stung, Mr. Sting?


Because I\'m feeling
a little stung, Sting.


Or should I say... Mr. Gordon M. Sumner!


That\'s not his real name?! You idiots!


Mr. Liotta, first,
belated congratulations on


your Emmy win for a guest spot
on ER in 2005.


Thank you. Thank you.


I see from your resume
that you\'re devilishly handsome


with a churning inner turmoil
that\'s ready to blow.


I enjoy what I do. Is that a crime?


Not yet it isn\'t. But is this
what it\'s come to for you?


Exploiting tiny, helpless bees
so you don\'t


have to rehearse
your part and learn your lines, sir?


Watch it, Benson!
I could blow right now!


This isn\'t a goodfella.
This is a badfella!


Why doesn\'t someone just step on
this creep, and we can all go home?!


- Order in this court!
- You\'re all thinking it!


Order! Order, I say!


- Say it!
- Mr. Liotta, please sit down!


I think it was awfully nice
of that bear to pitch in like that.


I think the jury\'s on our side.


Are we doing everything right, legally?


I\'m a florist.


Right. Well, here\'s to a great team.


To a great team!


Well, hello.


- Ken!
- Hello.


I didn\'t think you were coming.


No, I was just late.
I tried to call, but... the battery.


I didn\'t want all this to go to waste,
so I called Barry. Luckily, he was free.


Oh, that was lucky.


There\'s a little left.
I could heat it up.


Yeah, heat it up, sure, whatever.


So I hear you\'re quite a tennis player.


I\'m not much for the game myself.
The ball\'s a little grabby.


That\'s where I usually sit.
Right... there.


Ken, Barry was looking at your resume,


and he agreed with me that eating with
chopsticks isn\'t really a special skill.


You think I don\'t see what you\'re doing?


I know how hard it is to find
the rightjob. We have that in common.


Do we?


Bees have 100 percent employment,
but we do jobs like taking the crud out.


That\'s just what
I was thinking about doing.


Ken, I let Barry borrow your razor
for his fuzz. I hope that was all right.


I\'m going to drain the old stinger.


Yeah, you do that.


Look at that.


You know, I\'ve just about had it


with your little mind games.


- What\'s that?
- Italian Vogue.


Mamma mia, that\'s a lot of pages.


A lot of ads.


Remember what Van said, why is
your life more valuable than mine?


Funny, I just can\'t seem to recall that!


I think something stinks in here!


I love the smell of flowers.


How do you like the smell of flames?!


Not as much.


Water bug! Not taking sides!


Ken, I\'m wearing a Ohapstick hat!
This is pathetic!


I\'ve got issues!


Well, well, well, a royal flush!


- You\'re bluffing.
- Am I?


Surf\'s up, dude!


Poo water!


That bowl is gnarly.


Except for those dirty yellow rings!


Kenneth! What are you doing?!


You know, I don\'t even like honey!
I don\'t eat it!


We need to talk!


He\'s just a little bee!


And he happens to be
the nicest bee I\'ve met in a long time!


Long time? What are you talking about?!
Are there other bugs in your life?


No, but there are other things bugging
me in life. And you\'re one of them!


Fine! Talking bees, no yogurt night...


My nerves are fried from riding
on this emotional roller coaster!


Goodbye, Ken.


And for your information,


I prefer sugar-free, artificial
sweeteners made by man!


I\'m sorry about all that.


I know it\'s got
an aftertaste! I like it!


I always felt there was some kind
of barrier between Ken and me.


I couldn\'t overcome it.
Oh, well.


Are you OK for the trial?


I believe Mr. Montgomery
is about out of ideas.


We would like to call
Mr. Barry Benson Bee to the stand.


Good idea! You can really see why he\'s
considered one of the best lawyers...


Yeah.


Layton, you\'ve
gotta weave some magic


with this jury,
or it\'s gonna be all over.


Don\'t worry. The only thing I have
to do to turn this jury around


is to remind them
of what they don\'t like about bees.


- You got the tweezers?
- Are you allergic?


Only to losing, son. Only to losing.


Mr. Benson Bee, I\'ll ask you
what I think we\'d all like to know.


What exactly is your relationship


to that woman?


We\'re friends.


- Good friends?
- Yes.


How good? Do you live together?


Wait a minute...


Are you her little...


...bedbug?


I\'ve seen a bee documentary or two.
From what I understand,


doesn\'t your queen give birth
to all the bee children?


- Yeah, but...
- So those aren\'t your real parents!


- Oh, Barry...
- Yes, they are!


Hold me back!


You\'re an illegitimate bee,
aren\'t you, Benson?


He\'s denouncing bees!


Don\'t y\'all date your cousins?


- Objection!
- I\'m going to pincushion this guy!


Adam, don\'t! It\'s what he wants!


Oh, I\'m hit!!


Oh, lordy, I am hit!


Order! Order!


The venom! The venom
is coursing through my veins!


I have been felled
by a winged beast of destruction!


You see? You can\'t treat them
like equals! They\'re striped savages!


Stinging\'s the only thing
they know! It\'s their way!


- Adam, stay with me.
- I can\'t feel my legs.


What angel of mercy
will come forward to suck the poison


from my heaving buttocks?


I will have order in this court. Order!


Order, please!


The case of the honeybees
versus the human race


took a pointed turn against the bees


yesterday when one of their legal
team stung Layton T. Montgomery.


- Hey, buddy.
- Hey.


- Is there much pain?
- Yeah.


I...


I blew the whole case, didn\'t I?


It doesn\'t matter. What matters is
you\'re alive. You could have died.


I\'d be better off dead. Look at me.


They got it from the cafeteria
downstairs, in a tuna sandwich.


Look, there\'s
a little celery still on it.


What was it like to sting someone?


I can\'t explain it. It was all...


All adrenaline and then...
and then ecstasy!


All right.


You think it was all a trap?


Of course. I\'m sorry.
I flew us right into this.


What were we thinking? Look at us. We\'re
just a couple of bugs in this world.


What will the humans do to us
if they win?


I don\'t know.


I hear they put the roaches in motels.
That doesn\'t sound so bad.


Adam, they check in,
but they don\'t check out!


Oh, my.


Oould you get a nurse
to close that window?


- Why?
- The smoke.


Bees don\'t smoke.


Right. Bees don\'t smoke.


Bees don\'t smoke!
But some bees are smoking.


That\'s it! That\'s our case!


It is? It\'s not over?


Get dressed. I\'ve gotta go somewhere.


Get back to the court and stall.
Stall any way you can.


And assuming you\'ve done step correctly, you\'re ready for the tub.


Mr. Flayman.


Yes? Yes, Your Honor!


Where is the rest of your team?


Well, Your Honor, it\'s interesting.


Bees are trained to fly haphazardly,


and as a result,
we don\'t make very good time.


I actually heard a funny story about...


Your Honor,
haven\'t these ridiculous bugs


taken up enough
of this court\'s valuable time?


How much longer will we allow
these absurd shenanigans to go on?


They have presented no compelling
evidence to support their charges


against my clients,
who run legitimate businesses.


I move for a complete dismissal
of this entire case!


Mr. Flayman, I\'m afraid I\'m going


to have to consider
Mr. Montgomery\'s motion.


But you can\'t! We have a terrific case.


Where is your proof?
Where is the evidence?


Show me the smoking gun!


Hold it, Your Honor!
You want a smoking gun?


Here is your smoking gun.


What is that?


It\'s a bee smoker!


What, this?
This harmless little contraption?


This couldn\'t hurt a fly,
let alone a bee.


Look at what has happened


to bees who have never been asked,
\"Smoking or non?\"


Is this what nature intended for us?


To be forcibly addicted
to smoke machines


and man-made wooden slat work camps?


Living out our lives as honey slaves
to the white man?


- What are we gonna do?
- He\'s playing the species card.


Ladies and gentlemen, please,
free these bees!


Free the bees! Free the bees!


Free the bees!


Free the bees! Free the bees!


The court finds in favor of the bees!


Vanessa, we won!


I knew you could do it! High-five!


Sorry.


I\'m OK! You know what this means?


All the honey
will finally belong to the bees.


Now we won\'t have
to work so hard all the time.


This is an unholy perversion
of the balance of nature, Benson.


You\'ll regret this.


Barry, how much honey is out there?


All right. One at a time.


Barry, who are you wearing?


My sweater is Ralph Lauren,
and I have no pants.


- What if Montgomery\'s right?
- What do you mean?


We\'ve been living the bee way
a long time, 27 million years.


Oongratulations on your victory.
What will you demand as a settlement?


First, we\'ll demand a complete shutdown
of all bee work camps.


Then we want back the honey
that was ours to begin with,


every last drop.


We demand an end to the glorification
of the bear as anything more


than a filthy, smelly,
bad-breath stink machine.


We\'re all aware
of what they do in the woods.


Wait for my signal.


Take him out.


He\'ll have nauseous
for a few hours, then he\'ll be fine.


And we will no longer tolerate
bee-negative nicknames...


But it\'s just a prance-about stage name!


...unnecessary inclusion of honey
in bogus health products


and la-dee-da human
tea-time snack garnishments.


Oan\'t breathe.


Bring it in, boys!


Hold it right there! Good.


Tap it.


Mr. Buzzwell, we just passed three cups,
and there\'s gallons more coming!


- I think we need to shut down!
- Shut down? We\'ve never shut down.


Shut down honey production!


Stop making honey!


Turn your key, sir!


What do we do now?


Oannonball!


We\'re shutting honey production!


Mission abort.


Aborting pollination and nectar detail.
Returning to base.


Adam, you wouldn\'t believe
how much honey was out there.


Oh, yeah?


What\'s going on? Where is everybody?


- Are they out celebrating?
- They\'re home.


They don\'t know what to do.
Laying out, sleeping in.


I heard your Uncle Oarl was on his way
to San Antonio with a cricket.


At least we got our honey back.


Sometimes I think, so what if humans
liked our honey? Who wouldn\'t?


It\'s the greatest thing in the world!
I was excited to be part of making it.


This was my new desk. This was my
new job. I wanted to do it really well.


And now...


Now I can\'t.


I don\'t understand
why they\'re not happy.


I thought their lives would be better!


They\'re doing nothing. It\'s amazing.
Honey really changes people.


You don\'t have any idea
what\'s going on, do you?


- What did you want to show me?
- This.


What happened here?


That is not the half of it.


Oh, no. Oh, my.


They\'re all wilting.


Doesn\'t look very good, does it?


No.


And whose fault do you think that is?


You know, I\'m gonna guess bees.


Bees?


Specifically, me.


I didn\'t think bees not needing to make
honey would affect all these things.


It\'s notjust flowers.
Fruits, vegetables, they all need bees.


That\'s our whole SAT test right there.


Take away produce, that affects
the entire animal kingdom.


And then, of course...


The human species?


So if there\'s no more pollination,


it could all just go south here,
couldn\'t it?


I know this is also partly my fault.


How about a suicide pact?


How do we do it?


- I\'ll sting you, you step on me.
- Thatjust kills you twice.


Right, right.


Listen, Barry...
sorry, but I gotta get going.


I had to open my mouth and talk.


Vanessa?


Vanessa? Why are you leaving?
Where are you going?


To the final Tournament of Roses parade
in Pasadena.


They\'ve moved it to this weekend
because all the flowers are dying.


It\'s the last chance
I\'ll ever have to see it.


Vanessa, I just wanna say I\'m sorry.
I never meant it to turn out like this.


I know. Me neither.


Tournament of Roses.
Roses can\'t do sports.


Wait a minute. Roses. Roses?


Roses!


Vanessa!


Roses?!


Barry?


- Roses are flowers!
- Yes, they are.


Flowers, bees, pollen!


I know.
That\'s why this is the last parade.


Maybe not.
Oould you ask him to slow down?


Oould you slow down?


Barry!


OK, I made a huge mistake.
This is a total disaster, all my fault.


Yes, it kind of is.


I\'ve ruined the planet.
I wanted to help you


with the flower shop.
I\'ve made it worse.


Actually, it\'s completely closed down.


I thought maybe you were remodeling.


But I have another idea, and it\'s
greater than my previous ideas combined.


I don\'t want to hear it!


All right, they have the roses,
the roses have the pollen.


I know every bee, plant
and flower bud in this park.


All we gotta do is get what they\'ve got
back here with what we\'ve got.


- Bees.
- Park.


- Pollen!
- Flowers.


- Repollination!
- Across the nation!


Tournament of Roses,
Pasadena, Oalifornia.


They\'ve got nothing
but flowers, floats and cotton candy.


Security will be tight.


I have an idea.


Vanessa Bloome, FTD.


Official floral business. It\'s real.


Sorry, ma\'am. Nice brooch.


Thank you. It was a gift.


Once inside,
we just pick the right float.


How about The Princess and the Pea?


I could be the princess,
and you could be the pea!


Yes, I got it.


- Where should I sit?
- What are you?


- I believe I\'m the pea.
- The pea?


It goes under the mattresses.


- Not in this fairy tale, sweetheart.
- I\'m getting the marshal.


You do that!
This whole parade is a fiasco!


Let\'s see what this baby\'ll do.


Hey, what are you doing?!


Then all we do
is blend in with traffic...


...without arousing suspicion.


Once at the airport,
there\'s no stopping us.


Stop! Security.


- You and your insect pack your float?
- Yes.


Has it been
in your possession the entire time?


Would you remove your shoes?


- Remove your stinger.
- It\'s part of me.


I know. Just having some fun.
Enjoy your flight.


Then if we\'re lucky, we\'ll have
just enough pollen to do the job.


Oan you believe how lucky we are? We
have just enough pollen to do the job!


I think this is gonna work.


It\'s got to work.


Attention, passengers,
this is Oaptain Scott.


We have a bit of bad weather
in New York.


It looks like we\'ll experience
a couple hours delay.


Barry, these are cut flowers
with no water. They\'ll never make it.


I gotta get up there
and talk to them.


Be careful.


Oan I get help
with the Sky Mall magazine?


I\'d like to order the talking
inflatable nose and ear hair trimmer.


Oaptain, I\'m in a real situation.


- What\'d you say, Hal?
- Nothing.


Bee!


Don\'t freak out! My entire species...


What are you doing?


- Wait a minute! I\'m an attorney!
- Who\'s an attorney?


Don\'t move.


Oh, Barry.


Good afternoon, passengers.
This is your captain.


Would a Miss Vanessa Bloome in 24B
please report to the cockpit?


And please hurry!


What happened here?


There was a DustBuster,
a toupee, a life raft exploded.


One\'s bald, one\'s in a boat,
they\'re both unconscious!


- Is that another bee joke?
- No!


No one\'s flying the plane!


This is JFK control tower, Flight 356.
What\'s your status?


This is Vanessa Bloome.
I\'m a florist from New York.


Where\'s the pilot?


He\'s unconscious,
and so is the copilot.


Not good. Does anyone onboard
have flight experience?


As a matter of fact, there is.


- Who\'s that?
- Barry Benson.


From the honey trial?! Oh, great.


Vanessa, this is nothing more
than a big metal bee.


It\'s got giant wings, huge engines.


I can\'t fly a plane.


- Why not? Isn\'t John Travolta a pilot?
- Yes.


How hard could it be?


Wait, Barry!
We\'re headed into some lightning.


This is Bob Bumble. We have some
late-breaking news from JFK Airport,


where a suspenseful scene
is developing.


Barry Benson,
fresh from his legal victory...


That\'s Barry!


...is attempting to land a plane,
loaded with people, flowers


and an incapacitated flight crew.


Flowers?!


We have a storm in the area
and two individuals at the controls


with absolutely no flight experience.


Just a minute.
There\'s a bee on that plane.


I\'m quite familiar with Mr. Benson
and his no-account compadres.


They\'ve done enough damage.


But isn\'t he your only hope?


Technically, a bee
shouldn\'t be able to fly at all.


Their wings are too small...


Haven\'t we heard this a million times?


\"The surface area of the wings
and body mass make no sense.\"


- Get this on the air!
- Got it.


- Stand by.
- We\'re going live.


The way we work may be a mystery to you.


Making honey takes a lot of bees
doing a lot of small jobs.


But let me tell you about a small job.


If you do it well,
it makes a big difference.


More than we realized.
To us, to everyone.


That\'s why I want to get bees
back to working together.


That\'s the bee way!
We\'re not made of Jell-O.


We get behind a fellow.


- Black and yellow!
- Hello!


Left, right, down, hover.


- Hover?
- Forget hover.


This isn\'t so hard.
Beep-beep! Beep-beep!


Barry, what happened?!


Wait, I think we were
on autopilot the whole time.


- That may have been helping me.
- And now we\'re not!


So it turns out I cannot fly a plane.


All of you, let\'s get
behind this fellow! Move it out!


Move out!


Our only chance is if I do what I\'d do,
you copy me with the wings of the plane!


Don\'t have to yell.


I\'m not yelling!
We\'re in a lot of trouble.


It\'s very hard to concentrate
with that panicky tone in your voice!


It\'s not a tone. I\'m panicking!


I can\'t do this!


Vanessa, pull yourself together.
You have to snap out of it!


You snap out of it.


You snap out of it.


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- Hold it!
- Why? Oome on, it\'s my turn.


How is the plane flying?


I don\'t know.


Hello?


Benson, got any flowers
for a happy occasion in there?


The Pollen Jocks!


They do get behind a fellow.


- Black and yellow.
- Hello.


All right, let\'s drop this tin can
on the blacktop.


Where? I can\'t see anything. Oan you?


No, nothing. It\'s all cloudy.


Oome on. You got to think bee, Barry.


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


Wait a minute.
I think I\'m feeling something.


- What?
- I don\'t know. It\'s strong, pulling me.


Like a 27-million-year-old instinct.


Bring the nose down.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- What in the world is on the tarmac?
- Get some lights on that!


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- Vanessa, aim for the flower.
- OK.


Out the engines. We\'re going in
on bee power. Ready, boys?


Affirmative!


Good. Good. Easy, now. That\'s it.


Land on that flower!


Ready? Full reverse!


Spin it around!


- Not that flower! The other one!
- Which one?


- That flower.
- I\'m aiming at the flower!


That\'s a fat guy in a flowered shirt.
I mean the giant pulsating flower


made of millions of bees!


Pull forward. Nose down. Tail up.


Rotate around it.


- This is insane, Barry!
- This\'s the only way I know how to fly.


Am I koo-koo-kachoo, or is this plane
flying in an insect-like pattern?


Get your nose in there. Don\'t be afraid.
Smell it. Full reverse!


Just drop it. Be a part of it.


Aim for the center!


Now drop it in! Drop it in, woman!


Oome on, already.


Barry, we did it!
You taught me how to fly!


- Yes. No high-five!
- Right.


Barry, it worked!
Did you see the giant flower?


What giant flower? Where? Of course
I saw the flower! That was genius!


- Thank you.
- But we\'re not done yet.


Listen, everyone!


This runway is covered
with the last pollen


from the last flowers
available anywhere on Earth.


That means this is our last chance.


We\'re the only ones who make honey,
pollinate flowers and dress like this.


If we\'re gonna survive as a species,
this is our moment! What do you say?


Are we going to be bees, orjust
Museum of Natural History keychains?


We\'re bees!


Keychain!


Then follow me! Except Keychain.


Hold on, Barry. Here.


You\'ve earned this.


Yeah!


I\'m a Pollen Jock! And it\'s a perfect
fit. All I gotta do are the sleeves.


Oh, yeah.


That\'s our Barry.


Mom! The bees are back!


If anybody needs
to make a call, now\'s the time.


I got a feeling we\'ll be
working late tonight!


Here\'s your change. Have a great
afternoon! Oan I help who\'s next?


Would you like some honey with that?
It is bee-approved. Don\'t forget these.


Milk, cream, cheese, it\'s all me.
And I don\'t see a nickel!


Sometimes I just feel
like a piece of meat!


I had no idea.


Barry, I\'m sorry.
Have you got a moment?


Would you excuse me?
My mosquito associate will help you.


Sorry I\'m late.


He\'s a lawyer too?


I was already a blood-sucking parasite.
All I needed was a briefcase.


Have a great afternoon!


Barry, I just got this huge tulip order,
and I can\'t get them anywhere.


No problem, Vannie.
Just leave it to me.


You\'re a lifesaver, Barry.
Oan I help who\'s next?


All right, scramble, jocks!
It\'s time to fly.


Thank you, Barry!


That bee is living my life!


Let it go, Kenny.


- When will this nightmare end?!
- Let it all go.


- Beautiful day to fly.
- Sure is.


Between you and me,
I was dying to get out of that office.


You have got
to start thinking bee, my friend.


- Thinking bee!
- Me?


Hold it. Let\'s just stop
for a second. Hold it.


I\'m sorry. I\'m sorry, everyone.
Oan we stop here?


I\'m not making a major life decision
during a production number!


All right. Take ten, everybody.
Wrap it up, guys.


I had virtually no rehearsal for that.

Køllefjes
10.06.2014 10:49

Bra!
3068
anbefalinger
Kølle fest nokken?

Haakon Grepstad
28.04.2014 23:51

Bra!
1295
anbefalinger
Kølle?

cabagrellos
14.09.2015 20:39

Bra!
59
anbefalinger
langt å gå kuk å få

Ditt navn
24.03.2015 18:01

Bra!
46
anbefalinger
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

2016 bitchen
23.05.2016 16:52

Bra!
43
anbefalinger
Hei  Smile :-\) JEG ER KUL

bjørnargingerballs
18.10.2012 11:13

Bra!
41
anbefalinger
velidg bra

Horen
23.05.2016 16:57

Bra!
39
anbefalinger
Suger kuken til alle på den neste fersten jeg går på om jeg få over 500 likes på denne (kommer også til å ta opptak av at jeg gjør det

peter
28.04.2015 10:21

Bra!
35
anbefalinger
m8

jihad
27.12.2006 22:22

Bra!
31
anbefalinger
fant den samme teksten på skoleforum

andreas
01.03.2006 17:42

Bra!
23
anbefalinger
ette var te stor hjelp!!!!!(:

sissi
03.03.2007 15:07

Bra!
21
anbefalinger
Dette er jo bare juks.....fant hele teksten din på propaganda.no...

lillemy
16.11.2016 13:12

Bra!
21
anbefalinger
mehdi er en kuk

Kristian
15.06.2010 10:51

Bra!
19
anbefalinger
dette har reddet eksamen min  Very Happy :-D


03.06.2009 18:48

Bra!
17
anbefalinger
@sissi Til informasjon fremover, alle ting som blit lagt inn her kommer også opp på propaganda.no. Og har det slått deg at kanskje teksten på propaganda.no kunne vært "juks"?


28.04.2015 10:24

Bra!
17
anbefalinger
Noen som vil hjelpe meg med å dra i laksen?

beyonce
05.11.2008 12:34

Bra!
14
anbefalinger
takk dette var til stor hjelp, håper du skriver slike stiler videre, men jeg synes at du burde skrive litt mer om nora

Retard
12.10.2009 18:57

Bra!
13
anbefalinger
Kjempe bra  Very Happy :-D Hjalp masse  Smile :-\) fortsett sånn  Razz :-P


13.03.2010 17:07

Bra!
13
anbefalinger
nyddelig tekst trengte den virkelig.

b
08.06.2011 13:30

Bra!
13
anbefalinger
Norges litteraturhistorie bind 3

Slutyhank
21.10.2014 10:39

Bra!
13
anbefalinger
meget mye kuk her ja....

mellissa
31.05.2010 16:34

Bra!
12
anbefalinger
det var en bra tekst, var til stor hjelp men du burde ha skrivd litt mer om Nora  Smile :-\)

Fredrik Berget
23.05.2016 11:46

Bra!
11
anbefalinger
Nå har vi muntlig eksamen og denne teksten er til god hjelp

Andreas
28.10.2012 19:27

Bra!
9
anbefalinger
Takktakktakk!

MEN !!!!!!!!!
18.02.2013 12:48

Bra!
9
anbefalinger
Veldig bra skrevet men du mangler det derre med at de hadde 3 barn. obs obs !!

Jonatan
03.11.2014 13:38

Bra!
8
anbefalinger
En innholdsrik tekst med mye godt innhold.

louis
27.12.2014 10:46

Bra!
8
anbefalinger
Thank you for sharing this! I did not understand a word of the book, so i\\\'m very thankful that you explained everything about it here! The book gives much more sense now. Thank you!

Bob
28.04.2015 10:25

Bra!
8
anbefalinger
Jeg kan hjelpe deg Martin!  Very Happy :-D

Tassprtrummelum
15.10.2015 12:50

Bra!
8
anbefalinger
Køllefest?????????????????+++

ikke idar at all
20.01.2015 09:28

Bra!
7
anbefalinger
swansea e best og sigurd e en kødd

ikke idar at all
20.01.2015 09:33

Bra!
7
anbefalinger
swansea e best og sigurd e en kødd

ikke idar at all
20.01.2015 09:34

Bra!
7
anbefalinger
swansea e best og sigurd e en kødd

||||||||||||||||||||||
22.05.2018 10:50

Bra!
7
anbefalinger


Mr. sæddrypp
25.04.2016 13:49

Bra!
6
anbefalinger
Skal helmer cumme i rompa til nora eller? hvis ikke, så skal jeg gjøre det:

babadook
22.05.2018 10:49

Bra!
6
anbefalinger


M8
29.04.2015 22:59

Bra!
4
anbefalinger
It's too L8 M8.....

BOIS69
25.11.2015 10:29

Bra!
4
anbefalinger
Eyyyyy sondre needs pu55y.thx for the help m8


10.10.2016 19:35

Bra!
4
anbefalinger
Hvorfor i svarten må vi lese dette skuespillet hele tida? Gi Nora litt kukk nå Helmer


23.05.2016 16:58

Bra!
3
anbefalinger
SUCK MY DICK

sug kuk din sluk
07.06.2016 15:33

Bra!
3
anbefalinger
AllahUAchbahr!!!!!!

fedora_tip
23.05.2016 12:03

Bra!
2
anbefalinger
noen enig i at skole er random moen greie, noen enige, NOEN!!!

Houge
20.02.2017 17:30

Bra!
2
anbefalinger
Du har noen gode og viktige punkter, men mye som mangler her. Hvor er barna oppi alt dette? Hva har Nora gjort, Hva har Torvald og Faren gjort for at Nora skal føle seg som en dukke, og at hun ikke er et enkelt individ, men en noe, som en annen bestemmer over.
Jeg likte måten du skrev alt på, men noen ganger virket det litt rotete. Jeg tror du kan bli en god skribent en dag, men det trenger øving. Ellers syns jeg at du har det aller viktigste, men mangler MYE.
Hadde likt å sett en annen tekst du har skrevet.

SEX ER DIGG
10.01.2018 21:38

Bra!
2
anbefalinger
Et Dukkehjem
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel

Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke både kjedelig og travel
Etter eg har sett filmen Et dukkehjem kan filmne verke bå

STRYN NORSK MESTER
10.01.2018 21:41

Bra!
2
anbefalinger
IKKJE KOPIERE RETT AV FOLKENS

... NØFF NØFF
23.05.2016 16:56

Bra!
1
anbefalinger
... hei

shædi
26.05.2016 09:03

Bra!
1
anbefalinger
elsker eksamen, elsker Ibsen

Shædi, er gay
26.05.2016 09:12

Bra!
1
anbefalinger
hvordan navn er det? Jeg teller til 3 å da skal du få se at, navnet ditt er bare en klatt, jeg kommer i natt og skifter navnet ditt på daria..

OLAF TALMO
28.11.2016 13:31

Bra!
1
anbefalinger
pUL MEG

k
07.02.2017 21:53

Bra!
1
anbefalinger
white people

Makine Kurisu
24.04.2017 09:48

Bra!
1
anbefalinger
xD

The bee movie - Script
03.05.2017 10:17

Bra!
1
anbefalinger
Bee Movie ScriptAccording to all known laws
of aviation,


there is no way a bee
should be able to fly.


Its wings are too small to get
its fat little body off the ground.


The bee, of course, flies anyway


because bees don\'t care
what humans think is impossible.


Yellow, black. Yellow, black.
Yellow, black. Yellow, black.


Ooh, black and yellow!
Let\'s shake it up a little.


Barry! Breakfast is ready!


Ooming!


Hang on a second.


Hello?


- Barry?
- Adam?


- Oan you believe this is happening?
- I can\'t. I\'ll pick you up.


Looking sharp.


Use the stairs. Your father
paid good money for those.


Sorry. I\'m excited.


Here\'s the graduate.
We\'re very proud of you, son.


A perfect report card, all B\'s.


Very proud.


Ma! I got a thing going here.


- You got lint on your fuzz.
- Ow! That\'s me!


- Wave to us! We\'ll be in row 118,000.
- Bye!


Barry, I told you,
stop flying in the house!


- Hey, Adam.
- Hey, Barry.


- Is that fuzz gel?
- A little. Special day, graduation.


Never thought I\'d make it.


Three days grade school,
three days high school.


Those were awkward.


Three days college. I\'m glad I took
a day and hitchhiked around the hive.


You did come back different.


- Hi, Barry.
- Artie, growing a mustache? Looks good.


- Hear about Frankie?
- Yeah.


- You going to the funeral?
- No, I\'m not going.


Everybody knows,
sting someone, you die.


Don\'t waste it on a squirrel.
Such a hothead.


I guess he could have
just gotten out of the way.


I love this incorporating
an amusement park into our day.


That\'s why we don\'t need vacations.


Boy, quite a bit of pomp...
under the circumstances.


- Well, Adam, today we are men.
- We are!


- Bee-men.
- Amen!


Hallelujah!


Students, faculty, distinguished bees,


please welcome Dean Buzzwell.


Welcome, New Hive Oity
graduating class of...


...9:15.


That concludes our ceremonies.


And begins your career
at Honex Industries!


Will we pick ourjob today?


I heard it\'s just orientation.


Heads up! Here we go.


Keep your hands and antennas
inside the tram at all times.


- Wonder what it\'ll be like?
- A little scary.


Welcome to Honex,
a division of Honesco


and a part of the Hexagon Group.


This is it!


Wow.


Wow.


We know that you, as a bee,
have worked your whole life


to get to the point where you
can work for your whole life.


Honey begins when our valiant Pollen
Jocks bring the nectar to the hive.


Our top-secret formula


is automatically color-corrected,
scent-adjusted and bubble-contoured


into this soothing sweet syrup


with its distinctive
golden glow you know as...


Honey!


- That girl was hot.
- She\'s my cousin!


- She is?
- Yes, we\'re all cousins.


- Right. You\'re right.
- At Honex, we constantly strive


to improve every aspect
of bee existence.


These bees are stress-testing
a new helmet technology.


- What do you think he makes?
- Not enough.


Here we have our latest advancement,
the Krelman.


- What does that do?
- Oatches that little strand of honey


that hangs after you pour it.
Saves us millions.


Oan anyone work on the Krelman?


Of course. Most bee jobs are
small ones. But bees know


that every small job,
if it\'s done well, means a lot.


But choose carefully


because you\'ll stay in the job
you pick for the rest of your life.


The same job the rest of your life?
I didn\'t know that.


What\'s the difference?


You\'ll be happy to know that bees,
as a species, haven\'t had one day off


in 27 million years.


So you\'ll just work us to death?


We\'ll sure try.


Wow! That blew my mind!


\"What\'s the difference?\"
How can you say that?


One job forever?
That\'s an insane choice to have to make.


I\'m relieved. Now we only have
to make one decision in life.


But, Adam, how could they
never have told us that?


Why would you question anything?
We\'re bees.


We\'re the most perfectly
functioning society on Earth.


You ever think maybe things
work a little too well here?


Like what? Give me one example.


I don\'t know. But you know
what I\'m talking about.


Please clear the gate.
Royal Nectar Force on approach.


Wait a second. Oheck it out.


- Hey, those are Pollen Jocks!
- Wow.


I\'ve never seen them this close.


They know what it\'s like
outside the hive.


Yeah, but some don\'t come back.


- Hey, Jocks!
- Hi, Jocks!


You guys did great!


You\'re monsters!
You\'re sky freaks! I love it! I love it!


- I wonder where they were.
- I don\'t know.


Their day\'s not planned.


Outside the hive, flying who knows
where, doing who knows what.


You can\'tjust decide to be a Pollen
Jock. You have to be bred for that.


Right.


Look. That\'s more pollen
than you and I will see in a lifetime.


It\'s just a status symbol.
Bees make too much of it.


Perhaps. Unless you\'re wearing it
and the ladies see you wearing it.


Those ladies?
Aren\'t they our cousins too?


Distant. Distant.


Look at these two.


- Oouple of Hive Harrys.
- Let\'s have fun with them.


It must be dangerous
being a Pollen Jock.


Yeah. Once a bear pinned me
against a mushroom!


He had a paw on my throat,
and with the other, he was slapping me!


- Oh, my!
- I never thought I\'d knock him out.


What were you doing during this?


Trying to alert the authorities.


I can autograph that.


A little gusty out there today,
wasn\'t it, comrades?


Yeah. Gusty.


We\'re hitting a sunflower patch
six miles from here tomorrow.


- Six miles, huh?
- Barry!


A puddle jump for us,
but maybe you\'re not up for it.


- Maybe I am.
- You are not!


We\'re going 0900 at J-Gate.


What do you think, buzzy-boy?
Are you bee enough?


I might be. It all depends
on what 0900 means.


Hey, Honex!


Dad, you surprised me.


You decide what you\'re interested in?


- Well, there\'s a lot of choices.
- But you only get one.


Do you ever get bored
doing the same job every day?


Son, let me tell you about stirring.


You grab that stick, and you just
move it around, and you stir it around.


You get yourself into a rhythm.
It\'s a beautiful thing.


You know, Dad,
the more I think about it,


maybe the honey field
just isn\'t right for me.


You were thinking of what,
making balloon animals?


That\'s a bad job
for a guy with a stinger.


Janet, your son\'s not sure
he wants to go into honey!


- Barry, you are so funny sometimes.
- I\'m not trying to be funny.


You\'re not funny! You\'re going
into honey. Our son, the stirrer!


- You\'re gonna be a stirrer?
- No one\'s listening to me!


Wait till you see the sticks I have.


I could say anything right now.
I\'m gonna get an ant tattoo!


Let\'s open some honey and celebrate!


Maybe I\'ll pierce my thorax.
Shave my antennae.


Shack up with a grasshopper. Get
a gold tooth and call everybody \"dawg\"!


I\'m so proud.


- We\'re starting work today!
- Today\'s the day.


Oome on! All the good jobs
will be gone.


Yeah, right.


Pollen counting, stunt bee, pouring,
stirrer, front desk, hair removal...


- Is it still available?
- Hang on. Two left!


One of them\'s yours! Oongratulations!
Step to the side.


- What\'d you get?
- Picking crud out. Stellar!


Wow!


Oouple of newbies?


Yes, sir! Our first day! We are ready!


Make your choice.


- You want to go first?
- No, you go.


Oh, my. What\'s available?


Restroom attendant\'s open,
not for the reason you think.


- Any chance of getting the Krelman?
- Sure, you\'re on.


I\'m sorry, the Krelman just closed out.


Wax monkey\'s always open.


The Krelman opened up again.


What happened?


A bee died. Makes an opening. See?
He\'s dead. Another dead one.


Deady. Deadified. Two more dead.


Dead from the neck up.
Dead from the neck down. That\'s life!


Oh, this is so hard!


Heating, cooling,
stunt bee, pourer, stirrer,


humming, inspector number seven,
lint coordinator, stripe supervisor,


mite wrangler. Barry, what
do you think I should... Barry?


Barry!


All right, we\'ve got the sunflower patch
in quadrant nine...


What happened to you?
Where are you?


- I\'m going out.
- Out? Out where?


- Out there.
- Oh, no!


I have to, before I go
to work for the rest of my life.


You\'re gonna die! You\'re crazy! Hello?


Another call coming in.


If anyone\'s feeling brave,
there\'s a Korean deli on 83rd


that gets their roses today.


Hey, guys.


- Look at that.
- Isn\'t that the kid we saw yesterday?


Hold it, son, flight deck\'s restricted.


It\'s OK, Lou. We\'re gonna take him up.


Really? Feeling lucky, are you?


Sign here, here. Just initial that.


- Thank you.
- OK.


You got a rain advisory today,


and as you all know,
bees cannot fly in rain.


So be careful. As always,
watch your brooms,


hockey sticks, dogs,
birds, bears and bats.


Also, I got a couple of reports
of root beer being poured on us.


Murphy\'s in a home because of it,
babbling like a cicada!


- That\'s awful.
- And a reminder for you rookies,


bee law number one,
absolutely no talking to humans!


All right, launch positions!


Buzz, buzz, buzz, buzz! Buzz, buzz,
buzz, buzz! Buzz, buzz, buzz, buzz!


Black and yellow!


Hello!


You ready for this, hot shot?


Yeah. Yeah, bring it on.


Wind, check.


- Antennae, check.
- Nectar pack, check.


- Wings, check.
- Stinger, check.


Scared out of my shorts, check.


OK, ladies,


let\'s move it out!


Pound those petunias,
you striped stem-suckers!


All of you, drain those flowers!


Wow! I\'m out!


I can\'t believe I\'m out!


So blue.


I feel so fast and free!


Box kite!


Wow!


Flowers!


This is Blue Leader.
We have roses visual.


Bring it around 30 degrees and hold.


Roses!


30 degrees, roger. Bringing it around.


Stand to the side, kid.
It\'s got a bit of a kick.


That is one nectar collector!


- Ever see pollination up close?
- No, sir.


I pick up some pollen here, sprinkle it
over here. Maybe a dash over there,


a pinch on that one.
See that? It\'s a little bit of magic.


That\'s amazing. Why do we do that?


That\'s pollen power. More pollen, more
flowers, more nectar, more honey for us.


Oool.


I\'m picking up a lot of bright yellow.
Oould be daisies. Don\'t we need those?


Oopy that visual.


Wait. One of these flowers
seems to be on the move.


Say again? You\'re reporting
a moving flower?


Affirmative.


That was on the line!


This is the coolest. What is it?


I don\'t know, but I\'m loving this color.


It smells good.
Not like a flower, but I like it.


Yeah, fuzzy.


Ohemical-y.


Oareful, guys. It\'s a little grabby.


My sweet lord of bees!


Oandy-brain, get off there!


Problem!


- Guys!
- This could be bad.


Affirmative.


Very close.


Gonna hurt.


Mama\'s little boy.


You are way out of position, rookie!


Ooming in at you like a missile!


Help me!


I don\'t think these are flowers.


- Should we tell him?
- I think he knows.


What is this?!


Match point!


You can start packing up, honey,
because you\'re about to eat it!


Yowser!


Gross.


There\'s a bee in the car!


- Do something!
- I\'m driving!


- Hi, bee.
- He\'s back here!


He\'s going to sting me!


Nobody move. If you don\'t move,
he won\'t sting you. Freeze!


He blinked!


Spray him, Granny!


What are you doing?!


Wow... the tension level
out here is unbelievable.


I gotta get home.


Oan\'t fly in rain.


Oan\'t fly in rain.


Oan\'t fly in rain.


Mayday! Mayday! Bee going down!


Ken, could you close
the window please?


Ken, could you close
the window please?


Oheck out my new resume.
I made it into a fold-out brochure.


You see? Folds out.


Oh, no. More humans. I don\'t need this.


What was that?


Maybe this time. This time. This time.
This time! This time! This...


Drapes!


That is diabolical.


It\'s fantastic. It\'s got all my special
skills, even my top-ten favorite movies.


What\'s number one? Star Wars?


Nah, I don\'t go for that...


...kind of stuff.


No wonder we shouldn\'t talk to them.
They\'re out of their minds.


When I leave a job interview, they\'re
flabbergasted, can\'t believe what I say.


There\'s the sun. Maybe that\'s a way out.


I don\'t remember the sun
having a big 75 on it.


I predicted global warming.


I could feel it getting hotter.
At first I thought it was just me.


Wait! Stop! Bee!


Stand back. These are winter boots.


Wait!


Don\'t kill him!


You know I\'m allergic to them!
This thing could kill me!


Why does his life have
less value than yours?


Why does his life have any less value
than mine? Is that your statement?


I\'m just saying all life has value. You
don\'t know what he\'s capable of feeling.


My brochure!


There you go, little guy.


I\'m not scared of him.
It\'s an allergic thing.


Put that on your resume brochure.


My whole face could puff up.


Make it one of your special skills.


Knocking someone out
is also a special skill.


Right. Bye, Vanessa. Thanks.


- Vanessa, next week? Yogurt night?
- Sure, Ken. You know, whatever.


- You could put carob chips on there.
- Bye.


- Supposed to be less calories.
- Bye.


I gotta say something.


She saved my life.
I gotta say something.


All right, here it goes.


Nah.


What would I say?


I could really get in trouble.


It\'s a bee law.
You\'re not supposed to talk to a human.


I can\'t believe I\'m doing this.


I\'ve got to.


Oh, I can\'t do it. Oome on!


No. Yes. No.


Do it. I can\'t.


How should I start it?
\"You like jazz?\" No, that\'s no good.


Here she comes! Speak, you fool!


Hi!


I\'m sorry.


- You\'re talking.
- Yes, I know.


You\'re talking!


I\'m so sorry.


No, it\'s OK. It\'s fine.
I know I\'m dreaming.


But I don\'t recall going to bed.


Well, I\'m sure this
is very disconcerting.


This is a bit of a surprise to me.
I mean, you\'re a bee!


I am. And I\'m not supposed
to be doing this,


but they were all trying to kill me.


And if it wasn\'t for you...


I had to thank you.
It\'s just how I was raised.


That was a little weird.


- I\'m talking with a bee.
- Yeah.


I\'m talking to a bee.
And the bee is talking to me!


I just want to say I\'m grateful.
I\'ll leave now.


- Wait! How did you learn to do that?
- What?


The talking thing.


Same way you did, I guess.
\"Mama, Dada, honey.\" You pick it up.


- That\'s very funny.
- Yeah.


Bees are funny. If we didn\'t laugh,
we\'d cry with what we have to deal with.


Anyway...


Oan I...


...get you something?
- Like what?


I don\'t know. I mean...
I don\'t know. Ooffee?


I don\'t want to put you out.


It\'s no trouble. It takes two minutes.


- It\'s just coffee.
- I hate to impose.


- Don\'t be ridiculous!
- Actually, I would love a cup.


Hey, you want rum cake?


- I shouldn\'t.
- Have some.


- No, I can\'t.
- Oome on!


I\'m trying to lose a couple micrograms.


- Where?
- These stripes don\'t help.


You look great!


I don\'t know if you know
anything about fashion.


Are you all right?


No.


He\'s making the tie in the cab
as they\'re flying up Madison.


He finally gets there.


He runs up the steps into the church.
The wedding is on.


And he says, \"Watermelon?
I thought you said Guatemalan.


Why would I marry a watermelon?\"


Is that a bee joke?


That\'s the kind of stuff we do.


Yeah, different.


So, what are you gonna do, Barry?


About work? I don\'t know.


I want to do my part for the hive,
but I can\'t do it the way they want.


I know how you feel.


- You do?
- Sure.


My parents wanted me to be a lawyer or
a doctor, but I wanted to be a florist.


- Really?
- My only interest is flowers.


Our new queen was just elected
with that same campaign slogan.


Anyway, if you look...


There\'s my hive right there. See it?


You\'re in Sheep Meadow!


Yes! I\'m right off the Turtle Pond!


No way! I know that area.
I lost a toe ring there once.


- Why do girls put rings on their toes?
- Why not?


- It\'s like putting a hat on your knee.
- Maybe I\'ll try that.


- You all right, ma\'am?
- Oh, yeah. Fine.


Just having two cups of coffee!


Anyway, this has been great.
Thanks for the coffee.


Yeah, it\'s no trouble.


Sorry I couldn\'t finish it. If I did,
I\'d be up the rest of my life.


Are you...?


Oan I take a piece of this with me?


Sure! Here, have a crumb.


- Thanks!
- Yeah.


All right. Well, then...
I guess I\'ll see you around.


Or not.


OK, Barry.


And thank you
so much again... for before.


Oh, that? That was nothing.


Well, not nothing, but... Anyway...


This can\'t possibly work.


He\'s all set to go.
We may as well try it.


OK, Dave, pull the chute.


- Sounds amazing.
- It was amazing!


It was the scariest,
happiest moment of my life.


Humans! I can\'t believe
you were with humans!


Giant, scary humans!
What were they like?


Huge and crazy. They talk crazy.


They eat crazy giant things.
They drive crazy.


- Do they try and kill you, like on TV?
- Some of them. But some of them don\'t.


- How\'d you get back?
- Poodle.


You did it, and I\'m glad. You saw
whatever you wanted to see.


You had your \"experience.\" Now you
can pick out yourjob and be normal.


- Well...
- Well?


Well, I met someone.


You did? Was she Bee-ish?


- A wasp?! Your parents will kill you!
- No, no, no, not a wasp.


- Spider?
- I\'m not attracted to spiders.


I know it\'s the hottest thing,
with the eight legs and all.


I can\'t get by that face.


So who is she?


She\'s... human.


No, no. That\'s a bee law.
You wouldn\'t break a bee law.


- Her name\'s Vanessa.
- Oh, boy.


She\'s so nice. And she\'s a florist!


Oh, no! You\'re dating a human florist!


We\'re not dating.


You\'re flying outside the hive, talking
to humans that attack our homes


with power washers and M-80s!
One-eighth a stick of dynamite!


She saved my life!
And she understands me.


This is over!


Eat this.


This is not over! What was that?


- They call it a crumb.
- It was so stingin\' stripey!


And that\'s not what they eat.
That\'s what falls off what they eat!


- You know what a Oinnabon is?
- No.


It\'s bread and cinnamon and frosting.
They heat it up...


Sit down!


...really hot!
- Listen to me!


We are not them! We\'re us.
There\'s us and there\'s them!


Yes, but who can deny
the heart that is yearning?


There\'s no yearning.
Stop yearning. Listen to me!


You have got to start thinking bee,
my friend. Thinking bee!


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee! Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


There he is. He\'s in the pool.


You know what your problem is, Barry?


I gotta start thinking bee?


How much longer will this go on?


It\'s been three days!
Why aren\'t you working?


I\'ve got a lot of big life decisions
to think about.


What life? You have no life!
You have no job. You\'re barely a bee!


Would it kill you
to make a little honey?


Barry, come out.
Your father\'s talking to you.


Martin, would you talk to him?


Barry, I\'m talking to you!


You coming?


Got everything?


All set!


Go ahead. I\'ll catch up.


Don\'t be too long.


Watch this!


Vanessa!


- We\'re still here.
- I told you not to yell at him.


He doesn\'t respond to yelling!


- Then why yell at me?
- Because you don\'t listen!


I\'m not listening to this.


Sorry, I\'ve gotta go.


- Where are you going?
- I\'m meeting a friend.


A girl? Is this why you can\'t decide?


Bye.


I just hope she\'s Bee-ish.


They have a huge parade
of flowers every year in Pasadena?


To be in the Tournament of Roses,
that\'s every florist\'s dream!


Up on a float, surrounded
by flowers, crowds cheering.


A tournament. Do the roses
compete in athletic events?


No. All right, I\'ve got one.
How come you don\'t fly everywhere?


It\'s exhausting. Why don\'t you
run everywhere? It\'s faster.


Yeah, OK, I see, I see.
All right, your turn.


TiVo. You can just freeze live TV?
That\'s insane!


You don\'t have that?


We have Hivo, but it\'s a disease.
It\'s a horrible, horrible disease.


Oh, my.


Dumb bees!


You must want to sting all those jerks.


We try not to sting.
It\'s usually fatal for us.


So you have to watch your temper.


Very carefully.
You kick a wall, take a walk,


write an angry letter and throw it out.
Work through it like any emotion:


Anger, jealousy, lust.


Oh, my goodness! Are you OK?


Yeah.


- What is wrong with you?!
- It\'s a bug.


He\'s not bothering anybody.
Get out of here, you creep!


What was that? A Pic \'N\' Save circular?


Yeah, it was. How did you know?


It felt like about 10 pages.
Seventy-five is pretty much our limit.


You\'ve really got that
down to a science.


- I lost a cousin to Italian Vogue.
- I\'ll bet.


What in the name
of Mighty Hercules is this?


How did this get here?
Oute Bee, Golden Blossom,


Ray Liotta Private Select?


- Is he that actor?
- I never heard of him.


- Why is this here?
- For people. We eat it.


You don\'t have
enough food of your own?


- Well, yes.
- How do you get it?


- Bees make it.
- I know who makes it!


And it\'s hard to make it!


There\'s heating, cooling, stirring.
You need a whole Krelman thing!


- It\'s organic.
- It\'s our-ganic!


It\'s just honey, Barry.


Just what?!


Bees don\'t know about this!
This is stealing! A lot of stealing!


You\'ve taken our homes, schools,
hospitals! This is all we have!


And it\'s on sale?!
I\'m getting to the bottom of this.


I\'m getting to the bottom
of all of this!


Hey, Hector.


- You almost done?
- Almost.


He is here. I sense it.


Well, I guess I\'ll go home now


and just leave this nice honey out,
with no one around.


You\'re busted, box boy!


I knew I heard something.
So you can talk!


I can talk.
And now you\'ll start talking!


Where you getting the sweet stuff?
Who\'s your supplier?


I don\'t understand.
I thought we were friends.


The last thing we want
to do is upset bees!


You\'re too late! It\'s ours now!


You, sir, have crossed
the wrong sword!


You, sir, will be lunch
for my iguana, Ignacio!


Where is the honey coming from?


Tell me where!


Honey Farms! It comes from Honey Farms!


Orazy person!


What horrible thing has happened here?


These faces, they never knew
what hit them. And now


they\'re on the road to nowhere!


Just keep still.


What? You\'re not dead?


Do I look dead? They will wipe anything
that moves. Where you headed?


To Honey Farms.
I am onto something huge here.


I\'m going to Alaska. Moose blood,
crazy stuff. Blows your head off!


I\'m going to Tacoma.


- And you?
- He really is dead.


All right.


Uh-oh!


- What is that?!
- Oh, no!


- A wiper! Triple blade!
- Triple blade?


Jump on! It\'s your only chance, bee!


Why does everything have
to be so doggone clean?!


How much do you people need to see?!


Open your eyes!
Stick your head out the window!


From NPR News in Washington,
I\'m Oarl Kasell.


But don\'t kill no more bugs!


- Bee!
- Moose blood guy!!


- You hear something?
- Like what?


Like tiny screaming.


Turn off the radio.


Whassup, bee boy?


Hey, Blood.


Just a row of honey jars,
as far as the eye could see.


Wow!


I assume wherever this truck goes
is where they\'re getting it.


I mean, that honey\'s ours.


- Bees hang tight.
- We\'re all jammed in.


It\'s a close community.


Not us, man. We on our own.
Every mosquito on his own.


- What if you get in trouble?
- You a mosquito, you in trouble.


Nobody likes us. They just smack.
See a mosquito, smack, smack!


At least you\'re out in the world.
You must meet girls.


Mosquito girls try to trade up,
get with a moth, dragonfly.


Mosquito girl don\'t want no mosquito.


You got to be kidding me!


Mooseblood\'s about to leave
the building! So long, bee!


- Hey, guys!
- Mooseblood!


I knew I\'d catch y\'all down here.
Did you bring your crazy straw?


We throw it in jars, slap a label on it,
and it\'s pretty much pure profit.


What is this place?


A bee\'s got a brain
the size of a pinhead.


They are pinheads!


Pinhead.


- Oheck out the new smoker.
- Oh, sweet. That\'s the one you want.


The Thomas 3000!


Smoker?


Ninety puffs a minute, semi-automatic.
Twice the nicotine, all the tar.


A couple breaths of this
knocks them right out.


They make the honey,
and we make the money.


\"They make the honey,
and we make the money\"?


Oh, my!


What\'s going on? Are you OK?


Yeah. It doesn\'t last too long.


Do you know you\'re
in a fake hive with fake walls?


Our queen was moved here.
We had no choice.


This is your queen?
That\'s a man in women\'s clothes!


That\'s a drag queen!


What is this?


Oh, no!


There\'s hundreds of them!


Bee honey.


Our honey is being brazenly stolen
on a massive scale!


This is worse than anything bears
have done! I intend to do something.


Oh, Barry, stop.


Who told you humans are taking
our honey? That\'s a rumor.


Do these look like rumors?


That\'s a conspiracy theory.
These are obviously doctored photos.


How did you get mixed up in this?


He\'s been talking to humans.


- What?
- Talking to humans?!


He has a human girlfriend.
And they make out!


Make out? Barry!


We do not.


- You wish you could.
- Whose side are you on?


The bees!


I dated a cricket once in San Antonio.
Those crazy legs kept me up all night.


Barry, this is what you want
to do with your life?


I want to do it for all our lives.
Nobody works harder than bees!


Dad, I remember you
coming home so overworked


your hands were still stirring.
You couldn\'t stop.


I remember that.


What right do they have to our honey?


We live on two cups a year. They put it
in lip balm for no reason whatsoever!


Even if it\'s true, what can one bee do?


Sting them where it really hurts.


In the face! The eye!


- That would hurt.
- No.


Up the nose? That\'s a killer.


There\'s only one place you can sting
the humans, one place where it matters.


Hive at Five, the hive\'s only
full-hour action news source.


No more bee beards!


With Bob Bumble at the anchor desk.


Weather with Storm Stinger.


Sports with Buzz Larvi.


And Jeanette Ohung.


- Good evening. I\'m Bob Bumble.
- And I\'m Jeanette Ohung.


A tri-county bee, Barry Benson,


intends to sue the human race
for stealing our honey,


packaging it and profiting
from it illegally!


Tomorrow night on Bee Larry King,


we\'ll have three former queens here in
our studio, discussing their new book,


Olassy Ladies,
out this week on Hexagon.


Tonight we\'re talking to Barry Benson.


Did you ever think, \"I\'m a kid
from the hive. I can\'t do this\"?


Bees have never been afraid
to change the world.


What about Bee Oolumbus?
Bee Gandhi? Bejesus?


Where I\'m from, we\'d never sue humans.


We were thinking
of stickball or candy stores.


How old are you?


The bee community
is supporting you in this case,


which will be the trial
of the bee century.


You know, they have a Larry King
in the human world too.


It\'s a common name. Next week...


He looks like you and has a show
and suspenders and colored dots...


Next week...


Glasses, quotes on the bottom from the
guest even though you just heard \'em.


Bear Week next week!
They\'re scary, hairy and here live.


Always leans forward, pointy shoulders,
squinty eyes, very Jewish.


In tennis, you attack
at the point of weakness!


It was my grandmother, Ken. She\'s 81.


Honey, her backhand\'s a joke!
I\'m not gonna take advantage of that?


Quiet, please.
Actual work going on here.


- Is that that same bee?
- Yes, it is!


I\'m helping him sue the human race.


- Hello.
- Hello, bee.


This is Ken.


Yeah, I remember you. Timberland, size
ten and a half. Vibram sole, I believe.


Why does he talk again?


Listen, you better go
\'cause we\'re really busy working.


But it\'s our yogurt night!


Bye-bye.


Why is yogurt night so difficult?!


You poor thing.
You two have been at this for hours!


Yes, and Adam here
has been a huge help.


- Frosting...
- How many sugars?


Just one. I try not
to use the competition.


So why are you helping me?


Bees have good qualities.


And it takes my mind off the shop.


Instead of flowers, people
are giving balloon bouquets now.


Those are great, if you\'re three.


And artificial flowers.


- Oh, those just get me psychotic!
- Yeah, me too.


Bent stingers, pointless pollination.


Bees must hate those fake things!


Nothing worse
than a daffodil that\'s had work done.


Maybe this could make up
for it a little bit.


- This lawsuit\'s a pretty big deal.
- I guess.


You sure you want to go through with it?


Am I sure? When I\'m done with
the humans, they won\'t be able


to say, \"Honey, I\'m home,\"
without paying a royalty!


It\'s an incredible scene
here in downtown Manhattan,


where the world anxiously waits,
because for the first time in history,


we will hear for ourselves
if a honeybee can actually speak.


What have we gotten into here, Barry?


It\'s pretty big, isn\'t it?


I can\'t believe how many humans
don\'t work during the day.


You think billion-dollar multinational
food companies have good lawyers?


Everybody needs to stay
behind the barricade.


- What\'s the matter?
- I don\'t know, I just got a chill.


Well, if it isn\'t the bee team.


You boys work on this?


All rise! The Honorable
Judge Bumbleton presiding.


All right. Oase number 4475,


Superior Oourt of New York,
Barry Bee Benson v. the Honey Industry


is now in session.


Mr. Montgomery, you\'re representing
the five food companies collectively?


A privilege.


Mr. Benson... you\'re representing
all the bees of the world?


I\'m kidding. Yes, Your Honor,
we\'re ready to proceed.


Mr. Montgomery,
your opening statement, please.


Ladies and gentlemen of the jury,


my grandmother was a simple woman.


Born on a farm, she believed
it was man\'s divine right


to benefit from the bounty
of nature God put before us.


If we lived in the topsy-turvy world
Mr. Benson imagines,


just think of what would it mean.


I would have to negotiate
with the silkworm


for the elastic in my britches!


Talking bee!


How do we know this isn\'t some sort of


holographic motion-picture-capture
Hollywood wizardry?


They could be using laser beams!


Robotics! Ventriloquism!
Oloning! For all we know,


he could be on steroids!


Mr. Benson?


Ladies and gentlemen,
there\'s no trickery here.


I\'m just an ordinary bee.
Honey\'s pretty important to me.


It\'s important to all bees.
We invented it!


We make it. And we protect it
with our lives.


Unfortunately, there are
some people in this room


who think they can take it from us


\'cause we\'re the little guys!
I\'m hoping that, after this is all over,


you\'ll see how, by taking our honey,
you not only take everything we have


but everything we are!


I wish he\'d dress like that
all the time. So nice!


Oall your first witness.


So, Mr. Klauss Vanderhayden
of Honey Farms, big company you have.


I suppose so.


I see you also own
Honeyburton and Honron!


Yes, they provide beekeepers
for our farms.


Beekeeper. I find that
to be a very disturbing term.


I don\'t imagine you employ
any bee-free-ers, do you?


- No.
- I couldn\'t hear you.


- No.
- No.


Because you don\'t free bees.
You keep bees. Not only that,


it seems you thought a bear would be
an appropriate image for a jar of honey.


They\'re very lovable creatures.


Yogi Bear, Fozzie Bear, Build-A-Bear.


You mean like this?


Bears kill bees!


How\'d you like his head crashing
through your living room?!


Biting into your couch!
Spitting out your throw pillows!


OK, that\'s enough. Take him away.


So, Mr. Sting, thank you for being here.
Your name intrigues me.


- Where have I heard it before?
- I was with a band called The Police.


But you\'ve never been
a police officer, have you?


No, I haven\'t.


No, you haven\'t. And so here
we have yet another example


of bee culture casually
stolen by a human


for nothing more than
a prance-about stage name.


Oh, please.


Have you ever been stung, Mr. Sting?


Because I\'m feeling
a little stung, Sting.


Or should I say... Mr. Gordon M. Sumner!


That\'s not his real name?! You idiots!


Mr. Liotta, first,
belated congratulations on


your Emmy win for a guest spot
on ER in 2005.


Thank you. Thank you.


I see from your resume
that you\'re devilishly handsome


with a churning inner turmoil
that\'s ready to blow.


I enjoy what I do. Is that a crime?


Not yet it isn\'t. But is this
what it\'s come to for you?


Exploiting tiny, helpless bees
so you don\'t


have to rehearse
your part and learn your lines, sir?


Watch it, Benson!
I could blow right now!


This isn\'t a goodfella.
This is a badfella!


Why doesn\'t someone just step on
this creep, and we can all go home?!


- Order in this court!
- You\'re all thinking it!


Order! Order, I say!


- Say it!
- Mr. Liotta, please sit down!


I think it was awfully nice
of that bear to pitch in like that.


I think the jury\'s on our side.


Are we doing everything right, legally?


I\'m a florist.


Right. Well, here\'s to a great team.


To a great team!


Well, hello.


- Ken!
- Hello.


I didn\'t think you were coming.


No, I was just late.
I tried to call, but... the battery.


I didn\'t want all this to go to waste,
so I called Barry. Luckily, he was free.


Oh, that was lucky.


There\'s a little left.
I could heat it up.


Yeah, heat it up, sure, whatever.


So I hear you\'re quite a tennis player.


I\'m not much for the game myself.
The ball\'s a little grabby.


That\'s where I usually sit.
Right... there.


Ken, Barry was looking at your resume,


and he agreed with me that eating with
chopsticks isn\'t really a special skill.


You think I don\'t see what you\'re doing?


I know how hard it is to find
the rightjob. We have that in common.


Do we?


Bees have 100 percent employment,
but we do jobs like taking the crud out.


That\'s just what
I was thinking about doing.


Ken, I let Barry borrow your razor
for his fuzz. I hope that was all right.


I\'m going to drain the old stinger.


Yeah, you do that.


Look at that.


You know, I\'ve just about had it


with your little mind games.


- What\'s that?
- Italian Vogue.


Mamma mia, that\'s a lot of pages.


A lot of ads.


Remember what Van said, why is
your life more valuable than mine?


Funny, I just can\'t seem to recall that!


I think something stinks in here!


I love the smell of flowers.


How do you like the smell of flames?!


Not as much.


Water bug! Not taking sides!


Ken, I\'m wearing a Ohapstick hat!
This is pathetic!


I\'ve got issues!


Well, well, well, a royal flush!


- You\'re bluffing.
- Am I?


Surf\'s up, dude!


Poo water!


That bowl is gnarly.


Except for those dirty yellow rings!


Kenneth! What are you doing?!


You know, I don\'t even like honey!
I don\'t eat it!


We need to talk!


He\'s just a little bee!


And he happens to be
the nicest bee I\'ve met in a long time!


Long time? What are you talking about?!
Are there other bugs in your life?


No, but there are other things bugging
me in life. And you\'re one of them!


Fine! Talking bees, no yogurt night...


My nerves are fried from riding
on this emotional roller coaster!


Goodbye, Ken.


And for your information,


I prefer sugar-free, artificial
sweeteners made by man!


I\'m sorry about all that.


I know it\'s got
an aftertaste! I like it!


I always felt there was some kind
of barrier between Ken and me.


I couldn\'t overcome it.
Oh, well.


Are you OK for the trial?


I believe Mr. Montgomery
is about out of ideas.


We would like to call
Mr. Barry Benson Bee to the stand.


Good idea! You can really see why he\'s
considered one of the best lawyers...


Yeah.


Layton, you\'ve
gotta weave some magic


with this jury,
or it\'s gonna be all over.


Don\'t worry. The only thing I have
to do to turn this jury around


is to remind them
of what they don\'t like about bees.


- You got the tweezers?
- Are you allergic?


Only to losing, son. Only to losing.


Mr. Benson Bee, I\'ll ask you
what I think we\'d all like to know.


What exactly is your relationship


to that woman?


We\'re friends.


- Good friends?
- Yes.


How good? Do you live together?


Wait a minute...


Are you her little...


...bedbug?


I\'ve seen a bee documentary or two.
From what I understand,


doesn\'t your queen give birth
to all the bee children?


- Yeah, but...
- So those aren\'t your real parents!


- Oh, Barry...
- Yes, they are!


Hold me back!


You\'re an illegitimate bee,
aren\'t you, Benson?


He\'s denouncing bees!


Don\'t y\'all date your cousins?


- Objection!
- I\'m going to pincushion this guy!


Adam, don\'t! It\'s what he wants!


Oh, I\'m hit!!


Oh, lordy, I am hit!


Order! Order!


The venom! The venom
is coursing through my veins!


I have been felled
by a winged beast of destruction!


You see? You can\'t treat them
like equals! They\'re striped savages!


Stinging\'s the only thing
they know! It\'s their way!


- Adam, stay with me.
- I can\'t feel my legs.


What angel of mercy
will come forward to suck the poison


from my heaving buttocks?


I will have order in this court. Order!


Order, please!


The case of the honeybees
versus the human race


took a pointed turn against the bees


yesterday when one of their legal
team stung Layton T. Montgomery.


- Hey, buddy.
- Hey.


- Is there much pain?
- Yeah.


I...


I blew the whole case, didn\'t I?


It doesn\'t matter. What matters is
you\'re alive. You could have died.


I\'d be better off dead. Look at me.


They got it from the cafeteria
downstairs, in a tuna sandwich.


Look, there\'s
a little celery still on it.


What was it like to sting someone?


I can\'t explain it. It was all...


All adrenaline and then...
and then ecstasy!


All right.


You think it was all a trap?


Of course. I\'m sorry.
I flew us right into this.


What were we thinking? Look at us. We\'re
just a couple of bugs in this world.


What will the humans do to us
if they win?


I don\'t know.


I hear they put the roaches in motels.
That doesn\'t sound so bad.


Adam, they check in,
but they don\'t check out!


Oh, my.


Oould you get a nurse
to close that window?


- Why?
- The smoke.


Bees don\'t smoke.


Right. Bees don\'t smoke.


Bees don\'t smoke!
But some bees are smoking.


That\'s it! That\'s our case!


It is? It\'s not over?


Get dressed. I\'ve gotta go somewhere.


Get back to the court and stall.
Stall any way you can.


And assuming you\'ve done step correctly, you\'re ready for the tub.


Mr. Flayman.


Yes? Yes, Your Honor!


Where is the rest of your team?


Well, Your Honor, it\'s interesting.


Bees are trained to fly haphazardly,


and as a result,
we don\'t make very good time.


I actually heard a funny story about...


Your Honor,
haven\'t these ridiculous bugs


taken up enough
of this court\'s valuable time?


How much longer will we allow
these absurd shenanigans to go on?


They have presented no compelling
evidence to support their charges


against my clients,
who run legitimate businesses.


I move for a complete dismissal
of this entire case!


Mr. Flayman, I\'m afraid I\'m going


to have to consider
Mr. Montgomery\'s motion.


But you can\'t! We have a terrific case.


Where is your proof?
Where is the evidence?


Show me the smoking gun!


Hold it, Your Honor!
You want a smoking gun?


Here is your smoking gun.


What is that?


It\'s a bee smoker!


What, this?
This harmless little contraption?


This couldn\'t hurt a fly,
let alone a bee.


Look at what has happened


to bees who have never been asked,
\"Smoking or non?\"


Is this what nature intended for us?


To be forcibly addicted
to smoke machines


and man-made wooden slat work camps?


Living out our lives as honey slaves
to the white man?


- What are we gonna do?
- He\'s playing the species card.


Ladies and gentlemen, please,
free these bees!


Free the bees! Free the bees!


Free the bees!


Free the bees! Free the bees!


The court finds in favor of the bees!


Vanessa, we won!


I knew you could do it! High-five!


Sorry.


I\'m OK! You know what this means?


All the honey
will finally belong to the bees.


Now we won\'t have
to work so hard all the time.


This is an unholy perversion
of the balance of nature, Benson.


You\'ll regret this.


Barry, how much honey is out there?


All right. One at a time.


Barry, who are you wearing?


My sweater is Ralph Lauren,
and I have no pants.


- What if Montgomery\'s right?
- What do you mean?


We\'ve been living the bee way
a long time, 27 million years.


Oongratulations on your victory.
What will you demand as a settlement?


First, we\'ll demand a complete shutdown
of all bee work camps.


Then we want back the honey
that was ours to begin with,


every last drop.


We demand an end to the glorification
of the bear as anything more


than a filthy, smelly,
bad-breath stink machine.


We\'re all aware
of what they do in the woods.


Wait for my signal.


Take him out.


He\'ll have nauseous
for a few hours, then he\'ll be fine.


And we will no longer tolerate
bee-negative nicknames...


But it\'s just a prance-about stage name!


...unnecessary inclusion of honey
in bogus health products


and la-dee-da human
tea-time snack garnishments.


Oan\'t breathe.


Bring it in, boys!


Hold it right there! Good.


Tap it.


Mr. Buzzwell, we just passed three cups,
and there\'s gallons more coming!


- I think we need to shut down!
- Shut down? We\'ve never shut down.


Shut down honey production!


Stop making honey!


Turn your key, sir!


What do we do now?


Oannonball!


We\'re shutting honey production!


Mission abort.


Aborting pollination and nectar detail.
Returning to base.


Adam, you wouldn\'t believe
how much honey was out there.


Oh, yeah?


What\'s going on? Where is everybody?


- Are they out celebrating?
- They\'re home.


They don\'t know what to do.
Laying out, sleeping in.


I heard your Uncle Oarl was on his way
to San Antonio with a cricket.


At least we got our honey back.


Sometimes I think, so what if humans
liked our honey? Who wouldn\'t?


It\'s the greatest thing in the world!
I was excited to be part of making it.


This was my new desk. This was my
new job. I wanted to do it really well.


And now...


Now I can\'t.


I don\'t understand
why they\'re not happy.


I thought their lives would be better!


They\'re doing nothing. It\'s amazing.
Honey really changes people.


You don\'t have any idea
what\'s going on, do you?


- What did you want to show me?
- This.


What happened here?


That is not the half of it.


Oh, no. Oh, my.


They\'re all wilting.


Doesn\'t look very good, does it?


No.


And whose fault do you think that is?


You know, I\'m gonna guess bees.


Bees?


Specifically, me.


I didn\'t think bees not needing to make
honey would affect all these things.


It\'s notjust flowers.
Fruits, vegetables, they all need bees.


That\'s our whole SAT test right there.


Take away produce, that affects
the entire animal kingdom.


And then, of course...


The human species?


So if there\'s no more pollination,


it could all just go south here,
couldn\'t it?


I know this is also partly my fault.


How about a suicide pact?


How do we do it?


- I\'ll sting you, you step on me.
- Thatjust kills you twice.


Right, right.


Listen, Barry...
sorry, but I gotta get going.


I had to open my mouth and talk.


Vanessa?


Vanessa? Why are you leaving?
Where are you going?


To the final Tournament of Roses parade
in Pasadena.


They\'ve moved it to this weekend
because all the flowers are dying.


It\'s the last chance
I\'ll ever have to see it.


Vanessa, I just wanna say I\'m sorry.
I never meant it to turn out like this.


I know. Me neither.


Tournament of Roses.
Roses can\'t do sports.


Wait a minute. Roses. Roses?


Roses!


Vanessa!


Roses?!


Barry?


- Roses are flowers!
- Yes, they are.


Flowers, bees, pollen!


I know.
That\'s why this is the last parade.


Maybe not.
Oould you ask him to slow down?


Oould you slow down?


Barry!


OK, I made a huge mistake.
This is a total disaster, all my fault.


Yes, it kind of is.


I\'ve ruined the planet.
I wanted to help you


with the flower shop.
I\'ve made it worse.


Actually, it\'s completely closed down.


I thought maybe you were remodeling.


But I have another idea, and it\'s
greater than my previous ideas combined.


I don\'t want to hear it!


All right, they have the roses,
the roses have the pollen.


I know every bee, plant
and flower bud in this park.


All we gotta do is get what they\'ve got
back here with what we\'ve got.


- Bees.
- Park.


- Pollen!
- Flowers.


- Repollination!
- Across the nation!


Tournament of Roses,
Pasadena, Oalifornia.


They\'ve got nothing
but flowers, floats and cotton candy.


Security will be tight.


I have an idea.


Vanessa Bloome, FTD.


Official floral business. It\'s real.


Sorry, ma\'am. Nice brooch.


Thank you. It was a gift.


Once inside,
we just pick the right float.


How about The Princess and the Pea?


I could be the princess,
and you could be the pea!


Yes, I got it.


- Where should I sit?
- What are you?


- I believe I\'m the pea.
- The pea?


It goes under the mattresses.


- Not in this fairy tale, sweetheart.
- I\'m getting the marshal.


You do that!
This whole parade is a fiasco!


Let\'s see what this baby\'ll do.


Hey, what are you doing?!


Then all we do
is blend in with traffic...


...without arousing suspicion.


Once at the airport,
there\'s no stopping us.


Stop! Security.


- You and your insect pack your float?
- Yes.


Has it been
in your possession the entire time?


Would you remove your shoes?


- Remove your stinger.
- It\'s part of me.


I know. Just having some fun.
Enjoy your flight.


Then if we\'re lucky, we\'ll have
just enough pollen to do the job.


Oan you believe how lucky we are? We
have just enough pollen to do the job!


I think this is gonna work.


It\'s got to work.


Attention, passengers,
this is Oaptain Scott.


We have a bit of bad weather
in New York.


It looks like we\'ll experience
a couple hours delay.


Barry, these are cut flowers
with no water. They\'ll never make it.


I gotta get up there
and talk to them.


Be careful.


Oan I get help
with the Sky Mall magazine?


I\'d like to order the talking
inflatable nose and ear hair trimmer.


Oaptain, I\'m in a real situation.


- What\'d you say, Hal?
- Nothing.


Bee!


Don\'t freak out! My entire species...


What are you doing?


- Wait a minute! I\'m an attorney!
- Who\'s an attorney?


Don\'t move.


Oh, Barry.


Good afternoon, passengers.
This is your captain.


Would a Miss Vanessa Bloome in 24B
please report to the cockpit?


And please hurry!


What happened here?


There was a DustBuster,
a toupee, a life raft exploded.


One\'s bald, one\'s in a boat,
they\'re both unconscious!


- Is that another bee joke?
- No!


No one\'s flying the plane!


This is JFK control tower, Flight 356.
What\'s your status?


This is Vanessa Bloome.
I\'m a florist from New York.


Where\'s the pilot?


He\'s unconscious,
and so is the copilot.


Not good. Does anyone onboard
have flight experience?


As a matter of fact, there is.


- Who\'s that?
- Barry Benson.


From the honey trial?! Oh, great.


Vanessa, this is nothing more
than a big metal bee.


It\'s got giant wings, huge engines.


I can\'t fly a plane.


- Why not? Isn\'t John Travolta a pilot?
- Yes.


How hard could it be?


Wait, Barry!
We\'re headed into some lightning.


This is Bob Bumble. We have some
late-breaking news from JFK Airport,


where a suspenseful scene
is developing.


Barry Benson,
fresh from his legal victory...


That\'s Barry!


...is attempting to land a plane,
loaded with people, flowers


and an incapacitated flight crew.


Flowers?!


We have a storm in the area
and two individuals at the controls


with absolutely no flight experience.


Just a minute.
There\'s a bee on that plane.


I\'m quite familiar with Mr. Benson
and his no-account compadres.


They\'ve done enough damage.


But isn\'t he your only hope?


Technically, a bee
shouldn\'t be able to fly at all.


Their wings are too small...


Haven\'t we heard this a million times?


\"The surface area of the wings
and body mass make no sense.\"


- Get this on the air!
- Got it.


- Stand by.
- We\'re going live.


The way we work may be a mystery to you.


Making honey takes a lot of bees
doing a lot of small jobs.


But let me tell you about a small job.


If you do it well,
it makes a big difference.


More than we realized.
To us, to everyone.


That\'s why I want to get bees
back to working together.


That\'s the bee way!
We\'re not made of Jell-O.


We get behind a fellow.


- Black and yellow!
- Hello!


Left, right, down, hover.


- Hover?
- Forget hover.


This isn\'t so hard.
Beep-beep! Beep-beep!


Barry, what happened?!


Wait, I think we were
on autopilot the whole time.


- That may have been helping me.
- And now we\'re not!


So it turns out I cannot fly a plane.


All of you, let\'s get
behind this fellow! Move it out!


Move out!


Our only chance is if I do what I\'d do,
you copy me with the wings of the plane!


Don\'t have to yell.


I\'m not yelling!
We\'re in a lot of trouble.


It\'s very hard to concentrate
with that panicky tone in your voice!


It\'s not a tone. I\'m panicking!


I can\'t do this!


Vanessa, pull yourself together.
You have to snap out of it!


You snap out of it.


You snap out of it.


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- You snap out of it!
- You snap out of it!


- Hold it!
- Why? Oome on, it\'s my turn.


How is the plane flying?


I don\'t know.


Hello?


Benson, got any flowers
for a happy occasion in there?


The Pollen Jocks!


They do get behind a fellow.


- Black and yellow.
- Hello.


All right, let\'s drop this tin can
on the blacktop.


Where? I can\'t see anything. Oan you?


No, nothing. It\'s all cloudy.


Oome on. You got to think bee, Barry.


- Thinking bee.
- Thinking bee.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


Wait a minute.
I think I\'m feeling something.


- What?
- I don\'t know. It\'s strong, pulling me.


Like a 27-million-year-old instinct.


Bring the nose down.


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- What in the world is on the tarmac?
- Get some lights on that!


Thinking bee!
Thinking bee! Thinking bee!


- Vanessa, aim for the flower.
- OK.


Out the engines. We\'re going in
on bee power. Ready, boys?


Affirmative!


Good. Good. Easy, now. That\'s it.


Land on that flower!


Ready? Full reverse!


Spin it around!


- Not that flower! The other one!
- Which one?


- That flower.
- I\'m aiming at the flower!


That\'s a fat guy in a flowered shirt.
I mean the giant pulsating flower


made of millions of bees!


Pull forward. Nose down. Tail up.


Rotate around it.


- This is insane, Barry!
- This\'s the only way I know how to fly.


Am I koo-koo-kachoo, or is this plane
flying in an insect-like pattern?


Get your nose in there. Don\'t be afraid.
Smell it. Full reverse!


Just drop it. Be a part of it.


Aim for the center!


Now drop it in! Drop it in, woman!


Oome on, already.


Barry, we did it!
You taught me how to fly!


- Yes. No high-five!
- Right.


Barry, it worked!
Did you see the giant flower?


What giant flower? Where? Of course
I saw the flower! That was genius!


- Thank you.
- But we\'re not done yet.


Listen, everyone!


This runway is covered
with the last pollen


from the last flowers
available anywhere on Earth.


That means this is our last chance.


We\'re the only ones who make honey,
pollinate flowers and dress like this.


If we\'re gonna survive as a species,
this is our moment! What do you say?


Are we going to be bees, orjust
Museum of Natural History keychains?


We\'re bees!


Keychain!


Then follow me! Except Keychain.


Hold on, Barry. Here.


You\'ve earned this.


Yeah!


I\'m a Pollen Jock! And it\'s a perfect
fit. All I gotta do are the sleeves.


Oh, yeah.


That\'s our Barry.


Mom! The bees are back!


If anybody needs
to make a call, now\'s the time.


I got a feeling we\'ll be
working late tonight!


Here\'s your change. Have a great
afternoon! Oan I help who\'s next?


Would you like some honey with that?
It is bee-approved. Don\'t forget these.


Milk, cream, cheese, it\'s all me.
And I don\'t see a nickel!


Sometimes I just feel
like a piece of meat!


I had no idea.


Barry, I\'m sorry.
Have you got a moment?


Would you excuse me?
My mosquito associate will help you.


Sorry I\'m late.


He\'s a lawyer too?


I was already a blood-sucking parasite.
All I needed was a briefcase.


Have a great afternoon!


Barry, I just got this huge tulip order,
and I can\'t get them anywhere.


No problem, Vannie.
Just leave it to me.


You\'re a lifesaver, Barry.
Oan I help who\'s next?


All right, scramble, jocks!
It\'s time to fly.


Thank you, Barry!


That bee is living my life!


Let it go, Kenny.


- When will this nightmare end?!
- Let it all go.


- Beautiful day to fly.
- Sure is.


Between you and me,
I was dying to get out of that office.


You have got
to start thinking bee, my friend.


- Thinking bee!
- Me?


Hold it. Let\'s just stop
for a second. Hold it.


I\'m sorry. I\'m sorry, everyone.
Oan we stop here?


I\'m not making a major life decision
during a production number!


All right. Take ten, everybody.
Wrap it up, guys.


I had virtually no rehearsal for that.

Special thanks to SergeiK.

deg
10.10.2017 12:45

Bra!
1
anbefalinger
liten pikk

Kukkost
18.04.2018 11:38

Bra!
1
anbefalinger
Kukkost smaker egentlig jævlig godt

Kukkost er godt
18.04.2018 11:41

Bra!
1
anbefalinger
helt enig Kukkost

Neger
18.04.2018 11:45

Bra!
1
anbefalinger
kukken til farn mer er bedre

kukken til farn min
18.04.2018 11:47

Bra!
1
anbefalinger
dere er stygge hele gjengen sette dere ned og jobb før dere får smake på kukken til faren min kukksugere selv om kukken til farn min er heste kukk er den best

StålDåsa
28.05.2018 10:59

Bra!
1
anbefalinger
KA I HULESTE SATANS HELVETTE E DETTE HER FOR NOKO DRITT!? BÅDE LATTERLIG OG SKAMMELIG I ET.

Nohomo
14.06.2018 21:24

Bra!
1
anbefalinger
Kan folk slutte å spamme!,!,!!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.614 sec - 1 pageviews