Søk i stiler
 

Soga om Gunnlaug Ormstunge


Tolking av Soga om Gunnlaug Ormstunge
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:10.11.2001
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Gunnlaug Ormstunge
Verktøy:Utskrift
Soga om Gunnlaug Ormstunge er vorte skrive ned på 1200-talet. Det er ei romantisk soge som ber preg av påverknad frå dei omsette riddarsogene. Hendingane i soga reknar ein med er lagde til tida rundt år 1000, mellom den heidenske og den kristne trua. Det som særmerkjer Gunnlaugs-soga er ikkje berre det at ho er ei skalde soge, men at kjærleiken mellom mann og kvinne er det sentrale motivet i henne. Ein møter i denne soga tre av hovudmotiva i islendingesogene, heltemot, kjærleik og skaldeskap, meir enn nokon annan stad i sogelitteraturen.

I sagaen om "Gunnlaug Ormstunge", møter vi fyrst Torstein, far til Helga. Han har ein draum som "austmannen" tyder. Han seier at Torstein skal få ei dotter som to menn vil slost og døy for.

Då Torstein reiser til tings, seier han at dersom kona Jofrid får ei dotter skal barnet setjast ut i skogen. Det vert ikkje gjort, barnet, Helga vert sett bort til ein slektning, og det får ikkje Torstein vite før Helga er vorte 6 år.


Hovudpersonen Gunnlaug møter vi som tolvåring, og han vert god ven med Helga. Etterkvart vil Gunnlaug ha Helga til kone, og han inngår ei avtale med far hennar, Torstein, om at Helga skal vere bortlova til han i 3 år. Dersom Gunnlaug ikkje kjem tilbake innan fristen, eller har ei dårleg framferd, vert avtala oppheva.

Gunnlaug reiser ut i verda, først til Nidaros der han fornærmar Eirik Jarl og blir nærmast utvist og reiser vidare til England. Han reiser både til Irland, Orknøyane og Skara i vest og til Svitjord (Sverige). Gunnlaug er ein svært dyktig skald, og han seier fram mange kvad på reisene sine i tillegg til at han kjem i krangel og vert utfordra i holmgang. Åra går og då han kjem heim, skal Helga gifte seg med Ravn. Gunnlaug kjem heim same dagen som bryllaupet vert halde. Helga er svært fortvila, for det er Gunnlaug ho elskar. Det vert holmgang mellom Ravn og Gunnlaug, men det endar slik at begge påstår dei har vunne.

Etter dette vert holmgang forbode på Island, då reiser dei til Noreg med kvar sine frendar og held holmgang der. Frendane deira døyr, og Gunnlaug og Ravn byrjar å sloss på nytt. Det endar med at Ravn døyr, men Gunnlaug døyr 3 dagar etter av hovudsåra han fekk.

Helga giftar seg med Torkjell Hallkjellsson. Dei får barn, men Helga er svært ulykkeleg. Sagaen endar med at Helga blir sjuk og døyr på den raude kappa ho fekk av Gunnlaug.

Eg vil karakterisere følgjande personar i soga fordi dei er hovudpersonane i soga og det er desse soga handlar om.

Gunnlaug var ein mann av få ord, slik som mennene i ættesagaene ofte er skildra. Sjølv om han ikkje sa så mykje, var han ein god skald. Gunnlaug er også svært eventyrlysten, noko som vi merkar når han bed far sin, som 12 åring om å utruste seg til ferd. Av utsjånad er det sagt om Gunnlaug at han var tidleg vaksen, var stor, hadde lysebrunt hår, svarte augo, hadde ein litt stygg nase og eit tiltalande andlet. Elles var han midjesmal, sterk og veldig god med sverdet.

Gunnlaug representerer den lyse heltetypen, med ein meir eller mindre, riddarleg framferd og sin lyse utsjånad. På den tida var dei lyse heltetypane vant med sigrar i både kamp og i kjærleiken. Det at Gunnlaug var stor og hadde lysebrunt hår karakteriserer at han var typisk nordisk. Kvar enn han var, fekk han skryt over kor flink han var med kvada sine.

Gunnlaug var ærleg og trufast. Han kom tilbake til sin store kjærleik. Det var nok for å vise at svigerfar kunne stole på han. Diverre kom han for seint til å få si kjære Helga.

Ravn, høyrer der i mot til den mørke heltetypen. Kjenneteiknet til dei er at dei ofte er mørkare både av sinn og utsjånad, og mindre riddarleg av seg. Dei mørke sogeheltane vart skildra som slu og mindre lukkelege, som om dei skulle hatt ein stadig skugge over lagnaden sin. Det at han var mørk av utsjånad tyder at han har ein meir sydlandsk, og ikkje har den typisk, nordiske, utsjånaden. Ofte knyter ein mørkt til noko farleg, eller noko truande. Det kan vel stemme, for Ravn var jo ein truande fiende til Gunnlaug.

Ravn var slu og hemnlysten. Han er svært svikefull, det merkar vi spesielt då han kuttar Gunnlaug i hovudet med sverdet når han hentar vatn til han. Lik Gunnlaug er Ravn også veldig god med sverdet.

Helga vert gjennom heile sagaen skildra som ei fager og vakker møy. Ho hadde eit fortryllande, tjukt hår. I draumen til far sin, Torstein, vert ho skildra som ein svane. Ein svane er teikn på noko vent og vakkert, på same måten som i eventyra, og det er også slik Helga var. Ho var elska av alle, det vart ei stort tap då ho døydde.


Då Torstein ser ho for fyrste gong hos bror sin Torkjell, seier han at ho var fagrare enn alle andre, og at ho hadde den lyse hudfargen og andletsdraga til myrmennene. I boka seier dei også at Helga var så fager at kunnige folk meinte ho var den fagraste kvinna på heile Island. Håret var så stort at det kunne gøyme heile henne, og så fagert som uthamra gull. Uthamra gull er det finaste og mest verdifulle som var, slik vert også Helga framstilt. Helga var heil i sin kjærleik, ho var lengtande og lidande, og uovervinneleg i sin truskap.

Torstein, var far til Helga. Det var Torstein som hadde den stor draumen. Grunnen til at han sa til Jofrid (kona) at ho skulle bere ut barnet viss det vart ei jente, var nok fordi han var redd for at draumen kunne vere sanndrøymt. Då han finn tilbake til dotter si etter 6 år, tek han ho med seg og gjev ho mykje heider og kjærleik.

Torstein var glad i Helga og ville ikkje gifte ho vekk til kven som helst. Det var difor han sa at Gunnlaug måtte reise ut i verda før han kunne gifte seg med dottera hans. Då Gunnlaug ikkje kom tilbake då fristen gjekk ut, var det nok ikkje med eit lukkeleg sinn han lot Ravn få gifte seg med Helga.

Det foregår eit slags trekant drama mellom Helga, Ravn og Gunnlaug. Det er gjort mange teoriar om kva som eigentleg er rett. René Girard meiner at Ravn vil ha Helga fordi Gunnlaug vil ha henne. Når han endeleg har fått henne, oppfattar han ho som verdilaus, men han har klart å såre Gunnlaug. Det er strid om desse teoriane, mange meinar at den passar for gått. Det er i alle fall ingen tvil om at Gunnlaug elskar Helga og at Helga elskar Gunnlaug. Men på grunn av at Gunnlaug ikkje klarar å halde fristen sin, må Helga gifte seg med Ravn. Om Ravn verkeleg elskar Helga like høgt som Gunnlaug gjer, er heller uvisst, men Helga eig ingen kjensler for Ravn.

Helga og Gunnlaug får aldri kvarandre, men Gunnlaug gjev henne eit prov på hans kjærleik, den raude kappa (soga endar med at ho døyr på denne). Den raude kappa kan ha fleire symbol. Raudt er symbolet på kjærleiken. Men forfattaren har også brukt mange symbol frå bibelen. For Jesus fekk ei raud skarlagenskappe, det vert altså eit bilete på dødeleg utgang.

Andre bibelske symbol som er vorte brukt i denne soga er talet 3. Gunnlaug får eit ultimatum på 3 år før han kan får gifte seg med helga. Gunnlaug og Ravn møttest 3 gonger til slag, og Gunnlaug døyr 3 dagar etter hovudsåret han fekk frå Ravn. Dette er eit symbol henta frå bibelen, for Jesus for ned til dei døde tredje dag.

Grunnen til at det er vorte brukt mange bibelske motiv i soga, er fordi det var typisk for skaldediktinga på den tida. Soga handlar om tida kring år 1000, mellom den heidenske og den kristne tru. Det var i år 1030 Noreg vart kristna.

Det er over tusen år sidan denne historia føregjekk, men den har stor verdi for dei som lurer på korleis det var å leve på den tida. Forhistoria vår er verdifull og verd å ta med seg vidare. Det finst framleis arrangerte ekteskap, der bruda ikkje har nokon ting ho skulle sagt. Helga måtte gifte seg med den ho fekk beskjed om, her var det ikkje snakk om å få bestemme sjølv. Denne soga er ei veldig trist soge, med ein svært tragisk slutt. Nokon meinar at det menneske og kjærleiksidealet som vi møter i Gunnlaugs-soga, minner mykje om nyare tids romantikk, kanskje det er derfor den er vorte meir kjend og lesen utanfor Island enn nokon av dei andre islendingesogene.Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Meg
28.09.2005 16:29

Bra!
11
anbefalinger
Jeg syns boken var veldig kjedelig, og vanskelig å lese, men jeg syns du var veldig flink som klarte å skrive et referat av den. Den skal du ha for. Jeg slet i flere uker jeg..  Confused :-\?

oppgitt
10.09.2008 13:51

Bra!
11
anbefalinger
Det her er det verste. For noen udugelige, bortskjemte drittunger som går på den videregående skolen i dag!! Gidder dere ikke prøve å lese eller forstå denne boken, så er dere jammen meg giddalause. Tror dere Norge har vært som det er i dag, i alle tider? At ungene bodde hjemme til de var godt over nitten år, og fikk alt av foreldrene, og at alle fikk gratis skolegang og gikk med moods og miss sixty klær? Dette er en interessant bok hvis dere ser BAK handlingen. Vi får vite mye om hvordan Norge var for tusen år siden! Og til du som lurer på hvorfor du må gjøre dette og hva du tjener på det i fremtiden: du lærer å gjøre oppgaver som du ikke er glad i å gjøre, men som du MÅ gjøre! Tror du at du i dine fremtidige jobber at du bare får oppgaver du trives med? Da er du jammen meg naiv. Håper alle dere som har kopiert denne eller en annen skildring av soga, at norsklæreren deres har funnet den dere har brukt, og gikk dere 1! Så kan dere når dere blir modne nok og ikke kommer inn på den skolen dere vil, angre dere grønne for at dere ikke tok skolearbeidet mer alvorlig. Får her i det virkelige liv må man faktisk jobbe for å oppnå det man vil. Late ungdommer.

slask
01.10.2006 14:43

Bra!
5
anbefalinger
takk...nå slapp jeg å lese boka  Very Happy :-D

cutie
08.09.2005 18:02

Bra!
3
anbefalinger
nice  Wink ;-\)

hui
04.10.2005 18:02

Bra!
3
anbefalinger
kjempebraaa!!! endelig noen som skjønner denne litt gammeldagse historien Razz :-P

bra
10.09.2006 17:37

Bra!
3
anbefalinger
Veldi bra referat! Men jesus STOD OPP fra de døde tredje dag, det er litt viktig!

Skuffa over mange
24.09.2008 17:48

Bra!
3
anbefalinger
Jeg er skuffet først og fremst over alle de som rett og slett kopierer denne teksten og bruker den som sin egen. Får det førs lærer man ingenting, og læreren finner enkelt ut at det er juks.
men det som er værre er at teksten ikke klarer å få ut meningen med sagaen. Jeg mener, plutselig gifter Ravn seg med Helga... det skjer så mye viktig mellom Gunnlaug og Ravn som er grunnen til at Ravn i det hele tatt gifter seg med Helga. (det gidder jeg ikke å si, latsabber) men dette er ikke nevt. i tilegg er det ikke bare ei kjærlighetshistorie som han hinter til... andre temaer står sterkt (finn det ut selv, igjen)... jeg gir teksten en 3'er... men gir deg stryk for å legge den ut...

Christian
18.09.2006 20:35

Bra!
2
anbefalinger
Neih!! Jesus var jo stein daud, men på tredje dagen sto han opp.

caroline
19.09.2006 21:52

Bra!
2
anbefalinger
dette va bra !! =D

xxx
25.02.2007 21:58

Bra!
2
anbefalinger
takk på vegne av alle oss late som ikke gidder og lese boken...
 Smile :-\)

anonym
08.10.2007 12:46

Bra!
2
anbefalinger
Takk gud for at noen faktisk har lest den boka her :--O
Likte artikkelen din, hjalp meg mye Smile :-\)

Meg
15.02.2008 08:29

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk, jeg har lest den, men skjønte ingenting.
Skal ikke kopiere den, da læreren vil finne fram til det uansett.

meg
02.09.2008 19:00

Bra!
2
anbefalinger
hva er det som feiler norge? hva er det for noen dritt å gi elever dette i oppgava? når kan jeg i framtiden bruke dette på min jobb? hva tjener jeg på dette?...ingenting

Mari
13.09.2012 11:19

Bra!
2
anbefalinger
ikkje særleg bra nynorsk, ikkje særleg bra innhold.

Lena
20.11.2005 18:37

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes dette var en bra tekst. Vi leste to sagaer på skolen: soga om Ramnkjell og Gunnlaug Ormstunge. Så fikk vi en oppgave om og sammenlikne de to sogaene, og denne teksten hjalp meg til det. Tusen takk  Smile :-\)

Anonym1
20.09.2007 16:25

Bra!
1
anbefalinger
Denne artikkel var veldig bra, men eg kunna gjerne tenkt meg at dokke kunna skreve litt om kva dokke meina om boka sjølv Very Happy :-D Very Happy :-D

Ellers va den ein dritt bra samandrag av boka takk Very Happy :-D

fm..
28.10.2007 22:46

Bra!
1
anbefalinger
bra tolkning av boken. men en ting i slutten... dere sier noe om arransjert ekteksap, og blanner dette med tvangs ekteskap. Det som skjer med Helga og ravn er tvangs ekteskap. Arransjert ekteskap er da når forelre finner noen til sin sønn eller datter, som de mener de kan være lykkelige med, og anbefale uten tvang  Wink ;-\)

Ida92
08.10.2008 16:20

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk for at du la ut en stil som gjorde at jeg forstod 1000ganga bedre! Har slette med den i evigheter! THNX! =D  Cool 8-\)

HERREGUD DA!
24.09.2009 18:53

Bra!
1
anbefalinger
For det første, er dette en av fem bøker vi skal lese i denne terminen, for det andre har jeg andre ting jeg også må gjøre, andre lekser. Jeg har lest boka, men trang hjelp til å forstå. Dette er en av de tingene jeg må klare for å få gode karakterer og bestå (ikke den største delen, men stor nok) Jeg vil bli sosionom. Når kommer det at jeg har lest denne komme til nytte for meg i mitt yrke? Men kopiering er latskap, da blir det tatt på sånn kopiering-kontroll og du får strykkarakter. Denne siden hjelper meg med å finne noen poenger som jeg trang, men jeg skriver ikke rett av. Boken er veldig vanskelig.


09.10.2008 19:17

Bra!
0
anbefalinger
heisann x syns da va et bra sammendrag, fikk med hoved tinga som sjedde. kanke skrive alt heller man må jo finne ut litt selv ogs¨ Razz :-P hehe

men eg e og enig i at boka va ekstremt kjedelig unntatt en og anna stetning når det endelig sjedde noke-.-

slask2
21.11.2008 09:29

Bra!
0
anbefalinger
Takktakk. da trenger jeg ikke lese boken  Smile :-\)

Bamsemor
31.10.2010 00:57

Bra!
0
anbefalinger
Utrolig bra skrevet! Du har gjort en skikkelig bra jobb!
Lover deg, jeg skal ikke kopiere og lime inn i norskstilen min  Wink ;-\) Men dette hjalp meg skikkelig altså!
TUSEN TAKK!  Very Happy :-D

takknemlig andreklassing :)
24.09.2012 21:02

Bra!
0
anbefalinger
kjempe bra jobba! Dette hjalp meg å forstå hva sagaen dreier seg om! hadde ikke klart meg uten deg! mange takk  Smile :-\)

ANONYM
04.10.2013 11:06

Bra!
0
anbefalinger
Det jeg finner litt merkelig er at denne teksten er helt lik en tekst skrevet av Jorunn-Elisabeth Stavø. Hvis du har kopiert henne så må du skrive det!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.038 sec - 1 pageviews