Søk i stiler
 

Utvandringen til Amerika


Temaoppgave om den norske utvandringen til Amerika. Kar: 5+ (3.kl)
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:25.10.2001
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Norsk historie
Amerikansk historie
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Den norske utvandringen til Amerika fra 1850 til 1910
Den norske utvandringen til Amerika forgikk hovedsakelig fra begynnelsen av 1840-tallet og helt frem til 1930-tallet. Strømmen var jevn i hele denne tidsperioden, men vi deler gjerne inn i tre store bølger.
Den første bølgen foregikk mellom 1866-1873, den andre mellom 1881-93 og til slutt ”Sørlandsbølgen” fra slutten av 1890 til rundt 1910. Det karakteristiske ved de tre respektive periodene, var en enorm utvandring over svært kort tid. Et eksempel på dette er fra den andre bølgen, hvor ca. 10% av den norske befolkningen, som den gang var på rundt 2 millioner innbyggere, utvandret i løpet av 1880-årene.

Til sammen utvandret i overkant av 800.000 nordmenn til Amerika. Ingen av de andre nordiske landene kan skilte med så enorm utvandring som Norge (i forhold til folketall), og i europeisk sammenheng er det bare Irland som sendte flere.

For å finne den fulle sammenheng i den årsakskjeden som utløste masseutvandringen til USA, må vi gå til bunns i økonomisk, sosial og delvis politisk historie, både i Norge og USA. Men vi vet at det var hovedsakelig økonomiske, demografiske og psykologiske faktorer som var de viktigste årsakene.

Vi kan skille mellom lang- og kortsiktige årsaker. Vi må også hele tiden se emigrasjonen i sammenheng med den alminnelige økningen i flyttinger innenlands.
En emigrasjonstopp lå gjerne et par år etter den viktigste, kortsiktige utløsende årsak.

Den synligste årsaken til utvandringen, som vi finner her i Norge, var den enorme befolkningsveksten som foregikk gjennom hele 1800-tallet, først og fremst i bygdene. I løpet av århundret hadde befolkningstallet steget med hele 150%. Norge var med andre ord truet av overbefolkning. Mange steder var det rett og slett ikke lenger jord til alle, grunnet geografiske begrensninger, som i Sogn, hvor høye fjell tvang innbyggere til å flytte fra bygda. Også når det gjaldt andre levebrød kunne ikke lenger tilbudet holde tritt med etterspørselen. Noen måtte rett og slett ut.

I årene 1850-70 var det oppgangstider i norsk økonomi, blant annet innen skipsfart, trelast, fiskeeksport og begynnende industrialisering. Fallhøyden var stor, da trenden plutselig snudde.
Resultatet var prissenkninger, krise i kornsalget, pengemangel og konkurser, som følger av ”den store depresjonen”(1873-95) i Europa. Den første utvandringsbølgen (1866-73) må altså ses i sammenheng med en krise i det norske jordbruket. Under oppgangstidene hadde bøndene investert i å modernisere produksjonen, ved bl.a. å kjøpe nye maskiner. Men samtidig flommet billig utenlandsk korn inn på det norske markedet og mange bønder ble derfor tvunget til å legge om eller ned gårdsdriften. Amerika ble dermed en fristelse, der de lokket med gratis jord (som amerikanerne for øvrig hadde stjålet til seg fra indianerne) gjennom Homestead Act av 1862, og allmenn stemmerett.
I den første perioden var det også en del som dro grunnet politisk og religiøs forfølgelse.
Dette mener jeg var de viktigste, medvirkende årsakene til masseutvandringen fra midten av 1860-årene.

Gjennom økt industrialisering hadde flere og flere flyttet til byene for å ta seg jobb på fabrikker og lignende, som en midlertidig løsning på befolkningsproblemet. Det var ikke sjeldent at flyttingen skjedde i to omganger, først til by og så videre til mulighetenes land – Amerika.
Men det var mange gårdbrukere som slett ikke ønsket å bli noen byboer, og som foretrakk å flytte direkte til Amerika, der de kunne fortsette med jordbruket slik de var vant til.

”Til Amerika reiste de til de vide jordstrekningene, hvor de i mangt kunne leve som heime, men slippe å ha det så trangt”

Fra ”Norges Historie” nr. 11,Cap.forl., fritt gjengitt.

Men det fantes også en del ulike lokale årsaker til at folk valgte å emigrere.
Når silda sviktet Vestlandet i 1870-årene var dette med å øke utvandringen herfra, hvor det allerede var nokså fraflyttet. Rent geografisk kan vi si at det var hele det innerste og høyeste Norge, unntatt visse steder, som var med i den tidlige utvandringen. Og da den første virkelig store utvandringsbølgen kom fra 1866, hadde befolkningen i mange fjell og kystbygder på Vestlandet ”reist fra seg”. Da nedgangstidene også rammet de store og folkerike bygdene på Østlandet og i Trøndelag, kan vi snakke om en virkelig masseutvandring.

Mellom 1873 og 1880 stilnet utvandringen noe, før den tok seg opp igjen i begynnelsen av 1880-årene. Dette er den andre store emigrasjonsbølgen, og er antagelig den største i utvandrerhistorien, hvor man nådde høydepunktet rundt 1883 med omtrent 10% utvandring. Det var altså 200.000 mennesker som valgte å reise over Atlanterhavet på dette tidspunktet. Også denne gangen skyltes økningen i emigranter hovedsakelig nedgangstider i jordbruket. I tillegg var det dårligere tider i byene og utvandringen man kjenner fra hovedstaden, kommer først og fremst i denne tidsperioden.

Samtidig som det var nedgangstider hjemme, var kanskje en enda viktigere årsak at det var oppgangstider på det nordamerikanske kontinentet. Amerika var blitt en ledende industrinasjon, samtidig som de hadde underskudd av mennesker og amerikanske myndigheter stimulerte derfor innvandringen.

Men motivene for å utvandre forandret seg noe når det nærmet seg den tredje, store utvandringsbølgen.
Den generelle levestandarden i Norge hadde økt de siste årene. Mens familier med barn var blant de første som reiste var det nå flere unge, enslige, både menn og kvinner som valgte å dra. Folk var ikke lenger så knyttet til gård og grend, slektsbåndene løstes opp og det å utvandre ble ofte en form for selvrealisering. De fikk en ny sjanse, hvor de kunne komme seg bort fra sladder og vantrivsel i bygda.

”Friheten telte mer enn tryggheten, utsiktene til det lykkelige liv gjorde dem dristige”, skriver Karsten Alnæs (Historien om Norge).
Bedre kommunikasjon gjorde at flere ble i stand til å sammenligne seg med grupper det var naturlig å sammenligne seg med. Når det da viste seg at de andre hadde de bedre vekket det lysten til å prøve lykken i Amerika.
Utdanningsnivået på norske ungdommer hadde økt betraktelig og de stilte nå høyere krav. De ville ikke risikere å ende opp som husmenn, gårdsgutter eller dårlig betalte arbeidere. Det ble altså mer opprør og sosialt trass i beslutningen om å utvandre.

Rent geografisk kan vi si at det var Sørlandet som var hardest rammet av utvandringen fra 1890 og utover. De opplevde en krise i skipsfarten, som førte til at en del ønsket å prøve lykken i Amerika.
Men utvandringen forandret seg, på den måten at emigrasjon nærmest ble erstattet av arbeidsutvandring.
I stedet for å rives opp fra gård og grunn valgte folk å dra ut kun for noen år, for så å komme tilbake med lommene fulle av penger og investere her hjemme. Mange tok flere slike Amerika-turer.
En annen, og svært viktig rekrutteringskilde var alle brevene utvandrerne sendte hjem og visittene de av og til avla på mer hjemlige trakter. Ofte forsøkte utvandrerne å få med seg hele den gamle bygden sin over Atlanteren. Folk trodde mer på brev og beretninger fra bekjente enn det de ble fortalt i blader og bøker.
Mange sendte også billetter hjem til Norge, og rundt 1880 dro 1/3 av emigrantene fra Kristiania på tilsendt billett.

Det er en hel rekke årsaker som gjorde at folk valgte å emigrere. Etter den økonomiske krisen i Norge i 1899, spurte de norske myndighetene om grunnen til utvandringen. Mange oppga ingen spesielle årsaker til å dra, mens andre svarte at de dro i mangel på lønnsomt arbeid her hjemme.
Men det vi kan si var at det i hovedsak var overbefolkningen og alt som fulgte i kjølvannet av det, som var hovedårsaken til at folk valgte å emigrere. Samtidig vet vi at oppgangstider i Amerika var med på å trekke folk over.
”Når noen brøt igjennom muren og reiste, fulgte flere med. Det var som en psykose, en smittsom Amerika-feber”, kan vi lese i ”Norges Historie” nr.11.
Det vi kan si med sikkerhet, er at hadde alle de norske emigrantene valgt å bli hjemme, ville historien om Norge vært en helt annen…

Kilder:
Norges Historie nr.11 : To kulturer – en stat 1851-1884
Cappelens Forlag, side 66-97
Vår felles fortid : Norge og verden fra 1850 til 1940
Av Tore Linne Eriksen, Gyldendal Norsk Forlag, side 164-174

Historien om Norge : Mot moderne tider
Av Karsten Alnæs, Gyldendal Norsk Forlag, side 310 - 314

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

:)
21.09.2004 10:00

Bra!
17
anbefalinger
kanskje noen flere overskrifter ville vært en god ide...?  Smile :-\)

amber
17.09.2005 17:12

Bra!
15
anbefalinger
Bra oppgave! Dette var en god kilde til min egen oppgave Smile :-\) Takk, der sparte du meg for mye slit og forvirring Smile :-\)

aurora
08.06.2007 10:34

Bra!
13
anbefalinger
Veldig bra! Hjalp oss veldig med noe av et prosjekt! Kanskje litt mer om hvordan de kom seg dit?

***
10.01.2006 15:38

Bra!
12
anbefalinger
jeg liker denne siden......redda meg fra en 3-er på karakter kortet

Gisse
29.03.2006 21:23

Bra!
11
anbefalinger
kjempe bra! Var jammen heldig med denne siden må jeg si.  Smile :-\) mye bra fakta her, hadde tatt meg evigheter å finne alt dette til sammen. Razz :-P THX a!

kristiia
22.11.2006 15:56

Bra!
11
anbefalinger
dette var en veldig fin oppgave fant masse fakta her til min egen oppgave jeg skal levere om en uke. hvis det er noe du kunne endre på eller gjøre litt bedre var det kanskje overskrifter.....var litt vanskelig å finne frem til spessielle ting (litt uoversiktig) men dette var bere et tips.... Smile :-\)

erik
04.12.2007 18:04

Bra!
11
anbefalinger
fin oppgave men du kunne kanskje sagt hvor mange som utvandret i bølge en og tre også (=

siri
07.02.2008 18:28

Bra!
11
anbefalinger
fant mye bra stoff til fordypningsoppgave på denne siden Smile :-\)

siir
13.02.2008 19:14

Bra!
11
anbefalinger
dette var mye bra stoff, og jeg fikk en god karakter på fordypningsoppgaven Very Happy :-D
litt mer om reisen og hvordan de kom seg frem..

me
03.03.2008 19:04

Bra!
11
anbefalinger
veldig bra side jeg fant mange fakta til mini prosjektet mitt

tonje
02.04.2008 09:11

Bra!
11
anbefalinger
supert! (Y) tror dette hjelper meg og venninna mi ganske mye  Very Happy :-D thank you!

fail!
22.01.2009 22:43

Bra!
11
anbefalinger
denne siden var rett og slett dårlig, dessverre

noddy
08.05.2004 18:21

Bra!
8
anbefalinger
bra!

*
29.11.2005 12:24

Bra!
8
anbefalinger
bra facts her


28.03.2006 10:10

Bra!
8
anbefalinger
Bra, dette her... men litt lite om tramsporten syntes jeg... vil ha minst 4!  Very Happy :-D Veldig bra Very Happy :-D Very Happy :-D

Aa :)
20.11.2007 13:00

Bra!
8
anbefalinger
veldig bra skrevet, mye god fakta  Smile :-\)
dette hjelper meg med å skrive min egen tekst på tentamen-takk! ;D

Fredrik
21.11.2007 15:58

Bra!
8
anbefalinger
Kjempebra skrevet, fikk masse inspirasjon til min egen oppgave!

Tusent takk ^^

Anne
07.05.2008 12:44

Bra!
8
anbefalinger
Niicee.. veldig bra Smile :-\) kommer til å hjelpe på tentamen!

Lars
07.01.2009 15:37

Bra!
7
anbefalinger
takk, det var mye bra informasjon jeg kunne bruke til muntlig tentamen  Smile :-\)

LOL Thx
21.01.2009 16:18

Bra!
7
anbefalinger
Takk , trengte dette til et prosjekt  Very Happy :-D (y)!

(Y)
22.01.2009 16:44

Bra!
7
anbefalinger
Kjempe bra oppgave!..
Denne kan hjelpe meg kjempe mye på stilen min!  Very Happy :-D


28.01.2009 13:46

Bra!
4
anbefalinger
den er dårlig


04.03.2013 19:22

Bra!
4
anbefalinger
dette hær e en bra pornoside

Tbg gutten =)
08.03.2009 19:12

Bra!
3
anbefalinger
Takk, for informasjon!! Jeg får altid høre rasistiske menigheter fra folk men nå så kan jeg si til dem at Norge har vært selv i en stor krise tid og flyta til America, så jeg blei lei av å høre sånne ting selsakt, man prøver så godt man kan for å beskyte familien sin av krise tiden . Folk bare kjønner ikke at Norge selv hadde en dårlig tid før !!!!!

Sindre
03.04.2009 10:19

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra trengte denne her til en oppgave Wink ;-\) Brisingr de Anduin

sunniva
02.04.2009 09:54

Bra!
2
anbefalinger
Gud! Jeg har leita google rundt og fant nesten ingenting om utvandringen til amerika. Her fant jeg mer enn det jeg trengte! Tusen takk.

fletta
07.04.2010 15:41

Bra!
1
anbefalinger
dette var masse bra stoff!! hadde ikke klart å skrive tekst uten den;P og her var det jo mye mer en jeg fant på google Very Happy :-D

jOSTEIN
14.03.2012 12:04

Bra!
1
anbefalinger
sint ingenting om transporr!!!! faen treng bra karakter..........


26.10.2016 23:10

Bra!
1
anbefalinger
Dette var veldig hjelpsomt men hadde hjulpet mer om dere skrev om utvandring fra andre land også og ikke bare Norge............


10.03.2010 19:55

Bra!
0
anbefalinger
fant møje gått ståff

lulie
05.05.2010 10:54

Bra!
0
anbefalinger
hei

:)
27.05.2010 16:37

Bra!
0
anbefalinger
fant mer her enn det jeg fant på google. Hjalp meg skikkelig på samfprosjekt.

Erlend
30.09.2010 16:14

Bra!
0
anbefalinger
Mye bra, kansje noen overskrifter, men fikk en femmer for det jeg plokka ut herfra

Per
09.04.2014 19:34

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra side. Veldig fornøyd👌

Martin
13.05.2018 12:13

Bra!
0
anbefalinger
Sjeldent det er så få troll i kommentarene på denne siden


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews