Søk i stiler
 

"Kven sin kropp er dette?" av Rønnaug Kleiva


Analyse av "Kven sin kropp er dette?".

Karakter: 4

Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:21.01.2010
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Rønnaug Kleiva
Verktøy:Utskrift

Novella ”Kven sin kropp er dette” er skreven av Rønnaug Kleiva. Novella blei utgitt i 1994, i boka ”Caps og andre noveller for ungdom”. Novella tar opp det viktige temaet abort og handlar om ei ung jente som står ovenfor eit val som kan forandre livet hennar for alltid.

 

Novella startar med ”in medias res” og får dermed ei brå byrjing. ”Eg frys på hendene,” skriver Kleiva. Dette er eit tydeleg hint om at hovudpersonen og forteljaren er nervøs, og innleiinga kan dermed bindast til slutten kor ho er aleine på sjukehuset. Me får inntrykket av at dottera er nervøs når mora seier ”Du skal ikkje vere redd”. Deretter seier hovudpersonen: ”Dette er min kropp, og det er eg som bestemmer over den.” Dette er eit hint om at ho til slutt tar ansvar, tar sine eigne val og bestemmer over sin eigen kropp. Dette gir lesaren inntrykket av at dottera vil behalde barnet.

 

”Mine hender på mine bryst,” skriver Kleiva som første setning i innleiinga. Her får me vite at kroppen er i forandring, og dermed får me enda eit frampek om at ho kjem til å behalde barnet. Alle desse hinta tyder på at byrjinga er i ”in medias res” ettersom dottera ikkje hadde noko val i det første avsnittet. Dette er noko som gjer at novella blir betydeligare kortare og spenninga aukar. Dei få setningane i innleiinga gir lesaren gode hint om kva novella skal handle om, sjølv om Kleiva ikkje gir oss nokon direkte informasjon.

 

Forteljinga skjer ikkje i kronologisk rekkefølgje ettersom ho startar i ”in medias res”. Forteljinga inneheld mange frampeik, som for eksempel at ho åt marsipan før middag sjølv om ho ikkje har lov til det.

 

Novella følgjer den klassiske spenningskurva for noveller. Ho byrjar med ”in medias res”, noko som er vanleg for noveller. Dette gjer at byrjinga blir meir spennande enn ho ville blitt med ei presenterande byrjing. Novella held deretter ei jamn auking i spenningskurva og fortset å stige heilt til den opne slutten. Dette gjer ho utan å falle noko særlig i spenning. Dette meiner eg er eit resultat på at teksten er såpass kort. Vendepunktet kjem når mora køyrer dottera til sjukehuset og seier: ”Du skal ikkje vere redd”. Det er da dottera er nøydd til å ta den endelege avslutninga som kjem til å forandre livet hennar for alltid. Ho har ikkje meir tid til å tenkje. Høgdepunktet derimot er da dottera går ut av bilen og skal gå inn på sjukehuset. Dette er siste setninga i novella. Me får ikkje vite kva meir som skjer. Dette er gjer at slutten blir open, noko som er eit vanleg verkemiddel i ei novelle. Ein open slutt gjer at lesaren må lese mellom linjene, analysere novella og alle frampeika for å verkeleg forstå kva som skjer etter den opne slutten.

 

Novella inneheld ein blanding mellom scenisk framstilling og skildring, men du finner hovudsaklig scenisk framstilling i denne teksten. Forteljaren forteljar kva som skjer i staden for å beskrive og kommentere handlinga. Sjølv om den sceniske framstillingen er dominerande i denne novella er det mykje skildring, for eksempel: ”Det varme vatnet glir nedetter ansiktet, også under auga.”

 

Novella har ein førstepersonsforteljar og ein fast, personleg synsvinkel. Med dette meinest det at synsvinkelen ligger hos ein fast person som i denne novella er dottera. Denne synsvinkelen gjer at me får eit betre forhold til hovudpersonen og innsiktene i tankane hennar gjer novella meir spennande. Det blir lettare å oppfatte kva dottera tenkjer om familien og mor si, men også korleis forholdet er mellom dei. Me får vite korleis ho tenkjer og at ho eigentlig ikkje har tatt eit val enda. Sjølv om det er det mora trur. Ho vil eigentlig berre bestemme over seg sjølv og ikkje alltid gjere det mora seier ho skal gjere. Dette er noko anna som kjem fram ved at dottera åt marsipan før middag.

 

Det er ein hovudperson i handlinga. Dette er heilt klart dottera. Det er henne handlinga er basert på, det er ho som er fortel og handlinga blir fortalt frå hennar synsvinkel. Mora er delaktig i handlinga og samtidig ein viktig birolle. Faren derimot blir bare nemnd i to setningar. Det er derfor tydeleg at han ikkje er ein viktig person i livet til dottera. Han er også ein statisk person og er uendra i løpet av novella.

 

Hovudpersonen har fått ei indirekte personskildring. Ho er ein samansett, dynamisk person som forandrar seg i løpet av novella. I tillegg gir ho oss eit inntrykk av at ho plutselig kan gjere noko uventa. Dette gjer ho ikkje i løpet av novella, men før eller siden vil ho gjere seg fri frå mora si. Dottera verkar samtidig einsam og aleine, som ”in medias res,” byrjinga viser er ho usikker og nervøs. Noko som er forståelig i hennar situasjon.

 

Gjennom heile novella har me eit inntrykk av at dottera er undertrykt av mora. Dette kjem tydelig fram da dottera forteljar oss: ” Eg gjer som ho seier. Eg plar gjere det”. Dottera tør tydeligvis ikkje å stå imot mora. For hennar er det mykje lettare å berre gjere som ho seier. Vanndampen på badet kan knytas til moren, moren som gjer henne ør så ho ikkje orkar meir. Men da ho opnar døra for å sleppe vanndampen ut, gir ho mora ein sjanse til. Ho opnar døra for å sleppe mora inn, men tar mora sjansen og går inn døra? Det får me ikkje vite.

 

I løpet av novella forandrar dottera seg og blir meir sjølvstendig. Ho har tankar om å behalde barnet, sjølv om mora nærmast har forbydt henne det. ”Dette er min kropp, og det er eg som bestemmer over den,” seier dottera. Men da ho opnar døra for å sleppe vanndampen ut, gir ho mora ein sjanse til. Ho opnar døra for å sleppe mora inn, men tar mora sjansen og går inn døra? Men da ho opnar døra for å sleppe vanndampen ut, gir ho mora ein sjanse til. Ho opnar døra for å sleppe mora inn, men tar mora sjansen og går inn døra? Dette peilar oss nok ein gong innpå det faktum at ho behelder barnet.

 

Mora er ein dynamisk person. Ho forandrar seg i løpet av novella på den måten at i byrjinga var ho skråsikker på at dottera skulle ta abort, men i løpet av teksten får me vite at hun stadig seier til dottera at ho er det beste som har skjedd i livet hennar. Så det verkar som om ho kjem til å godta eit eventuelt svangerskap, men ho pressar abort på dottera fordi ho vil det beste for henne. Det virke ikkje som om ho angrar på dei avbrotne svangerskapa ho har hatt og meiner nok difor at abort vil vere det beste alternativet for dottera. Så det verkar som om ho kjem til å godta eit eventuelt svangerskap, men ho pressar abort på dottera fordi ho vil det beste for henne. Så det verkar som om ho kjem til å godta eit eventuelt svangerskap, men ho pressar abort på dottera fordi ho vil det beste for henne. Men i staden for å ha ein open dialog om det har mora berre sagt at dottera er for ung og på den måten nærmast forbydt dottera i å behalde barnet.

 

Familien blir skildra som ein rolig familie i novella. Steminga er dyster, og ein får eit inntrykk av at følingane er undertrykte. Dei kan ikkje seie akkurat det dei føler, dette er nok fordi dei ikkje er vande til å snakke om følingane. Dottera seier sjølv:” Mor mi snakkar, eg høyrer på og far min er stille.” Dette får ein til å tru at både faren og dottera er undertrykt. Faren er ikkje mykje heime, og dette kan vere fordi han vil sleppe unna mora. Mest sannsynleg har han ein affære, men denne påstanden blir ikkje bekrefta i novella.

 

”Ho klager over ryggen sin og vennene sine og arbeidskameratane, men ho seier ho er nøgd med livet sitt og dei vala ho har tatt”. Når ein leser dette, får ein eit inntrykk av at det ikkje er nokon som er lykkelige i denne familien. Faren vil ikkje vere ein del av familien, dottera er så undertrykt at ho ikkje kan fortelje mora om dei ekte lystingane sine, og mora prøver å overbevise seg sjølv om at hun liker livet sitt.

 

Kleiva bruker flittig fortetta språk. Setningane er korte, noko som gjer at meir blir sagt med få ord: ” Neste morgon køyrer ho meg til sjukehuset. Bilen er stor og stødig og dyr. Med fast hand køyrer ho.” Kleiva benyttar seg også flittig av frampeik. Frampeika peilar lesaren inn på kva for val dottera endelig tar. Korleis ein vil tolka dei, er heilt opp til ein sjølv.

 

Tidleg i novella skriver Kleiva: ”Eg sit framfor spegelen, og når dogga forsvinn frå spegelflata, ser eg meg sjølv i den. Auga er usminka.” Her ser dottera seg for den persona ho eigentleg er. Det at augane er usminka, symboliserer at sjela er utildekka. Ho kan sjå rett inn i seg sjølv. Den dystre stemninga fortel oss at ho ikkje er fornøgd med den ho er. Ho vil gjere noko med det. Men kva?

 

”Eg tek meg litt marsipan frå kjøkenskapet, enda det er rett før middag og eg har blitt lært kva som er rett og gale her i verda.” Her gjer dottera noko ho ikkje har lov til. Ho plar å gjere som mora seier, men nå åt ho marsipan før middag sjølv om ho ikkje får lov til det. Dette frampeiket peilar oss inn på at dottera frigjør seg frå mora. Ho tek sine egne val sjølv om det kanskje ikkje er det beste for henne.

 

Seinare i novella, på veg til sjukehuset, fortel dottera at bilen er stødig og dyr. Mora snakkar om at ”Alt har sin pris.” Her får me vete at bilen er dyr. Noko som kan symbolisere at mora bryr seg veldig mykje om det ytre. Vidare seier mora: ”Den var spinndyr, men så er ein jo sikrare om noko skulle skje.” Så viss dottera fikk eit barn, vil dei ha ein stødig og sikker bil å ha barnet i, noko som vil vere nyttig i tilfelle eit svangerskap. Dermed kan dette forståast som at mora seier til dottera at viss ho beheld barnet, vil mora godta det, men ho vil framleis at ho skal ta abort. Men i tilfelle noko skulle skje, var det best å vere på den sikra sida.

 

Sjølv trur ikkje eg at dottera tar abort. Ho kjem til å ta sitt eiget val sjølv om ho er redd for kva mora kjem til å gjera. Det er mange frampeik som tyder på både abort og at ho skal behalde barnet. Det er difor eg trur at det tok mykje mot og styrke til å behalde barnet. Men nå treng ikkje dottera å vere aleine meir. Ho vil få eit barn som er ekte og ikkje bryr seg om fasaden. Difor trur eg ho vil bli mykje lykkeligare sjølv om det samtidig vil bli tøffare. Eg trur ikkje mora vil kaste ho ut, men ho vil framleis ikkje forstå og bli veldig skuffa. Tida legar alle sår og ho vil etter kvart godta dotteras val. Faren vil nok ikkje vere ein del av familien mykje lenger og vil mest sannsynleg flytta frå mora og dottera. Mora vil nok late som om det ikkje gjer noko, mens eigentlig vil ho føle at fasaden og rykta deira er øydelagt, særleg viss et eventuelt utruskap kjem ut. Framtida ser ikkje særlig lys ut for dottera, men ho vil komme igjennom det.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

lol
22.11.2013 11:09

Bra!
16
anbefalinger
veldig bra novelle

Ylva
05.10.2016 18:44

Bra!
14
anbefalinger
Det her var ikke så bra.. Hjalp med noe, men det kunne være formulert annerledes, og ikke skrive akuratt samme setning i samme avsnitt flere ganger...


29.02.2016 19:40

Bra!
13
anbefalinger
Utrolig bra analyse. Hjelper meg skikkelig med å forstå teksten og å lese mellom linjene! Tusen Takk!

Even
01.10.2014 09:24

Bra!
12
anbefalinger
Ganske braaa egentlig

Isa
04.03.2015 09:02

Bra!
12
anbefalinger
Veldig fornuftig!  Smile :-\)

Nicoline
13.02.2017 09:19

Bra!
11
anbefalinger
Denne novelleanalysen er ikke noe søppel på noe som helst måte. Kjempe bra skrevet og takk for hjelpen igjennom å ha lest dette.

Theo e en taper ass
04.11.2019 10:57

Bra!
11
anbefalinger
Kordan va dette 4 lol

elev
24.11.2018 21:34

Bra!
10
anbefalinger
Bra analyse! Hjalp meg masse. Wink ;-\)

IKR
04.11.2019 10:57

Bra!
10
anbefalinger
IKR, gir ingen meining

cucklord
04.11.2019 10:56

Bra!
9
anbefalinger
hallais

NO KJITTJNEINEMF
04.11.2019 10:58

Bra!
8
anbefalinger
LMJNBHGJIOPK;LMK FJVUHFOWEIN OEFNWEJFNWEIU(NIGLOIDOJFNWEBUOFLNWEUFJ WE

Ida
12.03.2018 13:08

Bra!
6
anbefalinger
bra tekst!

parkour fredrik
13.11.2019 13:43

Bra!
4
anbefalinger
Klasse ST1C er best, Jakob i denne klassen kommer til å få plagiat. MvH Foresatte til Jakob.

Hanen på gården
07.11.2019 21:14

Bra!
2
anbefalinger
bricks, bra analyse

berit milf
13.11.2019 12:57

Bra!
2
anbefalinger
kommer til å få plagiat

Mor til benjamin
13.11.2019 13:46

Bra!
1
anbefalinger
hei, jeg er dessverre foresatte til Benjamin som går i klasse ST1C tror jeg, han skal IKKE hente info herfra som om noen finner ut av dette venlisgt ring meg så skal du få en belønning Wink ;-\)

Mor til benjamin
13.11.2019 13:47

Bra!
1
anbefalinger
hei, jeg er dessverre foresatte til Benjamin som går i klasse ST1C tror jeg, han skal IKKE hente info herfra som om noen finner ut av dette venlisgt ring meg så skal du få en belønning Wink ;-\) forresten er jeg en dyktig belønner hint hint

Jonny (lærer)
13.11.2019 13:53

Bra!
1
anbefalinger
nå må dere følge med i timen!111!!!!!!!!!1!!!!!!!!!11!!👿

Jonny
13.11.2019 13:46

Bra!
0
anbefalinger
Svakt å copy + paste 😒

parkour fredrik
13.11.2019 13:47

Bra!
0
anbefalinger
Hei, jeg syntes ikke denne kommentaren var fin. Den er forfalsket og jeg føler meg ekstremt krenket å redd for at noen skal drepe foreldrene hans. Håper at denne kommentaren kan bli slettet!

Mor til benjamin
13.11.2019 13:48

Bra!
0
anbefalinger
betaler 100kr til finneren

LÆRER
13.11.2019 13:51

Bra!
0
anbefalinger
HEI!!!!!!!!!!!!!! DET ER IKKE GREIT Å SKRIVE SLIKT SLUTT MED DETTE TULLET NÅ!!!! JEG FØLGER MED PÅ DEG PARKOUR FREDRIK

أنت
13.11.2019 13:50

Bra!
0
anbefalinger
أنت امتص يعقوب

Benjamin
18.11.2019 13:45

Bra!
0
anbefalinger
Hei mamma jeg vil pule deg hardt, jeg er jævli gay å elsker gutter  Very Happy :-D

Jakob
18.11.2019 13:46

Bra!
0
anbefalinger
Hei pappa, ska sug dæ når æ kommer hjem  Very Happy :-D, plis cum over hele kroppen denne gangen

lærer ved bodø vgs
18.11.2019 13:47

Bra!
0
anbefalinger
stopp mdd tullet gutter

Viktor
18.11.2019 13:49

Bra!
0
anbefalinger
hei mamma gleder meg til i natt, husk å ta med beskyttelse, elsker deg Smile :-\)

jakob den ekte
18.11.2019 13:50

Bra!
0
anbefalinger
hei dette er den ekte jakob vktor er den jakob som skrev det om espen

Jakob
18.11.2019 13:50

Bra!
0
anbefalinger
Æ fette ælska pikk

Jakob
18.11.2019 13:51

Bra!
0
anbefalinger
Æ fette ælska å slikk fitta til alle

Jakob
18.11.2019 13:51

Bra!
0
anbefalinger
Fy faen æ ælska herpes fitte

jakob den ekte
18.11.2019 13:52

Bra!
0
anbefalinger
hah dette va jo gøy viktor

Jakob
18.11.2019 13:52

Bra!
0
anbefalinger
Jakob pussy som ikke tør noe, orm

Jakob
18.11.2019 13:52

Bra!
0
anbefalinger
Pappa plis rævpul mæ hardt i kveld, xoxo

Viktor
09.01.2020 11:12

Bra!
0
anbefalinger
høø koffer skulle æ vær en så drittunge føkk off

Jakob
09.01.2020 11:12

Bra!
0
anbefalinger
Viktor e så fette stygg og æ vil slikk hannes herpes


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.017 sec - 1 pageviews