Søk i stiler
 

Kenya


Historie, dyreliv, skole, offentlige fridager med mer.
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Afrikanske samfunn
Afrikansk historie
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Fakta om Kenya

 

Areal: 582 646 km

 

Befolkning: 24 872 000 innbyggere (1990), 43 pr km, inklusive ca. 140 000 asiater, 30 000 arabere og 40 000 europeere. Det er vel 40 afrikanske etniske grupper, de største er Kikuyu (2millioner) og Ludo (1.2 millioner) Ti prosent av befolkningen bor i byer og tettsteder.

 

Hovedstad: Nairobi 736 000 innbyggere, årlig befolkningsvekst: 8%

 

Språk: Swahili og engelsk.

 

Religion: Kristendom. (romersk – katolske protestantisk.), naturreligioner, islam.

 

Mynt: Kenya shilling a´100 cents

 

Nasjonaldag: 12. Desember

 

Eksport: Kaffe, te, oljeprodukter, kjøtt, pyrethrum (insektgift), Sadaaske, (fra Magdasjøen, som har verdens største avlinger av natursoda.)

 

Import: Maksiner og transportmatriell, olje, kjemikaler, metaller og tekstiler.

 

Styreform: Selvstendig 12. Desember 1963. Republikk med ettkammer parlament. Formelt flerpartisystem, men det er i praksis ettpartistyre. Kenya er et av medlemmene i Det britiske samveldet.

 

Leder: President Daniel Arap Moi som overtok etter Jomo Kenyatta ved hans død.

 

STYREFORM

 

Kenya oppnådde uavhengighet fra Storbritannia i 1963 og ble ved en forfatningsendring året etter republikk. Styreformen ble samtidig gjort mer sentralistisk, med en sterk utøvende makt, ledet av en president, som også ble regjeringssjef og militær øverstkommanderende.

 

I 1982 ble Kenya erklært som ettpartistat, med den Kenyanske afrikanske nasjonale union (KANU), som det statsbærende parti. Kenya har tradisjonelt vært en av de mest stabile stater i Afrika. Økende opposisjon, bl.a. som følge av befolkningsvekst, økonomiske problemer og stammemotsetninger, har imidlertid gjort Kenya mer ustabilt. Kenya er medlem av Commonwealt. Presidenten velges for fem år i allmene valg. Han må også ha sete i nasjonalforsamlingen. Presidenten utpeker visepresidenten og andre ministre blant medlemmene av nasjonalforsamlingen. Forsamlingen har 202 medlemmer, 188 folkevalgte, 12 dominerte av presidenten, og som ex officio medlemmer, riksadvokaten og nasjonalforsamlingens "speaker" (president) Forsamlingen sitter i 5 år. Administrative er Kenya inndelt i 8 provinser, 40 distrikter, 215 "divisions" samt enda to lavere enheter.

 

Kenyansk rett er basert på engelsk "commonlaw," afrikansk sedvanerett og på lover gitt an nasjonalforsamlingen etter 1963 og av det britiske kolonitiden fra kolonitiden. Kenyas høyesterett har en justitiarius og 11 assosierte dommere, som alle er utnevnt av presidenten.

 

HISTORIE

 

Ca. 2 millioner år siden
-Kenya Førmenneskene levde i det som i dag er Kenya. Funn av rester etter dem er gjort i Riftdalen.

 

250000 f. kr.
 

Ca. år 0
Bantufolk innvandrer og opptetter en jordbrukskultur. Araberne etablerer seg på kysten og driver handel.

 

År 1498:
På sin ferd for å finne sjøveien til India, kommer Vasco da Gama til Mombasa i Kenya, der han konstaterer at arabiske handelsmenn i lange tider har drevet med en omfattende virksomhet.

 

År 1502 -08:
Portugiserne inntar Mombasa og legger landet under den portugisiske kronen. Hensikten er først og fremst å sikre sjøveien til India.

 

År 1631:
Kongen i Mombasa, som er innsatt av portugiserne, gjør opprør. Den portugisiske kommandanten blir drept og festningen brent. Det lykkes ikke portugiserne å få bukt med opprøret.

 

Omkring år 1700:
Portugiserne gir opp sine stasjoner og forlater lander for godt. Der sørarabiske kongedømmet Oman benytter anledningen il å skaffe seg politisk innflytelse i områder der araberne fra før har store handelsinteresser.

 

Omkring år 1750 - 1840:
Kenya er en del av Omans koloniområder som strekker seg langs en stor del av øst - Afrika. Araberne driver her en innbringende forretning med eksport av mennesker til Amerika. Sentrum for denne slavehandelen er Mombasa.

 

År 1861:
Omans koloni i Øst -Afrika blir delt. Kenya kommer inn under den delen som styres av sultanen i Zanzibar.

 

År 1862:
Storbritannia og Frankrike anerkjenner sultanen av Zanzibars område som et selvstendig rike.

 

År 1886:
Tyskland og England deler Øst Afrika i "interessesfører." Kenya kommer inn under det britiske områder.

 

År 1888:
Det britiske Øst Afrika - kompaniet får konsesjon på å utnytte området. Britene begynner å legge det indre av landet under seg.

 

År 1890:
Grensen mot Britisk øst Afrika (Tanzania) trekkes opp.

 

År 1901:
Kenya blir britisk koloni. Kysten behersker fortsatt av sultanen av Zanzibar. Mange asiatiske handelsfolk slår seg ned i landet utover på 1900 - tallet.

 

År 1905:

 

Kenya blir britisk koloni, kysten beherskes forsatt av sultanen av Zanzibar. Mange asiatiske handelsfolk slår seg ned i landet utover på 1900- tallet.

 

År 1907:
Protektoratets hovedstad blir flyttet fra Mombasa til Nairobi.

 

År 1920:
Det britiske Øst Afrika -protektoratet blir delt. Kysttitriene blir Kenya protektoratet, mens resten av området blir kronkolonien Kenya.

 

En økende motstand mot det britiske kolonistyret vokser frem.

 

År 1947:
Jomo Kenyatta blir leder for Kenya African National Union (KANU), en av de organisasjoner som etter annen verdenskrig tar opp kampen for Kenyas frigjøring fra det britiske herredømmet.

 

År 1952:
KANU blir splittet. Den radikale fløy danner en ytterliggående organisasjon Mau - Mau. Kenyatta blir arrestert og fengslet, mistenkt for å være Man - Mans leder.

 

År 1961:
Etter 9 år i forvaring, blir Kenyatta løslatt.

 

År: 1963:
Den 1. juni får Kenya indre selvstyre. Kenyattas parti KANU har seiret stort ved valgene og ham blir utnevnt til landets statsminister. Den 12. desember blir Kenya en uavhengig stat innen samveldet med Jomo Kenyatta som statsminister. Det nye Kenya omfatter både kolonien og protektoratet.

 

År 1964:
Den 12. desember proklameres republikken Kenya med Kenyatta som blir landets første president.

 

År 1968:
For å styrke afrikanernes nasjonalførelse og innflytelse til Kenyatta gjøre slutt på den økonomiske makt innvandere har. Indere og Pakistanere som har slått seg ned i landet blir nektet arbeidertillatelse og fratatt retten til å drive handel. Tusen vis avasiatere blir tvunget til å forlate landet. Mange av dem er britiske statsborgere og drar til Storbritannia.

 

År 1968 - 78:
Selv om rivaliseringen mellom Kenyas 400 stammer fortsatt er sterk er sterk, dominerer likevel prinsippet harambee samarbeid. Kenya gjør i denne perioden store økonomiske fremskritt.

 

År 1978:
Kenyatta dør og blir etterfulgt av Daniel Arap Moi.

 

År 1990:
Den kenyanske opposisjonslederen Koigi Wa Wamwere, som har levd i eskil i Norge, blir arrestert i Kenya, bryter de diplomatiske forbindelse med Norge.

 

År 1994:
Kenya gjenopptar de diplomatiske forbindelsen med Norge.

 

År 1996:
Kogi Wa Wamwere slipper ut av fengslet på sykepermisjon.

 

KLIMA

 

Kenya ligger i det tropiske beltet, men på grunn av fjellene og høylandet er det betydelige variasjoner i klimaet. Den årlige nedbøren varierer sterkt. Mindre enn ¼ av landet mottar mer enn 750 millimeter. De mest nedbørrike områdene er kystsonen og fjellene og platåene i det særlige Kenya, hvor mange steder mottar 1000 millimeter årlig. Kenya er et godt eksempel på hvordan temperaturen synker med høyde over havet, og gjennomsnitt temperaturen kan regnes ut ved at en tar en gjennomsnitt temperaturen ved havnivå på 27 C og trekker fra 0.55C For hver 100 m over havet. Temperaturforskjellene mellom kaldeste og varmeste måned er små (ca 3,5 til 4,5) og årstidene blir mer bestemt av nedbøren enn av solskinnstrålingen. I høylandet, i mesteparten av forkastningen og langs Victoriasjøen er nedbøren på mellom 760 og 1525 millimeter i året.

 

DYRELIV

 

Tallrike nasjonalparker og viltreservater er oppretter for å beskytte den usedvanlige arts - og individrike pattedyrbestanden. Best kjent er Amboseli, Meru, Tsavo, Masai - Mara og Mt. Kenya. Elefant, spissneshorn, kafferbøffel og leopard finnes både i åpent land og fjellskog. På savannen lever sjiraffer, sebra, vortesvin, løve, gepard og hyenehund. 30 antilopearter spenner fra store kuduer og eland til impala, grant - og thomsongasellene og den 30 cm høye dik-diken. Hyener, sjakaler, marabustork, gribber og svart glente samler seg ved åtsler.

 

I elver og innsjøer lever flodhest og nilkrokodille. 1030 fuglearter forekommer i Kenya. Pelikaner, hegrer, kontrane, stork, ender og rikser lever i vårmarkene i Nakurusjøen finnes en stor flamingokoloni. Struts, trapper og sekretærfugl holder til på tørre, åpne områder og finner føde på bakken. Gresshopper, termitter og maur preger insektlivet på savannen. Tsetseflue og malariamygg er permanent helsetrussel.

 

Kenya har nå over 40 vernede områder, som varierer i størrelse fra små enklaver på et par hundre mål til selvdrivende dyreriker som Tsavo Nasjonalpark, der løvene hersker over en villmark på 20720 km.

 

OFFENTLIGE FRIDAGER I KENYA.

 

1. Januar: Nyttårsdag
Mars/April: Langfredag og 2. Påskedag
1. Mai: Arbeidernes dag
1. Juni: Madakara – dagen
10. Oktober: Mois dag
20. Oktober: Kenyettas dag (alle helters dag)
12. Desember: Jamhuri – dagen (uavhengighetsdagen)
25. – 26. Desember: 1. Og 2. juledag

 

KIKUYUENE I KENYA.

 

Kikuyufolket er den største stammen i Kenya. De holder til i den midterste delen av landet sør for Mount Kenya, og landet deres ligger høyt, jorden er fruktbar og nedbøren er tilstrekkelig. Området består av et dusin lange høydedrag med dype daler mellom. I dalene renner små, skummende elver. De samler opp nedbøren i fjellene og fører den videre ned til elvene Athi og Tana, som så sender regnvannet fra fjellene ut i Det indiske hav. Landsbyen Kahama ligger på et av høydedragene i Nyeri - distriktene, lengst nord i kikuyuenes land. For å komme dit fra Nairobi må du kjøre 140 km nordover til Nyeri. Men rett før byen tar du en smal side vei til venstre. Fra nå av er stigningen sterk, og etter å ha kjørt 20 km kommer du til Kahama, som ligger 2000 m over havet. Du kan se skogkanten et par kilometer lengre borte og Aberdare - fjellenes topper, som stiger opp over trærne. Når du først har forlatt hovedveien, er trafikken liten - noen få person- og lastebiler, en buss eller to og myndighetenes Land Rovers.

 

Det hender også at en eselkjerre kommer skranglende, men ennå bæres det mye her i området, og da særlig av kvinnene. Du kan se kvinner traske hjemover med en stor last brensel på ryggen, og piker og voksne kvinner bærer kar med drikkevann opp fra bekken i dalen. Alle har fargerike kjoler av europeisk type. Kahama er et lite handelssted med små butikker av stein med blikktak, som står rundt en åpen markedsplass. De fleste av butikkene er av den vanlige landhandeltypen. De selger mais, hirse, bønner, sukker honning, kokefett, trekull og parafin. Men det finnes også en bensinstasjon, et snekkerverksted, en lappeskomaker og en butikk som handler med brukte klær.

 

Dyrket jord er en dyrbar vare her, og jordene støter like opp til utkanthyttene i landsbyen. Gårdsbrukene er små, gjennomsnittet er bare 0 mål. Enkelte gårder er mye større, men et stort bruk er bare 200 - 250 mål.

 

MINERALER OG INDUSTRI

 

Kenya har få mineralresurserav komersiell betydning. Det utvinnes noe fluss – spat og natriumkarbonat (soda), samt salt. Oljeleting foregår utenfor kysten og i Tana – elvens dalføre. Landet er ikke selvforsynt med energi, og må importere elektrisk kraft fra Owen Fallskraftverk i Uganda. Vannkraft er imidlertid under utbygging bl.a. i Tana – elven.

 

Kenya er det mest industrialiserte land i Øst – Afrika. Industrisektoren (inkl. bygge- og anleggsvikrsomhet) står for ca. 20% av sysselsettingen og 16% av bruttonasjonalproduktet. Industrien bearbeider råvarene fra jordbruket for eksport, eller produsere for de begrensede markedene i byene. Den lettere industrien (tekstil-, sko-, møbel-, og kjøttindustrien, trykkerier) er konsentrert til Nairobi, mens tungindustrien (oljeraffineri, sementfabrikk, aluminiumsvalsverk) ligger i Mombasa til Nairobi stod ferdig i 1977.

 

NATURFORHOLD

 

Kenya ligger i Øst - Afrika mellom Indiske hav og Victoriasjøen. Landet grenser i nord til Sudan og Etiopia, i vest til Unganda, i sør til Tanzania og i øst til Somalia. Størstedelen av landet er bygd opp av krystallinske grunnbergsarter, som danner store platåmassiver 1000 - 3000 m o.h (Kenya - høylandet) Den nordlige delen av Kenya er et tørt område med savanne - og steppeland som stiger gradvis fra kysten mot utløperne av det etiopiske massiv i nordvest. Den sørlige delen består av en smal sumpig kyststripe og et 1000 - 3000 m høyt vulkansk platå. De høyeste områdene består av yngre vulkanske materiale, lavdekke og vulkankjegler, bl.a. de massive vulkankjeglene Mount Kenya (5199 m) midt i landet og Mount Elgon (4321 m) på grensen til Uganda.

 

Kenya gjennomskjæres i retning nord - sør av den store østafrikanske søkkegrop (Rift Valley), en 500 - 1200 m dyp og 50 - 80 km bred senking. Her ligger en rekke av avløpsfrie saltsjøer, først og fremst det store Turkanasjøen (Rudolfjøen). Utenfor kysten ligger Lamu - øyene. Kyststripen har 26C årsgjennomsnittstemperatur, og 700 - 1300mm nedbør. (Hovedsakelig mars - mai.) I de regnrike høystliggende strøk vokser store skoger (særlig bambus, men også seder og kamfer.) Skogen opptar bare 3% av arealet og dertil kommer at bare en mindre del av den fortiden kan bare regnes som økonomisk nyttbar. Med sin rikdom på elefanter, sebraer, sjiraffer, antiloper, leoparder og løve har høylandet vært meget søkt av storviltjegerne. Bestanden er etter hvert blitt så desimert at det et opprettet vidstrakte viltreservater.

 

DET EUROPEISKE IMPERIUM

 

Det europeiske imperium’s epoke var nå på vei. Den britiske marine hadde full kontroll over de østlige havområder, og Zanzibar kom under britisk overherredømme, delvis et middel for å stanse slavehandelen. Kort etter begynte Storbritannia og Tydklands kappløp om makten på det Øst – Afrikanske fastland, og i 1890 ble de enige om formelt å anerkjenne hverandres respektive innflytelsefører. Zanzibar ble et britisk protektorat, i realiteten en koloni, og de fremtidige koloniene Britisk Øst – Afrika (senere Kenya) og Tysk Øst – Afrika (senere Tanganyika) begynte å ta form. Så fikk Tyskland store landområder. Storbritannia sørget snart for å få det samme.

 

Til slutt var hele Øst – Afrika under britisk eller Tysk overherredømme. Det , det nå var fare for var sammenstøt mellom de to stormaktene. De unngikk klokelig konfrontasjon ved å inngå en avtale. Etter andre var det lite som tydet på at det snart var slutt på kolonistyret. Jordbruksområdene i Europa var ødelagte etter mer en fem år med krig, slik at eksportprisene kunne ventes å bli høye. Offentlige tjenestemenn hadde nå fått tillatelse til å bli godseiere. Hvilket var enestående blant britiske koloniherrer. De hvite begynte å føle at de hadde full kontroll. I Kenya var det mye som sto på spill for britene. Nairobi var blitt et administrivt og kommunikasjonssenter som var svært viktig. Kenya var kremen av Britiske Øst – Afrika, settlerne og koloniherrer ville ikke innrømme det ovenfor de svarte. Men afrikanerne, spesielt Kikuyene, var forberett på å kjempe. De regnet med at den høflighet de førte krigen med ville overbevise den britske regjeringen om at kolonisering måtte avskaffes. Kampen ble drevet på mange vis. Det var en ting de huget ekstra etter –jord!. Den hjemløse befolkningen lette etter å rekruttere til Mau Mau, slik begynte en krigførinr med terrorisme og sabotasje, Mau – Mau tilhengere drepte britiske godseiere og de afrikanere som samarbeidet med dem. Kenya ble fritt i 1963.

 

SKOGBRUK

 

Mye av den naturlige skogvegetasjonen er blitt ryddet i forbindelse med oppdyrking og sanking av brensel, skogen dekker bare 4% av landarealet. Styresmaktene har lengre oppmuntret til skogreising både for å motvirke erosjon og for å skaffe trevirke. Den årlige avvirkningen ligger på ca. 36 millioner m3, hvorav 95% bår til brensel.

 

FISKE

 

Havfiske (7300 tonn, 1988) har vært svært begrenset betydning, men både Victoriasjøen – og Turkana – sjøen gir forholdsvis store fiskefangster (130 200 tonn 1988). Fiskenæringen hemmes imidlertid av manglende bruk av fisk i det radisjonelle kostholdet hos mange av innenlandsfolkene. Victoriasjøen gir imidlertid alltid store fiskefangster og Turkanasjøen kan kanskje bli like produktivt. Utenfor kysten blir det drevet en del sportsfiske og i elvene i høylandet finnes det noe ørret.

 

SKOLE OG UTDANNING

 

Grunnskolen er ikke obligatorisk, men ca. 70% av barna i skolealder går likevel på skole, og ca.20% går i videregående skole. 40% av den voksne befolkning er analfabeter. (menn 30%, kvinner 50%)

 

Det er stor arbeidsløshet blant ungdom etter skolegang, og derfor legges det stor vekt på yrkesopplæring i grunnskole og videregående skole. Fra 1985 er skolestrukturen lagt om til 7 års grunnskole, 4 års videregående skole og 4 år på universitetsnivå. Utdanningen blir høyere prioritert. Fra 1979 er det i landdistriktene satt o gang voksenopplæringsprosjekter hvor yrkesopplæringen og lese –og skrive opplæring blir kombinert. Men nylig er siktemålet blitt forandret slik at mange skoler har lagt om pensumet i mer jordbruksorienterte baner. Elevne får nå anledning til å lære om dyrkingsmetoder, de driver selv jordbruk og aler opp dyr som de kan selge på markedet. De kan også studere lokalhistorie, tradisjonelt håndverk, skikker, folkelære og religiøs tro. Noen skoler knytter seg til eldre mennesker, enten som eksperter på områder som: religion, folkemedisin, folkelære, treskjæring, sang og dans, eller rett og slett vanlige mennesker som har levd lenge nok til at de nå i beste muntlige tradisjon kan videreføre kunnskaper om tidligere tider.

 

KILDEHENVISNING.

 

Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon
Side: 150 – 157
Hovedredaktører: Olaf Kortner, Preben Munthe, Eigil Tveterås
Kunnskapsforlaget, OSLO
Utgitt: Oslo 1992

 

Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon
Side: 742 – 745
Hovedredaktører: Olaf Kortner, Preben Munthe, Eigil Tveterås
Kunnskapsforlaget, OSLO
Utgitt: Oslo 1981

 

De unges universitet
Side: 84 – 87
Hovedredaktør: Arnold Curtis
Illustrert: Caroline Sassoon
Utgitt: Aktietrykkeriet i Stavanger 1969

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

lise
16.03.2005 14:32

Bra!
14
anbefalinger
jeg må virkelig si at dette var en utrolig flott, eksepsjonel, innholdsrik og informativ oppgave.. vedlig bra jobbet, jeg fant akkuratt det jeg trengte. hadde blitt en 6. stå på å fortsett med det praktfulle arbeidet, du vil nok nå langt i livet. vær tøff, ha egne meninger, si nei og vær stolt av det!! jeg har troen på deg, ikke skuff meg. bra jobbet!!!!

suzy
18.05.2004 17:56

Bra!
11
anbefalinger
Veldig bra side! takker for stoff eg kan bruke... kenneth..  Wink ;-\)


17.03.2005 21:24

Bra!
10
anbefalinger
sinnsykt bra oppgave!!! Wink ;-\) du reddet prosjektet mitt i sam. fag!!!thanks!!

Eline
20.04.2005 17:18

Bra!
9
anbefalinger
Kjempe fin side!!!!
Du reddet særoppgaven min, jeg var skikkelig bekymra fodi jeg nesten ikke hadde noe stoff om Kenya men nå har jeg masse! 1000 takk!

helga
06.05.2004 20:24

Bra!
8
anbefalinger
heizann
knall bra side Smile :-\) har prosjelt i samfunnsfag... Smile :-\)

sofie
13.05.2004 22:10

Bra!
8
anbefalinger
sykt masse d sto! passte bra for meg så har prosjekt i samfunn  Smile :-\)
denne ska eg huska på videre asså!

ViOla
01.06.2005 11:42

Bra!
8
anbefalinger
Tusen takk nå skal nok eksamen gå supert Smile :-\))  Smile :-\)

yes
08.06.2005 08:47

Bra!
8
anbefalinger
takk for god informasjon Razz :-P

Moffe loffen
31.10.2005 18:40

Bra!
8
anbefalinger
Takk! Har skoleprosjekt om kenya!!  Razz :-P Very Happy :-D
Masse fine greier her

Takk

Kenneth
01.11.2005 19:48

Bra!
8
anbefalinger
takk for at dok hadd laga ei son sie. har prosjekt om kenya, å alt de anere som æ finn på nette e bære om reisa ditt, så takk

ElisePus
13.11.2005 21:33

Bra!
8
anbefalinger
du reddet prosjektet mitt som teller 20 % på samf. krl ogNorsk karakter  Very Happy :-D.. du er ett KNUPP


27.11.2005 15:37

Bra!
8
anbefalinger
det var dritttttttt bra side jeg fikk alt jkeg trengte  Smile :-\) takk for hjelpen du redda meg  Smile :-\) kozzz fra meg

=)
11.01.2006 15:07

Bra!
8
anbefalinger
heihei! skjera bagera? super oppgave assa! reddet dagen min totalt assa! du skulle bare visst assa! du skulle vært her så kunne jeg gitt deg et takkekyss på truten assa!

caroline
19.10.2006 09:56

Bra!
8
anbefalinger
kejmpe bra! har prosjekt: Smile :-\) fant ut alt jeg trengte!

kristine igjen
08.01.2007 21:38

Bra!
8
anbefalinger
Presidenten i kenya er nå Mwai Kibaki .. han over tok etter moi Wink ;-\)..

takkkkkkkkk
15.03.2007 12:35

Bra!
8
anbefalinger
ÅÅÅÅÅÅ takk takk Wink ;-\)!!!!!!!!.
har prosjket i samfunnsfag vettu..du redda meg...tuseeeeeeeeeeen takkkkkkkkkkkkk

hanne
27.10.2007 23:27

Bra!
8
anbefalinger
godt gjort folkens. fornøyd aza

Helene
03.05.2004 11:49

Bra!
7
anbefalinger
Ganske bra!! skulle vært bilder

arntulf
05.05.2004 11:00

Bra!
7
anbefalinger
heisann !!!!

kåre
04.02.2005 11:21

Bra!
7
anbefalinger
FEite dætti søg assa!!!!

poddi
06.05.2005 17:28

Bra!
7
anbefalinger
braaaaa hjemmeside heldigvis fant jg den fordi jg hadde
prosjekt i samf

Hei
27.11.2005 19:56

Bra!
7
anbefalinger
Det var bra dette. Hjalp meg litt. Men skulle gjerne likt og visst hva du fikk i karakter.

bajsen
01.12.2005 14:41

Bra!
7
anbefalinger
bra side men hvorfor må du ha med så mye reklame!
man får jo ikke brukt den til jukse oppgaver!!

ooooooo
04.01.2006 10:47

Bra!
7
anbefalinger
kjempe bra side.. kanskje litt mere bilder?

Linsey
04.02.2006 12:19

Bra!
7
anbefalinger
kjempe bra sie yeye hehe TAKK

=D
23.03.2006 12:31

Bra!
7
anbefalinger
heei! du har gjort dette prosjekte om kenya kjempe bra! lykke til videre!

-_-
23.04.2006 15:40

Bra!
7
anbefalinger
Ehm ... bare avskrift da, men det gjøkke no ser det ut som, du må ha dumme lærere


31.05.2006 21:13

Bra!
7
anbefalinger
Ganske bra oppgave. MEN KOR I HELVETE ER KULTUREN DET SIER GANSKE MYE OM LANDET SÅ HVORFOR INNI""¤#¤%#%" HAR DU DET IKKE MED ?????????????????????????????????????????????????????

Anette
11.09.2006 12:43

Bra!
7
anbefalinger
Bra sije har prosjekt om dette i naturfag... takk for hjelpen Wink ;-\)

kristine
07.01.2007 13:26

Bra!
7
anbefalinger
Klipp og lim sier np bare jeg.. skriver om Kenya.. omtrent all faktaen din er klippet rett fra nettet.. Historiedelen din er hentet rett fra nettet

kristine
10.01.2007 21:54

Bra!
7
anbefalinger
Det er masse bra stoff du har.. men du har kopiert masse rett fra nettet!!!

OMG
09.05.2007 09:46

Bra!
7
anbefalinger
ammagad så jævli copy past!

omg
09.05.2007 09:47

Bra!
7
anbefalinger
ammagad så jævli copy paste******

loeven 17
31.10.2005 08:45

Bra!
6
anbefalinger
hesiann... gå inn på blink davel...


28.04.2006 10:51

Bra!
6
anbefalinger
burde hatt næringsveier

SIGMUND
31.05.2006 21:14

Bra!
6
anbefalinger
bente har rett

anonymius
01.03.2007 21:29

Bra!
6
anbefalinger
noen bra sider for å finne ut om hvorfor Tanzania kom i koloni med Tyskland?

kat and mouse!
04.11.2007 19:18

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra side her, jeg fikk bra bruk for stoffet ditt

o
10.01.2006 15:07

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra side

Leffvald
08.03.2008 12:48

Bra!
4
anbefalinger
D va ein knallgo stil takk for hjelpen!!!!!!!!!!!!!!


27.03.2008 11:53

Bra!
4
anbefalinger
Tusen takk! Du reddet min prøvemunnlig i Samfunn! Du har skrev masse stoffet som jeg virkelig trengt! Very Happy :-D

Julie
09.04.2008 16:36

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra!! Fikk bruk for mye av dette i mitt proskjekt, bortsett fra myntenhet og religion, men det var bra  Very Happy :-D


11.03.2008 07:44

Bra!
3
anbefalinger
hei Smile :-\)
kjempe takk fant alt jeg trengte Smile :-\)

Line
29.04.2008 16:45

Bra!
2
anbefalinger
Det var en feil.. Kenya blir britisk koloni i 1885. ikke 1901..

ole
16.01.2009 16:15

Bra!
1
anbefalinger
hei  Very Happy :-D heftig bra tekst må jeg si.. takk for informasjonen  Wink ;-\) fortsett med det gode arbeide


29.04.2010 13:09

Bra!
1
anbefalinger
Takk for bra informasjom Wink ;-\)

Leah
08.04.2011 13:34

Bra!
1
anbefalinger
FLOTT!  Very Happy :-D Har et prosjekt i samfunnsfag  Smile :-\)


14.05.2014 18:47

Bra!
1
anbefalinger
beste nettsiden jeg har vært på bra jobba folkens😁😉😤😜

mag
20.03.2012 19:57

Bra!
0
anbefalinger
jeg kunne tenkte meg om det sto litt mer om når knya var under koloniserig og sånt, f.eks.hvile folkegrupper de hadde da, hvilken religion de hadde da osv. ellers fet side ;D


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews