Søk i stiler
 

Den kalde krigen


Prøvesvar fra en prøve i 10. klasse.
Sjanger:AnnetLastet opp:23.10.2012
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fag i skolen
Den kalde krigen


Hvor møttes verdens 3 mektigste menn i 1945?
-De møttes på Jalta

 

Hva het de, og fra hvilke land kom de?
-Josef Stalin, Sovjet
-Franklin D. Roosevelt, USA
-Winston Churchill, Storbritannia

 

Hvilken stormakt hadde de kjempet mot under krigen?
-Tyskland

 

Hva skjedde med Tyskland og Berlin i 1945?
-Tyskland tapte 2 verdenskrig, og ble delt i 4. Berlin ble igjen delt i to

 

Når ble FN dannet?
-FN ble dannet i 1945

 

Hva het den millitæralliansen som Norge ble med i 1949?
-NATO

 

Hva het det mektigste landet i denne alliansen?
-USA

 

Hva het den andre mektige millitæralliansen i Europa?
-Warzawapakten

 

Hva het det mektigste medlemslandet i denne alliansen?
-Sovjetunionen

 

Hvilket våpen brukte USA mot Japan i 1945?
-Atombomben

 

Hva slags politisk styre fikk land som Polen, Ungarn, og Tsjekkoslovakia etter krigen?
-De fikk kommunistisk styre

 

Hvem var Nikita Khrusjtsjov?
-Mannen som tok over etter Josef Stalin

 

På hvilken måte ble forholdene i sovjet lettere etter Stalins død?
-De fleste politiske fangene ble løslatt. Det ble rom for litt debatt på noen områder. De sluttet med persondyrkingen, og kulturlivet ble litt lettere.

 

Hvorfor ble Norge med i NATO, og hvorfor var dette et brudd med tidligere norsk utenrikspolitikk?
-Norge ble bla med i NATO fordi de merket etter 2 verdenskrig at vi var alt for svake til å vinne noen kriger alene, og kom til å bli overvunnet i de aller fleste angrep som kunne komme. Hvis vi var med i NATO kom vi til å få støtte under kriger. Dette var et brudd med tidligere politikk fordi Norge ikke hadde valgt sider og prøvd å ha et godt forhold til de fleste landene, men nå valgte de side med de andre landene som var medlem i NATO.

 

Hva ble Tysklands skjebne etter andre verdenskrig?
-Etter 2 verdenskrig møttes Storbritannia, USA og Sovjet for å avgjøre Tysklands skjebne. De valgte å dele Tyskland i 4, en del til Storbritannia, en del til USA, en del til Sovjet og en del til Frankrike. Berlin ble også delt i 4, men det endte til slutt opp med at både Tyskland og Berlin ble delt i 2. Istedenfor fire deler ble det til Øst og Vesttyskland. Berlin ble etterhvert delt av en stor mur, kalt berlinermuren. Den tyske økonomien var knust og de fleste store byer var bombet i stykker. Etterhvert fikk de hjelp til oppbygging av landet igjen.

 

Hvorfor bidro utviklingen i Øst-Europa til å øke mistenksomheten mot Sovjet i de vestlige landene?
-Fordi nesten hele Øst-Europa ble kommunistisk ble de vestlige landene mer og mer mistenksomme, og stolte mindre og mindre på Sovjet. Sovjet truet Øst-Europa til å takke nei til Marshallhjelpen, og lot bare de kommunistiske partiene styre i landene.

 

Forklar Marshallhjelpen
-Marshallhjelpen var et amerikansk hjelpeprogram som var rettet mot Europa, som kom etter 2 verdenskrig. De fikk et tilbud om økonomisk støtte mot at de åpnet mot mer frihandel. Hjelpen kom i form av både lån og gaver. Dette tilbudet kom selvfølgelig USA med for å hjelpe sin egen økonomi også. De europeiske landene hadde ikke råd til å kjøpe varer fra USA etter andre verdenskrig, så når USA hjalp dem med økonomien fikk de kjøpt mere varer, og også produsert flere varer som USA trengte. Det var mest vestlige land som takket ja til hjelpen. De gjorde det også fordi de var redd for at hvis det ble alt for dårlige kår i landene ville de bli kommunistiske.

 

Forklar Trumandoktrinen
-Retningslinjene som USA's utenrikspolitikk hadde under president Truman kalles Trumandoktrinen. Trumandoktrinen handlet om at USA skulle hjelpe alle frie nasjoner å stå imot undertrykkelse både fra minoriteter i eget land og utland. Trumandoktrinen kjempet imot kommunisme, og USA hadde disse retningslinjene for å vise verden at demokrati var bra og gjøre at færre land skulle bli kommunistiske.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no