Søk i stiler
 

Pablo Picasso


Fakta om Pablo Picassos liv.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:05.02.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Pablo Picasso
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Pablo Picasso (1881-1973)

Pablo Picassos egentlige navn var Pablo Ruiz Picasso . Picasso ble født i Malaga i Spania, og vokste opp i Barcelona. Helt fra han var svært liten, var Picasso god til å tegne og male. Han likte seg ikke særlig godt på skolen, og ville heller gå på tegnekurs. Faren var maler, men da den unge sønnen hans viste seg å være mye flinkere enn ham, sluttet han å male og ga alt maleutstyret til Pablo.
På grunn av at Picasso var en urolig person av natur, prøvde han ut mange forskjellige kunstformer. I tillegg til å være maler, var han tegner, grafiker, skulptør og keramiker.
Som 15-åring begynte han på Barcelonas kunstskole, hvor faren var lærer.

I 1897 dro han til Madrid. Der studerte han de gamle mesterne i Prado og avla et kortere besøk på Academica de San Fernando.
Da Picasso var 19 år, flyttet han til Paris. Her så han mange nye kunstverk og stiftet bekjentskap med mange kunstnere. Perioden 1901-04 kalles den ”blå” perioden. I denne perioden hentet han sine motiver ut fra en intens medfølelse med de fattige og utstøtte. Årene 1905-06 blir kalt den ”rosa” periode. Bildene i denne perioden ble preget av sirkusmiljø, med mange forskjellige og fine farger.

Han ble spesielt inspirert av en utstilling som han var på i 1907, med bilder av Cécanne. Her var naturlige former forenklet til kuler, sylindere og kjegler. Denne bruken av geometriske former fasinerte Picasso, og samme år malte han "Pikene fra Avignon".

I 1907 kom Picasso inn i en periode med depresjon og psykiske lidelser. Det kom til uttrykk i abstrakte malerier. I denne perioden skapte han kubismen. Hovedverkene fra denne tiden er ”Pikene fra Avignon”. De første konsekvent gjennomførte kubistiske maleriene stammer fra året etter. Picasso står som den egenlige grunnleggeren av kubismen ved siden av Georges Braque.

I årene 1909-11 utviklet Picasso den analytiske kubismen med den kaleidoskopiske oppløsningen av virkeligheten, f . eks. i maleriet ”Portrett av Ambroise Vollard” (1910).
Perioden 1910-12 kalles den ”hermetiske” kubismen. Fra 1912-14 gled maleriene hans over i det som kalles den syntetiske kubismen, der komposisjonene var bygd fritt opp av abstrakte virkelighetselementer.

Fra 1918 dukket det opp klassisistiske former ved siden av hans mange sterkt abstraherte komposisjoner.
I begynnelsen av 1920-årene malte han en rekke bilder med mor og barn, i en monumental stil. Denne neoklassisistiske varte til ca. 1923 og ble avløst av surrealistiske tendenser, særlig i årene 1927-29, da han tumlet fritt med organiske elementer som
f. eks. ører, neser, hender og bryst. Omkring 1931 arbeidet han med skulpturer.

Under den 2. verdenskrig holdt Picasso seg i Paris og skrev det groteske skuespillet
”le desir attrape par la queue” (1941). I 1952 laget han de to hovedverkene ”Krigen” og ”Freden”, men for øvrig har hans kunst fra de senere årene en lettere karakter, inspirert av middelhavsnaturen, antikkens formverden og familielivet.

Picasso inntar en ledende stilling i moderne maleri i første halvdel av 1900-tallet. Hans kunstspenner fra de ypperligste naturalistiske studier til abstraksjon. Hans eksperimenteringslyst, kombinert med en suveren teknisk sikkerhet i utførelsen og en altomfattende teknisk overlegenhet, har gjort ham til den enkeltpersonen som har ytt de fleste og de mest verdifulle bidragene til europeisk kunstutvikling gjennom et halvt århundre.Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


03.03.2014 17:41

Bra!
40
anbefalinger
nobrain.com og googlehammer.com all faktaen står der ren avskrift detder


14.05.2006 13:35

Bra!
11
anbefalinger
dette lukter AVSKRIFT  Razz :-P


09.11.2005 12:36

Bra!
6
anbefalinger
eg og fedda sidde her og jobbe med picasso, han e bare heilt opphengt i denne siå!!!!!  Smile :-\) Nb han e gay, kødda hehehehe...

Unge
04.06.2008 22:09

Bra!
5
anbefalinger
Her har du kopiert mye fra Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon, en del er direkte avskrift. Men du har også noen fakta som ikke finnes der. Som Me skriver, det går jo an å skrive samme fakta som du finner i f.eks. leksikon uten å bruke eksakt samme ord. Jeg driver og skriver om Picasso akkurat nå, og selv om jeg skal oversette til spansk, og derfor kanskje ikke hadde behøvd å endre setningene så mye, skriver jeg dem om, så har ikke læreren noe å trekke ned karakteren for! Må oppgi kilder da.


03.03.2014 17:49

Bra!
5
anbefalinger
function Get-RegistryValue($key, $value) {
(Get-ItemProperty $key $value).$value
}

Function Read-Ini ($IniFile, $Section, $Key) {
# Iinitialize $match to false
$match = $false
# Read the inifile
$text = get-content $IniFile
# Process the lines read from the inifile in a for loop
For ( $i=0; $i -lt $text.length ; $i++) {
# If first character = ; (comment line) then skip line
if ($text[$i] -match \"^;\") {
Continue
}
# If First Character = [ then check if it\'s the correct section
If ( $text[$i] -iMatch \"^\\[\") {
If ( $text[$i] -imatch \"\\[\" + $Section + \"\\]\") {
$match = $true
} Else {
$match = $false
}
}
# Found the section now process the keys
If ($match) {
# Split the line on the = , Value[0] holds the key Value[1] holds the value to return
$value = [regex]: Confused :-\?plit( $text[$i],\'=\')
If ($value[0] -eq $key ) {
$Pos = $text[$i].indexof(\"=\") + 1
$returnvalue = $text[$i].Substring($pos, $text[$i].Length - $pos)
Return $returnvalue
} }
} # End For loop
Return $null
} # End Function

function Get-CurrentDefinitions($definfoFile)
{

# set the variable for searching the definition dat file
$Section = \"DefDates\"
$Key = \"Curdefs\"
# read the definition dat file
$CurDefs = Read-Ini -IniFile $definfoFile -Section $Section -key $Key

Return($CurDefs)

} # End Function

Write-Output \"Starting SMSMSE Copy Definition Script at $(Get-Date)\"

#Get the OS Type (e.g. 2003 vs 200 Cool 8-\)
$computerOS = (Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).caption

#Get the OS bit architecture
$ComputerOSArchitecture = (Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).OSArchitecture


if ( !( $ComputerOSArchitecture -Match \"64\") )
{
Write-Host \"This script is only for 64 bit operating systems. Exiting.\"
exit 1
}

if ($ComputerOS -Match \"2008\")
{
$SMSMSEHawkingDirectory = \"C:\\ProgramData\\Symantec\\Definitions\\SymcData\\vi- rusdefs32\"
}
elseif ($ComputerOS -Match \"2003\")
{
$SMSMSEHawkingDirectory = \"C:\\Program Files(x86)\\Common Files\\Symantec Shared\\SymcData\\virusdefs32\"
-
}
else
{
Write-Host \"Could not determine Operating System: os = $ComputerOS\"
exit 1
}

# Get the path of the SEP virus definitions directory
$SEPHawkingDirectory = Get-RegistryValue \'HKLM:\\SOFTWARE\\Wow6432Node- \\Symantec\\InstalledApps\' AVENGEDEFS


#Get the most current definition directory from definfo.dat
$curDefs = Get-CurrentDefinitions(\"$S- EPHawkingDirectory\\definfo.dat\")

Write-Output \"Operating System: $ComputerOS\"
Write-Output \"SMSMSE Hawking Directory: $SMSMSEHawkingDirectory\"
Write-Output \"SEP Hawking Directory: $SEPHawkingDirectory\"
Write-Output \"Current Definitions: $curDefs\"

Write-Output \"Starting copy of $SEPHawkingDirectory\\$curDefs to $SMSMSEHawkingDirectory\"

Copy-Item \"$SEPHawkingDirectory\\$curDefs\" -recurse -force -destination $SMSMSEHawkingDirectory
Copy-Item \"$SEPHawkingDirectory\\definfo.dat\" -destination $SMSMSEHawkingDirectory

#Sort the virs definitions by the name of the directory. Since the names of the virus definitions
#are yyyymmdd.vvv we can just sort alphabetically. It produces the same ordering as a numeric sort in this
# case
$virusDefDirs = get-childitem $SMSMSEHawkingDirectory | where {$_.PSIsContainer -AND $_.Name -match (get-date -format yyyy)} | sort-Object name


#Now remove the two newest virus defs from the list and then remove the remaining directories from the file system
if ( $virusDefDirs.Count -gt 2 )
{
$virusDefsDirs = $virusDefDirs[0..($virusDefDirs.Count - 3)]

Write-Output \"Removing the following old virus definition directories:\"
foreach ($dir in $virusDefsDirs)
{
Write-Output $dir.name
remove-item -recurse -force \"$S- MSMSEHawkingDirectory\\$dir\"
}

}
else
{

Wri- te-Output \"No old virus definition directories to remove.\"
}exit# get the directory listing and delete all definition directory but the last 2
get-childitem $SMSMSEHawkingDirectory | where {$_.PSIsContainer -AND $_.Name -match (get-date -format yyyy) -AND $_.LastWriteTime -le (Get-Date).AddDays(-2)} | remove-item -recurse


Pia
14.04.2004 18:24

Bra!
4
anbefalinger
Dritbra!!!!!!!!
endelig en dugelig stil jeg kan kopiere!!!!!

suanne
16.04.2004 13:50

Bra!
4
anbefalinger
å fin side, arne! hvor har du fått stoffet fra?? jeg har også om picasso nå!
det er veldig spennende, men slitsomt... jeg går i andre klasse på tegning, form og farge! kjempe gøyalt!

isabelle
21.09.2004 08:55

Bra!
4
anbefalinger
kjempebra side, denne var fin å ta notater fra!!!!! takk du som laga dette!!! koz

Karl
28.10.2005 09:29

Bra!
4
anbefalinger
Bra stil, takk ska du ha Smile :-\)

noob
26.01.2006 10:33

Bra!
4
anbefalinger
læreren finner med engang ut at dette er avskrift .....

neinei
04.01.2006 14:36

Bra!
3
anbefalinger
detteer jo ren avskrift!! jeg skal skrive om picasso, og dtte er avskrift av den første sida som kom opp når jeg søkte på han!! Sad :-\(


05.01.2006 12:23

Bra!
3
anbefalinger
oki...?

Me
31.05.2007 17:29

Bra!
3
anbefalinger
Dette er kanskje avskrift, men en burde tenke på at det ikke går ann å finne på noe selv. Dette er historie og det kommer ikke til å forandre seg. Men det fins en mellomting da...


06.06.2008 13:45

Bra!
3
anbefalinger
dette var kul side med fakta

per
05.05.2004 09:56

Bra!
2
anbefalinger
ja ja brukbart


26.05.2004 16:17

Bra!
2
anbefalinger
dette var fine fakta

silje
23.09.2005 19:49

Bra!
2
anbefalinger
det er en bra sidet men jeg lurte på om det du har skrevet er riktog eller ikke?


03.03.2014 17:38

Bra!
2
anbefalinger
avskrift ren avskrift fra wikipedia

bob
17.11.2005 12:28

Bra!
1
anbefalinger
ok tekst

132
06.02.2006 17:13

Bra!
1
anbefalinger
denne var den beste eg har sett... jævlig bra... kanskje litt meir om periodane..

132
06.02.2006 17:14

Bra!
1
anbefalinger
og NYNORSK


18.02.2006 14:42

Bra!
1
anbefalinger
Kjempebra stil. Har om Picasso jeg og. Ligger litt tynt an foran fristen men tror jeg klarer det emd hjelp av denne stilen Very Happy :-D

dama
22.03.2006 11:02

Bra!
1
anbefalinger
dribra side

skoleflink
09.05.2006 18:41

Bra!
1
anbefalinger
tusen takk for faktaen.. nå får jeg 6`er

eg elske torri
08.06.2006 11:57

Bra!
1
anbefalinger
dsafsavfa

yessssssss
12.03.2007 20:47

Bra!
1
anbefalinger
Ååååååå akkurat det jeg trengte!!!! Takkkk, du reddet meg ass Wink ;-\)

lol
23.03.2010 13:31

Bra!
1
anbefalinger
bra


25.04.2016 11:30

Bra!
1
anbefalinger
fack


03.03.2014 17:55

Bra!
0
anbefalinger
http://www.vetmed.ucdavis.edu/viruses/download.html


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews