Søk i stiler
 

Buddhismen


Et foredrag om buddhismen.
Sjanger:AnnetLastet opp:20.05.2010
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Verktøy:Utskrift 

Gjenfødelse.

AMALIE

Innledning.

 

Det finnes fem store verdensreligioner: hinduismen, buddhismen, islam, jødedommen og kristendommen. Religion er et trossystem. De fleste knytter ordet religion til troen på en gud, en vilje eller kraft – et eller annet overnaturlig som har makt over tilværelsen. Men noen religioner tror på én gud. Det kaller vi monoteisme. I andre religioner møter vi flere guder. Det kaller vi polyteisme. I noen religioner tror en at gud gjennomstrømmer hele virkeligheten, det omtales som panteisme. Det er vanskelig å si om hinduismen er monoteistisk eller polyteistisk religion fordi det finnes over millioner guder, men alle disse er et utrykk for den ene guden Brahman. Dette gjør at den er vanskelig å plassere. Buddhismen har ingen guder så er verken monoteistisk eller polyteistisk.

 

I denne oppgaven skal ta for meg hinduismen og buddhismen og sammenligne disse to

Problemstillingen min er: hva er forskjellen mellom hinduismen og buddhismen, og hva skille disse to fra de vestlige religionene?

 

 

VILDE

I buddhismen kalles menneskets frigjøring Nirvana. Nirvana betyr ’utslokning’. En buddhist som har oppnåd nirvana kan velge å bryte ut av samsara å gå inn i det som kaller parinirvana og unngå å bli gjennfødt. For å oppnå nirvana må all hat, uvitenhet og grådighet være slukket i ens sinn. Buddah mente at veien til nirvana var å følge den åttte delte vei.

 

AMALIE

De fleste hinduer ønsker også å unngå å bli født på nytt. I hinduismen betyr derfor frelse egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødsel. Det kalles Moksha. Det er flere måter å oppnå Moksha på, men den vanligsete er å tilbe en gud eller en gudinne. Hinduer kan også bryte ut av gjenfødsel ved å dø i den hellige byen Varanasi. Når de bryter ut av gjenfødsel blir sjelen deres (atman) ett men verdenssjelen (Brahman).

 

AMALIE

Ettersom buddhismen vokste frem i india, levde den side om side med hinduismen.

De to religionene har påvirket hverandres ideer om liv etter døden, og i buddhismen finner vi derfor langt de samme tankene om karma (virkningen av handlingene dine) og samsara (gjenfødsel).

 

 

VILDE

Karma er likt i begge religionene. Karma er virkningen av dine handlinger. Det du gjør får konsekvenser for hvordan det kommet til å bli ditt neste liv.

 For å få god karma må man gjøre gode gjerninger.

 

 

AMALIE

 

Dharma i buddhismen er buddhas lære. Dharma i hinduismen er en viktig tanke som forklarer at alt i verden har sin plass, og at det finnes en evig orden i hele tilværelsen. Den viser seg i natur, universet blant mennesker og alt levende på jorda. Mennesker må hjelpe til og alle har derfor sine plikter som de må utføre for at verdensordenen ikke skal bli ødelagt.

 

VILDE

Buddhismen finnes det ingen tro på en skapende eller frelsende gud. En buddhist ser ikke på Buddha som en gud, men som en stor og betydningsfull lærer. Å være buddhist inneværer å slutte seg til ”de tre juveler”, som er Buddha, læren hans Dharma og hele det buddhistiske samfunnet Sangha.

 

AMALIE

 

Hinduismen

I hinduismen finnes det mange millioner guder og gudinner, men alle er er egentlig bare utrykk for den ene guden Brahman. Dette gjør at det er vanskelig å si om den er en monoteistisk, eller polyteistisk religion. Så tilber en hindu Vishnu, Shiva, eller gudinnen Durga, tilber han eller hun altså guden Brahman. Blant de mange gudene i hinduismen er det som oftest Vishnu og Shiva som blir tilbedt.

 

VILDE

 

Buddhistenes hellige skrifter er: kaldt de tre kurver (dette er de kaldt fordi de er delt inn i tre deler): kurven med regler(inneholder regler for munker og nonner), kurven med ledertråden(forteller fra buddah liv og taler han holdt mens han levde) og kurven med den høyelære(forklarer buddahs taler og hva de dreide seg om). Disse tre kurvene er også kaldt ’Tripitaka’. De tre kurvene er skrevet på ett språk som kalles pali og er i slekt med hinduenes hellige språk Sanskrift.

 

AMALIE.

 

Når det kommer til Skriftene så er det flere hellige skrifter. De eldste skriftene var for lenge siden bare muntlige men for 3000 år siden ble de skrevet ne d.Vi kaller de eldste skriftene for Veda-skriftene. Den nyeste delen av Veda skriftene kalles upanishadene, her kan b.l.a hinduene lese at det bare fintes en gud, altså Brahman og at alle de ande gudene bare er ett utrykk for den ene guden.

 

VILDE

 

Vi skal kort nå gå inn på en vestlig religion og sammenligne den med hinduismen og budismen. Religionen vi har valgt å sette for oss er Kristendommen.

Som vi tideligere i dene presentasjonen har forklart har Hinduismen og Buddhismen en god del til felles iforhold til hva de andre verdensreligionene har å knytte seg sammen med. Vi kan gå innpå ett eksempel:Monoteistisk religion er når

 

man tror på kun en gud mens

Polyteistiske er når men tror på flere guder,

I kristendommen er det klart at det kun fintes en gud, så det er en monoteistisk religion

I hinduismen er det vanskeligere å forstå om det er en monoteistisk, polyteistisk. Det er store forskjeller mellom disse to religionene, spesiellt når det kommer til gudsyn. I Hinduismen kan man ved høy grad si at det er en polyteistisk relig

 

 

AMALIE

Når det kommer til Buddhismen er det ingen av delene. Det er hverken en monoteistisk eller polytisktisk religion. Buddhistene har ingen gud, men som tideligere sagt har de en læremester eller ett forbilde. Vist vi går kjappt inn på troen til kristendommen er det slik at for å bli frelst trenger de bare tro på gud. Frelse i hinduismen betyr egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødselen.

tror på gjenfødelse til man nermest er ett fullkomment perfekt menneske Kristene tror at man blir dømt for sine gjerninger og kommer til enten himmelen, eller til helvette. Ett fellestrekk har de: De får konsekvenser ved sine gjerninger. Kristendommen kommer til helvette og det er straffen for dårlige handlinger mens i H&B styrersdet neste livet etter død


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Nazi
07.02.2019 13:18

Bra!
158
anbefalinger
Nazi kommer til å ta over!!!

Elias
21.02.2011 11:36

Bra!
20
anbefalinger
karma er ikke likt i begge religionene . i hinduismen får du konsekvensen i ditt neste liv. i buddhismen får du konsekvensen i ditt nåværende liv.

ya boi
22.05.2017 10:31

Bra!
10
anbefalinger
add meg på snap jenter: andeka13

asdfghj
29.10.2013 18:58

Bra!
9
anbefalinger
buddhismen er ikke en religion men filosofi!

kai eddy
27.07.2012 15:11

Bra!
6
anbefalinger
Jeg har hørt at Buddhismen ikke er religion - men står til respekt for andres tolkninger av verden uansett religion man tilhører?

lærer
06.03.2015 16:45

Bra!
5
anbefalinger
Ønsker du å lære mer om buddhismen, kan du besøke https://rudentis.wordpress.com og klikke deg inn på artikler angående dette temaet. Det finnes også mye annet bra stoff der, alt har fått karakter 5 eller 6.

Buddha
13.06.2012 09:10

Bra!
4
anbefalinger
Pro Dude: faktisk er du NOOB, karma kommer med en gang ifølge Buddhistisk tru blir du straffa i det livet du gjer handlinga ikkje neste.


27.02.2013 20:00

Bra!
4
anbefalinger
karma er et ord betyr handling eller gjerning. Læren om karma innholder at det fu gjør mot andre gjør man også mot seg selv

Buddahs sendebud
30.10.2015 09:19

Bra!
3
anbefalinger
Jeg prise Buddah som min Gud! Han er Hellig Mann Midtøsten fra han er. han sier meg til "******** you" og han meg sier " du ike spise melk"

eyoo peps
04.05.2015 12:08

Bra!
2
anbefalinger
tentamen e nokka bullshit

Buddha
01.11.2016 08:45

Bra!
2
anbefalinger
meatspin.fr

Andreas
22.05.2017 10:30

Bra!
1
anbefalinger
add meg på snap jenter


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews