Søk i stiler
 

Abort - Et spørsmål om liv og død


En tekst som ser på argumenter for og mot abort.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:12.05.2010
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Graviditet og abort
Verktøy:Utskrift

”Dialog om etiske spørsmål er heilt nødvendig i verda i dag”, stemmer dette? Burde abort være lov i Norge? Oppfordrer abort til utvelging av friske barn?

 

De to siste spørsmålene er to tema som er veldig aktuelle per dags dato. Temaet som tas opp kan ses fra to helt forskjellige sider, hvor begge parter har rett.

 

Abort blir mye brukt i Norge i dag, faktisk så mange som 15 000 hvert år[1]. Dette tallet har vært ganske så stabilt siden 1979, da abort ble tillatt i Norge. For at en abort skal kunne bli tatt, må fosteret være mindre enn 12 uker gammelt, og dersom det er eldre må moren ha godkjenning fra 2 leger. Er moren under 16 år må også foreldrene skrive under. En abort kan bli utført på flere måter, enten medisinsk eller kirurgisk. Ved å bruke den medisinske måten fragir kroppen seg det døde embryoet etter en liten stund. Den kirurgiske måten er mye mer brutal, men raskere. Når en abort blir foretatt på den kirurgiske måten så drar en lege ut bena på embryoet gjennom fødekanalen, stikke hull på hodet med en saks, åpner saksen for å lage et større hull, suger ut hjernen med en vakuumsuger, og deretter tar ut resten av embryoet. Embryoet kan deretter bli brukt til forsking. Film av utførelsen kan bli sett på www.abort.no.

 

Per dags dato er det også mulig å ta fostervannsprøve, livmorprøve og ultralydprøve. Ved disse prøvene kan man se om barnet kommer til å få enkelte sykdommer, som for eksempel Downs syndrom, når det blir født. Dette kan være med på å påvirke avgjørelsen om det skal bli utført et svangerskapsbrudd eller ikke.

 

Den katolske kirken mener dette er helt feil. I følge den katolske kirken er alle barn Guds barn, og at et menneske lever på innsiden eller utsiden av en livmor ikke har noe å si for at de skal defineres som menneske. Det å ta abort vil derfor bli det samme som å ta et liv, og ifølge den katolske tro har ikke et menneske retten til å ta den avgjørelsen, for den retten er det bare Gud som har. De mener også at den kirurgiske metoden er veldig brutal, og er så umenneskelig så det går an å bli. www.abort.no er en internettside mot abort som er laget av et katolsk kirkesamfunn i Norge. Mennesker som arbeider aktivt mot abort blir ofte kalt ”pro-life”, ettersom de er for at alle barna skal bli født. Den samme gruppen er også i mot voldtekt og incest, men mener at når barnet er unnfanget, så skal det bli født. De argumenterer med at Gud har en mening med alle hendelser i livet. Nettsiden som jeg nevnte tideligere bruker slagordet ”Ta bort loven, velg livet”, hvor de bruker ordspill for å understreke meningene deres. Ved påvising av Downs syndrom eller lignende på fosteret vil pro-life gruppen at barnet fortsatt skal bli født, og at det norske helsevesenet skal hjelpe til tilstrekkelig slik at det ikke skal bli en ekstra kostnad for foreldrene. ”Barnet er fortsatt et barn” er et argument som blir brukt. 15 000 barn hvert år tilsvarer 500 skoleklasser à 30 elever, og at disse klassene ikke skal bli fylt opp er noe de katolske ikke liker.

 

Humanetisk Forbund og Humanistisk Ungdom derimot går heller under gruppen som kaller seg for ”pro-choice”. De er for abort, når det kommer frem at barnet ikke var ønsket, eller at foreldrene ikke har ressurser til å ta vare på barnet etter fødselen. Dersom det ved fostervannsprøve blir vist at barnet vil få Downs syndrom, så kan pro-choice gruppen argumentere for å ta abort dersom foreldrene ikke har nok ressurser til å klare å oppfostre barnet på en forsvarlig måte. Det ikke-religiøse trossamfunnet mener at alle barn som skal bli født må være ønsket, så om barnet blir unnfanget på grunn av incest eller voldtekt så burde abort være et legitimt valg. Enkelte leger påstår også det er tryggere for moren ved abort enn ved vanlig fødsel. Faktisk så kommer de samme legene med tall som sier at 1 av 100 000 som tar abort vil dø av inngrepet, mens hele 7 av 100 000 som føder vanlig vil dø[2]. Disse dødsfallene gjelder for moren, og ikke for barnet. Ettersom det vart 60 000 levendefødte barn i 2009[3], så vil det i løpet av en 6-årsperiode dø 1 mor ved abort, og samtidig 28 mødre ved vanlig fødsel. Pro-choice gruppen tenker også på verdens muligens kommende overbefolkning, og mener at Norge ikke trenger 500 skoleklasser ekstra per år.

 

Det jeg selv føler etter å ha satt meg godt inn i saken, er ikke noe entydig svar. Jeg har prøvd å hente informasjon fra begge sider av saken, for å kunne danne meg et mer objektivt perspektiv på problemstillingen. Det å vurdere konsekvensetikken i denne problemstillingen er ikke en enkel sak. Når defineres fosteret som ett menneske? Er det egentlig mord dersom det kommer frem at foreldrene ikke klarer å gi en tilfredsstillende oppvekst til barnet? Konsekvensen av en abort er i hvert fall at et barn ikke får komme til live, og at foreldrene kan få psykiske plager i ettertid. Å vurdere om det er rett når man ser på konsekvensene mener jeg er et individuelt valg. Jeg mener at dersom enkelte kriterier som for eksempel at foreldrene ikke kan oppfostre barnet ikke kan bli utfylt, så burde det være lov. Når foreldrene heller har en stabil inntekt og et stabilt bo, da kan de være klare for å få ett barn.

 

Holdningen til foreldrene som skal ta abort spiller også en stor rolle. Er det rett å ta abort bare fordi du vet at barnet kommer til å få Downs syndrom? Det mener ikke jeg. Jeg syns at foreldre som bruker abort som et ”prevensjonsmiddel” (ja, de finnes de også) eller bare for å slippe å ha en unge som er psykisk utviklingshemmet ikke burde få ta abort. De burde ta konsekvensen av sine handlinger, og lære til neste gang.

 

At det finnes en maksimumsgrense på 12 uker i magen for å ta abort, er en lov jeg stiller meg kritisk til. Jeg mener at loven burde bli endret til ”når det fortsatt er forsvarlig for moren å ta en abort”. Jeg syns også at de som tar abort bør være pålagte å gå til en psykolog angående avgjørelsen, ettersom det er noe de kan bli tenkende på i lang tid etter inngrepet. Når det gjelder fostervannsprøver og lignende, så mener jeg at det burde være fullt lov. Dette vil gjøre foreldrene og helsemyndighetene forberedt på en situasjon som er utenom det vanlige. Dersom der blir påvist en skade ved barnet, så kan foreldrene få ekstra oppfølging før barnet er født. At resultatet fra prøven derimot skal ha noen innvirkning på beslutningen om abort eller ikke, er jeg derimot i mot. Avgjørelsen om abort bør tas før en slik prøve blir tatt, for å forhindre det jeg vil kalle for en uetisk holdning.

 

Når vi ser på den første problemstillingen, om at ”Dialog om etiske spørsmål er helt nødvendig i verden i dag”, så vil jeg si meg enig. Det jeg legger bak er delvis noe jeg har tatt opp her. Dersom man ikke får frem begge sider i en problemstilling (ellers ville det ikke vært en dialog), vil man ikke kunne komme frem til en endelig løsning, dersom det nå skulle være mulig i det hele tatt.

 

Fotnoteringer:

1: www.ssb.no (Antall aborter i Norge av kvinner mellom 15 og 49 år)

2: Ingen nøyaktig kilde, men ettersom det er den etiske problemstillingen som er i fokus, og ikke tallene, så har jeg valgt å ta med tallene.

3: www.ssb.no (Folkevekst per år)


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Aggitard
05.05.2011 11:42

Bra!
7
anbefalinger
Sykt bra, fikk lyst å skrive om abort nå  Smile :-\)

Cassie
26.10.2014 21:13

Bra!
6
anbefalinger
Jeg er nesten 100% mot abort. Et liv er et liv - samme hvor lite det er. Vi er alle mennesker og har alltid vært mennesker!
En mor som dreper sitt tre år gamle barn, blir straffet, en mor som tar abort blir ikke straffert. Barn er barn! Et barn er et resulatat av noe foreldrene har gjort (utenom voldtekt da swlvsagt) og vil man ikke ha barn, så ja vel, da får man vel la vøre å gjøre handlinger som kan føre til det. Voldtekt er selvsagt annerledes. Men et barn som er født av en mor ute av stand til å ta vare på ungen, kan jo alltids adopteres bort? Det er masse mennesker som ønsker å adoptere. Alt liv er liv!

KOKO
09.06.2010 19:10

Bra!
5
anbefalinger
super tekst!
perfekt til min eksamen i religion;D
meen har du kilder?

Lizzie
27.01.2016 14:05

Bra!
4
anbefalinger
Cassie:
Jeg er enig i at man helst skal slippe å ta abort, men om man faktisk har gått på prevensjonsmidler/brukt kondom og lignende og blir gravid. Vel jeg vil da si at man burde få velge om man vil ha barnet eller ei. Dessuten så er det mange unge som blir gravide, og ikke alle er like klare for det i ung alder. Hadde du vært på fest, blitt ordentlig full og hatt ubeskyttet sex og blitt gravid. Ville du fortsatt hatt barnet? Om gutten/mannen du hadde sex med ikke ville hva ville du gjort da? Å få barn er en avgjørelse man tar sammen etter min mening, og hvi den ene parten ikke synes det er greit ville i hvert fall ikke jeg fått barnet. Men, det er min mening! Alle kvinner må få bestemme om de vil gjennomføre graviditeten og få barn eller ikke  Smile :-\)

bra bra
02.05.2019 13:10

Bra!
0
anbefalinger
dette liker jeg veldig godt


21.11.2019 17:46

Bra!
0
anbefalinger
Tusen takk for all hjelp!!!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.013 sec - 1 pageviews