Søk i stiler
 

Styrkenotat andre verdenskrig


Styrkenotat andre verdenskrig fra boka Underveis Historie 9 (s. 97-113, 133-167).
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:11.05.2010
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:2. verdenskrig
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookFascismen i Italia
-Nytt politisk parti i Italia – fascistpartiet
-Svarte skjorter som uniform
-Benito Mussolini
-Fikk støtte av de rike og mektige
-Redde for at Italia skulle ut i revolusjon, som Russia
-Arbeidere streiket og sparket sjefen
-Brutale metoder for å få makt

 

Marsjen mot Roma
-Høsten 1922
-30 000 tilhengere samlet utenfor Roma
-Til tross for få stemmer i valg, krevde Mussolini makten
-Kongen gav etter, M = statsminister
-Gradvis større og større makt, tilslutt, M = diktator
-Il Duce (lederen,føreren) ble han kalt
-Målet : Italia bli stort og mektig
-Motstandere risikerte mishandling og fengsel
-Barn ble opplært til å støtte fascismen
-Egne fascistiske barneorganisasjoner
-Gutter fikk tidlig militær trening
-Mange ble fascinert og vill gjøre det samme
-Farligste eleven var Adolf Hitler

 

Nazismen i Tyskland
Tysk bitterhet

-Etter tapet i ww1, stor bitterhet og hat i tyskland
-Verst var å påta seg skylden

 

Weimarrepublikken
-Slutt på keiserdømmet Tyskland
-Bli republikk, demokratisk grunnlov
-Undertegnet i byen Weimar i 1919 (derav Weimerrepublikken)
-Grunnloven skulle vare til 1933
-Mange tyskere protesterte
-Drømte om en ny krig der de kunne ta revansje
-Ingen ville innrømme at keiseren og hans offiserer hadde skylden for nederlaget
-Det mektige kommunistpartiet aksepterte heller ikke republikken, de ville ha revolusjon
-Kun det sosialdemokratiske partiet støttet fra starten av, til gjengjeld, størst og mektikst. (vårt AP)

 

Hitler og nazistpartiet
-Braunau i Østerrike 1889
-Ulykkelig barndom med brutal far og overbeskyttende mor
-Ville bli arkitekt eller kunstmaler
-Prøvde å selge prospektkort han hadde tegnet på gata i Wien
-Han flyttet til München i tyskland i 1912, og vervet til hæren i 1914. Da regnet han seg som tysk
-Nederlaget kom som et sjokk
-Skyldtes forræderi; jøder, kommunister, sosialister
-1919 ble han med i Det najsonalsosialistiske tyske arbeiderparti, nazistpartiet
-Hitler tok raskt ledelsen i partiet, han var flink til å få folk med seg, og holde taler

 

De nazistiske ideene
-Rasistisk menneskesyn, vurderte folk utifra rase
-Noen menneskegrupper var mer verdt. Høyest på rangstigen var Arierne; skandinavere, nederlendere, blonde, høye, blåøyd +tyskere selv
-Nederst var jødene
-Etter hvert skulle nazistene utrydde hele det jødiske folk
-6 mill av 11 mill jøder i Europa ble drept under ww2
-Sigøynere, russere, polakker; hat, forfølgelse, mindreverdige
-Drepte også psykisk og fysisk utviklingshemmede, homofile ble forfulgt
-Nazistene var tilhengere av diktaturen
-Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet skulle ikke finnes i den nazistiske staten
-Alle hadde plikt om å slutte opp om føreren Adolf Hitler
-Andre politiske partier ble seff forbudt
-Likhetstegn med fascismen
-Fascismen var mindre rasistisk, selv om M etter hvert laget lover om jødene
-Menn og kvinner ulike; Menn = kriger og soldat, kvinner = føde nye soldater, hjemmeværende

 

Hitlers vei til makten
-Misnøye etter ww1 førte til at partiet vokste raskt
-1923 prøvde Hitler å ta makten med et kupp, som endte med fem års fengsel, men slapp ut etter 9 mnd
-I denne tiden skrev han boka Mein Kampf (Min kamp)
-Bibel for nazister
-Økonomien bedret seg mot slutten av 1920-årene
-Folk var fornøyde om oppslutningen om Hitler dalte
-1930 kom verdenskrisen til Tyskland, Hitlers store sjanse
-Fra 1928 til 1930 økte stemmetall fra 800 000 til 6,4 mill
-2 år senere var nazistpartiet størst
-Støtte fra tysklands rikeste menn, rike industriherrer og direktører
-I Berlin var det stor uro og nazistpartiet fikk støtte blant arbeidsløs ungdom som ble utdannet i gatekamper osv

 

Hitler får makten
-30.januar 1933 ble Hitler statsminister
-Bare få nazister med i regjeringen, og de andre partiene trodde de kunne kontrollere Hitler
-En mnd etter han fikk makt brant riksdagsbygningen ned i Berlin
-Nazistene ga kommunistene skylden
-Ved hjelp av terror, gatekampe, demonstrasjon klarte Hitler å få alle andre partier ut av spill
-I løpet av kort tid var han dermed diktator i Tyskland (Der Führer)
-I 1934 drepte han de nazistiske lederne som var uenig med han
-Hitler var blitt allmektig!

 

Opprustning, motorveier og bedre tider
-Hitler satte i gang en militær opprustning, målet var å erobre områder i øst, polen og sovjetunionen
-Hitler brydde seg ikke om reglen om liten militær styrke
-Veinettet ble bygget ut, baktanken var nok å få fraktet soldater raskt til fronten
-Tyskerne var fornøyd med dette, og drømte etter hvert om egen bil
-De økonomiske forholdene bedret seg i Europa og USA i 1933 og 34
-Arbeidsløsheten sank overalt, i Tyskland hjalp motorveiarbeidet og behovet for soldater på dette

 

Olympiske leker i naziperioden
-I 1936, midt i naziperioden, arrangerte tyskland både vinter og sommer OL
-Den svarte lengdehopperen fra USA Jessie Owens vant fire gull
-Hitler irritert over dette

 

Jødeforfølgelsen starter
-1.april 1933 arrangerte nazistene boikott av jødiske forretninger
-Uniformerte vakter : ’’Tyskere! Tenk dere om! Ikke kjøp varer hos jøder!’’
-Jøder i stat og kommune fikk sparken
-Nürnberglovene kom i 1935 : Forbød ekteskap og seksuell omgang mellom tyskere og jøder, jøder mistet statsborgerskap
-Vanskelig å finne jobb, titusner jøder forlot landet hvert år, men få land tok dem inn

 

Krystallnatten
-November 1938 , tysk ambassadør drept av ung jøde
-Nazistene brukte denne hendelsen mot alle jøder
-Forretninger og synagoger ble ramponert, 20 000 jøder sendt i konsentrasjonsleir, 100 mennesker slått i hjel
-Krystallnatten pga knuste glassrutene så ut som krystaller
-Jødene ble dømt til å betale for ødeleggelsene de selv var ofre for
-Stadig nye lover mot jøder, over 6 år : bære gul davidsstjerne for å vise du var jøde
-Forbudt å gå på kino, teater, svømmehaller, eie biler osv
-Umulig å leve som jøde i Tyskland

 

Spania – borgerkrig og fascistisk diktatur
Hæren gjør opprør
-1936 var det valg, ny regjering
-Ta jord fra godseiere, gi til fattige, begrense makten til den katolske kirken
-Men godseiere og kirken hadde stor makt, dermed mektige fiender
-Sommeren 1936 ; opprør mot regjeringen, selv om den var valgt på lovlig måte
-Lederen; ung general med navn Francisco Franco, støtte av Tyskland og Italia, samme tanker som Hitler og Mussolini
-Hitler brukte Spania som en treningsarena, våpentesting, terrorbombing ble opptakt til ww2
-Spania fikk ikke støtte fra Frankrike eller Storbritannia, kun sovjet
-føltes som en kamp mellom fascistene og kommunistene
-1939 vant general Franco
-Franco satt med makten helt til han døde i 1975, da ble Spania fritt og demokratisk

 

Årsak – Virkning
Italia:

-Hvorfor fikk Mussolini og fascistpartiet makten i Italia?
o Overklassen fryktet revolusjon pga streiker og uro, de ville at M skulle stoppe uroen
o Kongen gikk med på at M = statsminister
-Hvilke virkninger fikk Mussolinis styre?
o Italia ble diktatur
o M ville gjøre Italia stor og mektig
o M selv, ble dyrket som halvgud

 

Tyskland
-Hvorfor fikk Hitler og nazistpartiet makten i Tyskland?
o Bitterhet etter tap i ww1. Nazistene utnyttet bitterheten
o Weimarrepublikken hadde mange motstandere
o pga børskrasj ville de ha en ’’sterk mann’’
o Mange undervurderte farligheten ved nazistene
-Hvilke virkninger fikk naziststyret?
o Tyskland begynte en opprustning, som skulle føre frem til krig
o Mange likte Hitler i starten; opprustning, veiarbeid, bedre tider; folk kom i jobb, og likte at tyskland ble mektig
o Tyskland ble diktaturstat
o Jødeforfølgelse, husk; Nurnberglovene – 1935, krystallnatten – 1938
o tilintetgjørelse av jødene begynte først under ww2

 

Spania
-Hvorfor ble det borgerkrig i Spania, og hvorfor vant general Franco?
o Regjeringen vill redusere kirkens makt og dele opp store gods
o kirken og godseierne ønsket å styrte regjeringen
o Opprørerne under Franco fikk støtte av Tyskland og Italia
-Hvilke virkninger fikk det at Franco og de spanske fascistene vant borgerkrigen?
  o Franco og tilhengere tok grusom hevn over taperne
o Spania var diktatur frem til 1975, etter Francos død ble det demokrati

 

Det går mot en ny krig
Østerrike forsvinner som en stat

-Hitler – østerriksk
-Han vill ha østerrike under tyskland
-Mars 1938 tok de landet uten motstand, østerrike ville at de skulle under tyskland pga dårlige tider. Begge snakket tysk
-Storbritannia og Frankrike gjorde ikkenoe for å stanse Hitler

 

Tsjekkoslovakia går under
-tjekkere, slovakere, tyskere
-mange av tyskerne beundret hitler , de ble kalt sudettyskere
-hitler ville ha sudetenland under tyskland, det ville ikke TS
-TS hadde hær og forventet backup fra storbritannia og frankrike
-Frankrike og Storbritannia ville ikke ha ny krig, og lot hitler ta TS’s vestlige deler. Selv om TS og frankrike hadde en avtale om hjelp i krig
-avtalen ble inngått i münchen uten at TS ledere visste om det, kalt Münchenavtalen
-europeere var lettet, krigen var unngått!
-mars 1939 tok tyskland resten av TS
-Frankrike og Storbritannia skjønte at de måtte stoppe Hitler med makt

 

Også var det polens tur
-tyskland begynte å legge press på polen.
-polakkene nektet å gi fra seg land
-Storbritannia og frankrike sto på polens side
-Hvis tyskland angrep polen, gikk Frankrike og storbritannia til krig
-1.september 1939 angret Tyskland polen likevel
-3.september 1939 erklærte de krig mot tyskland, ww2 var i gang
- ca en uke i forveien hadde tyskland og sovjet inngått en avtale hvor de ikke angrep hverandre.
-Hitler slapp nå å krige i øst og vest

 

Årsak – Virkning
-Hvorfor gikk det mot en ny krig?

o Hitler kom til makten i Tyskland, ville erobre land
o Kraftig militær opprustning
o Tyskland og italia blandet seg inn i Spanias borgerkrig
o Tyskland la under seg Østerrike og Tsjekkoslovakia
o Begynte å presse Polen

-Hvordan reagerte de to store demokratene, Storbritannia og Frankrike, på Tysklands politikk?
o S og F lot T ruste opp hæren sin
o De to landene lot tyskerne ta Østerrike
o i Münchenavtalen lot de Tyskland ta vestlige delene av Tsjekkoslovakia, der det bodde mange tyskere
o De endret politikk ovenfor Tyskland da de tok resten av Tsjekkoslovakia, og ble hardere ivenfor tyskland
o S og F garanterte for Polens selvstendighet!

 

Fra angrepet på Polen til atombomber over Japan
Polens korte kamp
-mange innbyggere og stor hær
-gammeldags og ineffektig hær i forhold til tyskland
-Storbritannia og Frankrike hjalp lite, polen under tyskland på noen få uker
-Hitler og Stalin holdt avtalen og stalin fikk sin del av polen
-Skyggekrigen kom, der det bare ble utkjempet kamper av betydning i norden

 

Sovjetunionen angriper Finland
-Høsten 1939, russland tok Estland, Litauen og Latvia
-Innbyggerne ble stappet inn på tog og sendt langt bort, de fleste kom ikke tilbake
-Sovjet krevde at Finland skulle gi fra seg store områder i øst
-Finnene nektet, sovjet angrep i november 1939
-Finnene måtte gi seg etter 4 mnd
-Sovjet tok store områder, som Russland har i dag

 

Lille Norge dras inn i krig
Vi ville være nøytrale
-Norge skulle være nøytralt, altså ikke blande seg inn
-Fleste hadde mer sympati for storbritannia og frankrike enn tyskland
-Storbritannia og frankrike ville sende styrker gjennom norge og sverige for å hjelpe finland
-Norge og Sverige sa nei, det ville brakt krigen inn i landene

 

Jøssingfjorden, februar 1940
-Et tysk krigsskip med 300 fanger la seg inni Jøssingfjorden i Rogaland
-Norge visste ikke om fangene, det gjorde britene
-Britene sendte inn krigsskip og drepte sju tyskere og befridde fangene

 

Vidkun Quislings farlige spill
-Vidkun Quisling hadde et parti som het Nasjonal Samling (NS), var det eneste partiet som støttet tyskerne, få stemmer
-Desember 1939 dro han til berlin og møtte Hitler, to ganger
-påsto ovenfor hitler ; norge avtale med storbritannia, jøder og kommunister styrte norge
-ønsket å begå statskupp i Norge, å be om tyske styrker til hjelp
-Quisling skyldig i høyforræderi, ved å be en annen stat angripe sitt eget land

 

Britisk minelegging
-1902 bygd jernbane mellom narvik og kiruana for å frakte malm.
-1940 ga malmtransporten problemer til norge
-Tyskland brukte malmen i krigsindustri, og britene ville stoppe denne transporten
-tyske malmskip lå tettere innpå norskekysten enn britene hadde lov til å gå
-april 1940 ,britene la ut miner i norske farvann, så malmskipene måtte lenger ut, og der ventet den britiske krigsflåten på dem
-Norske myndigheter protesterte, britene ikke lov å legge miner så nærme kysten
-regjeringen fikk mer alvorlige ting å tenke på

 

9.april 1940 – den norske katastrofedagen
-høsten 1939 planla hitler angrep på norge
-norkse kysten kunne bygges baser for tyske ubåter, ubåtene angripe britiske skip, sikret kontroll over malmtrafikken
-vinteren 1940 kom ordren: tyskland skulle angripe norge og danmark!
-prøvde å få norges regjering til å gi seg uten kamp, det ville vi ikke
-normennene fikk ikke til så mye motstand de første forvirrende timene
-senket blücher i oslofjorden utenfor drøbak
-dermed ble ikke oslo tatt før ved halvtretiden, da tyske soldater landet på fornebu, kongefamilien rakk å rømme
-i bergen og trondheim kom tyske krigsskip seg forbi kystfestningene uten store problemer
-kristiansand trodde skipene var franske, skøyt ikke
-stavanger flyplass sola ble erobret av fallskjermsoldater
-i narvik senket tyskerne ’’norge’’ og ’’eidsvoll’’, 40 år gamle skip 276 marinesoldater mistet livet
-alle kystbyene var i tyskernes hender på noen få timer

 

C.J. Hambro og Elverumsfullmakten
-mange fikk panikk etter angrepet
-regjeringen og offiserne misforsto hverandre, de visste ikke om norge hadde mobilisert (gjøre klar hær, fly, marine til krig)
-stortingspresident carl joachim hambro (høyre) holdt hodet kaldt. Han sørget for kongen, regjeringen og stortingsrepres. kom unna
-satt opp tog til hamar, da tyskerne skulle dit, dro alle til elverum
-statsminister Johan Nygaardsvold måtte haike langs veien til elverum
-Hambro sitt forslag ble vedtatt på elverum; regjeringen kunne styre landet uten godkjennelse fra stortinget
-Elverumskontrakten hadde stor betydning under hele krigen

 

Danmarks sjebne
-9.april 1940
-lite, flatt land = vanskelig å forsvare
-etter få timer ga de opp
-regjeringen ble sittende, fikk beholde kongen sin, sin indre selvstendighet. Regjeringen gikk av i 1943, forholdene ble like som i norge

 

”Statsminister” Vidkun Quisling
-19:30 9.april – radiotale fra Quisling, der han erklærte regjeringen avstått, og han som ny statsminister
-samtidig; ordre om all militær motstand skulle stoppes
-til tross for rot, nøling og forvirring på krigens første dag, vill ikke det norske folk godta dette
-ingen ville jobbe med han, selv de han oppga som ”regjeringsmedlemmer” nektet
-tyskerne forsto hvor rasende nordmenn var på han, og fikk han til å trekke seg i løpet av noen fra dager

 

Kongens viktige nei
-10.april – norges tyske ambassadør Curt Bräuer håper norge ville gi seg, og ba om å møte kongen for å slutte fred
-Kongen nølte, men tok med seg Halvdan Koht
-Tyskerne krevde at militær motstand tok slutt og at Quisling ble statsminister
-umulig med dansk løsning i norge, de beholdt jo regjeringen sin
-haakon 7. Konge i 35 år, aldri operert mot flertallets vilje
-når tyskeren hadde satt krav, ba han om å få prate med koht
-nå kom ansvaret med at unge gutter måtte gå i døden pågrunn av en dum krig
-heller abdisere enn å utnevne han til statsminister
-da han møtte regjeringa sa han at det var opp til regjeringa og godta eller avslå kravene, ikke han
-kravene ble avvist, krigen fortsatte
-11 april, skulle de få vite at det kostet å se nei
-de oppholdt seg i Nybergsund i Trysil, rundt 17:30 kom bombefly for å drepe dem, ingen ble drept

 

To måneders vanskelig kamp
-Norge brukt lite penger på hær og militært utstyr
-1938 ble det bevilget masse penger, siden det kunne gå mot ny krig i europa
-da krigen kom til norge, var vi likevel uforberedt, ute av trening og hadde gammelt utstyr
-håpet frankrike, storbitannia skulle hjelpe oss, briter, fransker og polakker kom
-etter to måneder måtte vi likevel gi opp, siden tyskland angrep luxembourg, belgia, nederland og frankrike, de allierte trengtes der
-norge kunne ikke sloss alene, 7.juni 1940 hadde tyskerne vunnet
-kongen, krompen og regjeringa som hadde vært i tromsø, dro til storbritannia for å fortsette der

 

Tyskland erobrer land etter land
- allerede tidlig i mai angrep tyskland både belgia, nederland, luxembourg
-sjokket kom i juni 1940, Frankrike som alle trodde var sterkest, måtte kapitulere
-Italia, under Benito Mussolini, gikk med i krigen på tysk side
-Jugoslavia og Hellas ble erobret senere
-Bulgaria, Romania og Ungarn, mer eller mindre var frivillig alliert med tyskland
-kun britene som kjempet mot tyskerne, det så mørkt ut

 

Slaget og Storbritannia
- mai 1940 bytter britene statsminister
-Neville Chamberlain måtte gå av pga britenes mislykte krig i Norge
-lå en økende mistillit bak denne mannen som ikke hadde skjønt tidlig nok hvilken dødelig fare hitler og nazismen representerte
-Winston Churchill, som i mange år hadde advart om hitler og nazismen, overtok plassen hans
-Kort etter begynte slaget om storbritannia
-tyske fly forsøkte å bombe i stykker det britiske flyvåpenet, britiske flyplasser og byer
-i en periode sommeren 1940 ble london bombet 57 netter på rad
-45 000 sivile ble drept under slaget om storbritannia
-Målet var å ødelegge landet så kraftig at det ikke kunne stå imot en tysk invasjon
-tyskerne hadde 2000 flere fly enn britene, klarte de ikke oppgaven sin
-britene hadde utviklet radaren, og kunne se tyskerne; tyskerne fløy i blinde

 

Tyskland angriper Sovjetunionen
-vennskapet mellom sovjet og tyskland var aldri ekte
-morgengry 22. Juni 1941 gikk tyskland til angrep på sovjet
-angrepet kom som et sjokk på Stalin, selv om mange av hans nærmeste hadde advart ham, han hadde valgt å stole på Hitler
-Resultat = uforberedt Sovjet
-store styrker ble omringet av tyskerne og de tok mange landområder
-etter måneder med seiere begynte tyskerne å uroe seg, sovjet var så stort, og det var mill av menn å ta av
-de kunne trekke seg tilbake for å så komme med et knusende motangrep
-sen høst 1941 kom et slikt angrep
-tyske tropper hadde nesten nådd moskva, møtt av uthvilte, veltrente sovjetere hentet fra grensen mot japan, tvang dem til retrett
-vinteren 1941/42; 30-40 kuldegrader, tyskerne var ikke vant til slikt, det var russerne

 

Japan, USA og den andre verdenskrigen
-Japan angrep Kina i 1931 og i 1937
-tyskland og japan hadde avtale som ble inngått i 1936, de var allierte under krigen
-store deler av kina var nå japansk
-ville ha mer!
-ville ha områder i sørøst-asia, men; dårlig forhold til USA, USA hadde stor krigsflåte som kunne hindre japans erobringer
-Ifølge japan var det viktig å rette et slag mot denne krigsflåten før de gjorde noe mer
-Den amerikanske krigsflåten hadde base på Pearl Harbor, Hawaii
-7. Desember 1941 ble basen uventet angrepet av japanske fly, mesteparten av flåten og flere hundre fly ødelagt på to timer
-2000 mennesker drept, samtidig angrep japan sørøst-asiatiske land som Burma, Thailand, Filippinene
-Enorm framgang, erobret bla Singapore; viktig britisk støttepunkt
-100 000 av innbyggerne ble satt i fangenskap, japanere ble beryktet for brutalitet overalt
-pga angrepet på pearl harbor kom USA med i krigen.
-USA, Sovjet og Storbritannia vs. Tyskland, Italia og Japan
-Når USA joinet, 100 000 med japansk bakgrunn tvangsflyttet fra USA eller inn i leirer
-USA beklager først i 1988, de som ennå levde fikk 20 000 dollar hver i erstatning
-Med tysk bakgrunn fikk ikke samme behandling (mest sannsynlig siden de er hvithudete)

 

Stalingrad – krigslykken snur
-September 1942; tyske tropper har nådd russiske byen Stalingrad ved elva Volga
-Klarte ikke å erobre byen
-Russerne svarte med en kjempeoffensiv
-300 000 tyske soldater; kalde, utslitte, dårlig kledd, sårede, sultne; omringet av sovjetiske tropper
-Januar 1943 måtte tyskerne trekke seg, hitler var rasende
-100 000 av 300 000 levde, bare 5000 av disse 100 000 kom hjem igjen etter mange år
-Den tyske hæren kom seg aldri helt, etter nederlaget i Stalingrad. Ca samtidig led de et endelig tap for britene i Nord-Afrika
-Juni 1943 angrep britiske og amerikanske styrker Italia – hitler og mussolini var på defensiven

 

6. juni 1944: D-dagen - invasjonen i Normandie
- amerikanske, britiske tropper gikk i land på strendene i Normandie, nordvest i frankrike
-Etter harde kamper drev de tyskerne tilbake, under tre mnd tok det å befri Paris

 

Opprøret mot Hitler
-mange tyske offiserer var skeptiske ovenfor hitler, da nederlaget nærmet seg, ble skepsisen større
-1944 bestemte en gruppe seg om å drepe hitler, oberst von Stauffenberg oppholdt seg i hitlers hovekvarter
-plasserte veske med bombe i
-hitler lettere skadet
-grusom straff i møte
-henging i slakk løkke bla

 

Tyskland bryter sammen
-Etter Normandie ble tyskland presset fra to kanter, amerikanere og briter i vest, og russere i øst
- + hemmelige armeer i alle okkuperte land . også i Norge
-De drev sabotasjoe mot tyske mål, de norske skulle ødelegge jernbanelinjer, så soldater i Norge ikke skulle komme seg til sluttkampene
-Britene og amerikanere : overlegne i lufta; natt etter natt ble tyske byer bombet, vanlige mennesker fikk nå lide pga ledelsen sin
-Mange steder var det kun ruinhauger igjen
-hitler og hans nærmeste stengte seg inne i en bunker i Berlin, da russere skulle erobre berlin, tok hitler livet sitt
-Tyskland var beseiret, men japanerne kjempet videre i noen mnd (krigen fortsatte pga japanerne)

 

Bidro Norge til seieren?
-lite land, lite å bidra med
-15 000 norske soldater og offiserer deltok i kamper mot tyskland
-handelsflåten var det største bidraget
-en av verdens største handelsflåter
-når britene sto alene mot tyskland ble 50% av all olje og bensin som kom til den lille øya, fraktet på norske skip
-ca halvparten av handelsflåten gikk tapt, og 4000 sjøfolk mistet livet
-norske sjøfolk leverte stor innsats under krigen, men ble ikke verdsatt som soldater.
-liten økonomisk støtte og lite hjelp
-1972 fikk de økonomisk vedlag, og da var de fleste døde.

 

Atombomben!
-16.juli 1945, klokka 5:30 sprengte USA en atombombe i ørkenen i New Mexico, lysglimtet skal ha blendet folk 60 km borte
-Atombomben var farligere og mer ødeleggende en noe annet
-New Mexico var selfølgelig en øvelse
-USA’s president Harry S. Truman (Nettopp overtatt etter avdøde F.D. Roosevelt) lot seg overtale til å bruke bomben mot Japan
-6. August 1945 bombet USA Hiroshima, av 250 00 innbygger ble ca 80 000 av disse drept umiddelbart
-enda flere døde i tiden som fulgte, særlig av kreft
-9. August falt bombe nummer 2 over Nagasaki, da kapitulerte Japan.
-Ww2 var over

 

Hvorfor slapp amerikanerne bomben?
-japaneres sterke kampinstinkt, og uvilje mot å gi opp
-advarsel ovenfor stalin

 

Årsak – Virknig
-Hvorfor begynte den andre verdenskrigen?

o Tyskland angrep Polen selv om Storbritannia og frankrike hadde garantert for Polens sikkerhet
o før dette hadde tyskland tatt østerrike og tsjekkoslovakia
o Tyskland rustet opp forsvaret = andre nervøse
o Stadig flere ville stoppe Hitler


-Hvorfor ble Norge dratt inn i krigen?
o Tyskland var avhengige av å frakte malm fra sverige trygt fra narvik langs norskekysten
o Tyskerne trengte norske kysten som base mot britene
o Quisling prøvde å få påvirket Hitler til å angripe Norge, dette kan ha bidratt til at Hitler ble mer bestemt på dette valget
o Jøssingfjorden kan ha bidratt til at Hitler ble mer bestemt på angrepet
o Det norske farvannet var svakt og skremte neppe tyskerne fra å angripe


-Hvorfor førte de militære kampene til at så mange døde og til så mye lidelse?
o Flyene fikk annen betydning, alle bombet uten å tenke på de sivile
o Nye, effektive våpen, verst var atombomben, som ble sluppet over to japanske byer
o både tyskere, japanere og russere behandlet fanger med grusomhet


-Hvorfor tapte Tyskland krigen?
o USA, Sovjet og Britene hadde til sammen flere ressurser enn tyskland, Italia og Japan
o Det krevdes mange soldater å holde hele Europa okkupert
o Tyskland og Nazismen var forhatt, mange ville bekjempe den!


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Adolf
06.04.2012 18:03

Bra!
7
anbefalinger
Kjempemessig!

Emilie
29.05.2013 18:30

Bra!
6
anbefalinger
Den var veldig bra!


07.04.2014 20:11

Bra!
3
anbefalinger
Veldig nyttig, takk  Smile :-\)

noman
25.03.2015 17:10

Bra!
3
anbefalinger
veldig bra. veldig nyttig. tusen takk!!!!!!!!!!!!  Smile :-\)

anonym
25.03.2015 17:12

Bra!
3
anbefalinger
dette her er bedre en det læreren min sier. tusen tusen takk skal dere ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\)Smile :-\)Smile :-\) Smile :-\)Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\))  Smile :-\) Smile :-\)):  Smile :-\)  Smile :-\)  Smile :-\) Smile :-\) ) ) ) Smile :-\))


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.017 sec - 1 pageviews