Søk i stiler
 

Ringenes Herre: Atter en konge (filmanalyse)


Ein filmanalyse (ikkje filmanmeldelse) av Ringenes Herre: Atter ein konge fulgt etter malen på NDLA.no. Ein av få filmar som alle bør ha i filmsamlinga si.

Karakter: 5+

Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:17.04.2013
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Filmer
Ringenes herre
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Filmen du bør ha i filmsamlinga di er sjølvsagt Ringenes Herre: Atter en konge. Ringenes Herre: Atter en konge blei ferdigstilt i desember 2003. Dei starta filminga i 1999 og blei ferdig med filminga i 2000. Grunnen til at filmen kom tri år seinare var på grunn av at dei delte opp filmmateriale i tri deler/filmar for å følgje boka sin struktur. Store delar av filmen er filma i New Zealand.  Regissøren av filmen heiter Peter Jackson, han er mest kjent for dei tri filmane om Ringenes Herre, men han har også regissert andre filmar som Hobbiten og Tintin.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

J.R.R Tolkien kan ein kalle faren til fantastisk litteratur. Det er fordi han har laga universet Arda (som er alvisk ord og tyer heile jorda), med forskjellege folkeslag, vesen og fult utvikla språk. Desse tinga er konkrete sjangertrekk for fantastisk litteratur. Tolkien brukte enormt mykje energi på å lage universet og mytologien før han i det heile tatt skreiv forteljinga om Hobbiten og Ringenes Herre. Peter Jackson har klart å bruka materialet på ein veldig god måte

 

Handlinga i filmen er reisa til ringens brorskap igjennom Midgard. I denne føregår den siste delen av reisa til ringens brorskap. Der siste stoppestad er dommedagsberget. Heile historia startar med at Frodo får ein ring av onkelen sin som visar seg å vere ein farleg ring. Ringen er så farleg at den må destruerast og den kan kun bli destruert i dommedagsberget. Det blir forma eit brorskap som skal beskytte Frodo slik at ringen kan bli øydelagt.

 

I filmen får me sjå parallelle handlingar der me får sjå Frodo og Sam som kjempar broderleg det siste stykke, for å kunne øydelege ringen. Så bytter det til resten av brorskapet som kjempar mot alle slags fiendar for å forhindra at den vonde Sauron skal få vite at Frodo er inne i Mordor (landet til Sauron). Miljøet kan samanliknas med korleis det var i middelalderen. Temaa som filmen tar opp er kampen om det gode mot det vonde og kva brorskap eigentleg er. Ringen er eit symbols som er brukt i filmen. Der ringen er eit symbol på forplikting.

 

Det er mange viktige personar i filmen, spesielt dei i brorskapet, men den viktigaste er sjølvsagt Frodo Lommelun (ringberaren). Han er alpha-omega i historia, fordi han er den som til sjuande og sist skal øydelegge ringen. Men må ikkje gløyme den gode hjelparen til Frodo, nemleg Samvis Gamgod. Han er ein trufast ven som hjelper Frodo til alle døgnets tider og set Frodo framføre sine eigne behov, ein ekte ven. Så har me Gandalv, ein vis og klok trollmann (eigentleg ein Istar, men eg skal ikkje gå så djupt inn i mytelogi og historikken til Tolkin fordi då blir det alt for komplisert). Dei tri mektige krigerane Aragorn, Gimli og Legolas. Dei tri er essensielle i historia. Det er fleire i brorskapet, men desse er dei viktigaste synest eg. Brorskapet startar samla, men blir skilde i frå ein annan på forskjellege måtar, og til slutt kjem dei saman igjen. Rolla til dei som er i brorskapet er å hjelpe Frodo til å nå målet, øydelegge ringen. Peter Jackson har klart å skildre personane godt i forhold til boka. Me klarer også å få kjensler i løpet av filmen til dei forskjellege karrakterane. Eit døme kan vere Frodo, når han febrilsk prøver å nå toppen av dommedagsberget og kreftene berre sviktar. Det er ein av dei plassen ein kan kjenne seg igjen og kanskje tenkje over kva for ei bør han må bere.

 

Det er ein klassisk oppbygging av spenning i denne filmen. Der det er mange svingingar mellom der det er veldig spennande til normalt tempo. Spenningskurven bygg seg meir og meir opp til det når eit utruleg spennande og kritisk klimaks. Klimakset er når Frodo og Samvis er ved dommedagsberget og resten brorskapen pluss 6000 mann, står utanfor dei svarte portane for å forhindre at Sauron legg merke til Frodo og Samvis. Så avsluttar filmen etter skikkeleg hollywood-modell med happy ending. Det som er ein av dei fantastiske tinga med filmen er kor godt historia blir avrunda og avslutta. Der Samvis skriv dei siste sidene i forteljinga til Frodo.

 

Miljøet i filmen er veldig godt filmatisert i forhold til boka. Der ein klart kan sjå at det er i ein middelalder periode. Kostyma er fantastiske og ser ut som dei du førestilte deg når du las boka. Naturen er også mykje lik som i boka.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Mange som har lese bøkene vil nok seie at dei «vanlege» Ringens Herre filmane er for korte og alt for mykje er klypt bort. Det stemmer ganske godt, men slik er det med mange filmar som til dømes Harry Potter. Men kløpparane i Ringenes Herre har gjort ein god jobb i forhold til korleis den forlenga versjonen er i forhold til den nedkorta versjonen. Heldigvis går det ann å kjøpa den forlenga versjonen av filmen.

 

Kamerabruken er veldig god, særleg slik dei har gjort med hobbittane. Der har dei brukt kamera vinkling til å få dei til å sjå mindre ut enn dei andre, utan at det ser unaturleg ut. Ein plass eg likar godt i filmen er når Pippin tenner på flammane som varslar Rohan om hjelp. Det er ein av mange gode sekvensar i filmen. Ein må også nemne dei gode kamp scenane, dei er utrulege. Kort og godt filminga og kamerabruken var og er kanon!

 

Lydane og musikken er godt tilpassa til det som skjer i filmen. Raske scenar er med rask og intens musikk. Det same gjeld for fargebruken i filmen. Den følgjer også etter korleis scena skal bli oppfatta, som t.d. i dei triste scenane er det meir gråtona. Eit anna døme på fargebruken er etter at ringen er øydelagt då blir resten av scenane lysare.

 

Det er brukt voice-over i filmen, der både Gollum, ringen(Alan Howerd), Frodo og Samvis snakker i forskjellege delar av filmen. Eg likar veldig godt i slutten a filmen når både Frodo og Samvis fortel.

 

Ringenes Herre: Atter en konge er ein tittel som gi dei fleste gåsehud og frysningar, og du veit at det blir ein vellykka film kveld. Som alle filmar prøvar også denne filmen å formidla eit bodskap. Det klarar denne veldig godt fortel kva vennskap er og at det lønnar seg å vere ein av dei snille. Det finst mange teoriar om innhaldet i filmen har noko om tida boka blei skriven i og at J.R.R Tolkin har brukt historier frå verkelegheita, nokre meiner at Sauron er eit symbol på Hitler og når tårnet til Sauron kollapsar kan samanliknas med tårnet i bibelfortellinga om Babylon osv. Det kan godt hende, men eg har ikkje nok kunnskap om det til å uttale meg. Det eg veit er at dette er ein film som bør sjåast/eigast og at ein bør lesa bøkene.

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0167260/

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings:_The_Return_of_the_King

http://snl.no/fantasy

http://no.wikipedia.org/wiki/Ringenes_herre

http://no.wikipedia.org/wiki/Svarte_port


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

copy spagootman
10.06.2018 21:21

Bra!
1
anbefalinger
spagoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
--
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooo

oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo-- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo-- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo-- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooo

oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo-- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo-- ooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo-- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo

oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo-- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- oooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- ooo

oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- oo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- - oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
-
- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- -
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo

ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- -
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo-- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooo

ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo
ooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
-
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- ooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- ooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo-- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooo-- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooooooo

ooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo-- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooo-- oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo
ooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo
ooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo
o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo-
ooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooo- oo
ooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooo
ooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo
ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooooo- ooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo- ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo- ooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo- ooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo- ooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooo- o- ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo-- oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- o- oooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- ooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- ooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
ooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
ooooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
ooooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
ooooo- oooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
ooo- oooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
o- oooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooooooo
-
ooooooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- o
ooooooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooo
ooooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooo
ooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooo
ooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- ooooooooo

o- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooo- o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo- ooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooo- ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo- - ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo- oo- ooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo- oooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooo- oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooo- oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo- oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooo- oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
- oooooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oo
oooooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooo
oooooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooo
oooooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooo
oooooo- ooooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooo
oooo- ooooooooooooooooooooooooooooo- oooooooooooooooooooooo
oo- ooo


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.064 sec - 1 pageviews