Søk i stiler
 

Religion, vitenskap og religionskritikk


Hva som skiller og ikke skiller religion og vitenskap.
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:20.05.2010
Språkform:BokmålForfatter:
Tema:Religion
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookHelt siden religionens oppstandelse har det vært strid mellom hva vi mennesker skal rette oss til: Vitenskapen eller religionens moraler?

 

Noen mennesker tror en spesiell gud og en henvender seg til en spesill religion når de lurer på noe, noen velger å ikke tro på noe ‘utojordisk’, så de velger å vende seg til vitenskapen. Det fintes også de som blander inn litt av hvert av disse to delene. De lar på en måte religionen ta hånd om det følelsesmessige og den slags som ikke kan finnes ut av på en vitenskapelig måte, mens alt det vitenskaplige finner de ut av ved å høre på viteskaplige utsagn.. Spørsmål som ‘hva er meningen med livet?’ foreksempel, er spørsmål ikke vitenskapen kan ta hånd om, her kan foreksempel kristendommen opptre, mens i spørsmål som ‘‘hva må til for å sende opp 2 menn på Mars?’’ er noe vitenskapen tar hånd om for å svare på. Teoriene om hvordan verden oppsto er det mye diskusjon om hvor vi skal rette oss. Er det påstanden til viteskapen om Big bang som stemmer her? eller er det gud som har skapt verden? Hvordan de ulike synene mellom religion og vitenskap er temaet vi skal se nærmere på...

 

Hvordan vi ser på forholdet mellom religion og vitenskap avhenger som oftes av hva man tror på. Det sies at dt er fire forskjellige syn på de mulige synene på dette:

 

1. Noen mener at vitenskapelig kunnskap er det eneste man kan bygge på, mens alt det religiøset er bare et symbol på hva som ikke er riktig om verden og livet.

2. Noen mener at religionen som er oppriktig og bygger på det som står i de hellige skriftene. Det vitenskapelige her er riktig så lenge det ikke strider mot religionen

3. Andre mener at religion og vitenskap betyr like mye på hvert sitt punkt. Religion dekker de ekstistentielle spørsmålene som meningen med livet foreksempel, mens vitenskapen dekker det vitenskalige, som foreksempel hvordan universitetet utvikler seg.

4. Resten sier at vitenskap og religion henger sammen

 

Religionskritikk

At noen kritiserer religion har pågått nesten helt siden religion oppsto. Den gamle religionkritikken var for eksempel buddhistenes kritikk av troen på den allmektige gud. De sa han krevde rettferdighet, ikke ofringer og gudstjenester.

 

Den ‘moderne’ religionkritikken går mer ut på å kritisere gud. Et eksempel på dette er ‘’om gud er så god og har så mye godhet, hvorfor kommer det da så mye ondskap ut i verden?’’. På grunn av religionskritikk har det forekomt flere døde mennesker som ‘pass’ for deres ‘harde’ kritikk.

 

Et eksempel på spørsmålet ‘’om gud er så bra, hvorfor er det så mye vondhet i verden i dag da?’’ er den første store religionkritiske debatten i Europa. Denne debatten oppsto da det i 1755 oppsto et kraftig jordskjelv i Lisboa der flere mennesker ble drept. En fransk filosof tok derfor opp dette spørsmålet som ble et gruble-spørsmål i mange europeiske byer.

 

Det er også noe som kalles for ateistisk tro. Det er for dem som ikke tror på noen form for gudstro og mener religion bare inneholder vrangforestillinger.

 

En viktig filosof på 1800-tallet var Karl-Marx. Han undertrykte sin mening om religon ved å si at ‘‘religion er folkets opikum’’. Ved dette mente han at folk bruker religion som trøst for fattigdom og ufrihet, de konsentrerer seg mer om religionen enn å gjøre noe med de og kanskje bryte ut til en bedre hverdag og få den friheten de vil ha. Marx sammenlignet dette med en mann i fangenskap med en lenke rundt foten, og i stedet for å få seg fri var han opptatt av å pynte lenkene sine med vakkre blomster.

 

I den moderne religionskritikken legger kritikerene vekt hvilken virkning religionene har eller kan ha i menneskenes liv, som foreksempel undertrykkelte av enkelte (kvinner for eksempel), konflikter mellom folkegrupper, enkeltmennesker kan bli utsatt for angst og ufrihet og dessuten an religion gi de troende dårlige forbilder.

 

Undertrykkelse av kvinner i religion

I religioner er det ofte menn som får hovedstillingen i de fleste situasjoner. Dette fordi det helt siden religioøs-oppstandelse har vært mennene som har blitt framstilt i de hellige skriftene og som stiftere av religioner. Dette kan fort skape problemer da kvinnener sin rettighet til respekt og oppmerksomhet, ikke kommer godt nok frem eller frem i det hele tatt. For å peke på noen problemer kvinneundertrykkelsen har ført kan vi nevne noen av punktene som viser at kvinner ikke har de samme rettighetene som menn i de religiøse lovene, og har langt mindre frihet enn mennene har:

- I flere miliøer blir kvinner utsatt for vold om de er ulydige mot mennene sine og ikke gjør som de sier for eksempel.

- Kvinner blir ofte sett på som urenslige og må vaske seg før de kan være i kontakt med de hellige

- Kvinner må dekke seg til om de skal utendørs slik at mennene kan ha mer kontroll over dem.

 

Religion skaper ikke bare problemer for seg selv og sine ‘‘folk’’, om noen velger å ikke lyde deres bud eller ikke tenker på lik måte som dem, ender det ofte med brenning og drapstrusler. Et eksempel på dette kan være Muhammad-karikaturene. Det er også kjent at fanatiske muslimer har klart å gjennomføre en rekke terrorhandlinger rundt om kring i verden der flere hundre tusen uskyldige mennesker har blitt drept og om man ser etter i bakgrunnen til terroristene, er religionen ofte grunnen. De tror nemlig de kan gjøre alt så lenge de gjør det i guds navn eller er så religiøs at de er villig til å ta sitt egent liv for gud. Om dette er så snilt kan man nå ikke akkurat være så sikker på da det ikke er bare demselv de drar deres kjærlighet for gud for, men også en hel haug uskyldige mennesker som ikke hadde spesielt sansen for å dø. Mange som er tilhengere av religionen terroristene også hører til blir lei seg når dette skjer da deres religion blir framstilt på en vond måte.

 

Gudsforgiftning

Mange mennesker mener også at flere føler seg tvunget til å være tilhenger av en religion. Dette har psykologen Tilmann Moser et godt eksempel på i boken sin der han åpner med å forbanne gud for å ha fanget han inne i ufrihet og for at han hadde sneket seg innpå han som en sykdom.. Dette er en sitasjon som oppstår særlig i utelukkede religiøse grupper.

 

I tekstene i de ‘hellige tekstene’ er det lett å ta seg for nær eller misforstå noen av utsegnene. Som foreksempel der det står at det ble straff i helvete for dem som ikke gjorde det gud ville eller der han ville fram til at det var riktig å bruke vold mot dem som var ulydig. Ved å lese disse tekstene er det mange som tar dette hard til seg og da ser på dette som noe de må gjøre for å gjøre det gud gjør.

 

De religiøses stilling ovenfor kritikken

Reaksjonen på kritikken tar folk til seg på forskjellige måter. Noen blir lei seg og sinte, noen deltar debatten, noen svarer med vold mens noen trekker ut å bryr seg ikke stort..


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Jan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Bana
31.10.2017 09:48

Bra!
134
anbefalinger
Jan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan HeisekranJan Banan Heisekran

S
07.02.2013 18:53

Bra!
103
anbefalinger
så du Tia mener at ved å krenke en profet som er svært viktig for troende muslimer viser at man har respekt for den religonen og også det en selv tro på. Nå må du rulle inn. At det går an å si noe slik. jeg vet nå ikke hvilken religion du tilhører eller hvilket livssyn du tilhører, men jeg garanterer deg at du ville mislikt sterkt at jeg hadde vist respekt overfor deg ved å tegne karikaturtegninger av noe du setter veldig høyt, eller om jeg hadde tegnet karikaturtegninger for å henge ut deg. DETTE KALLES MANGEL PÅ RESPEKT, og dette er noe jeg aldri ville gjort ford jeg har såpass mye respekt for deg at jeg ikke utfører handlinger som er krenkende ovenfor andre. Karikaturtegninger er rett og slett krenkende, skjønner ikke hvordan dette er en god måte å tilsynligjøre sine meninger på. Å utsette andre for krenkelser er kansje verre enn vildlige handlinger. Her er det noen( du Tia og sikkert mange andre) som virkelig må lese litt om respekt, verdier og menneskerettigheter før du kommer på et nettsted som daria og sier at å utgi karikaturtegninger er en måte å vise respekt på. Respekt for hva?

Hilsen en som mener vi vil få et langt bedre samfunn hvis alle kan vise et snev av respekt for hverandre. Refererer derfor til den Gylne regel. Tenk så mye bedre verden ville vært hvis alle kunne ''tenke før de handler''

‘’Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene’’. (Matt 7,12)

Barstad
29.09.2011 20:41

Bra!
49
anbefalinger
Mye bra info, men fryktelig mye dårlig formulering her altså. Det er også en hel del med stave- og grammatikkfeil, og en del usaklig \"prating rundt grøten\".

Neger
01.02.2018 12:58

Bra!
33
anbefalinger
jeg synes s er en bøg og alt på daria er homo dere alle burde drepe dere selv

Karishma
09.12.2012 13:57

Bra!
27
anbefalinger
Ane ringer!

Abukar Abdul Hassan Hussein Ahmad Khaled Bin Laden Mohammed Richvoldsen Nguyen Le Tran Jing Jang Juan Escobar Patrize Pedersen Andersen
30.01.2018 11:41

Bra!
27
anbefalinger
Jei ika lika dete

peder vorren
01.03.2016 09:33

Bra!
26
anbefalinger
Religion suger

Raghnild
29.04.2013 20:13

Bra!
19
anbefalinger
Helt enig med S, du har null forstålelse for det du skriver!!

tomarne
10.01.2014 17:50

Bra!
17
anbefalinger
sjisj kebab!!!

Eirik
27.09.2012 20:31

Bra!
16
anbefalinger
Takk skal du ha. Nå gjorde du så å si leksene for meg  Smile :-\) Godt skrevet forresten Smile :-\)

arber
11.06.2013 19:25

Bra!
15
anbefalinger
for mye skrivefeil

Tia
03.07.2012 14:00

Bra!
12
anbefalinger
Du snakker en del om ekstreme islamister. Jeg mener at "muslimer" som velger å gjøre noe slikt, venger om på ordene i koranen. Det er som å tolke gode ord til onde, slik at det skal passe ens egne ønsker bedre. Og på dårlig grunnlag, lure seg selv til å tro at dette er noe Gud vil at en skal gjøre. Og så å kalle seg muslim og å gjøre slike handlinger i Guds navn, er feil og missledene. Og det skaper et dårlig bilde for ordentlige muslimer.
Jeg synest derimot det å vise sine reaksjoner på et ikke voldelig grunnlag, som på Muhammed karikaturene, er en god måte å tilsyneligjøre sine meninger. Det viser at en har resperkt for seg selv og det en tror på.

bird
19.05.2014 14:08

Bra!
12
anbefalinger
takker

Boy
21.07.2014 17:50

Bra!
12
anbefalinger
Guder dør når folk slutter å tro på dem.

4646
06.06.2011 11:51

Bra!
11
anbefalinger
takker


20.04.2013 20:04

Bra!
9
anbefalinger
Mye greit,men veldig lite positivt. Jeg som bruker Daria som en kilde til å skaffe meg informasjon, synes dette var egne meninger enn nødvendig fakta. Kanskje det er lurt å skrive et innlegg hvor innlegget passer å bli skrevet. Just saying!

fyyyyyyfaaan
22.04.2015 09:33

Bra!
9
anbefalinger
gay

kkk
10.02.2016 08:53

Bra!
9
anbefalinger
tiss

Thomas Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y Hoffmann
12.01.2015 11:04

Bra!
8
anbefalinger
men fortsatt litt mye skrive feil...

Gabbi Gab Gabsen
10.01.2014 21:00

Bra!
7
anbefalinger
takk for hjelpen til RLE leksa mi!

rltkgkrt
13.03.2015 14:50

Bra!
7
anbefalinger
fack off s

Maria
29.04.2013 20:16

Bra!
6
anbefalinger
det værste er at folk som sier at man må ha respekt for religionene, ikke har det selv.

ho chi minh
08.01.2014 12:40

Bra!
6
anbefalinger
JEG VILLE LESE DETTE HJEMME, DET GIKK IKKE BRA  Sad :-\(

Boy
21.07.2014 18:01

Bra!
6
anbefalinger
For å kunne si noe faglig gyldig om religion må en ha et visst kjennskap til det religiøse mangfold i verden.

Brekke
22.01.2015 20:02

Bra!
6
anbefalinger
Veldigt bra

hei
08.03.2016 15:31

Bra!
6
anbefalinger
Elendig skrevet. Du må formulere mye mye bedre. Jeg kom på denne nettsiden som litt hjelp til å forstå hvordan jeg skulle skrive leksene mine. Det er veldig mange skrivefeil her og mye tullprat. Jeg fikk lov å skrive dette på nytt av læreren. Læreren mente at hvis hun hadde lest dette så hadde hun gikk karakter :3. Du skriver ikke rett på temaet, du prater bare rundt å prøver å få det til noe helt annet. Det er f.eks. lite vitenskap med i dette, det er bare dine egne meninger og hva du har hørt rundt deg. du kan ikke baksnakke religionene, du må ha SAKLIGE ting med. f.eks du skriver at at muslimer gjør alt galt. de er ikke muslimer, de er ekstremister som vrir på HVERT ENESTE ord av Koranen.

lel
20.02.2017 15:46

Bra!
5
anbefalinger
..

Bob Turid Bobsdottir
14.02.2018 08:00

Bra!
5
anbefalinger
Det er litt mye skrivefeil.

Nora greaker
29.04.2013 17:51

Bra!
4
anbefalinger
HVA ER BRA MED RELIGIONSKRITIKK?

Nora greaker
29.04.2013 17:53

Bra!
4
anbefalinger
kan noen verså snill å hjelpe meg?

Thomas Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y Hoffmann
12.01.2015 11:02

Bra!
3
anbefalinger
jeg liker teksten din gir mening bra jobbet

Marcus
06.02.2017 01:44

Bra!
2
anbefalinger
Folk har lov til å ytre. Føler du deg truffet? Ikke bry deg, og prøv å se det fra deres perspektiv før du er så snar og tar forhastede beslutninger! Voks opp... vi lever i 2017, sett pris på at du ikke lever stort tidligere.

cyka sliuha pydarka nahui blyat
24.04.2017 08:21

Bra!
2
anbefalinger
nahui kurwa Idi trakhay sebya v zadnitsu

Vladimir putin with big news nahui blyat idi nahui suka
24.04.2017 08:28

Bra!
2
anbefalinger
сосет пенис вашего черный гей pidarrr nahui sliuha blyat. Idi nahui


07.03.2018 11:52

Bra!
1
anbefalinger
NEGAAAAAAR

Hestemann
19.03.2018 11:55

Bra!
1
anbefalinger
jeg var
her
svar
da
no
svar
da
plz
jeg lai mag
jal lean

Adolf Hitler
23.05.2018 10:40

Bra!
1
anbefalinger
Gass jødene

ole jesus
06.03.2018 11:46

Bra!
0
anbefalinger
kølleslukere

Winston Churchill
23.05.2018 10:47

Bra!
0
anbefalinger
y tho


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews