Søk i stiler
 

Sur nedbør


Om sur nedbør og evnen den har til å ødelegge byggninger, og hvordan sur nedbør oppstår.

Karakter: 5-

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:14.03.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Forurensning
Verktøy:UtskriftHva er sur nedbør?

Sur nedbør er nedbør som har vært i kontakt med svoveldioksid (SO2) og/eller nitrogenoksider (NOx) i atmosfæren. I atmosfæren reagerer disse oksidene med vanndamp og danner svovelsyre og salpetersyre. Disse forbindelsene faller så ned med regnvann eller snø, eller i tørravsetninger i form av SO2, svovel- og nitrogensalter.

 

SO2 og NOx finnes naturlig i atmosfæren. Industrialiseringen har imidlertid ført til at SO2- og NOx innholdet i atmosfæren ar blitt mye større. Kildene til forurensing er i første rekke forbrenning av fossile brensler: Kull, olje og gass. Det meste av denne forbrenningen skjer i kullfylte kraftverk, veitraffikk, metallproduksjon o.l.

 

I Norge stammer mesteparten av det sure nedfallet fra utslipp av SO2- og NOx  fra Storbritannia, Sentral- Europa og Russland. 86% av nitrogennedfallet og 95% av svovelnedfallet i Norge skyldes disse langtransporterte luftforurensningene.

Sur nedbør har lavere pH enn 5,6. Den normale pH verdien ligger på ca. 6,0.

 

Hvilke konsekvenser har sur nedbør?

-        Skader på livet i ferskvann.

-        Skader på vegetasjon.

-        Korreksjonsskader på bygninger.

-        Utvasking av mineraler fra berggrunn.

 

Ferskvann

Forsurning av vann og vassdrag er et av de alvorligste truslene mot norsk natur og enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i ferskvann i Norge. Reduserte fiskebestander og fiskedød er den mest synlige skadevirkningen av sur nedbør. Den sure nedbøren påvirker alle led i næringsskjeden, og det oppstår omfattende økologiske forstyrelser i vassdragene. Tilsetting av kalk i elver og i innsjøer er et effektivt tiltak som motvirker skadene av sur nedbør. Det er ikke den sure nedbøren direkte som utløser fiskedøden, men nedbøren frigjør stoffer i fjellet som er giftige for fisken. Aluminium er det viktigste av disse stoffene. Aluminiumet danner et tykt slimlag over fiskens gjeller, og den klarer ikke å ta opp oksygen skikkelig. Etter en stund kveles den. Det første tegnet på at et vassdrag kan være surt, er at den voksende fisken plutselig blir større. Det skyldes at den ungfisken er død, så det blir mindre konkurranse. Det går an å kalke sure innsjøer, men det blir for dyrt å gjøre overalt. Kalking + tapt fortjeneste pga fiskedøden, koster ca. 500 millioner hvert år.

 

Vegetasjon

Den sure nedbøren løser også opp kalkmineraler fra jorden, noe som reduserer jordas evne til å holde en jevn pH-verdi, og den mister også evnen til å holde på andre mineraler. I norsk landbruk må man ofte tilsette kalk for å erstatte det den sure nedbøren vasker vekk. I andre land er som oftest det første tegnet på sur nedbør at det blir skader på skogen, mens i Norge er det fiskedød som er kjennetegnet. Grunnen til denne forskjellen er at den skandinaviske halvøyen har lite kalk, og derfor klarer ikke å nøytralisere syreangrepet. Hvis syrevirkningen er veldig sterk kan den sure nedbøren skade vegetasjonen. Dette er spesielt i nærheten av større punktutslipp av sure kjemikalier. Noen ganger kan det oppstå etse skader som til og med kan ta livet av planten. Det er grunnen til at områdene rundt de russiske nikkelverkene er helt døde.

 

Skader på bygninger

Sur nedbør kan forårsake korrosjon på eldre bygninger. Syrene etser vekk maling, sement og metaller. Dette er et stort problem i Europa, fordi historiske bygninger går i oppløsning og ødelegges. I Norge koster denne typen skader 200 – 300 millioner i året. Grunnen til at maling, sement og metaller etses bort, er fordi mange viktige mineraler plutselig blir løselige når   pH-verdien i vannet synker. Hvis det kommer store mengder med sur nedbør i for eksempel vann, kan det føre til at en eller flere arter kanskje forsvinner, eller blir kraftig redusert. Dette får konsekvenser for hele økosystemet.

 

Mineraler fra berggrunn

Normalt har naturen evne til å stå imot en viss mengde forurensning. Motstands evnen er størst i områdene der det er naturlig berggrunn. Men store deler av Norge har sure forvitrede grunnfjellsberg, granitt og gneis dekket av et tynt lag av jordsmonn. Disse områdene har liten evne til å nøytralisere nedfallet. Den norske naturen er veldig utsatt for forsurning. Utholdenheten er mye lengre i Norge enn i andre Europeiske land.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Martine
26.01.2005 15:02

Bra!
7
anbefalinger
Gjør det bedre dere da! herregud, drit i å beklag andre for hva de har jobbet m!

anonym
24.01.2006 20:57

Bra!
7
anbefalinger
jeg synes den var drit bra jeg!!! det var akkurat dette jeg trengte til et prosjekt Smile :-\)

jan erik
30.05.2006 09:02

Bra!
7
anbefalinger
Sur nedbør

Sjanger: Temaoppgave
Språkform: Bokmål
Forfatter: Pia Fjeldstad
Tema: Natur

Lastet opp: 14.03.2002
Verktøy:
Om sur nedbør og evnen den har til å ødelegge byggninger, og hvordan sur nedbør oppstår.

Karakter: 5-

Hva er sur nedbør?

Sur nedbør er nedbør som har vært i kontakt med svoveldioksid (SO2) og/eller nitrogenoksider (NOx) i atmosfæren. I atmosfæren reagerer disse oksidene med vanndamp og danner svovelsyre og salpetersyre. Disse forbindelsene faller så ned med regnvann eller snø, eller i tørravsetninger i form av SO2, svovel- og nitrogensalter.SO2 og NOx finnes naturlig i atmosfæren. Industrialiseringen har imidlertid ført til at SO2- og NOx innholdet i atmosfæren ar blitt mye større. Kildene til forurensing er i første rekke forbrenning av fossile brensler: Kull, olje og gass. Det meste av denne forbrenningen skjer i kullfylte kraftverk, veitraffikk, metallproduksjon o.l.I Norge stammer mesteparten av det sure nedfallet fra utslipp av SO2- og NOx fra Storbritannia, Sentral- Europa og Russland. 86% av nitrogennedfallet og 95% av svovelnedfallet i Norge skyldes disse langtransporterte luftforurensningene.

Sur nedbør har lavere pH enn 5,6. Den normale pH verdien ligger på ca. 6,0.Hvilke konsekvenser har sur nedbør?

- Skader på livet i ferskvann.

- Skader på vegetasjon.

- Korreksjonsskader på bygninger.

- Utvasking av mineraler fra berggrunn.Ferskvann

Forsurning av vann og vassdrag er et av de alvorligste truslene mot norsk natur og enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i ferskvann i Norge. Reduserte fiskebestander og fiskedød er den mest synlige skadevirkningen av sur nedbør. Den sure nedbøren påvirker alle led i næringsskjeden, og det oppstår omfattende økologiske forstyrelser i vassdragene. Tilsetting av kalk i elver og i innsjøer er et effektivt tiltak som motvirker skadene av sur nedbør. Det er ikke den sure nedbøren direkte som utløser fiskedøden, men nedbøren frigjør stoffer i fjellet som er giftige for fisken. Aluminium er det viktigste av disse stoffene. Aluminiumet danner et tykt slimlag over fiskens gjeller, og den klarer ikke å ta opp oksygen skikkelig. Etter en stund kveles den. Det første tegnet på at et vassdrag kan være surt, er at den voksende fisken plutselig blir større. Det skyldes at den ungfisken er død, så det blir mindre konkurranse. Det går an å kalke sure innsjøer, men det blir for dyrt å gjøre overalt. Kalking + tapt fortjeneste pga fiskedøden, koster ca. 500 millioner hvert år.Vegetasjon

Den sure nedbøren løser også opp kalkmineraler fra jorden, noe som reduserer jordas evne til å holde en jevn pH-verdi, og den mister også evnen til å holde på andre mineraler. I norsk landbruk må man ofte tilsette kalk for å erstatte det den sure nedbøren vasker vekk. I andre land er som oftest det første tegnet på sur nedbør at det blir skader på skogen, mens i Norge er det fiskedød som er kjennetegnet. Grunnen til denne forskjellen er at den skandinaviske halvøyen har lite kalk, og derfor klarer ikke å nøytralisere syreangrepet. Hvis syrevirkningen er veldig sterk kan den sure nedbøren skade vegetasjonen. Dette er spesielt i nærheten av større punktutslipp av sure kjemikalier. Noen ganger kan det oppstå etse skader som til og med kan ta livet av planten. Det er grunnen til at områdene rundt de russiske nikkelverkene er helt døde.Skader på bygninger

Sur nedbør kan forårsake korrosjon på eldre bygninger. Syrene etser vekk maling, sement og metaller. Dette er et stort problem i Europa, fordi historiske bygninger går i oppløsning og ødelegges. I Norge koster denne typen skader 200 – 300 millioner i året. Grunnen til at maling, sement og metaller etses bort, er fordi mange viktige mineraler plutselig blir løselige når pH-verdien i vannet synker. Hvis det kommer store mengder med sur nedbør i for eksempel vann, kan det føre til at en eller flere arter kanskje forsvinner, eller blir kraftig redusert. Dette får konsekvenser for hele økosystemet.Mineraler fra berggrunn

Normalt har naturen evne til å stå imot en viss mengde forurensning. Motstands evnen er størst i områdene der det er naturlig berggrunn. Men store deler av Norge har sure forvitrede grunnfjellsberg, granitt og gneis dekket av et tynt lag av jordsmonn. Disse områdene har liten evne til å nøytralisere nedfallet. Den norske naturen er veldig utsatt for forsurning. Utholdenheten er mye lengre i Norge enn i andre Europeiske land.

Gøran
08.03.2006 12:04

Bra!
5
anbefalinger
Hei mitt navn er Gøran.

Knut
02.09.2004 16:33

Bra!
4
anbefalinger
dårli.. rein kopi fra fagbok

martin
15.05.2005 17:06

Bra!
4
anbefalinger
jeg syns det var bra jeg.. Smile :-\) Smile :-\) trengte akkurat det du skrev til en skole oppgave!! takk takk Wink ;-\)

Anonym
21.03.2006 09:50

Bra!
4
anbefalinger
Forebyggende tiltak:
De mest effektive måtene å unngå sur nedbør på er å redusere utslipp av svovel, men mange av de rimeligste tiltakene er allerede iverksatt. Det største forbedringspotensialet finner vi i Øst- Europa, der det er store kullkraftverk som forurenser mye, for å unngå utslipp der er at kraftverkende blir under-lagt rensing eller bytter til mindre forurensende brensel. En del av virkningen ved forebyggende tiltak forsvinner gjennom energiforbruket trolig vil øke. Å redusere utslipp av nitrogenoksider fra forbrenningsprosesser er også en utfordring, de mest effektive virkemidlene vil mest sannsynlig være overgangen til fornybare energikilder. I mange land med mye tungindustri vil det ta lang tid å gjennomføre endringer.

me again
29.05.2006 21:42

Bra!
4
anbefalinger
dette er ren kopi fra blant annet denne siden: http://144.16.93.203/energy/HC270799/SOE/nor/soeno97/a- cidrain/acidrain.htm

Torstein
06.12.2005 20:57

Bra!
3
anbefalinger
Konge! Kjempe bra skrevet!

Anders
21.03.2006 09:44

Bra!
3
anbefalinger
Ka faen?

Øyvind T
21.03.2006 09:44

Bra!
3
anbefalinger
Jawohl? Surprised :-o

Anita I R T
21.03.2006 09:46

Bra!
3
anbefalinger
Dette var no veldig bra Smile :-\) Min sønn har dette som prosjekt og dette hjalp virkelig på Very Happy :-D

Arne T
21.03.2006 09:47

Bra!
3
anbefalinger
Ka faen? Surprised :-o Niff, du må ikkje falle av lasset! Må gjøre noke skjøl også!

Kristian T
21.03.2006 09:48

Bra!
3
anbefalinger
Sorry Sad :-\( Lei for det Sad :-\( skal prøve å ta et skippertak

patman
27.03.2006 15:18

Bra!
3
anbefalinger
ok.. ikke så bra svar da men.  Sad :-\(

:::
27.04.2006 12:56

Bra!
3
anbefalinger
Du Erlend bør bare passe deg. Eg e faen meg jævlig farlig hvis eg blir irritert. Eg vet kor du bor....  Neutral :-|

superme
29.05.2006 21:32

Bra!
3
anbefalinger
eg seier no bare: pass dykk alle saman!!!eg veit kor dykk ALLE bor!!!muhahahahahahahahaha(ond latter....hehe Razz :-P)

anonym
03.09.2006 20:54

Bra!
3
anbefalinger
Herregud!!! Har dere ikke noe bedre å gjøre enn å klage på det andre gjør for å faktisk få en bra karakter. Dette var veldig, kunne vært bedre (det kan jo alt) men hjalp gjennom en lekse om sur nedbør. Takk Pia! Synd du bare fikk en 5- på dette! Fortsett sånn. Og til alle dere som skriver "ka faen", har dere ikke noe bedre å skrive??? Er dere virkelig dumme nok??? Og hvis dere klager sånn på det hun har skrevet, skriv noe selv og legg det inn på siden da vel, hva er problemet deres??? jajajaj, må gå har bedre ting å gjøre vettu......!

AZ
08.03.2006 12:04

Bra!
2
anbefalinger
KLKLKLØKLKLKLØKLKLKLØLLLLLLL

lol
12.03.2006 21:36

Bra!
2
anbefalinger
for noe drit Sad :-\( jeg kunne gjort det mye bedre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
piss


18.03.2006 21:00

Bra!
2
anbefalinger
BRA................det jeg trengte

Anders
21.03.2006 09:31

Bra!
2
anbefalinger
ka faen? Confused :-\? Stemme, type Confused :-\?ur

Ander
21.03.2006 09:31

Bra!
2
anbefalinger
Ka faen? Confused :-\? Stemme, type : sur

Erlend
21.03.2006 09:32

Bra!
2
anbefalinger
Ka Faen!

Erlend
21.03.2006 09:32

Bra!
2
anbefalinger
Ka Faen!

Benti
21.03.2006 09:33

Bra!
2
anbefalinger
Ka faen Confused :-\? stemme, type: skuffet

Anders
21.03.2006 09:43

Bra!
2
anbefalinger
Si takk først.

Frank O
21.03.2006 09:43

Bra!
2
anbefalinger
takk

Thomas nerd
30.05.2006 08:59

Bra!
2
anbefalinger
Dette må e herved påstå er ein klassisk toer oppgave!
Kjør heile stil oppi ræva mann!!!

Thomas nerd
30.05.2006 08:59

Bra!
2
anbefalinger
Dette må e herved påstå er ein klassisk toer oppgave!
Kjør heile stil oppi ræva mann!!!

anonym
03.09.2006 20:55

Bra!
2
anbefalinger
sorry! skrev noen skrivefeil, men det er bare fordi jeg har hastverk, dere skjønner det vel uansett..?

petra
31.10.2006 16:55

Bra!
2
anbefalinger
|fett

Fyr som snakker normalt
16.03.2015 08:35

Bra!
2
anbefalinger
Forbanna dialekt-snakkere! Dra tilbake til hulene deres! Forbanna fiskere, navere, grautspisere og hestelskere!

Rokko
12.06.2007 10:14

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra... dette kommer til å hjelpe meg til eksamen Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews