Søk i stiler
 

Religion


Oppgaven har hovedfokus på kristendommen, og drøfter kristendommens posisjon i vårt samfunn og verden forøvrig.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:03.02.2002
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristendom
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Innhold

- Hva er religon og hvorfor har vi det?
- Dåp, konfirmasjon og giftemål
- Hva godt har kristendommen gjort for verden
- Religion + krig = sant?
- Kristendommen mot vitenskapen
- Hva er bibelen?
- Misjonærer og dems budskap
- Kirkeskatt
- Egenvurdering

Forord

Grunnen til at jeg valgte dette temaet er at det er et av de viktigste valga vi kan gjøre her i livet, videre bestemte jeg meg for å skrive litt sunn for og imot for religion og om det er noe å frykte. Og det er det. Videre i oppgaven vil du finne mange skremmende sitater rett av bibelen som oppfordrer til krig og elende, kan vi virkelig følge dem? NEI det kan vi ikke. Dette lukter ikke godt og jeg frykter for menneskets fremtid hvis dette fortsetter, for alt vi veit kan det være religionen som setter en ende på oss, men religionen har jo også en rekk + sider da det er jo ikke bare negativt ellers hadde selvfølgelig ingen vert tilhengere av den. Videre vil jeg si at denne oppgaven ikke er rettet mot noen eller noe bare harde fakta.

Religion hva er det og hvordan oppsto det

Folk har i all kjent tid vært avhengig av religionen hvorfor folk har vært det er det mange grunner til. En er at vi ville ha forklaringer på saker og ting som: Hvorfor lyner det, hva gjør vi her hva styrer været og i det hele tatt alt som har med natur og naturfenomener og gjøre. Religionen kommer altså fra at vi er nysgjerrige. De første religionene var Naturreligioner, senere begynte man og tro at en hadde makten og at en styrte og bestemte over alle. Norrøn mytologi var under vikingtiden religioner som hersket i Norge, der trodde man på Tor, Odin og at hvis du døde i kamp da kom du til Valhall. De trodde at når det lynte, ja da var det Tor som var på fære med hammeren sin. Når det tordnet da var han så sint at han slo med hammeren sin. Etter hvert som årene gikk begynte en ny religion å ta form. Kristendommen denne hadde opphav i teorien om Adam og Eva som ble plassert av gud i edens hage der skulle de leve, men så ble de lurt av en slange (Djevelen) til og spise av kunnskapens tre som gud så strengt hadde bedt de om ikke å gjøre. Etter en bit ble de med ett kloke og tok på seg klær for de var jo nakne fant de ut. Når Gud oppdaget at de hadde forsynt seg av kunnskapens tre hev han de ut av Hagen og jorden ble etter hvert befolket, før kunne også menneskene bli tusener av år gamle og få mange dusin med barn. Kristendommen er dagens mest utbredte religion, men jødedom, hinduisme, islam og andre er i slekt med kristendommen, I kristendommen er det nye testamentet den mest hellige skriften hvor det står om Jesus (som egentlig var jøde) og hans disipler. Religion her er heller en person som man ber til bare for å be, enn de gamle ur religionene der man ofret og ba for å få det de ville ha som ofte var regn, bra høst mye fangst og så videre. Men er verden virkelig avhengig av religion i disse dager?
Før var det jo annerledes folk bodde spredt rundt og hadde relativt lite kontakt med omverdenen, det var vanskelig å skaffe mat og dødstallene var store det var derfor veldig lett og henvende seg til noe altvitende og mektig når man trengte hjelp, men i dag er alt så mye annerledes, velstanden har gått kraftig opp når vi har elektrisitet mat, varme og massevis av penger, det med elektrisiteten tror jeg har hatt veldig mye å si på velferden fordi nå trenger man ikke mer å bekymre seg for vinteren som kommer, før sa man ikke at man var 15 år gammel, nei da regnet man i vintre (15 vintre gammel) for vintre var noe stort og forferdelig som bare ventet på å suge livet ut av deg det var derfor stas å ha greid seg i gjennom en vinter og se ut mot sommerens deilige liv bringende varme, men nå når vi har elektrisitet har vi konstant 25 grader varme i huset og vi behøver derfor ikke å bekymre oss mot kulda. At velstanden har gått opp har derfor resultert i at vi egentlig ikke trenger noe å tror på. Detta har ført til at tallene på religiøse har sunket i forhold til befolkningstallet, men mange tror enda og grunnen til det tror jeg kan være at noen mennesker trenger noe og tro på og noe å sette tillit til, jeg vil ikke si at disse menneskene er svake mennesker for det er de ikke, men å ha behov for å tro på noe tror jeg kan være minst like farlig som det er godt for mennesket. Det er tross alt en del ting som bekrefter min redsel for religionsutbredelse og det er at heller folk blir samlet under en tro og mening dette får meg med en gang til å tenke på folk som marsjerer i takt.


Dåp, konfirmasjon og giftemål

De religiøse mener at når man blir døpt blir mann tatt nærmere gud og du blir vasket ren for synder i hellig vann, dette er selvfølgelig riktig i deres øyne, men hvis man tenker over det er det to sider ved dette ritualet, det ene er den religiøse meningen hvor man skal bli vasket ren for synder mens den andre er som et kjede brev. Flere og flere blir vervet og verver deretter flere igjen. Dette foregår ved at foreldrene blir døpt og når de først er døpt mot sin vilje tenker de at hvorfor ikke konfirmere seg kristelig også på denne måten imponerer dem jo også eventuelle bestemødre som selv er døpt på denne måten og syntes det er stas at barnebarnet skal gå igjennom det samme. Deretter blir de gift og får barn dette barnet bestemmer de seg for å døpe ikke for at de er religiøse, men fordi det har blitt en tradisjon og at de vil at barnet skal gjennomgå den fine tiden også de hadde, dermed blir du noen få måneder gammel båret skrikende inn i kirken og dynket med vann og når du blir 15 ja da konfirmerer du deg og når su har skaffet deg dame ja da gifter du deg fordi du er jo konfirmert og greier så får du barn og rekka blir bare større og større. Dette blir spesielt satsen på i en del sekter der hvert par har i oppgave å få 12 barn det som trolig skjer da er at det 12 barna får hver seg 12 barn igjen og det blir da 144 barn og hvis de 144 får 12 hver seg ja da blir det 1728 barn i tredje generasjon. Derfor tror jeg det kan være lurt å utsette denne dåpen til barnet kan bestemme og ta egene slutninger.

Hva godt har kristendommen gjort for Verden?

Religionen har vart i verden så lenge mennesker kjenner den. I hvert fall veldig lenge, det har vært en rekke konflikter, undertrykkelse og kriger, folk har blitt brent og pint, Korstogene som strakte seg helt fra England ble rettet mot Jøder og annet pakk, korsfarere ble sett på som guder og det var en ære og delta i et tog. Med korset på brynje og skjold red de nedover og plyndret og stjal det de kunne. Menn

millioner av mennesker ble slaktet under 2 verdenskrig der Hitler stolt godkjente ”den endelige løsning” som var å sende alle jødene til så kalte dødsleire for å jobbe livet av seg. På Obs Sandefjord møtte jeg en i pinsemenigheten som delte ut flyveblad jeg som liker å ta opp en diskusjon gikk bort og snakket med han, da jeg sa at jeg hadde fått ett inntrykk av at Religioner bare hadde ført til elende var han uenig og sa at Gud aldri hadde sagt at noen skulle drepe noen.

Andre guder?

12 Det kan hende at du hører noen si om en av de byene Herren din Gud gir deg å bo i, 13 at ugudelige menn har trådt fram i folket og lokket innbyggerne med slike ord: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som dere ikke kjenner. 14 Da skal du undersøke saken nøye, granske den og spørre deg for. Og viser det seg virkelig å være sant at noe så avskyelig har funnet sted hos deg, 15 skal du hogge ned innbyggerne i denne byen med sverd. Både byen og alt som er i den, skal du slå med bann. Selv buskapen skal du hogge ned med sverd. Alt byttet som er tatt, skal du samle midt på torget. Så skal du brenne opp byen og hele byttet som et heloffer til Herren din Gud. Den skal ligge som en ruinhaug for alle tider og ikke bygges opp igjen. Ikke et grann av det som er bannlyst, må bli hengende ved din hånd. Så vil Herren oppgi sin brennende vrede og være barmhjertig mot deg. Og i sin barmhjertighet vil han gjøre deg tallrik, som han med ed lovte dine fedre, 18 så sant du adlyder ordet fra Herren din Gud og holder alle hans bud som jeg gir deg i dag, og gjør det som er rett i Herren din Guds øyne.

5. Mos 13:12-17
Betydning = Drep alle familiemedlemmene hvis de bytter religion

Sabbaten?

14 Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, må dø. Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal utryddes av sitt folk. 15 I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal det være sabbat, hellig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. 16 Israelittene skal gi akt på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt. Det skal være en evig pakt.
2. Mos. 31:14-17
Betydning = Drep alle som ikke holder sabbaten

Dette var bare noen få av de tusen ”drep” kommandoene som står i bibelen, Kommandoer? sier noen De blir jo ikke kommandert? Jo de blir de. Forestill deg i gamle dager der kunne jo ikke noe for det de måtte jo ellers kom de også til helvete. Og det vill jo de ikke. Gud sier at alle som ikke tror på han skal brenne i evig helvete. Er gud snill egner han seg godt til å være ”Far”? Hva med han som sitter ved hans høyre hånd (Jesus) Joda han ofret seg selv for menneskene og greier, men hvorfor, for at han skulle betale for all synden menneskene hadde gjort og vil gjøre. Der har vi en typisk Nazi regel (det er det samme hvem som blir straffet for handlingen bare noen gjør det) Denne regelen florerte i fangeleirene under krigen. Greide en fange å rømme ja da drepte de 10 andre. Og har det egentlig hjulpet noe da at Jesus døde for våre synder, vi har jo ikke sett noen stor forandring da. Vi skal fremdeles brenne i helvete hvis vi synder med unntak av at vi skrifter da selvfølgelig, Før florerte det et system at hvis du ville drepe noen ja da betalte du til kirken og fikk tilgivelse før du hadde gjort det!!! Du kunne kjøpe deg et sertifikat på å drepe en person uten at du ville bli lovløs eller noe sånt for kirken eide alt og eier fortsatt mye. Nå er det også sann at prestene har taushetsplikt noe som i og for seg er ett godt system, men er det så bra at mordere som har skriftet og fort at om sine handlinger skal gå løse fordi presten har taushetsplikt?

Religion + Krig = Sant?

Religion og krig har etter min mening en sterk tendens til å falle sammen. Den 11 september 2001 smalt det i Ny York da 2 passasjerfly av typen Boeing 737 smalt inn i 1 av verdens høyeste skyskrapere, i tillegg styrtet et annet fly inn i pentagon og et annet ble forsøkt styrtet i det hvite hus. Etter en tid viste det seg at det var Osama bin laden og hans nettverk som hadde stått bak terror angrepene. Hvorfor er det vel ingen som har helt innsikt i men det var av religiøse grunner og terroristene trodde på evig rikdom i himmelen når selvmordsaksjonen var fullført. I rikte gamle dager var det også store kriger om hvorvidt landet skulle være den ene religionen eller den andre. I Irland kriger fortsatt katolikkene og protestantene i herdig om hvem som har lov til og bo der og om hvilken religion som er seierherren. I gamle nazi Tyskland hadde man sin egen religion nemlig nazismen og det er den farligste religionen verden hittil har vert ute for, men heldigvis ble den nedkjempet og det er bare veldig små grupper igjen som ikke er noen stor trussel. Hvorfor jeg sammenligner nazismen med religion er enkelt. Hitler greide å få samlet hele Tyskland om en tanke og det var å krige for han, Kristendommen gjør akkurat det samme bare at det er en annerledes krig de snakker om, men det kan fort snus plutselig bryter det ut krig mellom religionene og hele verden blir dratt inn, nemlig det handeler om en ny verdenskrig. Det er det jeg er redd for. Religioner har sann innflytelse på oss at det kan få oss til å gjøre hva som helst for den, tenk om plutselig paven hadde kommet og sagt at gud hadde snakket med han og at det måtte kriges, hedningene måtte bekjempes. Det er en farlig tanke hva som hadde skjedd deretter. Folks om blir født til og tro at gud er den største og at hane r kongen over alle kan lett bli brukt mot menneskeheten. Når jeg hører ordet religion forbinder jeg det med folk som går i takt og det liker jeg ikke at folk går i takt for det har menneskeheten tatt feil av nok ganger til å forstå at takt det betyr krig altså religion = krig

Hvis du tar en titt under kan du se tydelig at religioner sikler etter krig og elende.

6 Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» – guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene ende av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal steine ham i hjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset.
5. Mos. 13:6-11

Kristendommen mot Vitenskapen.

I tusener av år har det pågått en bitter strid mellom religiøse og Vitenskapen. Vitenskapsmenn ble som kjent brent fordi deres forklaringer stred imot bibelen og dens feilfrie innhold. Det har sener vist seg at religionen har måtte bøya av for en del og ta i mot en del kritikk, blant annet påsto de at jorden var verdens sentrum og at stjernene var festet til et skall som lå noen mil utenfor jorden. Denne teorien ble helt og holdent vasket vekk da mennesket plantet foten på månen. De religiøse mente også at jorden sto stille, men at planetene og solen gikk rundt jorden.

De religiøse påstår at jorden faktisk ble rammet av en syndeflod for å utslette alt ondt på jorden? Men finnes det noen logisk forklaring på hvordan dette har skjedd? Noe endelig svar på dette finnes ikke, men mange kristne har kommet opp med en teori om hvordan dette har vært mulig, En av teoriene går ut på at det finnes store mengder med vann i frosset tilstand rundt om i verden dette vannet har en gang blitt trukket mot jorden og blitt tint opp i atmosfæren hvor det deretter har falt som regn. Noe vitenskapsmenn har forsøkt å hentyde til er at det kan ha vært en katastrofal oversvømmelse rundt Svartehavet. Hvis en ser litt nærmere på kartet vill en se at det går en trang kanal fra Middelhavet til Svartehavet. Teorien går ut på at denne kanalen en gang var lukket og at Svartehavet lå tørt, men en dag gled jord massen ut og mange milliarder tonn vann begynt å brøle inn over slettene i svartehavet, dette førte til rykter om den store syndefloden og folk begynte å flykte lenger oppover i fjellene, disse ryktene ble så skrevet ned og tatt med i bibelen. Videre hevder kristne at arken strandet etter 7 år på fjellet Ararat som for øvrig er 5157 meter over havet så langt kan vannet aldri ha nådd, da vannet selvfølgelig ville stoppet ved 0 meter (Havets vannstand). Forskere har klart å finne rester av arken eller i hvert fall et forsteinet bordstykke som like så godt kunne kommet fra et litt deformert tre. Noen andre religiøse vil også ha det til at arker er flyttet til et hemmelig sted og derfor aldri vil bli funnet, det har blitt gjort mange søk etter den, men sporene slutter ved et tempel som inneholder en stein, denne steinen blir voktet av vektere som lar ingen få se hva som står på den. Ikke en gang de vet det, men det sies at det står hvor arkens siste hvilested er. De religiøse er også egentlig veldig smarte, under middelalderen ble mange syke kurert av munker og nonner som brukte urter og bønner for å helbrede de syke. De religiøse sier at selv om Vitenskapen og Religionen strider mot hverandre går det ikke an å sammenligne de med hverandre og de har det jo delvis rett i, for hvis det er noe vitenskapen har bevist rett i kan de bare si at det er jo gud som styrer jorden og han kan gjøre som han vil

Hva er Bibelen?

Bibelen er en samling av bøker og brev skrevet av mennesker for mennesker. Bibelen er ikke en bok gitt i direkte fiks ferdig form fra Gud til menneskene. Tekstene i Bibelen er et utvalg av flere verk som Bibelen deler med flere av de andre store verdensreligionen. Utvalget er gjort av mennesker, og for mennesker. Tekstene i Bibelen ble opprinnelig skrevet på flere språk. Hva som var de opprinnelige manuskriptene kjenner man ikke sikkert til, og er stadig et aktuelt forskningsområde. Den såkalte "grunnteksten" består av fragmenter og bedre og dårligere bevarte avskrifter og deler. Vi kan ikke tolke bibelen sann som det står for da blir det bare elende man må tolke den riktig som svært få kan derfor blir det lett vanskelig og mange har gjort grusomme ting fordi de ikke har tolket bibelen skikkelig. Er dette forfatterne sin skyld? Både ja og nei bibelen er som sagt satt sammen av mange forskjellige skrifter og det kan lett blir feil og uoverensstemmelser.
Hva kan Bibelen fortelle oss?
Bibelen er mange religioner sin hellige skrift og den bør lese med tolkning du kan lære en del viktig normer der og bibelen skildrer veldig bra spesielt i det nye testamentet de forskjellige normer og lover. Dette syntes jeg er kjempeflott at dette står i bibelen fordi da kan man lære litt annet en at gude er din herre og du er hans tjener og alt sann. På en annen side så er det nye og det gamle testamentet ganske forskjellige. Idet gamle står det veldig mye om at du skal slå i hjel datt og slå i hjel ditt men i det nye er det litt mindre av det og litt mer av ”du skal ikke slå i hjel” og så videre. Det blir på en måte litt slitsom fordi du finner ikke ut av hva gud egentlig vil. Ja for det er det bibelen hovedsakelig er basert på guds vilje

Misjonærer og dems budskap

Misjonærer har lenge hatt en slags heltestatus blant folket om hvordan de reiser ned til fattig land langt inne i jungelen og gir ut mat og bibler, men hva er det de egentlig gjør? Jo de lærer andre folk med andre kulturer om Jesus og hans hellig hærskare, de innfødte som fra før av har spennende ur gamle religioner som er basert på natur og naturfenomener lar seg rive med av all herligheten de kommer med og lovpriser dermed gud for at misjonærene kom med mat og medisiner, men hva har skjedd? Jo En viktig kulturperle er ødelagt viktig og fascinerende kunnskap om de ulike trosretningende glir bort og menneskene blir fort avhengig av hjelp utenfra. Et folk som før har greid seg selv og leget sine sår med urter og avansert pleie av de innfødte får nå vite at det bare er å be så ja, hva gjør de jo de ber og dermed går viktig kunnskap om urter og natur medisiner ut av vinduet. De før så skumle og fryktelige dansene rundt bålet her nå blitt overtatt av intens being og hyllest til gud vår fader. Folket begynner gradvis å snakke engelsk og etter hvert kan alle flytende engelsk. En landingsstripe blir ryddet og misjonærene kan derfor komme ekstra ofte innom med godbiter i form av sjokolade til barna. Til de voksne blir det gitt ris, boksemat, og andre delikatesser. På den måten blir de mer ops på hva det er der ute i verden. Enda en lukket spennende kultur er ødelagt.

Kirkeskatt

Kirken får hver år over 2 milliarder kroner til disposisjon fra staten disse pengen får de fordi kirken er statskirke det vil si at de her direkte forbindelse med staten. Disse pengene får kirken til bygging og rekruttering av kirkesamfunnet er det ikke noe som skurer her? Hvorfor skal Statskirken få penger av staten? Joda de hjelper mange og grunnen til velstanden i Norge kan nok også kirken berømmes for og kirken har jo altid blitt sett på som noe godt ikke sant det eneste de vil er jo å hjelpe, de vill jo ingen noe vondt selv om det forekommer en gang i mellom, men er det ikke en mer lønnsom metode å skaffe velstand i Verden på en å bruke kirken som mellomledd? Joda hvis du sammenligner noe tall finner du ut at av med 2 milliarder kroner kunne vi :
Vi arrangert vinter olympiaden på Lillehammer hvert fjerde år.
Gitt 22.500 ungdom en utdannelse.
Laget 31.526 plasser i barnehagen.
Eller adoptert 1.369.863 barn gjennom Redd Barna hvert år!!

Dette er jo noe tenke på da. Kirken burde selv ta ansvar for egen økonomi og la disse pengene gå til noe mer fornuftig og retningsbestemt arbeid.

Egenvurdering

Jeg syntes jeg har vert flink med denne oppgaven og har lært mye om religion jeg har lært at det er viktig å filosofere over problemene og at det kan være lurt å gjøre som jeg og skrive om de du frykter eller er betatt av. Ellers syntes jeg det gikk relativt bra selv om den kanskje ble litt kort, men jeg fikk litt problemer med å trykke inn mer og jeg var redd for at det skulle ødelegge hele oppgaven min. Kildene jeg har brukt er hovedsakelig bibelen, Atlas, statistisk ordbok 2000 og Cappelens 10 bind leksikon foruten om disse er det en del Internett sider:

http://www.bibelen.no/
http://www.ateist.com
http://www.herregud.com
http://www.hedning.no/hedning
http://www.skepsis.no

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Anita
09.05.2006 16:54

Bra!
4
anbefalinger
For det første tror jeg du har glemt en viktig ting. Gud har sendt Jesus for å sone våre synder. Han døde for at du kan få et evig liv ved å tro på ham. I det gamle testamentet (som du refererer fra) står det mange lover som ingen klarte å holde. Derfor sendte Gud Jesus og dermed befridde han oss fra de gamle lovene. For en kristen i dag gjelder disse to hovedprinsippene:

1. Du skal elske herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.
2. Du skal elske din neste som deg selv.

Gud ga også mange andre rettningslinjer i det nye testamentet. Det gjorde han ikke fordi han ville at vi skulle ha det fælt, men fordi han vet hva som er best for hver enkelt. På grunn av det har jeg valgt å ikke lyve, baksnakke eller å ha sex før ekteskapet. Det er fordi jeg vet det er best for meg.

Jeg vet det står en del fæle ting i GT, men hvis du leser NT ser du at kristenlivet ikke handler om det i det hele tatt. Bare se på hvordan Jesus levde. Han gjorde aldri narr av noen og tok imot verdens værste tortur uten å si et eneste ord til dem som gjorde det. Han sa faktisk "far, tilgi dem!" Det sier litt om Jesus kjærlighet.

Jesus lærte oss hva vi skal gjøre.
Han sa: Elsk deres finder, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også fram det andre. Om en tar fra deg kappen, så nekt han heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Slik som dere vil at andre skal gjøre mot dere slik skal dere gjøre mot dem. (lukas.6:27-31)

Så hvor finner du volden i dette? Dette er slik sanne kristne bør leve. Jeg vet at mange såkalte kristne ikke har gjort dette. Et eksempel på det er kirken da den hadde makt. Det førte blant annet til heksebrenningen.

Rett kristendom handler om kjærlighet og har ikke et fnugg av vold i seg..

Arvid
13.05.2008 15:53

Bra!
3
anbefalinger
Hei  Smile :-\)

Dette er noe av det mest ensidige og dårlige jeg har lest på lenge. Når dine kilder er herregud.com og ateist.no må de bli bare vås.

sissel
19.03.2006 16:08

Bra!
2
anbefalinger
Du er jo veldig kritisk mot relegion. Tror du feiler litt med dine kritiske påstander som du ikke har noen grunnlag å vise til, Jeg er selv ateist, og dermed kritisk til all gudstro, men som oppgaveskriving blir dette usakelig og dømmende.

Christian
04.04.2006 12:46

Bra!
2
anbefalinger
Fin oppgåve! Very Happy :-D


11.03.2008 12:54

Bra!
2
anbefalinger
Heisann... utrolig mange slike ensides dømmende saker ute og går. jeg vil begynne med å fortelle om en av mine venner, han har vært min venn siden barnehagen (11år siden). han har nå konfirmert seg borgelig og kaller seg selv humanetiker. han sier han tror på "det gode i menneske" som om ikke vi kristne gjør det! og for å være helt ærlig mener jeg at en hel del humanetikere er mer ute etter å sverte kristendommen en å "forskynne" sin egen menneske tro. en ting man fort merker er hvordan disse menneskene tar skarp avstand fra slike religioner og når det er mulig slipper inn en kommentar om hvor latterlig (f.eks) kristendommen er. for meg tyder dette på usikkerhet og en trang til å si hva han mener om og om igjen for å prøve å overbeviset seg selv om at han har rett. et eksempel på å fremme sin eget livsyn ved å krenke en religion var en dag det regnet når vi skulle hjem fra skolen, alle var temmelig irritert på været, da sier han : ja her har vi denne helvetes Guden deres... visst han hadde vært sikker i sin tro kunne han ha latt vær å komme med alle slike kommentarer og heller tenkt selv at han hadde rett og dermed ingen grunn til prøve å komme med argumenter hele tiden. han har et dårlig forsvar for sitt eget livsyn og vil dermed være den som angriper andres livsyn i en måte å fremheve sitt eget...

Et annet VELDIG brukt "våpen" for de som har trang til å overbevise seg selv er å peke ut enkelte kristene personer som har sagt eller gjort noe dumt og bruke de som eksempel for hele religionen. jeg var på et møte i byhallen i kristiansand, her skulle det være en debatt mellom en kristen lektor ved gimlekollen mediehøgskolen og en ateistisk lektor fra et universitet i oslo. det var en bra debatt med gode for of mot argumenter helt til lektoren fra oslo satte seg fast ved å trekke frem person etter person som var kristen og som hadde sagt eller gjort noe dumt. han trakk frem hitler "som kalte seg selv kristen" og flere prester som ikke hadde svart han bra nok på spørsmålene han hadde. til slutt trakk han frem en enkelt person som hadde sagt: holocaust var guds straff til jødene for å ikke tro han messias allerede var kommet. så sa han: er det virkelig mulig å tro på en slik religion hvor de mener det var bra at seks millioner jøder ble drept!
Jeg håper dere skjønte hva jeg mente der. om å trekke frem enkelt personer og si: går det an å tro på religion som mener dette... detter er et forferdelig sleipt triks som brukes som siste utvei i en diskusjon, men tro det eller ei, de fleste biter på det. av uvitenhet overfor religionen de diskuterer tror de at kristendommen er slik. "de som er kristne mener at holocaust var Guds straff til jødene og at det var en rettferdig straff"...

Jeg håper at de som kanskje trodde noe slikt har våknet litt fra uvitenheten og at dere andre er mer våkne for slike latterlige fremhevninger av enkelt personer...

meh...
16.11.2005 15:16

Bra!
1
anbefalinger
meh...

karoline
25.01.2006 22:43

Bra!
1
anbefalinger
veldig bra oppgave  Smile :-\) Ble fasinert Smile :-\) takk for hjelp.

Monica å Mathilde=)
03.05.2006 11:21

Bra!
1
anbefalinger
Heeelt enig med deg!! Wink ;-\) smart fyr du

Pessimist
13.06.2006 16:23

Bra!
1
anbefalinger
Dems? Fy fy!  Smile :-\)

Bra oppgave
26.01.2009 17:23

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes dette var en veldig bra oppgave. Den er muligens preget en del av dine egne meninger, men jeg tror at dere som har kritisert oppgaven over, gjør det bare fordi dere er uenig i hva hun/han skriver, og fordi dere er så bundet til deres religion, ikke fordi dere missliker oppgaven i sin helhet.
Jeg er veldig enig i at religion=krig, og jeg synes det er patetisk at dere kristne som har kommentert oppfører dere slik. Men det er vel kanskje ikke noen overaskelse- kristne er veldig lite inkluderende og skal alltid hate dem som har andre meninger enn de som står i bibelen. Våkn opp.

Aleks
24.11.2008 09:34

Bra!
0
anbefalinger
du e sexy

humanist 15
02.02.2012 19:12

Bra!
0
anbefalinger
Jeg synes oppgaven din var veldig bra. Men det er veldig mange skrivefeil, så det blir litt slitsomt å lese. Anita: forfatteren har faktisk veldig mange gode poeng her. Han har tatt med uttdrag fra bibelen som viser klart og tydelig at Jesus og Gud brukte vold. Og det kan man faktisk ikke nekte for. Du har sikkert helt rett i at de fleste kristne er mest opptatt av de to hovedprinsippene du nevner, akkurat som alle andre religioner og livssyn. Telles ikke det som står i GT like mye som det som står i NT? Og der står det at vold er helt ok. De fleste kristne forstår nok at mye av det som står i bibelen bare er tull, tydeligvis, men noen av de som er veldig kristne og som tar bibelen helt bokstavelig kan faktiskgjøre som det står.
Sondre: Ja, det kan hende du har rett med at vi humanister er litt "frekke" eller "slemme" mot kristne og andre religioner. Men det er ikke fordi vi ikke er sikre på vår egen! Humanismen bygger på det vi vet, vitenskapen, og det vi har beviser for. Det går jo nesten ikke an å ikke tro på det. Jeg skjønner selvfølgelig at du ikke liker at han sier sånn om Gud som han gjorde, men det er sånt som bare detter ut av munnen din uten at du tenker noe særlig over det. Dessuten, er ikke det litt det samme som du gjør nå? Men likevel tror jeg ikke det er så mange humaninster som tar det så personlig. Selvfølgelig er ikke alle kristne like og alle gjør dumme ting. Greia er at noen av de kristne som gjør det, gjør det fordi de tror det er greit ifølge bibelen. Det er forskjellen på humanismen og kristendommen. Vi har ikke noe slik bok som noen har skrevet en eller annen gang. Vi har lover som menneskerettighetene og andre ting som jeg tror de fleste religionene ville være enig i.
Jeg prøver ikke å kritisere dere kristne altså, men har dere lest bibelen eller? Noe av det som står der er helt på trynet.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews