Søk i stiler
 

Kenya


Historie, dyreliv, skole, offentlige fridager med mer.
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Afrikanske samfunn
Afrikansk historie


Fakta om Kenya

 

Areal: 582 646 km

 

Befolkning: 24 872 000 innbyggere (1990), 43 pr km, inklusive ca. 140 000 asiater, 30 000 arabere og 40 000 europeere. Det er vel 40 afrikanske etniske grupper, de største er Kikuyu (2millioner) og Ludo (1.2 millioner) Ti prosent av befolkningen bor i byer og tettsteder.

 

Hovedstad: Nairobi 736 000 innbyggere, årlig befolkningsvekst: 8%

 

Språk: Swahili og engelsk.

 

Religion: Kristendom. (romersk – katolske protestantisk.), naturreligioner, islam.

 

Mynt: Kenya shilling a´100 cents

 

Nasjonaldag: 12. Desember

 

Eksport: Kaffe, te, oljeprodukter, kjøtt, pyrethrum (insektgift), Sadaaske, (fra Magdasjøen, som har verdens største avlinger av natursoda.)

 

Import: Maksiner og transportmatriell, olje, kjemikaler, metaller og tekstiler.

 

Styreform: Selvstendig 12. Desember 1963. Republikk med ettkammer parlament. Formelt flerpartisystem, men det er i praksis ettpartistyre. Kenya er et av medlemmene i Det britiske samveldet.

 

Leder: President Daniel Arap Moi som overtok etter Jomo Kenyatta ved hans død.

 

STYREFORM

 

Kenya oppnådde uavhengighet fra Storbritannia i 1963 og ble ved en forfatningsendring året etter republikk. Styreformen ble samtidig gjort mer sentralistisk, med en sterk utøvende makt, ledet av en president, som også ble regjeringssjef og militær øverstkommanderende.

 

I 1982 ble Kenya erklært som ettpartistat, med den Kenyanske afrikanske nasjonale union (KANU), som det statsbærende parti. Kenya har tradisjonelt vært en av de mest stabile stater i Afrika. Økende opposisjon, bl.a. som følge av befolkningsvekst, økonomiske problemer og stammemotsetninger, har imidlertid gjort Kenya mer ustabilt. Kenya er medlem av Commonwealt. Presidenten velges for fem år i allmene valg. Han må også ha sete i nasjonalforsamlingen. Presidenten utpeker visepresidenten og andre ministre blant medlemmene av nasjonalforsamlingen. Forsamlingen har 202 medlemmer, 188 folkevalgte, 12 dominerte av presidenten, og som ex officio medlemmer, riksadvokaten og nasjonalforsamlingens "speaker" (president) Forsamlingen sitter i 5 år. Administrative er Kenya inndelt i 8 provinser, 40 distrikter, 215 "divisions" samt enda to lavere enheter.

 

Kenyansk rett er basert på engelsk "commonlaw," afrikansk sedvanerett og på lover gitt an nasjonalforsamlingen etter 1963 og av det britiske kolonitiden fra kolonitiden. Kenyas høyesterett har en justitiarius og 11 assosierte dommere, som alle er utnevnt av presidenten.

 

HISTORIE

 

Ca. 2 millioner år siden
-Kenya Førmenneskene levde i det som i dag er Kenya. Funn av rester etter dem er gjort i Riftdalen.

 

250000 f. kr.
 

Ca. år 0
Bantufolk innvandrer og opptetter en jordbrukskultur. Araberne etablerer seg på kysten og driver handel.

 

År 1498:
På sin ferd for å finne sjøveien til India, kommer Vasco da Gama til Mombasa i Kenya, der han konstaterer at arabiske handelsmenn i lange tider har drevet med en omfattende virksomhet.

 

År 1502 -08:
Portugiserne inntar Mombasa og legger landet under den portugisiske kronen. Hensikten er først og fremst å sikre sjøveien til India.

 

År 1631:
Kongen i Mombasa, som er innsatt av portugiserne, gjør opprør. Den portugisiske kommandanten blir drept og festningen brent. Det lykkes ikke portugiserne å få bukt med opprøret.

 

Omkring år 1700:
Portugiserne gir opp sine stasjoner og forlater lander for godt. Der sørarabiske kongedømmet Oman benytter anledningen il å skaffe seg politisk innflytelse i områder der araberne fra før har store handelsinteresser.

 

Omkring år 1750 - 1840:
Kenya er en del av Omans koloniområder som strekker seg langs en stor del av øst - Afrika. Araberne driver her en innbringende forretning med eksport av mennesker til Amerika. Sentrum for denne slavehandelen er Mombasa.

 

År 1861:
Omans koloni i Øst -Afrika blir delt. Kenya kommer inn under den delen som styres av sultanen i Zanzibar.

 

År 1862:
Storbritannia og Frankrike anerkjenner sultanen av Zanzibars område som et selvstendig rike.

 

År 1886:
Tyskland og England deler Øst Afrika i "interessesfører." Kenya kommer inn under det britiske områder.

 

År 1888:
Det britiske Øst Afrika - kompaniet får konsesjon på å utnytte området. Britene begynner å legge det indre av landet under seg.

 

År 1890:
Grensen mot Britisk øst Afrika (Tanzania) trekkes opp.

 

År 1901:
Kenya blir britisk koloni. Kysten behersker fortsatt av sultanen av Zanzibar. Mange asiatiske handelsfolk slår seg ned i landet utover på 1900 - tallet.

 

År 1905:

 

Kenya blir britisk koloni, kysten beherskes forsatt av sultanen av Zanzibar. Mange asiatiske handelsfolk slår seg ned i landet utover på 1900- tallet.

 

År 1907:
Protektoratets hovedstad blir flyttet fra Mombasa til Nairobi.

 

År 1920:
Det britiske Øst Afrika -protektoratet blir delt. Kysttitriene blir Kenya protektoratet, mens resten av området blir kronkolonien Kenya.

 

En økende motstand mot det britiske kolonistyret vokser frem.

 

År 1947:
Jomo Kenyatta blir leder for Kenya African National Union (KANU), en av de organisasjoner som etter annen verdenskrig tar opp kampen for Kenyas frigjøring fra det britiske herredømmet.

 

År 1952:
KANU blir splittet. Den radikale fløy danner en ytterliggående organisasjon Mau - Mau. Kenyatta blir arrestert og fengslet, mistenkt for å være Man - Mans leder.

 

År 1961:
Etter 9 år i forvaring, blir Kenyatta løslatt.

 

År: 1963:
Den 1. juni får Kenya indre selvstyre. Kenyattas parti KANU har seiret stort ved valgene og ham blir utnevnt til landets statsminister. Den 12. desember blir Kenya en uavhengig stat innen samveldet med Jomo Kenyatta som statsminister. Det nye Kenya omfatter både kolonien og protektoratet.

 

År 1964:
Den 12. desember proklameres republikken Kenya med Kenyatta som blir landets første president.

 

År 1968:
For å styrke afrikanernes nasjonalførelse og innflytelse til Kenyatta gjøre slutt på den økonomiske makt innvandere har. Indere og Pakistanere som har slått seg ned i landet blir nektet arbeidertillatelse og fratatt retten til å drive handel. Tusen vis avasiatere blir tvunget til å forlate landet. Mange av dem er britiske statsborgere og drar til Storbritannia.

 

År 1968 - 78:
Selv om rivaliseringen mellom Kenyas 400 stammer fortsatt er sterk er sterk, dominerer likevel prinsippet harambee samarbeid. Kenya gjør i denne perioden store økonomiske fremskritt.

 

År 1978:
Kenyatta dør og blir etterfulgt av Daniel Arap Moi.

 

År 1990:
Den kenyanske opposisjonslederen Koigi Wa Wamwere, som har levd i eskil i Norge, blir arrestert i Kenya, bryter de diplomatiske forbindelse med Norge.

 

År 1994:
Kenya gjenopptar de diplomatiske forbindelsen med Norge.

 

År 1996:
Kogi Wa Wamwere slipper ut av fengslet på sykepermisjon.

 

KLIMA

 

Kenya ligger i det tropiske beltet, men på grunn av fjellene og høylandet er det betydelige variasjoner i klimaet. Den årlige nedbøren varierer sterkt. Mindre enn ¼ av landet mottar mer enn 750 millimeter. De mest nedbørrike områdene er kystsonen og fjellene og platåene i det særlige Kenya, hvor mange steder mottar 1000 millimeter årlig. Kenya er et godt eksempel på hvordan temperaturen synker med høyde over havet, og gjennomsnitt temperaturen kan regnes ut ved at en tar en gjennomsnitt temperaturen ved havnivå på 27 C og trekker fra 0.55C For hver 100 m over havet. Temperaturforskjellene mellom kaldeste og varmeste måned er små (ca 3,5 til 4,5) og årstidene blir mer bestemt av nedbøren enn av solskinnstrålingen. I høylandet, i mesteparten av forkastningen og langs Victoriasjøen er nedbøren på mellom 760 og 1525 millimeter i året.

 

DYRELIV

 

Tallrike nasjonalparker og viltreservater er oppretter for å beskytte den usedvanlige arts - og individrike pattedyrbestanden. Best kjent er Amboseli, Meru, Tsavo, Masai - Mara og Mt. Kenya. Elefant, spissneshorn, kafferbøffel og leopard finnes både i åpent land og fjellskog. På savannen lever sjiraffer, sebra, vortesvin, løve, gepard og hyenehund. 30 antilopearter spenner fra store kuduer og eland til impala, grant - og thomsongasellene og den 30 cm høye dik-diken. Hyener, sjakaler, marabustork, gribber og svart glente samler seg ved åtsler.

 

I elver og innsjøer lever flodhest og nilkrokodille. 1030 fuglearter forekommer i Kenya. Pelikaner, hegrer, kontrane, stork, ender og rikser lever i vårmarkene i Nakurusjøen finnes en stor flamingokoloni. Struts, trapper og sekretærfugl holder til på tørre, åpne områder og finner føde på bakken. Gresshopper, termitter og maur preger insektlivet på savannen. Tsetseflue og malariamygg er permanent helsetrussel.

 

Kenya har nå over 40 vernede områder, som varierer i størrelse fra små enklaver på et par hundre mål til selvdrivende dyreriker som Tsavo Nasjonalpark, der løvene hersker over en villmark på 20720 km.

 

OFFENTLIGE FRIDAGER I KENYA.

 

1. Januar: Nyttårsdag
Mars/April: Langfredag og 2. Påskedag
1. Mai: Arbeidernes dag
1. Juni: Madakara – dagen
10. Oktober: Mois dag
20. Oktober: Kenyettas dag (alle helters dag)
12. Desember: Jamhuri – dagen (uavhengighetsdagen)
25. – 26. Desember: 1. Og 2. juledag

 

KIKUYUENE I KENYA.

 

Kikuyufolket er den største stammen i Kenya. De holder til i den midterste delen av landet sør for Mount Kenya, og landet deres ligger høyt, jorden er fruktbar og nedbøren er tilstrekkelig. Området består av et dusin lange høydedrag med dype daler mellom. I dalene renner små, skummende elver. De samler opp nedbøren i fjellene og fører den videre ned til elvene Athi og Tana, som så sender regnvannet fra fjellene ut i Det indiske hav. Landsbyen Kahama ligger på et av høydedragene i Nyeri - distriktene, lengst nord i kikuyuenes land. For å komme dit fra Nairobi må du kjøre 140 km nordover til Nyeri. Men rett før byen tar du en smal side vei til venstre. Fra nå av er stigningen sterk, og etter å ha kjørt 20 km kommer du til Kahama, som ligger 2000 m over havet. Du kan se skogkanten et par kilometer lengre borte og Aberdare - fjellenes topper, som stiger opp over trærne. Når du først har forlatt hovedveien, er trafikken liten - noen få person- og lastebiler, en buss eller to og myndighetenes Land Rovers.

 

Det hender også at en eselkjerre kommer skranglende, men ennå bæres det mye her i området, og da særlig av kvinnene. Du kan se kvinner traske hjemover med en stor last brensel på ryggen, og piker og voksne kvinner bærer kar med drikkevann opp fra bekken i dalen. Alle har fargerike kjoler av europeisk type. Kahama er et lite handelssted med små butikker av stein med blikktak, som står rundt en åpen markedsplass. De fleste av butikkene er av den vanlige landhandeltypen. De selger mais, hirse, bønner, sukker honning, kokefett, trekull og parafin. Men det finnes også en bensinstasjon, et snekkerverksted, en lappeskomaker og en butikk som handler med brukte klær.

 

Dyrket jord er en dyrbar vare her, og jordene støter like opp til utkanthyttene i landsbyen. Gårdsbrukene er små, gjennomsnittet er bare 0 mål. Enkelte gårder er mye større, men et stort bruk er bare 200 - 250 mål.

 

MINERALER OG INDUSTRI

 

Kenya har få mineralresurserav komersiell betydning. Det utvinnes noe fluss – spat og natriumkarbonat (soda), samt salt. Oljeleting foregår utenfor kysten og i Tana – elvens dalføre. Landet er ikke selvforsynt med energi, og må importere elektrisk kraft fra Owen Fallskraftverk i Uganda. Vannkraft er imidlertid under utbygging bl.a. i Tana – elven.

 

Kenya er det mest industrialiserte land i Øst – Afrika. Industrisektoren (inkl. bygge- og anleggsvikrsomhet) står for ca. 20% av sysselsettingen og 16% av bruttonasjonalproduktet. Industrien bearbeider råvarene fra jordbruket for eksport, eller produsere for de begrensede markedene i byene. Den lettere industrien (tekstil-, sko-, møbel-, og kjøttindustrien, trykkerier) er konsentrert til Nairobi, mens tungindustrien (oljeraffineri, sementfabrikk, aluminiumsvalsverk) ligger i Mombasa til Nairobi stod ferdig i 1977.

 

NATURFORHOLD

 

Kenya ligger i Øst - Afrika mellom Indiske hav og Victoriasjøen. Landet grenser i nord til Sudan og Etiopia, i vest til Unganda, i sør til Tanzania og i øst til Somalia. Størstedelen av landet er bygd opp av krystallinske grunnbergsarter, som danner store platåmassiver 1000 - 3000 m o.h (Kenya - høylandet) Den nordlige delen av Kenya er et tørt område med savanne - og steppeland som stiger gradvis fra kysten mot utløperne av det etiopiske massiv i nordvest. Den sørlige delen består av en smal sumpig kyststripe og et 1000 - 3000 m høyt vulkansk platå. De høyeste områdene består av yngre vulkanske materiale, lavdekke og vulkankjegler, bl.a. de massive vulkankjeglene Mount Kenya (5199 m) midt i landet og Mount Elgon (4321 m) på grensen til Uganda.

 

Kenya gjennomskjæres i retning nord - sør av den store østafrikanske søkkegrop (Rift Valley), en 500 - 1200 m dyp og 50 - 80 km bred senking. Her ligger en rekke av avløpsfrie saltsjøer, først og fremst det store Turkanasjøen (Rudolfjøen). Utenfor kysten ligger Lamu - øyene. Kyststripen har 26C årsgjennomsnittstemperatur, og 700 - 1300mm nedbør. (Hovedsakelig mars - mai.) I de regnrike høystliggende strøk vokser store skoger (særlig bambus, men også seder og kamfer.) Skogen opptar bare 3% av arealet og dertil kommer at bare en mindre del av den fortiden kan bare regnes som økonomisk nyttbar. Med sin rikdom på elefanter, sebraer, sjiraffer, antiloper, leoparder og løve har høylandet vært meget søkt av storviltjegerne. Bestanden er etter hvert blitt så desimert at det et opprettet vidstrakte viltreservater.

 

DET EUROPEISKE IMPERIUM

 

Det europeiske imperium’s epoke var nå på vei. Den britiske marine hadde full kontroll over de østlige havområder, og Zanzibar kom under britisk overherredømme, delvis et middel for å stanse slavehandelen. Kort etter begynte Storbritannia og Tydklands kappløp om makten på det Øst – Afrikanske fastland, og i 1890 ble de enige om formelt å anerkjenne hverandres respektive innflytelsefører. Zanzibar ble et britisk protektorat, i realiteten en koloni, og de fremtidige koloniene Britisk Øst – Afrika (senere Kenya) og Tysk Øst – Afrika (senere Tanganyika) begynte å ta form. Så fikk Tyskland store landområder. Storbritannia sørget snart for å få det samme.

 

Til slutt var hele Øst – Afrika under britisk eller Tysk overherredømme. Det , det nå var fare for var sammenstøt mellom de to stormaktene. De unngikk klokelig konfrontasjon ved å inngå en avtale. Etter andre var det lite som tydet på at det snart var slutt på kolonistyret. Jordbruksområdene i Europa var ødelagte etter mer en fem år med krig, slik at eksportprisene kunne ventes å bli høye. Offentlige tjenestemenn hadde nå fått tillatelse til å bli godseiere. Hvilket var enestående blant britiske koloniherrer. De hvite begynte å føle at de hadde full kontroll. I Kenya var det mye som sto på spill for britene. Nairobi var blitt et administrivt og kommunikasjonssenter som var svært viktig. Kenya var kremen av Britiske Øst – Afrika, settlerne og koloniherrer ville ikke innrømme det ovenfor de svarte. Men afrikanerne, spesielt Kikuyene, var forberett på å kjempe. De regnet med at den høflighet de førte krigen med ville overbevise den britske regjeringen om at kolonisering måtte avskaffes. Kampen ble drevet på mange vis. Det var en ting de huget ekstra etter –jord!. Den hjemløse befolkningen lette etter å rekruttere til Mau Mau, slik begynte en krigførinr med terrorisme og sabotasje, Mau – Mau tilhengere drepte britiske godseiere og de afrikanere som samarbeidet med dem. Kenya ble fritt i 1963.

 

SKOGBRUK

 

Mye av den naturlige skogvegetasjonen er blitt ryddet i forbindelse med oppdyrking og sanking av brensel, skogen dekker bare 4% av landarealet. Styresmaktene har lengre oppmuntret til skogreising både for å motvirke erosjon og for å skaffe trevirke. Den årlige avvirkningen ligger på ca. 36 millioner m3, hvorav 95% bår til brensel.

 

FISKE

 

Havfiske (7300 tonn, 1988) har vært svært begrenset betydning, men både Victoriasjøen – og Turkana – sjøen gir forholdsvis store fiskefangster (130 200 tonn 1988). Fiskenæringen hemmes imidlertid av manglende bruk av fisk i det radisjonelle kostholdet hos mange av innenlandsfolkene. Victoriasjøen gir imidlertid alltid store fiskefangster og Turkanasjøen kan kanskje bli like produktivt. Utenfor kysten blir det drevet en del sportsfiske og i elvene i høylandet finnes det noe ørret.

 

SKOLE OG UTDANNING

 

Grunnskolen er ikke obligatorisk, men ca. 70% av barna i skolealder går likevel på skole, og ca.20% går i videregående skole. 40% av den voksne befolkning er analfabeter. (menn 30%, kvinner 50%)

 

Det er stor arbeidsløshet blant ungdom etter skolegang, og derfor legges det stor vekt på yrkesopplæring i grunnskole og videregående skole. Fra 1985 er skolestrukturen lagt om til 7 års grunnskole, 4 års videregående skole og 4 år på universitetsnivå. Utdanningen blir høyere prioritert. Fra 1979 er det i landdistriktene satt o gang voksenopplæringsprosjekter hvor yrkesopplæringen og lese –og skrive opplæring blir kombinert. Men nylig er siktemålet blitt forandret slik at mange skoler har lagt om pensumet i mer jordbruksorienterte baner. Elevne får nå anledning til å lære om dyrkingsmetoder, de driver selv jordbruk og aler opp dyr som de kan selge på markedet. De kan også studere lokalhistorie, tradisjonelt håndverk, skikker, folkelære og religiøs tro. Noen skoler knytter seg til eldre mennesker, enten som eksperter på områder som: religion, folkemedisin, folkelære, treskjæring, sang og dans, eller rett og slett vanlige mennesker som har levd lenge nok til at de nå i beste muntlige tradisjon kan videreføre kunnskaper om tidligere tider.

 

KILDEHENVISNING.

 

Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon
Side: 150 – 157
Hovedredaktører: Olaf Kortner, Preben Munthe, Eigil Tveterås
Kunnskapsforlaget, OSLO
Utgitt: Oslo 1992

 

Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon
Side: 742 – 745
Hovedredaktører: Olaf Kortner, Preben Munthe, Eigil Tveterås
Kunnskapsforlaget, OSLO
Utgitt: Oslo 1981

 

De unges universitet
Side: 84 – 87
Hovedredaktør: Arnold Curtis
Illustrert: Caroline Sassoon
Utgitt: Aktietrykkeriet i Stavanger 1969


Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no