Søk i stiler
 

Gjengangere


Analyse av Ibsens Gjengangere
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:10.11.2001
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Gjengangere
Verktøy:Utskrift



Gjengangere

Handlingsreferat

Ibsen hadde de gamle greske tragediene fra antikken som forbilder for mye av det han skrev. Handlingen i dramaet utspiller seg over omtrent ett døgn, stykket er utformet som et klassisk drama, persongalleriet er ikke altfor stort, vi kommer ganske tett inn på noen av personene.
Helene gifter seg med løytnant Alving som senere blir kaptein og kammerherre. Dette ekteskapet ble til etter råd fra Helenes mor. Alving var tidligere kjent for sine utskeielser både med alkohol og med prostituerte, og heller ikke etter at han har giftet seg slutter han med dette. Helene er regelrett sjokkert over Alvings oppførsel, og etter bare et år i ekteskapet rømmer hun til sin gode venn pastor Manders. Pastor Manders, på sin side er redd for å lage en skandale. Han ber derfor Helene om å gå tilbake til ekteskapet med Alving. Helene tar dette rådet til følge og drar tilbake til deres hjem hvor hun nå gjør alt hun kan for å holde mannens rykte så plettfritt som mulig. Etter tre år i ekteskapet får de sønnen Osvald. Da Osvald er 4 år gammel får gården en ny tjenestejente, hun heter Johanne.

Selv om kaptein Alving nå blir kammerherre gjør han ikke slutt på sitt vellystige liv, og det er nær ved å bli en stor skandale da Johanne etter tre år som tjenestejente blir gravid. Alving løser denne floken ved å betale snekker Jacob Engstrand for å ta på seg farskapet. Engstrand på sin side klarer å lure pastor Manders til å få sitt farskap dokumentert i kirkeboken. Dette fører til at Johanne slutter å jobbe for Alving. Engstrand som både er alkoholisert og ikke riktig god i hode, har ingenting imot å selge sin kone til lystne sjømenn når anledningen byr seg.
Ekteparet Alvings’ sønn, Osvald, blir sendt på kostskole i utlandet for å skjermes fra sin far. Fru Alving føler også et visst ansvar overfor Johannes datter Regine, og tar derfor senere Regine til seg. Moren Johanne dør i ung alder og når Osvald er 16 år dør kammerherre Alving av syfilis. Alving hadde da vært gift med Helene i 19 år.
Når Alving er død begynner Osvald sin karriere som kunstner i Roma og Paris, mens Regine etter hvert overtar sin mors tidligere rolle som tjenestepike i Alvings hjem. Fru Alving bestemmer seg for å bruke de pengene, som hun arvet etter mannen sin, til å bygge et barnehjem – Asylet.. Pastor Manders hjelper henne og tar på seg ansvaret som forretningsfører i prosessen. Dessverre klarer Pastoren å overtale Fru Alving til å la være å forsikre barnehjemmet, da det kunne virke som om Manders ikke setter sin lit til Gud som beskytter av institusjonen. Dette blir en tragedie, for barnehjemmet brenner ned allerede på åpnings dagen. Lengre ut i stykket kommer Osvald mer inn i bildet, hans sykdom blir et sentralt tema og det kommer frem at han har syfilis, noe han påstår må ha kommet fra sin far.
Ved slutten av Gengangere skjer det flere ”åpenbaringer” mellom Fru Alving og sønnen, han sier at om det skulle skje at han fikk et alvorlig anfall av sykdommen ønsker han at moren skal gi ham noen medbrakte ”Morfintabletter” slik at han dør.
Stykket avsluttes med at Osvald Alving endelig får se solen når den står opp, samtidig inntrer han i ånds forlatt tilstand og moren er i fullstendig villrede om hva hun skal foreta seg.

Karakteristikk av Fru Alving

Fru Alving er en kvinne som har levd 19 år i et ekteskap med en mann som ikke kunne styre sine lyster på noe plan. Han drakk altfor mye alkohol og hadde forhold til tjenestepiken, som endte med et utenomekteskapelig barn, Helene, som hun heter, ikke hadde det greit. Slik vi møter henne i begynnelsen av Gengangere er hun en kvinne som holder seg oppdatert på datidens samfunnsspørsmål. Hun kritiseres av Pastor Manders for å lese blader og bøker som antagelig stilte spørsmål ved kirkens troverdighet og lære og kanskje om likestilling. Helene er ei dame som har gjennomgått mye, hun ”løp” for eksempel fra herr Alving tidlig i ekteskapet, men ble overtalt av Manders til å returnere for å oppfylle sine plikter som lydig hustru. Fru Alving forteller Pastoren om hvordan hun har sittet oppe med sin tidligere mann for å holde ham med selskap mens han drakk. Hun er en kvinne som tenker skarpt og finner egne løsninger, hun aksepterer ikke alltid ting slik de er. Helene sliter med sine visjoner om at verden består av gjengangere, hun har kommet fram til at fenomener repeterer seg selv. Det beste eksempelet på dette er Osvald i forhold til faren, svært mange av de samme feilene blir begått, uten at de to mennesker har levd sammen. Herr Alving var en mann som gjerne prøvde seg på andre kvinner, fikk syfilis, han hadde et anstrengt forhold til alkohol og innbar en såkalt livsglede som ikke fikk utspill. Alvings sønn har mange av de samme egenskapene, han drikker mye for å stresse seg selv ned, har et forhold til husets tjenestepike, som faktisk er hans egen halvsøster, og har i likhet med sin kjære far pådratt seg syfilis.
Disse likhetene plager Helene, hun prøver å forklare sine følelser ovenfor Pastoren og sønnen, men de forstår ikke ordentlig.

Karakteristikk av Osvald

Osvald er i min oppfatning bitter på sin mor fordi han ble sendt hjemmefra i ung alder, men vet ikke selv at det ble gjort for å forhindre at han opplevde sin far. Osvald har levd i utlandet og bestemt seg for å bli kunstner, hans kunstneriske utfoldelse forhindres riktignok av sykdomsanfall og svært dårlig helse. Selv påstår han ovenfor sin mor at kjønnsykdommen han har, er arvet fra Herr Alving, og ønsker trolig å skjule sitt utsvevende liv for moren. Osvald synes veldig synd på seg selv, han har opplevd perioder med sykdom som var så ille at han vil heller dø, enn å forbli i den tilstand om det skulle skje igjen.

Karakteristikk av Pastor Manders

Pastoren vil gjerne bli likt av folket i bygda, han er påpasselig med å ikke gjøre eller si noe som kan svekke hans gode stilling, et eksempel på dette er beslutningen om ikke å ”assurere”, forsikre barnehjemmet. Det skal jo ”liksom helliges til en høyere livsoppgave”. Manders er også en veltalende mann som vet hvordan han skal manipulere sine omgivelser. Han er bekymret over at Fru Alving leser alternativ litteratur og radikale bøker, disse kan eksempelvis ha vært Darwin’s utviklingslære, likestillings fremmende bøker, og skrifter som kritiserte kirken. Slike meninger rokker ved Pastorens grunnforestillinger og det han representerer, likevel lar han ikke denne uenigheten gå utover vennskapet med Helene.

Miljøet i dramaet

Miljøet som skildres i Gengangere er temmelig spesielt, dramaet utspiller seg i et hus med en ytterst intrigefylt fortid. Den avdøde Kammerherre Avling fremsto som en vellykket og vennlig mann, men i virkeligheten var han et mareritt for sin kone. Fru Alving har også klart å gi inntrykket av at har det bra, både under sitt ekteskap, ovenfor fremmede, ovenfor sin sønn, og til og med ovenfor Manders. Dette sier kanskje litt om datidens bygdesamfunn, det var viktig å gi inntrykket av suksess og velstand, dette hadde så stor betydning fordi men kunne risikere å bli utstøtt av naboer og bekjente om sannheten kom frem. Jeg tror altså at den gang, i større grad en nå, gikk folk rundt og spilte skuespill for hverandre i dagliglivet.
De forskjellige personene vi møter i stykket vet forskjellige ting om sannheten og virkeligheten i Alvings hus, Engstrand har adoptert Regine som sin datter bak ryggen på Manders, Manders prøver antakeligvis å skjule at han har en viss grad av føleleser ovenfor Helene Alving. Fru Alving på sin side holder rede på alle disse løgnene klarer samtidig å beholde sin brukbart greie fasade.

Dramaets mening og budskap

Dramaet er helt klart samfunnskritisk, på lik linje med andre naturalistiske verk. Ibsen skriver om intriger, alkoholmisbruk, barn uten om ekteskap, utroskap, banning og prostitusjon. Alle disse tingene var mer eller mindre tabubelagt, i datidens perfeksjoniserte og romantiske virkelighetsskildring. Henrik Ibsen har beskrevet og belyst disse temaer fra dagliglivet på en slik finurlig og kunstnerisk måte at vi har lett for å overse budskapet bak. Det vanskelig å si om han vil rette sin kritiske pekefinger mot Fru Alvings’ måte å takle problemene på, eller om det er hennes fordrukne, skruppelløse mann som Ibsen vil kritisere. Mest sannsynlig er det nok at forfatteren reagerer på at samfunnet godtar utroskap, bortplassering av barn, og prostitusjon osv. - men at dette ikke kan snakkes om!
Jeg tror at forfatteren ønsker å hylle personer som Fru Alving for sin heltmodige innsats i hverdagen, hun har oppfylt de krav som samfunnet stilte til henne, Ibsen er kanskje uenig i disse kravene, men fremstiller Fru Alving som en sterk kvinne, nærmest som et offer for sin samtid. Det er flere ting som tyder på at Ibsen vil fremstille Helene Alving som en kvinne forut for sin tid, hennes interesse for radikal litteratur underbygger dette.

Den retrospektive teknikken

Henrik Ibsen skapte en ny dramatisk form som er kalt den retrospektive teknikken. Han fører oss inn i et tilsynelatende perfekt hjem der alt ser ut til å være i orden. Men snart aner vi at noe er i veien. De fleste dramaene er slik at en del av historien de forteller, allerede har skjedd før stykket begynner. Historien begynner i fortiden og avsluttes på scenen før teppet faller. Fortidens hemmeligheter blir gradvis avdekket for tilskueren. Den perfekte overflaten er bygget på løgner og bedrag.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Catta
30.11.2007 23:14

Bra!
51
anbefalinger
På den tiden dramaet var skrevet trodde man at syfilis kunne arves via gener. Det har ingenting med incest å gjøre eller Osvalds reiser. Jeg har sammen med læreren min snakket om/analysert dramaet, og Osvald har arvet syfilis fra sin far via gener. Det er viktig å få med seg tittelen. Dramaet heter jo "Gjengangere", fru Alving snakker om gjengangere og at man er et resultat av sine forfedres/ foreldres liv. I dette dramaet er det snakk om syndige liv; sex utenfor ekteskapet, barn født utenfor ekteskapet etc. Noe av det viktigste man må huske er at Ibsen skrev dette dramaet i realisme-perioden. Denne perioden var preget av at man trodde man var et resultat av arv og miljø, spesielt var perioden preget av Darwinismen.

Trønder
22.03.2007 20:46

Bra!
13
anbefalinger
Det stemmer IKKE at syfilis ikke er arvelig. Sykdommen kan arves fra moren ved fødsel. Osvald kunne ha arvet syfilis både gjennom incest med faren sin, og som sagt ved fødselen. Det er jo stor sannsynlighet for at også Fru Alving hadde fått syfilis fra sin ektemann. Så ja, dette kan tolkes på flere måter.

karris
22.04.2006 19:06

Bra!
8
anbefalinger
til gunnar.
osvald fikk ikke syfilis av faren fordi Alving brukte han seksuelt! men nærmere Alving fikk syfilis pga sine æfferer med andre kvinner, kanskje prostituerte, som da hans egen sønn nedarvet. tror ikke dette stykket har noe som helst med incest å gjøre.

Panda
13.11.2006 18:15

Bra!
7
anbefalinger
mongo mann hvis du ennå ikke har forstått det så har uansett osvald ikke arvet sykdommen fra sin far. han ble syk pga sin egen viltre tid i paris

prizma
14.05.2006 21:59

Bra!
6
anbefalinger
Gengangere er et drama av Henrik Ibsen utgitt i 1881.


Med «Gjengangere» viser Ibsen hvordan borgerskapets nedarvede meningsdannelser står i veien for livsgleden og utløp av denne. Osvald fungerer som Ibsens talerør og som en forkjemper for livsgleden når han tar et oppgjør med Pastor Manders som er en beskytter av det bestående.



.
28.05.2006 17:42

Bra!
6
anbefalinger
Det Ibsen visstnok skal ha ment med Osvald og syfilis, var at faren, Herr Alving, skal ha stått i med flere kvinner, og at sønnen hans Osvald da arvet denne sykdommen da han ble født. Det man ikke visste på tiden da dette stykket ble skrevet, er at syfilis bare kan arves fra moren. Men man skjønner jo likevel hva han vil fram til.. Wink ;-\)

snoggy
24.05.2007 22:44

Bra!
5
anbefalinger
incestdritet dokkar snakker om. på den tiden trodde de at syfilis var arvelig

Ina
04.05.2012 17:58

Bra!
5
anbefalinger
Helene Alving var sterk og levde under et hardt krysspress i samlivet. Det fatale valget hun tok ved å gå tilbake til ektemannen, og enda værre, senere å sende sønnen utenlands for å beskytte ham mot faren, tenker jeg Ibsen ville vise konsekvensen av som en skrekk og advarsel. Samfunnet lar mennesker gå til grunne heller enn å hjelpe dem ut av vanskelige livssituasjoner. Få sannheten opp og fram, sier Ibsen. Helene Alving led under krav fra samfunnet, sviktet sønnen ved å sende ham fra seg, og kunne aldri klare å gjenopprette et virkelig godt mor-sønn forhold. Jeg oppfatter at Ibsen ikke kritiserer henne direkte, men heller samfunnet rundt, som direkte og indirekte presset henne hardt. I 2012 vil vi/samfunnet si; ta med deg barnet ditt, beskytt det, skap et liv for dere to,kom deg bort fra avgrunnen din mann tar dere ned i. Men ikke i Ibsens tid..

Kjersti
26.09.2006 14:29

Bra!
4
anbefalinger
Jeg leste 2 ganer forde jeg skal se"Gjenggang erne" på teater.
Etter å ha lest gleder jeg meg!

Mona
13.02.2008 12:56

Bra!
3
anbefalinger
Selvfølgelig er ikke syfilis arvelig, det vet vi i DAG! men alle må være OBS på at dette er faktisk skrevet på 1800 - tallet, DA trodde folk at det fungerte slik, sikkert ibsen også!

ligma
25.10.2018 23:39

Bra!
3
anbefalinger
ligma

koko
14.06.2006 21:51

Bra!
2
anbefalinger
herr alving smitta kona si før kiddoen blei født...så når han da kom ut så arva han det av mora

Catta
30.11.2007 23:21

Bra!
2
anbefalinger
Og Sara, det skrives faktisk Gjengangere. Det uttales med en j, altså jengangere.

ødd
21.09.2008 20:56

Bra!
2
anbefalinger
om det hadde vært incest og sønnen var smittet av sin far. ville ikke da også regine få sykdommen?

Arne
04.12.2008 14:45

Bra!
2
anbefalinger
Det som KAN menes med at han ble smittet av sykdommen fra sin far, kan være dette at han også, som faren, levde et "syndig", sex-pakka liv. Hvorav Osvald fikk denne sykdomen. Med andre ord, gjengarere, ting gjentar seg

Ners
16.01.2020 00:46

Bra!
2
anbefalinger
Gjenggang erne er det beste boken noensinne. Oslavd hadde sikkert fått syfilys fra regine tror jeg

Andre
23.03.2006 16:36

Bra!
1
anbefalinger
(Ole og Morten) Det later til at deres norsklærer ikke har gjort en så fremragende jobb heller... (norsk lærer) Han trenger vel ikke være norsk?  Smile :-\)

Dina
18.04.2006 18:35

Bra!
1
anbefalinger
EXCELLENT!!

mongo mann!
12.09.2006 20:38

Bra!
1
anbefalinger
Syfilis kan ikke nedarves. Det var faktisk dårlig medisinsk gransking av vår Fader Ibsen  Razz :-P

Kjersti
26.09.2006 14:32

Bra!
1
anbefalinger
Jeg leste 2 ganer forde jeg skal se"Gjenggangerne" på teater.
Etter å ha lest gleder jeg meg!
P.S.I forige melding delte jeg opp ordet "Gjenggangerne med ett uhell:

Linn
27.09.2006 19:13

Bra!
1
anbefalinger
Veldig ok skrevet om "Gjenggangere". Lenge siden jeg har lest den og skal på teater, greit å få en gjennomgang på stykket.

Egg
20.04.2009 17:09

Bra!
1
anbefalinger
Osvald arvet syfilis fra sin far i stykket, og dette er den mest utbredte og godtatte oppfatningen. Som andre har påpekt trodde man må Ibsens tid at syfilis kunne nedarves fra far til sønn, men dette stemmer altså ikke. Skal vi se stykket med moderne øyne kan vi bare si at Osvald fikk syfilis i Paris, men Ibsen mente det slik at han fikk det av faren.

Det er forresten en del ord delings feil (ja, det var meningen å skrive det slik) i denne teksten. Forfatteren bør lese korrektur før teksten publiseres. Lo også godt av en viss "kammerherre Avling" =D

Plagiat
07.04.2010 10:11

Bra!
1
anbefalinger
COPY CAT
Sammendraget er samme som http://www.daria.no/skole/?tekst=705

Torjus
17.10.2010 14:36

Bra!
1
anbefalinger
Oppfordrer folk til å i hvertfall titte på konklusjonen i denne artiklen (om syfilis kan arves etc.)

http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1558127

Adrian
31.10.2013 15:21

Bra!
1
anbefalinger
Osvald har ikke arvet syfilis fra hverken moren eller faren. Osvald, som ung gutt, fikk lov til å patte på Herr Alvings pipe, men det var ikke pipen hans... slik arvet Osvald syfilis og derfor tittelen gjengangere. Som far som sønn er et uttrykk som beskriver Ibsens drama. Som en siste kommentar, skrev Ibsen både naturalistiske og realistiske tekster. Det hendte faktisk at han blandet sammen kjennetegnene for begge de kunsthistoriske periodene, gjengangere er et produkt fra både naturalismen og realismen.

Joshua
10.10.2016 10:48

Bra!
1
anbefalinger
jeg skal ha denne i norsk, det var fin tekst jeg leste den 2 gang erer (hehe gjen gang ere). VEldig finfin!

Anders
11.09.2017 14:14

Bra!
1
anbefalinger
Godt å se at alle her er faglig ^_^

Hold dere saklig
04.03.2019 20:44

Bra!
1
anbefalinger
Dere kan ikke si med sikkerhet hvordan Osvald har fått syfilis om det er i Paris, gjennom incest eller gjennom gener. Det finnes ikke konkrete svar, bare tolkning av teksten. Så vennligst skriv "Jeg tolker det slik" heller enn "dere er helt idiot hvis dere tror det handler om incest det står det ingenting om" fordi man kan tolke pipen som et fallossymbol (dermed incest)

ez
16.01.2020 00:48

Bra!
1
anbefalinger
Ners
jai tror du skrive gjengg angeere feil. denne oppgave veldig jelpeful til mei på skoler

Lise
04.04.2006 20:18

Bra!
0
anbefalinger
ønsker bare å opplyse deg om at Osvald fikk syfilis av sin far og ikke av sin viltre opptreden. Ellers en veldig informativ og god oppgave som har vært til god hjelp.

gunnar
19.04.2006 14:07

Bra!
0
anbefalinger
til lise!
det er flere meninger ang. det temaet. Om Osvald fikk syfilys av sin far, ved at faren brukte Osvald seksuelt! så du kan ikke si at dette er sikkert, bare fordi det er din mening...

Anna
23.04.2006 19:13

Bra!
0
anbefalinger
dette har da ingen ting med incest å gjøre! Osvald arvet ikke syfilis av sin far, det var bare noe fru alving trodde fordi hun mente at dårlige egenskaper går i arv..

Mathias
14.12.2009 09:37

Bra!
0
anbefalinger
dritbra!!


17.10.2016 09:43

Bra!
0
anbefalinger
Heeey, that's pretty good test

Ibsen
21.10.2017 21:58

Bra!
0
anbefalinger
Handler den nye filmen til Leon Bashir om det samme som denne? www.gjengangere.no

larslarsen
27.11.2017 20:21

Bra!
0
anbefalinger
elsker tematikken i dette stykket, kjenner meg igjen i den hjertevarme tilværelsen og følelsen dette stykket gir deg. helt fantastisk helt topp. kunne godt tenkt meg å sett dette stykket i brooklyn 2018  Smile :-\)

awd
18.11.2019 13:38

Bra!
0
anbefalinger
Mye av teksen er plagiat fra en tidligere opgave: http://www.daria.no/skole/?tekst=705

POKEMONLEGENDEN
27.03.2020 09:26

Bra!
0
anbefalinger
JEG LIKTE DENNE


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.041 sec - 1 pageviews