Søk i stiler
 

"Ja, vi elsker" og "Norge i fløtesaus"


Analyse av nasjonalsangen vår og Gro Dahles tekst "Norge i fløtesaus".
Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:10.05.2010
Språkform:BokmålForfatter:
Tema:Gro Dahle
17. mai
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookAlle nordmenn kjenner ”Ja, vi elsker dette landet” som Norges nasjonalsang, men de fleste er bare fortrolige med den første og de to siste strofene. Diktet ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og ble trykket i sin opprinnelige form til Stortingets åpning i 1859. Dagens versjon av sangen forelå i først 1869. Melodien er komponert av Bjørnsons fetter, Rikard Nordraak. 17. mai 1864 ble sangen fremført på Eidsvoll i forbindelse med 50-årsjubileet for Norges grunnlov, og den ble tidlig populær. Gategutter plukket opp melodien da den ble fremført, og dette førte til at den raskt ble sunget over hele Christiania. Videre ble den skrevet inn i skolenes lesebøker, og siden ble den sunget i barnetogene som Bjørnstjerne Bjørnson organiserte.

 

Det ikke er vanskelig å forstå hvorfor sangen ble så populær. For det første har den en fantastisk fin melodi, den har gode bilder og en sammenhengende historie. Den fanger også opp mye av norsk mentalitet.

 

Siden vi vanligvis ikke synger hele sangen, tenker vi ikke over den sammenhengende historien i den. Diktet er en norgeshistorie på vers og hyller Norge som en nasjon med en stolt fortid. Teksten tegner et bilde av et land med vill og vakker natur, vanskelige livsvilkår og et heroisk, frihetselskende folk med en heltemodig fortid som gjennom nederlag og lidelse har nådd frem til sin forutbestemte, gudgitte status som fri, demokratisk nasjon. Denne utviklingen har skjedd med et guddommelig forsyns styrelse og har vært en nasjonal utvikling fra ”nød til sejr”. Idéinnholdet i teksten er preget av nasjonalromantisk tenkemåte og historiesyn. Dikteren skildrer avgjørende hendelser i nasjonens historie og går kronologisk frem fra vikingtid til moderne tid. Det er snakk om kjemperad, om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike, Olav den hellige, Håkon den gode og Sverre Sigurdsson, Tordenskiold og bondehæren. Alle disse har utkjempet store slag og ofret seg for landet på forskjellig vis. Det går en linje gjennom historien frem til 1814, da ”frihet ble oss født” gjennom Grunnloven, som for sin tid var en av de mest liberale i Europa, og som etablerte Norge som et fritt og demokratisk samfunn.

 

Diktet gjennomstrømmes av kjærlighet til fedrelandet og folket og hyller alle befolkningsgrupper, høy og lav, kvinner og menn. Språket skildrer både levende og dramatisk utsnitt av norsk historie. Her er det økser som brynes, blod, lyn, brann, hungersnød og krig. Dette veksler med poetiske uttrykk som ”elsker”, ”drømme”, ”saganatt” og ”far og mor”. Uttrykk som ”de tusen hjem” og ”norske mann i hus og hytte” er nærmest blitt munnhell i det norske språk. Samtidig trekkes Gud inn i historien. Bjørnson ser en sammenheng og en linje i alle de dramatiske begivenhetene, en slags skjult plan for nasjonen. Gud har styrt landet i riktig retning, og folkets og kongenes frihetskamp er da kronet med seier.

 

Diktet skildrer hvordan nasjonen til tross for store mangler som fattigdom, ufrihet og lavt folketall gjennom lang kamp har etablert seg som egen selvstendig nasjon, klart avgrenset mot andre. Den gjennomgående bruken av pronomen som ”vi” og ”vår” bidrar til dette. Det er ”vi” som elsker og kjemper for landet, det er ”vår” fortid, ”våre” slag ”og ”våre” lidelser det er snakk om. Den sterke vektleggingen av historien bidrar på samme måte til å skape en forestilling om en både naturgitt og gudgitt enhet, noe eget som skiller Norge fra andre nasjoner. Dermed skapes en egen identitet, en nasjonalfølelse.

 

Gro Dahles tekst ”Norge i fløtesaus” er av et helt annet slag. Den er en satirisk tekst, og satiriske eller spottende tekster kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte. Satiren bruker gjerne ironi, grove overdrivelser og karikaturer for å latterliggjøre og synliggjøre svakheter ved systemene eller gjøre narr av menneskenes laster og skrøpeligheter. Satire kan være rent underholdende eller brukes som politisk kampmiddel og omfatter alt fra spydige kommentarer og vitser til refsende pamfletter og store diktverk. En god satire kan derfor ha en viktig frigjørende funksjon i samfunnets regulering av makt.

 

”Norge i fløtesaus” er vinnerbidraget fra en uhøytidelig konkurranse på Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2002, der oppgaven var å lage et globalt supplement til ”Ja, vi elsker”. Gro Dahle tegner et helt annet bilde av nasjonen Norge enn Bjørnstjerne Bjørnson gjør. Hun gjør narr av norsk selvgodhet, perspektivløshet og båstenkning. Tittelen slår an tonen. Den tegner et bilde av en nasjon i materiell overflod, samtidig som det åndelige nivået er på et lavmål. Nasjonen bader i ”fløtesaus” både bokstavelig talt, der vi velter oss i junk food, og i overført betydning i form av bading i selvgodhet og hellig overbevisning om at vi er ”best i verden”. Det er Norge ”som har klart det”, Norge er i egne øyne ”universets midte” og den nasjonen som kan ”fikse fred”. Bruken av et slikt slangpreget uttrykk viser hvor lettvint nordmenn tydeligvis tror det er å skape fred i en verden med dype konflikter. Åndslivet må sies å være langt fra det det burde være når norsk tenkning er på nivå med rognebærs. Det vi er opptatt av, er sommerklær og vind og vær, og fritiden blir brukt til sprit og slagsmål. Det er litt av en kontrast til Bjørnsons bilde av Norge som en heltemodig nasjon som i århundrer kjempet for frihet!

 

Teksten er et dikt med refreng, og rytmen er nærmest en form for rap; en stil i moderne popmusikk der teksten resiteres rytmisk i stedet for å synges. Stilen har røtter i subkulturen i New York. De stadige gjentagelsene understrekes gjennom rytmen, og dette gir teksten en slags suggererende virkning. Når Gro Dahle velger en slik uttrykksmåte, distanserer hun seg kraftig fra Bjørnsons opphøyde høystil. For å understreke hvor lite opptatt nordmenn er av annet enn hverdagen ramser hun opp matretter og hverdagsfenomener samt noen utvalgte nasjonale begivenheter med symbolverdi som skøyteløp og Holmenkollen. Hun velger også ut andre ting som regnes som typisk norsk, slik som havrevelling og utedo. Dette henspiller på idealiseringen av det enkle, nøysomme liv. Alt i alt kan man si at diktets grunnidé er at overfladiske nordmenn er forelsket i seg selv og ikke begriper at ikke hele verden tenker på samme måte som dem.

 

Det er 150 år mellom disse to tekstene. De er blitt til i hver sin tid og har hvert sitt formål. Bjørnsons og nasjonsbyggernes prosjekt var å bygge nasjonen på det åndelige plan, skape en identitet og en nasjonalstolthet. Nasjonen var ung og økonomisk vanskeligstilt. Man kan også sette diktet inn i en nasjonalromantisk sammenheng. I de nordiske land var perioden fra nasjonalromantikken innledningen til nasjonsbyggingsprosessen. Virkemidler i nasjonsbygging kunne være å skape et nasjonalt skriftspråk, skrive historieverk som konstruerte en kontinuitet bakover i tid, og skoleverk der nasjonale holdninger ble innprentet. Nasjonsbygging kan sees på som en prosess av kulturell grensedannelse utad og kulturell standardisering innad. Dette er i høy grad betegnende for ”Ja, vi elsker”.

 

Begrepet nasjonsbygging betegner prosessen fra etablering av statsmakt til en nasjonalt integrert nasjonalstat der befolkningen føler en utstrakt grad av nasjonal identitet, og oftest er denne prosessen initiert av en kulturell eller politisk elite - «nasjonsbyggere» - men etter hvert sprer nasjonalfølelsen seg i større lag av befolkningen. I Norge foregikk nasjonsbyggingen på flere plan og områder. Det politiske området var selvsagt sentralt, men minst like stor rolle spilte kulturen; diktningen, malekunsten og musikken. Man kan i høy grad si at ”Ja, vi elsker” er et sterkt bidrag i denne sammenhengen.

 

Gro Dahles tekst er skrevet i en tid der nasjonsbyggingen for lengst er avsluttet. Nordmenn har en levestandard man knapt kunne drømme om på Bjørnsons tid, og befolkningen føler en form for nasjonal identitet. Politisk, økonomisk og sosialt er situasjonen en helt annen enn for 150 år siden, da Norge var et av de fattigste land i Europa. Politisk er nasjonen fri, selvstendig og stabil, og økonomien er særdeles god, mye takket være oljerikdommen. De materielle fremskrittene har vært store med en sterk økning i gjennomsnittlig levealder og utmerket helsetilstand hos befolkningen. Fattigdomssykdommer som epidemier og infeksjoner er borte. Det omfattende sosiale støtteapparatet i velferdsstaten gir nordmenn en unik sosial og økonomisk trygghet, så det er ikke for ingenting at Norge flere ganger er kåret til verdens beste land å bo i. Slik sett har Gro Dahle helt rett i at vi lever ”i fløtesaus”. Men hun harselerer over det nasjonale selvbildet og hyller ikke sine landsmenn slik Bjørnson gjorde. Nordmenn misbruker de åndelige mulighetene de har gjennom interesseløshet og tåpelige valg. Den inngrodde forestillingen om egen fortreffelighet virker sløvende og er en form for ”fløtesaus” for den norske folkesjelen.

 

Man kan vanskelig tenke seg to mer kontrasterende tekster. De er motsetninger når det gjelder de fleste referanserammer og spenner fra idealisme til kynisme. Budskap, idégrunnlag, innhold, form og tiden tekstene er skrevet i, står i kontrast til hverandre, og målet med dem er helt forskjellig. Der Bjørnson vil bygge opp, vil Gro Dahle harselere. Bjørnson skrev idealistisk for en ung, fattig nasjon, mens Gro Dahle er ironisk i en postmoderne tid med overflod, som ikke har rom for de samme fremtidsvyer som Bjørnson trakk opp. På mange måter er Bjørnsons drømmer virkeliggjort, men det bildet hun tegner av resultatet, er neppe det han hadde tenkt seg.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Henrik
22.05.2017 11:08

Bra!
111
anbefalinger
add meg på snap jenter for heftige nudes, henrik26

Andreas din bror
22.05.2017 11:21

Bra!
95
anbefalinger
Hva faen Andreas? Du er en liten pervers faen, jeg skal faen meg pryle deg når jeg kommer hjem fra skolen, faen du er så mongolid at jeg har lyst til å bæsje på datamaskinen du kjøpte med konfirmasjonspengene og så stjele sykkelen din, faen heller du er så dum Andreas.

Satans barn
04.04.2016 10:27

Bra!
81
anbefalinger
Kordan satan skal du tenke at æ tenke at æ førstår denne mannskiten av ein tekst. eg sett her og leite efter ei meining med vår nasjonalsong men eg finn det fan ikke. hva er detta for nokko skjit

DENNE TEKSTEN E DRITT
04.04.2016 10:14

Bra!
29
anbefalinger
FOR NO MANNSKITT


06.04.2016 18:54

Bra!
26
anbefalinger
takk, nå fikk jeg litt å stjele

Norsklærer'n
25.03.2012 16:43

Bra!
25
anbefalinger
Dette er en klar sekser.
Du nærleser tekstene fint, ser dem i forhold til hverandre og setter dem inn i større sammenhenger som nasjonalromantikken og postmodernismen.
Språklig følger du fint opp det solide innholdet.

Til nye elever som har funnet denne besvarelsen: Dette er et lærebokeksempel på hvordan du skriver denne typen oppgaver...

mina
09.05.2012 08:47

Bra!
15
anbefalinger
http://www.riksmalsforbundet.no/Språktjenester/Skriv-b- edre-stil/Vi-sammenligner-to-tekster.aspx

jenta92
14.11.2010 15:19

Bra!
9
anbefalinger
herlig! dette var sinnsykt fra skrevet! fikk masse nyttige opplysninger her. du har en fin måte å uttrykke deg på skriftelig Smile :-\) keep it up!

mina
09.05.2012 08:46

Bra!
8
anbefalinger
http://www.riksmalsforbundet.no/Språktjenester/Skriv-b- edre-stil/Vi-sammenligner-to-tekster.aspx

POTTIT
11.05.2017 11:45

Bra!
3
anbefalinger
MANNSKIT

Andreas elsker
22.05.2017 10:57

Bra!
3
anbefalinger
Jeg sendte nude og Andreas, vær så snill å svar, ellers kommer jeg til å legge en massive kabel (bæsj) på brystkassa di i det jeg slipper en stinkende fjert i munnen din slik at munnen din blir tørr å du blir nødt til å gråte for at halsen din skal bli hydrert igjen. Så igjen, svar på snappen og send meg bilde av den lille tissefanten du har trykt i buksen  Smile :-\)

Marte
15.06.2015 17:26

Bra!
2
anbefalinger
Synd at dette er ren plagiat...

gege
30.09.2015 10:12

Bra!
1
anbefalinger
hahahahah

hei
02.05.2016 11:04

Bra!
1
anbefalinger
viss du ikke finner fram i teksten prøv Ctrl+F så får du fram en søke monitor i teksten

Marte
14.06.2016 12:16

Bra!
1
anbefalinger
TAKK, for hjelpa! Skal ha norsk muntlig eksamen om akkurat dette, så der hjalp du meg  Smile :-\)  Smile :-\)

Andreas elsker
22.05.2017 10:45

Bra!
1
anbefalinger
Andreas, jeg har lyst til å ri din saftige lille tisselutt.
- Kåt jente, 19.

plsssssss
22.05.2017 11:00

Bra!
1
anbefalinger
NEGERE ER STYGGE Å BURDE DØ

plsssssss
22.05.2017 11:06

Bra!
1
anbefalinger
NEGERE ER STYGGE Å BURDE DØ

Andreas
22.05.2017 11:11

Bra!
1
anbefalinger
Jeg er 72 år gammel, jk er 17

Andreas sin far
22.05.2017 11:17

Bra!
1
anbefalinger
Hei Emilie, har du vurdert å suge en 17 cm lang tissefant?

hairyknees
22.05.2017 10:14

Bra!
0
anbefalinger
hva i satans mannskit er det du driver med? dette er det verste jeg har lest, fyfaen så jævli vondt i hodet jeg får av å lese dette

jøder er ekle
22.05.2017 10:22

Bra!
0
anbefalinger
hahaha dette er en satans jøde tekst. straight outta auswitch? am i right hahah

Andreas
22.05.2017 10:26

Bra!
0
anbefalinger
add meg på snap jenter

andreas er sexy
22.05.2017 10:27

Bra!
0
anbefalinger
hva heter du da?-kåt jente

Andreas
22.05.2017 10:29

Bra!
0
anbefalinger
JEG HETER "andeka13"

Andreas elsker
22.05.2017 10:48

Bra!
0
anbefalinger
Ta meg doggy Andreas

Andreas elsker
22.05.2017 10:49

Bra!
0
anbefalinger
Jeg vil sutte på din lille snabel Andreas, omfg jeg er så kåt, DM meg

deilige andreas jeg har sendt deg nudes min master
22.05.2017 10:51

Bra!
0
anbefalinger
savr på snapen. helst med et deilig bilde av din store svarte tissefant som jeg har så lyst å sutte på

Sex slaven til Andreas
22.05.2017 10:52

Bra!
0
anbefalinger
Jeg la deg til og Andreas, plis svar jeg vil få snap av din massive tissefant, den jeg skal gifte meg med og sutte hardt på til det drypper cøm i fremtiden.

jeg ville gasset meg selv for deg andreas
22.05.2017 10:55

Bra!
0
anbefalinger
svar på nuden jeg sendte deg min kjære andreas master. jeg har så lyst og møte deg å få en saftig fjert i fjeset mitt mens jeg sitter på din snabelfant (jeg er veldig tøyelig)

Andreas
22.05.2017 11:02

Bra!
0
anbefalinger
Hei! Andreas her, jeg ser at dere sier dere har sendt meg nudes, men har ikke mottat noen. Vær så snill å slutt å lyg, fordi jeg har nemlig nesten ikke mottat noen nudes

Andreas
22.05.2017 11:04

Bra!
0
anbefalinger
Jeg kan ta allle jenter doggy osv... Add meg "andeka13"

Andreas
22.05.2017 11:06

Bra!
0
anbefalinger
Jeg målte nettop tissefanten min og den var for lang, google maps kunnne ikke beregne lengden...

Andreas sin far
22.05.2017 11:07

Bra!
0
anbefalinger
Andreas gutten min, ha deg av Internettet ellers tar jeg å slår deg med beltet og knuller deg analt når du kommer hjem. Logg av, nå!

JEG HAR SENDT DEG NUDES
22.05.2017 11:07

Bra!
0
anbefalinger
JEG HAR SENDT DEG NUDES OG SU SVARTE MEN JEG VIL HA BILDE AV DIN SAFTIGE
TISSELUR

Andreas elsker
22.05.2017 11:09

Bra!
0
anbefalinger
Hvor gammel er du Andreas? Ta meg missionary, fitta mi er våt

Andreas er en lyger hank som skal selv ha bank
22.05.2017 11:13

Bra!
0
anbefalinger
Hei Andreas, Emilie her. Du svarte istad på Snapchat og sa at det ikke var du som skrev dette på Daria, dette er da feil da du svarte og skrev "Send mer da snuppa", som antyder at du kjente til dette. Nå er du deretter feig og tørr ikke å vise din lille 0,2 inch tissefant.

Andreas sin mor
22.05.2017 11:15

Bra!
0
anbefalinger
Andreas, jeg liker ikke retningen dette går i... Faren din kommer til å rævpule deg når du kommer hjem og jeg orker ikke legevakta igjen. Du holdt på å blød i hæl når han pentrerte ditt rompehull me hans 17 cm lange tissefant. Jeg advarer deg, det blir til ett sort hull.

Andreas sin far
22.05.2017 11:17

Bra!
0
anbefalinger
Hei kjære, det medfølger riktig. Når jeg kommer hjem fra jobb kommer jeg til å trykke min massive, tykke kuk langt i anusen til han Andreas slik at det renner og spruter blod i hver retning slik at den lyger jævelen havner på legevakten, gutten lærer jo aldri. Du bør passe på hvordan du holder på på nettet sønn, jeg er virkelig skuffet din jævla perverse horeunge.

ANDREAS SIN LILLESØSTER
22.05.2017 11:18

Bra!
0
anbefalinger
JEG VIL IKKE AT DU SKAL TA TISSELUREN DIN INN I TISSEROMPA MI IGJEN DET GJORDE KJEMPE VONDT SIST. ANDREAS VÆR SÅ SNILL IKKE Sad :-\(

Emilie
22.05.2017 11:18

Bra!
0
anbefalinger
Nei, du er en liten jøde med omskjært kuk å slikt liker jeg ikke, faren til Andreas. Deretter må jeg takke nei.

Emilie
22.05.2017 12:17

Bra!
0
anbefalinger
Jeg har lyst ja, Andreas sin far


Emilie
22.05.2017 13:14

Bra!
0
anbefalinger
Hold kjeften din wannabe Emilie, du er en løs tøs.

Andreas sin onkel
25.05.2018 09:34

Bra!
0
anbefalinger
Andreas, opplever du trøbbel hjemme er det bare cumme innom runkel stewart. jeg vill alltid passe på deg å det faste rompehullet ditt. Husk nudeskontrakten våres. Husk at Runkel Stewart er stolt av deg å den store saftige schlongen din.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews