Søk i stiler
 

Innvandring til Vest-Europa


Innvandring til Vest-Europa på 1960- og 70-tallet, grunner til det og grunner til at det ble stopp. (Innvandringsstopp i Norge osv..) Kort oppgave altså.

Karakter: 4+ (Presentasjon i samfunnsfag, 10. trinn)

Sjanger:AnnetLastet opp:21.11.2012
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Innvandring


I 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene hadde Vest-Europa økonomiske oppgangstider og folk hadde stabile jobber.

 

Snart ble det mangel på arbeidskraft i industrien og i servicenæringer som hotell- og resturantnæringen og rengjøringsbransjen. De hentet arbeidskfart fra utlandet, særlig fra Europas utkantområder som Hellas, Tyrkia, det tidligere Jugoslavia og Portugal og fra andre verdensdeler.

 

Frankriket, Storbritanannia og Nederland hentet arbeidere fra de tidligere koloniene sine.

 

Tyskland er det landet i Europa som har flest innvandrere, mer enn 7 millioner. Sverige har også mange arbeidsinnvandrere særlig fra Finnland og det tidligere Jugoslavia.

 

Innvandrerne fikk arbeid i industri og i servicenæringsr som hotell- og resturantnæringen og rengjøringsbransjen.

 

* 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene hadde Vest-Europa økonomiske oppgangstider og folket hadde gode jobb.

 

* Så ble det mangel på arbeidskraft i industrien og i servicenæringer som hotell- og resturantnæringen og rengjøringsbransjen.

 

* Mangel på arbeidskraft førte til at Vest-Europa hentet arbeidskraft i fra Europas utkantområder.

 

* Frankriket, Storbritannia og Nederland hentet arbeidere fra de tidligere koloniene sine.

 

* Innvandrerne fikk jobber i industrien og i servicenæringer som hotell- og resturantnæringen og rengjøringsbransjen.

 

* Strømmen av arbeidssøkende innvandrere stanset i løpet av 1970-årene pga stopp i den økonomiske veksten i Europa.

 

* Norge innførte innvandrings stopp i 1975.

 

* Tyskland har 7 millioner innvandrere, særlig fra de tidligere østblokklandene.

 

* Sverige har også mange innvandrere. Særlig fra Finland og det tidligere Jugoslavia.

 

nr 1: Vi ska da presenter om arbeidssøkende innvandrera i Vest- Europa på 1960- til tidlig på1970 tallet.

 

nr 2:     I 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene hadde Vest-Europa økonomiske oppgangstider og folk hadde stabile jobber og det va god lønn osv.

 

nr 1: Men så blei det mangel på arbeidskraft i industrien og i servicenæringer som hotell- og resturantnæringen og rengjøringsbransjen.

 

nr 2: Denna mangeln på arbeidskraft ført tel at Vest-Europa bynt å hent arbeidkraft fra Europas utkantområda. For eksempel: Hellas, Tyrkia, Det tidligare Jugoslavoia

Og portugal.

 

nr 1: Ja, og land som Frankriket, Storbritannia og Nederland henta arbeidera fra de tidligere kolonian sine i for eksempel Sør afrika.

 

nr 2: Innvandrera fikk jobb i industrien og i servicenæringer som hotell- og resturantnæringen og i rengjøringsbransjen.

 

nr 1: Den økonomiske veksten i Vest-Europa tok slutt i løpet av 1970 åran.

 

nr 2: Dettan før altså til at arbeidledigheta økt i vest-europa og at de forskjellige landan redusert eller stansa heilt arbeider innvandringen.

 

nr 1:Norge innført innvandringstopp i 1975 og den varte heilt til i 1991. i 1991 så kom det en ny innvandringslov som e sånn ca. den samme som vi har i dag.

 

nr 2: Tyskland e det landet i Europa som har flest innvandrere, de har mer enn 7 millioner innvandrera. innvandreran kommer særli ifra tyrkia og ifra de tidligere østblokk landene

 

nr 1 :Svergie har også masse innvandrera. De kommer særlig ifra Finland og det tidligare Jugoslavia.

 

nr 2: Det e ca. 655 000 innvandrera i Norge, som vil si 13,1% av befolkninga vårres!

 

nr 1: E det nån som har nån spørsmål?

10 seks pause

nr 1:ja, det va vår presentasjon slutt..Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no