Søk i stiler
 

Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen


Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger:SæremneLastet opp:04.12.2012
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Introduksjon med problemstilling:

Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

 

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

 

Teori:

Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

 

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

 

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Hoveddel:

”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

 

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

 

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

 

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

 

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

 

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

 

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

 

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

 

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

 

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

 

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

 

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

 

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

 

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

 

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

 

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

 

Konklusjon:

Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

 

Kilder:

Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56

Norsksola: http://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd

Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_stemmerett

Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litter%C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge

Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme

Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen_%281898%29


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10

Bra!
4279
anbefalinger
Do you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt

fgt
23.09.2016 10:59

Bra!
73
anbefalinger
fluen døde ikke din fucktard

KYS
23.09.2016 10:57

Bra!
66
anbefalinger
Kys bad tolkning

KYS
23.09.2016 10:57

Bra!
61
anbefalinger
Kys bad tolkning


23.09.2016 11:24

Bra!
1
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikke- l
Biografi
Dikt
Essay
Eventyr
Faktaoppgave
Fortel- ling
Kåseri
Leserinnlegg
Novelle
Rapport
Referat
- Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: http://norsksola.wikispaces.co- m/Det+moderne+gjennombrudd
Wikipedia1: http://no.wikip- edia.org/wiki/Kvinnelig_stemmerett
Wikipedia2: http://- no.wikipedia.org/wiki/Litter%C3%A6r_modernisme#Litter.C- 3.A6r_modernisme_i_Norge
Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikiped- ia.org/wiki/Arne_Askildsen_%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Fa- cebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum

L- ast opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
Eve- ntyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg
N- ovelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: http- ://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd
W- ikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_stemm- erett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litter%- C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
Wik- ipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen_%2- 81898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
-
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
- Biografi
Dikt
Essay
Eventyr
Faktaoppgave
Fortellin- g
Kåseri
Leserinnlegg
Novelle
Rapport
Referat
Res- onnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedr

kys
23.09.2016 13:14

Bra!
1
anbefalinger
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)


( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)


( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°

Amazon Try Prime Books GoGo DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0 Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook R
23.09.2016 11:26

Bra!
0
anbefalinger
Amazon Try Prime
Books

GoGo

DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0
Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp
BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook RentalsSell Us Your BooksBest Books of the MonthKindle eBooks
Books › Business & Money › Job Hunting & Careers
Share Facebook Twitter Pinterest
Buy New $13.99
Qty:
FREE Shipping on orders with at least $25 of books.
In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Add to Cart
Add to Cart
Turn on 1-Click ordering for this browser
Want it tomorrow, Sept. 24? Order within 12 hrs 17 mins and choose Saturday Delivery at checkout. Details
Ship to:
Select a shipping address:
Buy Used $5.49
Send
Add to List
Have one to sell?
Sell on Amazon


See all 2 images
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them Paperback – April 24, 2007
by Stanley Bing (Author)
3.3 out of 5 stars 18 customer reviews
See all 9 formats and editions
Hardcover
from $0.01
59 Used from $0.01
23 New from $2.38

Paperback
$13.99
48 Used from $0.01
41 New from $0.22
2 Collectible from $9.85

Audible
$0.00
Free with your Audible trial

Audio CD
from $0.75
8 Used from $0.75
3 New from $5.72

Read more
Razor Girl: A novel by Carl Hiaasen"Razor Girl" by Carl Hiaasen.
A story of corruption, of greed, environmental degradation, and of heroes rising to the challenge. And, of course, of Florida. Learn more | See related books
Frequently Bought Together
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
+
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Total price: $33.36
Send
Add both to Cart
Send
Add both to List
Buy the selected items together
This item:100 Bullshit Jobs...And How to Get Them by Stanley Bing Paperback $13.99
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated by Stanley Bing Hardcover $19.37
Customers Who Bought This Item Also Bought
This shopping feature will continue to load items. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading.
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Stanley Bing
4.2 out of 5 stars 13
Hardcover
$19.37 Prime
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Stanley Bing
2.3 out of 5 stars 28
Paperback
$14.59 Prime
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 86
Paperback
$12.74 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
Hardcover
$29.81 Prime
Sponsored Products Related To This Item (What's this?)

Magic of Speech Evaluation: Gain World Class Public Speaking Experience by Evaluating Successful Speakers
Andrii Sedniev
After reading Magic of Speech Evaluation you will learn to apply public speaking techniques used by 1000 of the world's best speakers.
5 out of 5 stars 18
Kindle Edition
$3.97


The Business Idea Factory: A World-Class System for Creating Successful Business Ideas
Andrii Sedniev
The Business Idea Factory is an effective and easy-to-use system for creating successful business ideas. It is based on 10 years of research ...
4.5 out of 5 stars 99
Kindle Edition
$4.99


Magic of Public Speaking: A Complete System to Become a World Class Speaker
Andrii Sedniev
The Magic of Public Speaking is a comprehensive step-by-step system for creating highly effective speeches.
4.5 out of 5 stars 137
Kindle Edition
$5.99


Magic of Impromptu Speaking: Create a Speech That Will Be Remembered for Years in Under 30 Seconds
Andrii Sedniev
Magic of Impromptu Speaking is a comprehensive, step-by-step system for creating highly effective speeches in under 30 seconds.
4.4 out of 5 stars 112
Kindle Edition
$3.97


The Achievement Factory: How to Fulfill Your Dreams and Make Life an Adventure
Andrii Sedniev
The Achievement Factory is an effective and easy-to-use system for fulfilling dreams of any size. It is based on many years of research.
4.9 out of 5 stars 37
Kindle Edition
$4.99
Ad feedbackThe latest book club pick from Oprah
"Love Warrior" by Glennon Doyle Melton is the highly anticipated new memoir about the story of her journey of self-discovery after the implosion of her marriage. See more
Product Details
Paperback: 320 pages
Publisher: HarperCollins Publishers (April 24, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0060734809
ISBN-13: 978-0060734800
Product Dimensions: 5 x 0.7 x 7.1 inches
Shipping Weight: 8 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 3.3 out of 5 stars See all reviews (18 customer reviews)
Amazon Best Sellers Rank: #829,999 in Books (See Top 100 in Books)
#464 in Books > Humor & Entertainment > Humor > Business & Professional
#2981 in Books > Literature & Fiction > United States > Humor
#3299 in Books > Business & Money > Job Hunting & Careers > Guides
Would you like to update product info or give feedback on images?
Customer Reviews
3.3 out of 5 stars
18
3.3 out of 5 stars
5 star
22%
4 star
28%
3 star
22%
2 star
11%
1 star
17%
Share your thoughts with other customers
Write a customer review
See all 18 customer reviews
Top Customer Reviews

2.0 out of 5 starsBorrow a friend's copy
ByR. J. Marsellaon July 2, 2006
Format: Hardcover
Good for a couple of laughs but essentially one funny idea stretched into a hardcover. Something to page through on a plane, in the bathroom , or while waiting for the dentist but not much substance. Better yet - pick it up at your local bookstore read it over a latte and return it to the shelf 20 minutes later and you'll have the idea.
1 comment| 39 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
3.0 out of 5 starsBing's a funny guy, but not as smart (or funny) as he'd like you to think...
ByLemon Magicon May 20, 2006
Format: Hardcover
Since I work one of the so-called "BS" jobs listed in this book, let me make it clear that I can take a joke, and I don't mind being ribbed now and then about it. There is BS in my field just like in any other - including business journalism. But I've read Bing's columns in Esquire magazine over the years, and I can safely say that Bing is quite a BS artist himself, and many of his pieces haven't really deserved to see print in a national magazine. (Others have, of course). Bing's sneering dismissal of many 'alternative' career paths, while funny, tells the reader a lot more about the limits of Bing's worldview than it does about the jobs he derides.

This book is just another example of his habit of coming up with an extended magazine piece, wrapping a hardcover around it, and getting some publishing house to charge the reader $15.00-$20.00 for something no better (or funnier) than a typical mass-forwarded joke list on Usenet or a daily blog entry.

I wouldn't say "don't buy it", since Bing is still funnier and sharper than many writers who comment on commerce and business. I would say, buy it only if you have money to burn, and don't mind spending a large amount of money for a very small number of mild chuckles.
1 comment| 54 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
2.0 out of 5 starsFunny but a fluff book
ByFarnoosh BrockTOP 1000 REVIEWERVINE VOICEon January 16, 2007
Format: Hardcover
I got this book to really learn something (no laughing  Smile :-\)) but it was just a funny read, and not much substance to it. I could not really follow the logic in a lot of places, and I had trouble explaining exactly what the book is about, although I liked the last very last 3 pages. Funny light-reading, if you have the time....
2 comments| 14 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsMade Me Snort My Half-Caf Nonfat Double Mochaccino All Over My TPS Reports...
ByKindle Customeron August 27, 2014
Format: Paperback
I actually thought this book was pretty damn funny. The bit about the consultant flying in on a helicopter in deck shoes with no socks, asking, "Who writes the checks around here?" was classic. Sure, it's not a freaking Dave Barry book - and that's kind of the point. Read it for what it is, and you'll get your money's worth.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
1.0 out of 5 starsMr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ...
ByB. NAIKon April 29, 2015
Format: Paperback
Mr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ever from his list of 100: Author. Oh, the irony! And Mr. Bing is well qualified as a bullsh*t author. Unfortunately, it's also one of the easiest jobs to get nowadays--just slap some sh*t together and publish it.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsGreat
Bysome guyon February 7, 2008
Format: Paperback
I saw this in an airport and noticed my job(quantum physicist) was one of the BS jobs. Let me tell you that this is the only business book I could ever stand to read. Nothing in this book is serious of course. Tahts what makes it good. Its all a big joke. Even the formula the author uses to rank the jobs is basically total BS.
Comment| 5 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsAmusing anecdotes
ByRobert J Germanovichon August 17, 2011
Format: Paperback
I saw this on the shelf at a now-defunct brick & mortar bookseller and thumbed through a couple pages. I took it for what it was. a business humor book. I still thumb through it and enjoy the entries. If you're looking for Homer, or Dostoyefsky, you're not going to find it in the pop-business-section of a bookstore. This was an enjoyable read with amusing views of well known job titles.
Comment| 2 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsA Short Laugh
ByL. Dunkelmanon November 4, 2006
Format: Hardcover|Verified Purchase
A perfectly funny bathroom book. Enjoy it in parts, in whole, or in any order. Some of the chaptes are downright hilarious, others cute.

After you put it down, you can ask yourself the following: "I paid for this?" You could have read it while standing in the aisle at Borders.

Please don't get me wrong. Stanley Bing is brilliant and his Fortune columns are must-reads, its just that you need to accept this book for what it is. Its cute and cuddly. A potato chip of a book, not a whole meal.
Comment| 7 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
See all 18 customer reviews (newest first)
Write a customer review
Customer Images

See all customer images
Most Recent Customer Reviews

3.0 out of 5 starsBS Jobs ain't no BS!!
Great book. Stanley Bing has incredible insight into where BS jobs are and what a BS job entails. Again, great book.
Published on January 12, 2011 by Kendlee Robinson
3.0 out of 5 starsCould have been so much more...
This book is in so many ways a gem. Someone needed to get out and talk about how so many jobs in our world today are more about image than about substance.Read more
Published on May 8, 2007 by Martin Andrade
1.0 out of 5 starsUnfunny Scott Adams Clone
You may get a few chuckles from this author, but to me he comes across more as an idiot than comedian.Read more
Published on April 25, 2007 by J. Bosch
4.0 out of 5 starsVery funny, accurate satire...
Confirming much of what I've long suspected, Stanley Bing reveals the B.S. factor of many jobs.

Readable and funny, this book shows that Mr.Read more
Published on December 22, 2006 by Tim Warneka
5.0 out of 5 starsHILARIOUS!
Every time I pick up this book, I burst out laughing! Maybe one day, I'll read the whole thing. It is FUNNY, and since I am a true believer in laughter as the best medicine, i...Read more
Published on November 5, 2006 by S.
4.0 out of 5 starsHumorous
Sarcastic humor. A reference book for people who like to demean

other professions. Good gift for college graduate.
Published on September 8, 2006 by John Heggie
4.0 out of 5 stars100 Jobs and How to Get Them by Bing
The book describes some very remunerative part-time and full-time
occupations i.e. wine taster and a host of others.Read more
Published on August 17, 2006 by Dr. Joseph S. Maresca
Search Customer Reviews

Send
Search
Set up an Amazon Giveaway
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Amazon Giveaway allows you to run promotional giveaways in order to create buzz, reward your audience, and attract new followers and customers. Learn more about Amazon Giveaway
This item: 100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Set up a giveaway

What Other Items Do Customers Buy After Viewing This Item?

Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up
Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up Hardcover
Stanley Bing
3.8 out of 5 stars 35
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace Paperback
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 11
$13.99 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts Hardcover
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
$29.81 Prime
Back to top
Get to Know Us
Careers
About Amazon
Investor Relations
Amazon Devices
Make Money with Us
Sell on Amazon
Sell Your Services on Amazon
Sell on Amazon Business
Sell Your Apps on Amazon
Become an Affiliate
Advertise Your Products
Self-Publish with Us
Become an Amazon Vendor
›See all
Amazon Payment Products
Amazon.com Rewards Visa Card
Amazon.com Store Card
Amazon.com Corporate Credit Line
Shop with Points
Credit Card Marketplace
Reload Your Balance
Amazon Currency Converter
Let Us Help You
Your Account
Your Orders
Shipping Rates & Policies
Amazon Prime
Returns & Replacements
Manage Your Content and Devices
Amazon Assistant
Help
AustraliaBrazilCanadaChinaFranceGerma- nyIndiaItalyJapanMexicoNetherlandsSpainUnited Kingdom
Amazon Drive
Unlimited Cloud Storage
From Amazon 6pm
Score deals
on fashion brands AbeBooks
Rare Books
& Textbooks ACX
Audiobook Publishing
Made Easy Alexa
Actionable Analytics
for the Web Amazon Business
Everything For
Your Business

AmazonFresh
Groceries & More
Right To Your Door AmazonGlobal
Ship Orders
Internationally Home Services
Handpicked Pros
Happiness Guarantee Amazon Inspire
Free Digital Educational
Resources Amazon Video Direct
Video Distribution
Made Easy Amazon Web Services
Scalable Cloud
Computing Services

Audible
Download
Audio Books BeautyBar.com
Prestige Beauty
Delivered Book Depository
Books With Free
Delivery Worldwide Casa.com
Kitchen, Storage
& Everything Home ComiXology
Thousands of
Digital Comics CreateSpace
Indie Print Publishing
Made Easy

Diapers.com
Everything
But The Baby DPReview
Digital
Photography East Dane
Designer Men's
Fashion Fabric
Sewing, Quilting
& Knitting Goodreads
Book reviews
& recommendations IMDb
Movies, TV
& Celebrities

Junglee.com
Shop Online
in India Kindle Direct Publishing
Indie Digital Publishing
Made Easy Prime Now
FREE 2-Hour Delivery
on Everyday Items Shopbop
Designer
Fashion Brands Soap.com
Health, Beauty &
Home Essentials TenMarks.com
Math Activities
for Kids & Schools

Wag.com
Everything
For Your Pet Warehouse Deals
Open-Box
Discounts Whispercast
Discover & Distribute
Digital Content Woot!
Deals and
Shenanigans Yoyo.com
A Happy Place
To Shop For Toys Zappos
Shoes &
Clothing
Conditions of UsePrivacy NoticeInterest-Based Ads© 1996-2016, Amazon.com, Inc. or its affiliates
Amazon Try Prime
Books

GoGo

DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0
Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp
BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook RentalsSell Us Your BooksBest Books of the MonthKindle eBooks
Books › Business & Money › Job Hunting & Careers
Share Facebook Twitter Pinterest
Buy New $13.99
Qty:
FREE Shipping on orders with at least $25 of books.
In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Add to Cart
Add to Cart
Turn on 1-Click ordering for this browser
Want it tomorrow, Sept. 24? Order within 12 hrs 17 mins and choose Saturday Delivery at checkout. Details
Ship to:
Select a shipping address:
Buy Used $5.49
Send
Add to List
Have one to sell?
Sell on Amazon


See all 2 images
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them Paperback – April 24, 2007
by Stanley Bing (Author)
3.3 out of 5 stars 18 customer reviews
See all 9 formats and editions
Hardcover
from $0.01
59 Used from $0.01
23 New from $2.38

Paperback
$13.99
48 Used from $0.01
41 New from $0.22
2 Collectible from $9.85

Audible
$0.00
Free with your Audible trial

Audio CD
from $0.75
8 Used from $0.75
3 New from $5.72

Read more
Razor Girl: A novel by Carl Hiaasen"Razor Girl" by Carl Hiaasen.
A story of corruption, of greed, environmental degradation, and of heroes rising to the challenge. And, of course, of Florida. Learn more | See related books
Frequently Bought Together
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
+
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Total price: $33.36
Send
Add both to Cart
Send
Add both to List
Buy the selected items together
This item:100 Bullshit Jobs...And How to Get Them by Stanley Bing Paperback $13.99
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated by Stanley Bing Hardcover $19.37
Customers Who Bought This Item Also Bought
This shopping feature will continue to load items. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading.
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Stanley Bing
4.2 out of 5 stars 13
Hardcover
$19.37 Prime
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Stanley Bing
2.3 out of 5 stars 28
Paperback
$14.59 Prime
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 86
Paperback
$12.74 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
Hardcover
$29.81 Prime
Sponsored Products Related To This Item (What's this?)

Magic of Speech Evaluation: Gain World Class Public Speaking Experience by Evaluating Successful Speakers
Andrii Sedniev
After reading Magic of Speech Evaluation you will learn to apply public speaking techniques used by 1000 of the world's best speakers.
5 out of 5 stars 18
Kindle Edition
$3.97


The Business Idea Factory: A World-Class System for Creating Successful Business Ideas
Andrii Sedniev
The Business Idea Factory is an effective and easy-to-use system for creating successful business ideas. It is based on 10 years of research ...
4.5 out of 5 stars 99
Kindle Edition
$4.99


Magic of Public Speaking: A Complete System to Become a World Class Speaker
Andrii Sedniev
The Magic of Public Speaking is a comprehensive step-by-step system for creating highly effective speeches.
4.5 out of 5 stars 137
Kindle Edition
$5.99


Magic of Impromptu Speaking: Create a Speech That Will Be Remembered for Years in Under 30 Seconds
Andrii Sedniev
Magic of Impromptu Speaking is a comprehensive, step-by-step system for creating highly effective speeches in under 30 seconds.
4.4 out of 5 stars 112
Kindle Edition
$3.97


The Achievement Factory: How to Fulfill Your Dreams and Make Life an Adventure
Andrii Sedniev
The Achievement Factory is an effective and easy-to-use system for fulfilling dreams of any size. It is based on many years of research.
4.9 out of 5 stars 37
Kindle Edition
$4.99
Ad feedbackThe latest book club pick from Oprah
"Love Warrior" by Glennon Doyle Melton is the highly anticipated new memoir about the story of her journey of self-discovery after the implosion of her marriage. See more
Product Details
Paperback: 320 pages
Publisher: HarperCollins Publishers (April 24, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0060734809
ISBN-13: 978-0060734800
Product Dimensions: 5 x 0.7 x 7.1 inches
Shipping Weight: 8 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 3.3 out of 5 stars See all reviews (18 customer reviews)
Amazon Best Sellers Rank: #829,999 in Books (See Top 100 in Books)
#464 in Books > Humor & Entertainment > Humor > Business & Professional
#2981 in Books > Literature & Fiction > United States > Humor
#3299 in Books > Business & Money > Job Hunting & Careers > Guides
Would you like to update product info or give feedback on images?
Customer Reviews
3.3 out of 5 stars
18
3.3 out of 5 stars
5 star
22%
4 star
28%
3 star
22%
2 star
11%
1 star
17%
Share your thoughts with other customers
Write a customer review
See all 18 customer reviews
Top Customer Reviews

2.0 out of 5 starsBorrow a friend's copy
ByR. J. Marsellaon July 2, 2006
Format: Hardcover
Good for a couple of laughs but essentially one funny idea stretched into a hardcover. Something to page through on a plane, in the bathroom , or while waiting for the dentist but not much substance. Better yet - pick it up at your local bookstore read it over a latte and return it to the shelf 20 minutes later and you'll have the idea.
1 comment| 39 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
3.0 out of 5 starsBing's a funny guy, but not as smart (or funny) as he'd like you to think...
ByLemon Magicon May 20, 2006
Format: Hardcover
Since I work one of the so-called "BS" jobs listed in this book, let me make it clear that I can take a joke, and I don't mind being ribbed now and then about it. There is BS in my field just like in any other - including business journalism. But I've read Bing's columns in Esquire magazine over the years, and I can safely say that Bing is quite a BS artist himself, and many of his pieces haven't really deserved to see print in a national magazine. (Others have, of course). Bing's sneering dismissal of many 'alternative' career paths, while funny, tells the reader a lot more about the limits of Bing's worldview than it does about the jobs he derides.

This book is just another example of his habit of coming up with an extended magazine piece, wrapping a hardcover around it, and getting some publishing house to charge the reader $15.00-$20.00 for something no better (or funnier) than a typical mass-forwarded joke list on Usenet or a daily blog entry.

I wouldn't say "don't buy it", since Bing is still funnier and sharper than many writers who comment on commerce and business. I would say, buy it only if you have money to burn, and don't mind spending a large amount of money for a very small number of mild chuckles.
1 comment| 54 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
2.0 out of 5 starsFunny but a fluff book
ByFarnoosh BrockTOP 1000 REVIEWERVINE VOICEon January 16, 2007
Format: Hardcover
I got this book to really learn something (no laughing  Smile :-\)) but it was just a funny read, and not much substance to it. I could not really follow the logic in a lot of places, and I had trouble explaining exactly what the book is about, although I liked the last very last 3 pages. Funny light-reading, if you have the time....
2 comments| 14 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsMade Me Snort My Half-Caf Nonfat Double Mochaccino All Over My TPS Reports...
ByKindle Customeron August 27, 2014
Format: Paperback
I actually thought this book was pretty damn funny. The bit about the consultant flying in on a helicopter in deck shoes with no socks, asking, "Who writes the checks around here?" was classic. Sure, it's not a freaking Dave Barry book - and that's kind of the point. Read it for what it is, and you'll get your money's worth.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
1.0 out of 5 starsMr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ...
ByB. NAIKon April 29, 2015
Format: Paperback
Mr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ever from his list of 100: Author. Oh, the irony! And Mr. Bing is well qualified as a bullsh*t author. Unfortunately, it's also one of the easiest jobs to get nowadays--just slap some sh*t together and publish it.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsGreat
Bysome guyon February 7, 2008
Format: Paperback
I saw this in an airport and noticed my job(quantum physicist) was one of the BS jobs. Let me tell you that this is the only business book I could ever stand to read. Nothing in this book is serious of course. Tahts what makes it good. Its all a big joke. Even the formula the author uses to rank the jobs is basically total BS.
Comment| 5 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsAmusing anecdotes
ByRobert J Germanovichon August 17, 2011
Format: Paperback
I saw this on the shelf at a now-defunct brick & mortar bookseller and thumbed through a couple pages. I took it for what it was. a business humor book. I still thumb through it and enjoy the entries. If you're looking for Homer, or Dostoyefsky, you're not going to find it in the pop-business-section of a bookstore. This was an enjoyable read with amusing views of well known job titles.
Comment| 2 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsA Short Laugh
ByL. Dunkelmanon November 4, 2006
Format: Hardcover|Verified Purchase
A perfectly funny bathroom book. Enjoy it in parts, in whole, or in any order. Some of the chaptes are downright hilarious, others cute.

After you put it down, you can ask yourself the following: "I paid for this?" You could have read it while standing in the aisle at Borders.

Please don't get me wrong. Stanley Bing is brilliant and his Fortune columns are must-reads, its just that you need to accept this book for what it is. Its cute and cuddly. A potato chip of a book, not a whole meal.
Comment| 7 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
See all 18 customer reviews (newest first)
Write a customer review
Customer Images

See all customer images
Most Recent Customer Reviews

3.0 out of 5 starsBS Jobs ain't no BS!!
Great book. Stanley Bing has incredible insight into where BS jobs are and what a BS job entails. Again, great book.
Published on January 12, 2011 by Kendlee Robinson
3.0 out of 5 starsCould have been so much more...
This book is in so many ways a gem. Someone needed to get out and talk about how so many jobs in our world today are more about image than about substance.Read more
Published on May 8, 2007 by Martin Andrade
1.0 out of 5 starsUnfunny Scott Adams Clone
You may get a few chuckles from this author, but to me he comes across more as an idiot than comedian.Read more
Published on April 25, 2007 by J. Bosch
4.0 out of 5 starsVery funny, accurate satire...
Confirming much of what I've long suspected, Stanley Bing reveals the B.S. factor of many jobs.

Readable and funny, this book shows that Mr.Read more
Published on December 22, 2006 by Tim Warneka
5.0 out of 5 starsHILARIOUS!
Every time I pick up this book, I burst out laughing! Maybe one day, I'll read the whole thing. It is FUNNY, and since I am a true believer in laughter as the best medicine, i...Read more
Published on November 5, 2006 by S.
4.0 out of 5 starsHumorous
Sarcastic humor. A reference book for people who like to demean

other professions. Good gift for college graduate.
Published on September 8, 2006 by John Heggie
4.0 out of 5 stars100 Jobs and How to Get Them by Bing
The book describes some very remunerative part-time and full-time
occupations i.e. wine taster and a host of others.Read more
Published on August 17, 2006 by Dr. Joseph S. Maresca
Search Customer Reviews

Send
Search
Set up an Amazon Giveaway
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Amazon Giveaway allows you to run promotional giveaways in order to create buzz, reward your audience, and attract new followers and customers. Learn more about Amazon Giveaway
This item: 100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Set up a giveaway

What Other Items Do Customers Buy After Viewing This Item?

Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up
Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up Hardcover
Stanley Bing
3.8 out of 5 stars 35
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace Paperback
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 11
$13.99 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts Hardcover
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
$29.81 Prime
Back to top
Get to Know Us
Careers
About Amazon
Investor Relations
Amazon Devices
Make Money with Us
Sell on Amazon
Sell Your Services on Amazon
Sell on Amazon Business
Sell Your Apps on Amazon
Become an Affiliate
Advertise Your Products
Self-Publish with Us
Become an Amazon Vendor
›See all
Amazon Payment Products
Amazon.com Rewards Visa Card
Amazon.com Store Card
Amazon.com Corporate Credit Line
Shop with Points
Credit Card Marketplace
Reload Your Balance
Amazon Currency Converter
Let Us Help You
Your Account
Your Orders
Shipping Rates & Policies
Amazon Prime
Returns & Replacements
Manage Your Content and Devices
Amazon Assistant-
Help
AustraliaBrazilCanadaChinaFranceGermanyIndiaIta- lyJapanMexicoNetherlandsSpainUnited Kingdom
Amazon Drive
Unlimited Cloud Storage
From Amazon 6pm
Score deals
on fashion brands AbeBooks
Rare Books
& Textbooks ACX
Audiobook Publishing
Made Easy Alexa
Actionable Analytics
for the Web Amazon Business
Everything For
Your Business

AmazonFresh
Groceries & More
Right To Your Door AmazonGlobal
Ship Orders
Internationally Home Services
Handpicked Pros
Happiness Guarantee Amazon Inspire
Free Digital Educational
Resources Amazon Video Direct
Video Distribution
Made Easy Amazon Web Services
Scalable Cloud
Computing Services

Audible
Download
Audio Books BeautyBar.com
Prestige Beauty
Delivered Book Depository
Books With Free
Delivery Worldwide Casa.com
Kitchen, Storage
& Everything Home ComiXology
Thousands of
Digital Comics CreateSpace
Indie Print Publishing
Made Easy

Diapers.com
Everything
But The Baby DPReview
Digital
Photography East Dane
Designer Men's
Fashion Fabric
Sewing, Quilting
& Knitting Goodreads
Book reviews
& recommendations IMDb
Movies, TV
& Celebrities

Junglee.com
Shop Online
in India Kindle Direct Publishing
Indie Digital Publishing
Made Easy Prime Now
FREE 2-Hour Delivery
on Everyday Items Shopbop
Designer
Fashion Brands Soap.com
Health, Beauty &
Home Essentials TenMarks.com
Math Activities
for Kids & Schools

Wag.com
Everything
For Your Pet Warehouse Deals
Open-Box
Discounts Whispercast
Discover & Distribute
Digital Content Woot!
Deals and
Shenanigans Yoyo.com
A Happy Place
To Shop For Toys Zappos
Shoes &
Clothing
Conditions of UsePrivacy NoticeInterest-Based Ads© 1996-2016, Amazon.com, Inc. or its affiliates
Amazon Try Prime
Books

GoGo

DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0
Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp
BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook RentalsSell Us Your BooksBest Books of the MonthKindle eBooks
Books › Business & Money › Job Hunting & Careers
Share Facebook Twitter Pinterest
Buy New $13.99
Qty:
FREE Shipping on orders with at least $25 of books.
In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Add to Cart
Add to Cart
Turn on 1-Click ordering for this browser
Want it tomorrow, Sept. 24? Order within 12 hrs 17 mins and choose Saturday Delivery at checkout. Details
Ship to:
Select a shipping address:
Buy Used $5.49
Send
Add to List
Have one to sell?
Sell on Amazon


See all 2 images
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them Paperback – April 24, 2007
by Stanley Bing (Author)
3.3 out of 5 stars 18 customer reviews
See all 9 formats and editions
Hardcover
from $0.01
59 Used from $0.01
23 New from $2.38

Paperback
$13.99
48 Used from $0.01
41 New from $0.22
2 Collectible from $9.85

Audible
$0.00
Free with your Audible trial

Audio CD
from $0.75
8 Used from $0.75
3 New from $5.72

Read more
Razor Girl: A novel by Carl Hiaasen"Razor Girl" by Carl Hiaasen.
A story of corruption, of greed, environmental degradation, and of heroes rising to the challenge. And, of course, of Florida. Learn more | See related books
Frequently Bought Together
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
+
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Total price: $33.36
Send
Add both to Cart
Send
Add both to List
Buy the selected items together
This item:100 Bullshit Jobs...And How to Get Them by Stanley Bing Paperback $13.99
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated by Stanley Bing Hardcover $19.37
Customers Who Bought This Item Also Bought
This shopping feature will continue to load items. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading.
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Stanley Bing
4.2 out of 5 stars 13
Hardcover
$19.37 Prime
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Stanley Bing
2.3 out of 5 stars 28
Paperback
$14.59 Prime
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 86
Paperback
$12.74 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
Hardcover
$29.81 Prime
Sponsored Products Related To This Item (What's this?)

Magic of Speech Evaluation: Gain World Class Public Speaking Experience by Evaluating Successful Speakers
Andrii Sedniev
After reading Magic of Speech Evaluation you will learn to apply public speaking techniques used by 1000 of the world's best speakers.
5 out of 5 stars 18
Kindle Edition
$3.97


The Business Idea Factory: A World-Class System for Creating Successful Business Ideas
Andrii Sedniev
The Business Idea Factory is an effective and easy-to-use system for creating successful business ideas. It is based on 10 years of research ...
4.5 out of 5 stars 99
Kindle Edition
$4.99


Magic of Public Speaking: A Complete System to Become a World Class Speaker
Andrii Sedniev
The Magic of Public Speaking is a comprehensive step-by-step system for creating highly effective speeches.
4.5 out of 5 stars 137
Kindle Edition
$5.99


Magic of Impromptu Speaking: Create a Speech That Will Be Remembered for Years in Under 30 Seconds
Andrii Sedniev
Magic of Impromptu Speaking is a comprehensive, step-by-step system for creating highly effective speeches in under 30 seconds.
4.4 out of 5 stars 112
Kindle Edition
$3.97


The Achievement Factory: How to Fulfill Your Dreams and Make Life an Adventure
Andrii Sedniev
The Achievement Factory is an effective and easy-to-use system for fulfilling dreams of any size. It is based on many years of research.
4.9 out of 5 stars 37
Kindle Edition
$4.99
Ad feedbackThe latest book club pick from Oprah
"Love Warrior" by Glennon Doyle Melton is the highly anticipated new memoir about the story of her journey of self-discovery after the implosion of her marriage. See more
Product Details
Paperback: 320 pages
Publisher: HarperCollins Publishers (April 24, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0060734809
ISBN-13: 978-0060734800
Product Dimensions: 5 x 0.7 x 7.1 inches
Shipping Weight: 8 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 3.3 out of 5 stars See all reviews (18 customer reviews)
Amazon Best Sellers Rank: #829,999 in Books (See Top 100 in Books)
#464 in Books > Humor & Entertainment > Humor > Business & Professional
#2981 in Books > Literature & Fiction > United States > Humor
#3299 in Books > Business & Money > Job Hunting & Careers > Guides
Would you like to update product info or give feedback on images?
Customer Reviews
3.3 out of 5 stars
18
3.3 out of 5 stars
5 star
22%
4 star
28%
3 star
22%
2 star
11%
1 star
17%
Share your thoughts with other customers
Write a customer review
See all 18 customer reviews
Top Customer Reviews

2.0 out of 5 starsBorrow a friend's copy
ByR. J. Marsellaon July 2, 2006
Format: Hardcover
Good for a couple of laughs but essentially one funny idea stretched into a hardcover. Something to page through on a plane, in the bathroom , or while waiting for the dentist but not much substance. Better yet - pick it up at your local bookstore read it over a latte and return it to the shelf 20 minutes later and you'll have the idea.
1 comment| 39 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
3.0 out of 5 starsBing's a funny guy, but not as smart (or funny) as he'd like you to think...
ByLemon Magicon May 20, 2006
Format: Hardcover
Since I work one of the so-called "BS" jobs listed in this book, let me make it clear that I can take a joke, and I don't mind being ribbed now and then about it. There is BS in my field just like in any other - including business journalism. But I've read Bing's columns in Esquire magazine over the years, and I can safely say that Bing is quite a BS artist himself, and many of his pieces haven't really deserved to see print in a national magazine. (Others have, of course). Bing's sneering dismissal of many 'alternative' career paths, while funny, tells the reader a lot more about the limits of Bing's worldview than it does about the jobs he derides.

This book is just another example of his habit of coming up with an extended magazine piece, wrapping a hardcover around it, and getting some publishing house to charge the reader $15.00-$20.00 for something no better (or funnier) than a typical mass-forwarded joke list on Usenet or a daily blog entry.

I wouldn't say "don't buy it", since Bing is still funnier and sharper than many writers who comment on commerce and business. I would say, buy it only if you have money to burn, and don't mind spending a large amount of money for a very small number of mild chuckles.
1 comment| 54 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
2.0 out of 5 starsFunny but a fluff book
ByFarnoosh BrockTOP 1000 REVIEWERVINE VOICEon January 16, 2007
Format: Hardcover
I got this book to really learn something (no laughing  Smile :-\)) but it was just a funny read, and not much substance to it. I could not really follow the logic in a lot of places, and I had trouble explaining exactly what the book is about, although I liked the last very last 3 pages. Funny light-reading, if you have the time....
2 comments| 14 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsMade Me Snort My Half-Caf Nonfat Double Mochaccino All Over My TPS Reports...
ByKindle Customeron August 27, 2014
Format: Paperback
I actually thought this book was pretty damn funny. The bit about the consultant flying in on a helicopter in deck shoes with no socks, asking, "Who writes the checks around here?" was classic. Sure, it's not a freaking Dave Barry book - and that's kind of the point. Read it for what it is, and you'll get your money's worth.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
1.0 out of 5 starsMr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ...
ByB. NAIKon April 29, 2015
Format: Paperback
Mr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ever from his list of 100: Author. Oh, the irony! And Mr. Bing is well qualified as a bullsh*t author. Unfortunately, it's also one of the easiest jobs to get nowadays--just slap some sh*t together and publish it.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsGreat
Bysome guyon February 7, 2008
Format: Paperback
I saw this in an airport and noticed my job(quantum physicist) was one of the BS jobs. Let me tell you that this is the only business book I could ever stand to read. Nothing in this book is serious of course. Tahts what makes it good. Its all a big joke. Even the formula the author uses to rank the jobs is basically total BS.
Comment| 5 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsAmusing anecdotes
ByRobert J Germanovichon August 17, 2011
Format: Paperback
I saw this on the shelf at a now-defunct brick & mortar bookseller and thumbed through a couple pages. I took it for what it was. a business humor book. I still thumb through it and enjoy the entries. If you're looking for Homer, or Dostoyefsky, you're not going to find it in the pop-business-section of a bookstore. This was an enjoyable read with amusing views of well known job titles.
Comment| 2 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsA Short Laugh
ByL. Dunkelmanon November 4, 2006
Format: Hardcover|Verified Purchase
A perfectly funny bathroom book. Enjoy it in parts, in whole, or in any order. Some of the chaptes are downright hilarious, others cute.

After you put it down, you can ask yourself the following: "I paid for this?" You could have read it while standing in the aisle at Borders.

Please don't get me wrong. Stanley Bing is brilliant and his Fortune columns are must-reads, its just that you need to accept this book for what it is. Its cute and cuddly. A potato chip of a book, not a whole meal.
Comment| 7 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
See all 18 customer reviews (newest first)
Write a customer review
Customer Images

See all customer images
Most Recent Customer Reviews

3.0 out of 5 starsBS Jobs ain't no BS!!
Great book. Stanley Bing has incredible insight into where BS jobs are and what a BS job entails. Again, great book.
Published on January 12, 2011 by Kendlee Robinson
3.0 out of 5 starsCould have been so much more...
This book is in so many ways a gem. Someone needed to get out and talk about how so many jobs in our world today are more about image than about substance.Read more
Published on May 8, 2007 by Martin Andrade
1.0 out of 5 starsUnfunny Scott Adams Clone
You may get a few chuckles from this author, but to me he comes across more as an idiot than comedian.Read more
Published on April 25, 2007 by J. Bosch
4.0 out of 5 starsVery funny, accurate satire...
Confirming much of what I've long suspected, Stanley Bing reveals the B.S. factor of many jobs.

Readable and funny, this book shows that Mr.Read more
Published on December 22, 2006 by Tim Warneka
5.0 out of 5 starsHILARIOUS!
Every time I pick up this book, I burst out laughing! Maybe one day, I'll read the whole thing. It is FUNNY, and since I am a true believer in laughter as the best medicine, i...Read more
Published on November 5, 2006 by S.
4.0 out of 5 starsHumorous
Sarcastic humor. A reference book for people who like to demean

other professions. Good gift for college graduate.
Published on September 8, 2006 by John Heggie
4.0 out of 5 stars100 Jobs and How to Get Them by Bing
The book describes some very remunerative part-time and full-time
occupations i.e. wine taster and a host of others.Read more
Published on August 17, 2006 by Dr. Joseph S. Maresca
Search Customer Reviews

Send
Search
Set up an Amazon Giveaway
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Amazon Giveaway allows you to run promotional giveaways in order to create buzz, reward your audience, and attract new followers and customers. Learn more about Amazon Giveaway
This item: 100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Set up a giveaway

What Other Items Do Customers Buy After Viewing This Item?

Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up
Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up Hardcover
Stanley Bing
3.8 out of 5 stars 35
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace Paperback
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 11
$13.99 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts Hardcover
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
$29.81 Prime
Back to top
Get to Know Us
Careers
About Amazon
Investor Relations
Amazon Devices
Make Money with Us
Sell on Amazon
Sell Your Services on Amazon
Sell on Amazon Business
Sell Your Apps on Amazon
Become an Affiliate
Advertise Your Products
Self-Publish with Us
Become an Amazon Vendor
›See all
Amazon Payment Products
Amazon.com Rewards Visa Card
Amazon.com Store Card
Amazon.com Corporate Credit Line
Shop with Points
Credit Card Marketplace
Reload Your Balance
Amazon Currency Converter
Let Us Help You
Your Account
Your Orders
Shipping Rates & Policies
Amazon Prime
Returns & Replacements
Manage Your Content and Devices
Amazon Assistant
Help
Au- straliaBrazilCanadaChinaFranceGermanyIndiaItalyJapanMex- icoNetherlandsSpainUnited Kingdom
Amazon Drive
Unlimited Cloud Storage
From Amazon 6pm
Score deals
on fashion brands AbeBooks
Rare Books
& Textbooks ACX
Audiobook Publishing
Made Easy Alexa
Actionable Analytics
for the Web Amazon Business
Everything For
Your Business

AmazonFresh
Groceries & More
Right To Your Door AmazonGlobal
Ship Orders
Internationally Home Services
Handpicked Pros
Happiness Guarantee Amazon Inspire
Free Digital Educational
Resources Amazon Video Direct
Video Distribution
Made Easy Amazon Web Services
Scalable Cloud
Computing Services

Audible
Download
Audio Books BeautyBar.com
Prestige Beauty
Delivered Book Depository
Books With Free
Delivery Worldwide Casa.com
Kitchen, Storage
& Everything Home ComiXology
Thousands of
Digital Comics CreateSpace
Indie Print Publishing
Made Easy

Diapers.com
Everything
But The Baby DPReview
Digital
Photography East Dane
Designer Men's
Fashion Fabric
Sewing, Quilting
& Knitting Goodreads
Book reviews
& recommendations IMDb
Movies, TV
& Celebrities

Junglee.com
Shop Online
in India Kindle Direct Publishing
Indie Digital Publishing
Made Easy Prime Now
FREE 2-Hour Delivery
on Everyday Items Shopbop
Designer
Fashion Brands Soap.com
Health, Beauty &
Home Essentials TenMarks.com
Math Activities
for Kids & Schools

Wag.com
Everything
For Your Pet Warehouse Deals
Open-Box
Discounts Whispercast
Discover & Distribute
Digital Content Woot!
Deals and
Shenanigans Yoyo.com
A Happy Place
To Shop For Toys Zappos
Shoes &
Clothing
Conditions of UsePrivacy NoticeInterest-Based Ads© 1996-2016, Amazon.com, Inc. or its affiliates
Amazon Try Prime
Books

GoGo

DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0
Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp
BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook RentalsSell Us Your BooksBest Books of the MonthKindle eBooks
Books › Business & Money › Job Hunting & Careers
Share Facebook Twitter Pinterest
Buy New $13.99
Qty:
FREE Shipping on orders with at least $25 of books.
In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Add to Cart
Add to Cart
Turn on 1-Click ordering for this browser
Want it tomorrow, Sept. 24? Order within 12 hrs 17 mins and choose Saturday Delivery at checkout. Details
Ship to:
Select a shipping address:
Buy Used $5.49
Send
Add to List
Have one to sell?
Sell on Amazon


See all 2 images
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them Paperback – April 24, 2007
by Stanley Bing (Author)
3.3 out of 5 stars 18 customer reviews
See all 9 formats and editions
Hardcover
from $0.01
59 Used from $0.01
23 New from $2.38

Paperback
$13.99
48 Used from $0.01
41 New from $0.22
2 Collectible from $9.85

Audible
$0.00
Free with your Audible trial

Audio CD
from $0.75
8 Used from $0.75
3 New from $5.72

Read more
Razor Girl: A novel by Carl Hiaasen"Razor Girl" by Carl Hiaasen.
A story of corruption, of greed, environmental degradation, and of heroes rising to the challenge. And, of course, of Florida. Learn more | See related books
Frequently Bought Together
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
+
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Total price: $33.36
Send
Add both to Cart
Send
Add both to List
Buy the selected items together
This item:100 Bullshit Jobs...And How to Get Them by Stanley Bing Paperback $13.99
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated by Stanley Bing Hardcover $19.37
Customers Who Bought This Item Also Bought
This shopping feature will continue to load items. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading.
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Crazy Bosses: Fully Revised and Updated
Stanley Bing
4.2 out of 5 stars 13
Hardcover
$19.37 Prime
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Sun Tzu Was a Sissy: Conquer Your Enemies, Promote Your Friends, and Wage the Real Art of War
Stanley Bing
2.3 out of 5 stars 28
Paperback
$14.59 Prime
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
What Would Machiavelli Do? The Ends Justify the Meanness
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 86
Paperback
$12.74 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
Hardcover
$29.81 Prime
Sponsored Products Related To This Item (What's this?)

Magic of Speech Evaluation: Gain World Class Public Speaking Experience by Evaluating Successful Speakers
Andrii Sedniev
After reading Magic of Speech Evaluation you will learn to apply public speaking techniques used by 1000 of the world's best speakers.
5 out of 5 stars 18
Kindle Edition
$3.97


The Business Idea Factory: A World-Class System for Creating Successful Business Ideas
Andrii Sedniev
The Business Idea Factory is an effective and easy-to-use system for creating successful business ideas. It is based on 10 years of research ...
4.5 out of 5 stars 99
Kindle Edition
$4.99


Magic of Public Speaking: A Complete System to Become a World Class Speaker
Andrii Sedniev
The Magic of Public Speaking is a comprehensive step-by-step system for creating highly effective speeches.
4.5 out of 5 stars 137
Kindle Edition
$5.99


Magic of Impromptu Speaking: Create a Speech That Will Be Remembered for Years in Under 30 Seconds
Andrii Sedniev
Magic of Impromptu Speaking is a comprehensive, step-by-step system for creating highly effective speeches in under 30 seconds.
4.4 out of 5 stars 112
Kindle Edition
$3.97


The Achievement Factory: How to Fulfill Your Dreams and Make Life an Adventure
Andrii Sedniev
The Achievement Factory is an effective and easy-to-use system for fulfilling dreams of any size. It is based on many years of research.
4.9 out of 5 stars 37
Kindle Edition
$4.99
Ad feedbackThe latest book club pick from Oprah
"Love Warrior" by Glennon Doyle Melton is the highly anticipated new memoir about the story of her journey of self-discovery after the implosion of her marriage. See more
Product Details
Paperback: 320 pages
Publisher: HarperCollins Publishers (April 24, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0060734809
ISBN-13: 978-0060734800
Product Dimensions: 5 x 0.7 x 7.1 inches
Shipping Weight: 8 ounces (View shipping rates and policies)
Average Customer Review: 3.3 out of 5 stars See all reviews (18 customer reviews)
Amazon Best Sellers Rank: #829,999 in Books (See Top 100 in Books)
#464 in Books > Humor & Entertainment > Humor > Business & Professional
#2981 in Books > Literature & Fiction > United States > Humor
#3299 in Books > Business & Money > Job Hunting & Careers > Guides
Would you like to update product info or give feedback on images?
Customer Reviews
3.3 out of 5 stars
18
3.3 out of 5 stars
5 star
22%
4 star
28%
3 star
22%
2 star
11%
1 star
17%
Share your thoughts with other customers
Write a customer review
See all 18 customer reviews
Top Customer Reviews

2.0 out of 5 starsBorrow a friend's copy
ByR. J. Marsellaon July 2, 2006
Format: Hardcover
Good for a couple of laughs but essentially one funny idea stretched into a hardcover. Something to page through on a plane, in the bathroom , or while waiting for the dentist but not much substance. Better yet - pick it up at your local bookstore read it over a latte and return it to the shelf 20 minutes later and you'll have the idea.
1 comment| 39 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
3.0 out of 5 starsBing's a funny guy, but not as smart (or funny) as he'd like you to think...
ByLemon Magicon May 20, 2006
Format: Hardcover
Since I work one of the so-called "BS" jobs listed in this book, let me make it clear that I can take a joke, and I don't mind being ribbed now and then about it. There is BS in my field just like in any other - including business journalism. But I've read Bing's columns in Esquire magazine over the years, and I can safely say that Bing is quite a BS artist himself, and many of his pieces haven't really deserved to see print in a national magazine. (Others have, of course). Bing's sneering dismissal of many 'alternative' career paths, while funny, tells the reader a lot more about the limits of Bing's worldview than it does about the jobs he derides.

This book is just another example of his habit of coming up with an extended magazine piece, wrapping a hardcover around it, and getting some publishing house to charge the reader $15.00-$20.00 for something no better (or funnier) than a typical mass-forwarded joke list on Usenet or a daily blog entry.

I wouldn't say "don't buy it", since Bing is still funnier and sharper than many writers who comment on commerce and business. I would say, buy it only if you have money to burn, and don't mind spending a large amount of money for a very small number of mild chuckles.
1 comment| 54 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
2.0 out of 5 starsFunny but a fluff book
ByFarnoosh BrockTOP 1000 REVIEWERVINE VOICEon January 16, 2007
Format: Hardcover
I got this book to really learn something (no laughing  Smile :-\)) but it was just a funny read, and not much substance to it. I could not really follow the logic in a lot of places, and I had trouble explaining exactly what the book is about, although I liked the last very last 3 pages. Funny light-reading, if you have the time....
2 comments| 14 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsMade Me Snort My Half-Caf Nonfat Double Mochaccino All Over My TPS Reports...
ByKindle Customeron August 27, 2014
Format: Paperback
I actually thought this book was pretty damn funny. The bit about the consultant flying in on a helicopter in deck shoes with no socks, asking, "Who writes the checks around here?" was classic. Sure, it's not a freaking Dave Barry book - and that's kind of the point. Read it for what it is, and you'll get your money's worth.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
1.0 out of 5 starsMr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ...
ByB. NAIKon April 29, 2015
Format: Paperback
Mr. Bing left out the most bullsh*t of jobs ever from his list of 100: Author. Oh, the irony! And Mr. Bing is well qualified as a bullsh*t author. Unfortunately, it's also one of the easiest jobs to get nowadays--just slap some sh*t together and publish it.
Comment|Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsGreat
Bysome guyon February 7, 2008
Format: Paperback
I saw this in an airport and noticed my job(quantum physicist) was one of the BS jobs. Let me tell you that this is the only business book I could ever stand to read. Nothing in this book is serious of course. Tahts what makes it good. Its all a big joke. Even the formula the author uses to rank the jobs is basically total BS.
Comment| 5 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
5.0 out of 5 starsAmusing anecdotes
ByRobert J Germanovichon August 17, 2011
Format: Paperback
I saw this on the shelf at a now-defunct brick & mortar bookseller and thumbed through a couple pages. I took it for what it was. a business humor book. I still thumb through it and enjoy the entries. If you're looking for Homer, or Dostoyefsky, you're not going to find it in the pop-business-section of a bookstore. This was an enjoyable read with amusing views of well known job titles.
Comment| 2 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
4.0 out of 5 starsA Short Laugh
ByL. Dunkelmanon November 4, 2006
Format: Hardcover|Verified Purchase
A perfectly funny bathroom book. Enjoy it in parts, in whole, or in any order. Some of the chaptes are downright hilarious, others cute.

After you put it down, you can ask yourself the following: "I paid for this?" You could have read it while standing in the aisle at Borders.

Please don't get me wrong. Stanley Bing is brilliant and his Fortune columns are must-reads, its just that you need to accept this book for what it is. Its cute and cuddly. A potato chip of a book, not a whole meal.
Comment| 7 people found this helpful. Was this review helpful to you?
Yes
No
Report abuse
See all 18 customer reviews (newest first)
Write a customer review
Customer Images

See all customer images
Most Recent Customer Reviews

3.0 out of 5 starsBS Jobs ain't no BS!!
Great book. Stanley Bing has incredible insight into where BS jobs are and what a BS job entails. Again, great book.
Published on January 12, 2011 by Kendlee Robinson
3.0 out of 5 starsCould have been so much more...
This book is in so many ways a gem. Someone needed to get out and talk about how so many jobs in our world today are more about image than about substance.Read more
Published on May 8, 2007 by Martin Andrade
1.0 out of 5 starsUnfunny Scott Adams Clone
You may get a few chuckles from this author, but to me he comes across more as an idiot than comedian.Read more
Published on April 25, 2007 by J. Bosch
4.0 out of 5 starsVery funny, accurate satire...
Confirming much of what I've long suspected, Stanley Bing reveals the B.S. factor of many jobs.

Readable and funny, this book shows that Mr.Read more
Published on December 22, 2006 by Tim Warneka
5.0 out of 5 starsHILARIOUS!
Every time I pick up this book, I burst out laughing! Maybe one day, I'll read the whole thing. It is FUNNY, and since I am a true believer in laughter as the best medicine, i...Read more
Published on November 5, 2006 by S.
4.0 out of 5 starsHumorous
Sarcastic humor. A reference book for people who like to demean

other professions. Good gift for college graduate.
Published on September 8, 2006 by John Heggie
4.0 out of 5 stars100 Jobs and How to Get Them by Bing
The book describes some very remunerative part-time and full-time
occupations i.e. wine taster and a host of others.Read more
Published on August 17, 2006 by Dr. Joseph S. Maresca
Search Customer Reviews

Send
Search
Set up an Amazon Giveaway
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Amazon Giveaway allows you to run promotional giveaways in order to create buzz, reward your audience, and attract new followers and customers. Learn more about Amazon Giveaway
This item: 100 Bullshit Jobs...And How to Get Them
Set up a giveaway

What Other Items Do Customers Buy After Viewing This Item?

Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up
Throwing the Elephant: Zen and the Art of Managing Up Hardcover
Stanley Bing
3.8 out of 5 stars 35
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace
How to Relax Without Getting the Axe: A Survival Guide to the New Workplace Paperback
Stanley Bing
3.4 out of 5 stars 11
$13.99 Prime
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts
The Curriculum: Everything You Need to Know to Be a Master of Business Arts Hardcover
Stanley Bing
3.7 out of 5 stars 76
$29.81 Prime
Back to top
Get to Know Us
Careers
About Amazon
Investor Relations
Amazon Devices
Make Money with Us
Sell on Amazon
Sell Your Services on Amazon
Sell on Amazon Business
Sell Your Apps on Amazon
Become an Affiliate
Advertise Your Products
Self-Publish with Us
Become an Amazon Vendor
›See all
Amazon Payment Products
Amazon.com Rewards Visa Card
Amazon.com Store Card
Amazon.com Corporate Credit Line
Shop with Points
Credit Card Marketplace
Reload Your Balance
Amazon Currency Converter
Let Us Help You
Your Account
Your Orders
Shipping Rates & Policies
Amazon Prime
Returns & Replacements
Manage Your Content and Devices
Amazon Assistant
Help
AustraliaBra- zilCanadaChinaFranceGermanyIndiaItalyJapanMexicoNetherl- andsSpainUnited Kingdom
Amazon Drive
Unlimited Cloud Storage
From Amazon 6pm
Score deals
on fashion brands AbeBooks
Rare Books
& Textbooks ACX
Audiobook Publishing
Made Easy Alexa
Actionable Analytics
for the Web Amazon Business
Everything For
Your Business

AmazonFresh
Groceries & More
Right To Your Door AmazonGlobal
Ship Orders
Internationally Home Services
Handpicked Pros
Happiness Guarantee Amazon Inspire
Free Digital Educational
Resources Amazon Video Direct
Video Distribution
Made Easy Amazon Web Services
Scalable Cloud
Computing Services

Audible
Download
Audio Books BeautyBar.com
Prestige Beauty
Delivered Book Depository
Books With Free
Delivery Worldwide Casa.com
Kitchen, Storage
& Everything Home ComiXology
Thousands of
Digital Comics CreateSpace
Indie Print Publishing
Made Easy

Diapers.com
Everything
But The Baby DPReview
Digital
Photography East Dane
Designer Men's
Fashion Fabric
Sewing, Quilting
& Knitting Goodreads
Book reviews
& recommendations IMDb
Movies, TV
& Celebrities

Junglee.com
Shop Online
in India Kindle Direct Publishing
Indie Digital Publishing
Made Easy Prime Now
FREE 2-Hour Delivery
on Everyday Items Shopbop
Designer
Fashion Brands Soap.com
Health, Beauty &
Home Essentials TenMarks.com
Math Activities
for Kids & Schools

Wag.com
Everything
For Your Pet Warehouse Deals
Open-Box
Discounts Whispercast
Discover & Distribute
Digital Content Woot!
Deals and
Shenanigans Yoyo.com
A Happy Place
To Shop For Toys Zappos
Shoes &
Clothing
Conditions of UsePrivacy NoticeInterest-Based Ads© 1996-2016, Amazon.com, Inc. or its affiliates
Amazon Try Prime
Books

GoGo

DepartmentsHello. Sign inYour AccountTry PrimeListsCart0
Your Amazon.comToday's DealsGift Cards & RegistrySellHelp
BooksAdvanced SearchNew ReleasesBest SellersThe New York Times Best SellersChildren's BooksTextbooksTextbook RentalsSell Us Your BooksBest Books of the MonthKindle eBooks
Books › Business & Money › Job Hunting & Careers
Share Facebook Twitter Pinterest
Buy New $13.99
Qty:
FREE Shipping on orders with at least $25 of books.
In Stock.
Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.
Add to Cart
Add to Cart
Turn on 1-Click ordering for this browser
Want it tomorrow, Sept. 24? Order within 12 hrs 17 mins and choose Saturday Delivery at checkout. Details
Ship to:
Select a shipping address:
Buy Used $5.49
Send
Add to List
Have one to sell?
Sell on Amazon


See all 2 images
100 Bullshit Jobs...And How to Get Them Paperback – April 24, 2007
by Stanley Bing (Author)

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:26

Bra!
0
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!4021
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:24
Bra!0
anbefalinger
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fort- elling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispace- s.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Li- tter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikke- l
Biografi
Dikt
Es- say
Eventyr
Faktaoppgave
Fortel- ling
Kåseri
Leser- innlegg
Novelle
Rapport
Referat
- Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: http://norsksola.wikispaces.co- m/Det+moderne+gjennombrudd
Wikipedia1: http://no.wikip- edia.org/wiki/Kvinnelig_stemmerett
Wikipedia2: http://- no.wikipedia.org/- wiki/Litter%C3%A6r_modernisme#Litter.C- 3.A6r_modernisme_i_Norge
Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikiped- ia.org/wiki/Arne_Askildsen_%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Fa- cebook
Forside-
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum

L- ast opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
Eve- ntyr
Faktaop- pgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg
N- ovelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knytt

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:27

Bra!
0
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!6463
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:24
Bra!0
anbefalinger
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fort- elling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispace- s.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Li- tter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikke- l
Biografi
Dikt
Es- say
Eventyr
Faktaoppgave
Fortel- ling
Kåseri
Leser- innlegg
Novelle
Rapport
Referat
- Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: http://norsksola.wikispaces.co- m/Det+moderne+gjennombrudd
Wikipedia1: http://no.wikip- edia.org/wiki/Kvinnelig_stemmerett
Wikipedia2: http://- no.wikipedia.org/- wiki/Litter%C3%A6r_modernisme#Litter.C- 3.A6r_modernisme_i_Norge
Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikiped- ia.org/wiki/Arne_Askildsen_%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Fa- cebook
Forside-
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum

L- ast opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
Eve- ntyr
Faktaop- pgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg
N- ovelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan og

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:28

Bra!
0
anbefalinger

Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispaces.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Litter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!8529
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!1
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.

Logg på via Facebook Forside Skole Jobb Venner Spill Forum Last opp stil Søk etter stiler Emnekatalog Diskuter skole Velg sjanger Analyse/tolkning Anmeldelse (bok,film...) Artikkel Biografi Dikt Essay Eventyr Faktaoppgave Fortelling Kåseri Leserinnlegg
23.09.2016 11:24
Bra!0
anbefalinger
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum
-
Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
- Eventyr
Faktaoppgave
Fort- elling
Kåseri
Leserinnlegg-
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: h- ttp://norsksola.wikispace- s.com/Det+moderne+gjennombrudd-
Wikipedia1: http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnelig_st- emmerett
Wikipedia2: http://no.wikipedia.org/wiki/Litt- er%C3%A6r_modernisme#Li- tter.C3.A6r_modernisme_i_Norge
- Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Askildsen- _%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Jo- bb
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikke- l
Biografi
Dikt
Es- say
Eventyr
Faktaoppgave
Fortel- ling
Kåseri
Leser- innlegg
Novelle
Rapport
Referat
- Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan også̊ knyttes til realismen. Det er fokuset på̊ skjebnen og døden som gjør den naturalistisk, men på̊ grunn av at dramaet utspiller seg i borgerskapets finere stuer, kan det også̊ trekkes paralleller til realismen. I tillegg deler kona sammen med realistiske forfattere troen på̊ forbedring.

Spraket i novellen er veldig pent skrevet som gjør at du far inntrykk av at mannen og kona er av god klasse. Spraket viser også̊ respekt på̊ maten de snakker pent på̊ og på̊ maten de henvender seg til personer ved bruk av høflig form. Amalie Skram var detalj orienter. Dette kommer frem ved bruk av mange skildringer og adjektiv for å beskrive. Novella er kronologisk, og utspiller seg i et kort tidsrom hvor det er mye som skjer.

Fortelleren i ”Det røde gardin” er en utenforstående som ser og observerer alt, til og med tankene til karakterene. Hans/hennes sympatisering med mannen og kvinnen i novellen viser at han/hun ikke har personlig distansert seg fra selve handlingen. Dette gjør at du, som leser, føler en nærmere tilknytting til hovedrollene. Forfatteren gir ingen av karakterene navn, som gjør handlingen gjeldende for flere ekteskap/forhold, siden du ikke kan knytte den til noen spesielle personer.

Når du leser overskriften ”Det røde gardin” så tenker du konkret på̊ en rød gardin. Ettersom du leser novella forstår du at den røde fargen og liklukten symboliserer blod og død, men også at rød er en feministisk farge. I starten kan informasjonen om at gardinen har en giftig rødfarge og lukter lik fungere som et frampek på̊ hva som kommer til å hende på̊ slutten av novella.

Kvinnens livssituasjon ligger skjult i novella. Mannen vil ikke at kona skal kles med sine egne klær etter sin død, men skal derimot pakkes inn i en rød gardin han selv ikke liker. Jeg tolker dette, sammen med den grønne flua som kommer opp av gardinen, som at konas fortid kanskje var innenfor prostitusjon. Mannen føler at hun ikke fortjener annet enn denne røde gardinen på̊ grunn av hennes skitne bakgrunn. Dette reiser også̊ spørsmål om mannen virkelig respekterer og elsker kona når han etter hennes død så vidt vil begjære henne noe tøy. Den manglende respekten i ekteskapet kan ha ført til kvinnens depresjon, som kommer frem i hennes ønske om å stenge lyset ute fra sitt personlige værelse, og når hun kjøper en gardin hun egentlig ikke har lyst på̊. Gardinens liklukt og det at mannen ikke liker gardinen gjør at hun assosierer seg med den, hun er gardinen som mannen misliker og som han har gitt opp å finne en plass til, på̊ samme mate som at hun har gitt opp gardinen. Hun hadde tro på̊ at hun kunne gjøre gardinen nydelig på̊ tross av sin lukt og farge, igjen som mannen trodde at han kunne gjøre henne vakker og stille. Det er først på̊ slutten at mannen innser konas seksualitet, verdighet og skjønnhet, og når han dreper flua dreper han også̊ sitt negative bilde av kona.Logg inn for å se bildet

”Hjemkomsten” av Kjell Askildsen er en ganske kort novelle som dekker knappe to sider i tekstheftet. I likhet med forrige novelle skal jeg presentere et kort handlingsreferat, drøfte novella, og sette den opp mot problemstillingen og hovedtemaene. ”Hjemkomsten” handler om en kvinne som venter på at hennes mann skal komme hjem. Hun har ventet i nesten en time, og har brukt tiden blant annet til å pynte seg. Når mannen hennes kommer hjem, viser han henne ikke særlig mye oppmerksomhet, men vil heller lese avisa og slappe av. Kvinnen går derfor skuffet inn på soverommet hvor hun stanser foran speilet.

”Hjemkomsten” er ei ganske typisk novelle stilmessig. Den er kort, har få personer - bare kvinnen og mannen, og den strekker seg over en kort tidsperiode - kanskje bare en time. Dette finner vi i teksten hvor det står ”I nesten en time har jeg ventet” og ”(…) allerede ti minutter etter at jeg er kommet hjem”. Som jeg nevnte under teoridelen var det vanlig at mannen var forsørger, mens kona stelte til hjemme på denne tiden. Samtidig var dette tiden da kjøkkenredskaper begynte å bli vanlig i et allment hjem, noe som resulterte i mer tid for kvinnen i huset. Det virker som kvinnen i novella har veldig god tid, så dette kan være mulig motiv.

Handlingen er kronologisk med et tilbakeblikk i begynnelsen av novella, hvor kvinnen tenker tilbake på den siste timen som har gått. Som i de fleste andre noveller, kommer leseren også i denne rett inn i handlingen uten noen form for innledning og presentasjon av personene.

Novella kan deles opp i tre deler. I den første delen sitter kvinnen og venter på sin elskede, og tenker tilbake på timen som har gått. I den andre delen har mannen kommet hjem, og man får en dialog mellom de to menneskene. I den tredje delen går kvinnen inn på soveværelset og stiller seg nok en gang opp foran speilet.

Forfatteren opererer med skiftende synsvinkel. I den første delen ligger den hos kvinnen og er personal. Vi får innblikk i hva kvinnen føler og tenker når det står ”Jeg vil sitte her og bare glede meg.” Når mannen kommer hjem, skifter imidlertid synsvinkelen fra første- til tredjeperson, og den blir autoral.

Forfatteren bruker også ulike tider. Begynnelsen av novella er et tilbakeblikk hvor handlingen blir beskrevet som fortid, som når det står: ”Jeg har kjemmet håret….” Når tilbakeblikket er ferdig, foregår handlingen i presens, som når det for eksempel står ”Jeg er helt lykkelig nå.” I den andre delen skifter så forfatteren tid igjen, denne gangen til preteritum, og beholder dette ut novella.

Hovedpersonen i novella må sies å være kvinnen. Det er hennes tanker og følelser som blir beskrevet i første og tredje del, og det er gjennom beskrivelsen av henne leserne kan oppfatte den skiftende stemningen i novella. Vi får både direkte og indirekte personbeskrivelse av kvinnen. Ved å lese hvordan kvinnen ser ut gjennom hennes egne øyne, får vi direkte personbeskrivelse av henne, som når det står ”Jeg har tegnet mørk styrke inn i de karakterløse øyebrynene, tegnet munnen dypere rød og dempet kvinnenes farge.” Videre står det ”du er pen” og ”du er vakker, og vi får på denne måten også vite hva hun synes om seg selv. Beskrivelsen av kvinnen er likevel for det meste indirekte. Gjennom hele første del kan man lese hvordan hennes forventninger bygger seg opp med tanken på hennes manns hjemkomst. Hun sminker seg og pynter seg og lurer på hva han kommer til å si. I tillegg har hun plukket blomster, fordi, som det står: ”Han blir glad når han ser dem.” Hun omtaler sin mann som ”min egen deilige elskede” og ”min elskede elskede.” Alt dette vitner om en kvinne som setter sin mann svært høyt. Leser man novella ut i fra den tida den ble skrevet, kan man slutte at kvinnen er en av de mange hjemmeværende kvinnene, og at mannens hjemkomst derfor blir en kjærkommen forandring i en kanskje kjedelig hverdag.

Spenningskurven i novella stiger raskt i begynnelsen, i takt med kvinnens forventninger, og kan sies å nå sitt ekstremalpunkt i det mannen kommer hjem og inn i stua. Damen strammer brystholderen og drar opp skjørtet, og da kan leseren tro at det kan blir noe intimt videre i novellen, og det gjør også at spenningen øker. Etter høydepunktet avtar spenningskurven igjen etter hvert som de to menneskene fører sin dialog. Vendepunktet kan sies å være når kvinnen sier ”Jeg kjeder meg.” Her skjer det et brudd; kvinnens og iver har gått over til skuffelse. Man kan også drøfte om vendepunktet finner sted i den siste delen, hvor kvinnen tydelig har innsett at hun bare har drømt tidligere. Kjell Askildsen har gjennom sin novelle skildret et problem som de fleste kjenner seg igjen i, både når det gjelder å innse at virkeligheten som regel ikke er slik vi drømmer og håper på, og også når det gjelder problemet angående manglende forståelse for andre medmennesker.

Jeg mener at denne novella kan knyttes opp mot problemstillingen min fordi en prøvde å fortelle oss hvordan det lå an med kvinner i samfunnet. Kvinners lengsel og følelser betydde mindre for den dominerende mann. Dessverre er det fortsatt slik at noen steder i verden kvinner fortsatt ikke er respektert. Jeg tror forfatteren prøver å vise at kvinner ble sett ydmykt uansett hvor godt de enn prøvde å gjøre. Hvis vi ser årstiden novellen ble gitt ut forstår vi novellen bedre for kvinner hadde ikke noe særlig respekt i samfunnet i den tiden. Mannen var den som var dominerende og når han hadde lyst skal han ha sex med sin partner, hennes lengsler og følelser betydde ikke noe for den dominerende mann.

Modernisme kan forklares som radikale bevegelser innen litteratur (Wikipedia3). Novella ble skrevet i 1953 og det var ikke vanlig å skrive bøker om seksuelle forhold i den tiden. På denne måten blir dette en måte å bryte mot det tradisjonelle med en noget radikal novelle sett under omstendighetene. Med ”under omstendighetene” mener jeg at Kjell var sønn av lensmann og KrF-politiker Arne Askildsen (Wikipedia4).

Konklusjon:
Totalt sett kan vi gjennom teksten jeg har produsert selv, og tekstene og kildene jeg har referert til, konkludere med at begge tekstene omhandler problemstillingen om kvinnesyn, fra to forskjellige tidsepoker; da henholdsvis naturalismen (under det moderne gjennombrudd) og modernismen. Novellene var såpass korte at det ble overkommelig å sette seg dypt inn i stoffet da jeg skulle tolke og analysere.

Kilder:
Dahl et al., Grip teksten Vg3, Aschehoug 2008, s. 54-56
Norsksola: http://norsksola.wikispaces.co- m/Det+moderne+gjennombrudd
Wikipedia1: http://no.wikip- edia.org/wiki/Kvinnelig_stemmerett
Wikipedia2: http://- no.wikipedia.org/- wiki/Litter%C3%A6r_modernisme#Litter.C- 3.A6r_modernisme_i_Norge
Wikipedia3: http://no.wikipedia.org/wiki/Modernisme
Wikipedia4: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Askildsen og http://no.wikiped- ia.org/wiki/Arne_Askildsen_%281898%29

Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

I love c===3
23.09.2016 11:10
Bra!4277
anbefalingerDo you have osteosporosis?? The fly didnt die fgt Useriøst? Varsle red.

idubbbz
23.09.2016 11 Surprised  Surprised :-o0
Bra!3628
anbefalingerJeg har en sterkere trang til å drepe jøder etter jeg leste dette... Useriøst? Varsle red.

Den virkelige karen
23.09.2016 11:18
Bra!3109
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, haren og reven på den mobilen og jeg vil ha de tilbake. Useriøst? Varsle red.

fgt
23.09.2016 10:59
Bra!72
anbefalingerfluen døde ikke din fucktard Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!64
anbefalingerKys bad tolkning Useriøst? Varsle red.

KYS
23.09.2016 10:57
Bra!60
anbefalingerKys bad tolkning Varslet

Karen
23.09.2016 11:17
Bra!3
anbefalingerHei jeg heter karen og jobber på Karup kro. Igår serverte jeg en kanninstek til to kjøpmenn, men jeg mistet min nye s7 i bakken. Jeg lurer på om det er noe dere kan gjøre for meg. Jeg har mye ekteskapsproblemer, hvor en postmann som lovet meg gull og grønne skoger har giftet seg med en annen. Så det siste jeg trengte var at min s7 ble ødelagt. Mobilen har masse bilder av madamen, hæren og reven på den mobilen og jeg de tilbake. Useriøst? Varsle red.

I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
23.09.2016 11:23
Bra!0
anbefalingerI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fenceI'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
I'm Harambe, and this is my zoo enclosure. I work here with my zoo keeper and my friend, cecil the lion. Everything in here has a story and a price. One thing I've learned after 21 years - you never know WHO is gonna come over that fence
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

Legg til


På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipen
Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken


Holmes tas av tidlig
Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE
© 2004-2016 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.035 sec - 23 pageviews
Logg på via Fa- cebook
Forside-
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum

L- ast opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
Eve- ntyr
Faktaop- pgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg
N- ovelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Last opp stil
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Søk
Kvinnesyn i "Det røde gardin" av Amalie Skram og "Hjemkomsten" av Kjell Askildsen

Dette er en fordypningsoppgave for første semester vg3; avdeling studiespesialiserende.
Sjanger: Særemne Lastet opp: 04.12.2012
Språkform: Bokmål Forfatter: Martin Sandvik
Tema: Kjell Askildsen
Amalie Skram
Kjønnsforskjeller
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Introduksjon med problemstilling:
Tekstene ”Det røde gardin” og ”Hjemkomsten” skrevet av Amalie Skram og Kjell Askildsen, hentet fra samlingene Sommer og Heretter følger jeg deg helt hjem, som kom ut henholdsvis i 1889 og 1953, omhandler begge kvinnens rolle i samfunnet. Begge tekstene setter søkelys på datidens kvinnesyn og forskjellene der, dog på noe forskjellig vis. I dette fordypningsemnet vil jeg gjennom å tolke og sammenligne tekstene, prøve å sammenligne kvinnesynet i dag, kontra da tekstene var skrevet. Det store spørsmålet blir da om det er samme type kvinnesyn tekstene handler om og om tekstene på noe vis prøver å forklare oss årsakene til og virkningene av dette type syn på kvinner. Tekstene er fra to forskjellige epoker, henholdsvis naturalismen (retning innenfor realismen) og litterær modernisme.

Har kvinnesynet blitt endret fra det moderne gjennombruddet til modernismen? Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom mine to valgte tekster, samtidig som jeg bruker semi-objektiv argumentasjon med erfaring bygget fra dagens samfunn.

Teori:
Kvinnesynet i Norge er og har vært i endring i lang tid. Mannen har blitt sett på som dominante og ”herskeren” til kvinnen. I Norge fikk man stemmerett for kvinner i 1913 (Wikipedia1), noe som er en vesentlig forskjell med de to valgte tekstene. Som jeg nevnte i introduksjon, stammer tekstene fra to forskjellige litterære perioder, og jeg har derfor valgt å knytte problemstilling opp mot to hovedtema – modernismen og det moderne gjennombruddet.

Det moderne gjennombruddet kom sent på det nittende århundre, hvor det å ”sette problemer under debatt” var en av fundamentene i denne litterære epoken (Dahl et al.). Amalie Skram, som naturalistisk forfatter, gjorde akkurat dette da hun indirekte provoserte med sine skildringer som egentlig skulle skjules for samfunnet. Hun skrev mye om fattigdom, seksualitet og moral, og hun var kjent for å framlegge grove detaljer i verkene sine. ”Det røde gardin” er et uvanlig unntak for Amalie da det ikke er skildret spesielt grovt. Personlig tror jeg dette at kan være fordi Sommer ble gitt ut etter storhetstiden til det moderne gjennombruddet (Norsksola).

Modernismen brøyt med det som allerede var etablert, frontet det nye og overskridende med troen på fremskritt. Etter andre verdenskrig og fem år med tysk sensur (Wikipedia2), følte mange forfattere i etterkrigs-Norge at de måtte bryte med det tradisjonelle. Modernismen hadde vært i Vesten siden sent åtten- tidlig nittenhundretall, men som vanlig kom det til Norge litt senere. ”Hjemkomsten” er skrevet på 1950-tallet; en tid hvor det var mannen som forsørget familien med penger og mat, mens kvinnene som oftest drev med husarbeid. Denne novella har flere modernistiske trekk som jeg skal komme tilbake til i hoveddelen.Logg inn for å se bildet


Hoveddel:
”Det røde gardin” er en novelle skrevet Amalie Skram, en av Norges største naturalister. Hun skrev om det stygge, det elendige og hun tok opp temaer som var typiske for naturalistene. Skram var pessimistisk og opptatt av arv og miljø, men hadde tro på̊ framtiden. I ”Det røde gardin” tar hun opp død, et klart eksempel på̊ et naturalistisk tema.

Skjebnen var viktig for naturalistene, og kunne ikke unngås. Gardinen varslet død med liklukten og fargen som gav ”heltinnen” en dårlig følelse, og det ble ikke bedre uansett i hvilket rom eller vindu hun hengte opp gardinen. På̊ slutten gir hun opp og slenger gardinen over kakkelovnsskjermen, og tror at den en gang vil komme til nytte, finne sin plass. Når hun på̊ slutten dør blir hun pakket inn i gardinen, og da blir gardinens oppgave avslørt – dens skjebne var forutbestemt, på̊ samme mate som kvinnen ikke kunne unngå̊ døden. Når mannen på̊ slutten også̊ kjenner denne liklukten, kan dette være et hint på̊ hva som vil skje etter novellens slutt. Han vil lide sammen skjebne og dø.

Novella kan plasseres under naturalismen, men kan og


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.192 sec - 1 pageviews