Søk i stiler
 

Hinduismen og kastesystemet


Et foredrag om hinduismen med stor vekt på kastesystemet.
Sjanger:AnnetLastet opp:17.11.2009
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Hinduisme
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Hinduismen

I dag finnes det omtrent 950 millioner hinduer i verden, 900 millioner bor i India. De resterende 50 millionene er spredt rundt i verden grunnet utvandringen fra India. I dag finnes det ca 8000 hinduer i Norge. Hinduismen har blitt til over flere årtusener med tradisjoner og skikker og har aldri hatt en grunnlegger, men mange mener at hinduismen ikke ble en religion før 1500-1000 år før Kristus. Da ble nemlig de hellige skriftene skrevet. Troen på flere guder er veldig sentral innenfor hinduismen og ifølge hinduene finnes det flere tusen guder, mere om dette senere.

 

Historisk bakkgrunn

Som sagt så ble ikke hinduismen grunnlagt på 123 av en grunnlegger, men over mange hundre år med tradisjoner, skikker, fortellinger og lignede. Man kan allikevel si at religionen ble stiftet mellom år 1500-1000 før Kristus. Vedaskriftene som er de hinduenes eldste skrifter ble på denne tiden skrevet. Her ble alle levereglene, tradisjonene, skikkene og fortellingene skrevet ned. Det var på denne tiden alle hinduene samlet seg om en felles lære, men de klarte aldri å samle seg rundt noen spesielle guder.

 

Guder

Hinduismen består av mange tusen guder, noen av de mest tilbedte er Shiva som representerer ødeleggelses kraft, vishnu som representerer det gode og kjærligheten mens brahaman representerer skapelsens kraft. Brahaman skaperen Vishnu opprettholderen og Shiva ødeleggeren. Dette er de mest tilbedte gudene innenfor hinduismen. Med tilbedte mener jeg at det er flest hinduer som ber til dem og ofrer til dem, hver familie tilber nemlig hver sin eller sine guder. I dag er ca 70 prosent av alle hinduer Vishnu tilhengere og rundt 28 prosent er Shiva tilhengerere, de resterende 2 prosentene er delt mellom de andre tusen gudene.  En person kan også være en gud innenfor hinduismen, denne personen fungerer vanligvis som en lykke amulett for en landsby. Denne oppgaven kan gå i arv eller den kan også bli gitt til det første barnet som blir født etter gudens død.

 

 

Typiske trekk ved Hinduismen

Hinduismen er nært tilknyttet India og dette området regnes som hellig. Det finnes ingen hellige steder utenfor India. Når man snaker om hellig snaker man gjerne om Ganges.

 

Ganges hinduenes hellige elv. Kjært barn har mange navn og i India kalles Ganges for den hellige elv, moder Ganges, Ganga, Padma og Meghna. Hit kommer flere millioner hinduer hvert år for å vaske av seg syndene sine. Pilgrimsreisen til Ganges er en av Hinduenes viktigste plikter.

 

Et annet trekk ved hinduismen er gjenfødelse, hinduene tror at man blir gjenfødt etter døden som en bille. Mus eller tiger. Dette kommer an på Karma som er hinduenes hellige lov. Dette fenomenet kaller de for Samsara. Målet for en hindu er å bryte ut av rekken av gjenfødelser og bli en del av Braman. Som er den store verdenssjelen.

 

Til slutt må det sies at hinduene ikke har noen spesielle spirutelle ledere og at man som oftest holder religiøse seremonier i hjemmet. Dette er grunnet det splittede synet på guder. Og selvfølgelig kastesystemet som jeg kommer tilbake til.

 

Ritualer, tradisjoner og høytider

Hinduene har ingen hellig ukedag som søndag ,men en hel haug av helligdager knyttet til fullmånen, nymåne og fødselsdager til guder.

 

Den eldste tradisjonen er feiringen av Divali. Divali er festen hvor hinduene feirer lysets seier over det mørke, denne feiringen holder til i oktober og november. På denne tiden står det lys i vinduer og døråpninger til alle hinduene.

 

I mars ,april feirer Hinduene at den onde heksen Holika ble brent på bålet og at fargene kom tilbake etter vinteren. Dette blir kalt Holi. Holi forgår i tiden mellom vinter og vår og starter når en dukke som representerer Holika blir brent.

 

Hinduismen i praksis

Jeg har tidligere nevnt at hinduene som oftest praktiserer det religiøse i hjemmet. Dermed er det veldig stor forskjell på hvordan den enkelte familien utfører hinduismen i praksis. De har heller ingen spesiell helligdag, så det blir opp til den enkelte å bestemme når ofringene (pudsja) og det generelle skal gjennomføres.

 

Ekteskap, i hinduismen er det viktig at slekten blir ført videre. De to som skal gifte seg skal helst få mange barn. Innenfor hinduismen har det vært en lang tradisjon for arragsjerte ekteskap. Det er også veldig viktig at de som gifter seg er av samme kaste.

 

Kua er hellig for hinduene, og må ikke skades. Kua har alltid hatt en spesiell posisjon blant dyrene. Kua blir verdsatt på grunn av melken og møkka, som i India blir brukt til brensel og kua selv representerer Moder jord.

 

Kastesystemet

Kastesystemet har i mange år vært det meste hete temaet innenfor hinduismen. Det her systemet er et system hvor hinduene blir delt inn fire hovedklasser eller farger som de kaller vedaene. Vi begynner fra toppen. Helt øverst har prestene og de lærde, etter dem kommer krigerne og konger, nest nederst på rangstigen kommer bønder og håndverkere, til slutt kommer tjenerne og kroppsarbeidere. Dette er de fire hovedklassene, men de er i tillegg delt in hundrevis av underklasser.  På landsbygda styrer disse klassene livet til detalj, men  kaste systemet står heldigvis ikke like sterkt i de store byene.

 

Kastesystemets opprinnelse er ukjent og det er med den som med mye annet ved hinduismen. Det sies at kastesystemet er like gammelt som hinduismen og har over den lange tiden dessverre blitt en viktig del hinduismen. Dette diskuteres i dag. I India i dag har de gått inn for å kvitte seg med kastesystemet, men dette har de ikke fått til i parksis. Til og med hinduene som har konvertert til kristendommen og islam sliter med å kvitte seg med kastesystemet.

 

Kastene går i arv og det er ikke mulig å gå opp fra en klasse til annen, men det er meget mulig å gå ned til en dårligere klass og da er du og dine etterkommer dømt til å være det samme for resten av deres liv.

 

Det er slik at hver sin kaste har sine plikter og sine rettigheter. De som er øverrst på rang stigen har flest rettigheter mens de på bunnen har minst rettigheter og flest plikter. Prestene og de lærde skal bare bevare de urgamle skriftspråket til hinduene, Sanskritspråket. De skal også formidle læren til den neste generasjonen.

 

Krigerne og herskerne har i oppgave å holde orden i samfunnet og å beskytte menneskene. De skulle spesielt beskytte Brahminane. Man kan samanlikne dem med Politiet eller forsvaret

 

Bøndene og håndverkerne har i oppgave å  lage varer som mat (bønder) og trevarer(handverkarar) Verken Vaishyane eller kshatriyane fikk lov til å videreformidle Vedaene, men kunne lære den.

 

Kroppsarbeiderne og tjernene sin oppgave er å utføre arbeid til for sjefene sine. De er av laveste rang, og blir ofte sett ned på.

 

Dette var før 1950 når kastesystemet ble avskaffet, nå til dags er det mulig for en i hånsverker klassen å bli soldat, men systemmet har fortsatt stor makt. Den har spesielt stor makt over ekteskap hvor folk fra forskjellige kalsser oft e ikke får lov til å gifte seg og folk fra de forskjellige klassene bor forskjellige steder av byene og lignede.

 

De kastesløse

I tillegg til alle de som tilhører de fire klassene og hundrevis av underklassene har vi de kasteløse. 25 prosent av indias befolkning tilhører denne klassen, de kastesløse regnes som urene og som vil si at de er det motsatte av hellige. De bor i egne deler av byene, de har ikke lov til å snakke eller være i nærheten av noen som tilhører kastesystemet. I India i dag kalles de for Dalliter for ettersom at de ikke regnes som kasteløse etter at India avskaffet dette systemet i 1950. uannstett om de ikke er kasteløse behandles de som det og dette er selvfølgelig veldig galt.

 

De kasteløse har på en måte et eget kastesystem hvor de deler seg selv inn i forskjellige grupper, Disse har ikke noe vitenskapelig begrep så man bruker frasen Outcasts among outcasts.

 

I dag har veldig mange av de kastesløse gått over til Islam eller Kristendommen, men de regnes og behandles av hinduene fortsatt som kastesløse.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Brahim: prester og lærde

Kshatriya: krigere og herskere

Vaishya: håndverkere og bønder

Sudara :tjenere og kroppsarbeidere

Untouchalbe. kastesløs


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Ruby
30.05.2012 09:32

Bra!
69
anbefalinger
Takker  Very Happy :-D
Stoffet var kjempebra og hjalp kjempemye  Very Happy :-D

kulgutt :D
05.03.2012 12:02

Bra!
49
anbefalinger
bra stoff dette her  Very Happy :-D og det hjalp meg veldig mye  Very Happy :-D

MI
07.12.2011 09:49

Bra!
40
anbefalinger
Bra stoff! Vi bruker litt, vi  Smile :-\)19.02.2010 19:41

Bra!
33
anbefalinger
Mye bra stoff, Takk sakl du ha!!!!!!!


18.04.2012 09:41

Bra!
33
anbefalinger
Bra stofffffffff! funket drit bra! takk  Wink ;-\)


12.12.2012 16:28

Bra!
31
anbefalinger
Kjempe Bra fikk mye stoff fikk A+ takk dere skriver sikert mer av denne siden etter hvert !

mibiki
16.04.2012 16:55

Bra!
26
anbefalinger
yeah buddy, funket perfekt  Smile :-\)  Razz :-P

medding_13
29.08.2016 09:11

Bra!
19
anbefalinger
Dette veldig hjelpet mye, jeg 6-er fikk

amalie 99
28.04.2013 21:26

Bra!
17
anbefalinger
 Very Happy :-D mye bra

megpådeg
23.09.2013 19:39

Bra!
16
anbefalinger
Dette liker jeg fint  Smile :-\)


16.09.2014 09:02

Bra!
15
anbefalinger
Bra men du trenger og gjøre setningene mye basere.

olav
14.10.2014 09:13

Bra!
14
anbefalinger
ok.....

Yolo Swag
31.10.2014 13:53

Bra!
13
anbefalinger
Drabla bra


07.10.2013 09:16

Bra!
11
anbefalinger
Det e flott det

meddosk
29.08.2016 09:03

Bra!
11
anbefalinger
dette var kult skrevet,

KJ bladet
03.11.2014 10:30

Bra!
10
anbefalinger
men bare men

maalani
03.10.2017 15:52

Bra!
9
anbefalinger
jeg er hindu. Når jeg leser dette så er det bra men du burde ha skrivet litt mer det er mye i hinduismen som du ikke har tatt med men det hjalp jeg fikk 6-er. Og dere andre dere syntes kanskje at det sugde, men er noen av dere som virkelig er hindu for vis dere er så er denne teksten veldig bra.

jonathan
18.01.2017 20:08

Bra!
8
anbefalinger
Tusen takk jaaaaaa nå kan jeg svare på Krle innleveringen hadde aldri klart det uten deg tusen takk

Gg
30.01.2017 13:00

Bra!
7
anbefalinger
Har dei kasteløse lov å bade i den hellige elven?

lilly1020
09.03.2015 15:27

Bra!
6
anbefalinger
AMAZING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Fredrik Jacobsen
18.01.2016 13:21

Bra!
6
anbefalinger
Det herre e helt uakseptabelt ******

guro
19.01.2017 12:21

Bra!
6
anbefalinger
Kilder??

:)))
02.11.2016 09:09

Bra!
5
anbefalinger
vfeldig bra men jeg er utlendg.du må oversette den dumme tekt til indisk

Marselius
14.03.2017 09:48

Bra!
5
anbefalinger
Velig brad

Jonas
15.05.2017 19:42

Bra!
5
anbefalinger
Du burde skrever mer om frelse

Aria
04.10.2017 15:07

Bra!
5
anbefalinger
Detta her hjalp meg kjempe mye🙏Takk ska du ha🙏🙏😊

jenin
11.04.2018 17:21

Bra!
5
anbefalinger
wow når kunne man bruke emoji på daria??????? overrasket

baller er stor
12.01.2017 09:53

Bra!
4
anbefalinger
ok fikk en 6

Små baller
26.04.2018 10:32

Bra!
4
anbefalinger
Shit

Ghost Hecti
13.03.2019 09:04

Bra!
4
anbefalinger
dette kjema hjalp meg veldig mye med oppgaven min egentlig og den som har skrevet den jeg takke den som har skrevet egentlig.

jente 14 år
07.01.2020 16:54

Bra!
0
anbefalinger
dette hjelp meg med en skoleoppgave  Smile :-\)

julian
12.02.2020 09:44

Bra!
0
anbefalinger
erik, det er ikkje A+ i noreg, barre 6+


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.015 sec - 1 pageviews