Søk i stiler
 

Olje og gass


Fakta om olje og gass, deretter et engasjerende innspill mot petroleumsindustrien.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:17.11.2010
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Olje og gass
Klimaendringer
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Olje og gass kommer av rester av døde planter og dyr. Omdanningen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. For å få opp oljen kan man f.eks bruke store oljeplattformer, så går oljen videre til oljeraffeneriet og destillasjonstårn. Man bruker oljen til mange ting som transport, oppvarming og kjemikalier, men også mye til energi. Av olje kan det bli miljø skader, og en stor skade kan være oljesøl.

 

Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca.150 milloner år siden. Disse restene synker ned på havbunnen. Noen av dem blir brutt ned, borte og forsvinner, mens andre blir dekket med slam og leire. De detter på havbunnen lag på lag. Nede på havbunnen er det ikke oksygen slik at nedbryterne i økosystemet ikke får gjort arbeidet, og da blir det en veldig langsom omdanning. Først blir oljen og gassen til kerogen før det omdannes videre til olje og gass. Om det blir olje eller gass er avhengi av hvor mye trykk og tempratur det er der nede.

 

Bevegelser i jordskorpa førte til forskyvning av lagene, det ble da dannet feller for olje og gass. Petrolumen som dannes er som lommer eller porer slik at oljen lagres inne i disse små porene. En forkastningsfelle, der olje og gass er fanget under takbergarten.

 

Noen av den oljen som ligger i disse lommene vil etter hvert klare å komme seg ut og opp av vannet. I ”gammledager” var det den oljen som hadde klart og kommet seg opp som ble brukt, fordi de ikke hadde muligheten til å gjøre det slik vi gjør i dag. I dagens samfun bruker vi masse olje og gass. Og vi bruker spesial ting til å få opp oljen som f.eks oljeplattformlene og lange gasskabler som ligger på havets bunn.  Da er det eksperter fra flere fagområder som arbeider sammen slik som geolog, for komplisert oljeleting og utvinning. Olje feltene i norke farvann produserer både olje og gass, men siden norge bruker fornybar energi eksporterer vi mye gass til feks Storbritanina og resten av europa.

 

Olje og gass er en blanding av kjemisk forbindelse som kalles hydrokarboner. Råoljen blir fraktet til et oljeraffneri som varmer oljen så mye at det blir til gassform. Gassen blir ledet til et høyt destillasjonstårn. Der blir de hydrokarbonene med høyest kokepunkt kondenserer til væske først, mens de hydrokarbonene med lavest kokepunkt forstsetter å stige. Det er flere tappesteder gassen går ut etter kokepunkt og dermed skilt fra hverandre. F.eks gassen har kokepunkt på -160 grader, mens asfalt har på over 350 grader.

 

Selv om mye av gassen og oljen vi bruker går opp i røyk, brukes mye av oljen/ gassen. Til oppvarming, alt transport, fett og smøroljer og til kjemikalier. Det aller meste v olje/gassen brukes rett å slett til å skaffe oss energi, det kalles fossil brensel.

 

Når man brenner fossilt brensel blir det CO2 som er en klimagass. Klimagassene legger seg opp ved atmosfæren og hindrer varmestrålingene å komme fra jorda til verdensrommet. Og det kalles drivhuseffekten. Når strålene treffer jorda skal den egentlig ”sprette” vekk fra jorden igjen, men det stoppes p.g.a. drivhuseffekten og blir værende på jorda. Varmestrålingen oppvarmer luftmolekylene som utsender varme og igjen medvirker til at oppvarme jordoverflaten. Denne effekten påvirker klimaet som ekstremvær.

 

De naturlige utslippene av CO2, blant annet fra planter som råtner, er mye større enn de menneskeskapte. Likevel er mennskeskapte CO2  værre. Naturens egne utslipp inngår nemlig i et kretsløp av karbon mellom atmosfæren, havet og plantene på landjorda. For eksempel gir både råtnende trær og dyrs og menneskers utpust utslipp av CO2, mens levende planter og trær tar opp igjen tilsvarende mengder CO2 gjennom fotosyntese. Når vi brenner fossile brensler, tilfører vi atmosfæren karbon som ikke tidligere var del av kretsløpet. Karbonet kommer fra lagre nede i bakken eller havbunnen som ellers ville blitt liggende i all overskuelig framtid. Når vi brenner kull, olje og gass blir det derfor mer karbon i kretsløpet. Dette gir et overskudd av CO2 som blir værende i atmosfæren i lang tid. Co2 utslipp kan gi konsekvenser som global oppvarming, da vil blant annet at isen rundt syd- og nordpolen smelte, man vil også få endrede nedbørsmønstre, og vindene vil skifte og det kan gi  enn enda dårligere forhold for jordbruk.

 

Det er ikke bare det som kan gi miljøskader. Fra man tar opp oljen eller hvis den går opp selv, til vi får brukt den forurenser man, som oljesøl og oljekatastrofer. Naturen kan klare å reparere oljesølet selv, men hvis det er for store oljeflak på havet blir det vanskelig. Da kan man bruke lenser for å hindre oljen i å komme til land og deretter suge opp oljen. Eller så kan man sprøyte kjemikalier på oljeflakene slik at oljen blir blandbar og kan blande seg med seg med vannet, eller så kan oljen trekke til seg de kjemiske stoggene og det bli til en seig masse som synker til bunn. Altså dette kan bli mye forurensinger med olje og gass.

 

Oljen og gassen vi bruker i dag til f.eks energi blir dannet for ca 150 mill år siden av rester av planter og dyr. I havet. Når oljen kommer opp blir den bearbeides slik at oljen blir til fler ting man trenger fra oppvarming til transport. Oljen blir til fossilt brensel. Oljen kan føre til masse forurensinger og kan påvirke miljøet ved f.eks ekstremvær. Det har vært mye diskusjoner om olje og forurensinger, som biodisel og oljeborring. Det var jo en debatt for ikke så veldig lenge siden om at man skulle stoppe oljeborring i Lofoten og Vesterålen. Det er en nettside om  dette som heter stoppdem.no, og det er det ungdom som står bak. Dette er hva dem har skrevet som info på siden :

 

DET ER PÅ TIDE Å SI STOPP!

Det er på tide at politikerne tar et oppgjør med landets verste klimabøller. Kampanjen StoppDem.no er begynnelsen på slutten for oljeindustrien. Bli med! Sammen skal vi kutte norske klimagassutslipp. Gjennom StoppDem.no kan du være med å stoppe oljelobbyen!

 

Natur og Undgom

Det er Natur og Ungdom som står bak kampanjen Stopp dem. Natur og Ungdom er Norges eneste miljøorganisasjon for ungdom, og har over 6000 medlemmer over hele landet. Vi jobber for å stoppe klimaendringene og å ta vare på naturen. Spørsmål, innspill eller synspunkter til kampanjen kan sendes til Natur og Ungdom på epost stoppdem@nu.no.

 

Mer om klimaendringene

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. Det haster å redusere klimagassutslippene. Klimaproblemet kommer fordi vi mennesker bruker fossile brensler som olje, gass og kull. Vi kan ikke løse klimaproblemet uten å produsere mindre fossilt brensel. I Norge forurenser oljeindustrien mer enn noen andre. Likevel har politikerne så langt gjort lite for å begrense utslippene fra oljevirksomheten. De sier de vil være miljøvennlige, men lar oljeindustrien forurense som de vil. Hvorfor skal det være sånn at de som forurenser aller mest, og som har aller mest penger, skal slippe aller billigst unna?

 

Kanskje man bør tenke mer på fornybar energi som vannkraft og vinnkraft i fremtiden?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


28.04.2016 12:23

Bra!
137
anbefalinger
Hello, it\\\'s me
I was wondering if after all these years you\\\'d like to meet
To go over everything
They say that time\\\'s supposed to heal ya
But I ain\\\'t done much healing

Hello, can you hear me?
I\\\'m in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I\\\'ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

There\\\'s such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must have called a thousand times
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I\\\'ve tried
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

Hello, how are you?
It\\\'s so typical of me to talk about myself. I\\\'m sorry
I hope that you\\\'re well
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?

And it\\\'s no secret that the both of us
Are running out of time

So hello from the other side (other side)
I must have called a thousand times (thousand times)
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside (outside)
At least I can say that I\\\'ve tried (I\\\'ve tried)
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

[4x:]
(Highs, highs, highs, highs,
Lows, lows, lows, lows)
Anymore

Hello from the other side (other side)
I must have called a thousand times (thousand times)
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside (outside)
At least I can say that I\\\'ve tried (I\\\'ve tried)
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

Daria adminstartor
28.04.2016 12:19

Bra!
121
anbefalinger
Hvis dere pøbel gutter ikke slutter å skrive tullete kommentarer vanlyser vi skolen fra daria for alltid.
( ͡o ͜ʖ ͡o) #NiceShirt

sexy gutt 12345
28.04.2016 12:27

Bra!
119
anbefalinger
You know you love me, I know you care
Just shout whenever, and I\'ll be there
You are my love, you are my heart
And we would never ever ever be apart

Are we an item? Girl, quit playing
We\'re just friends, what are you saying?
Say there\'s another and look right in my eyes
My first love broke my heart for the first time
And I was like...

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

Oh, for you I would have done whatever
And I just can\'t believe we ain\'t together
And I wanna play it cool, but I\'m losin\' you
I\'ll buy you anything, I\'ll buy you any ring
And I\'m in pieces, baby fix me
And just shake me \'til you wake me from this bad dream
I\'m going down, down, down, down
And I just can\'t believe my first love won\'t be around

And I\'m like
Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

[Ludacris:]
Luda! When I was 13, I had my first love,
There was nobody that compared to my baby
And nobody came between us or could ever come above
She had me going crazy, oh, I was star-struck,
She woke me up daily, don\'t need no Starbucks.
She made my heart pound, it skipped a beat when I see her in the street and
At school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing cause she was so amazing
And now my heart is breaking but I just keep on saying...

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you\'d always be mine (mine)

I\'m gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I\'m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I\'m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I\'m all gone (gone, gone, gone...)
I\'m gone


10.03.2016 12:02

Bra!
114
anbefalinger
HOT LIKE MILEY! L1k min kommentar for peng


10.03.2016 12:03

Bra!
111
anbefalinger
HISSSSSS HISSSS LEafy vere her han like side ha være gla får at dene side fines

Burnt Chicken nugget
07.12.2016 09:03

Bra!
101
anbefalinger
Hei, jeg er en svart neger og liker kylling. For to dager siden fikk jeg klamydya da jeg fucka en kylling i rompå. det var deilig så langt det varte. R.I.P.  Very Happy :-D


10.03.2016 12:01

Bra!
84
anbefalinger
dene side vældi bra jei like dene side


06.05.2015 12:32

Bra!
79
anbefalinger
Jeg fikk jo ikke noe svar hva i ******* jeg VIL ha svar


10.03.2016 12:03

Bra!
79
anbefalinger
Skjer my buddies


10.03.2016 10:43

Bra!
77
anbefalinger
S22222wfljdsgjfkdbn2jvf2bzv2j2nsd2b


10.03.2016 11:54

Bra!
69
anbefalinger
Hei jeg er venen til derp


06.05.2015 12:36

Bra!
54
anbefalinger
JEG VIL HA SVAR FOR FAEN I HELVE*E aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh. Jeg er desperat

arnelover
07.12.2016 09:00

Bra!
38
anbefalinger
arnelover liker Arne

på skolen
15.01.2014 13:21

Bra!
37
anbefalinger
hva brukes olje og gass til, hva er bruksområdene liksom?

PETTER STIVBERG
28.04.2016 12:28

Bra!
37
anbefalinger
DENNE SANGEN FÅR MEG TIL Å ****** :

Bitch ass nigga

I don't like anyone in the fucking world
First Canada's a piece of shit,
And then Mexico
Cuz' I don't like the damn Norwegians
I don't like Sweden
Not a fan of the dirt poor assholes
In the Middle East

For the Africans I don't have the patience
And there's too many kinds of Asians
But of all the different types of races
The (the) worst (worst) is

Fuck Germany
Fuck Germany
Fuck Germany
Fuck Germany

Bitch ass nigga

You know that hole in the ground
We once called England
Is now called Londonistan, full of Indians
I don't like Red China
Should be dead by now
I hate the continent of Mexico,
I mean South America

Been around the world and I've seen some gay shit
Wish I could erase it
Bu the one gayest of all the places
Is (is) guess who

Fuck Germany
Fuck Germany
Fuck Germany
Fuck Germany

Jews, always with the bagels
Blacks, they'll steal your Dreidel
Wops, they're all bunch of dagos

(yeah, ahh)
How are you?
I am Arnold, the child of Hitler
A dark black man is a Schwarzenigger
I'm from Germany, my race is chosen
We marched through the street
Dressed in lederhosen
Rubber baby, buggy bumper
I break off your arm,
Eat your torso for supper
Discard your carcass and move to the next
Like fünf, I'm living between fear and sex
I did Nazi that coming
Anne Frankly, I do not care
Let's play, who's your daddy?
And is he in jail?
Who told you, you could touch MY cookies?

Stop it!

They were baked in the oven
Like the Jews
All the boys and girls think I'm the greatest
But have some patience,
When I'm president of this filthy nation
I'll teach you to say

Fuck Germany
Fuck Germany
Fuck Germany (ahhh)
Fuck Germany

Bitch ass nigga

på skolen
15.01.2014 13:23

Bra!
32
anbefalinger
hva brukes olje og gass til, hva er bruksområdene liksom?

lars thorild
13.11.2014 10:38

Bra!
32
anbefalinger
jeg likte innlegget meget godt. God jul og godt nytt år!

naruto
28.04.2016 12:30

Bra!
31
anbefalinger
If you believe it!
Naruto! Naruto!
Believe it! Believe it!
Here I am with my Ninja Clan!
Ninja Clan, here we stand!
Naruto, I'm on my way,
Naruto, I'll be okay!
Getting ready to fight on set!
Come on best friends by my side!
Sasuke, is really cool!
Sakura, the beautiful!

Kowagaruna Naruto
Saoto mamore

June
08.05.2014 10:09

Bra!
30
anbefalinger
Kilder da?

Homsen Abdallah
18.04.2016 13:38

Bra!
29
anbefalinger
Jeg er homo

MARKO SUCK
18.04.2016 13:39

Bra!
28
anbefalinger
JEG SUGER MIN MOR OG ER PEDO'/GAY/HOMO SAPIENS


10.03.2016 12:14

Bra!
27
anbefalinger
HVIS DENNE KOMENTAREN FÅR EN LIKE KOMMER JEG OG PULER KATTA TIL NABO JENSEN! sÅ KOMMER JEG HJEM TIL DEG OG SUGER DEG

Ekstrem vegetarianer
07.12.2016 09:01

Bra!
21
anbefalinger
Mcdonalds kaster en hel ku ned i maskina bare for dine burgere

ekstrem daria hater lover
07.12.2016 09:03

Bra!
20
anbefalinger
ikke slett komentarene hans


10.03.2016 12:13

Bra!
19
anbefalinger
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO- OLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL- LLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL- LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


15.03.2016 13:32

Bra!
19
anbefalinger
dickpic

Ekstrem daria hater
07.12.2016 09:03

Bra!
19
anbefalinger
Hva i satans helvette feiler dere, Hvorfor sletter dere mine kommentarer !!

vegetarlover
07.12.2016 09:01

Bra!
18
anbefalinger
Words


29.05.2015 12:21

Bra!
16
anbefalinger
Hva kan vi bruke olje til (ikke matolje)

nøgd kis
26.05.2015 00:01

Bra!
15
anbefalinger
ty, dette er var najs


16.02.2016 13:36

Bra!
13
anbefalinger
Fette langt for faan!

Fettslekar
16.02.2016 13:38

Bra!
12
anbefalinger
kuke langt! 3==D ( )

arne
07.12.2016 08:59

Bra!
12
anbefalinger
arne liker pudding  Very Happy :-D

Daria Eier
10.03.2016 18:43

Bra!
11
anbefalinger
Denne siden er bare for tull. Fortsett. ingen ting skjer, untatt av at tore kansje kommer og banner sjøstrand skole fra nettsiden.

fitte er store
28.04.2016 12:22

Bra!
10
anbefalinger
jeg like den side ikke mye fordi det er drittunger som skriver FACK DERE ALLE SAMMA

Daria adminstartor
28.04.2016 12:18

Bra!
8
anbefalinger
Hvis dere pøbelunger ikke slutter med disse tullete komentarene kommer vi til å vanlyse skolen fra daria. ( ͡o ͜ʖ ͡o)

Daria Administator
10.03.2016 12:18

Bra!
7
anbefalinger
Denne siden er ikke for tull, dere må vennligst slutte eller så banner vi dere fra daria.

kmsadøl
28.04.2016 12:19

Bra!
7
anbefalinger
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH- AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

fuck you
26.04.2016 09:10

Bra!
6
anbefalinger
fuck you daria! dårlig tekst den suger katten sin rompe!! dø hos satan din jævla pedofil. som din onkel

Kurt kåre Nakkebrek
22.04.2016 09:22

Bra!
5
anbefalinger
Jævelig bra tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!

Kurt kåre villi bjorn
22.04.2016 09:22

Bra!
5
anbefalinger
JÆVLIG DÅRLIG TEKST

FICKEN HURENSOHN DER DICH HARDT ANAL ZERFICKT VON DER SEITE MIT MILCH
28.04.2016 12:19

Bra!
5
anbefalinger
JEG VIL HA SVAR. HVORFOR DREPER VI IKKE ALLE TERRORIST BRUNOST IS FOLK. JEG VIL HA SVAR GI MEG SVAR!!!!!!!!!

liteliv
22.03.2017 16:40

Bra!
5
anbefalinger
hvor lite liv har ikke dere som kommenterer her

tobias protection
10.03.2016 12:25

Bra!
3
anbefalinger
Protect tobias! Vi kommer til å lage tshorter for tobias! Sånn at vi kan beskytte han fra idiotene

Erna Blåbær
22.04.2016 09:20

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra tekst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kjeeetiiiil
02.05.2016 15:58

Bra!
3
anbefalinger
"X-Kid"


Hey, little kid
did you wake up late one day?
You're not so young, but you're still dumb
and you're numb to your old glory,
but now it's gone.

I fell in love,
but it didn't catch your fall.
Then I crashed, to a wall
Then I fell to pieces on the floor.
Now you're sick to death.

Bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over.
Hey X-Kid, bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over and out,
over and out again.

I once was old enough to know better
then I was too young to care.
but who cares?
I probably would but Hollywood is dead and gone

You fell in love,
but then you just fell apart.
Like a kick in the head,
you're an X-Kid and you
never even got started again.

Bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over.
Hey X-Kid, bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over and out,
over and out...

And you were searching your soul
and you got lost and out of control.
You went over the edge of joking,
died of a broken heart!

Hey, little kid
did you wake up late one day?
You're not so young, but you're still dumb.
You're an X-kid and you never even got started again.

Bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over.
Hey X-Kid, bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over.

Hey X-Kid, bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over.

Hey X-Kid, bombs away!
Here goes nothing, the shouting's over and out,
over and out,
over and over and out!

Hei tenger svar
04.05.2017 10:38

Bra!
3
anbefalinger
Hei trenger svar


28.04.2016 12:25

Bra!
2
anbefalinger
Hello, it\\\'s me
I was wondering if after all these years you\\\'d like to meet
To go over everything
They say that time\\\'s supposed to heal ya
But I ain\\\'t done much healing

Hello, can you hear me?
I\\\'m in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I\\\'ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

There\\\'s such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must have called a thousand times
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I\\\'ve tried
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

Hello, how are you?
It\\\'s so typical of me to talk about myself. I\\\'m sorry
I hope that you\\\'re well
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?

And it\\\'s no secret that the both of us
Are running out of time

So hello from the other side (other side)
I must have called a thousand times (thousand times)
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside (outside)
At least I can say that I\\\'ve tried (I\\\'ve tried)
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

[4x:]
(Highs, highs, highs, highs,
Lows, lows, lows, lows)
Anymore

Hello from the other side (other side)
I must have called a thousand times (thousand times)
To tell you I\\\'m sorry for everything that I\\\'ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside (outside)
At least I can say that I\\\'ve tried (I\\\'ve tried)
To tell you I\\\'m sorry for breaking your heart
But it don\\\'t matter. It clearly doesn\\\'t tear you apart anymore

FACK YAH
28.04.2016 12:29

Bra!
2
anbefalinger
denne siden er veldig braNEI JEG BARE TULLA JÆVLA OKSEKJØTT

Noen
28.04.2016 12:32

Bra!
2
anbefalinger
er det mulig å få jobbe seriøst?

ja man
07.12.2016 09:11

Bra!
2
anbefalinger
det var en gang et svensk ektepar. den ene dagen da konen var på jobb, bestemte mannen seg for å se en film. han letet i skuffene og fant pornofilmer. da satte han seg ned for å se, men plutselig så han at det var konen hans med fire andre menn. først ble han skikkelig sint, men så tenkte han at det bare var film

kukost
16.05.2017 17:13

Bra!
2
anbefalinger
sug meg hardt og lenge, for en liten penge  Wink ;-\)

Daria er best
09.03.2017 23:36

Bra!
1
anbefalinger
Dere er så haters assssssssssssssssssss useriøseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

osama bin laden
28.05.2017 23:53

Bra!
1
anbefalinger
sex pulle

admin
01.06.2017 14:10

Bra!
1
anbefalinger
alle som nå har kommentert tull vil få en "Cooldown" fra Daria. lengden på "Cooldown" vil bli bestemt i forhold til hvor upassende kommentaren din/dine er


07.12.2016 09:05

Bra!
0
anbefalinger
Hva skjer med livet? Hvorfor hater jeg daria? er dette en veldig seriøs side?

Kuk
29.05.2018 12:56

Bra!
0
anbefalinger
kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.034 sec - 1 pageviews